Αμμοδοχείο προτύπου

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα προτύπων που έχουν σωθεί στο χώρο του αμμοδοχείου σας χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο πρόθεμα αμμοδοχείου. Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση σε μια έκδοση του Πρότυπο:Κάνετε τη δοκιμή με αυτό που έχετε αποθηκεύσει ως "Χρήστης:Foo/αμμοδοχείο/Πρότυπο:Δοκιμή", κάντε χρήση του "Χρήστης:Foo/αμμοδοχείο" ως πρόθεμα.