Παραχώρηση πρόσβασης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

ΠρόσβασηΔικαιώματα
Βασικά δικαιώματα (basic)
 • Ανάγνωση σελίδων (read)
 • Αυτόματη σημείωση των επεξεργασιών τους ως ελεγμένες (autopatrol)
 • Εμφάνιση ιστορικού καταχρήσεων (abusefilter-log)
 • Εμφάνιση λεπτομερειακών καταχωρήσεων του ιστορικού καταχρήσεων (abusefilter-log-detail)
 • Επεξεργασία ημιπροστατευμένων σελίδων (autoconfirmed)
 • Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων ως "Να επιτρέπονται μόνο αυτοεπιβεβαιωμένοι χρήστες" (editsemiprotected)
 • Καθαρισμός της cache του ιστότοπου για μια σελίδα χωρίς επιβεβαίωση (purge)
 • Μη ενεργοποίηση της ειδοποίησης «Έχετε νέο μήνυμα» σε περίπτωση μικρών αλλαγών στις σελίδες συζήτησης (nominornewtalk)
 • Παράκαμψη αυτομάτων φραγών για κόμβους εξόδου tor (torunblocked)
 • Παράκαμψη καθολικών φραγών (globalblock-exempt)
 • Παράκαμψη φραγών σε διευθύνσεις IP, αυτόματων φραγών και φραγών σε IP range (ipblock-exempt)
 • Πραγματοποίηση ενεργειών που ενεργοποιούν CAPTCHA χωρίς να χρειάζεται πέρασμα από το CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Προβολή σημάνσεων ελέγχου πρόσφατων αλλαγών (patrolmarks)
 • Προβολή φίλτρων καταχρήσεων (abusefilter-view)
 • Χρήση του API για επεξεργασία (writeapi)
Επεξεργασία υψηλού όγκου (highvolume)
 • Αποστολή μηνύματος σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα (massmessage)
 • Μεταχείριση αυτής ως αυτόματης διεργασίας (bot)
 • Να μην επηρεάζεται από τα όρια ρυθμού (noratelimit)
 • Σήμανση επαναφερόμενων επεξεργασιών ως επεξεργασιών ρομπότ (markbotedits)
 • Χρήση μεγαλύτερων ορίων στις αιτήσεις προς το API (apihighlimits)
Επεξεργασία υπαρχουσών σελίδων (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Αλλαγή όρων ιδιοτήτων (ετικέτες, περιγραφές, ψευδώνυμα) (property-term)
 • Δημιουργία ανακατευθύνσεων αντικειμένων (item-redirect)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
 • Συγχώνευση αντικειμένων (item-merge)
Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Επεξεργασία προστατευμένων προτύπων (templateeditor)
 • Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (χωρίς διαδοχική προστασία) (editprotected)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Μετακίνηση σελίδων με σταθερές εκδόσεις (movestable)
 • Παράκαμψη της μαύρης λίστας τίτλων ή ονομάτων χρηστών (tboverride)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επεξεργασία των CSS/JSON/JavaScript του χρήστη σας (editmycssjs)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Επεξεργασία των ιδιωτικών αρχείων CSS χρήστη (editmyusercss)
 • Επεξεργασία των ιδιωτικών αρχείων JavaScript χρήστη (editmyuserjs)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Επεξεργασία των προτιμήσεων χρήστη σας (editmyoptions)
 • Επεξεργασία των προτιμήσεών σας (editmyoptions)
Επεξεργασία του ονοματοχώρου Mediawiki και των CSS/JSON/JavaScript των χρηστών (editinterface)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Επεξεργασία της διασύνδεσης χρήστη (editinterface)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Επεξεργασία της διασύνδεσης χρήστη (editinterface)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Μεταγραφή των αρχείων CSS άλλων χρηστών (editusercss)
 • Μεταγραφή των αρχείων JS άλλων χρηστών (edituserjs)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Δημιουργία, επεξεργασία και μετακίνηση σελίδων (createeditmovepage)
 • Δημιουργία ιδιοτήτων (property-create)
 • Δημιουργία σελίδων (που δεν είναι σελίδες συζήτησης) (createpage)
 • Δημιουργία σελίδων συζήτησης (createtalk)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Μετακίνηση κεντρικών σελίδων χρηστών (move-rootuserpages)
 • Μετακίνηση σελίδων (move)
 • Μετακίνηση σελίδων κατηγοριών (move-categorypages)
 • Μετακίνηση σελίδων μαζί με τις υποσελίδες τους (move-subpages)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Ανέβασμα νέων αρχείων (uploadfile)
 • Ανέβασμα αρχείων (upload)
 • Αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου που έχει ανέβει από κάποιον (reupload-own)
Ανέβασμα, αντικατάσταση και μετακίνηση αρχείων (uploadeditmovefile)
 • Ανέβασμα αρχείων (upload)
 • Ανέβασμα αρχείων από μία διεύθυνση URL (upload_by_url)
 • Αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου (reupload)
 • Αντικατάσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου που έχει ανέβει από κάποιον (reupload-own)
 • Μετακίνηση αρχείων (movefile)
 • Μη δημιουργία ανακατεύθυνσης από το παλιό όνομα κατά τη μετακίνηση μιας σελίδας (suppressredirect)
 • Τοπική υπερκάλυψη αρχείων στο κοινό αποθηκευτήριο πολυμέσων (reupload-shared)
Περιπολία αλλαγών σε σελίδες (patrol)
 • Σήμανση επεξεργασιών άλλων χρηστών ως ελεγμένες (patrol)
Επαναφορά αλλαγών σε σελίδες (rollback)
 • Αναστροφή όλων των αλλαγών από ένα δεδομένο φίλτρο καταχρήσεων (abusefilter-revert)
 • Γρήγορη αναστροφή των επεξεργασιών του τελευταίου χρήστη που επεξεργάστηκε μια σελίδα (rollback)
Φραγή και αναίρεση φραγής χρηστών (blockusers)
 • Φραγή άλλων χρηστών από την επεξεργασία (block)
 • Φραγή ενός χρήστη από την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (blockemail)
Προβολή διαγεγραμμένων αρχείων και σελίδων (viewdeleted)
 • Αναζήτηση στις διαγεγραμμένες σελίδες (browsearchive)
 • Εμφάνιση διαγεγραμμένου κειμένου και αλλαγών μεταξύ διαγεγραμμένων εκδόσεων (deletedtext)
 • Προβολή διαγραμμένων εκδόσεων του ιστορικού, χωρίς το σχετικό κείμενο (deletedhistory)
Προβολή υποκείμενων σε περιορισμούς καταχωρίσεων στα αρχεία καταγραφών (viewrestrictedlogs)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • Εμφάνιση των κρυμμένων καταχωρήσεων του ιστορικού παραβιάσεων (abusefilter-hidden-log)
 • Προβολή ιδιωτικών καταγραφών (suppressionlog)
 • Προβολἠ φίλτρων κατάχρησης που έχουν σημανθεί ως ιδιωτικά (abusefilter-view-private)
Διαγραφή σελίδων, αναθεωρήσεων και καταχωρίσεων σε αρχεία καταγραφής (delete)
 • Ανάκληση διαγραφής μίας σελίδας (undelete)
 • Αναζήτηση στις διαγεγραμμένες σελίδες (browsearchive)
 • Διαγραφή και επαναφορά διαγραφής συγκεκριμένων καταχωρήσεων στη λίστα καταγραφών (deletelogentry)
 • Διαγραφή και επαναφορά συγκεκριμένων αναθεωρήσεων σελίδων (deleterevision)
 • Διαγραφή σελίδων (delete)
 • Διαγραφή σελίδων με εκτεταμένο ιστορικό (bigdelete)
 • Εμφάνιση διαγεγραμμένου κειμένου και αλλαγών μεταξύ διαγεγραμμένων εκδόσεων (deletedtext)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προβολή διαγραμμένων εκδόσεων του ιστορικού, χωρίς το σχετικό κείμενο (deletedhistory)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Προστασία και κατάργηση προστασίας σελίδων (protect)
 • Αλλαγή των επιπέδων προστασίας και επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (protect)
 • Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων (χωρίς διαδοχική προστασία) (editprotected)
 • Επεξεργασία σελίδων (edit)
 • Εφαρμογή ετικετών παράλληλα με τις όποιες αλλαγές κάνει κάποιος (applychangetags)
 • Προσθέστε και αφαιρέστε αυθαίρετες ετικέτες σε μεμονωμένες εκδόσεις και καταχωρήσεις καταγραφών (changetags)
 • Σημείωση των επεξεργασιών ως μικρής κλίμακας (minoredit)
Προβολή της λίστας παρακολούθησής σας (viewmywatchlist)
 • Προβολή της δικής σας λίστα παρακολούθησης (viewmywatchlist)
Επεξεργασία της λίστας παρακολούθησής σας (editmywatchlist)
 • Επεξεργασία της δικής σας λίστας παρακολούθησής. Σημειώστε ότι κάποιες ενέργειες θα εξακολουθούν να προσθέτουν σελίδες, ακόμα και χωρίς αυτό το δικαίωμα. (editmywatchlist)
Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους χρήστες (sendemail)
 • Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε άλλους χρήστες (sendemail)
Δημιουργία λογαριασμών (createaccount)
 • Δημιουργία νέων λογαριασμών χρηστών (createaccount)
 • Παρακάμψετε την μαύρη λίστα ονομάτων χρήστη (tboverride-account)
Πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες (privateinfo)
 • Δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πραγματικό όνομα) (viewmyprivateinfo)
Πρόσβαση σε δεδομένα διευθύνσεων IP χρηστών (checkuser) (checkuser)
 • Έλεγχος IP διεύθυνσης και άλλων πληροφοριών χρήστη (checkuser)
 • Δείτε τις καταγραφές ελέγχων (checkuser-log)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Δημιουργία καθολικών φραγών (globalblock)
Διαχείριση της κατάστασης του καθολικού λογαριασμού (setglobalaccountstatus)
 • Καταστολή ή απόκρυψη καθολικού λογαριασμού (centralauth-oversight)
 • Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα καθολικού λογαριασμού (centralauth-lock)
Πρόσβαση σε πληροφορίες ταυτοποίησης δύο παραγόντων (OATH) για εαυτόν και άλλους (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

ΠρόσβασηΔικαιώματα
Επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη μόνο, καμία δυνατότητα ανάγνωσης σελίδων ή να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου.
Επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη μόνο με πρόσβαση στο πραγματικό όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καμία δυνατότητα ανάγνωσης σελίδων ή να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου.