Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συζήτηση:Να περιγράψετε μια άδεια χρήσης λογισμικού από το OSI (1η Εργασία 2018-19 / Ομάδα Τετάρτης)

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Προσθήκη θέματος
Από Βικιβιβλία

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (Παπαδόπουλος Ευάγγελος 4413040)

Άδεια χρήσης libncurses

Με λίγα λόγια τι είναι το Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU


Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU είναι πιθανόν η πιο δημοφιλής άδεια χρήσης του ελεύθερου λογισμικού, που προστατεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του ελεύθερου λογισμικού, που υπάρχει σήμερα.

Πληροφορίες


Οι τέσσερις ελευθερίες που δίνει η άδεια GPL στους κατόχους του προγράμματος είναι η εξής:

  • Να τρέξουν το πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.
  • Να μελετήσουν τη λειτουργία ενός προγράμματος και να το τροποποιήσουν.
  • Να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος, έτσι ώστε να βοηθήσουν τον πλησίον.
  • Να βελτιώσουν το πρόγραμμα, προσφέροντας τις βελτιώσεις στο κοινό, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα.


Η διαφορά του GPL με το BSD είναι ότι κάθε αντίγραφο, παράγωγο και προϊόν του GPL προγράμματος, απαιτείται να κυκλοφορήσει και αυτό με την ίδια άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση το παράγωγο μπορεί να είναι και ιδιόκτητο (κλειστού κώδικα).

Το ιδιόκτητο λογισμικό δεν παρέχει κάποιο δικαίωμα στον χρήστης, παρά μόνο το δικαίωμα χρήσης, εφόσον κάνει κάποια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του προγράμματος.


Ένα γνωστό και σημαντικό πρόγραμμα αυτής της άδεις είναι ο πυρήνας Λίνουξ.

Πηγή


https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82_GNU"]]