Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Μέρος ΙΙ/Πατέντες Λογισμικού

Από Βικιβιβλία

Πατέντες Λογισμικού[επεξεργασία]

Τι είναι μια πατέντα;[επεξεργασία]

Η πατέντα[1] (ή ευρεσιτεχνία) είναι δικαιώματα τα οποία ανήκουν μόνο στα πρόσωπα, φυσικά ή μη, μπορεί να αφορούν μια κατασκευή - εφεύρεση ή μια μέθοδο, που αποτελεί ξεχωριστό δημιούργημα και πρόκειται να βοηθήσει την κοινωνία. Για να έχουν την αποκλειστικότητα του δημιουργήματος, θα πρέπει να κατοχυρωθεί με άδεια ευρεσιτεχνίας, η οποία έχει ισχύ 20 χρόνων.

Για ποιο λόγο υπάρχουν;[επεξεργασία]

Οι πατέντες υπάρχουν για να κατοχυρώνουν μια εφεύρεση ή μια ιδέα με σκοπό να μη χρησιμοποιηθεί από κανένα άλλον.

Αν ένα προϊόν ή κατασκευή δεν έχει και το απαιτούμενο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας[2], τότε μπορεί εύκολα να υποκλαπεί από έναν τρίτο χωρίς να μπορεί να αναγνωριστεί από εκείνον που τη σκέφτηκε στην πραγματικότητα.

Όταν η κατασκευή έχει αναγνωριστεί τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Με τον τρόπο αυτό, παύουν να θεωρούνται πρωτότυπες ιδέες αν στηρίζονται σε ήδη υπάρχουσες αλλά παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης με βάση το πρωτότυπο έργο.

Τι μπορεί να αφορά μια πατέντα;[επεξεργασία]

Σύμφωνα με το νόμο:

Χορήγηση άδειας μπορεί να δοθεί μόνο σε κατασκευές ή προϊόντα ή εφαρμογές που είναι όντως νέες και δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και μπορεί να έχουν ως στόχο την απλοποίηση λειτουργίας υπαρχουσών εφαρμογών.

 • Ο νόμος περί πατεντών ορίζει ακριβέστερα για το τι μπορεί να θεωρηθεί πατέντα. Όπως για παράδειγμα, αν αφορά μια κατασκευή τότε θα πρέπει να περιέχει και εργαλεία που ήταν χρήσιμα για να γίνει αυτή η κατασκευή.
 • Αν αντιθέτως αφορά κάποια χημική ουσία, τότε αναφέρεται από το νόμο ως «σύνθεση ύλης».
 • Αν μια πατέντα αφορά μια επεξεργασία ή πρακτική τότε αναφερόμαστε σε στάδια εξέλιξης .
 • Τέλος ως «χρήσιμο» αναφέρεται σε πατέντες που είναι πραγματικά χρήσιμες, δηλαδή να υπάρχει όφελος από την ύπαρξη τους.

Τι είναι οι πατέντες λογισμικού;[επεξεργασία]

Υπάρχουν κατηγορίες πατεντών σε λογισμικό και είναι αυτές με προαιρετική χρήση λογισμικού και αυτές με υποχρεωτική χρήση.

Δηλαδή, η πρώτη κατηγορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσως και με κάποιο άλλο μέσο ενώ στη δεύτερη πρέπει να υπάρχει υπολογιστής και το λογισμικό ώστε να γίνει παρουσίαση.

Οι πατέντες λογισμικού δημιουργούν πολλά κρίσιμα ερωτήματα, όπως ότι αν κατασκευαστεί ένα πρόγραμμα για τον υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιεί παρόμοια μέσα με παλαιότερες πατέντες, κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο τις περισσότερες φορές.

Σε αυτή την περίπτωση το νεότερο προϊόν, δε θεωρείται πατέντα.

Τι ισχύει στην Ευρώπη;[επεξεργασία]

Όλες οι χώρες της Ευρώπης ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας[3] (EPO) με έδρα το Μόναχο.

Δυστυχώς, στο θέμα της πατέντας του λογισμικού όσες προτάσεις υπήρξαν για αναγνώριση τους, δεν τέθηκαν σε ισχύ μέχρι σήμερα.

Το θέμα της πατέντας απασχόλησε το 2000, όπου έγιναν εκτενείς συζητήσεις και προσπάθειες για να δοθούν λύσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο το άρθρο 52,το οποίο ο EPO, αποπειράθηκε να διαγράψει χωρίς επιτυχία καθώς τον εμπόδισαν οι επιστήμονες του κλάδου.

Δυο χρόνια αργότερα, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, εξέδωσε το δικό της διάγγελμα για άμεση αναγνώριση της πατέντας σε λογισμικό.

Τότε, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Γερμανίας, ο FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) υπέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα, συλλέγοντας υπογραφές και διαδηλώνοντας, κάλεσαν το Κοινοβούλιο να πάρει αποφάσεις.

Το 2004 έγιναν διορθώσεις των άρθρων και παρόλο που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης συμφώνησαν να το υπερψηφίσουν, το μόνο που απομένει είναι να τεθεί ερώτημα στην Ευρωβουλή.

Παραδείγματα αναγνωρισμένων πατεντών[επεξεργασία]

1.IBM[4]- Κατέχει έναν σημαντικό αριθμό κατοχυρωμένων πατεντών. Μια από αυτές είναι η δυνατότητα εγκατάστασης του Λ.Σ. σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης με ελάχιστη μνήμη δικτύου.

2.SAMSUNG[5] -Έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χρήση των ημιαγωγών. Η πατέντα που τη χαρακτηρίζει είναι η ταυτόχρονη χρήση LED[6] και οθόνη LCD[7].

3.MICROSOFT[8]- Δυνατότητα κατηγοριοποίησης μιας εργασίας που στηρίζεται στο γραφικό περιβάλλον.

4.TOSHIBA - Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πατέντας, είναι η υιοθέτηση ημιαγωγού σε συσκευές. Κάτι το οποίο της χαρίζει την πρωτιά των πωλήσεων από τις υπόλοιπες Ιαπωνικές εταιρείες.

5.CANON[9] -Όπως είναι φυσικό, η συγκεκριμένη εταιρεία δείχνει το ενδιαφέρον της σε όσο το δυνατόν πιο αναβαθμισμένους τρόπους στη λήψη φωτογραφιών. Η πατέντα που τη χαρακτηρίζει είναι η δυνατότητα εστίασης μέσω του κατάλληλου αλγορίθμου.

Τι είναι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;[επεξεργασία]

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας[2] είναι η διασφάλιση του έργου σε αυτόν που ανήκει και παρέχεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το άτομο που έκανε την εφεύρεση πρέπει να στείλει μια αίτηση στην αρμόδια αρχή.

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας[10] (Ο.Β.Ι.), ο οποίος ιδρύθηκε σύμφωνα με το νόμο 1733/87.

Η ευρεσιτεχνία αναφέρεται εκτενώς στην άδεια, που θα ισχύει για είκοσι χρόνια, οι εμπλεκόμενοι στην εφεύρεση μπορούν να την χρησιμοποιούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της προστασίας. Στα πλαίσια αυτά, επιτρέπεται η εφαρμογή από τρίτους, εάν έχουν την έγκριση του εφευρέτη.

Όσον αφορά στη χώρα μας, οι άδειες του ΟΒΙ, προστατεύουν τους κατόχους μόνο εντός της Ελλάδος.

Τι είναι ο ΕΣΔΕ και τι αναφέρει ο νόμος;[επεξεργασία]

Ο ΕΣΔΕ είναι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, [11] σύμφωνα με την οποία δεν αναγνωρίζεται ως ευρεσιτεχνία μια κατασκευή αν στηρίζεται σε λογισμικό με αποκλειστικό τρόπο [αρ.52]. Επίσης, σύμφωνα πάλι με τον ίδιο νόμο, δε θεωρείται εφεύρεση[12] ότι περιέχει τα έξης:

Επιτεύγματα επιστημονικής μελέτης

 1. Θεωρίες της επιστήμης
 2. Πράξεις μαθηματικών
 3. Αλγορίθμους
 4. Ανάλυση στοιχείων

Ποιες οι διαφορές των Copyrights;[επεξεργασία]

Όπως αναφέραμε η πατέντα, πρέπει να είναι κάτι καινοτόμο και χρήσιμο και να αφορά είτε μεθόδους και εργαλεία είτε μίγματα χημικών ενώσεων.

Τα πνευματικά δικαιώματα, αντιθέτως, αναφέρονται σε έργα που συνθέτουν φυσικά πρόσωπα, όπως ένα λογισμικό υπολογιστή, ένα βιβλίο, ένα τραγούδι κλπ.

Μια άδεια ευρεσιτεχνίας χορηγείται έχοντας ισχύ 20 χρόνια ενώ τα πνευματικά δικαιώματα καλύπτουν για 70 χρόνια.

Αν κάποιος χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα θεωρείται αδίκημα, ενώ αν ένας τρίτος παραβιάσει την άδεια ευρεσιτεχνίας μπορεί να θεωρηθεί ακούσιο γεγονός.

Τέλος, μπορεί να γίνει χρήση ενός εκ των δυο, κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί άδειες ευρεσιτεχνίας που αφορούσαν πατέντες λογισμικού.

Γιατί υπάρχει διχογνωμία;[επεξεργασία]

Το θέμα της πατέντας στα λογισμικά έχει προκαλέσει αντιπαλότητες και ασυμφωνίες απόψεων. Οι λόγοι είναι διαφορετικοί σε κάθε μια από τις περιπτώσεις.

Καταρχήν, οι μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν από την ομάδα του ελεύθερου λογισμικού προς τις πατέντες.Έχουν διαφορετική φιλοσοφία ως προς τις δυνατότητες διαμοιρασμού ενός λογισμικού.

Αφενός, η πατέντα λογισμικού αποτελεί αποκλειστικότητα του λογισμικού αυτού καθαυτού, αφετέρου το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού είναι υπερασπιστής της ελεύθερης διάδοσης του.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας προστατεύουν την ιδέα και μόνο ενώ αν ένας τρίτος φέρει ομοιότητες με το δίπλωμα τιμωρείται για την παράβαση του. Τα λογισμικά υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, τα οποία προστατεύουν τυχόν αντιγραφή του αλλά όχι την ιδέα.

Αν ένα άλλο φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει κάποια τμήματα του λογισμικού, αυτό είναι επιτρεπτό.

Τι είναι το Patent Troll;[επεξεργασία]

Τα Patents Trolls[13] είναι εταιρείες οι οποίες δεν ασχολούνται με κάποια συγκεκριμένη παραγωγή αλλά έχουν σαν σκοπό να παίρνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε άλλους και μετά να προχωρούν σε μηνύσεις, αν δε δοθεί κάποιο χρηματικό ποσό. Θύματα τέτοιας συμπεριφοράς έχουν πέσει εταιρείες, ανάμεσα τους και αρκετά γνωστές.

Γενικά, μέχρι σήμερα γίνονται προσπάθειες εξόντωσης των εταιρειών σε όλο τον κόσμο, χωρίς να έχει βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα μιας που αυτό θα πρέπει να γίνει μαζικά.

Γνωστές Διαμάχες πατεντών[επεξεργασία]

Nokia Vs HTC[επεξεργασία]

Συγκεκριμένα, η Nokia έχει μηνύσει την HTC,επειδή χρησιμοποιούσε συστηματικά τις δίκες τους εφευρέσεις.

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο που έγινε στη Γερμανία έκρινε τη μη ενοχή της HTC για τη χρήση πατέντας EP0804046 που αφορά την εξέλιξη λογισμικού καθώς συμβαίνει μια κλήση.

Η υπόθεση εδώ φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό καθώς τη μήνυσε και για τη χρήση του αποθηκευτικού μέσου USB και ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα ώστε να απαγορευθεί η πώληση της συγκεκριμένης εταιρείας στη Γερμανία και όπως αποδείχθηκε αργότερα φαίνεται πως καταπάτησε και άλλες πατέντες σε διάφορες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Apple Vs Samsung[επεξεργασία]

Ο αγώνας της διαμάχης ξεκίνησε το 2011,όταν η Apple κινήθηκε νομικά για την εξασφάλιση της πατέντας του iphone και ipad.

Συγκεκριμένα, αυτό φάνηκε το 2012 στην Καλιφόρνια όταν μια ομάδα υπεράσπισης πνευματικών δικαιωμάτων, υποστήριξε πως η χρήση της μπάρας κύλισης στα περισσότερα λογισμικά της Samsung, προέρχονται από την Apple. Ακόμη είχε θέσει αίτηση για απαγόρευση πώλησης συσκευών κάτι που το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό.

Η Samsung έχασε τη δικαστική μάχη και ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ως ποινή.

Όμως, αυτό ήταν μόνο η αρχή, καθώς αργότερα μήνυσε η Samsung την Apple για ανάλογη παραβίαση πατεντών στα δημοφιλή iphone4 και iPad.

Oracle Vs Google[επεξεργασία]

Ο λόγος της διαμάχης στάθηκε η γλώσσα προγραμματισμού, Java.Αν και οι γλώσσες αυτές υπάρχουν για το στήσιμο εφαρμογών από τους προγραμματιστές.

Όμως για την κατασκευή των εφαρμογών του Android και πιο συγκεκριμένα στη χρήση της διεπαφής API[14], η οποία περιέχει βοηθητικά προγράμματα για την κατασκευή εφαρμογών ή διαφόρων υπηρεσιών του Internet.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το DirectX,μια διεπαφή κατάλληλη για χρήση παιχνιδιών.

Η πλευρά της Google υποστηρίζει πως η χρήση της Java θα πρέπει να γίνεται από όλους ανεξαιρέτως, χωρίς περιορισμούς.

Ενώ η Oracle[15] προασπίζει το δικαίωμα της για απαγόρευση χρήσης ορισμένων σημείων του κώδικα της Java,κάτι το οποίο έγινε δεκτό μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας το 2014.

Ακόμα κι αν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου εκκρεμεί, οι προηγούμενοι δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση υποστήριξαν πως δεν αποτελεί καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας η χρήση της συγκεκριμένης διεπαφής, API κι αυτό επειδή, αν κάθε εταιρεία ήθελε να το χρησιμοποιήσει θα έπρεπε να το γράψει εκ νέου ή να πληρώσουν το ποσό για την άδεια χρήσης,

Κάτι τέτοιο, βέβαια, δε θα συνέφερε κανέναν προγραμματιστή και καμία εταιρεία.

Microsoft Vs Google[επεξεργασία]

Ο λόγος της διαμάχης τους είναι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP 0845024, το οποίο αφορά τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών να εντοπίζουν άλλες συσκευές.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της Google, η Google Maps[16], το 2013 στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου λάμβανε χώρα το δικαστήριο, αντιμετώπισε το σοβαρό ενδεχόμενο κατάργησης της χρήσης του σε όλη τη χώρα.

Παρότι τέτοιου είδους διαμάχες είναι ικανές να βλάψουν των εικόνα των εταιρειών, μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα, θα ήταν η παροχή της άδειας χρήσης, στην Google, ώστε να μην κλείσει η εφαρμογή.

Sony Vs LG[επεξεργασία]

Τον Αύγουστο του 2011 ανακοινώθηκε από τις δυο εταιρείες ότι λόγω παράνομης χρήσης πολλών πατεντών, σχετικά με την τηλεόραση, το Blu-ray[17] και των κινητών συσκευών, είναι έτοιμοι να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Ένα χρόνο πριν η Sony,κατέθεσε μήνυση με αφορμή το γεγονός πως οι κινητές συσκευές που ήδη πωλούνταν στα καταστήματα της Αμερικής, χρησιμοποιούσαν παρανόμως, πολλές από τις κατοχυρωμένες πατέντες της Sony.

Την ίδια στιγμή η LG απάντησε με τη σειρά της, στέλνοντας επίσης αγωγή, λέγοντας πως έκανε χρήση σε 8 από τις πατέντες τους.

Επιπλέον, βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το δικαίωμα της πώλησης του PlayStation3 στην Ευρώπη.

Οι δυο πλευρές τελικά, θα κατάφερναν να συνεργαστούν και να βρουν μια λύση, συμφέρουσα, χωρίς περαιτέρω μηνύσεις, γράφοντας μια σχετική άδεια που να επιτρέπει τη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Intel Vs AMD[επεξεργασία]

Οι δικαστικές διαμάχες των δυο εταιρειών ξεκίνησαν κάποια χρόνια πριν.Οι λόγοι είναι κυρίως η κατασκευή των επεξεργαστών τους ενώ και οι δυο πλευρές φάνηκαν αμετανόητες στο να δώσουν ένα τέλος σε όλη αυτή τη ρήξη των σχέσεων τους.

Έτσι η σειρά των επεξεργαστών της AMD x86,[18] βρέθηκε στο στόχαστρο καθώς η Intel στη μήνυση της ανέφερε πως η AMD,[19] παραχώρησε άδεια ευρεσιτεχνίας σε άλλη εταιρεία παράνομα.

Ένα χρόνο αργότερα, η AMD απάντησε με νέα μήνυση κατά της Intel, υποστηρίζοντας ότι η Intel συνήθιζε να αποτρέπει πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα της, προκειμένου να κερδίσει το μονοπώλιο στην αγορά.

Περίπου το 2007,ήρθε η απόφαση του δικαστηρίου και η Intel έχασε τη μάχη ενώ έπρεπε να πληρώσει και πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, με τη συμφωνία να έχει πως είναι δυνατό η AMD να πραγματοποιεί πωλήσεις και μέσω της θυγατρικής της εταιρείας.

Facebook Vs Yahoo[επεξεργασία]

Αυτή η διαμάχη ξεκίνησε αρχικά από την αγωγή που έστειλε πρώτη η Yahoo[20] προς το Facebook, για καταπάτηση της άδειας ευρεσιτεχνίας σε δέκα πατέντες. Έπειτα, το Facebook έστειλε τη δική του απάντηση μέσω αγωγής, όπου την κατηγορούσε για χρήση δέκα από τις των δικές του πατέντες.

Όσα υποστήριζε το Facebook στη δική του αγωγή, αφορούσαν περισσότερο τη χρήση των φωτογραφιών, οι επιλογές που είχαν οι χρήστες στη διαχείριση του λογαριασμού τους, την προβολή του ιστορικού όπου καταγράφονται προηγούμενα δεδομένα περιήγησης ακόμη και η δυνατότητα των χρηστών να διαχειρίζονται πολλές και διάφορες κατηγορίες ταυτόχρονα.

Όπως απεδείχθη αργότερα, για τους ίδιους λόγους ακριβώς είχε μηνύσει και η Yahoo το Facebook[21].

Δεν έχει γίνει κάτι γνωστό ως προς το αποτέλεσμα ή αν έστω οι δυο πλευρές κατάφεραν να τα βρουν με μια συμφωνία που να επιτρέπει και στις δυο εταιρείες να χρησιμοποιούν ίδιες πατέντες.

Apple Vs Amazon[επεξεργασία]

Ο πόλεμος αυτός, μεταξύ των δυο εταιρειών, ξεκίνησε εξαιτίας της χρήσης του όρου "App Store[22]" για το κατέβασμα ή την αγορά εφαρμογών, βιβλίων, παιχνιδιών κλπ. Στο δικαστήριο όπου έγινε το 2011,οι δικηγόροι της Apple υπερασπίστηκαν το δικαίωμα τους να έχουν μόνο εκείνοι τον τίτλο του γνωστού σήματος. Η πλευρά της Amazon[23] όμως, υποστήριξε πως δεν υπήρχε κάποια προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Τελικά, η Apple έκανε πίσω στις κατηγορίες της και δε θέλησε να συνεχιστεί το θέμα και επέτρεψε στην Amazon να χρησιμοποιεί τον τίτλο.

Novell Vs Microsoft[επεξεργασία]

Ο λόγος ήταν ένα εργαλείο του Word, εν ονόματι WordPerfect.[24] Συγκεκριμένα, το 2004 η Novell,[25] άνοιξε αυτή τη διαμάχη κατηγορώντας την Microsoft η οποία δε συμπεριέλαβε στα Win95 το WordPerfect,[24] θέλοντας να ασκήσει μονοπώλιο, κάνοντας τη να χάσει δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία είχε επενδύσει στο πρόγραμμα.

Η Microsoft υποστήριξε πως δε θα λειτουργούσε σωστά στα Windows και γι’ αυτό τελικά ακύρωσε τη συνεργασία.

Το 2011 πραγματοποιήθηκε το δικαστήριο με τους ενόρκους να μην είναι σε θέση να αποφασίσουν, ωστόσο η Novell άσκησε ξανά έφεση το 2013 και ως τώρα δεν υπάρχει κάποια νεότερη ειδοποίηση.

HP Vs Oracle[επεξεργασία]

Το Μάρτιο του 2011,ο διευθυντής της Oracle είχε δηλώσει πως θα σταματούσε την παραγωγή των λογισμικών στα οποία κουμπώνουν οι επεξεργαστές της Intel, Itanium[26].

Η HP κατέθεσε αγωγή κατά της Oracle,υποστηρίζοντας πως με αυτή την κίνηση αθετούσε τους όρους για τους οποίους δεσμεύτηκαν νομικά. Επίσης, θα μείωνε σημαντικά τις πωλήσεις αφού οι πελάτες χρησιμοποιούν υλικό και λογισμικό και των δυο εταιρειών.

Η Oracle από την αντίθετη πλευρά, δήλωσε πως οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές δε θα είχαν μεγάλη αντοχή για πολύ καιρό ακόμη.

Η διαμάχη τους όμως έληξε στο δικαστήριο υπέρ της Hp,αφού αποφασίστηκε πως ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους επεξεργαστές για όσο χρονικό διάστημα θα υπήρχαν στην παραγωγή.

Το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμη για την Oracle αφού δήλωσε πως θα κάνει έφεση κατά της απόφασης και όπως φαίνεται θα υπάρχει συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

Google and Motorola Vs Apple[επεξεργασία]

Αυτή η διαμάχη μεταξύ των μεγάλων εταιρειών άρχισε το 2010 για αθέτηση των όρων άδειας χρήσης λογισμικού που σχετιζόταν με τα έξυπνα κινητά (Smartphones).

Αρχικά, η Motorola μήνυσε την Apple η οποία ανταπάντησε με εκ νέου μήνυση. Η Google έχει αγοράσει τη Motorola το 2012 έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αγωγές είχαν γίνει κατά δεκάδες στην Αμερική και στην Ευρώπη για τα προϊόντα τους.

Ωστόσο, όλες οι πλευρές συμφώνησαν να τερματίσουν τη διαμάχη με τη συμφωνία να αλλάξουν κάποιους όρους στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας όχι όμως και τις τεχνολογίες τους.

Οι αρνητικές συνέπειες[επεξεργασία]

Το δικαίωμα κατοχύρωσης πατεντών λογισμικού δεν υπήρχε παλαιότερα αλλά ήταν επιτρεπτό να αναγνωρίζονται πατέντες που στηρίζονται σε μηχανές ή μεθόδους.

Στην Αμερική περίπου το 1990 που διετέλεσε πρόεδρος των Η.Π.Α. ο Bill Clinton, έκανε τις διαδικασίες αναγνώρισης πατεντών και πατεντών λογισμικού πολύ πιο εύκολες.Με μόνο σύμμαχο ότι προάγουν την καινοτομία, ως τώρα έχουν αναγνωριστεί στην Αμερική περίπου 200.000 πατέντες.

Αυτό το νέο βήμα δημιούργησε υποστηρικτές αλλά και φανατικούς εχθρούς.

Στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να μην υπάρξουν άλλες κατοχυρωμένες πατέντες λογισμικών.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή[27] έχει προτείνει μια μέση λύση, δε φαίνεται όμως να την ακολουθούν ούτε τώρα αλλά ούτε και στο μέλλον.

Τα μειονεκτήματα των πατεντών λογισμικού, επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι τα εξής:[επεξεργασία]

 1. Δεν προωθούν σε καμία περίπτωση την ιδέα της καινοτομίας.
 2. Η άδεια ευρεσιτεχνίας δε προστατεύει την εφαρμογή αλλά τον αλγόριθμο.
 3. Αφήνουν το περιθώριο να στήνονται εταιρείες με σκοπό να εκβιάζουν άλλες, ακόμη και για απόσυρση του προγράμματος τους.
 4. Ένας προγραμματιστής που τον αφορά άμεσα, θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις ευρεσιτεχνίες που υπάρχουν πριν φτιάξει μια δίκη του εφαρμογή.
 5. Έχουν μεγαλύτερο κόστος απόκτησης σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights[28]).


Επίλογος
[επεξεργασία]

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύθηκαν οι όροι της ευρεσιτεχνίας και της πατέντας στα λογισμικά. Δόθηκαν ορισμοί που αφορούν στο πώς να αποκτηθεί μια άδεια, ποιες διαδικασίες πρέπει να γίνουν και ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για αυτές.

Δόθηκαν ορισμένα στοιχεία για την ισχύουσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Αμερική,από όπου ξεκίνησε η αναγνώριση της πατέντας.

Επιπλέον, εξηγήθηκαν ορισμοί σχετικά με τις εταιρείες που υπάρχουν ανά τον κόσμο,οι οποίες σύμφωνα με τους νόμους που επικρατούν, είτε αναγνωρίζουν είτε όχι ένα έργο ως εφεύρεση.

Επίσης, δίνονται παραδείγματα κατοχυρωμένων πατεντών γνωστών εταιρειών τεχνολογίας και ψηφιακών μέσων.

Στην Ελλάδα, ο οργανισμός που αναγνωρίζει τις ευρεσιτεχνίες και χορηγεί τα διπλώματα είναι ο ΟΒΙ, η οποία αναγνωρίζει εφευρέσεις που τηρούν τις προϋποθέσεις βάση του νόμου που ισχύει εντός Ελλάδας.

Ακόμη, αναφέρθηκαν οι πιο γνωστές διαμάχες μεταξύ εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που έχουν γίνει εξαιτίας των πατεντών και απασχολούν τις αίθουσες των δικαστηρίων αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, αναλύθηκαν οι αρνητικές συνέπειες που διακρίνονται στις πατέντες λογισμικού παραθέτοντας κάποια αρνητικά στοιχεία και πως αυτά επηρεάζουν τους κατασκευαστές που θέλουν να δημιουργήσουν έναν καινούριο κώδικα ή μια νέα εφαρμογή, τι πραγματικά προστατεύουν και το κόστος που είναι υψηλότερο από τα πνευματικά δικαιώματα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ[επεξεργασία]

Αναζητήστε πληροφορίες για οποιασδήποτε πατέντα λογισμικού που χρησιμοποιείται.[επεξεργασία]

Δώστε μερικά παραδείγματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.[επεξεργασία]

Να αναφερθούν επιπλέον διαμάχες εταιρειών για την πατέντα.[επεξεργασία]

Γράψτε την τρέχουσα νομοθεσία σε Ευρώπη και Αμερική.[επεξεργασία]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ[επεξεργασία]

 1. https://translate.google.com/#en/el/A%20patent%20is%20an%20invention%2C%20process%2C%20device%20or%20method%20that%20is%20deemed%20useful%20and%20new.%20The%20patent%20protection%20stops%20others%20from%20copying%20the%20products%20in%20the%20United%20States.%20A%20copyright%20is%20an%20original%20expression%2C%20idea%2C%20book%2C%20film%2C%20photo%20or%20other%20work.%20Slogans%2C%20phrases%20and%20trade%20names%20are%20protected%20by%20trademarks.%20Now%20that%20we%20know%20the%20ground%20rules%2C%20here%20are%2010%20things%20you%20probably%20didn't%20know%20about%20patents
 2. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
 3. http://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents
 4. http://liaison.ntua.gr/core/portal.asp?cpage=NODE&cnode=159&clang=0
 5. http://www.wipo.int/patents/en/faq_patents.html
 6. http://www.vox.com/policy-and-politics/2015/7/14/8956285/patent-troll-growing-2015
 7. http://oem.gr/main/index.php/epikairotita/4715-etairies-texnologias-sxediazoun-na-exontosoun-ta-patent-trolls-xoris-ti-voitheia-tis-kivernisis
 8. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
 9. http://users.ntua.gr/ge01033/patenta.htm
 10. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%85%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
 11. http://www.fortunegreece.com/photo-gallery/pio-exipnes-epichirisis/#8
 12. http://www.fosspatents.com/2014/01/german-court-dismisses-nokia-lawsuit.html
 13. http://money.cnn.com/2013/08/08/technology/mobile/apple-samsung-timeline/
 14. http://theconversation.com/oracle-vs-google-case-threatens-foundations-of-software-design-42517
 15. http://www.cnet.com/news/intel-to-pay-amd-1-25-billion-in-antitrust-settlement/
 16. http://www.zdnet.com/article/here-are-the-10-patents-facebook-is-suing-yahoo-with/
 17. http://www.theverge.com/2013/7/9/4507902/amazon-and-apple-truce-lawsuit-app-store-trademark
 18. http://ghz.gr/2011/11/23/novel-vs-microsoft-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5-%CE%BF-bill-gates-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-
 19. %CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9
 20. http://www.winbeta.org/news/us-supreme-court-finally-ends-novells-antitrust-lawsuit-against-microsoft
 21. http://www.neo2.gr/web/neo2.gr/retail/-/asset_publisher/bp2S/content/%CE%B7-hp-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-oracle-%CF%83%CF%84%CE%B7-%E2%80%9C%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B7%E2%80%9D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-itanium;jsessionid=763567885EA9746262F78D33DBB3717D
 22. http://bits.blogs.nytimes.com/2014/05/16/apple-and-google-end-patent-fights/?_r=1
 23. https://www.google.gr/search?q=patent+lawsuit&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCLK5k87J5cYCFYcULAodiIIBng#imgrc=ikKqcyytHDURqM%3A
 24.     ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΑΝΑΓΗΣ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ,  
 25.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  < http://takis.nevma.gr/wp-content/uploads/file/e-patents2.pdf>

ΑΝΑΦΟΡΕΣ[επεξεργασία]

 1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
 2. 2,0 2,1 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
 3. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/IBM
 5. https://el.wikipedia.org/wiki/Samsung
 6. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AE%CF%82_%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display
 8. https://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_Inc.
 10. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
 11. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
 12. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll
 14. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD
 15. https://el.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
 17. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_Blu-ray
 18. https://el.wikipedia.org/wiki/X86
 19. https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
 20. https://el.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
 21. https://el.wikipedia.org/wiki/Facebook
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/App_store
 23. https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
 24. 24,0 24,1 https://en.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
 25. https://en.wikipedia.org/wiki/Novell
 26. https://en.wikipedia.org/wiki/Itanium
 27. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
 28. https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright