Άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού εγκεκριμένες από τον OSI (2η εργασία 2016)

Από Βικιβιβλία

European Union Public License (V1.1) (συγχώνευση)(Χρύσης Αλέξανδρος, Αγορίτσας Θεμιστοκλής,Μπαλούκας Βαγγέλης,Μπουραζάνης Στάθης)[επεξεργασία]

Η EUPL αποτελεί την πρώτη άδεια δημόσιας χρήσης που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία της συγκεκριμένης άδειας καθώς και η έγκρισή της έγινε απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 9 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε έγκριση και για την τελευταία από τις εκδόσεις της Version 1,1 της συγκεκριμένης άδειας. Η EUPL(V1.1) διατίθεται σε 22 γλώσσες όπου σε κάθε μία απο αυτές η αξία της είναι ίδια. Επίσης είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η EUPL είναι στα είδη των αδειών τύπου copyleft. Ιστορικά η ΕUPL άρχισε να οραματίζεται και να πραγματοποιούνται τα αρχικά σχέδια για την υλοποίησή της τον Ιούνιο του 2005. Σε ένα κάλεσμα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συζήτηση και οι συσκέψεις με τους προγραμματιστές και τους δοκιμαστές απέφερε καρπούς καθώς κατέληξαν σε πολλές βελτιστοποιήσεις και μορφοποιήσεις μερικών εκ των άρθρων της. Έπειτα απο την κατάληξη σε κάποια αποτελέσματα τον Ιανουάριο του 2007 έγινε επίσημη σαν άδεια, στα γερμανικά, στα γαλλικά καθώς και στα αγγλικά. Ο κάτοχος της άδειας λόγο, του ότι η EUPL(V1.1) ειναι μια άδεια η οποία κατατάσεται στην κατηγορία των copyleft αδειών, έχει δικαίωμα να παράγει έργο χωρίς καμία ποινική δίωξη ή παραβίαση πνευματικού δικαιώματος. Με την προϋπόθεση όμως ότι οποιοδήποτε από τα έργα του χρήστη θα είναι με την συγκεκριμένη άδεια έτσι ώστε να δίνεται η ίδια ελευθερία. Η παράδοση του έργου γίνεται αυτούσια χωρίς καμία τροποποίηση ή αλλαγή. Η άδεια δεν διαβεβαιώνει για την ακεραιότητα του έργου παρά μόνο για τα πνευματικά δικαιώματα που έχει ο κάτοχος ως δημιουργός. Στην περίπτωση όπου ο κάτοχος της άδειας προβεί σε κάποια παράνομη ενέργεια σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτής, τότε καταργούνται απευθείας τα δικαιώματά του, σχετικά με την άδεια χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει το έργο του. Το έργο, το οποίο θα έχει δημιουργήσει ο κάτοχος θα είναι το ίδιο για κάθε χρήστη του, εφόσον κινείται μέσα στα νόμιμα πλαίσια των όρων χρήσης του.Σημαντική παράλειψη θα αποτελούσε να μην αναφέρουμε βασικά από τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν ιδιαίτερη την άδεια αυτήν. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ο διεθνής χαρακτήρας της άδειας και η δωρεάν παροχή της ενώ παράλληλα το δεσμευτικό της κύρος είναι το ίδιο σε κάθε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αποκαθιστά την αντιμετώπιση θεμάτων στη σύνδεση με τις διαδεδομένες σχετικές άδειες, επικυρώνει την δυνατότητα σύναψης πρόσθετων συμφωνιών με στόχο την παροχή υπηρεσιών, ενώ, επίσης ορίζει άρτια το εφαρμοστέο δίκαιο. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι ο δημιουργός της άδειας μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση όπως για παράδειγμα, η δημιουργία πιο εξελιγμένων μορφών τις άδειας (updates), χωρίς να γίνεται κάποια αλλαγή στα δικαιώματα. Το δίκαιο στο οποίο υπακούει η άδεια είναι αυτής της Ευρωπαϊκής χώρας στην οποία βρίσκεται ο κάτοχος της άδειας. Εάν όμως ο κάτοχος δεν έχει κάποια κατοικία σε Ευρωπαϊκή χώρα, τότε θα υποστεί τις συνέπειες που το βελγικό δίκαιο προβλέπει.

Πηγές: 1)https://el.wikipedia.org/wiki/Copylef 2)https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/eupl

Open Group Test Suite License ( Αγοράς Χρήστος,Ζούπας Νικόλαος)[επεξεργασία]

CeCILL License ( Ζάχος Παύλος-Κανάμος Νάσος)[επεξεργασία]

Το CeCILL είναι μια ελεύθερη άδεια χρήσης λογισμικού, ρητά συμβατή με την GNU GPL. Το CeCILL όνομα προέρχεται από τα ονόματα των τριών ερευνητικών ινστιτούτων που το δημιούργησε

1. Τη γαλλική επιτροπή ατομικής ενέργειας(Commissariat à l'Énergie Atomique)(CEA)

2. Το εθνικό κέντρο Επιστημονικών Ερευνών(Centre national de la recherche scientifique)(CNRS)

3. Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας στις Επιστήμες και στον έλεγχο του υπολογιστή(Institute national de recherche en informatique et en automatique)(INRIA)

και τις γαλλικές λέξεις για το ελεύθερο λογισμικό, logiciel libre.

To CeCILL δημιουργήθηκε στις 5 Ιουλίου 2004 και αμέσως κέρδισε την στήριξη από το τμήμα χρηστών της Linux στην Γαλλία αλλά και του υπουργού Δημόσιας λειτουργίας. Επιπλέον εξετάζεται το γεγονός να μεταβεί από γαλλικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δεύτερη έκδοση της CeCILL(CeCILLv2 ) δημιουργήθηκε από την γαλλική ομάδα Linux,το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού(FSF=Free Software Foundation  ),τη γαλλική ένωση προώθησης και έρευνας ελεύθερης πληροφορικής και διαδόθηκε στις 21 Μαΐου 2005. Η κύρια διαφορά της πρώτης με την δεύτερη έκδοση παρατηρείται στους όρους. Στην έκδοση CeCILLv2 το αγγλικό κείμενο δεν ήταν απλά μεταφρασμένο από το γαλλικό αλλά ήταν ένα αυθεντικό κείμενο.Ακόμη μια διαφορά είναι ότι στην αναφορά του GNU GPL., που είναι συμβατό με την δεύτερη έκδοση της CeCILL, αναφέρονται τα πάντα ρητά περί του ονόματος της CeCILLv2 και το πλήρες όνομα της FSF( Free Software Foundation)(ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού), για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε παραλλαγές των όρων της GPL2. Στην ουσία η έκδοση CeCILLv2 είναι μια εξέλιξη της πρώτης έκδοσης.Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 από τον Ρίτσαρντ Στάλλμαν , για να προάγει συνολικά την επέκταση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού, παράδειγμα του οποίου αποτελεί το λειτουργικό σύστημα GNU, το οποίο ανέπτυξε κατά την δεκαετία του 1980.Τελευταία έκδοση της CeCILL είναι η έκδοση 2.1 η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2013 η οποία και είναι η μόνη έκδοση η οποία έχει εγκριθεί από τον OSI. Η έκδοση αυτή δίνει στο ευρύ κοινό την δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα,δηλαδή να μπορούν να τροποποιούν τον αρχικό σχεδιασμό του κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν από την έκδοση 2.0. H CeCILL δίνει την δυνατότητα για την χρήση άλλων δυο αδειών. Την CeCILL-B η οποία είναι πλήρως συμβατή με άδειες BSD (BSD=είναι ένα σύστημα Unix που διανέμεται στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας) οι οποίες είναι κάτι παραπάνω από απλές ειδοποιήσεις δικαιωμάτων κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την άδεια GPL. Ακόμη είναι και η CeCILL-C για συνθετικό λογισμικό και είναι συμβατή με την LGPL  άδεια του  FSF.

Πηγές[επεξεργασία]

CeCILL

tldrlegal

Wikipedia

ellak

Open Software License ( Γεωργιάδου Αναστασία, Μαργαρίτη Θεοφανή- Μιχαλία )[επεξεργασία]

OSET Public License version 2.1 (Ποδάρας Κωνσταντίνος-Σωτήρης Παλημάρκος)[επεξεργασία]

Ιστορία OSET[επεξεργασία]

Η OSET-PL (Open Source Election Technology-Public License) είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού που δημιουργήθηκε από την OSET Institute τον Νοέμβριο του 2006. Η OSET-PL έκδοση 2.1 είναι σε ισχύ από τις 7 Δεκεμβρίου 2015 και αντικαθιστά πλήρως όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ο σκοπός του Ιδρύματος Τεχνολογίας Ανοικτού Κώδικα Εκλογών (OSET) είναι η έρευνα και εκπαίδευση στην καινοτομία της τεχνολογίας εκλογών, συμπεριλαμβανομένων τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλοποιήσεων αναφοράς που χρησιμοποιώντας τις αρχές του ανοικτού κώδικα, αποδίδει αποτελέσματα ως ατελώς ανοικτός κώδικας για το κοινό όφελος. Η βασική της προσπάθεια είναι το πρόγραμμα TrustTheVote (ΕμπιστεύσουΤηνΨηφοφορία). Ο στόχος της είναι η ελεύθερη ανάπτυξη διαθέσιμων, επιβεβαιωμένων, ακριβέστερων, ασφαλέστερων εκλογών σε διαφάνεια και τεχνολογία.

Τι είναι το TrustTheVote:[επεξεργασία]

1) Είναι μια μη κερδοσκοπική προσπάθεια έρευνας και ανάπτυξης για να φέρει πραγματική καινοτομία σε εκλογικά συστήματα και στην τεχνολογία. 2) Ένα σχέδιο επανεφεύρεσης και αναζωογονοποίησης της εμπορικής βιομηχανίας συστημάτων ψηφοφορίας. 3) Μια στρατηγική για την δημιουργία εκλογικών συστημάτων της Αμερικής ως "υποδομές ζωτικής σημασίας της δημοκρατίας". 4) Μια προσπάθεια για την αύξηση της επαληθευσημότητας, της ακρίβειας και της ασφάλειας στα εκλογικά συστήματα.

Χορηγήσεις αδειών και προυποθέσεις:[επεξεργασία]

Κάθε συνεισφέρων χορηγεί μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία παραχωρούν άδεια από τον εν λόγω συνεισφέρων για χρήση, αναπαραγωγή, διάθεση, τροποποίηση, επίδειξη, εκτέλεση, διανομή, καθώς και άλλες μορφές εκμετάλλευσης των συνεισφωρών είτε σε μια τροποποιημένη βάση με τροποποιήσεις ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου έργου. Η άδεια αυτή δεν έχει σκοπό να περιορίσει οποιαδήποτε δικαιώματα του χρήστη καθώς εφαρμόζονται τα δόγματα πνευματικών δικαιωμάτων της θεμιτής χρήσης, των θεμιτών σκοπών, ή άλλα ισοδύναμα.

Διανομή και υποχρεώσεις:[επεξεργασία]

Όλη η διανομή του καλυμμένου λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεις που έχετε δημιουργήσει ή στις οποίες μπορείτε να συμβάλετε, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους παροχής της παρούσας Άδειας.Θα πρέπει να ενημερώνετε τους παραλήπτες σε ποιο σημείο η μορφή πηγαίου κώδικα του καλυμμένου λογισμικού διέπεται από τους όρους της παρούσας Άδειας και πώς μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας Άδειας. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να μεταβάλετε την ουσία των τυχόν ανακοινώσεων άδειας που περιέχεται εντός του πηγαίου κώδικα της Μορφής του καλυμμένου λογισμικού, εκτός του ότι μπορείτε να αλλάξετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις άδειας στον βαθμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση γνωστών ανακριβειών.

Τερματισμός άδειας χρήσης:[επεξεργασία]

Αν ο παραλήπτης αποτύχει να συμμορφωθεί με τους όρους της άδειας χρήσης, τότε ο δημιουργός έχει το δικαίωμα, να ζητήσει αποζημείωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ζημιών για αδικαιολόγητο πλουτισμό, όπου αυτά είναι διαθέσιμα βάσει του νόμου.

ΠΗΓΕΣ: https://opensource.org/licenses/OPL-2.1 http://www.osetfoundation.org/public-license/ http://www.osetfoundation.org/history/

Common Public Attribution License v1.0 (CPAL v1.0) (Βαγγέλης Μπαλούκας,Στάθης Μπουραζάνης)

Άδεια BSD (Κουμπαρέλος Δημήτριος - Ραφαήλ Κουτσουτάσιος)[επεξεργασία]

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Η άδεια ανοικτού λογισμικού BSD ( Berkeley Software Distribution ), είναι η δεύτερη πιο διαδεδομένη άδεια που χρησιμοποιείται στις μέρες μας . Η άδεια αυτή κυκλοφόρησε ολοκληρωμένη για πρώτη φορά το 1977 . Η ανάπτυξη της συνεχίστηκε μέχρι και το 1995 όπου κυκλοφόρησε η τελευταία της έκδοση ( 4.4BSD-Lite 1995 Release 2 ). Η δημιουργία αυτής της ελεύθερης άδειας ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ .

Διάδοση της BSD[επεξεργασία]

Η άδεια BSD γνώρισε μεγάλη επιτυχία , γιατί πρόσφερε κάτι καινοτόμο αφού επέτρεπε στους χρήστες της να τροποποιήσουν και να διαμορφώσουν οποιοδήποτε λογισμικό που βασίζεται στην άδεια ανάλογα με τον σκοπό τους ,χωρίς κάποιον περιορισμό στην χρήση για πρώτη φορά .Ακόμα ένας λόγος για την επιτυχία που γνώρισε η άδεια BSD είναι ότι βασίστηκε πάνω σε συστήματα Unix που εκείνη την εποχή γνώριζαν μεγάλη ανάπτυξη .

Λόγοι Χρήσης της BSD[επεξεργασία]

Η συγκεκριμένη άδεια διευκολύνει ιδιαίτερα τους χρήστες της να αποφύγουν νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την χρήση και την επεξεργασία ενός λογισμικού, καθώς και την βελτιστοποίησή του και έκθεσή του στην αγορά . Επίσης η ΒSD δίνει το δικαίωμα στους χρήστες της αφού τροποποιήσουν το λογισμικό τους βασισμένοι σε αυτή να μπορέσουν να το εισάγουν μέσα σε κάποιο λογισμικό που υπόκειται στην άδεια GPL , αλλά το αντίθετο δεν επιτρέπεται . Η BSD προτείνεται για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων απο διάφορες επιχειρήσεις ακόμα και για κυβερνητικές έρευνες . Επιπρόσθετα ένας ακόμη λόγος για τη χρήση της BSD είναι το πολύ μικρό κόστος ανάπτυξής της καθώς και το πολύ μικρό μέγεθος που δεσμεύει μέσα στα λειτουργικά συστήματα. Όσο αφορά τις εταιρίες που χρησιμοποιούν κώδικα με την άδεια BSD δίνεται το δικαίωμα σε μια εταιρία ακόμα και αν σταματήσει να υποστηρίζεται ο κώδικας , να αναλάβει αυτή την ανάπτυξή του και την προώθηση του .

Κληρονομιά της BSD[επεξεργασία]

Η ΒSD ήταν αρχή έμπνευσης για τη δημιουργία πολλών λειτουργικών συστημάτων που βασίστηκαν σε αυτήν. Πιο γνωστό ήταν το FreeBSD το οποίο προέκυψε απο μια ανεξάρτητη ομάδα ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού και σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία στον κόσμο και χρησιμοποιείται απο πολλές μεγάλες εταιρίες για τα προιόντα τους και τα συστήματά τους.Βέβαια η ανάπτυξη τους τότε επιβραδύνθηκε λόγω των νομικών ζητημάτων που προέκυψαν και εξετάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα ο Linus Torvalds είχε πει πως : «Εάν η 386BSD ή GNU Kernel ήταν διαθέσιμες εκείνη τη περίοδο, πιθανότατα να μην είχε δημιουργήσει τα Linux»

Μήνυση κατά της BSD[επεξεργασία]

Στα μέσα του 1980 η BSD αντιμετώπισε κάποια νομικά προβλήματα, καθώς έγινε μήνυση απο την εταιρία AT&T στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλει σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης του συστήματος Unix. Λύση στο πρόβλημα δόθηκε το 1990 όπου η εταιρία Novell εξαγόρασε το κομμάτι του Unix από την AT&T και επιδίωξε τη λύση των νομικών προβλημάτων με το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.

Πηγές :[επεξεργασία]

https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://www.freebsd.org/doc/el/articles/bsdl-gpl/article.html
http://timreview.ca/article/67

Common Development and Distribution License (Λιούρης Παναγιώτης Καραμπίνας Παύλος)[επεξεργασία]

Η Common Development and Distibution License[1] είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού που δημιουργήθηκε από την Sun Microsystem[2] και η οποία αντικατέστησε την Sun Public License[3] καθώς η sun θεωρεί την CDDl ως μια αναβαθμισμένη έκδοση της SPL. Βασίστηκε στην Mozilla Public License[4] και η άδεια εγκρίθηκε το 2005 από τον οργανισμό OSI[5]. Θεωρείται ως η 15η πιο δημοφιλή άδεια ελεύθερου λογισμικού Τέλος τα πνευματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης άδειας είναι περιορισμένα.

Ιστορία[επεξεργασία]

Στις 1 Δεκεμβρίου 2004 η CDDL υπόβαλε την αίτηση της στον οργανισμό OSI και έγινε αποδεκτή στα μέσα του Ιανουαρίου 2005. Έτσι θεωρείται από τότε ως μια άδεια ανοιχτού κώδικα. Η CDDL υπόβαλε μια αναβαθμισμένη έκδοση στις αρχές του 2005 στην οποία προσέθετε κάποιες μετατροπές επάνω στο Ευρωπαϊκό δίκαιο και επέτρεπε μόνο στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν την CDDL για κάποιο δημιούργημα τους. Το ίδρυμα ελεύθερο λογισμικού[6] θεωρεί την άδεια ως μια άδεια ελεύθερου λογισμικού η οποία δεν είναι συμβατή με την εξίσου ελεύθερη άδεια λογισμικού General Public license[7].

Δυνατότητες CDDL[επεξεργασία]

Η CDDL είναι μια άδεια χρήσης η οποία επιτρέπει μόνο την τροποποίηση των αρχείων που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή κάτω από την άδεια αυτήν. Σε περίπτωση δημιουργίας νέου αρχείου τότε ο συγγραφέας-δημιουργός μπορεί να επιλέξει ακόμα και κλειστού τύπου άδεια με την μονή προϋπόθεση η συγκεκριμένη άδεια που θα επιλέξει θα πρέπει να είναι συμβατή με την CDDL. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του κώδικα κάτω από κάποια μορφή πατέντας. Κάποια κομμάτια του κώδικα είναι κλειστά λόγο ότι υπήρξε το φαινόμενο που είναι γνωστό ως Fork[8]

Διαφορές μεταξύ CDDL και GPL[επεξεργασία]

Η GPL απαιτεί τα αντικείμενα σε κάθε πρόγραμμα να είναι παράγωγα του πρωτότυπου λογισμικού Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και θα πρέπει να διαθέσουμε τον πηγαίο κώδικα. Αν η προσθήκη ανεξάρτητων αρχείων που γίνονται σε κάποια αρχεία τα οποία δεν αποτελούν τμήμα του αρχικού προγράμματος τότε αυτά τα αρχεία δεν είναι μέρος της CDDL με αποτέλεσμα ο δημιουργός του πηγαίου κώδικα να μην χρειάζεται να διαδώσει το κομμάτι που δημιούργησε. Επιπλέον η GPL έχει μια σκληρή στάση απέναντι στους όρους και στις προϋποθέσεις της άδειας της. Ενώ στην CDDL μπορούν να υποβληθούν αλλαγές στον πηγαίο κώδικα της και στις διατάξεις της. Η εκτελέσιμη έκδοση μπορεί να εκδοθεί υπό τους όρους οποιασδήποτε άλλης άδειας που έχει επιλεχθεί υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί με τους όρους της CDDL και ότι η άδεια για την εκτελέσιμη έκδοση δεν μπορεί να τροποποιήσει να περιορίσει τα δικαιώματα των δικαιούχων. Για αυτό τον λόγο η CDDL δεν θεωρείται συμβατή με την GPL

Διαφορές μεταξύ CDDL και MPL[επεξεργασία]

Η CDDL βασίζεται στην έκδοση 1.1 της MPL που έχουν γίνει μερικές αλλαγές και έχει γίνει πιο προσιτή για τους προγραμματιστές. Οι κύριες διαφορές μεταξύ των δύο αδειών βρίσκεται επάνω στην συμβατότητα με την GPL.

 • Αν και οι δύο άδειες θεωρούνται αδύναμες στο copyleft[9] η MPL είναι συμβατή με την GPL, ενώ η CDDL δεν είναι.
 • Η CDDL είναι καλύτερα δομημένη και χρησιμοποιεί πιο εύκολο λεξικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η άδεια να γίνεται πιο κατανοητή και οι προγραμματιστές να την χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση.

Εφαρμογές που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια[επεξεργασία]

 1. NetBeans[10]
 2. cdrtool[11]

Πηγες[επεξεργασία]

Common Development and Distribution License[12]

GNU General Public License (Κίτσος Γιώργος -Θανάσης Κατσέλης)[επεξεργασία]

Apple Public Source License (Δημήτρης Γανωτής, Αχιλλέας Άντσαν)[επεξεργασία]

Περιγραφή[επεξεργασία]

Η Apple Public Source License είναι μια ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού άδεια. Είναι μία από τις πολλές παραλλαγές της Mozilla Public License. Η Apple Public Source License έχει κυκλοφορήσει με 4 εκδόσεις, την 1.0, 1.1, 1.2 και 2.0. Η πρώτη έκδοση δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου του 1999 ενώ ή τελευταία στις 6 Αυγούστου του 2003. Αξίζει να σημειωθεί πως η άδεια της apple σε συγκεκριμένα σημεία είναι πιο ισχυρή από την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU). Η άδεια εφαρμόζεται στο λειτουργικό σύστημα Darwin ενώ κομμάτια της υπάρχουν και στο Mac OS (X). Δημοφιλής εφαρμογές οι οποίες κάνουν χρήση της άδειας της apple είναι τα iTunes, iPhoto, επειδή είναι κομμάτι του λειτουργικού συστήματος MAC, και το Pioneer DJ.

Εκδόσεις[επεξεργασία]

Οι πρώτες 3 εκδόσεις ήταν αρκετά «προβληματικές» διότι περιόριζαν την χρήση του λογισμικού, αφού υπήρχε η δυνατότητα να τερματιστεί η άδεια από τους δικαιούχους, ενώ παράλληλα δεν υπήρχε η δυνατότητα να τροποποιηθεί ο κώδικας, ούτε για προσωπική χρήση. Η apple εφόσον είδε ότι οι αρχικές έκδοσεις της άδειας δεν προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των προγραμματιστών, αναθεώρησε την άδεια στην τρέχουσα έκδοση (v2.0). Παρόλα αυτά η πρώτη της έκδοση (v1.0) έχει εγκριθεί από τη Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα (OSI). Ωστόσο το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) αρνήθηκε να εγκρίνει τις αρχικές εκδόσεις της άδειας. Με την κυκλοφορία της τελευταίας έκδοσης, η οποία αν και έχει αρκετά ακόμα προβλήματα, τελικά κατάφερε να πάρει την έγκριση του Ιδρύματος. Το FSF, προτρέπει τους προγραμματιστές να μην κυκλοφορούν τα project τους στα πλαίσια αυτής της άδειας, διότι είναι μερικώς συμβατή με την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU) και δεν είναι μια αληθινή ανοιχτού κώδικα άδεια, αφού επιτρέπει τη σύνδεση με αρχεία που μπορεί να είναι ιδιόκτητα. Εκτός από το FSF, και η ευρύτερη κοινότητα ανοιχτού κώδικα απέφευγε τις αρχικές εκδόσεις της άδειας της apple, λόγω των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.

Όροι[επεξεργασία]

Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για εμπορικούς σκοπούς, για αντιγραφή, για επεξεργασία, για να διαμοιράστει σε άλλους χρηστες αλλά και για να υποαδειοδοτήθει σε τρίτους. Ωστόσο οι χρήστες θα πρέπει να αναφέρουν την πνευματική ιδιοκτησία σε κάθε περίπτωση. Όταν ένας προγραμματιστής καταλάβει τους παραπάνω όρους και θέλει να αλλάξει το λογισμικό, είναι αναγκασμένος να γνωστοποιήσει τις αλλαγές που έκανε, να αποκαλυψει το καινούργιο πηγαίο κώδικα του λογισμικού και να συμπεριλάβει το πλήρες κείμενο της άδειας.

Πηγές[επεξεργασία]

Wikipedia

AppleWiki

FSF's Opinion

ASPL Text

Affero General Public License v3 (Ραφαήλ Μουσάς, Καραΐσκος Κωνσταντίνος)[επεξεργασία]

Εισαγωγή

Μια άδεια λογισμικού περιγράφει τα νομικά δικαιώματα τα οποία έχει ο χρήστης ως προς την χρήση ενός λογισμικού. Για τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού απαιτείτε η ρητή άδεια από τον δημιουργό, αλλιώς θεωρείται παράνομο και διώκεται νομικά.

Αντίθετα η άδεια ελευθέρου λογισμικού επιτρέπει αυτό που προστατεύει να είναι ανοιχτό προς επεξεργασία και αντιγραφή από τον κάθε χρηστή.

Η άδεια Affero General Public License(AGPL) διαφέρει από τις άλλες άδειες GNU στο ότι κατασκευάστηκε για λογισμικό δικτύου. Παρέχει τους ίδιους περιορισμούς και τις ίδιες ελευθερίες, όπως η GPL v3.0, αλλά η διαφορά της είναι ότι έχει έναν επιπλέον όρο ο οποίος έχει ως προϋπόθεση ότι ο πηγαίος κώδικας πρέπει να μοιράζετε μαζί με την έκδοση ιστοσελίδων. Η AGPL v3.0 είναι μια προσαρμοσμένη έκδοση της GNU v3.0 σχεδιασμένη για την καλύτερη προστασία του λογισμικού ενός δικτύου. Η οριστική έκδοση του GNU AGPLv3 δόθηκε στη δημοσιότητα από το FSF στις 19 Νοεμβρίου, 2007.

Ιστορία της Affero GPL

Ιδρύθηκε το 2001 στο Σαν Φρανσίσκο . Η Affero είναι μια εταιρεία που παρέχει ένα πρόγραμμα μόνο για τα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας της έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να συγχαρούν την δουλεία των άλλων μελών. Η AGPL V3.0 είναι γραμμένη σε συνεργασία με τους συντάκτες του ιδρύματος ελευθέρου λογισμικού (Free Software Foundation) το όποιο ονόμασαν AGPL v3.0(Affero General Public Licence V3)

Συμβατότητα

Οι GPLv3 και AGPLv3 η κάθε μια από αυτές περιλαμβάνει ρήτρες που μαζί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια νέα μορφή αμοιβαίας συμβατότητας για τις δύο άδειες. Οι ρήτρες αυτές επιτρέπουν νόμιμα την μεταφορά ενός έργου συνδέοντας-μετατρέποντας τον κώδικα σύμφωνα με την άδεια. Οταν κάποιο πρόγραμμα απελευθερώνεται σε έναν εξυπηρετητή υπό την GNU AGPL, οι διαχειριστές του θα πρέπει να παρέχουν έναν τρόπο στον χρήστη να κατεβάζει τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα του προγράμματος. Αυτό είναι καλό μέχρι τώρα αλλά αυτή η πηγή δεν τους παρέχει κανένα έλεγχο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων του διακομιστή του δικτύου. Μάλιστα δεν διευκρινίζετε από την πηγή εάν στον ίδιο εξυπηρετητή εκτελείται κάποιο άλλο πρόγραμμα το όποιο θα μπορούσε να εξετάζει και να αλλάζει τα δεδομένα με διαφόρους τρόπους.

Κύρια χαρακτηριστικά του AGPL V3.0

Η Affero έπρεπε να βρει ένα μέσο και να το κατασκευάσει το όποιο θα είχε ως υποχρέωση να λαμβάνει τον πηγαίο κώδικα από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα από που και προς τα που μοιράζετε το λογισμικό. Έτσι η AGPL v3.0 προϋποθέτει ότι οποιαδήποτε αλλαγή του λογισμικού που προστατεύει πρέπει να δείχνει σε εμφανές σημείο τον πηγαίο κώδικα της, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν αυτό το δίκτυο να κάνουν λήψη αυτού. Επίσης η AGPL v3.0 επιτρέπει το λογισμικό που θα δημιουργηθεί με το συνδυασμό κώδικα GPL v3.0 και AGPL v3.0 να είναι κάτω από ένα συνδυασμό και των δύο αδειών και να περιέχει τα χαρακτηριστικά και των δυο.

Πηγές

http://oss-watch.ac.uk/resources/agpl https://en.wikipedia.org/wiki/Affero_General_Public_License#History https://www.gnu.org/licenses/licenses.el.html

Apache License 2.0 (Παπαρσένης Κων/νος,Τανός Ευάγγελος-Γιαννίκη Μαρία,Γκουζιώτης Γιάννης)[επεξεργασία]

Λίγα λόγια για το OSI[επεξεργασία]

Η Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα (OSI) είναι μια οργάνωση που αφορά την προώθηση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα ,η οποία ιδρύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 1998 από τον Bruce Perens και Eric S. Raymond. Πηγή: OSI

Τι είναι Apache[επεξεργασία]

Το Apache είναι ένα από το πιο ευρύ χρησιμοποιημένο λογισμικό για web server. Είναι ένα λογισμικό το οποίο είναι εύχρηστο, γρήγορο, αξιόπιστο και ασφαλής που μπορεί να τρέξει για πάνω από το 67% του συνόλου των web. Πολύ σημαντικό είναι ότι οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν.

Εισαγωγή Άδειες[επεξεργασία]

Η άδεια Apache είναι αρκετά γνωστή στη παγκόσμια κοινότητα αδειών του ελεύθερου λογισμικού.Η πλειοψηφία των server(εξυπηρετητών) του διαδικτύου χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ασφαλείας μεταφοράς υπερκειμένου της Apache. Επίσης εξασφαλίζει σε αυτούς που την ενσωματώνουν στον κώδικα τους ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για κερδοσκοπικό σκοπό και αν κάποιος παραποιήσει τον κώδικα τους είναι αναγκασμένος και εκείνος να ενσωματώσει μέσα στον παραποιημένο κώδικα την άδεια Apache.Σιγουρεύοντας έτσι ότι όσες μετατροπές και να υποστεί ο κώδικας δεν θα μπορέσει να αποφέρει χρηματικός κέρδος σε οποιονδήποτε χρήστη. Για να διευκολύνει τη χρήση της το ίδρυμα Apache προχώρησε στη δημιουργία της δεύτερης έκδοσης.

Ιστορικά[επεξεργασία]

Το 1995 κοινοποιήθηκε στον κόσμο της τεχνολογίας ο πρώτος httpd εξυπηρετητής,μαζί του δημιουργήθηκε και η πρώτη έκδοση της άδειας Apache η οποία στην ουσία ήταν η BSD.Αργότερα το 2000 κυκλοφόρησε η έκδοση 1.1 η οποία ήταν μια παραλλαγή της BSD.Η κυριότερη αλλαγή από την προηγούμενη έκδοση της Άδειας Apache ήταν πως δεν ήταν υποχρεωτική η απόδοση των προϊόντων στο διαφημιστικό υλικό τους αλλά μόνο η τεκμηρίωση τους.Τελικά το 2004 βγήκε η δεύτερη έκδοση της Apache που χρησιμοποιείται έως και σήμερα .

Χαρακτηριστικά Apache License 2.0[επεξεργασία]

 1. Η άδεια Apache δίνει πρόσβαση χωρίς περιορισμούς και δικαιώματα πατέντας όπου αυτά χρειάζονται.
 2. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί,αντιγράφει η παραποιεί κώδικα ο οποίος έχει ενσωματωμένη την άδεια Apache είναι υποχρεωμένος να υπόκειται στους κανονισμούς της και εφόσον έχει παραποιήσει τον κώδικα η τον έχει ενσωματώσει μέσα σε δικό του κώδικα να διατηρεί αντίγραφα της άδειας μέσα σε κάθε κομμάτι του .
 3. Σε περίπτωση που ο αδειοδοτημένος παραβεί τους κανόνες, ο αδειοδότης μπορεί να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον του.
 4. Η Apache v2 είναι πλέον συμβατή με την GPL v3 έχοντας ξεπεράσει τον περιορισμό ενός άρθρου της GPL v2 που δεν επέτρεπε την ενσωμάτωση κώδικα που περιείχε την άδεια Apache v2.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο κλειστό λογισμικό. Παράδειγμα των αδειών που έχουν χορηγηθεί είναι το Android OS.

Όροι Χρήσης[επεξεργασία]

 1. Χορήγηση άδειας χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων
 2. Χορήγηση άδειας ευρεσιτεχνίας
 3. Αναδιανομή
 4. Υποβολή συνεισφοράς
 5. Trademark
 6. Αποποίηση εγγύησης
 7. Περιορισμός της ευθύνης
 8. Η αποδοχή της εγγύησης ή πρόσθετη ευθύνη

Συμπέρασμα[επεξεργασία]

Συγκεφαλαιώνοντας καταλήγουμε στο γεγονός ό,τι η Apache Licence είναι παρόμοια με την MIT Licence και την BSD Licence.Έχει συνταχθεί υπο των πλαισίων του Αμερικάνικου νόμου σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τις πατέντες.

Ενσωμάτωση στον κώδικα[επεξεργασία]

"Για να εφαρμόσετε την άδεια χρήσης Apache στην εργασία σας, συνδέστε το ακόλουθο στερεότυπο ειδοποίησης, με τους τομείς που περικλείονται από αγκύλες "[]" να αντικαθίστανται με τις δικές σας πληροφορίες αναγνώρισης. (Μην συμπεριλάβετε τις αγκύλες!) Το κείμενο πρέπει να περικλείεται στην κατάλληλη σύνταξη σχολίου για τη μορφή αρχείου. Σας προτείνουμε επίσης ότι ένα όνομα αρχείου ή όνομα κλάσης και η περιγραφή του σκοπού, πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια "εκτυπωμένη σελίδα" ως ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων για εύκολη αναγνώριση μέσα σε αρχεία τρίτων."

Συνοπτικά Προκειμένου να ενσωματώσουμε την άδεια Apache σε ένα κομμάτι κώδικα πρέπει να συμπεριλάβουμε την ημερομηνία και το όνομα του κατόχου όπως φαίνεται παρακάτω χωρίς τις παρενθέσεις.

 Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at
 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License


"Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License."

Πηγές[επεξεργασία]

1)https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

2)https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License

3)http://oss-watch.ac.uk/resources/apache2

Open Software License v. 3.0 (Ντάντος Πολύκαρπος,Γεωργία Ψύρρα)[επεξεργασία]

Open software license v.3.0

Εισαγωγή
Στην σύγχρονη αυτή τεχνολογικά εποχή που ζούμε, μπορεί να βρει κανείς μια μεγάλη λίστα από ελεύθερα λογισμικά ανοικτού κώδικα. Η έννοια της ελευθερίας σε ένα λογισμικό συνδέεται με την δυνατότητα και την ελευθερία που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους να γίνουν τροποποιήσεις στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, καθώς και στην ελεύθερη διακίνησή του. Ό,τι διατίθεται χωρίς πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ενσωματωθεί σε προγράμματα κλειστής αρχιτεκτονικής. Προκειμένου λοιπόν κάποιος δημιουργός ανοικτού λογισμικού να κατοχυρώσει την ελευθερία του, οφείλει να το εντάξει σε μια άδεια. Η άδεια χρήσης, περιέχει το σύνολο των κανόνων που ορίζουν ρητά τις δυνατότητες χρήσης του υλικού του.

Ελευθερία λογισμικού και άδεις χρήσης
Οι δημιουργoί ελεύθερου λογισμικού φροντίζουν συνήθως οι άδειες που θα χρησιμοποιήσουν να παρέχουν την προστασία της ταυτότητάς τους. Οι άδειες που χρησιμοποιούν θα πρέπει ακόμη να προάγουν την ελεύθερη διακίνηση του πηγαίου κώδικα, τον εξαναγκασμό χρήσης της ίδιας αδείας σε προγράμματα που χρησιμοποιούν τμήμα του λογισμικού τους και τέλος να μην επιτρέπεται η χρήση του υλικού τους για εμπορικούς σκοπούς.

Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να γράψει την δική του άδεια χρήσης που θα προστατεύει τη δημιουργία του. Η λύση αυτή όμως δεν προτείνεται, καθώς είναι δύσκολο έργο να συμπεριλάβει κανείς όλα όσα θέλει να παρέχει η άδειά του και να διατυπωθούν έτσι ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του σε ένα δικαστήριο. Αντ’αυτού υπάρχουν πολλές έτοιμες άδειες χρήσης λογισμικού, και μάλιστα πολλές από αυτές είναι σε συμφωνία με τις αρχές που διέπει ο ελεύθερος και ανοικτός κώδικας λογισμικού. Μια από αυτές είναι η open software license με τελευταία έκδοση, την OSL v.3.0 που παρέχει στους δημιουργούς όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η OSL v.3.0
Δημιουργός της είναι ο Lawrence Rosen ή αλλιώς Larry Rosen [1] , ένας σπουδαίος δικηγόρος και ειδικός σε θέματα που αφορούν τον κόσμο των υπολογιστών. Ανήκει στην ομάδα δημιουργών της εταιρίας Rosenlaw & Einschlag[2], και ενεργεί με κύριο σκοπό την προσφορά πλήρους ασφάλειας και προστασίας που απαιτείται σε τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Η OSL v.3.0 είναι μια copyleft [3] άδεια, δηλαδή επιχειρεί να δώσει επιπλέον δικαιώματα στον χρήση σε σχέση με αυτά που προσφέρει ο νόμος. Παραχωρεί ελευθερίες στη χρήση και τροποποίηση του έργου με τον περιορισμό ότι θα χρησιμοποιηθεί η ίδια άδεια χρήσης. Η OSL v.3.0 προσπαθεί να εξουδετερώσει την χρήση πατέντων λογισμικού παρόλα αυτά δεν είναι συμβατή με τη GPL [4] .

Επιπλέον η OSL v.3.0 δίνει έμφαση στην εγγύηση προέλευσης των έργων που πρεσβέυει, δηλαδή στόχος της είναι να πιστοποιήσει τον δημιουργό. Όσον αφορά τα προβλήματα εκτέλεσης, αν παραβιαστεί οποιοδήποτε τμήμα της άδειας, τα όρια τροποποίησης των διατάξεών της είναι μικρού εύρους. Το 2005 η OSL v.3.0 πήρε τη σφραγίδα της Open Source Initiative[5]. Ακόμη εγκρίθηκε από την FSF, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που στόχο έχει να προωθήσει το ελεύθερο λογισμικό.

Κλείνοντας η OSL v.3.0 είναι μια δημοφιλής άδεια χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα και χρησιμοποιείται από διάφορα λογισμικά και εφαρμογές όπως είναι τα CodeIgniter v3.0 [6], Magento [7] και PrestaShop [8].

Πηγές:

[13] , [14], [15], [16]

Python License (Python 2.0) (Κακαβίτσης Ανδρέας - Μπαγιάρα Θεοδώρα)[επεξεργασία]

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Η Python αποτελεί μια  γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε το 1990 από τον Ολλανδό Γκβίντο βαν Ρόσσουμ (Guido van Rossum).Η πρώτη έκδοση της κυκλοφόρησε των Ιανουάριο του 1994 και η δευτερη στις 16 Οκτωβρίου του 2000, ενώ η τελευταία στις 13 Σεπτέμβρη του 2015.

Όροι Χρήσης[επεξεργασία]

Η άδεια χρήσης λογισμικού Python (Python License VERSION 2) (https://opensource.org/licenses/Python-2.0) είναι μια άδεια εκμετάλλευσης λογισμικού που παραχωρείται από το Ίδρυμα Λογισμικού Python (PSF) σε οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό (Αδειούχο) και επιτρέπει την πρόσβαση και χρήση του λογισμικού Python είτε στην πηγαία είτε στην δυαδική μορφή του. Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας χρήσης ο αδειούχος μπορεί να αναπαράγει, να αναλύει, να διανέμει, καθώς και οτιδήποτε άλλο επιθυμεί, την Python ή οποιοδήποτε παράγωγο της έκδοσής που δημιούργησε ο ίδιος εφόσον η προειδοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του PSF και η άδεια χρήσης διατηρούνται. Αν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θελήσει να διαθέσει το έργο του και σε άλλους, το οποίο περιλαμβάνει την Python ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη των αλλαγών που έγιναν στην Python. Το Ίδρυμα Λογισμικού Python (PSF) μέσω της άδειας χρήσης αποποιείται οποιαδήποτε αντιπροσώπευση ή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας της Python, επίσης δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται πως η χρησιμοποίηση της δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Υποστηρίζει ακόμη πως δεν είναι υπεύθυνo για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που δημιουργήθηκε έπειτα από κακή χρήση, τροποποίηση ή διανομή του λογισμικού τις Python ή οποιουδήποτε παράγωγού της. Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα ακυρωθεί αυτόματα έπειτα από όποια παραβίαση των προϋποθέσεων και των όρων της, ακόμη δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση του εμπορικού σήματος της PSF ή της εμπορικής επωνυμίας της ως μέσο προώθησης των προϊόντων ή υπηρεσιών του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης. Με την αντιγραφή και την εγκατάσταση της Python ο Αδειούχος δεσμεύεται και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Όσον αφορά την BEOPEN PYTHON OPEN SOURCE άδεια χρήσης δεν διαφοροποιείτε σε μεγάλο βαθμό με την προαναφερθείσα άδεια χρήσης. Μια από τις αλλαγές αφορά τα λογότυπα BeOpen Python που υπάρχουν στο http://www.pythonlabs.com/logos.html, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τα δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Τέλος η άδεια χρήσης του BeOpen Python θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια.

Πηγές[επεξεργασία]

 1. ) https://opensource.org/licenses/Python-2.0
 2. ) https://docs.python.org/3/license.html
 3. ) https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)

GNU Library (Λανιτης Στρατος,Κυπριανου Μιχαλης)[επεξεργασία]

LGPL

Τι είναι η LGPL?

Είναι μια βιβλιοθήκη ανοικτού λογισμικού όπου δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα Ελευθέρου λογισμικού (FSF). Η LGPL είναι μια μορφή GPL με την διαφορά ότι υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί στην LGPL.


Διαφορά μεταξύ LGPL και GPL

Η GPL δίνει δικαίωμα για επαναχρησιμοποίηση ή για τροποποίηση του πηγαίου κώδικα όπου αυτό δίνει το δικαίωμα να δημιουργηθούν παράγωγες εργασίες. Δηλαδή στην GPL ο πηγαίως κώδικας είναι ανοικτός για όλους τους χρήστες όπου αυτό επιτρέπει την τροποποίηση του και την αναδιανομή του. Η LGPL ή αλλιώς GU library λειτουργεί σαν βιβλιοθήκη όπου κάποιος δεν μπορεί να αντιγράψει τον πηγαίο κώδικα αν ο ίδιος ο χρήστης του έργου δεν θέλει. Αυτό κάνει την LGPL να λειτουργεί σαν μια ιδιωτική βιβλιοθήκη. Αν κάποιος όμως θέλει να τροποποιήσει ένα έργο από την βιβλιοθίκη την LGPL να θα πρέπει να δοθεί πίσω ο πηγαίος κώδικα ενώ στην GPL όταν θέλει κάποιος να επεξεργαστεί κάποιο έργο θα πρέπει να το κάνει στα πλαίσια της GPL. Για κάθε διανομή τροποποιημένου έργου είναι απαραίτητο να διανεμηθεί και ο πηγαίος κώδικας στην GPL. Η υβριδική βιβλιοθήκη που μπορούν να διανέμουν οι προγραμματιστές είναι μια βιβλιοθήκη που μπορεί να έχει έργα με άδεια LGPL αλλά και έργα χωρίς άδεια αν υπάρχει αντίγραφο της. Τα έργα και τα προγράμματα στην βιβλιοθήκη που δεν πληρούν τους όρους τη GPL τότε τοποθετούνται σε ξεχωριστή κατηγορία και ονομάζονται έργα που χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη για τον λόγο ότι προσπαθούν να δανειοδοτηθούν μόνο από την LGPL βιβλιοθήκη


Τι είναι ο πηγαίος κώδικας?

Ο πηγαίος κώδικα είναι η γλώσσα προγραμματισμού όπου χρησιμοποίει ο χρήστης για να δίνει εντολές στο πρόγραμμα (π.χ. C)


Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη αναφέρεται σε ένα σύνολο εργασιών και προγραμμάτων. Μια εφαρμογή ή πρόγραμμα σε μια βιβλιοθήκη δεν υπόκειται στους όρους τη GPL έτσι δεν είναι αναγκαίο να διανεμηθεί ο πηγαίος κώδικας. Αν μια βιβλιοθήκη πλήρει τους όρους της GPL και κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα σε αυτή την βιβλιοθήκη τότε θα πρέπει να συμφωνεί και με τους όρους της GPL. Εάν όμως κάποιος τροποποιήσει κάποιο πρόγραμμα που βρίσκεται στην βιβλιοθήκη τότε πρέπει να δοθεί πίσω ο πηγαίος κώδικας αλλά μπορεί να τον ενώσει με κάποιο δικό του πρόγραμμα.


Γενικά

Η LGPL χρησιμεύει στην διανομή λογισμικού μη ανοικτού κώδικα και στην διατήρηση των τροποποιημένων εκδόσεων της βιβλιοθήκης. Για τα όποια από τις άδειές GPL ή LGPL πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος εξαρτάται από την στρατηγική και τις λεπτομέρειες του έργου και γι αυτό υπάρχει έγγραφο από την FSE για το ποια είναι η καλύτερη επιλογή σε κάθε περίπτωση.


Αυτό φαίνεται και από την Λέξη Lesser στα αρχικά της LGPL ότι είναι λιγότερο περιοριστική από την GPL


ΠΗΓΕΣ

[17]

[18]

Boost Software License (Ηλίας Σαμαράς,Κυριάκος Ασλανίδης)[επεξεργασία]

Η άδεια χρήσης Boost (Boost License) είναι σχεδιασμένη να αδειοδοτεί τις λεγόμενες Boost βιβλιοθήκες (Boost Libraries).

Οι Boost βιβλιοθήκες είναι μέρος της πασίγνωστης γλώσσας προγραμματιμσού C++ και καθορίζουν-αφορούν όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες της. Είναι φτιαγμένες και αδειοδοτημένες από την Boost άδεια (Boost License) η οποία παρέχει την δυνατότητα στις εν λόγω βιβλιοθήκες της C++ να χρησιμοποιεί εντελώς δωρεάν το Boost λογισμικό.

Υπάρχουν ποικίλες δυνατότητες εφαρμογής των Boost βιβλιοθηκών αλλά είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο και κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να χρησιμοποιούνται κυρίως στο περιβάλλον της C++. Μπορούν να βρουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της, από απλά γενικού τύπου προγράμματα μέχρι και σε προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα που αφορούν εμπειρότερους και πιο προχωρημένους-εξειδικευμένους χρήστες.


Ιστορία-Δημιουργοί

Η ιστορία των Boost βιβλιοθηκών μετρά χρόνια από το 2006 όπoυ τότε είχε πρωτοεμφανιστεί με το όνομα C++ NOW και είχε έδρα το Άσπεν. Οι αρχικοί δημιουργοί είναι ακόμα ενεργά μέλη με εξίσσου μεγάλες ευθύνες και αρμοδιότητες μέχρι και σήμερα που έχει δοθεί το όνομα Boost C++ LIBRARIES.

Bewan Dawes και David Abrahams τα δύο άτομα που είχαν και πρωτοξεκίνησαν την ίδεα. Ταυτόχρονα ένας από τους δημιουργούς της C++ ο Nikolai Josuttis συνέβαλε και ο ίδιος στην κατασκευή των εν λόγω βιβλιοθηκών.

Η τελευταία ενημέρωση του λογισμικού ήταν στις 28 Σεπτεμβρίου του 2016 ανακοινώνοντας την 1.62.0 έκδοση της Boost.

Boost License

Μέχρι τα τώρα δεδομένα υπάρχουν στοιχεία των Boost βιβλιοθηκών τα οποία δεν διαθέτουν δική τους άδεια. Στο κοντινό μέλλον θα γίνει απόκτηση άδειας από όλες τις βιβλιοθήκες και όλες θα πληρούν τις απαιτήσεις της Boost.

Στην αρχή της εμφάνισής τους οι χρήστες των Boost βιλιοθηκών παρέθεταν συνεχώς παράπονα πως κάθε φορά που προσπαθούσαν να “τρέξουν” ένα από τα αρχεία τους ήταν αναγκαία η επανεξέτασή τους και πως έτσι γινόταν δύσχρηστες λόγω του γεγονότος ότι κάθε Boost αρχείο περιλάμβανε πάνω απο 1 άδειες.

Έτσι για να διευθετηθούν τα εν λόγω προβλήματα με τις άδειες, ζητήθηκε βοήθεια απο το Berkman Center for Internet & Society . Ζητήθηκε λοιπόν να δημιουργηθούν άδειες ακολουθώντας τις απαιτήσεις της Boost όπως για παράδειγμα το να είναι εντελώς δωρεάν και απολύτως κατανοητές από όλους τους χρήστες.

Σαν άδεια, έχει παρόμοιο τύπο λειτουργίας και είναι πολύ κοντά σε δύο κυρίαρχες στον χώρο, στην BSD και MIT. Ικανοποιεί το OSI (Open Source Initiative's Open Source Definition ). Eπιτρέπει την ανακατανομή και περιέχει στοιχεία πηγαίου κώδικα. Είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κάνει διακρίσεις, τόσο ως προς τα άτομα και τις ομάδες, όσο και στις προσπάθειες των χρηστών να δημιουργήσουν ένα οποιοδήποτε είδος προγράμματος.


Πηγές:[19][20]

wxWindows Library License (Δημήτριος Δέδες, Παναγιώτης Βλάχος)[επεξεργασία]

Η wxWidget πρώην wxWindows είναι μία εργλειοθήκη - βιβλιοθήκη για την δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος (GUIs) για διάφορες πλατφόρμες εφαρμογών. Η wxWidgets ενεργοποιεί έναν κώδικα γραφικού περιβάλλοντος για να κάνει σύνταξη των προγραμμάτων, ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκτελεστούν σε αρκετές πλατφόρμες υπολογιστών με ελάχιστες ή καθόλου αλλαγές στον κώδικα. Μεταγλωττιστές και διάφορα άλλα εργαλεία όπου χρησιμοποιούνται από τήν wxWidgets, διευκολύνουν την ανάπτυξη κάποιων εξειδικευμένων εφαρμογών. Η wxWidgets υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό από δημοφιλή λειτουργικά συστήματα και γραφικές βιβλιοθήκες, όπου έχουν αναπτυχθεί ευρέως από διάφορες οργνώσεις.

Ιστορία[επεξεργασία]

Η wxWidgets ιδρύθηκε το 1992 από τον Julian Smart στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο Julian Smart απέκτησε ένα βραβευμένο πτυχίο πάνω στην επιστήμη τών υπολογιστών απο το Πανεπιστήμιο του St Andrews to 1986 και εξακολουθεί να είναι ο επικεφαλής του έργου. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2004 οι επικεφαλείς της wxWindows ανακοίνωσαν ότι το πρόγραμμα αλλάζει ονομασία σε wxWidgets και αυτό είχε ώς αποτέλεσμα η Microsoft να ζητά από τον Julian Smart να σεβαστεί το εμπορικό σήμα της εταιρείας και τών Windows. Οι διάφορες εκδώσεις της wxWidgets όπου ανακοινώθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 • 2.4 στις 6 Φεβρουαρίου 2003
 • 2.6 στις 21 Απριλίου 2005
 • 2.8.0 στις 14 Δεκεμβρίου 2006
 • 3.0 στις 11 Νοεμβρίου 2013

Επίσης, η wxWidgets συμμετέχει στο Google Summer of Code από το 2006.

Φορητότητα και την ανάπτυξη[επεξεργασία]

Η wxWidgets καλύπτει συστήματα όπως Microsoft Windows, OS X, iOS, Linux/Unix , OpenVMS, OS/2 και AmigaOS. Η έκδοση για τα ενσωματωμένα συστήματα είναι υπό ανάπτυξη. Χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, κυρίως από τη Xerox, AMD, NASA και από το Κέντρο Ναυτικής ανάλυσης. Επίσης χρησιμοποιείται στον δημόσιο τομέα για εκπαίδευση αλλά και σε πολλά άλλα έργα ανοιχτού κώδικα.

Άδεια Χρήσης[επεξεργασία]

Η wxWidgets είναι αυτή την στιγμή υπό την άδεια χρήσης της wxWindows Library License η αποία είνα η ίδια εταιρία με διαφορετικό όνομα. Η wxWindows Library Licence είναι ουσιαστικά η GPL (General Public Licence) με εξαίρεση ότι τα έργα σε δυαδική μορφή μπορούν να διανεμηθούν με όρους χρήσης του χρήστη. Αυτή είναι μια λύση που να ικανοποιεί όσους επιθυμούν να παράγουν άδεια από το λογισμικό της GPL χρησιμοποιώντας την wxWidgets, καθώς επίσης και εκείνες που παράγουν ιδιόκτητο λογισμικό. Οι συμμετέχοντες της συζήτησης αυτής όπου οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήταν οι: Robert Roebling, Julian Smart, Markus Fleck, Karsten Ballueder και μερικές συμβουλές από τον Richard Stallman. Ο Richard επιβεβαίωσε ότι η νέα άδεια χρήσης είναι συμβατή με εφαρμογές GPL. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί σε άλλες εφαρμογές.

Η wxWindows Library Licence έχει εγκριθεί από τον OSI (Open Source Initiative).


Πηγές: https://en.wikipedia.org/wiki/WxWidgets https://www.wxwidgets.org/about/licence/

PHP License 3.0 (Δέλλιος Ευάγγελος, Γκαρλέμος Δημήτριος)[επεξεργασία]

Εισαγωγή[επεξεργασία]

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού, ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που είτε θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML ή θα επεξεργασθεί τις εισόδους δίχως να προβάλλει την έξοδο στο χρήστη, αλλά θα τις μεταβιβάσει σε κάποιο άλλο PHP script.

Ιστορία[επεξεργασία]

Η ιστορία της PHP ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού C ένα script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Αργότερα οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι όμως στην PHP/FI 2.0. Έτσι η PHP έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 της PHP, τον Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν ήδη διατεθεί και οι πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης PHP 6.

Άδεια χρήσης PHP[επεξεργασία]

Η Άδεια PHP είναι η άδεια χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με την οποία απελευθερώνεται η γλώσσα PHP scripting. Η Άδεια PHP έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την ευρεία υιοθέτηση του πηγαίου κώδικά της. Η αναδιανομή επιτρέπεται σε πηγαία ή δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις.Η Άδεια PHP είναι μια ανοικτή άδεια σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα, ,αλλά μια μη-copyleft άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Η άδεια είναι ασυμβίβαστη με την GPL, λόγω των περιορισμών σχετικά με τη χρήση του όρου PHP. Η έκδοση 3 της PHP είναι διαθέσιμη είτε βάσει της Άδειας PHP ή της GNU General Public License (GPL). Αυτή η πρακτική διακόπηκε από την PHP 4, με την ανάπτυξη της PHP αναφέροντας τους περιορισμούς για την επαναχρησιμοποίηση που σχετίζονται με την copyleft επιβολή του GPL. Η Zend Engine, ο πυρήνας του διερμηνέα της PHP, ξεχωριστά σύμφωνα με την άδεια παρόμοια Άδειας Zend Engine, η οποία περιέχει παρόμοιους περιορισμούς ονομασίας με την άδεια PHP. Η PHP αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες στο Παγκόσμιο Ιστό, καθώς χρησιμοποιείται από πληθώρα εφαρμογών και ιστότοπων. Διάσημες εφαρμογές που κάνουν εκτενή χρήση της PHP είναι το γνωστό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) "WordPress" και το "Drupal".

Πηγές[επεξεργασία]

 1. https://opensource.org/licenses/AFL-3.0
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/PHP_License

IBM Public License (Κωνσταντίνα Μαυρωνά, Φίλιππος Λάσκος)[επεξεργασία]

Εισαγωγή

Αρχικά το OSI (Open Source Initiative-Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με παγκόσμια εμβέλεια, που η λειτουργία του είναι να συνδέει λογισμικά ανοικτού κώδικα, να εξετάζει και να εγκρίνει άδειες που σχετίζονται με τα λογισμικά αυτά. Μια από τις αναγνωρισμένες άδειες του OSI, είναι η IBM Public License, με την οποία θα ασχοληθούμε. Η IBM (International Business Machines- Διεθνής εταιρεία μηχανών γραφείου) είναι μια εταιρεία, η οποία κατασκευάζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δημιουργεί λογισμικά υπηρεσιών και ύστερα τα προωθεί στην αγορά. Ένα ακόμη εγχειρημά της είναι η IBM Public License, όπου σκοπός της δημιουργίας της, ήταν η βελτιστοποίηση της εμπορικής χρήσης των λογισμικών ανοικτού κώδικα.

Χαρακτηριστικά της άδειας IPL

Η IBM Public License είναι μια δημόσια άδεια η οποία δημιουργήθηκε από την IBM, όπου αρκετές φορές χρησιμοποιείται και από την ίδια την εταιρεία και είναι μια άδεια χρήσης λογισμικών ανοικτού κώδικα. Έχει εγκριθεί από το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού (FSF) και έχει χαρακτηριστεί από το OSI ως άδεια ανοικτού λογισμικού. Η άδεια αυτή έχει την δυνατότητα να παρέχει από έναν συντελεστή, ο οποίος είναι συνεργάτης της IBM ή κάποιος διανομέας του προγράμματος ή η ίδια η εταιρεία, σε έναν παραλήπτη το πρόγραμμα που αναζητά, επιτρεποντάς του να το χρησιμοποιήσει όπως εκείνος επιθυμεί. Το πρόγραμμα διανέμεται είτε σε αντικειμενικό κώδικα είτε σε πηγαίο κώδικα και αναλόγως την μορφή του, ακολουθεί τους αντίστοιχους κανόνες που αναγράφονται στην άδεια. Όταν το πρόγραμμα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη, τότε εκείνος και μόνο εκείνος το έχει υπό την ευθύνη του. Αυτό σημαίνει, πως σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων άλλου ατόμου ή σε πιθανά νομικά ζητήματα, η εταιρεία και οι συντελεστές της έχουν αποποιηθεί όλες τις ευθύνες. Αν ο χρήστης αποκτήσει κάποιο πρόβλημα, τότε η ίδια η εταιρεία και οι αρμόδιοι συντελεστές αναλαμβάνουν την υπεράσπιση και αποζημίωση του. Στην περίπτωση όμως, που υπάρξει απώλεια ή φθορά δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σφάλμα, οι όροι χρήσης αναφέρουν πως η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Τέλος ο σημαντικότερος όρος της άδειας είναι η απαραίτητη ύπαρξη, σε εμφανές σημείο,της φράσης: Copyright (C) 1996, 1999 International Business Machines Corporation and others. All Rights Reserved.

Λογισμικά με άδεια IBM Public License

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούν ως άδεια χρήσης την IBM Public License είναι το Jikes , που είναι μεταγλωτιστής της γλώσσας προγραμματισμού Java, το Postfix που είναι ένα μέσο μεταφοράς αλληλογραφίας,το OpenAFS που είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων και άλλα πολλά.

Πηγές

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Public_License https://opensource.org/licenses/IPL-1.0

Nokia Open Source License(Μανιατόπουλος Νίκος, Μαγαλιού Γεωργία)[επεξεργασία]

Εισαγωγή

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η Nokia έχει συμβάλλει σημαντικά στην θεμελίωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Μέχρι σήμερα η Nokia παρέχει σε πάνω από 60 εταιρίες άδειες οι οποίες βοηθάνε στην καινοτόμα διαχείριση της εταιρίας και στην κατασκευή νέων προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού και την εισφορά μεγαλύτερων εσόδων.

Όροι άδειας

Η Nokia παρέχει μια μη αποκλειστική παγκόσμιας εμβέλειας άδεια της οποίας τα δικαιώματα υπόκεινται σε τρίτες αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εφαρμογή της άδειας γίνεται με τη χρήση,αναπαραγωγή,διαμόρφωση,εμφάνιση,εκτέλεση,υποαδειοδότηση και διανομή του αυθεντικού λογισμικού με ή χωρίς αλλαγές και χωρίς κανένα περιορισμό. Οι τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν θα πρέπει να περιέχονται στα δικαιώματα της άδειας. Η κάθε τροποποίηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη είτε ως εκτελέσιμο αρχείο είτε ως ηλεκτρονικός μηχανισμός διανομής και θα πρέπει να είναι ανοικτός στο κοινό για τουλάχιστον 12 μήνες από την κυκλοφορία του. Είναι σημαντικό να εμπεριέχεται και ένα έγγραφο το οποίο θα αναφέρεται στις άμεσες ή έμμεσες τροποποιήσεις του αυθεντικού λογισμικού και θα περιέχει επίσης τον πηγαίο κώδικα και μία εκτελέσιμη έκδοση στην οποία θα αναγράφεται η προέλευση του λογισμικού και το όνομα της NOKIA. Δεν μπορεί κανένας ωστόσο να περιορίσει η να τροποποιήσει τους όρους της ισχύουσας άδειας παρά μόνο η NOKIA .Από την πλευρά της εταιρείας δεν χορηγείται άδεια σε περίπτωση ή για διαγραφή κώδικα από το αυθεντικό λογισμικό ή σε συνδυασμό του με άλλα λογισμικά ή συσκευές.

Παραδείγματα εφαρμογών

NOKIA DROP: Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε για την μεταφορά αρχείων χωρίς την χρήση USB καλωδίου ή Bluetooth.Το Nokia Drop μπορεί να εγκατασταθεί μέσω επέκτασης είτε στον Chrome είτε στον Mozilla.

NOKIA DJ MIXER: Η εφαρμογή αυτή δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να ηχογραφεί, να φτιάχνει τα δικά του remix και να δημιουργεί καινούργια τραγούδια. Επίσης, μια άλλη δυνατότητα που παρέχει το Nokia DJ Mixer είναι το karaoke, όπου είναι εφικτή η αποθήκευση ή ακόμα και η χρήση του κομματιού ως ήχο κλήσης στο κινητό σας.

NOKIA Z LAUNCHER: Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται σε εκδόσεις Android από 4.1 και νεότερες και είναι διαθέσιμη και δωρεάν στο Google Play Store. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να σχηματίσει ένα γράμμα στην οθόνη του κινητού του και τότε θα δημιουργηθούν συντομεύσεις των εφαρμογών αυτών που το όνομα τους ξεκινά με το συγκεκριμένο γράμμα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Πηγές

https://opensource.org/licenses/Nokia

Academic Free License 3.0 (Ζάχος Ηλίας - Βασίλης Μπράχος)[επεξεργασία]

Είδος Άδειας Χρήσης[επεξεργασία]

Η ανεκτική άδεια χρήσης λογισμικού είναι μια άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα λογισμικού με ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με το πώς μπορεί το λογισμικό να αναδιανεμηθεί. Το OSI ορίζει μια ανεκτική άδεια χρήσης λογισμικού ως «μη copyleft άδεια» (ο τύπος άδειας copyleft δίνει παραπάνω δικαιώματα (όπως τροποποίηση, διανομή κ.τ.λ.) στο χρήστη ενός πνευματικού έργου σε αντίθεση με τον νόμο copyright, με μόνο περιορισμό ότι κάθε παράγωγο έργο θα υπόκειται από την ίδια άδεια χρήσης). Μερικά παραδείγματα που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο ανεκτικής άδειας χρήσης είναι οι άδειες: MIT, BSD, Apache και AFL.

Λίγα Λόγια[επεξεργασία]

Η Ακαδημαϊκή Ελεύθερη Άδεια Χρήσης 3.0 (AFL) γράφτηκε από τον Lawrence Rosen, δεν είναι δημοφιλής άδεια χρήσης και θεωρείται ως μηχανισμός για την προστασία του ελεύθερου/ανοικτού κώδικα λογισμικού από μηνύσεις για προσβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο Rosen είναι ειδικός στους υπολογιστές και στην νομική, επιπλέον ήταν γενικός σύμβουλος και γραμματέας της Πρωτοβουλίας Ανοικτού Κώδικα (OSI) για πολλά χρόνια και συμβούλεψε πολλά μη κερδοσκοπικά έργα, όπως το Ίδρυμα Λογισμικού Apache(ASF), το Ίδρυμα Λογισμικού Python(PSF) και τον Όμιλο Δωρεάν Προτύπων(FSG). Ειδικεύεται σε θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων και στις συναλλαγές για εταιρείες τεχνολογίας. Καθώς το ελεύθερο/ανοικτού κώδικα λογισμικό αναδύεται και το μερίδιο αγοράς του αυξάνεται, εταιρίες ιδιωτικού λογισμικού έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες για να απαντήσουν. Μία από αυτές τις προσπάθειες ήταν να αρχίσουν ενέργειες υποστηρίζοντας πως παραβιάζονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το ελεύθερο/ανοικτού κώδικα λογισμικό. Η AFL και η Άδεια Χρήσης Ανοικτού Λογισμικού 3.0 (OSL) έχουν σχεδιαστεί για την προστασία αυτού το λογισμικού έχοντας μια αμυντική στρατηγική – την ρήτρα «παύση για δράση διπλώματος ευρεσιτεχνίας». Σύμφωνα με την AFL, τα δικαιώματα που χορηγούνται στον κάτοχο της άδειας χρήσης παύουν να ισχύουν αυτόματα αν ο κάτοχος της άδειας διαπράξει «παύση διπλώματος ευρεσιτεχνίας» κατά του παρόχου της άδειας. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει στον πηγαίο κώδικα που χρησιμοποιεί για τα παράγωγα έργα του να υπάρχει εμφανής ειδοποίηση απόδοσης δηλώνοντας ότι έχει τροποποιηθεί το πρωτότυπο έργο. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει επίσης να διατηρεί όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή το εμπορικό σήμα από τον πηγαίο κώδικα του πρωτότυπου έργου στην ειδοποίηση. Η AFL είναι αυτό προστατευόμενη από πνευματικά δικαιώματα, με το δικαίωμα που χορηγήθηκε στην αντιγραφή και διανομή χωρίς τροποποίηση. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού υποστηρίζει πως όλες οι εκδόσεις του AFL μέχρι την έκδοση 3.0, δεν είναι συμβατές με την GNU GPL, αν και ο Eric S. Raymond (συν-ιδρυτής της OSI) ισχυρίζεται ότι η AFL 3.0 είναι συμβατή με την GPL, αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλής, σε σχέση με την ASL 2.0 (Apache Software Lisence).

Πηγές: Wikipedia, OpenFoundry, OpenSource

Microsoft Public License(Καραθανοσοπούλου Διονυσία-Ελπίς - Παπακώστας Κων/νος-Μάριος)[επεξεργασία]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ[επεξεργασία]

H Microsoft είναι μία αμερικανική εταιρεία λογισμικού. Ιδρύθηκε το 1975 από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Πολ Άλεν. Έγινε γνωστή από το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows καθώς και από άλλα προϊόντα της. Τον Μάιο του 2001 η εταιρεία ξεκίνησε την εφαρμογή μιας νεοφανούς ιδέας της “μοιραζόμενης πηγής”, ο όρος αποτελεί έναν όρο ομπρέλα ο οποίος καλύπτει κάποιους νομικούς παραμέτρους της εταιρείας για την διανομή του πηγαίου κώδικα ενός λογισμικού. Οι άδειες που σχετίζονται για την προσφορά ενός κώδικα λογισμικού τείνουν να είναι κλειστού-κώδικα, δηλαδή επιτρέπεται η προβολή του κώδικα μόνο για παραπομπή. Διαμέσου του προγράμματος “μοιραζόμενης πηγής” αρκετές οργανώσεις καθώς και άτομα έχουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα της Microsoft είτε ως σημείο αναφοράς όταν πρόκειται για την ανάπτυξη κάποιον συμπληρωματικών συστημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο σε θέματα ασφαλείας καθώς και για την ανάπτυξη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σύμφωνα με πρώην πρόεδρο της Πρωτοβουλίας Ανοιχτού Κώδικα(Open Source Initiative) ο όρος “ μοιραζόμενης πηγής” αποτελεί μια ορολογία του μάρκετινγκ που δημιουργήθηκε από την Microsoft προκειμένου να αποσπάσει το κίνημα ελεύθερου λογισμικού χρησιμοποιώντας παρόμοιους όρους και προσφέροντας παρόμοιες υποσχέσεις.

Η Microsoft Public License(Ms-PL)[επεξεργασία]

Η Δημόσια Άδεια της Microsoft(Microsoft Public License) είναι μια δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού άδεια, η οποία γράφηκε για προϊόντα της που είναι σε ανοιχτό λογισμικό. Ακόμη, είναι εγκεκριμένη από την Πρωτοβουλία Ανοιχτού Λογισμικού(OSI) και από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού(Free Software Foundation). Η Μs-PL αποτελεί μία από τις πιο ευέλικτες άδειες της Microsoft όσον αφορά τους διάφορους περιορισμούς αφού επιτρέπει τη διανομή του κώδικα ενός λογισμικού για εμπορικούς σκοπούς ή άλλες χρήσεις. Ωστόσο, με την δημιουργία ενός νέου έργου δεν επιτρέπει την χρησιμοποίηση οποιουδήποτε ονόματος, λογότυπου ή εμπορικού σήματος για την διαφήμιση του έργου αυτού. Επιπλέον, η άδεια αυτή προστατεύει τον συγγραφέα του κώδικα σε περίπτωση που αυτός δεν λειτουργήσει σωστά σε κάποια χρήση.H Ms-PL εκτός από την ελευθερία που διαθέτει η χρήση της δεσμεύει τον χρήστη με κάποιες υποχρεώσεις. Αρχικά, δεν επιτρέπει σε ένα λογισμικό την αλλαγή των πνευματικών δικαιωμάτων, της ευρεσιτεχνίας των εμπορικών σημάτων και τις αναφορές απόδοσης που προϋπάρχουν σ’ αυτό. Ακόμη, η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα είναι εφικτή μόνο με την Ms-PL,συμπεριλαμβάνοντας με τη διανομή του λογισμικού ένα αντίγραφο αυτής της άδειας. Αντίθετα, σε περίπτωση που γίνει διανομή του κώδικα σε μεταγλωττισμένη μορφή μπορεί να γίνει υπό οποιαδήποτε άδεια συμφωνεί με τους όρους τις Ms-PL.To περιεχόμενο της άδειας είναι σύντομο, περιεκτικό και είναι γραμμένο σε μια συνεκτική γλώσσα, καθώς η Microsoft επιθυμεί να είναι σαφής και άμεση με την κοινότητα ανοικτού κώδικα. Καταλήγοντας, η Ms-PL δεν είναι συμβατή με την GNU General Public License(GPL), αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η GPL είναι πιο περιοριστική στους όρους της σε σχέση με την Ms-PL.

ΠΗΓΕΣ

LaTeX Project Public License 1.3c (LPPL-1.3c) (Μπούτος Απόστολος - Χιδερίδης Μανδαρής Αναστάσιος)[επεξεργασία]

Η LaTeX Project Public Lincense (LPPL) είναι μία άδεια ελεύθερου λογισμικού, η οποία δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα LaTeX από τον Frank Mittelback. To LaTeX είναι μία γλώσσα δημιουργίας εγγράφων που επιτρέπει στον συγγραφέα να επικεντρωθεί μονάχα στην συγγραφή του έργου του, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για την μορφοποίηση, την στοιχειοθέτηση, την επισύναψη βιβλιογραφίας, την εμφάνιση μαθηματικών τύπων, εικόνων και άλλα, καθώς αυτά γίνονται αυτόματα. Χρησιμοποιείται ευρύτατα για την συγγραφή ακαδημαϊκών εγγράφων. Το LaTeX γράφτηκε αρχικά από τον Leslie Lambort και αργότερα ξαναγράφτηκε από τον Frank Mittelback.

Χαρακτηριστικά της άδειας[επεξεργασία]

H LPPL αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ίδιου του έργου LATEX και επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδιανομή του κειμένου της άδειας αλλά όχι και η τροποποίησή του. Η LPPL αποτέλεσε μια μετεξέλιξη της αρχικής άδειας που χρησιμοποίησε o Donald Knuth για το TeX,βασικός κανόνας της οποίας είναι πως ο κώδικας του TeX είναι ελεύθερος να διαβαστεί και να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε, αλλά ένα έργο μπορεί να ονομάζεται TeX μόνο αν πληρεί κάποιες αυστηρές προδιαγραφές που έθεσε ο Knuth. Ο σκοπός αυτού του κανόνα ήταν να διασφαλιστεί η ομαλή μελλοντική λειτουργία του TeX καθώς αυτό αποτελεί μια γλώσσα και για παράδειγμα, όπως ακριβώς απαιτείται από όλους τους μεταγλωττιστές της C να παράγουν τις ίδιες εξόδους εάν λάβουν σαν είσοδο τον ίδιο πηγαίο κώδικα C,έτσι πρέπει και κάθε παραλλαγή του TeX να παράγει τις ίδιες εξόδους όταν λαμβάνει σαν είσοδο τον ίδιο πηγαίο κώδικα. Πράγματι οι σημερινές εκδόσεις του TeX μπορούν να μεταγλωττίσουν επιτυχώς ακόμη και έγγραφα της δεκαετίας του 80.

Οποιοδήποτε έργο χρησιμοποιεί την LPPL ως την άδειά του ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον δημιουργό του. Επειδή αρκετές φορές ο αρχικός ιδιοκτήτης δεν μπορεί ή δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει να συντηρεί το έργο του, η άδεια προβλέπει την μεταβίβαση των δικαιωμάτων της συντήρησης σε τρίτους, ώστε τα διάφορα έργα να παραμένουν ζωντανά ακόμη και με την αποχώρηση του αρχικού δημιουργού. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων συντήρησης γίνεται τις περισσότερες φορές μετά από επικοινωνία με τον δημιουργό, αλλά σε περίπτωση που αυτή δεν εφικτή, μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να δηλώσει δημοσίως στην κοινότητα του έργου ότι θέλει να αναλάβει την συντήρησή του και αν μετά το πέρας τριών μηνών δεν υπάρξει κάποια ένσταση ή άλλου είδους επικοινωνία με τον δημιουργό τα δικαιώματα συντήρησης περνάνε αυτομάτως στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει και το δικαίωμα να τα μεταβιβάσει σε τρίτους.

Ένα κομμάτι της άδειας που αποτέλεσε έναυσμα για αρκετές διαμάχες μέσα στην κοινότητα ήταν η ρήτρα περί ονοματοδοσίας αρχείων η οποία επέβαλε κάθε φορά που τροποποιείται ο κώδικας ενός πηγαίου αρχείου, στο νέο αρχείο να ανατίθεται και νέο όνομα, διαφορετικό από το παλιό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι του χώρου να μην θεωρούν την LPPL, ως άδεια ανοιχτού λογισμικού και να αποκλείσουν τον LaTeX από διανομές ελεύθερου λογισμικού όπως το Debian. Αυτό ανάγκασε τους συγγραφείς της άδειας τελικά να αποσύρουν την συγκεκριμένη ρήτρα με την έκδοση 1.3.

Παραπομπές[επεξεργασία]

 1. http://groups.google.com/group/comp.text.tex/msg/ae8884a0d2e26b4e[9]
 2. http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=481491[10]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[επεξεργασία]

NASA Open Source Agreement v1.3 (Παπαστερίου Χρήστος-Πλιάτσικας Στυλιανός)[επεξεργασία]

Περιγραφή[επεξεργασία]

Το NASA Open Source Agreement (NOSA) [21] είναι μια άδεια χρήσης[22] ανοιχτού κώδικα που ανήκει στη NASA η οποία δημιουργεί και κάνει διαθέσιμα, τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα όπως για παράδειγμα το NASA World Wind [23] το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να προβάλλουν τον πλανήτη Γη σε τρισδιάστατα γραφικά και επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κάνει αλλαγές στον πηγαίο κώδικα του καθώς και να τον συνδυάσει με επεκτάσεις. Έχει γίνει αποδεκτή απο το OSI (Open Source Initiative) αλλά υπήρξαν ανησυχίες απο τον FSF (Free Software Foundation) [24] καθώς υπήρχαν κάποιοι όροι χρήσης οι οποίοι δεν έδειχναν την εικόνα μίας άδειας open source(ανοιχτού κώδικα). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν επιτρέπει την χρήση κώδικα, που είναι είναι φτιαγμένος απο τρίτα πρόσωπα δηλαδή, πρέπει οποιαδήποτε δραστηριότητα του παραλήπτη να είναι δική του ιδέα και όχι δανεισμένη.

Όροι Χρήσης[επεξεργασία]

Οι όροι χρήσης απο αυτή την συμφωνία δίνουν αρκετή ελευθερία στην ανάπτυξη λογισμικού και στη διανομή του στο ευρύ κοινό, αλλά, υπάρχει η προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε ο δημιουργός θα χρειαστεί ειδική άδεια απο την κυβέρνηση.Μερικοί χαρακτηριστικοί όροι της άδειας χρήσης είναι οι εξής:

Πρωτεύοντος, η άδεια αυτή, απο τη στιγμή που ο δέκτης αποδεχτεί τους όρους που του παρουσιάζονται, του δίνεται ένας πηγαίος κώδικας με τον οποίο έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει τη χρήση,τη διανομή,την αντιγραφή καθώς και την διάθεση του για πώληση. Πρέπει να υπάρχει ένα αντίγραφο της συμφωνίας που αποδέχτηκε ο χρήστης κατα τη διανομή του λογισμικού στο καταναλωτή, καθώς και πρέπει να γίνεται διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας του στην κοινότητα.Επίσης σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στο λογισμικό, πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς σε ένα logfile για την καλύτερη κατανόηση των διαφορών που έχουν γίνει μεταξύ των εκδόσεων σε κάποιο αρχείο ή στο πρόγραμμα. Σε ενδεχόμενο που υπάρχει επιθυμία του συντελεστή για την χρέωση της συνεχής υποστήριξης καθώς και για την εγγύηση του λογισμικού το NASA Open Source Agreement το επιτρέπει. Αυτό γίνεται μόνο με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης θα κάνει ξεκάθαρο ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ δημιουργού και καταναλωτή καθώς και για μην υπάρξουν παρεξηγήσεις σχετικά με το ποιος δημιούργησε το λογισμικό. Τέλος εάν ο παραλήπτης έχει παραβιάσει κάποιον ή κάποιους απο τους όρους αυτούς τότε θα τερματιστεί η άδεια του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που του δίνεται εκτός εάν αποφασίσει να συμμορφωθεί σε αυτούς και να διορθώσει όλες τις παραβιάσεις του για να συνεχίσει τη λειτουργία της άδειας.

Πηγές:[25] [26]Eclipse Public License (EPL-1.0) (Σκρέτα Αθανασία - Χούστη Αργυρώ)[επεξεργασία]


Η Eclipse είναι μια κοινότητα η οποία αποτελείται από ανθρώπους και οργανισμούς που προσπαθούν συνεργατικά να δημιουργήσουν προγράμματα ανοικτού λογισμικού. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα ελεύθερο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης λογισμικού, το οποίο να αποτελείται από διάφορα εργαλεία για την συγγραφή και τη διαχείριση καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, από την δημιουργία ως τη διανομή τους στους χρήστες και την αναβάθμιση τους.

Αρχικά τα Eclipse Projects, τα projects της κοινότητας αυτής, δημιουργήθηκαν από την IBM το 2001 και ως άδεια χρήσης χρησιμοποιούσαν την CPL(Common Public Licence), όμως το 2004 ανέλαβε την επίβλεψη της κοινότητας η Eclipse Foundation. Αυτή δημιούργησε και την άδεια Eclipse Public Licence, που είναι η άδεια που χρησιμοποιεί η Eclipse για τα έργα που δημιουργεί, η οποία σε σχέση με την CPL έχει δύο διαφορές. Πρώτον, ο επιβλέπων των project είναι η Eclipse Foundation και δεύτερον μια πρόταση από το άρθρο 7 της CPL διαγράφεται, δηλαδή πλέον ο διανομέας του λογισμικού (contributor) δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει πίσω οτιδήποτε έχει προσφέρει στον παραλήπτη αν εκείνος του κάνει μήνυση για υποκλοπή κατοχυρωμένων προγραμμάτων.

Όσων αφορά τη σχέση της EPL με την GPL, οι δύο άδειες δεν είναι συμβατές. Η άδεια GPL προϋποθέτει ότι οποιαδήποτε εργασία προέρχεται ή διανέμεται από κάποιο έργο γραμμένο υπό την άδεια της, είναι υποχρεωτικά και αυτή αδειοδοτημένη με τους ίδιους όρους, ενώ στην EPL κάθε ένας που συνεισφέρει στο λογισμικό είτε με προσθήκη είτε με τροποποίηση μπορεί να δημιουργήσει νέα άδεια, την οποία θα προσφέρει στους "παραλήπτες", και στην οποία θα φαίνονται και οι αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει. Συνεπώς, αυτόματα, η οποιαδήποτε μετατροπή στο αρχικό έργο καταπατάει τους όρους της GPL, διότι θεωρείται "περαιτέρω περιορισμός" προς τους παραλήπτες.

Σύμφωνα με την άδεια EPL ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα λογισμικά της Eclipse, έχει το δικαίωμα να τα τροποποιήσει, να τα διανέμει, να προσθέσει διαφημίσεις, να κατοχυρώσει πατέντες, να δημιουργήσει νέα άδεια και φυσικά να το χρησιμοποιεί, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιεί λογότυπα και σήματα κατατεθέν καθώς επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος για τυχόν βλάβες μπορεί να συμβούν στους υπολογιστές των παραληπτών. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι κάθε χρήστης πρέπει να συμπεριλάβει την αρχική έκδοση, τις οδηγίες εγκατάστασης και την άδεια χρήσης. Επίσης πρέπει να αποζημιώσουν τυχών βλάβες που προκλήθηκαν από τους ίδιους και να αναφέρουν την αρχική προέλευση στους μετέπειτα παραλήπτες.

Πηγές :

https://tldrlegal.com/license/eclipse-public-license-1.0-%28epl-1.0%29#summary


Artistic License v2.0 (Πατσιούδη Μαρία Νταφούλη Χριστίνα)[επεξεργασία]

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Artistic License 2.0 ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τα μέσα του 2004 και γράφτηκε σε μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και συγκεκριμένα σε perl6 από την Roberta Cairney και την Allison Randal με στόχο την βελτιστοποίηση της Artistic license 1.0 όσον αφορά την προσπέλαση , την νομική ασάφεια και την αοριστία της. Χρησιμοποιείται από:

• Perl6 εφαρμογές

• Την εικονική μηχανή Parrot

• SNEeSe εξομοιωτής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό Artistic license 2.0 είναι μια άδεια χρήσης που υποδεικνύει τους όρους με βάση τους οποίους μπορεί να αντιγράφει μια συλλογή αρχείων ελεύθερου λογισμικού ή τα παράγωγα αυτών έτσι ώστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων να ελέγχει το λογισμικό του ενώ αυτό παραμένει ένα ανοιχτό και δωρεάν λογισμικό για τους υπόλοιπους χρήστες. Το λογισμικό αυτό δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να φέρουν σε πέρας λειτουργίες αντιγραφής και διανομής τροποποιημένων εκδόσεων ,με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσβαση στην αρχική έκδοση.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Tα δικαιώματα χρήσης της Αrtistic license 2.0 είναι:

• Επιτρέπεται η αντιγραφή διανομή και μεταγλώττιση του λογισμικού αρκεί να συμπεριληφθούν τα πνευματικά δικαιώματα.

• Ο χρήστης έχει την δυνατότητα ενεργειών όπως διορθώσεις λαθών , φορητότητα αλλαγών ,οι οποίες παρέχονται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού.

• Η χορήγηση τροποποιημένου αντιγράφου του πακέτου γίνεται ως πηγή ( πηγαίος κώδικας) αρκεί να καθίσταται σαφές πως διαφέρει από την βασική έκδοση.

• Η συλλογή ενός πακέτου με άλλα πακέτα και η χορήγηση της ένωσης αυτής απαιτεί την μη επιβολή τελών έκδοσης αδειών γι’ αυτή.

• Διαδικασίες που επεκτείνουν ή χρησιμοποιούν την συλλογή αρχείων δεν αποτελούν μέρος του πακέτου.

• Επιτρέπεται η ένωση τροποποιημένων και κανονικών εκδόσεων με άλλα έργα αν και μόνο εάν το αποτέλεσμα δεν συνδέεται άμεσα με το πακέτο.

• Η άδεια δεν επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος ονομασίας ή του λογότυπου του ατόμου που ορίζεται στην προκήρυξη των πνευματικών δικαιωμάτων.

• Η χρησιμοποίηση ,αλλαγή και η διανομή του πρότυπου ή της τροποποιημένης έκδοσης καθορίζεται από καλλιτεχνική άδεια .Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αποδοχή της εν’ λόγω άδειας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες.

ΠΗΓΕΣ :

https://opensource.org/licenses/Artistic-2.0 https://en.wikipedia.org/wiki/Artistic_License#Artistic_License_2.0

YPL (Υahoo Public License) (Ράικος Βασίλειος Ραφαήλ - Γαρζεντίν Αλέξανδρος)[επεξεργασία]

H YPL (Yahoo Public License) είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού παγκόσμιας εμβέλειας η οποία παρέχεται από το Yahoo. Η συγκεκριμένη άδεια είναι μία νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία αναφέρει τους όρους υπό τους οποίους το Yahoo παρέχει το λογισμικό στους χρήστες μέσω download. Έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ως δωρεάν άδεια χρήσης του λογισμικού.Από τη στιγμή που θα αποδεχτούμε τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης άδειας,μας χορηγούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα της ιδιοκτησίας.(Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η YPL δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί,και να μεταβιβαστεί).Αν ένα στέλεχος μια εταιρείας θέλει να προβεί σε τροποποιήσεις του λογισμικού,τότε μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Η παροχή αντιγράφων σε πρόσωπα εντός της εταιρείας δεν θεωρείται διανομή,γιαυτό και επιτρέπεται.Η οποιαδήποτε τροποποίηση και διανομή του πηγαίου κώδικα θα πρέπει να γίνεται ,αυστηρά, με βάση τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Δηλαδή για κάθε από τις παραπάνω ενέργειες είναι υποχρεωτικό να παρέχεται ενα πλήρες αντίγραφο της άδειας.

Η παρούσα συμφωνία μας δίνει τη δυνατότητα να διανέμουμε αρχεία που δεν ειναι αποκλειστικά δική μας δουλειά. Αν υπάρξει καποια τροποποίηση σχετικά με τους όρους της συμφωνίας η YPL μας ενημερώνει μεσω email,ή με άλλους τρόπους.Επιπλέον,με βάση τη YPL,το λογισμικό παρέχεται όπως είναι,χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας,κάτι που κρύβει κινδύνους σφαλμάτων αλλα και ιών και δεν μας εξασφαλίζει σε περίπτωση που χαθούν τα δεδομένα μας, ή σε περίπτωση απότομης διακοπής εργασιών.Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί οτι δεν παρέχεται καμια τεχνική υποστήριξη ή ενημέρωση σε περίπτωση που συμβεί κάτι απο τα παραπάνω.

Τέλος,η YPL δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των εμπορικών σημάτων ή τις εμπορικές ονομασίες,δηλαδή σήματα απο τις υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν στην Yahoo . Κάτι που τονίζεται ξεκάθαρα στους όρους της,είναι οτι όποιος επιλέξει να μην τηρήσει τη συμφωνία θα έχει τις ανάλογες συνέπειες.Και αυτό αποδυκνείεται καθώς έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν τήρησαν τη συμφωνία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.

ΠΗΓΗ 1 : https://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/publiclicense/publiclicense-1813.html

ΠΗΓΗ 2 : http://domainkeys.sourceforge.net/license/softwarelicense1-0.html

Nethack General Public License (NGPL) (Ζανιάς Αλέξανδρος - Βαρμπομπίτης Κων/νος)[επεξεργασία]

Universal Permissive License (UPL) (Παπαγεωργίου Γεώργιος - Νικόλαος Ορφανός)[επεξεργασία]

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ UNIVERSITY PERMISSIVE LICENSE (UPL)[επεξεργασία]

Η UPL είναι μια ελεύθερη άδεια χρήσης λογισμικού, όπου είναι πολύ ανεκτική τόσο στα πνευματικά της δικαιώματα όσο και στην άδεια ευρεσιτεχνίας. Η UPL χρησιμοποιείται και για εμπορικούς σκοπούς. Η UPL περιέχει διατάξεις που αφορούν ρητά τη χορήγηση των αδειών ευρεσιτεχνίας, ενώ πολλές άλλες άδειες έχουν μία έμμεση επιχορήγηση μόνο. Η UPL λόγω της ρητής άδειας ευρεσιτεχνίας έχει μεγάλη ελευθερία στα πνευματικά δικαιώματα ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο την άδεια λογισμικού και επιτρέπει επίσης την συνένωση 2 ή περισσότερων αδειών χρήσης λογισμικού ώστε να γίνει η δουλειά μας πιο εύκολη. Ένα βασικό πλεονέκτημα της UPL είναι ότι οι δικαιοπάροχοι απαιτούν την αναφορά της UPL και όχι ένα πλήρες αντίγραφο του κειμένου σε κάθε στοιχείου. Για παράδειγμα, αν υπήρχαν 50 διαφορετικά αρχεία Javascript να κατεβούν από μία σελίδα, ο καθένας θα έπρεπε να δίνει ένα πλήρες αντίγραφο της άδειας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μειωμένα γενικά στοιχεία προέλευσης, όπου είναι επιθυμητή η ελαχιστοποίηση χώρου όπου καταναλώνεται από άδειες. Η UPL είναι μία επεκτατική άδεια διότι επεκτείνουν τρέχουσες και μελλοντικές εκδόσεις τόσο του κώδικα της UPL άδειας, καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό περιλαμβάνει κώδικα με UPL άδεια και δεν υπάρχει απαίτηση να υπάρχει το λογισμικό ούτε να συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο για να χρησιμοποιηθεί η άδεια του εν λόγω λογισμικού. Επίσης η UPL δίνει το δικαίωμα να επαναχρησιμοποιηθεί και αυτό την κάνει πιο ευέλικτη. Η UPL λόγω της ευρεσιτεχνίας προστατεύει από δικαστικές διαμάχες διότι δεν μπορεί ο δικαιοπάροχος να καταγγείλει ένα μέρος ή σύνολο της δουλειάς του για παραβίαση λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι ένας δικαιοδόχος μπορεί να πάρει πολύ ευρεία δικαιώματα στον τομέα της τεχνολογίας του δικαιοπαρόχου, διότι αν καταγγείλει ο δικαιοπάροχος τον δικαιοδόχο δεν θα καταφέρει κάτι (λόγω της ευρεσιτεχνίας της UPL), ενώ ο δικαιοδόχος μετά μπορεί να μηνύσει τον δικαιοπάροχο για την πνευματική ιδιοκτησία (IP) για την παράβαση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ UPL[επεξεργασία]

Η UPL δημιουργήθηκε από την Oracle, την άνοιξη του 2014, όπου ξεκίνησε με την άδεια MIT, και μετά από πολλές συζητήσεις με άλλους δικηγόρους ανοικτού κώδικα, προγραμματιστές, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Java κοινοτική διαδικασία, και αναθεωρητές και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Πρωτοβουλίας Ανοικτού Κώδικα, και μετά από αρκετές φορές όπου αναθεωρήθηκε, τελικά έφτασε στο να ελεγχθεί το κείμενο της άδεια. Η άδεια εγκρίθηκε από την OSI ως σύμφωνο με το Open Source Definition και μη επανάληψη των υφιστάμενων ανεκτική αδειών, τον Φεβρουάριο του 2015.

Πηγές[επεξεργασία]

https://oss.oracle.com/licenses/upl/#_What_is_the_1 https://opensource.org/licenses/UPL https://community.hpe.com/t5/Software-Solutions/Use-Oracle-s-UPL-Abandon-Your-Intellectual-Property/ba-p/6485626#.WAZudvmLTDc

Educational Community License-(Βαγιόπουλος Νίκος,Καλκάνης Νίκος)[επεξεργασία]

Η Educational Community Licence αποτελεί μια άδεια ανοιχτού λογισμικού η οποία είναι δωρεάν και κατά κύριο λόγο κατασκευάστηκε με βάση την Apache Licence(η οποία αποτελεί ακόμα μια άδεια ελεύθερης χρίσης λογισμικού με τις ίδιες ιδιότητες όπως η παραπάνω).Αρχικά,ξεκίνησε με την άδεια να δίνεται για την πρώτη έκδοσή της και μεταγενέστερα προχώρησε και για την δεύτερη και πιο πρόσφατη έκδοσή της,με την δημοσίευσή της τον Απρίλιο του 2007.Ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να καλύψει τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.Η έγκρισή της από τον OSI(Open Source Initative) πραγματοποιήθηκε το 2007,αφού πρώτα το 2006 στην Ιντιανάπολις και μετά από συνέδριο, στην οποία έλαβε χώρα, συζητήθηκε η δημιουργία αυτής της άδειας.Αξίζει να αναφερθεί ότι ο οργανισμός OSI είναι αυτός που προσπαθεί διαρκώς να προωθήσει τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και να εξακριβώσει ότι τηρούνται οι κανόνες που υπάρχουν για αυτά.Ειδικότερα,με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η ,άδεια πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει χρήση του λογισμικού προκειμένου να το μεταχειριστεί όπως ο ίδιος επιθυμεί.Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι δίνεται στον χρήστη μια άδεια ευρεσιτεχνίας,έτσι ώστε να μπορεί να τροποποιήσει,να επεξεργαστεί,να διανέμει και να αποκτήσει κάποιο κέρδος από την εκάστοτε εργασία.Όμως,χρειάζεται οπωσδήποτε για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο περιεχόμενο της εργασίας να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του χρήστη.Εάν σε περίπτωση ο χρήστης παρέμβει στο εκάστοτε αρχείο με δικές του διορθωτικές κινήσεις,τότε έχει την δυνατότητα να υπογράψει ο ίδιος ότι είναι κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή ακόμη και να συμμετέχει στην τροποποίηση οποιωνδήποτε όρων στην άδεια χρήσης.Ακόμα,κάτι που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο κάτοχος της άδειας δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγυήσεις για την δουλειά που προσφέρει,εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την νομοθεσία ή εάν δεν έχει υπογραφεί σε κάποιο συμφωνητικό.Εξίσου σημαντικό είναι να αναφερθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ακριβώς αξιοποιείται η άδεια.Τέτοιο παράδειγμα είναι το Sakai Project που είναι διαθέσιμο σε 19 γλώσσες,το οποίο έχει να κάνει με μία εκπαιδευτική πλατφόρμα,όπου αποτελείται από άτομα που βρίσκονται στον χώρο της εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το συνεργατικό πνεύμα,την μάθηση και την τάση για ερευνητικά προγράμματα.Για παράδειγμα,κάποια από τα περιεχόμενα του είναι το ανέβασμα εργασιών,κάποιο βαθμολόγιο,λίστα με διάφορες εργασίες που πρέπει να καταγραφούν και συζήτηση μέσω ζωντανής συνομιλίας.Επιπλέον,μπορούμε να κάνουμε χρήση του Sakai Project απόλυτα νόμιμα καθώς του παρέχεται άδεια από την Educational Community Licence και κατά κύριο λόγο ο κώδικας του εμπεριέχει την Java.Συνολικά,μπορούμε να πούμε ότι διακρίνεται από την αξιοπιστία και την λειτουργικότητά της.

ΠΗΓΕΣ:https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_Community_License https://sakaiproject.org/ https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_License https://en.wikipedia.org/wiki/Sakai_(software)

PostgreSQL Licence - (Γκαρνάκη Αγλαία, Μαμουρέλης Δημήτρης)[επεξεργασία]

Τι είναι PostgreSQL;[επεξεργασία]

Η PostgreSQL είναι ένα ισχυρό, σχεσιακό σύστημα βάσης δεδομένων ανοικτού κώδικα με πολλές δυνατότητες. Δημιουργήθηκε με επικεφαλή τον καθηγητή Michael Stonebraker στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCB) το 1986. Έχει περισσότερα από 15 χρόνια ενεργούς ανάπτυξης και αποδεδειγμένη αρχιτεκτονική που έχει κερδίσει μια ισχυρή φήμη για την αξιοπιστία, την ορθότητα αλλά και την ακεραιότητα των δεδομένων.

Ιστορία[επεξεργασία]

Ο Stonebraker ξεκίνησε τη Postgres ως έργο συνέχισης με τον προκάτοχό του Ingres. Αργότερα μαζί με μεταπτυχιακούς φοιτητές του ανάπτυξε ενεργά το Postgres για οκτώ χρόνια (1986-1994) όπου εισήγαγε κανόνες και διαδικασίες. Το 1995 δύο μαθητές του, ο Andrew Yu και ο Jolly Chen, αντικατέστησαν την «γλώσσα ερωτημάτων PostQuel» με ένα εκτεταμένο υποσύνολο της SQL και μετονόμασαν το σύστημα σε Postgres95.Το 1996 μια ομάδα προγραμματιστών στο Berkeley αποφάσισε να συνεχίσει την ανάπτυξη της και έτσι κατάφεραν την ομοιομορφία στον κώδικα βάσης, πρόσθεσαν νέα χαρακτηριστικά και δημιούργησαν λίστες για αναφορές σφαλμάτων. Ως αποτέλεσμα αυτών, το σύστημα της βάσης δεδομένων πήρε το σημερινό της όνομα: PostgreSQL. Πηγή: https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/history.html

PostgreSQL License[επεξεργασία]

Η PostgreSQL ξεκίνησε σε έκδοση 6.0. Με τη βοήθεια εκατοντάδων προγραμματιστών από όλο τον κόσμο, το σύστημα άλλαξε και βελτιώθηκε σχεδόν σε κάθε περιοχή. Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια (εκδόσεις 6.0 έως 7.0), έγιναν πολλές βελτιώσεις SQL συμπεριλαμβανομένων τις προεπιλογές, τους περιορισμούς, τα πρωτεύοντα κλειδιά, τα ξένα κλειδιά. Σημαντικές επιδόσεις ταχύτητας αυξήθηκαν της τάξης του 20-40% και ο χρόνος εκκίνησης μειώθηκε κατά 80%. Η τρέχουσα έκδοση της PostgreSQL είναι η 9.6 η οποία κυκλοφόρησε 29 Σεπτεμβρίου 2016. Κάθε χρόνο κυκλοφορεί και μια καινούρια έκδοση η οποία είναι μοναδική μεταξύ των βάσεων δεδομένων SQL. Οι επόμενες εκδόσεις της PostgreSQL δημιουργούνται τον Ιούλιο κάθε έτους. Διαρκούν από 12 έως 15 μήνες για να ολοκληρωθούν. Έτσι, αναμένετε η έκδοση 10 τον Σεπτέμβριο του 2017 και θα είναι σε δύο μέρη, στην 10.1 και στην 10.2. Είναι η μόνη μεγάλη βάση δεδομένων SQL που κυκλοφορεί κάθε χρόνο μια καινούρια έκδοση. Η αμέσως επόμενη έκδοση θα είναι τα 2018 και θα είναι η 11. Τα δύο πρώτα δεκαδικά μας δείχνουν ότι είναι σημαντικές κυκλοφορίες όπως οι 9.5, 9.1, 9.0 . Η PostgreSQL έχει εγκριθεί από το OSI (PostgreSQL License). Δεν υπάρχει κάποια αμοιβή ακόμη και για χρήση σε εμπορικά προϊόντα λογισμικού. Στην PostgreSQL εργάζονται περίπου 200 προγραμματιστές όμως εξαρτάται και από εκατοντάδες μέλη για την τεκμηρίωση, τις μεταφράσεις, την ανάπτυξη ιστοσελίδων αλλά και για την peer-to-peer υποστήριξη. Πάνω από 450 έρευνες δείχνουν ότι το 30% των εταιρειών τεχνολογίας χρησιμοποιούν PostgreSQL για βασικές εφαρμογές από το 2012. Το καλοκαίρι του 2004 σε μια έρευνα του SDMagazine, η PostgreSQL βρίσκεται στην 5η θέση των πιο δημοφιλή συστημάτων βάσεων δεδομένων στις ΗΠΑ. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη για την PostgreSQL. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με τον πλησιέστερο «εθελοντή» για να τον συνδέσει με τις εταιρείες. Πηγή: [27]

Χαρακτηριστικά[επεξεργασία]

Η PostgreSQL δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν νέους τύπους δεδομένων αλλά και διάφορες συναρτήσεις σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού όπως C, SQL,Python . Περιέχει ένα καλό περιβάλλον ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού όπως Python, PHP, C/C++, Pascal, Java. Η πρόσβαση στο διακομιστή της βάσης δεδομένων μπορεί να περιορίζεται από το χρήστη ή από μια βάση δεδομένων. Ακόμη μπορεί να κρατάει online αντίγραφα ασφαλείας για υψηλότερη ασφάλεια. Τέλος, μπορείς να αποθηκεύσεις αρχεία κειμένου, ήχου και βίντεο. Πηγή: [28]

Χρησιμότητα[επεξεργασία]

Χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή πολλών εφαρμογών έρευνας και παραγωγής, όπως για παράδειγμα: ένα σύστημα χρηματοοικονομικής ανάλυσης δεδομένων, την παρακολούθηση των επιδόσεων ενός κινητήρα τζετ, μια ιατρική βάση δεδομένων με πληροφορίες καθώς και για διάφορα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Σημαντική η χρησιμότητα της ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε διάφορα πανεπιστήμια. Πολλοί κυβερνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν PostgreSQL. Θα βρείτε εγκαταστάσεις σε ADP, CISCO, NTT Data, NOAA, Research In Motion,The US Forestry Service και The American Chemical Society. Σήμερα, είναι σπάνιο να βρεθεί μια μεγάλη εταιρεία ή κυβερνητική υπηρεσία η οποία δεν χρησιμοποιεί PostgreSQL σε τουλάχιστον ένα τμήμα. Μερικές από τις εταιρείες, όπως η Afilias και η Fujitsu, έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στην ανάπτυξη της PostgreSQL.

PostgreSQL σε σύγκριση με MySQL[επεξεργασία]

Η MySQL είναι μια εύκολη στη χρήση βάση δεδομένων, ανήκει στην Oracle και έχει GPL άδεια. Ενώ η PostgreSQL είναι μια πλούσια και συμβατή με τα πρότυπα της βάσης δεδομένων και ανήκει στην κοινότητά της.

Σημαντικό..[επεξεργασία]

Η άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς αμοιβή και χωρίς γραπτή συμφωνία χορηγείται, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται σε όλα τα αντίγραφα η σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS. Πηγή: [29]

IPA Font License -(Κεφαλάς Βασίλης-Βαρμπομπίτης Κωνσταντίνος)[επεξεργασία]

Λίγα λόγια για το OSI

Η πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα(OSI) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία δημιουργήθηκε το 1998 και σκοπός της εταιρίας είναι να προβάλλει τα πλεονεκτήματα του ανοιχτού κώδικα όπως είναι η καλύτερη ποιότητα,αξιοπιστία και το χαμηλότερο κόστος.

Τι είναι η IPA

Η IPA Font License είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού για τις γραμματοσειρές.Η πρώτη κυκλοφορία της άδειας έγινε το 2003 και εγκρίθηκε απο την Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα(OSI) το 2009 και βρίσκεται στην κατηγορία ειδικού σκοπού.Το πρότυπο γραμματοσειράς που χρησιμοποιούσε απο το 2003 μέχρι και τον Μάρτιο του 2009 ήταν η TrueType μορφή.Απο το 2009 μέχρι και σήμερα στηρίζεται στο πρότυπο της ΟpenType μορφής.Είναι απο τις λίγες άδειες που υποστηρίζει Ιαπωνικούς χαρακτήρες. Η συγκεκριμένη άδεια έχει κάποιους ορισμούς όπως:

 • Ψηφιακό πρόγραμμα γραμματοσειράς-Digital Font Program:Είναι ένα πρόγραμμα το όποιο χρησιμοποιείται για να εμφανίζονται οι γραμματοσειρές.
 • Άδεια προγράμματος-Licensed Program:Ψηφιακό πρόγραμμα εγκεκριμένο απο τον δικαιοπάροχο με βάση την συμφωνία που προηγήθηκε.
 • Παράγωγο πρόγραμμα-Derived Program:Είναι ένα ψηφιακό πρόγραμμα γραμματοσειράς που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μιας τροποποίησης, προσθήκης, διαγραφής, αντικατάστασης ή οποιαδήποτε άλλο μέρος ή σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος και περιλαμβάνει μια περίπτωση κατά την οποία ένα ψηφιακό πρόγραμμα γραμματοσειράς ανακτά πληροφορίες από ένα μέρος ή το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος.
 • Ψηφιακό περιεχόμενο-Digital Content:Είναι τα προϊόντα που προσφέρονται στους τελικούς χρήστες με την μορφή ψηφιακών δεδομένων όπως βίντεο,τηλεοπτικά προγράμματα,εικόνες και γραφικά σύμβολα.
 • Παραλήπτης-Reciepent:Εννοείται το πρόσωπο που λαμβάνει το πρόγραμμα με βάση την συμφωνία.

Με την χορήγηση της άδειας χρήσης έχουμε κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα,μόνο αυτός που μας παρέχει την άδεια έχει όλα τα δικαιώματα.Μπορεί ο δικαιούχος να εγκαταστήσει το πρόγραμμα σε όσους υπολογιστές θέλει και να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό περιεχόμενο για εμπορικούς ή όχι σκοπούς.Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα, χωρίς να το τροποποιήσει επίσης μπορεί να το αναπαράγει όπως είναι και να μεταφέρει τα αντίγραφα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.Τέλος έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει να χρησιμοποιήσει και να αναπαράγει ένα εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα ακολουθώντας τους όρους και τις διατάξεις.

Περιορισμοί

Σε περίπτωση που ένα παράγωγο πρόγραμμα αναδιανέμεται θα πρέπει το κόστος του προγράμματος να μην υπερβαίνει το συνολικό κόστος της αποστολής μεσω αλληλογραφίας του μέσου αποθήκευσης και τα τέλη.Ακόμη δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα του εγκεκριμένου προγράμματος ως όνομα του προγράμματος,το όνομα της γραμματοσειράς ή το όνομα του αρχείου.Επιπλέον,ο παραλήπτης πρέπει να αποκτήσει την άδεια χρήσης του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους που υπάρχουν στην συμφωνία.Τέλος,εάν ο παραλήπτης αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει το όνομα του εγκεκριμένου προγράμματος και ούτε να αλλάξει την άδεια.

Παραπομπές: https://www.microsoft.com/typography/otspec/otover.htm https://en.wikipedia.org/wiki/TrueType http://open-source-licenses.silk.co/page/IPA-Font-License-IPA

Πηγές: http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1-html#jp https://osdn.net/projects/ipafonts/wiki/FrontPage https://www.fsf.org/blogs/licensing/ipa-font-license-added-to-license-list https://opensource.org/licenses/category

Attribution Assurance License (Πλυτάς Παναγιώτης, Γκέκας Ελευθέριος-Ραφαήλ)[επεξεργασία]

Μια άδεια χρήσης λογισμικού είναι ένα νομικό μέσο που διέπει τη χρήση ή την αναδιανομή του λογισμικού. Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων όλο το λογισμικό προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα. Μια τυπική άδεια χρήσης λογισμικού παραχωρεί στον δικαιούχο, συνήθως τον τελικό χρήστη, την άδεια να χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα αντίγραφα του λογισμικού με τρόπους όπου μια τέτοια χρήση θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων των αποκλειστικών δικαιωμάτων του κατόχου του λογισμικού σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η άδεια χρήσης Attribution Assurance License ή AAL δημιουργήθηκε απο τον Edwin A. Suominen για να αδειοδοτήσει την ιστοσελίδα του privaria.org η οποία αφορά το ομώνυμο λογισμικό ασφαλούς δικτύωσης.Είναι βασισμένη στην άδεια BSD με ορισμένες τροποποιήσεις. Ο συγγραφέας, ο οποίος δεν είναι δικηγόρος, τοποθετεί αυτό το πρότυπο άδειας στο δημόσιο τομέα, μαζί με μια πλήρη αποποίηση οποιασδήποτε εγγύησης ή ευθύνης για το περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε νομική αποτελεσματικότητα. Μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει ή να τροποποιήσει τη γλώσσα ελεύθερα, αλλά εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από τον συντάκτη αλλά η αναδιανομή και η χρήση της άδειας σε πηγαία κώδικα ή σε δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν μια μέτρια απόδοση στον συντάκτη ο οποίος ελπίζει ότι η διαφημιστική αξία του μπορεί να βοηθήσει στο να αιτιολογήσει τα χιλιάδες δολάρια σε χρεώσιμο χρόνο που επένδυσε γράφοντας αυτό και άλλα ελεύθερα διαθέσιμα λογισμικά ανοιχτού κώδικα.

Οποιοδήποτε αναδιανομή μέρους ή ολόκληρου του πηγαίου κώδικα ενός προγράμματος πρέπει να εμφανίζει το ψηφιακά υπογεγραμμένο κείμενο της άδειας σε μορφή που μπορεί να εξακριβωθεί εύκολα. Επίσης κάθε αναδιανομή κώδικα σε δυαδική μορφή πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύετε από τεκμηρίωση που περιέχει την άδεια. Ακόμη κάθε φορά που το εκτελέσιμο πρόγραμμα ,που προέκυψε από τον κώδικα, εκτελείται υποχρεωτικά πρέπει να εμφανίζονται τα στοιχεία της άδειας του συγγραφέα του κώδικα για παράδειγμα σε ένα παράθυρο ή με μορφή κινούμενης επιγραφής , το όνομα , το προσωπικό αναγνωριστικό, καθώς και ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ούτε το όνομα ούτε το εμπορικό σήμα του συγγραφέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, με την εξαίρεση του δημιουργού, για τη συμμόρφωση με κανονισμούς που ορίζονται από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των μισθωτών εξοπλισμού, τους όρους αδειοδότησης οποιουδήποτε άλλου λογισμικό, και τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και χρήση λογισμικού κρυπτογράφησης.

Πηγές:

(1)https://opensource.org/licenses/AAL (2)https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license

BSD 2-clause (Μπουρνάκας Απόστολος, Μουπασιρίδης Θεόφιλος)[επεξεργασία]

Σχετικά με τις άδειες BSD[επεξεργασία]

Οι άδειες BSD υποβάλουν ελάχιστους περιορισμούς στην αναδιανομή των καλυμμένων από αυτές λογισμικά, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις άδειες copyleft, οι οποίες απαιτούν αμοιβαία “share-alike”. Η άδεια BSD είναι σχετικά απλή, αφού που η μόνη απαίτηση που έχει είναι, ότι σε περίπτωση αναδιανομής του πηγαίου κώδικα, ο κώδικας που βρίσκετε υπό την άδεια BSD θα παραμείνει υπό την άδεια BSD. Η άδειες BSD σκοπεύουν στην εμποροποίηση των προϊόντων. Κώδικας υπό την άδεια BSD μπορεί να πωληθεί ή να συμπεριληφθεί σε ιδιόκτητα προϊόντα χωρίς να περιορίζει τις μελλοντικές τους δυνατότητες. Η πρώτη άδεια BSD χρησιμοποιήθηκε για το “Berkeley Software Distribution (BSD)”, ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Unix.

H BSD 2-clause[επεξεργασία]

Ίσως η πιο απλή από τις άδειες BSD είναι η BSD 2-clause (γνωστή και ως “Simplified BSD License” ή “FreeBSD License”) η οποία είναι γνωστή κυρίως για την χρήση της στο FreeBSD (δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Unix). Η κύρια διαφορά της με την προηγούμενη άδεια BSD (New BSD [3-clause] License) είναι ότι παραλείπει την ρήτρα, που αφορά την μη-έγκριση του κώδικα, αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πάρει έναν πηγαίο κώδικα υπό άδεια BSD 2-clause χωρίς να ζητήσει άδεια από τον δημιουργό του. Σημαντικό είναι να μην γίνεται σύγχυση της άδειας BSD και με τα “public domain”, τα αντικείμενα που είναι υπό καθεστώς “public domain” είναι και αυτά ελεύθερα, αλλά δεν έχουν ιδιοκτήτη.
Μια ερώτηση που προκύπτει συχνά με τις άδειες BSD είναι “Γιατί να επιτρέψω στους ανταγωνιστές μου να κλέψουν από την δουλεία μου;”. Οι εταιρίες έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν επωφεληθούν από μια μίνι κοινοπραξία, να αφήσουν δηλαδή τους ανταγωνιστές τους να αναπτύξουν ένα τμήμα του κώδικα ενώ αυτές επικεντρώνονται σε ένα άλλο. Αυτό αυξάνει την ανταγωνιστικότητα στην αγορά καθώς και την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Το τελικό λογισμικό, συχνά μεταβιβάζεται στην εταιρεία που έκανε το μεγαλύτερο μέρος της κωδικοποίησης και κατανοεί καλύτερα την κατάσταση του συστήματος. Για να αποφευχθούν προβλήματα που αφορούν το λογισμικό, όπως η ανάμιξη κώδικα υπό διαφορετικές άδειες, συνιστάται η χρήση της άδειας BSD.
Άλλα χαρακτηριστικά της BSD 2-clause είναι ότι περιέχει μια παραπάνω πρόταση σχετικά με την αποποίηση ευθυνών «Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται στο λογισμικό είναι αυτές των συγγραφέων και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκπροσωπούν τις επίσημες πολιτικές του FreeBSD Project». Σύμφωνα με τον “Free Software Foundation” είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι άδειες GNU GPL και BSD 2-clause στον ίδιο κώδικα. Τέλος, ο οργανισμός προτρέπει τους χρήστες να είναι συγκεκριμένοι όταν αναφέρονται στο όνομα της άδειας BSD που χρησιμοποιούν, να μην αναφέρονται δηλαδή στο όνομα της άδειας σαν “μια BSD άδεια” ή “άδεια σε στιλ BSD”, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση με την πρωτότυπη άδεια BSD.

Ο OSI και η BSD[επεξεργασία]

Ο OSI έχει εγκρίνει την 2-clause BSD License αλλά χωρίς την επιπλέον επεξήγηση σχετικά με την αποποίηση ευθυνών.

Πηγές[επεξεργασία]

https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause
http://timreview.ca/article/67

Adaptive Public License 1.0 (Κουκουμτζή Αικατερίνη, Μοροσού Ισιδώρα)[επεξεργασία]

Reciprocal Public License 1.5 (RPL-1.5)(Γκοτζα Ιουλια,Αννα Κανελλοπουλου)[επεξεργασία]

Η άδειες χρήσης ελεύθερου ή ανοιχτού λογισμικού προσφέρει την δυνατότητα αντιγραφής ,τροποποίησης και διανομής του λογισμικού από οποιονδήποτε είτε για προσωπικούς ,είτε για εμπορικούς σκοπούς .Όσον αφορά τον όρο ανοιχτό λογισμικό χρησιμοποιείται λόγω ότι ο πηγαίος κώδικας διατίθεται στο εύρη κοινό έχοντας όμως κάποιους περιορισμούς στην χρήση του .Γι' αυτό και κάποιες από τις άδειες έχουν υποχρεωτικά το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του δημιουργού για να περιορίζονται οι προηγούμενες ελεύθερες τροποποιήσεις. Μέσα στις άδειες χρήσης που συντάθηκαν κατά καιρούς εντάσσεται και η Αμοιβαία άδεια δημόσιας χρήσης (Reciprocal Public License) .Τον Νοέμβριο του 2002 έχουμε την πρώτη έκδοση της RPL 1.1 από τον Scott Shattuck ο όποιος ήταν αρχιτέκτονας λογισμικού για την εταιρία Τechnical Pursuit Inc. Η επομένη έκδοση είναι η 1.3 η όποια εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2006 και φτάνουμε στην τελευταία έκδοση της RPL 1.5 Ιούλιος 2007. Η Αμοιβαία Άδεια Δημόσιας χρήσης στηρίζεται στην δικαιοσύνη και είναι εμπνευσμένη από την General Public License.Πρόκειται για την τελευταία έκδοση που προσπαθεί να καλύψει τα κενά των προηγούμενων εκδόσεων και να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι στόχοι για άδεια Ανοιχτού Κώδικα. Οι προηγούμενες εκδόσεις έδιναν την δυνατότητα στους χρηστές να αποκτούν από το λογισμικό ανοικτού κώδικα οικονομικά οφέλη, χωρίς να παραχωρούν βελτιώσεις αλλά και άλλα παράγωγα του λογισμικού στην κοινότητα. Ενώ το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από κάποια στοιχειώδης ελευθερία σύντομα θεωρήθηκε άδικο από τους αρχικούς συγγραφείς των έργων για την κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Μετά από πολλές διορθώσεις σφαλμάτων δεν υπήρχε σταθερή και πολύτιμη παράγωγη κάνοντας αναπόφευκτη την επιστροφή στην κοινότητα ,τροφοδοτώντας μια πιο αργή επέκταση βάσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Έτσι η RPL βασίζεται στην «Ανάπτυξη» και στα «Απαιτούμενα εξαρτήματα». Στο θέμα της ανάπτυξης, οι διαφορές αλλαγές, διορθώσεις και επεκτάσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού ανεξάρτητα αν προέρχονται από την ανάπτυξη εσωτερικού η εξωτερικού φορέα .Επιπλέον τα στοιχειά του συντάκτη πρέπει να είναι δημόσια. Όπως μια κλασική άδεια έτσι και η RECIPROCAL PUPLIC LICENCE πληροί τις απαιτήσεις την «OSI» :

 1. Χορηγός μπορεί να θεωρηθεί κάθε πρόσωπο που συμβάλει στην δημιουργία μιας καινούργιας επέκτασης .
 2. Διανέμεται εξουσιοδοτημένο λογισμικό και άδεια από τους άμεσους χρήστες σε οποιοδήποτε τρίτο με οποιαδήποτε μορφή.
 3. << Παράγωγα έργα >> ορίζονται από τα πνευματικά δικαιώματα και νόμους των ΗΠΑ.
 4. Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός που συμβάλει στην ηλεκτρονική μεταφορά των στοιχείων στον κεντρικό υπολογιστή ή τον ιστόχωρο FTP όπου είναι δημοσίως και προσιτός.
 5. Επεκτάσεις είναι τα συστατικά που καθορίζονται σε αυτή την άδεια.
 6. "Χορηγών άδεια" που σημαίνει ότι ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων απελευθερώνει το λογισμικό και τον όρο αυτής της άδειας.

Επιπλέον αξιοσημείωτος είναι ο «ιογενής» χαρακτηρισμός της λόγω ότι συναντάτε σε πρότυπα διπλής αδειοδότησης που συνδέεται με παραδοσιακές άδειες κλειστού κώδικα . Αυτή η τακτική προσδίδει την δυνατότητα στις εταιρίες λογισμικού να χρησιμοποιούν το πρότυπο αυτό στους πελάτες τους .Έτσι αποφέρουν είτε κάποιο ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση για τη περαιτέρω ανάπτυξης, είτε με την συνεισφορά στην ανάπτυξη του λογισμικού . Τέλος ο χορηγός αυτής της άδειας είναι το μοναδικό άτομο που έχει την δυνατότητα να δημοσιεύει αναθεωρημένες εκδόσεις της άδεια και να πραγματοποιεί τυχόν τροποποιήσεις στο λογισμικό . Μπορεί επίσης να επιλεγεί και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λογισμικό από τον όρο οποιασδήποτε επόμενης έκδοσης.

ΠΗΓΕΣ :[30] [31]


Fair License(Κοτσώνης Γιάννης, Κουκούλης Δημήτρης)[επεξεργασία]

Η Fair License (Δίκαιη Άδεια) εκδόθηκε από έναν προγραμματιστή, τον James William Pye το 2004 και είναι συμβατή με την General Public License (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GPL) η οποία είναι μια από τις δημοφιλέστερες άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Η Fair License είναι μια από τις πιο μικρές άδειες που υπάρχουν και είναι η μοναδική, σύμφωνα με τα δεδομένα, σε τέτοιο μέγεθος που έχει εγκριθεί από τον OSI (Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα). Η συγκεκριμένη άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από ψηφιακές εφαρμογές αλλά και από οποιοδήποτε άλλο προϊόν, ο εκδότης θέλει να αποφύγει την τιμολογησή του, με έναν και μόνο βασικό όρο να αναγράφεται ολόκληρη η άδεια χρήσης μαζί με αυτό.

Δυνατότητες της Fair License[επεξεργασία]

Με την χρήση της Fair License, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το προϊόν ακόμα και για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης μπορεί να προσθέσει ή να τροποποιήσει την υπάρχουσα άδεια και να μετονομάσει το ίδιο το προϊόν εφόσον πρόκειται να το μοιράσει ή να το επεξεργαστεί. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αποκόμματα του προϊόντος για την δημιουργία ενός νέου. Τέλος, επιτρέπεται η διανομή είτε του πρωτότυπου είτε επεξεργασμένου προϊόντος και απαγορεύει την τιμολόγηση του.

Η ιστορία της Fair License[επεξεργασία]

Το 2004 ο William εξήγησε τον λόγο τον οποίο δημιούργησε την συγκεκριμένη άδεια. Δεν στόχευε συγκεκριμένα στην αναγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων, την αποποίηση ευθύνης και την περιγραφή, κάτι το οποίο εν τέλει τον έβαλε σε προβληματισμό για την εγκυρότητα της άδειας και κατά το πόσο είναι δίκαιη απέναντι στον γνήσιο κάτοχο του προϊόντος. Το 2005 όμως αναφέρθηκε στον κύριο στόχο της, ο οποίος ήταν, ο κάτοχος να εξασφαλίσει την δωρεάν διανομή του προϊόντος ή των υποπροϊόντων του. Εξάλλου ο ίδιος ο William χαρακτήρισε την Fair License “Χαρισματική Άδεια” για δωρεάν τα προϊόντα.

Το 2015, ο Talles Lasmar ανακάλυψε ότι η Fair License είχε χαθεί από το διαδίκτυο, βρήκε δηλαδή σχετικούς συνδέσμους όπου δεν κατέληγαν πουθενά αλλά και ελλιπής περιεχόμενο στην σελίδα της άδειας στην Βικιπαίδεια. Θέλοντας να κρατήσει ζωντανή την άδεια, επικοινώνησε με τον William και τον οργανισμό OSI για την ανάκτηση της άδειας και την αναδημιουργία μιας ιστοσελίδας για αυτή.

Πηγές:

https://tldrlegal.com/license/fair-license

https://fairlicense.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_License

ZOPE License (Φουρτούνα Ευανθία - Κοκκάλα Ευαγγελία)[επεξεργασία]

Τι είναι το μοντέλο OSI:

Το μοντέλο αναφοράς OSI ( Open System Interconnection) δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) , ο οποίος πρότεινε κάποιες οδηγίες για την αριχτεκτονική του δικτύου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το OSI. Αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών δηλαδή στην καλύτερη σχέση που μπορούν να έχουν έτσι ώστε να είναι λειτουργικές και σαφής.

Τι είναι το Zope:

Το Zope είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες σε όλο τον κόσμο και ασχολείται με την διευκόλυνση στα προβλήματα χειρήσεις περιεχομένου και περιεχομένου ιστοσελίδας όπως και εφαρμογές. Γράφηκε σε γλώσσα Python και είναι από τα πρώτα συστήματα που χρησιμοποιεί καινούργιες μεθόδους για το δίκτυο.Είναι μια εφαρμογή που θεωρείται τελείως απαραίτητη και αναγκαία αφού αποτέλεσε το κρίσιμο σημείο για να γίνει γνωστή η γλώσσα Python .

Η άδεια χρήσης Zope έχει εγκριθεί από τον OSI ως άδεια ανοιχτού λογισμικού και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με την GPL. Είναι μια άδεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό αλλά και για μη-εμπορικό σκοπό.Η διανομή και η χρήσης αυτής με ή χωρίς διάφορες αλλαγές, γίνεται ακολουθώντας τις εξής προϋποθέσεις: -Η διανομή του πηγαίου κώδικα είναι δυνατόν να γίνει αρκεί να έχει πνευματικά δικαιώματα, τη λίστα αυτών των προϋποθέσεων και την αποφυγή ευθυνών. -Η διανομή σε δυαδική μορφή γίνεται εφόσον παρέχονται τα πνευματικά δικαιώματα, η λίστα των προϋποθέσεων και η αποφυγή ευθυνών σε ότι παρέχει με τη διανομή. -Το όνομα Zope Corporetation απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων χωρίς να υπάρχει η γραπτή άδεια της. -Επειδή παρέχεται το δικαίωμα να χρησιμοποιείται και να τροποποιείται η άδεια αυτή, δεν σημαίνει πως διατίθεται και η δυνατότητα χρήσης του εμπορικού σήματος™ και servicemarks(sm). Η χρήση αυτών περιλαμβάνεται σε άλλη συμφωνία. -Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές σε αυτή, θα πρέπει να αναγραφούν ποιες είναι καθώς και η ημερομηνία που έγιναν.

Το λογισμικό αυτό παρέχεται όπως είναι από την Zope Corporetation μαζί με όποια εγγύηση όπως αυτή για το πόσο κατάλληλο είναι για κάποιο σκοπό όπως και για την πώλησή του.Η εταιρεία αυτή και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις όποιες ζημιές προκληθούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, για παράδειγμα η απώλεια δεδομένων ή κερδών, να σταματήσει ξαφνικά μια διεργασία και άλλα.

ΠΗΓΕΣ: https://en.wikipedia.org/wiki/Zope#Notable_software_using_Zope http://old.zope.org/Resources/License.1 https://opensource.org/licenses/ZPL-2.0

University of Illinois/NCSA Open Source License (Σερέτης Ζήσης ,Νίκος Γεωργίου)[επεξεργασία]

Το Πανεπιστήμιο του Illinois σε συνεργασία με το NCSA(Εθνικό Κέντρο υπερυπολογιστών) προχώρησαν στην υλοποίηση μιας άδειας ελευθέρου λογισμικού(open source license)με σκοπό την δωρεά διανομή με κώδικα. Η παρών άδεια βασίζεται σε 2 άλλες άδειες την MIT / X11 άδεια και την άδεια 3-clause BSD . Η άδεια αυτή είναι μια δωρεάν ακαδημαική άδεια που παρέχεται στους προγραμματιστές της κοινότητας του πανεπιστημίου του ilinois για ακαδημαική η ερευνητική χρήση όπου για τη παροχή της άδειας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ΟΤΜ. Η παρών άδεια κατοχυρώνει την χωρίς περιορισμό χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, διαμονή, παραχώρηση ή ακόμη και πώληση αντιγράφων του αδειοδοτημένου λογισμικού. Επίσης είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις της (GNU General Public License). Η άδεια αυτή δημιουργήθηκε τέλη του 2001 και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του OSI(Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα)που έγινε στης 28 Μαρτίου το 2002 και για εκείνη την εποχή ήτανε ένα νέο πρότυπο αδειοδότησης σε διεθνές επίπεδο. Εμπνευστής του όλο εγχειρήματος είναι ο Larry Rosen ο οποίος είναι λέκτορας της νομικής σχολής του Στάνφορντ και επίσης ιδρυτικό μέλος της Rosenlaw & Einschlag και μέλος Free Standards Group. Η NCSA open source license είναι παρόμοια με τις άλλες 2 άδειες στις οποίες βασίζεται με τη διαφορά ότι είναι πιο πολύπλοκη και καλύπτει επιπλέον τομείς όπως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για τη παραχώρηση της άδειας ο κώδικας θα πρέπει να καλύπτει τα εξής 2 χαρακτηριστικά a) ο κώδικας ο οποίος διανέμεται θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για μελέτη,χρήση ή ακόμα και τροποποίηση και b)επιτρέπεται η αναδιανομή και διανομή τροποποιημένης δομής του κώδικα. Οι ομοιότητες που παρατηρούνται μεταξύ της άδειας NCSA και των αδειών που βασίζεται η παρών άδεια ενδεικτικά το σκέλος της άδειας MIT / X11 το οποίο υποχρεώνει μαζί με το κώδικα να παρέχεται και αντίγραφο των όρων άδειας χρήσης. Επίσης παρατηρούνται πολλές ομοιότητες με την άδεια BSD 3-clause license που ανήκει σε μια μεγαλύτερη οικογένεια αδειών. Η BSD 3-clause license έχει πάρει έγκριση από τον OSI σε αντίθεση με άλλες άδειες της ίδιας οικογένειας. Η άδεια αυτή κατά κύριο λόγο αφορά τα δικαιώματα πάνω στα αντίγραφα του κώδικα που θα έχει ο χρήστης.

NCSA Το NCSA(Εθνικό Κέντρο υπερυπολογιστών) θεωρείται ένα από τα 5 μεγάλα Εθνικά ιδρύματα επιστημών και λειτουργεί ως μια υπομονάδα του πανεπιστημίου ilinois με έδρα την Αμερική. Παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε ερευνητές στη χώρα και ασχολείται με την ανάπτυξη και προώθηση της τεχνολογίας.Πήρε τη πρωτοβούλία να δημιουργήσει ένα Web Browser,το Mosaic το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη του 1992 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1993.

ΠΗΓΕΣ https://opensource.org/licenses/NCSA https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Illinois/NCSA_Open_Source_License http://otm.illinois.edu/disclose-protect/illinois-open-source-license https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Supercomputing_Applications https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses https://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License https://www.nsca.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Rosen_(attorney)

Historical Permission Notice and Disclaimer (HPND) (Κυριακόπουλος Γιώργος, Κυριακόπουλος Ραφαήλ)[επεξεργασία]

Intel Open Source License (Μαϊμάρης Βασίλειος - Λουλούδη Θεοφανώ)[επεξεργασία]

Η άδεια ανοιχτού λογισμικού της Intel εμφανίστηκε το 1996 απο την ομώνυμη εταιρεία και πρακτικά είναι ταυτόσημη με την άδεια της BSD με τη μόνη διαφορά ότι προστέθηκε ένα σημείο που αφορούσε την εξαγωγή προϊόντων από το αμερικανικό έδαφος. Επιτρέπει λοιπόν την αναδιανομή και χρήση της άδειας τροποποιημένης ή μη, σε όλες τις χώρες εκτός απο απαγορευμένους προορισμούς που περιλαμβάνουν την Κούβα, το Ιράκ, η Λιβύη, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Συρία, το Σουδάν, το Αφγανιστάν και οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου οι Η.Π.Α. έχουν αποκλείσει για λόγους εθνικού συμφέροντος ή εθνικής ασφάλειας. Η εν λόγω άδεια εφόσον είναι ίδια με την BSD υπάγεται κατά συνέπεια στην γενική άδεια δημόσιας χρήσης (General Public License – GPL) και έτσι το λογισμικό που διανέμεται μπορεί να επανεκδοθεί ως GPL και να συμπεριληφθεί στο ελεύθερο λογισμικό.

Το 2005 η Intel απέσυρε οικειοθελώς την άδεια από τη λίστα εγκεκριμένων αδειών του OSI (Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα - Open Source Initiative) για να μειώσει τον πολλαπλασιασμό των αδειών, όπως αναφέρθηκε απο τους δικηγόρους της. Συγκεκριμένα το θέμα της διάδοσης των αδειών προκάλεσε ανησυχία στην κοινότητα ανοικτού κώδικα καθώς μπορούσε να αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν το λογισμικό ανοικτού κώδικα, διότι θα υπήρχε ανάγκη να ελέγχθει και να διαχειριστεί κάθε είδος άδειας.

Πλήρες κείμενο της άδειας[επεξεργασία]

Η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία ή δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Copyright (c) 1996-2000 Intel Corporation All rights reserved.

 • Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
 • Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή / και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
 • Ούτε το όνομα της Intel Corporation ούτε τα ονόματα των συνεργατών του μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η INTEL Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΝΟΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ: Αυτή η άδεια δεν προσθέτει περιορισμούς στους νόμους εξαγωγής της χώρας σας. Είναι ευθύνη των Δικαιούχων Άδειας Χρήσης να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των εξαγωγών που ισχύουν στη δικαιοδοσία δικαιοδόχου. Σύμφωνα με τους ισχύοντες (Μάιος 2000) κανονισμούς των ΗΠΑ περί εξαγωγών το λογισμικό αυτό είναι επιλέξιμο για εξαγωγή από τις ΗΠΑ και μπορείτε να το κατεβάσετε /εξάγετε/επανεξάγετε παγκοσμίως εκτός από απαγορευμένους προορισμούς των ΗΠΑ που περιλαμβάνουν την Κούβα, το Ιράκ, η Λιβύη, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Συρία, το Σουδάν , το Αφγανιστάν και οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι Η.Π.Α. έχει εμπάργκο αγαθών και υπηρεσιών.


Πηγές: https://tldrlegal.com/license/intel-open-source-license-%28intel%29#fulltext https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Open_Source_License

W3C Software Notice and License (Πλιούτα Χρυσαυγή - Tσαρούχας Χρήστος)[επεξεργασία]

Eiffel Forum License V2.0 (EFL-2.0) (Ελευθερία Μεταξά-Αρμοδώρου,Ανδρομάχη Νιαούδη)[επεξεργασία]

Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (Κοτιανίδου Αναστασία, Ναβροζίδης Ζαχαρίας)[επεξεργασία]

Σύνοψη[επεξεργασία]

Τα προγράμματα με την Computer Associates Trusted Open Source License (CATOSL) 1.1 είναι λογισμικά ανοικτού κώδικα.Πιστεύει πως με τη προσέγγιση ανοικτής πηγής μπορεί να αναπτύξει πολλά προγράμματα σε αναπάντεχα επίπεδα ποιότητας και καινοτομίας. Τα προγράμματα (όπως ορίζονται παρακάτω) έχουν δημοσιευτεί στο πλαίσιο της παρούσας άδειας για να αποδειχτεί η συνεχή δέσμευσή της Computer Associates στην ανοικτή πηγή.

Ο στόχος της συγκεκριμένης άδειας χρήσης είναι να επιτρέψει στους συνεισφέροντες και στους αποδέκτες του προγραμμάτων να τα χρησιμοποιήσουν ελεύθερα και χωρίς πολλές από τις ανησυχίες κάποιων άλλων αδειών λογισμικού ανοικτού κώδικα.Χάρη στην άδεια αυτή τα υποκείμενα προγράμματα, και οι συνεισφορές που γίνονται σε αυτά, έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν ανοικτά και να διατηρηθούν τα προγράμματά λογισμικού χωρίς την παρούσα άδεια χρήσης, εκτός αν το επιλέξετε. Έτσι, μόνο συνεισφορές που γίνονται στα εν λόγω προγράμματα πρέπει να διανέμονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας.

Ιστορικό[επεξεργασία]

Το 1969 η IBM έβγαλε απόφαση υπό πίεση να πουλήσει το λογισμικό της ξεχωριστά απο το υλικό τον υπολογιστών, με αυτή την ευκαιρία οι Charles Wang και Russell Artzt δημιούργησαν μια εταιρία και έφτιαξαν λογισμικό για τα συστήματα υπολογιστών της IBM που πουλήθηκε με επιτυχία. Το 1976 οι δύο τους συνεταίρησαν με μια Ελβετική εταιρία και ίδρυσαν την Computer Associates. Η εταιρία αναπτύχθηκε ραγδαία από τότε με ανταγωνιστές όπως την Microsoft, Uccel,όπου εξαγοράστηκε απο την εταιρία CA, και τη Lotus Software που τώρα ανήκει στην IBM και το 1983 ο Charles Wang πήρε το βραβείο "Διευθυντής Λογισμικού της Χρονιάς" εις τιμήν της επιτυχίας του. Στις αρχές του 2000 η CA ήταν η συνάθροιση 200+ επιχειρήσεων, κάτι που την έκανε στόχο περιορισμών απο το Τμήμα Δικαιοσύνης των Η.Π.Α., παράλληλα το 2004 η εταιρία έκδωσε το Ingres r3 υπό την άδεια χρήσης Computer Associates Trusted Open Source License 1.1.

Απόδοση Δικαιωμάτων και Εγγύηση[επεξεργασία]

Για όσους δηλώνουν ότι εγγυούνται το δίκιο και ενδιαφέρον για τα πνευματικά δικαιώματα των εισφορών τους και συμφωνούν πως τα προγράμματά τους υπό την άδεια αυτή δίνουν δικαίωμα στους παραλήπτες να αναπαράγουν,να ετοιμάσουν, εμφανίσουν, εκτελέσουν δημοσίως παράγωγα έργα και να αναφέρουν την συνεισφορά του συντελεστή σε αυτά τα έργα όπως επίσης να το χρησιμοποιήσει, πουλήσει και και προσφορά του προγράμματος σε μορφή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα. Παρά τα ανωτέρω, καμία άδεια δεν δίνεται για οποιοδήποτε κώδικα που δεν περιέχει την έκδοση του συντελεστή ή για παραβάσεις που προκλήθηκαν από τροποποιήσεις της έκδοσης του συντελεστή ή συνδυασμό συνεισφορών μέσω τρίτων και άλλων προγραμμάτων.

Εκτός από τους ευθύνες που ορίζονται σε αυτή την άδεια χρήσης, τα λογισμικά είναι ως έχουν στην παρούσα κατάστασή τους. Καμία εγγύηση, νομοθετημένη ή όχι, υπονοούμενη ή εκφρασμένη, για την ποιότητα ή αποδοτικότητα σε οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση των προγραμμάτων, δίνεται ή θεωρείται από κανένα συνεισφέροντα και όλες οι παρουσιάσεις, καταστάσεις και όροι θα αποκλειστούν στο μέγιστο επιτρεπτό όριο του νόμου ακόμα και αν έχει συμβουλευτεί. Την καταλληλότητα για τη χρήση τους την προσδιορίζουν οι παραλήπτες και είναι υπεύθυνοι για τους κινδύνους που μπορούν να προκληθούν με οποιοδήποτε τρόπο από σφάλματα των προγραμμάτων, απώλεια κερδών ή βλάβη δεδομένων ή εξοπλισμού μέσω οποιαδήποτε θεωρίας ευθύνης, αμέλειας ή αλλιώς.

Κάθε παραλήπτης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα δεν προορίζεται για χρήση στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων ή συστήματα επικοινωνίας στην οποία περίπτωση η αποτυχία του προγράμματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμό ή σοβαρή σωματική ή περιβαλλοντική καταστροφή.

FrameworX Licence 1.0 (FrameworX-1.0) (Ιωαννίδης Γιώργος - Στέφος Βασίλης)[επεξεργασία]

Σήμερα, στις περισσότερες εταιρίες, είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ροή δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών όλων των συνδεδεμένων υπολογιστών στο ίδιο σύστημα. Κατά καιρούς, έγιναν διάφορες προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό, αλλά καμία από αυτές δεν ήταν αξιοσημείωτη. Η λύση στο πρόβλημα ήλθε τελικά από την TMForum με τη δημιουργία της εφαρμογής ανοιχτού κώδικα FrameworX 1.0. Το FrameworX έχει ως στόχο τον έλεγχο και την εύκολη διαχείριση όλων των διεργασιών και των ροών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει, όλες οι διεργασίες και οι ροές δεδομένων να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου κεντρικής υποδομής, χρησιμοποιώντας μία μηχανή ροής εργασιών που θα καθορίζει τη ροή των επιχειρηματικών διεργασιών μεταξύ των εφαρμογών. Με το FrameworX είναι πάντα δυνατό να γίνει γνωστό από ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται οι διεργασίες κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Τελικά, αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση, περισσότερη ευκολία στον τρόπο οργάνωσης και κατανάλωσης πόρων, και επιτρέπει στην εκάστοτε επιχείρηση να διαχειρίζεται υπηρεσίες σε δίκτυα πολλών υπολογιστικών συστημάτων, απομακρυσμένα και μη.

Άδεια χρήσης και Προυποθέσεις[επεξεργασία]

Χορήγηση Άδειας

Η εταιρία TMForum επιτρέπει στους χρήστες του FrameworX, να κάνουν χρήση της εφαρμογής είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα είτε σε κάποια άλλη αναγνώσιμη μορφή. Είναι δυνατό για τους χρήστες να τροποποιήσουν τον αρχικό κώδικα με οποιονδήποτε τρόπο, ή να δημιουργήσουν μία άλλη εφαρμογή με βάση τον πηγαίο κώδικα του FrameworX. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημοσιοποίηση όλων των παραπάνω, είτε προς το κοινό, είτε προς ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων σε αναγνώσιμη μορφή πηγαίου κώδικα, ή binary.

Όροι Άδειας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οποιαδήποτε τροποποιημένη έκδοση του FrameworX προκύψει από κάποιον χρήστη, θα πρέπει να γίνεται δωρεάν διαθέσιμη προς όλους, έχοντας την ίδια άδεια χρήσης αλλά και προυποθέσεις με την αρχική εφαρμογή του FrameworX, και δεν θα πρέπει να είναι ευνοικότερη μόνο προς ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Επιπροσθέτως, αν υπάρξει διανομή κάποιου τροποποιημένου κώδικα του FrameworX ή μιας άλλης εφαρμογής βασισμένη στον πρωτότυπο αυτό κώδικα, θα πρέπει να προσφέρεται με εμπορικούς όρους και αληθή αξία. Επίσης, σε όλες τις τροποποιημένες εκδόσεις του κώδικα, ή στις προκύπτοντες εφαρμογές από αυτόν, θα πρέπει να τηρούνται η άδεια και οι προυποθέσεις του αρχικού προτότυπου προγράμματος του FrameworX.

Σε όλες τις διανομές τροποποιημένου κώδικα του FrameworX ή στις εφαρμογές που προκύπτουν από αυτόν θα πρέπει :

Να περιέχουν όλα τα αρχικά στοιχεία του κώδικα, να προειδοποιούν τους χρήστες ότι το συγκεκριμένο προιόν υπάρχει λόγω του FrameworX και ισχύουν αυστηρώς οι ίδιες προυποθέσεις με την πρωτότυπη εφαρμογή. Επιπλέον, όλες οι διανομές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα της πρωτότυπης εφαρμογής FrameworX, ένα αμεταποίητο αντίγραφο του αρχείου FrameworX_community_invitation.html και ένα επίσης αμεταποίητο αντίγραφο του αρχείου the_frameworx_licence.txt.

Παραβίαση Άδειας

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και της άδειας χρήσης, η άδεια και όλα τα δικαιώματα που υπόκεινται στην εφαρμογή FrameworX θα τερματίζονται αυτόματα όπως και όλες οι τροποποιημένες διανομές του κώδικα που έγιναν από τον παραβάτη. Το συμφωνητικό άδειας και η τροποποιημένη εφαρμογή, παρόλα αυτά, δεν θα τερματίζονται έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας παραβίασης για την εκκίνηση έρευνας βελτιστοποίησης των όρων της άδειας.

Πηγές

 1. http://www.opensource.org/licenses/Frameworx-1.0
 2. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Frameworx
 3. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Frameworx_License
 4. https://www.tmforum.org/tm-forum-frameworx/

Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του πρωτότυπου ανοιχτού κώδικα του FrameworX στο Github

MirOS BSD (Μελιτζάνης Κώστας - Βίδρας Γιάννης)[επεξεργασία]

Τι είναι το MirOS BSD[επεξεργασία]

To MirOS BSD είναι ελεύθερο ανοιχτού κώδικα λειτουργικό σύστημα το οποίο ξεκίνησε την πορεία του προς τα σαλόνια των λειτουργικών συστημάτων το 2002 χρησιμοποιώντας OpenBSD source code. Χρησιμοποιείται μόνο σε συστήματα με επεξεργαστή i386 (x32-bit) και sparc32 που είναι επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα και είναι επεξεργαστές πραγματικού χρόνου και μικρού σφάλματος. Το MirOS είναι βασισμένο στο 4.4 BSD-lite. Τo 2004 συζητήθηκε από τους προγραμματιστές η εξέλιξη του MirOS σε πυρήνα Linux και BSD user interface, αλλά ποτέ δεν έγινε.

Τι είναι το OSI[επεξεργασία]

Μέσα στην δεκαετία του 1990 μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε για το αναγνωρισμένο λειτουργικό σύστημα Linux που ήταν στο επίκεντρο της προσοχής πολλών pcmag-like forums.

Το OSI ιδρύθηκε το 1998 εθελοντικά από τους Eric Raymond και Bruce Perens, όπου ο Raymond διατέλεσε τον πρώτο πρόεδρο και αντιπρόεδρο τον Perens και ένα δυνατό ρόστερ από καταξιωμένους ανθρώπους στον χώρο όπως ο Ian Murdock, Brian Behlendorf, Russ Nelson, και Chip Salzenberg. Μετά την δημιουργία του OSI οι δημιουργοί πήραν την αντέγραψαν την λίστα του OSD (Open-Source Definition) και να φτιάξουν έτσι τις εγκρίσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα. O Στόχος του OSI είναι για να διαβεβαιώσει ότι τα Λογισμικά ανοιχτού κώδικα θα πρέπει να ακολουθούν τον κανόνα του να υπάρχουν κοινότητες χρηστών, προγραμματιστών κ.α.

Το MirOS BSD σε σχέση με το OSI[επεξεργασία]

Το MirOS είναι αναγνωρισμένο open source λογισμικό επειδή πιστεύει και υλοποιεί τον open source definition (OSD) και χρόνο με τον χρόνο προσπαθεί να το υποστηρίζει. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα χωρίζεται σε 4 ελευθερίες όπως μας διδάσκει η φιλοσοφία του GNU (GNU's Not Unix) για το τι είναι το ελεύθερο λογισμικό.

 • Η πρώτη ελευθερία επιτρέπει στον χρήστη να τρέχει το λογισμικό / λειτουργικό όπως αυτός επιθυμεί, χωρίς να παρεμβάλουν σε αυτό τρίτοι όπως π.χ. οι εταιρίες κλειστού κώδικα παρεμβαίνοντας στα λογισμικά / λειτουργικά χρηστών με συχνές αλλαγές. Γνωστό παράδειγμα αυτού είναι τα Windows 10 με την απόκρυψη στοιχείων επίδοσης του λογισμικού (με πολλά bugs που δεν τα βλέπει ο χρήστης) αλλά και την παρακολούθηση προς τους χρήστες που με αυτόν τον τρόπο χάνεται η ιδιωτικότητα του εκάστοτε χρήστη.
 • Η δεύτερη ελευθερία είναι ότι ο χρήστης μπορεί να μελετήσει – μάθει πως το λογισμικό δουλεύει, να κάνει αλλαγές στα μέτρα του και να έχει πλήρη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.
 • Η τρίτη ελευθερία επιτρέπει στον προγραμματιστής να κάνει όσα αντίγραφα θελήσει, να τα μοιράσει σε όποιον ενδιαφερόμενο υπάρχει για την εξάπλωση του ελεύθερου λογισμικού με κοινότητες που υποστηρίζουν βοήθεια προς τους χρήστες αλλά και εθελοντές προγραμματιστές που βοηθούν το ΕΛ/ΛΑΚ (ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα) να εξελιχθεί.
 • Η τέταρτη και τελευταία ελευθερία είναι ότι ο κάθε χρήστης μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητα διανέμοντας τις αλλαγές που έχει κάνει δωρεάν αλλά και επί-πληρωμή.

Sources:

https://ellak.gr/
https://www.mirbsd.org/
https://opensource.org/osd-annotated
https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://opensource.org/osd-annotated
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
https://opensource.org/licenses/MirOS
https://opensource.org/licenses/alphabetical
https://en.wikipedia.org/wiki/SPARC

The Sleepycat License (Ανδρίτσιος - Πολύζος)[επεξεργασία]

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Η Sleepycat License (μερικές φορές αναφέρεται ως Berkeley άδεια βάσης δεδομένων) είναι μια εγκεκριμένη άδεια από την OSI (Open Source Initiative) ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από την Oracle Corporation για τις εκδόσεις ανοικτού κώδικα του Berkeley DB, Berkeley DB Java Edition και Berkeley DB XML ενσωματωμένων προϊόντων βάσης δεδομένων άνω της έκδοσης 6.0.20. (Αρχίζοντας από την έκδοση 6.0.20, οι εκδόσεις ανοιχτού κώδικα αντ 'αυτού πήραν την ονομασία GNU v3 AGPL.)


Berkeley DB[επεξεργασία]

Berkeley DB (BDB) είναι μια βιβλιοθήκη λογισμικού που προορίζεται να προσφέρει μια υψηλής απόδοσης ενσωματωμένη βάση δεδομένων για τα δεδομένα κλειδιού / τιμής (Key/Value).Η Berkeley DB είναι γραμμένη σε C με δέστρες API για C ++, C #, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Tcl, και για άλλες γλώσσες προγραμματισμού. BDB προμηθέυει αυθαίρετα ζεύγη κλειδιού / δεδομένων, όπως πίνακες byte και υποστηρίζει πολλά στοιχεία δεδομένων για ένα μόνο πλήκτρο. Berkeley DB δεν αποτελεί μια σχεσιακή βάση δεδομένων.


Ιστορία[επεξεργασία]

Το όνομα αυτής της Sleepycat προέρχεται από το όνομα της εταιρείας που πωλούνται στο εμπόριο τα προϊόντα Berkeley DB, Sleepycat Λογισμικό, που αγοράστηκε από την Oracle το 2006.Η Oracle εξακολούθησε να χρησιμοποιεί το όνομα "Sleepycat License" για Berkeley DB, παρά να μην χρησιμοποιούν τον όρο "Sleepycat" σε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα μέχρι να αλλάξει σε GNU AGPL με την έκδοση 6.0.20.
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να χαρακτηριστεί ως άδεια ελεύθερου λογισμικού και είναι συμβατή με την GPL. Το Ίδρυμα Apache δεν την θεωρεί αποδεκτή άδεια, για τις βιβλιοθήκες τους (ή για τον ίδιο τον κώδικα ). Ωστόσο, η έμμεση χρήση της χαρακτηρίζεται εντάξει.

Όροι Χρήσης[επεξεργασία]

Η άδεια θεωρείται ως μια ισχυρή μορφή copyleft, επειδή υποχρεώνει ότι αναδιανομές σε οποιαδήποτε μορφή δεν περιλαμβάνουν μόνο τον πηγαίο κώδικα του Berkeley DB, αλλά και κάθε συνοδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιεί το λογισμικό DB. Είναι πιθανόν να παρακαμφθεί αυτή η αυστηρή κάπως πολιτική χορήγησης αδειών με την αγορά μιας εμπορικής άδειας χρήσης λογισμικού από την Oracle Corporation όπου αποτελείται από όρους και τις προϋποθέσεις που διαπραγματεύονται κατά τη χρονική στιγμή της πώλησης. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της διπλής αδειοδότησης.
Η επίδραση της διπλής άδειας δημιουργεί οικονομική έκθεση για εμπορικούς οργανισμούς, από την στιγμή που υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να καταστεί υπεύθυνος για την πλρηρωμή των τελών αδείας για την Oracle. Μερικοί άνθρωποι την χαρακτηρίζουν ως μια άδεια που περιέχρι παγίδες.Ο Mike Olson, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Sleepycat Λογισμικού και Cloudera, είπε ότι «είναι καλή επιχείρηση, αν μπορείτε να την καταλάβετε, αλλά η σχέση με τον πελάτη σας αρχίζει να στηρίζεται στην απειλή και ότι δεν είναι ένα πραγματικά υγιές μέρος για να ξεκινήσετε.


Πηγές[επεξεργασία]

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Eclipse Public License (Σιώπης Χρήστος, Καλογερούδης Γιώργος)[επεξεργασία]

Η Eclipse Public License (EPL) είναι μία άδεια ανοιχτού κώδικα, δηλαδή ο πηγαίος της κώδικας είναι διαθέσιμος στον χρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται να κάνει. Είναι εγκεκριμένη από τον Open Source Initiative (OSI) και την κατηγοριοποιεί στις άδειες οι οποίες είναι δημοφιλείς ή έχουν δυνατές κοινότητες. Επίσης είναι εγκεκριμένη από τον Free Software Foundation (FSF), o οποίος οργανισμός ιδρύθηκε από τον Richard Stallman και κατηγοριοποιείται στις άδειες ελεύθερου λογισμικού.H Eclipse Public License εκδόθηκε από την Eclipse Foundation το Φεβρουάριο του 2004 με σκοπό να είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις. Επίσης εμφανίζει ομοιότητες με τη Common Public License (CPL) διότι το μεγαλύτερο κομμάτι της έχει βασιστεί πάνω της. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες διαφορές οι οποίες αξίζει να σημειωθούν. Συχνά τίθεται το ερώτημα ανάμεσα στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των αδειών Eclipse Public License και Common Public License. Όπως τονίζεται και από την ιστοσελίδα της Eclipse Public License, από τον τομέα 7 της Common Public License αφαιρέθηκε η πρώτη πρόταση.
Όσον αφορά τη συμβατότητα υπάρχει κώλυμα σε σχέση με τη / General Public License. Επειδή ένα δημοσιευμένο έργο περιέχει κώδικα ο οποίος κατατάσσεται στην άδεια χρήσης General Public License τότε εξ ορισμού όλο το έργο προστατεύεται από την άδεια αυτή. Επομένως, ένα έργο είναι παράνομο να διανεμηθεί κάνοντας ταυτόχρονη χρήση και των δύο αδειών. Η Eclipse Public License απαιτεί ότι ο οποιοδήποτε διανέμει την εργασία χορηγείται την απόδειξη της άδειας. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της Eclipse Public License, μπορούν να αδειοδοτηθούν επιπλέον προσθήκες στο αρχικό έργο, με τον όρο ότι τέτοιες προσθήκες απαρτίζουν μια παράγωγη εργασία. Σε περίπτωση που όντως απαρτίζουν μια παράγωγη εργασία πρέπει να αδειοδοτηθούν κάτω από τους όρους και τις συνθήκες της Eclipse Public License, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για διαθέσιμο πηγαίο κώδικα.
Ένας χρήστης ο οποίος θέλει να διανείμει το λογισμικό έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να το διανείμει με την έκδοση με την οποία το παρέλαβε και η δεύτερη είναι με τη νεότερη αν και εφόσον αυτή έχει δημοσιευτεί. Αρκετές αξιοσημείωτες εργασίες οι οποίες χρησιμοποιούν την άδεια Eclipse Public License έχουν δημοσιευτεί. Κατά κόρον αυτά που τρέχουν πάνω σε Java Virtual Machine.Κάποιες από τις εργασίες που αδειοδοτούνται αποκλειστικά από την Eclipse Public License είναι:
Επίσης υπάρχουν και εργασίες οι οποίες έχουν παραπάνω από μία άδεια με μία εκ των οποίων να είναι η Eclipse Public License:

Πηγές[επεξεργασία]

Copyleft License (Κιουρκενίδου Θεοδώρα)[επεξεργασία]

Τι είναι;[επεξεργασία]

Το Copyleft είναι μία μορφή αδειοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα όπως λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, διάφορων ειδών έγγραφα καθώς και έργα τέχνης. Αντίθετα με το Copyright ο δημιουργός μπορεί να μοιράσει το έργο του για χρήση και να απαιτήσει οποιαδήποτε αντιγραφή ή επανάχρηση να υπόκειται στον ίδιο τύπο άδειας. Άδειες τέτοιου τύπου αποτελούν μία νέα μορφή χρήσης των υπαρχόντων νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό να είναι βέβαιο ότι τα έργα θα παραμείνουν ελεύθερα. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Copyleft ως μία μορφή αδειοδότησης πνευματικών δικαιωμάτων όπου ο δημιουργός παραδίδει ένα μέρος των πνευματικών του δικαιωμάτων με την προϋπόθεση να εφαρμοστούν οι όροι και οι κανόνες που ορίζει ο ίδιος για την επαναχρησιμοποίηση του. Ενώ οι απλές άδειες copyright δίνουν στον δημιουργό λογισμικών τον έλεγχο στην αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση του έργου τους, ο στόχος του copyleft είναι να δώσει σε όλους τους χρήστες του λογισμικού την ελευθερία στις παραπάνω δραστηριότητες

Ιστορία[επεξεργασία]

Η έννοια Copyleft χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Ρίτσαρντ Στόλμαν (Richard_Stallman) στο μανιφέστο της GNU όπου και δήλωσε¨ " Η GNU δεν ανήκει στο Public domain. Όλοι θα επιτρέπεται να τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν GNU αλλά κανείς δε θα επιτρέπεται να εμποδίσει την επιπλέον αναδιανομή. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές τροποποιήσεις απαγορεύονται. "

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Stallman δούλευε κάποια χρόνια πριν σε ένα διερμηνέα Lisp. Η εταιρία Symbolics, ζήτησε να χρησιμοποιήσει τον διερμηνέα και ο Stallman συμφώνησε να τους παραχωρήσει μια έκδοση public domain. Η εταιρία βελτίωσε τον διερμηνέα, αλλά όταν ο Stallman ζήτησε πρόσβαση στις βελτιώσεις αυτές, η εταιρία αρνήθηκε να του τις παραχωρήσει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να ασχολείται με τη παρεμπόδιση τέτοιου τύπου καταστάσεων το 1984. Θεωρώντας το να προσπαθήσει να καταργήσει το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ανόητο, αποφάσισε να τον εκμεταλλευτεί δημιουργώντας τη δική του μορφή άδειας πνευματικών δικαιωμάτων. Ήταν η πρώτη φορά που ένας κάτοχος δικαιωμάτων προσπαθούσε να σιγουρευτεί πως τα δικαιώματά του θα παραμείνουν ελεύθερα για τον μέγιστο αριθμό χρηστών άσχετα με το πόσες τροποποιήσεις και προσθήκες μπορεί να γίνουν στο έργο του. Με αυτό το τρόπο δημιουργήθηκαν τα copyleft ,τα οποία, όμως, δεν ονομάζονταν έτσι μέχρι το 1985. Στη συνέχεια ο Ray Johnson έκανε τη πρώτη χρήση αυτού του τύπου δικαιωμάτων για να διανείμει τα διάφορα έργα τέχνης του.

Επίπεδα χρήσης[επεξεργασία]

Τα επίπεδα ξεκινούν από το 0, ως αναφορά στην αρίθμηση ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου το μηδέν θεωρείται φυσικό νούμερο

 • Επίπεδο 0 - ελευθερία στη χρήση του έργου
 • Επίπεδο 1 - ελευθερία στη μελέτη του έργου
 • Επίπεδο 2 - ελευθερία στην αναπαραγωγή και ελεύθερη χρήση με άλλους
 • Επίπεδο 3 - ελευθερία στην τροποποίηση του έργου, στη διανομή του αρχικού και του τροποποιημένου έργου, άρα και των παραγώγων του έργου αυτού.


Sun Public License (Βαρδάκας Ηλίας , Βαρδάκας Δημήτρης)[επεξεργασία]

Εισαγωγή

Η Sun Public License (SPL) είναι μια άδεια χρήσης λογισμικού που ισχύει για κάποιο λογισμικό ανοιχτού κώδικα που εφαρμόζεται από την εταιρία Sun Microsystems. Επίσης έχει εγκριθεί από την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα (OSI) καθώς και από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού(FSF) ως μια άδεια χρήσης για δωρεάν λογισμικό . Η Sun Public License προέρχεται από την Mozilla Public License. Η τρέχουσα άδεια χρήσης χορηγεί σε όλο τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο μια όχι απαραίτητα αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης η οποία επιφυλάσσει απαίτηση δικαιωμάτων απο τρίτους . Αυτά τα δικαιώματα παρέχουν την άδεια από τον αρχικό δημιουργό τους για τη χρήση , την επεξεργασία , την παρουσίαση , τη λειτουργία του κώδικα και την διανομή του αφεντικού κώδικα με ή χωρίς την επεξεργασία αυτού. Επιπλέον η συγκεκριμένη άδεια θα πρέπει σε μορφή πηγαίου κώδικα χωρίς διαφοροποιήσεις να είναι διαθέσιμη διότι το προαπαιτεί η τρέχουσα άδεια . Επιπλέον θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 12 μήνες από την ημέρα που δημιουργήθηκε αρχικά ή μισό χρόνο μετά την αναβάθμισή της . Συγκεκριμένα τα δικαιώματα που περιέχει θα σταματήσουν αυτόματα να αποκλείουν τους όρους και τη διαφωνία των παρόντων όρων σε ένα μήνα από την αντιλαμβανόμενη μέρα της παράδοσης .

Διευκρινίσεις που ορίζει η άδεια χρήσης SPL

• Εμπορική διανομή καλύπτει τον κώδικα διαθέσιμο σε τρίτους .

• Συντελεστής έκδοσης σημαίνει η συνένωση του αρχικού κώδικα με προτεραιότητα τον επεξεργασμένο όπου χρησιμοποιείτε από τον συνεισφέρον και οι επεξεργασίες που γίνονται από την μεριά του .

• Kλειστός κώδικας σημαίνει τον αφεντικό κώδικα ή τον επεξεργασμένο ή τον συνδυασμό του αφεντικού με τον επεξεργασμένο κώδικα διαφορετικά σε κάθε περίπτωση και συμπεριλαμβανομένων τμημάτων ή εγγράφων του αρχικού κώδικα.

• Ηλεκτρονικός μηχανισμός διανομή είναι ο μηχανισμός ο οποίος αποδέχεται το πρόγραμμα ανάπτυξης κοινοτήτων για την μεταφορά εγγράφων (δεδομένων).

• Οποιαδήποτε μορφή καλυμμένου κώδικα εκτός από τον πηγαίο κώδικα νοείτε εκτελέσιμος .

• Μεγαλύτερο έργο σημαίνει το έργο το οποίο συνδυάζει καλυμμένο κώδικα ή μέρη αυτού τα οποία δεν ρυθμίζονται από τους όρους χρήσης της άδειας .

• Άδεια σημαίνει το δεδομένο(έγγραφο).

• Τροποποιήσεις είναι οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθήκη ή και διαγραφή κάποιου δεδομένου από τον πηγαίο κώδικα . Όταν ο καλυμμένος κώδικας βγαίνει σαν μια σειρά από αρχεία .

• Γνήσιος κώδικας σημαίνει ο πηγαίος κώδικας του υπολογιστή ο οποίος περιγράφετε στον πηγαίο κώδικα ως έκθεμα Α του πηγαίου κώδικα ο οποίος την στιγμή που βγαίνει δεν καλύπτετε από την υπάρχουσα άδεια χρήσης του .

Ευθύνη

Όπως αναφέρεται ο αρχικός προγραμματιστής (Developer) και οι συνεισφέροντες και κάθε μέρος απο αυτούς δεν έχουν ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούντε άμεσα ή έμεσα απο την χρήση των δικαιωμάτων που ορίζει η άδεια , και που συμφωνεί να συνεργαστεί με τον προγραμματιστή και τους συνεργάτες για την διανομη της ισότιμης ευθύνης .Τίποτα δεν πρέπει να συσχετίζεται με την αποδοχή της ευθύνης. Σε καμία περίπτωση και υπο καμία νομική θεωρία του συμβολαίου δεν είναι υπεύθυνος ο προγραμματιστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει λάβει μέρος , για τυχόν ζημιές , απώλειες, διακοπές εργασιών ή δυσλειτουργία του υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά υποστεί ο χρήστης .

Πηγές/Βιβλιογραφία : Open Source Wikipedia

SIL Open Font License (Κωτσιόπουλος Νικόλαος)[επεξεργασία]

The Non-Profit Open Software License version 3.0 (NPOSL-3.0) (Μαντζιώκας Ιωάννης,Μουντούρη Ιωάννα)[επεξεργασία]

Η μη κερδοσκοπική άδεια : Open Software License 3.0,εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε αυθεντικό συγγραφικό έργο όπου ο δικαιοπάροχος έχει τοποθετήσει την αντίστοιχη ανακοίνωση αδειοδότησης που βρίσκεται κοντά με την πνευματική ιδιοκτησία για το πρωτότυπο έργο. Ο δικαιούχος της μη κερδοσκοπικής ανοιχτής χρήσης λογισμικού 3.0 μπορεί να προσφέρει τα εξής:

1. Χορήγηση πνευματικών δικαιωμάτων άδειας χρήσης.Ο δικαιούχος παρέχει μια διαδεδομένη,χωρίς καταβολή τελών,μη αποκλειστική,χωρίς μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης κατά τη διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων χρήσης για να κάνει τα εξής: Πρώτον να αναπαράγει την αυθεντική δουλειά σε αντίγραφα,είτε μοναχικά είτε ως κομμάτι μιας συλλογικής εργασίας.Δεύτερον να μεταφράζει,να προσαρμόζει,να αλλάζει ή να κανονίζει την αυθεντική δουλειά,δημιουργώντας έτσι παρόμοια έργα με βάση την πρωτότυπη δουλειά.Τρίτον να διανέμει την αυθεντική δουλειά και να παράγει έργα για το κοινό με την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα της,πρέπει να έχουν άδεια βάσει της παρούσας άδειας μη ανοικτού κερδοσκοπικού λογισμικού.Τέταρτον να προετοιμάσει το πρωτότυπο έργο στο κοινό ώστε να μπορεί να εκτελεστεί δημοσίως και τέλος να εμφανίσει το πρωτότυπο έργο στο κοινό.

2. Χορήγηση άδειας ευρεσιτεχνίας.Ο δικαιοπάροχος παραχωρεί μια παγκόσμια,ατελώς,μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης,σύμφωνα με τις αξιώσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν ή ελέγχονται από τον δικαιοπάροχο που ενσωματώνεται στο πρωτότυπο έργο όπως παρέχεται από τον ίδιο κατά τη διάρκεια των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.Οι πελάτες με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν,να κάνουν χρήση,να πουλήσουν,να προσφέρουν ώστε να πουλήσουν και να εισάγουν το πρωτότυπο έργο και τις παράγωγες εργασίες.

Μερικές ακόμη σημαντικές ιδιότητες που προσφέρονται από την μη κερδοσκοπική ανοιχτή άδεια είναι η χορήγηση άδειας πηγαίου κώδικα,η τροποποίηση της άδειας,δικαίωμα χρήσης της άδειας,δικηγορικές αμοιβές,η αναφορά δικαιωμάτων,εγγύηση προέλευσης και πλήρης εγγύηση,περιορισμός της ευθύνης και καταγγελία αν καταπατηθούν πνευματικά δικαιώματα. Μία σημαντική αναφορά που πρέπει να κάνουμε είναι ότι η NPOSL-3.0 είναι σχεδόν ίδια με την OSL 3.0,εκτός του ότι σύμφωνα με την NPOSL ο δικαιοπάροχος αρνείται ορισμένες εγγυήσεις και όρια ευθύνης από ορισμένους τύπους ζημιών.Επίσης οι δικαιοπάροχοι αντιπροσωπεύουν και δηλώνουν ότι η οργάνωσή τους δεν αποζητά το κέρδος και δεν αποκομίζει κανένα έσοδο απολύτως από την διανομή του πρωτότυπου έργου ή παράγωγα έργων αυτού ή από την υποστήριξη άλλων σχετικών υπηρεσιών. Τέλος,πρωτότυπα έργα με παρόμοια άδεια σαν την πρωτότυπη αναφέρονται ως "μη κερδοσκοπικά OSL 3.0" στις προκηρύξεις αδειοδότησης και διακρίνονται από τα έργα που έχουν λάβει άδεια σε σχέση με την αυθεντική OSL 3.0 άδεια.

Πηγές: https://opensource.org/licenses/NPOSL-3.0

Cryptix General License (Νέστορας Γούλας,Τσαβταρίδης Ιωσήφ)[επεξεργασία]

Η άδεια Cryptix General License δημοσιεύτηκε το 1995,την οποία χρησιμοποιεί και η Cryptix project.Η συγκεκριμένη είναι μια ανεκτική άδεια χρήσης του λογισμικού με μικρό αριθμό περιορισμών για τον ίδιο τον χρήστη ή για τον αναδιανομέα,για αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί και ως BSD style άδεια.Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην τροποποίση καθώς και την χρήση του λογισμικού καθιστά την συγκεκριμένη άδεια όμοια με την Copyleft,η Copyleft η οποία προβλέπει ακριβώς τους αντίθετους περιορισμούς από την Copyright.Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αδειών(Cryptix,Copyleft) γίνεται έντονα αντιληπτή όταν έρθει η στιγμή για την αναδιανομή του λογισμικού.Συγκεκριμένα τα προγράμματα που διαθέτουν άδεια χρήσης Copyleft υποχρεώνουν τον αναδιανομέα να γνωστοποιήση τον πηγαίο αρχικό κώδικα ο οποίος προστατεύται απο την άδεια Copyleft,ενώ η Cryptix δεν υποχρεώνει την δημοσίευσή του.Επιπλέον οι άδειες αυτές είναι συμβατές μεταξύ τους καθώς και οι δύο επιβάλλουν τη επιμόρφωση σε μικρο αριθμό περιορισμών. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν Cryptix General License είναι δωρεάν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολαβή κερδών ή όχι με την προυπόθεση ότι οι χρήστες να τηρήσουν κάποιους απλούς περιορισμούς.Επειδή η Systemics κατέχει όλα τα πνευματίκα δικαιώματα απαγορεύει ρητά την αφαίρεση τους από τον κώδικα ή ακόμα και από κάποιο απόσπασμά του.Στην συνέχεια εάν ο κώδικας ή κάποιο τμήμα του χρησιμοποιηθεί σε άλλο λογισμικό είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί ως συγγραφέας η Cryptix για όλο τον κώδικα ή για κάποιο κομμάτι αντίστοιχα. Υπάρχουν και παρακάτω προυποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν από την πλευρά του αναδιανομέα.Αρχικά πρέπει να υπάρχει η δήλωση των πνευματίκων δικαιωμάτων στη Systemics όταν γίνεται αναδιανομή του πηγαίου κώδικα.Επιπρόσθετα σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισμικού η εταιρία αποποιείται τις ευθύνες.Τέλος όλα τα διαφημιστήκα που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό ως έχει ή μη καθώς και κάποια από τα χαρακτηριστικά του έχουν την υποχρέωση να εμφανίζουν το εξής μήνυμα: "Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από την ομάδα ανάπτυξης Cryptix"

MIT License (Σαββίνα Τελλίδου, Κλοντιάνα Χακάνι)[επεξεργασία]

MIT LICENSE[επεξεργασία]

Συχνό φαινόμενο στις μέρες μας είναι η χρήση λογισμικών αλλά και η τροποποίηση αυτών από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους άδεια για τις συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτές τις παράνομες ενέργειες έρχεται να καλύψει η άδεια χρήσης λογισμικού όπου περιγράφει και καθορίζει τα δικαιώματα του χρήστη ως προς την χρήση του λογισμικού.

Οι άδειες χρήσης λογισμικού χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τις άδειες κλειστού λογισμικού και τις άδειες ελευθέρου - ανοικτού  λογισμικού . Οι άδειες  κλειστού λογισμικού  δεν παρέχουν στον χρήστη τον πηγαίο κώδικα  για τροποποιήσεις και αλλαγές όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύουν την αντιγραφή και την διανομή του λογισμικού. Σε αντίθεση η άδεια ελευθέρου λογισμικού  επιτρέπει στον χρήστη να αντιγράψει, να τροποποιήσει αλλά και  να διανέμει ελεύθερα το λογισμικό .Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί  οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραχώρηση των αδείων αυτών, με κύριο οργανισμό τον ΟSI.

Ο OSI είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ως αντικείμενο να προωθεί και να προστατεύει λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα διανέμονται με κάποιες άδειες χρήσης οι οποίες ορίζουν τις προϋποθέσεις χρήσης επεξεργασίας και αναδιανομής τους. Υπάρχουν πολλές άδειες χρήσης μεταξύ των οποίων είναι και η άδεια ΜΙΤ ( ΜΙΤ License ).

Σχετικά με την άδεια MIT ( MIT License ), μια ανεκτική άδεια χρήσης του λογισμικού, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει πολλές απαιτήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναδιανέμεται το λογισμικό. Η προέλευσή της, όπως φαίνεται κι από τον τίτλο, είναι το Τεχνολικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, η ερευνητική αυτή ακαδημία με πρωτιές παγκοσμίως σε τεχνολογικά επιτεύγματα με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Αρχικά, όπως κάθε άδεια έτσι και η άδεια MIT ανοιχτού κώδικα έχει όρους και προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του OSI η άδεια παρέχεται, χωρίς πληρωμή, μόνο στα άτομα που έχουν το λογισμικό αυτό και τα αρχεία, που πλαισιώνουν την τεκμηρίωσή του.

Όπως προαναφέρθηκε η άδεια MIT είναι ανεκτική, συμβατική χωρίς πολλούς περιορισμούς. Δεν υφίσταται περιορισμός στο δικάιωμα : χρήσης, αντιγραφής, τροποπίησης, συγχώνευσης, κοινοποίησης, παροχής ή ακόμα και πώλησης των αντιγράφων του λογισμικού. Τα πνευματικά δικαιώματα, λοιπόν, είναι ελαστικά, αφού δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιά, παραποίσηση, παρανομία εμπορική.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού στη Μασαχουσέτη θεώρησε των άδεια αυτή αμφίσημη εξαιτίας των παραλλαγών της. Το MIT έχει κάνει χρήση αρκετές άδειες για το “software”. Επομένως, όταν γίνεται λόγος για την ‘MIT license’, μπορεί να εννοείται η Expat license ή η X-11 license,. H MIT License είναι όμοια με την Expat License, όπως κοινοποιήθηκε από την OSI ( Πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα ).

Ακόμα, μείζονος σημασίας σχόλιο είναι η υποδοχή κι αποδοχή της άδειας MIT. Από τo 2015 θεωρείται η πιο γνωστή άδεια ελευθέρου λογισμικού με την GNU GPL ( General Public License ) να είναι δεύτερη στη σειρά, όπως γνωστοποιούν οι εταιρείες Black Duck Software και  GitHub. Σήμερα θεωρείται η πιο ευρείας χρήσης άδεια παγκόσμια.

Συμπερασματικά η MIT( Massachusetts Institute of Technology)  είναι μια αδεια ελευθέρου λογισμικού όπου κύριος  ο οργανισμός της είναι ο OSI. Είναι ανεκτική με τους χρήστες αφού τους δίνει το δικαίωμα της αντιγραφής,της επεξεργασίας,της τροποποίηση του κώδικα αλλά επίσης και της πώλησης του λογισμικού χωρίς παρανομίας του χρήστη.

Πήγες : [32][33][34][επεξεργασία]

GNU General Public License, Version 3 (GPL-3.0) (Κατηφεδένιος Μίλτος)[επεξεργασία]

Ιστορία[επεξεργασία]

Η η γενική δημόσια άδεια ή αλλιώς GPL δημιουργήθηκε από τον Richard Stallman και είναι η βασική και θεμελιώδης άδεια που χρησιμοποιήται από τους δημιουργούς ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Έκδοση 1 (Version 1)

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου του 1989

Έκδοση 2 (Version 2)

Η δεύτερη έκδοση κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου του 1991, και η βασική διαφορά της με την προηγούμενη ήταν η ελευθερία θανάτου (Liberty of Death) η οποία προστάζει ότι το λογισμικό που καλύπτεται από την συγκεκριμένη άδεια μπορεί να διανεμηθεί μόνο αν ικανοποιεί όλες τις προσταγές της άδειας.

Έκδοση 3 (Version 3)

Τέλη του 2005 το Free Software Foundation ανακοίνωσε ότι δούλευε στην τρίτη έκδοση της GPL. Η τρίτη έκδοση κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου 2007.

Δυνατότητες της GPLv3[επεξεργασία]

Η GPLv3 δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το εκάστοτε λογισμικό ως εμπορικό προϊόν. Επίσης δίνει την δυνατότητα σε όποιον θέλει να τροποποιεί το λογισμικό και να δημιουργεί να διανέμει και να πουλάει παράγωγα με τον όρο ότι το παράγωγο λογισμικό θα πρέπει να ικανοποιεί τους όρους της GPL και να χρησιμοποιεί την GPL ως άδεια. Το λογισμικό που καλύπτεται μπορεί να διανεμηθεί από οποιονδήποτε είτε είναι παράγωγο είτε είναι το πρωτότυπο ακόμη και με την χρήση bit-torrent μιας και η αναθεώρηση που έφερε την έκδοση 3 έγινε μετά την ευρεία διάδωση του torrenting. Η GPL επίσης δίνει την δυνατότητα στον δημιουργό να παρέχει εγγύηση για το λογισμικό του. Τέλος δίνει την δυνατότητα στον δημιουργό να διεκδικήσει αξιώσεις ευρεσιτεχνίας ( Patent claim).

Διαφορές με GPLv2[επεξεργασία]

 • H GPLv3 περιέχει κανονισμούς συμβατότητας που κάνουν ευκολότερη την συγχώνευση του υπάρχοντος λογισμικού με λογισμικό του οποίου ο κώδικας διανέμεται με άλλη άδεια. Αυτό αφορά κυρίως το λογισμικό το οποίο διανέμεται με την άδεια Apache v2.0.
 • Κανονισμούς οι οποίοι αφορούν την διαχείρηση ψηφιακών δικαιωμάτων, προκειμένου να προστατέψει το λογισμικό από αλλαγές κατά το δοκούν επειδή οι χρήστες απικαλούνται νομοθεσίες όπως το DMCA ή το copyright directive.
 • Η GPLv3 περιέχει σαφή αδειοδότηση πατεντών, σύμφωνα με την οποία οι δημιουργοί του προγράμματος που καλύπτεται από την GPL έχουν τα copyrights αλλά και τις απαιτούμενες πατέντες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τον κώδικα που είναι αδειοδοτημένος από τους ίδιους. Επιπροσθέτως η νέα ρήτρα που σχετίζεται με τις πατέντες προσπαθεί να προστατέψει τους χρήστες από τις επιπτώσεις της συμφωνίας μεταξύ των κατόχων των πατεντών και των δικαιούχων της GPL.
 • Σε αντίθεση με την GPLv2 η GPLv3 ορίζει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει απαίτηση να περιέχεται ο πηγαίος κώδικας σε περιπτώσεις χρήσης ASP προγραμμάτων υπό την GPL όσο δεν αποστέλεται αντίγραφο του λογισμικού στον πελάτη. Τέλος σε περιτώσεις που το copyleft επεκτείνεται σε χρήσεις ASP τότε προτείνεται η χρήση της Affero General Public License Version 3 (AGPL) η οποία διαφέρει με την GPLv3 μόνο από αυτή την άποψη.

Πηγές[επεξεργασία]

https://opensource.org/licenses/GPL-2.0
https://opensource.org/licenses/GPL-3.0
https://el.wikipedia.org/wiki/Γενική_Άδεια_Δημόσιας_Χρήσης_GNU


Motosoto Open Source License - Version 0.9.1 (Motosoto) (Σδουγκας Βασιλης , Αλεξουδης Δημητρης)[επεξεργασία]

Αυτή η άδεια Motosoto Open Source ισχύει για το Community Portal Server. Οποιοδήποτε προϊόν που του χορηγείται άδεια από τη Motosoto είναι ένα εξουσιοδοτημένο προϊόν που προστατεύεται από τον Ολλανδικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Motosoto είναι η άδεια που προσδιορίζει τους όρους κατά τους οποίους μπορείτε να αντιγράψετε, να διανέμετε ή να τροποποιείτε το προϊόν και είναι εγκεκριμένη από την Open Software Initiative (OSI).

 • Η Άδεια χρήσης προβλέπει ότι:
 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να πωλήσετε το εξουσιοδοτημένο προϊόν μόνο του αλλά και ως συστατικό μιας συνολικής διανομής λογισμικό.
 2. Σας επιτρέπει να κάνετε τροποποιήσεις του προϊόντος και να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από αυτό.
 3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την άδεια χρήσης για οποιοδήποτε σκοπό αλλά ο χορηγός της δε σας παρέχει εγγύηση ούτε αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή σας προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη.
 4. Με την αποδοχή του εξουσιοδοτημένου προϊόντος συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κάνετε στην άδεια χρήσης του προϊόντος διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας άδειας. Θα πρέπει ο πηγαίος κώδικας των τροποποιήσεων να διατίθεται και αυτός σε άλλους.


 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια για να διανέμετε τα δικά σας παράγωγα έργα, κατά την οποία οι διατάξεις της παρούσας άδειας θα ισχύουν για τα για αυτά τα έργα.

Διαφορετικά μπορείτε να διανείμετε τα παράγωγα έργα σας κάτω από οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη άδεια ή κάτω από μια ιδιόκτητη άδεια της προτίμησής σας. Νέες εκδόσεις της παρούσας άδειας δημοσιεύονται από καιρό σε καιρό. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους όρους της άδειας σε αυτή την έκδοση ή σε εκείνων που προέρχονται από την νέα έκδοση. Ωστόσο μόνο ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους άδειας χρήσης που ισχύουν για το προϊόν.

 • Εξαιρέσεις από την παροχή άδειας χρήσης:

Καμία διάταξη της παρούσας άδειας δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει δικαιώματα για τα εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία της άδειας χρήσεις.

 • Αδυναμία τήρησης της άδειας χρήσης λόγω καταστατικού ή κανονισμού.

Αν σας είναι αδύνατο να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους της παρούσας άδειας τότε θα πρέπει τουλάχιστον να συμμορφωθείτε με αυτούς στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πηγές: https://opensource.org/licenses/Motosoto

Mozilla Public License v 1.1 (Καρανασιος Γιωργος, Χατζηαντωνιου Αλεξανδρος Λεωνιδας)[επεξεργασία]

Εισαγωγη[επεξεργασία]

Το Mozilla Public License(MPL) ειναι μια ενδιαμεση κατασταση μεταξυ των αδειων General Public License(GPL) και της Berkeley Software Distribution(BSD) η οποιο ειναι διαθεσιμη χωρις κοστος προς ολους οσους εχουν προσβαση στο διαδυκτιο και καθησυχαζει τους προγραμματιστες. Τα προγραμματα περιηγησης και τα λογισμικα της Mozilla χρισημοποιουν ως αδεια το MPL. Λογω της ιστοριας του το MPL παραπεμπει περισσοτερο σε εταιρικη συμβαση παρα σε αδεια χρησης λογισμικου και αυτο αποδεικνυεται απο το γεγονος οτι υπαρχουν πολλοι ορισμοι και αριθμημενες παραγραφοι.

Ιστορια[επεξεργασία]

Η πρωτη εκδοση του MPL 1.0 εναποθηκευτηκε το 1998 απο τον Mitchel Baker ο οποιος δουλευε στην Netscape Communications Corporation οπου αυτη ειχε ως στοχο την αναπτυξη των δικων της προγραμματων περιηγησης ουτως ωστε να ανταγωνιστει την αντιπαλη εταιρια Microsoft. H Netscape Communications Corporation για να εξασφαλισει τον κωδικα της δημιουργει την αδεια Netscape Public License (NPL) ταυτοχρονο με την MPL, ωστοσο η NPL εμεινε στην αφανεια. Την επομενη χρονια η αδεια εξελισεται και προκυπτει μια νεα εκδοση η 1.1. Το 2010 αφου ειχε περασει μια δεκαετια απο την τελευταια αλλαγη της αδειας αρχιζει η διαδικασια της δημιουργιας του MPL 2.0 υπο την αιγιδα του Luis Villa και την εποπτια του Baker. Σε λιγοτερο απο δυο χρονια η αδεια απεκτησε μεγαλυτερη σαφηνεια και καταφερε επιτελους να συνδεθει με την GPL ο οποιος ηταν και ο κυριοτερος στοχος της ενημερωσης.

Οροι χρησης[επεξεργασία]

Η αδεια MPL ειναι ανοιχτη προς τον χρηστη και αυτο αποδεικνυεται απο το οτι παραχωρει δικαιωματα στους κατοχους του. Ακομη ο χρηστης εχει την δυνατοτητα ελευθερης χρησης τροποποιησης αλλα και διανομης ανολα με την αρεσκια του. Ωστοσο αυτο εχει μερικες φορες ως αποτελεσμα την παραβιαση των κανονισμων της αδειας οπου και γινεται η αρση των δικαιωματων των χρηστων. Σε αυτην την περιπτωση εφοσον ο χρηστης συμορφωθει τα δικαιωμτα του επανερχονται. Για να μπορει ο χρηστης να τροποποιησει και να διανεμει τον πηγαιο κωδικα πρεπει να πληρει ορισμενες προυποθεσεις και παντοτε υποκειται στην MPL. Επιπλεον χρηστης μπορει να συνδιασει δικες του πληροφοριες με τον πηγαιο κωδικα της MPL και αυτο καθιστα το MPL μια ενδιαμεση κατασταση μεταξυ των αδειων MIT και BSD. Το MPL επισης βοηθαει στην αναπτυξη των λογισμικων των επιχειρησεων. Συμφωνα με την τελευταια ενημερωση του MPL την 2.0 γινεται συμβατη με την GNU GPL, οποτε ουσιαστικα ο χρηστης εχει μια διπλη αδεια η οποια προσφερει την δυνατοτητα επιλογης του χρηστη μεταξυ των δυο αυτων αδειων. Τελος σε περιπτωση που ο χρηστης ηταν κατοχος της εκδοσης 1.0 η της 1.1 και την αναβαθμισε σε 2.0 μπορει να επιλεξει να ειναι συμβατη με την GPL η οχι.

Πηγες[επεξεργασία]
 1. ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ [[35]]
 2. ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ [[http://oss-watch.ac.uk/resources/mpl
 3. ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ [[36]]

Internet Systems Consurtium (ISC) License (Δημήτρης Πάλλας, Καραθανάσης-Δαβιδόπουλος Λάζαρος)[επεξεργασία]

Περιγραφή[επεξεργασία]

Η ISC άδεια είναι μια επιτρεπόμενη άδεια ελεύθερου λογισμικού η οποία υλοποιήθηκε από την Internet System Consortium. Μπορεί να λειτουργήσει κατάλληλα με τον Simplified BSD και το MΙT license. Η διαφορά όμως μεταξύ τους ήταν ως προς την γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε και η ακαταλληλότητα της είχε ως αντίκτυπο την αφαίρεση της η οποία εγκρίθηκε στο συνέδριο της Βέρνης. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τα λογισμικά που είχε ήδη υπό κατοχή της η ISC. Από τότε άρχισε να προτιμάται η άδεια του ISC για πολλά project όπως για παράδειγμα το OpenBSD και το Node.js’s npm

Ιστορία[επεξεργασία]

Η FSF (Free Software Foundation) πρωτού αποδεχθεί την άδεια ως άδεια ελεύθερου λογισμικού ζήτησε διευκρίνιση για την άδεια κειμένου (http://www.isc.org/downloads/software-support-policy/isc-license/). Τον Ιούλιο του 2007 ως αποτέλεσμα η διανομή της άδειας άλλαξε τους όρους χρήσης με διαφορετική ιδεολογία (από “and distribute” σε “and/or distribute”).[Παραπομπή του Paul Vixie https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.protocols.dns.bind/D8VLXloVfxc/4yweyAjRCecJ ].Καταληκτικά η FSF (Free Software Foundation) ενέκρινε την ISC άδεια ως ευέλικτη και κατάλληλη επιτρέπων άδεια ελεύθερου λογισμικού, η οποία είναι συμβατή με την GNU GPL(General Public License).Από τον Μάιο του 2016 το OpenBSD πρότυπο ακόμη χρησιμοποιεί την αρχική ιδεολογία "and distribute” καθώς υπάρχουν ανησυχίες για την τροποποιημένη έκδοση.

Σχετικά με το ISC[επεξεργασία]

Η Acceptable Use Policy (AUP) θέτει υπεύθυνους τις αρχές για την διοίκηση της πολιτικής άδειας . Η χρήση γίνεται από τους πελάτες των συστημάτων των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται απο την ISC (Internet Systems Consortium). Η AUP δημιουργήθηκε για να προωθήσει την ακεραιότητα την ασφάλεια την αξιοπιστία την ιδιωτικότητα των συστημάτων και των δικτύων τις εταιρείας.

Νομοθετικά Στοιχεία[επεξεργασία]

Οι πελάτες δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν, να μεταδίδουν- αναμεταδίδουν η να αποθηκεύσουν υλικό μέσω οποιουδήποτε συστήματος, υπηρεσιών, η προϊόντων. Μέτρα ασφαλείας

(i)Σε περίπτωση που παραβιαστεί οποιοσδήποτε τοπικός, πολιτειακός, η ομοσπονδιακός νόμος της Αμερικής η κάποιος κανονισμός θα υπάρξουν αντίποινα

(ii)Οποιαδήποτε απειλητική,άσεμνη,απρεπές, δυσφημιστική η ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς οποιαδήποτε άτομο η ομάδα θα επέμβει άμεσα ο νόμος

(iii) Σε περίπτωση που παραβιάσουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ,συμπεριλαμβάνοντας τα δικαιώματα του, που προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά κλπ.

Για αυτό τον λόγο δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε εγκατάσταση η διανομή “πειρατικού” λογισμικού που δεν έχει δοθεί για την χρήση από κάποιον πελάτη.

Απαγορευμένες χρήσεις της εταιρείας:Συστήματα, Υπηρεσίες, Προϊόντα[επεξεργασία]

Η AUP αναγνωρίζει τις παράνομες ενέργειες όπου η εταιρεία τις θεωρεί καταχρηστικές. Επιπλέον άλλες απαιτήσεις που θέτει η AUP θα πρέπει ο πελάτης μόνο να χρησιμοποιεί τα συστήματα,τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας με τέτοιο τρόπο όπου η χρήση της εταιρείας είναι σύμφωνη με τον σκοπό της χρήσης τους.Εάν ένας πελάτης δεν είναι σίγουρος εάν θα χρησιμοποιήσει η θα κάνει κάποια ενέργεια η οποία είναι επιτρεπόμενη με βάση τις απαιτήσεις της AUP, τότε θα πρέπει να στείλει email αναφοράς στην εταιρεία.

Πηγές[επεξεργασία]

https://en.wikipedia.org/wiki/ISC_license#cite_note-9

https://www.isc.org/mission/aup/

Q Public License (QPL-1.0) (Δημήτρης Μπατζογιάννης,Ζήσης Παπαδόπουλος)[επεξεργασία]

European Union Public License (EUPL v.1.1) (Μπαλούκας Βαγγέλης, Μπουραζάνης Στάθης )[επεξεργασία]

Εισαγωγή

Η άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUPL),https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/european-union-public-licence-eupl-v11,χαρακτηρίζεται ως η πρώτη άδεια ελεύθερου λογισμικού που δημιουργήθηκε στο χώρο της Ευρώπης. Η πρώτη έκδοση (v1.0) εγκρίθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2007 ενώ η πιο πρόσφατη έκδοση της είναι η (v1.1) η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Ιανουαρίου 2009 ,στα πλαίσια του προγράμματος IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations,Businesses and Citizens) , είναι διαθέσιμη σε 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης και η εγκυρότητα της είναι ισάξια σε κάθε μία από αυτές τις γλώσσες. Έχει λάβει έγκριση από το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού (Free Software Foundtation), καθώς και από τον οργανισμό OSI. Επίσης η EUPL είναι συμβατή με αρκετές άδειες όπως είναι η GNU General Public License, η Eclipse Public License, η Open Software License, η Common Public License κ.ά.

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την EUPL ;

Ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγήθηκε στην δημιουργία μιας νέας άδειας, ήταν η έλλειψη μιας άδειας η οποία θα ήταν διατυπωμένη σε περισσότερες γλωσσικές αποδόσεις, σε αντίθεση με τον περιορισμό που χαρακτήριζαν τις υπόλοιπες άδειες δηλαδή η διατύπωση τους σε μία και μόνο γλώσσα. Άρα η άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση , προωθεί την χρήση της άδειας αυτής σε Ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η εξής άδεια μπορεί να χρησιμοποιείται κυρίως απο Δημόσιες Διοικήσεις , παρ'όλα αυτά, οποιοσδήποτε έχει τα δικαιώματα της άδειας μπορεί να την χρησιμοποιήσει.


Παραχώρηση Δικαιωμάτων

Όσον αφορά τα δικαιώματα τα οποία παραχωρούνται με την άδεια , μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε αρκετά ελαστικά. Αναφορικά ο τελικός χρήστης , μετά την παραχώρηση των δικαιωμάτων μπορεί να:

 1. Χρησιμοποιήσει το έργο για κάθε περίσταση και οποιαδήποτε χρήση.
 2. Έχει το δικαίωμα να προβεί σε αναπαραγωγή του έργου.
 3. Να τροποποιήσει το πρωτότυπο έργο και να δημιουργήσει παράγωγα έργα.
 4. Δυνατότητα παρουσίασης του έργου στο κοινό, διάθεσης του, καθώς και δημόσια εκτέλεσης του.
 5. Να διανέμει το έργο ή τα αντίγραφα του.
 6. Να εκχωρεί περαιτέρω άδεια πάνω στο έργο ή στα αντίγραφα του.

Αξιοσημείωτο είναι πως το πρωτότυπο έργο καθίσταται διαθέσιμο, μόνο όταν ο χορηγός της άδειας έχει συμπεριλάβει την παρακάτω σημείωση, μετά την αναφορά των πνευματικών δικαιωμάτων : Αδειοδοτείται υπό τους όρους της EUPL.

Αξιοσημείωτα Χαρακτηριστικά Άδειας

 • Έχει την ίδια ισχύ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διανέμεται δωρεάν.
 • Εξασφαλίζει την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας με δημοφιλείς άδειες.
 • Σέβεται τα χαρακτηριστικά της νομοθεσίας τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Πηγές: [37] [38] [39]

MIT License (συγχώνευση) (Σαββίνα Τελλίδου, Κλοντιάνα Χακάνι, Νίκος Παπαευσταθίου , Κλεάνθι Ντούκα)[επεξεργασία]

Συχνό φαινόμενο στις μέρες μας είναι η χρήση λογισμικών αλλά και η τροποποίηση αυτών από χρήστες οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους άδεια για τις συγκεκριμένες ενέργειες. Αυτές τις παράνομες ενέργειες έρχεται να καλύψει η άδεια χρήσης λογισμικού όπου περιγράφει και καθορίζει τα δικαιώματα του χρήστη ως προς την χρήση του λογισμικού.

Οι άδειες χρήσης λογισμικού χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τις άδειες κλειστού λογισμικού και τις άδειες ελευθέρου - ανοικτού  λογισμικού . Οι άδειες  κλειστού λογισμικού  δεν παρέχουν στον χρήστη τον πηγαίο κώδικα  για τροποποιήσεις και αλλαγές όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις απαγορεύουν την αντιγραφή και την διανομή του λογισμικού. Σε αντίθεση η άδεια ελευθέρου λογισμικού  επιτρέπει στον χρήστη να αντιγράψει, να τροποποιήσει αλλά και  να διανέμει ελεύθερα το λογισμικό .Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί  οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραχώρηση των αδείων αυτών, με κύριο οργανισμό τον ΟSI.

Ο OSI είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ως αντικείμενο να προωθεί και να προστατεύει λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα διανέμονται με κάποιες άδειες χρήσης οι οποίες ορίζουν τις προϋποθέσεις χρήσης επεξεργασίας και αναδιανομής τους. Υπάρχουν πολλές άδειες χρήσης μεταξύ των οποίων είναι και η άδεια ΜΙΤ ( ΜΙΤ License ).

Σχετικά με την άδεια MIT ( MIT License ), μια ανεκτική άδεια χρήσης του λογισμικού, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει πολλές απαιτήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναδιανέμεται το λογισμικό. Η προέλευσή της, όπως φαίνεται κι από τον τίτλο, είναι το Τεχνολικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, η ερευνητική αυτή ακαδημία με πρωτιές παγκοσμίως σε τεχνολογικά επιτεύγματα με έδρα το Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης.

Αρχικά, όπως κάθε άδεια έτσι και η άδεια MIT ανοιχτού κώδικα έχει όρους και προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον οργανισμό του OSI από τον οποίο είναι εκγεκριμένη η άδεια MIT διανέμεται χωρίς πληρωμή, μόνο στα άτομα που έχουν το λογισμικό αυτό και τα αρχεία, που πλαισιώνουν την τεκμηρίωσή του. Είναι μία άδεια χρήσης με σχεδόν μηδενικούς περιορισμούς στο τομέα της επαναχρησιμοποίησης με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά συμβατή με άλλες άδειες,όπως η GPL(General Public License). Είναι παρόμοια με την άδεια χρήσης BSD αλλά η βασική τους διαφορά είναι πως η BSD έχει ρήτρα όσο αναφορά την χρήση του ονόματος που έχει τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του.

Όπως προαναφέρθηκε η άδεια MIT είναι ανεκτική, συμβατική χωρίς πολλούς περιορισμούς. Δεν υφίσταται περιορισμός στο δικάιωμα : χρήσης, αντιγραφής, τροποπίησης, συγχώνευσης, κοινοποίησης, παροχής ή ακόμα και πώλησης των αντιγράφων του λογισμικού. Τα πνευματικά δικαιώματα, λοιπόν, είναι ελαστικά, αφού δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιά, παραποίσηση, παρανομία εμπορική. H ΜΙΤ δεν είναι copyrighted κάτι που δίνει την ελευθερία σε κατασκευαστές λογισμικού να την επεξεργαστούν και να την αλλάξουν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους,σε αντίθεση με τη GPL.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού στη Μασαχουσέτη θεώρησε των άδεια αυτή αμφίσημη εξαιτίας των παραλλαγών της. Το MIT έχει κάνει χρήση αρκετές άδειες για το “software”. Επομένως, όταν γίνεται λόγος για την ‘MIT license’, μπορεί να εννοείται η Expat license ή η X-11 license,. H MIT License είναι όμοια με την Expat License, όπως κοινοποιήθηκε από την OSI ( Πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα ). Επίσης και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Free Software Foundation(FSF) υποστηρίζει ότι η άδεια θα έπρεπε να αποκαλείται X11 ή MIT X License εφόσον το πιο γνωστό λογισμικό που τη χρησιμοποιεί είναι το X Window System(X11),σε αντίθεση με το Open Source Initiative(OSI). Εκτός από αυτό ,άλλα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούν την MIT είναι το Expat, το MetaKit, και το PuTTY.(Υπάρχει σχετικός σύνδεσμος που παρέχει όλες σχεδόν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την άδεια MIT: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Software_using_the_MIT_license).

Επιπροσθέτως, σχετικά με το σύστημα παραθύρων X ( X Window System ) η χρήση του είναι η γραφική διασύνδεση χρήστη σε συστήματα Unix π.χ. Linux. Η εφαρμογή αυτή κατασκευής “παραθύρων” στην οθόνη του υπολογιστή είναι δημιούργημα του ιδρύματος X.Org. Η ιστορία του αρχίζει από το MIT το 1984, όταν το ελεύθερο αυτό λογισμικό ονομάζεται X. Τον Σεπτέμβριο του 1987 κυκλοφόρησε η έκδοση του πρωτοκόλλου X 11 , του τωρινού πρωτοκόλλου. Στο σύστημα Παραθύρων X αναδύεται η σχέση ανάμεσα στον πελάτη και τον διακοσμητή. Ειδικότερα, ο διακοσμητής στοχεύει στον πλήρη έλεγχο του υπλογιστή ( οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο ) αλλά και στις συσκευές εισόδου-εξόδου.  Επομένως, το X Windows System θεωρείται εφαρμογή, η οποία έχει ως άδεια χρήσης την MIT. Ακόμα, μείζονος σημασίας σχόλιο είναι η υποδοχή κι αποδοχή της άδειας MIT. Από τo 2015 θεωρείται η πιο γνωστή άδεια ελευθέρου λογισμικού με την GNU GPL ( General Public License ) να είναι δεύτερη στη σειρά, όπως γνωστοποιούν οι εταιρείες Black Duck Software και  GitHub. Σήμερα θεωρείται η πιο ευρείας χρήσης άδεια παγκόσμια.

Συμπερασματικά η MIT( Massachusetts Institute of Technology)  είναι μια αδεια ελευθέρου λογισμικού όπου κύριος  ο οργανισμός της είναι ο OSI. Είναι ανεκτική με τους χρήστες αφού τους δίνει το δικαίωμα της αντιγραφής,της επεξεργασίας,της τροποποίηση του κώδικα αλλά επίσης και της πώλησης του λογισμικού χωρίς παρανομίας του χρήστη.

Πηγές : [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]

RealNetworks Public Source License (Γεροκώστας Βασίλειος, Πάσχος Στέλιος)[επεξεργασία]

Περιγραφή[επεξεργασία]

Η RealNetworks είναι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες και λογισμικό τύπου Internet streaming media. Ιδρύθηκε από τον Rob Glaser,το 1994.Η εταιρία είναι δημιουργός του RealVideo, το οποίο είναι μία μορφή συμπιεσμένου βίντεο,το RealAudio το οποίο είναι μία μορφή συμπιεσμένου ήχου,το RealPlayer το οποίο είναι ένα πολυμέσο και άλλα παρόμοια λογισμικά σχετικά με ήχο και εικόνα.

Η RealNetworks Public Source License είναι μία άδεια λογισμικού, η οποία έχει εγκριθεί ως ελεύθερη άδεια από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Δημιουργήθηκε 2 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρίας, με σκοπό την ελεύθερη διανομή κώδικα.

Περιορισμοί και Δικαιώματα[επεξεργασία]

Με την συγκεκριμένη άδεια, έχετε το δικαίωμα της αντιγραφής, εκτέλεσης,τροποποίησης ,της διανομής σε άλλους χρήστες αρκεί όλα αυτά να γίνονται υπό κάποιες συνθήκες, που αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον, η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εμπορικούς σκοπούς, συνδυάζοντας τον πηγαίο κώδικα της άδειας με κάποιον άλλο κώδικα, πάντα καλύπτοντας τους περιορισμούς της,είτε το προϊόν που δημιουργηθεί είναι για δωρεάν διανομή είτε για πώληση. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει:

 • Σε κάθε αντίγραφο του κώδικα, θα πρέπει να αναφέρονται τα πνευματικά δικαιώματα και η αποποίηση ευθυνών του παρόχου της άδειας.
 • Πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο της άδειας σε κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα που διανέμετε.
 • Στην περίπτωση που πρόκειται για κώδικα ο οποίος είναι εκτελέσιμος μόνο, πρέπει να εμπεριέχεται εμφανή ειδοποίηση που να δηλώνει ότι είναι διαθέσιμος σύμφωνα με την πρωτότυπη άδεια καθώς και πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούν να την βρουν τον πρωτότυπο.
 • Για κάθε τροποποιημένο αντίγραφο της άδειας, πρέπει να αναφέρονται οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις καθώς και η ημερομηνία την όποια έγιναν.

Γενικά, η άδεια χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές της ίδιας της Εταιρίας και δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εκτός αυτού. Ένας λόγος ο οποίος συνέβαλε σε αυτό είναι ότι η άδεια δεν είναι συμβατή με άλλες πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες, όπως πχ η GNU.

Πηγές[επεξεργασία]

https://www.helixcommunity.org/projects/community/content/rpsl

Lucent Public License Version 1.0 ( Κουτσογιάννη Χριστίνα – Κουτσιούκη Πάτρα)[επεξεργασία]

Lucent Public License Version 1.0


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Lucent public license είναι ένας ελεύθερος πηγαίος κώδικας όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργάζεται και να αλλάξει τον κώδικα ώστε να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα για τους δικούς του σκοπούς αφού περάσουν πρώτα από μια έγκριση της Πρωτοβουλίας Άδειας Ανοικτού Κώδικα. Αν και όχι αρκετά γνωστός κώδικας έχει δημιουργήσει κάποια προϊόντα. Υπάρχουν δυο εκδοχές της: η μία είναι η Lucent public license version 1.0 και η Lucent public license version 1.2

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Lucent public license version 1.0 δημιουργήθηκε το 2003 στη Νέα Υόρκη απο τον οργανισμό Lucent Technologies Inc. Η έκδοση δεν είναι και τόσο δημόσια εφόσον δεν αναγνωρίζεται από μια ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια ελεύθερου λογισμικού(GPU).O χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τα πνευματικά του δικαιώματα δηλαδή τι είναι επιτρεπτό και τι μη επιτρεπτό.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αρχικά,ο παραλήπτης εάν αποδεχθεί τους όρους της άδειας χρήσης του συντελεστή του δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστεί τον πηγαίο κώδικα και την παραγωγή του έργου του. Ο συντελεστής όμως δεν εγκυάται στον παραλήπτη ότι δεν θα παραβιαστούν τα πνευματικά του δικαιώματα από κάποιον άλλο φορέα και θα πρέπει από μόνος του να εξασφαλίσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα ο συντελεστής είναι υποχρεωμένος να του επιτρέψει την παραλαβή του προγράμματος πριν ακομή την ολοκλήρωση του με ευθύνη του παραλήπτη. Ο Συντελεστής θα πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα του πριν δώσει την άδεια πνευματικών δικαιωμάτων στον παραλήπτη για την συμφωνία τους. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις το πρόγραμμα δεν παρέχει εγγύηση στην παραβίαση, στην εμπορευματοποίηση, στον περιορισμό και στο εάν είναι κατάλληλο. Συγκεκριμένα κάθε παραλήπτης έχεις την ευθύνη να κρίνει το πόσο κατάλληλο είναι το πρόγραμμα διαφορετικά επεμβαίνουν οι νόμοι με τους οποίους θα υπάρξει η διακοπή του παρόντος έργου. Ο Συντελεστής όπως ορίζει στην συμφωνία του δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών λάθη, όπως απώλεια κερδών, ακόμη και εάν έχει ενημερωθεί ο συντελεστής για τέτοιου είδους ζημίες, εκτός εάν είναι από δική του αμέλια. Στην συνέχεια εάν ένας όρος της άδεια δεν γίνεται να εφαρμοστεί λόγο της νομοθεσίας τότε οι υπόλοιποι όροι της συμφωνίας δεν βγαίνουν άκυροι αντί αυτού ανασυντάσοται όσο είναι απαραίτητο ώστε να γίνουν συμβατοί με την νομοθεσία. Με βάσει την συμφωνία ο παραλήπτης εάν έχει παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας έχει το δικαίωμα συμόρφωσης, για κάποιο χρονικό διάστημα αφού όμως λάβει την παραβίαση. Διαφορετικά μπορεί να γίνει καταγγελία ώστε να σταματήσει την χρήση του προγράμματος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωστόσο, εάν οι υποχρεώσεις του παραλήπτη καλυφθούν, μπορεί το πρόγραμμα να συνεχιστεί και να επιβιώσει. Ο παραλήπτης εφόσον έχει καταλάβει τα δικαιώματα του και τους όρους μπορεί να επεξεργαστεί το πρόγραμμα και να το τροποποιήσει σε νέα εκδοχή μετά από καιρό, και κάθε φορά με μια νέα επόμενη εκδοχή της συμφωνίας που βασίζεται σε αυτή. Κανένας άλλος παρά μόνο ο παραλήπτης, μπορεί να έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την συμφωνία. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται με βάση αυτής της συμφωνίας. Η συμφωνία δεν έρχεται σε ρίξη με τους νόμους της πολιτείας και κάθε όρος παράγεται από αυτούς.

ΠΗΓΕΣ

1)https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_license&usg=ALkJrhhASNSBT80tE98qCybIw2hyt3MsOQ

2)https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lucent_Public_License&prev=search

3)https://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=https://opensource.org/licenses/plan9.php&prev=search

Ricoh Source Code Public License (Χατζής Νικόλαος)[επεξεργασία]

Κατα τη δημιουργία ενός λογισμικού, κάποιες ενέργειες που αφορούν τη διαχείρισή του, όπως η διανομή του λογισμικού και η τροποποίηση του κώδικά του, είναι προστατευμένες από το νόμο και τα δικαιώματα που αφορούν στη χρήση του εκάστοτε λογισμικού επαφίονται στο εξουσιοδοτημένο άτομο (right holder) το οποίο συνήθως είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Στην περίπτωση όπου ο συγγραφέας θελήσει να δώσει το δικαίωμα στον εκάστοτε χρήστη να χειριστεί κατα το δοκούν το λογισμικό που δικαιωματικά του ανήκει, μπορεί να αφαιρέσει την ετικέτα προστασίας συνοδεύοντας το λογισμικό με μία άδεια, γνωστή ως άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί με δύο τρόπους: είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα είτε σε μορφή αντικειμενικού κώδικα.

Η άδεια ελεύθερου λογισμικού Ricoh Source Code Public License (RSCPL) είναι μία άδεια χρήσης ελέυθερου λογισμικού εγκεκριμένη από τον OSI. Όλες οι άδειες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από τον OSI είναι άδειες open source, το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα αλλα θέτει και ένα σύνολο από άλλους περιορισμούς στο λογισμικό το οποίο καθορίζει, όπως την αναγκαστική και δωρεάν διανομή και δυνατότητα τροποποίησης του πηγαίου κώδικα του εν λόγω λογισμικού, την απαγόρευση του αποκλεισμού ή της διάκρισης κάποια ομάδας ατόμων, την ελεύθερη χρήση του κώδικα καθ’οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο χρήστης καθώς και το γεγονός ότι η χρήση της εν λόγω άδειας δεν περιορίζει ή απαγορεύει την ταυτόχρονη χρήση άλλου λογισμικού.

Η άδεια δημιουργήθηκε από την εταιρία Ricoh Innovations, Inc (πρώην Ricoh Silicon Valley, Inc). Η χρήση της εν λόγω άδειας αφορά κυρίως την πλατφορμα PIA (Platform for Innovation Applications), η οποία αποτελεί ένα εργαλείο για την εύκολη και ασφαλή συντήρηση των εφαρμογών web και απευθύνεται σε ερασιτέχνες προγραμματιστές, ακόμη και σε μη προγραμματιστές, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια εφαρμογή web.

Η RSCPL παρόλαυτα εμπεριέχει μία σειρά από περιορισμούς, όπως περιγράφονται στον ιστοχώρο opensource.org. Ο πιο σημαντικός από τους περιορισμούς αυτούς είναι η αναγκαστική χρήση ενός αντιγράφου την εν λόγω άδειας με οποιαδήποτε χρήση ενός αντιγράφου (είτε αυτούσιου είτε τροποποιημένουν) του διανεμημένου πηγαίου κώδικα.

Παρόλο που οι άδειες ελεύθερης χρήσης λογισμικού αντιμετωπίζονται θετικά στο σύνολό τους, υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η κίνηση αυτή δεν είναι παρα ένα διαφημιστικό τέχνασμα που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με τις «κλειστές» άδειες, λόγω των περιορισμών στους οποίους υπόκειται ο εκάστοτε προγραμματιστής.

Βιβλιογραφία[επεξεργασία]

1 2 3 4 5 6

Zlib-Libpng License (Zlib) (Σπυρίδων Γαλανόπουλος, Σπυρίδων Λαμπαδάρης)[επεξεργασία]

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Η Zlib είναι μια διαπλατφορμική βιβλιοθήκη συμπίεσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα που γράφτηκε από τους Gailly Jean loup και Mark Adler. Πρόκειται για μια αφαίρεση του αλγορίθμου συμπίεσης DEFLATE ο οποίος χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων gzip που δημιουργήθηκε από αυτούς. Η πρώτη δημόσια έκδοση 0.9 εκδόθηκε την 1 Μαΐου,1995 και ο αρχικός σκοπός του ήταν να χρησιμοποιηθεί με την βιβλιοθήκη εικόνων libpng. Η zlib διατίθεται με την άδεια χρήσης zlib.

Εκδόσεις[επεξεργασία]

Πρίν την δημόσια έκδοση 0.9 υπήρξαν και άλλες προγενέστερες εκδόσεις της βιβλιοθήκης οι οποίες είναι οι 0.3, 0.4, 0.5, 0.6(11 Απριλίου,1995), 0.61(12 Απριλίου,1995),0.7(14 Απριλίου,1995), 0.71(14 Απριλίου,1995), 0.8(29 Απριλίου,1995). Μετά την έκδοση 0.9 ακολούθησαν 67 νεότερες εκδόσεις με τελευταία την 1.2.11(15 Ιανουαρίου,2017).

Χρήση της Zlib[επεξεργασία]

Η Zlib βρίσκει εφαρμογή στα λειτουργικά της οικογένειας Unix,Microsoft Windows και το Palm OS τα οποία βασίζονται σε αυτή για λειτουργίες συμπίεσης.Επίσης οι μικρές απαιτήσεις της για μνήμη και ο μεταφέρσιμος κώδικάς της,την καθιστούν κατάλληλη για πολλές ενσωματωμένες συσκευές.

Άδεια χρήσης της βιβλιοθήκης Zlib[επεξεργασία]

Η Zlib παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται οι συγγραφείς για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του λογισμικού.Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών εφαρμογών, και να το τροποποιήσει και να το αναδιανείμει ελεύθερα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

 1. Η προέλευση αυτού του λογισμικού δεν πρέπει να παραπλανηθεί. Δεν πρέπει να ισχυριστεί ο χρήστης ότι έγραψε το αρχικό λογισμικό.Εάν χρησιμοποιηθεί αυτό το λογισμικό σε ένα προϊόν, θα είναι καλό να αναγνωριστεί η παραδοχή στην τεκμηρίωση του προϊόντος αλλά δεν απαιτείται.
 2. Οι τροποποιημένες εκδόσεις πηγής πρέπει να επισημανθούν σαφώς ως τέτοιες και δεν πρέπει να παραπλανηθούν ως το αρχικό λογισμικό.
 3. Η παρούσα ειδοποίηση δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να μεταβληθεί από οποιαδήποτε κατανομή πηγής.

RFC 1950/1951/1952[επεξεργασία]

Τα RFC 1950/1951/1952 είναι έγγραφα του IETF(Internet Engeneering TaskForce),τα οποία περιγράφουν τα αρχεία της βιβλιοθήκης Zlib(RFC 1950), του αλγόριθμου DEFLATE(RFC 1951) και την μορφοποίηση αρχείων Gzip(RFC 1952).

Πηγές[επεξεργασία]

 1. https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Zlib&gettingStartedReturn=true
 2. https://zlib.net/ChangeLog.txt
 3. https://tldrlegal.com/license/zlib-libpng-license-(zlib)#fulltext

Μιcrosoft Reciprocal License (MS-RL) (Σακελλάρης Δημήτριος , Τοπάλης Άγγελος )[επεξεργασία]

Περίληψη της Άδειας[επεξεργασία]

Αυτή η άδεια της microsoft επιτρέπει την διανομή παράγωγου κώδικα εάν τα αρχεία πηγαίου κώδικα συμπεριλαμβάνονται και διατηρούν την άδεια. Η Ms-RL επιτρέπει στα αρχεία της διανομής που δεν συμπεριλαμβάνουν κώδικα αρχικά αδειοδοτημένο υπο την ms-RL να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμεί ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι παρόμοια με την CDDL , EPL ή LGPL .

Ιστορία[επεξεργασία]

Πρωτίστως γνωστή ως Microsoft Community License , άλλαξε όνομα κατά την διαδικασία αποδοχής του OSI. Στις 9/7/2005 η Ms-RL υποβλήθηκε στο OSI από τον John Cowan. Τo OSI επικοινώνησε με την microsoft για το αν θα προχωρήσει η διαδικασία με την microsoft να μην απαντά ενεργητικά λέγοντας ότι θέλει χρόνο να αναθεωρήσει την απόφαση. Στο συνέδριο O'Reilly Open Source τον Ιούλιο του 2007 ,ο Bill Hilf , διευθυντής της microsoft για τα έργα ανοιχτού κώδικα ανακοίνωσε ότι η άδεια έχει κατατεθεί προς αποδοχή η οποία και ήρθε στις 12/10/2007. Σύμφωνα με το Free Software Foundation , είναι μια δωρεάν άδεια λογισμικού αλλά δεν συμβαδίζει με την GNU GPL.

Μετάφραση του κειμένου της άδειας[επεξεργασία]

Η μετάφραση αυτή δεν είναι επίσημη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντι της άδειας.Χρησιμεύει μόνο για την καλύτερη κατανόηση αυτής και μονο το αγγλικό κείμενο (https://opensource.org/licenses/ms-rl.html) είναι έγκυρο.

Μιcrosoft Reciprocal License (MS-RL)

Αυτή η άδεια διέπει τη χρήση του συνοδευόμενου λογισμικού. Εάν χρησιμοποιείσετε το λογισμικό ,αποδέχεστε αυτήν την άδεια. Αν δεν αποδέχεστε την άδεια , μην χρησιμοποιείσετε το λογισμικό.

1.Ορισμοι[επεξεργασία]

Οι όροι “αναπαράγω”, ”αναπαραγωγή ” ,” παράγωγα έργα” και “διανομή” έχουν την ίδια σημασία εδώ κάτω από τον νόμο των Η.Π.Α για τα πνευματικά δικαιώματα. Μια “συνεισφορά” είναι το αρχικό λογισμικό , ή όποιες προσθέσεις η αλλάγες στο λογισμικό. Ένας “συντελεστής” είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που διανέμει την συνεισφορά του κάτω από αυτή την άδεια. “ Αδειοδοτημένες πατέντες” είναι οι αξιώσεις στις πατέντες ενός συντελεστή που αναφέρονται απευθείας στην συνεισφορά του.

2.Απόδοση Δικαιωμάτων[επεξεργασία]

(Α)Απόδοση-Υποκείμενο δικαιώματος στους όρους αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των όρων και περιορισμών στον τομέα 3,κάθε συντελεστής σας παρέχει ατελώς μια μη αποκλειστική άδεια δικαιώματος για αναπαραγωγή της συνεισφοράς , ετοιμασία παράγωγων έργων της συνεισφοράς και διανομή της συνεισφοράς ή οποιοδήποτε παράγωγο που δημιουργείτε. (Β)Απόδοση-Υποκείμενο πατέντας στους όρους αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των όρων και περιορισμών στον τομέα 3,κάθε συντελεστής σας παρέχει ατελώς μια μη αποκλειστική άδεια υπό της αδειοδοτημένες πατέντες για να φτιάξετε ,έχετε φτιάξει ,χρησιμοποιήσετε ,προσφέρετε για πώληση ,εισάγετε και/η διαθέσετε την συνεισφορά στο λογισμικό ή παράγωγα έργα της συνεισφοράς στο λογισμικό.

3.Όροι και Προυποθέσεις[επεξεργασία]

(Α) Αμοιβαίες χορηγήσεις – Για κάθε αρχείο που διανέμετε το οποίο περιέχει κώδικα απο το λογισμικό ( πηγαίο ή δυαδική μορφή) ,πρέπει να παρέχετε στους παραλήπτες τον πηγαίο κώδικα του αρχείου μαζί με ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, η οποία και θα διέπει το αρχείο.Μπορείτε να αδειοδοτήσετε άλλα αρχεία τα οποια δεν περιέχουν κώδικα απο το λογισμικό και είναι αποκλειστικά δημιουργία σας με όποιους όρους επιθυμείτε. Β)Μή Άδεια Εκμετάλλευσης Σήματος- Αυτή η άδεια δεν σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιουδήποτε συντελεστή το όνομα ,λογότυπο ή σήμα κατατεθέν. (Γ)Αν ασκήσετε αγωγή εναντίων οποιουδήποτε συντελεστή που αφορά πατέντες που ισχυρίζεστε οτι παραβιάζοντε απο το λογισμικό, η άδεια της πατέντα σας απο τέτοιου είδους συντελεστή προς το λογισμικό διακόπτεται αυτόματα. (Δ)Αν διανέμετε οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού , πρέπει να κρατήσετε όλα τα δικαιώματα,πατεντες,σήματα κατατεθέν και αναφορές συνεισφοράς που είναι παρόντα στο λογισμικό. (Ε) Αν διανέμετε οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού στη μορφή πηγαίου κώδικα ,μπορείτε να το κάνετε μόνο υπο αυτή την άδεια περιλαμβάνοντας ένα αντίγραφο της άδειας με την διανομή σας. Αν διανέμετε οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού σε μεταγλωτισμένη μορφή ή κώδικα αντικειμένων μπορείτε να το κάνετε μόνο με μια άδεια που να συμβαδίζει με την άδεια αυτή. (ΣΤ) Το λογισμικό αδειοδοτείτε “ως έχει”. Φέρετε την ευθύνη της χρήσης του.Οι συντελεστές δεν παρέχουν ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις.Μπορείτε να έχετε επιπλέον δικαιώματα καταναλωτή υπο τον τοπικό σας νόμο που η παρούσα άδεια δεν μπορεί να αλλάξει.Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους σας, οι συντελεστές αποκλείουν τις εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

 1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Rosen_(attorney))
 2. (http://rosenlaw.com/)
 3. (https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft)
 4. (https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License)
 5. (OSI-πρωτοβουλία ανοικτού κώδικα)
 6. (https://www.codeigniter.com/)
 7. (https://en.wikipedia.org/wiki/Magento)
 8. (https://en.wikipedia.org/wiki/PrestaShop)
 9. http://groups.google.com/group/comp.text.tex/msg/ae8884a0d2e26b4e
 10. http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=481491