Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/Μηχανισμοί ανταποδοτικότητας

Από Βικιβιβλία

Εισαγωγικά[επεξεργασία]

Σε ιστότοπους που βασίζονται σε μια κοινοτητα χρηστών που συνεισφέρουν (πλατφόρμες συνεργασίας, αποθετήρια ψηφιακού υλικού , αγορές κτλ) είναι σημαντικό να προσεγγιστεί με σοβαρότητα το ζήτημα της δημιουργίας συστήματων κινήτρων και ανταποδοτικότητας (incentive systems) ώστε να επιβραβεβευται η προσπάθεια και να αναγνωρίζεται από την κοινότητα η συνεισφορά των μελων.