Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/Προβλήματα

Από Βικιβιβλία

Αναφορά προβλημάτων[επεξεργασία]

Αργά η γρήγορα θα συναντήσετε προβλήματα.Είναι σημαντικό ,προκειμένου να τα λύσετε ποιό γρήγορα , να ακολουθήσετε κάποιους κανόνες που θα βοηθήσουν εσάς αλλά και τρίτους να βρούν μια λύση.

Σημαντικές πληροφορίες

Τρόπος και βήματα εγκατάστησης. Περιβάλλον εγκατάστασης

Εξέταση αρχείων καταγραφής σφαλμάτων και αναφορών[επεξεργασία]

Μια χρήσιμη εντολή είναι η

tail -f όνομα-αρχείου

Δεν μπορώ να εκτελέσω την τάδε εντολή[επεξεργασία]

Μια πιθανή αιτία προς εξέταση είναι το άν είστε συνδεδεμένος σαν απλός χρήστης. Αν ναί δώστε την εντολή:

#su     //αλλαγή ταυτότητας χρήστη.

Άλλη αιτία είναι λαθεμένη ρύθμιση της μεταβλητής περιβάλλοντος PATH.