Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/mysql

Από Βικιβιβλία

Εισαγωγικά[επεξεργασία]

Μια δοσμένη εγκατάσταση της mysql μπορεί να περιέχει πολλές βάσεις δεδομένων. Κάθε βάση περιέχει μια συλλογή από πίνακες.Κάθε πίνακας αποτελείται από προσεχτικά ορισμένες στήλες και κάθε καταχώρηση του πίνακα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια προστιθέμενη εγγραφή ή σειρά.

Οι εντολές SELECT, INSERT, UPDATE, και DELETE μπορούν να αλλάξουν μόνο τιμές μιας βάσης δεδομένων όχι την ίδια την δομή της.Με άλλα λόγια μπορείτε με αυτές τις εντολές να προσθέτετε δεδομένα αλλά δεν μπορείται να δημιουργήσετε μια βάση. Μπορείτε και να αφαιρέσετε όλες τις εγγραφές αλλά το κέλυφος (η δομή) της βάσης θα είναι εκεί.Έτσι δεν θα μπορούσατε να δόσετε το όνομα αυτής της άδειας βάσης σε μια καινούργια. Αν θέλετε να διαγράψετε ,προσθέσετε στήλες ή και να διαγράψετε ολόκληρες βάσεις πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις εντολές DROP, ALTER, και. CREATE. για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω στην ενότητα Σχεδιασμός βάσης.


Σχήμα[επεξεργασία]

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων περιγράφεται από το σχήμα της.Σχήμα ονομάζουμε την λίστα των πινάκων που αποτελούν την βάση,όπου για κάθε πίνακα παραθέτουμε και τις ιδιότητες του υπογραμμίζοντας εκείνη που είναι πρωτεύον κλειδί. Πχ το σχήμα μιας δανειστικής βιβλιοθήκης

 Βιβλία(Νοβιβλίου,Τίτλος,Συγγραφέας,,Εκδοτικός οίκος)
 Μέλοι(ΑρΜέλους,Ονοματεπώνυμο,Διεύθυνση,Τηλέφωνο,βιβλία που έχει δανειστεί)
 Κριτικές(ΑρΚριτικής,Βιβλίο που αφορά,Μέλος που την έγραψε,κείμενο,ημ,εγγραφής)

Κάθε σειρά σε έναν πίνακα αποτελείτε από τιμές που αντιστοιχούν στις στήλες του πίνακα. Η χρήση ξένων κλειδιών σε έναν πίνακα αναπαριστά μια σχέση ανάμεσα στους δύο πίνακες. Η σχέση μπορεί να είναι είτε πολλά->ένα , ένα->πολλά , ένα<->ένα,πολλά<->πολλά..

Εγκατάσταση πακέτων[επεξεργασία]

Αρχικά πρέπει να προσδιορίσουμε ποιό είναι το ελάχιστο λειτουργικό σύνολο που χρειαζόμαστε για να έχουμε την δυνατότητα να φτιάχνουμε ιστοτόπους που υποστηρίζουν βάσεις δεδομένων.

  • mysql-server (αύτο είναι ένα ειδικό πακέτο που δείχνει στην τελευταία σταθερή έκδοση του εν-λόγω εξυπηρετητή ). Το synaptic θα εκτιμήσει και εξαρτήσεις και μεταξύ άλλων

θα εγκαταστήσει και το πακέτο mysql-client που είναι ο πελάτης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε με τον εξυπηρετητή και να δημιουργούμε/διαγράφουμε/αλλάζουμε βάσεις δεδομένων.

  • mysql-query-browser  : Ένας πελάτης mysql με γραφική διεπαφή χρήστη.
  • phpmyadmin  : Πελάτης mysql με διαπαφή μέσα από πλοηγό του παγκόσμιου ιστού.

Ο σκοπός μας είναι να έχουμε πρόσβαση σε δομές δεδομένων μέσα από php ή RoR σενάρια του ιστοτόπου μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταστήσουμε τις ανάλογες επεκτάσεις αυτών των γλωσσών ώστε να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για την php5 πχ χρειαζόμαστε το πακέτο php5-mysql.


ξεκινώντας τον πελάτη mysql διεπαφής κειμένουΟι βάσεις που δημιουργούμε στην mysql βρίσκονται στον κατάλογο /var/lib/mysql σαν υποκατάλογοι όπου ο καθένας έχει το όνομα της βάσης μας.


Διαχείριση με phpmyadmin[επεξεργασία]

Εγκαταστήσε το πακέτο phpmyadmin και θα έχετε πρόσβαση σε μια διαπεφή πλοηγού διαδικτύου για διαχείριση της βάσης σας προσβάσιμη: