Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/xhtml

Από Βικιβιβλία

Το μικρότερο xhtml έγγραφο που μπορείτε να δημιουργήσετε και από το οποίο θα ξεκινάτε τα καινούργια σας xhtml έγγραφα είναι το παρακάτω,

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html 
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/TR/xhtml1" xml:lang="en" lang="en"> 
 <head> 
   <title>Every document must have a title</title> 
 </head> 
 <body> 
 ...your content goes here...  </body> 
</html>