Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάπτυξη ιστοτόπου σε dokuwiki

Από Βικιβιβλία

Αυτό που με τράβηξε στο dokuwiki είναι ότι είναι ένα ποιό ελαφρύ και εύκολο στη διαχείριση wiki κυρίως επειδή δεν χρησιμοποεί βάση δεδομένων .

Η μελέτη μας πρέπει να ξεκινήσει από την λειτουργικότητα που πρεσφέρει ένας dokuwiki ιστότοπος και σιγά σιγά να καταλαίνουμε ποιά αρχεία υλοποιούν αυτή τη λειτουργικότητα.

Η προσέγγισή μου είναι

1) να καταλάβουμε ποιά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και να προσπαθήσουμε 
 να αναγνωρίσουμε τα αρχεία που τα υλοποιούν 


Κύρια χαρακτηριστικά

[επεξεργασία]
Έλεγχος εκδόσεων
Το DokuWiki αποθηκεύει όλες τις εκδόσεις κάθε βικίσελίδας επιτρέπονταςτο χρήστη να συγκρίνει την τρέχουσα έκδοση με οποιαδήποτε παλιότερη έκδοση. Η μηχανή διαφορών είναι ίδια με αυτή που χρησιμιποιείται στο MediaWiki.
Προστασία από παράλληλη επεξεργασία
Αυτό επιτυγχάνεται με τον μηχανισμό κλειδώματος
Προστασία πρόσβασης
Την προστασία πρόσβασης μπορεί να την χειριστεί ένας διαχειριστής χρηστών που επιτρέπει χρήστες και ομάδες να οριστούν, και από μια λίστα ελέγχου πρόσβασης όπου ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει άδειες για μια σελίδα και επίπεδο χώρους ονόματος.
Πρόσθετα
Το DokuWiki έχει μια γενική διασύνδεση πρόσθετων κάτι που απλοποιεί την διαδικασία της δημιουργίας και εγγραφής πρόσθετων. Υπάρχουν αυτή την περίοδο πάνω από 300 πρόσθετα διαθέσιμα. Αυτά μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν και να διαχειρισθούνε από τον διαχειριστή με την βοήθεια του πρόσθετου manager.
Πρότυπα εμφάνισης
Η εμφάνιση του wiki μπορεί να ορισθεί από ένα

πρότυπο. Υπάρχουν ήδη πολλά πρότυπα εμφάνισης που περέχει η κοινότητα ανάπτυξης του.

Διεθνοποίηση και τοπική προσμαρμογή
Το DokuWiki υποστηρίζει Unicode (UTF-8), έτσι μπορεί να υποστηρίξει και γλώσσες όπως Κινέζικα, Thai, και Εβραικά . Το DokuWiki μπορεί να διαμορφωθεί σε 40 περίπου γλώσσες .
Κρυφή μνήμη
Το DokuWiki αποθηκεύει την εμφανιζόμενη έξοδο μια βικισελίδας που έχει αναλυθεί για να μειώσει τον φόρτο στον εξυπηρετητή.
Πλήρης αναζήτηση λέξης
Το DokuWiki έχει ένα ενσωματωμένη αναζήτη indexed search με την οποία ο χρήστης μπορεί να ψάξει για λέξεις στο βίκι του.


Μελέτη κώδικα

[επεξεργασία]

Θα χρειαστεί γνώση php,css,html .

μαγικές PHP σταθερές

[επεξεργασία]
  • __LINE__ The current line number of the file.
  • __FILE__ The full path and filename of the file. If used inside an include, the name of the included file is returned. Since PHP 4.0.2, __FILE__ always contains an absolute path with symlinks resolved whereas in older versions it contained relative path under some circumstances.
  • __DIR__ The directory of the file. If used inside an include, the directory of the included file is returned. This is equivalent to dirname(__FILE__). This directory name does not have a trailing slash unless it is the root directory. (Added in PHP 5.3.0.)
  • __FUNCTION__ The function name. (Added in PHP 4.3.0) As of PHP 5 this constant returns the function name as it was declared (case-sensitive). In PHP 4 its value is always lowercased.
  • __CLASS__ The class name. (Added in PHP 4.3.0) As of PHP 5 this constant returns the class name as it was declared (case-sensitive). In PHP 4 its value is always lowercased.
  • __METHOD__ The class method name. (Added in PHP 5.0.0) The method name is returned as it was declared (case-sensitive).
  • __NAMESPACE__ The name of the current namespace (case-sensitive). This constant is defined in compile-time

Το σύμβολο @

[επεξεργασία]

Επίσης χρησιμοποιείταο το @ σύμβολο στον PHP κώδικα το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν μπροστά από μιά έκφραση όταν δεν θέλουμε να παράγονται-αναφέρονται μηνύματα λάθους για αυτή.