Ανθολόγηση αρχαιοελληνικών κειμένων/Περί τυρρανίδος

Από Βικιβιβλία

Περί τυραννίδος[επεξεργασία]

«Τυραννὶς χρῆμα (πράγμα) σφαλερόν, πολλοὶ δὲ αὐτῆς ἐρασταί εἰσί» Ηρόδοτος, Ιστορία Γ΄ 53.4

«Οὔ μοι δοκεῖ χρῆναι ὀργίζεσθαι ὑμᾶς τῷ ὀνόματι τῷ τῶν τετρακοσίων, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις ἐνίων (μερικών)». Λυσίας, Υπέρ Πολυστράτου, 1

«Ὅτι, ἔφη, ὦ Σιμωνίδη, καὶ ταύτῃ ἀθλιώτατόν ἐστιν ἡ τυραννίς: οὐδὲ γὰρ ἀπαλλαγῆναι δυνατὸν αὐτῆς ἐστι. Πῶς γὰρ ἄν τίς ποτε ἐξαρκέσειε τύραννος ἢ χρήματα ἐκτίνων ὅσους ἀφείλετο ἢ δεσμοὺς ἀντιπάσχων ὅσους δὴ ἐδέσμευσεν, ἢ ὅσους κατέκανε πῶς ἂν ἱκανὰς ψυχὰς ἀντιπαράσχοιτο ἀποθανουμένας; ἀλλ᾽ εἴπερ τῳ ἄλλῳ, ὦ Σιμωνίδη, λυσιτελεῖ ἀπάγξασθαι, ἴσθι, ἔφη, ὅτι τυράννῳ ἔγωγε εὑρίσκω μάλιστα τοῦτο λυσιτελοῦν ποιῆσαι. Μόνῳ γὰρ αὐτῷ οὔτε ἔχειν οὔτε καταθέσθαι τὰ κακὰ λυσιτελεῖ».Ξενοφών, Ιέρων ή τυραννικός VII.13

«Τυραννίδας τε γὰρ ἐν αὐτοῖς εἶναι, τὰς μὲν διατελεῖς, τὰς δὲ καὶ μεταξὺ διαφθειρομένας καὶ εἰς πενίας τε καὶ φυγὰς καὶ εἰς πτωχείας τελευτώσας» (Υπήρχαν λοιπόν μεταξύ αυτών τυραννίδες, άλλες ισόβιες, άλλες καταλυμένες στο μεταξύ που είχαν οδηγήσει στην πείνα, σε εξορία και σε επαιτεία.Πολιτεία 618 a

«Χαλεπά τα καλά», λέει μια παροιμία [Θουκυδίδης]. Εγώ όμως βλέπω τους βασιλείς να προσβάλλονται από τη νόσο αυτή: δεν τους φτάνει το διάδημα και η πορφύρα· αν δεν είναι από τους σοφούς σοφότεροι και από τους επιδέξιους τεχνίτες επιδεξιότεροι και, μ΄ ένα λόγο, αν δεν είναι οι κορυφές πάσης αρετής, το θεωρούν φοβερό δυστύχημα και δεν δέχονται να κυβερνούν με άλλον τρόπο παρά μόνο υπερέχοντας απ΄ όλους μας σαν να ήταν θεοί.Μιχαήλ Ψελλός- Χρονογραφία ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 74