Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση

Από Βικιβιβλία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση ή Κρυπτογράφηση ∆ηµοσίου Κλειδιού περιλαµβάνει τους κρυπτογραφικούς αλγόριθµους στους οποίους χρησιµοποιείται ένα κλειδί για κρυπτογράφηση και ένα διαφορετικό κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων. Τα κλειδιά αυτά αποτελούν ένα µαθηµατικά συνδεδεµένο ζεύγος76 κλειδιών όπου η γνώση του ενός κλειδιού δεν οδηγεί στην αποκάλυψη του άλλου. Το κλειδί κρυπτογράφησης γνωστοποιείται (συνήθως µέσω ψηφιακού πιστοποιητικού) σε τρίτους και λέγεται δηµόσιο κλειδί ενώ το κλειδί αποκρυπτογράφησης είναι γνωστό µόνο στον κάτοχό του και λέγεται ιδιωτικό ή µυστικό κλειδί. Η κρυπτογράφηση ∆ηµοσίου Κλειδιού µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη δηµιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής.