Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βασικές αρχές Φυσικής

Από Βικιβιβλία

Βασικές έννοιες μηχανικής[επεξεργασία]

Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων[επεξεργασία]

Ένα σύστημα συντεταγμένων όπου κάθε σημείο επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια αντιπροσωπεύεται από δύο τιμές. Αυτές οι τιμές είναι οι ελάχιστες αποστάσεις του από δύο απείρως εκτεινόμενες γραμμές, σε 90ο η μία με την άλλη, το σημείο επαφής των οποίων αντιπροσωπεύει το κέντρο του συστήματος. Οι αποστάσεις μπορούν να είναι αρνητικές όταν το σημείο βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της εκάστοτε γραμμής.

Θέση - Διάστημα - Μετατόπιση[επεξεργασία]

Η θέση ενός αντικειμένου πάντα εκφράζεται σε σχέση με κάτι. Για παράδειγμα, σε σχέση με τη Γη, σε σχέση με το σπίτι μου, με την άκρη του τραπεζιού, με οτιδήποτε. Αναλόγως σε τι επίπεδο δουλεύουμε, μπορεί αυτή η θέση να αντιπροσωπεύεται από μια τιμή ή ένα διάνυσμα δύο ή παραπάνω διαστάσεων.

Το διάστημα είναι η συνολική απόσταση που διάνυσε ένα αντικείμενο καθώς κινούταν, ασχέτως του πού βρίσκεται τώρα.

Η μετατόπιση είναι η διανυσματική διαφορά της τελικής θέσης από την αρχική θέση ενός αντικειμένου.

Χρόνος - Χρονική στιγμή - Χρονικό διάστημα[επεξεργασία]

Ταχύτητα[επεξεργασία]

Επιτάχυνση[επεξεργασία]

1

Μάζα/Αδράνεια[επεξεργασία]

Δύναμη[επεξεργασία]

Ροπή[επεξεργασία]

Ενέργεια[επεξεργασία]

Οι νόμοι του Νεύτωνα[επεξεργασία]

Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα "Κάθε σώμα, που βρίσκεται μέσα σε ένα αδρανειακό σύστημα, διατηρεί την κατάσταση ηρεμίας, ή ευθύγραμμης και ομαλής κίνησής του, εφόσον καμία εξωτερική δύναμη δεν επιδρά για τη μεταβολή της ή η συνισταμένη των δυνάμεων ισούται με 0".

Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα "Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα, ισούται με το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος"

Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα "Οι δυνάμεις που εξασκούνται από την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων (1 και 2) είναι πάντα ίσες κατά το μέτρο και αντίθετες κατά τη φορά". Οι δύο δυνάμεις δράση- αντίδραση ασκούνται πάντοτε σε δύο διαφορετικά σώματα"

Οι νόμοι διατήρησης της ενέργειας[επεξεργασία]