Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιβιβλία:Άδεια χρήσης για υλικό από άλλες πηγές

Από Βικιβιβλία

Σημείωση: Αυτό το κείμενο δεν είναι επίσημη πολιτική των Βικιβιβλίων. Ίσως είναι καλή βάση για συζήτηση.

Κατάλληλες άδειες χρήσης

[επεξεργασία]

Όλα τα κείμενα, εικόνες, και άλλα υλικά στα Βικιβιβλία εκδίδονται υπό την άδεια χρήσης GNU Free Documentation License. Συνοπτικά, η άδεια σάς προστατεύει μερικά δικαιώματα:

  • το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το υλικό.
  • το δικαίωμα να μελετάτε το υλικό και να χρησιμοποιείτε ό,τι μάθατε ελεύθερα.
  • το δικαίωμα να πάρετε πλήρες αντίγραφο του υλικού. και να διανέμετε το υλικό ή ένα μέρος του σε άλλους.
  • το δικαίωμα να τροποποιείτε το υλικό και να διανέμετε το τροποποιημένο υλικό σε άλλους.

Και τελικά, ο καθένας που παίρνει πλήρες αντίγραφο ή μέρος του υλικού, με ή χωρίς τροποποιήσεις, έχει τα ίδια δικαιώματα.

Επομένως, όποιο άλλο υλικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στα Βικιβιβλία πρέπει να έχει μια άδεια χρήσης που συμβιβάζεται με το GFDL.

Αναγνωρίζουμε τις εξής άδειες κατάλληλες για υλικό εδώ:

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κείμενο, την εικόνα, ή άλλο πολυμέσο εδώ.

Άλλες άδειες

[επεξεργασία]

Αν το υλικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι υπό άλλη άδεια και νομίζετε ότι εκείνη η άδεια δεν προκαλεί σύγκρουση με τη GFDL, ανοίξτε μια συζήτηση στον ιστοχώρο της κοινότητας για το θέμα. Αν τελικά η άδεια θεωρείται ελεύθερη από την κοινότητα και δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα συμβατότητας των δύο αδειών, θα προστεθεί στον κατάλογο παραπάνω. Δείτε [3] (κείμενο στα αγγλικά) για την εξήγηση του όρου «ελεύθερη άδεια».

Αν πρόκειται για άδεια που δεν διατηρεί τα παραπάνω δικαιώματα (μη ελεύθερη), θα πρέπει να ζητήσετε από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων να μας δώσει ξεκάθαρα την άδεια χρήσης κάτω από τη GFDL. Στην w:Βικιπαίδεια:Προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων/e-mail βρίσκεται ένα πρότυπο γράμμα στα ελληνικά για τη Βικιπαίδεια, και μερικά στην Wikipedia:Boilerplate_request_for_permission (για την Wikipedia) (στα αγγλικά).