Βικιβιβλία:Ουδετερότητα

Από Βικιβιβλία

Ουδέτερη Οπτική Γωνία (NPOV)[επεξεργασία]

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν εφαρμόζεται στις σελίδες συζήτησης, ούτε στις προσωπικές σας σελίδες ή στις υποσελίδες τους.


H ουδέτερη οπτική γωνία είναι μείζων κανόνας της πολιτικής όλων των προγραμμάτων Βικιμέσων.

Τα Βικιβιλία έχουν μια αυστηρή πολιτική για την χρήση της ουδέτερης οπτικής γωνίας (NPOV) στα βιβλία εδώ. Η αποστολή μας υπηρετείται καλύτερα όχι με τη προώθηση ή την υποτίμηση ιδιαιτέρων οπτικών γωνιών για ένα δεδομένο θέμα αλλά με την προσπάθεια παρουσίασης μιας δίκαιης ουδέτερης περιγραφής των γεγονότων — ανάμεσα στα οποία είναι το γεγονός ότι διάφορες ερμηνεύσεις και οπτικές γωνίες υπάρχουν. (Βέβαια, υπάρχουν περιορισμοί για το ποιες οπτικές γωνίες είναι αξιόλογες, και αυτό μπορεί να είναι πηγή σύγκρουσης.)

Επομένως, οι ενότητες των Βικιβιλίων Θα 'πρεπε να είναι γραμμένες από μια ουδέτερη οπτική γωνία, που σημαίνει ότι οι ενότητες θα 'πρεπε να αντιπροσωπεύουν διάφορες απόψεις σε ένα θέμα, δικαίως και μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Βικιβιλίου. Με άλλα λόγια, αν το πλαίσιο του βιβλίου είναι η συναινετική άποψη για τη φυσική, τότε οι περιθωριακές απόψεις σ' αυτό το θέμα είναι σχεδόν πάντα άσχετα, αλλά αγωνιστικές επικρατούσες απόψεις μπορεί και θα 'πρεπε να παρουσιαστούν.

Η ουδέτερη οπτική γωνία δεν θα 'πρεπε να μπερδευτεί με την «οπτική γωνία υιοθετημένη από έναν διεθνή οργανισμό σαν τον OHE». Το να γράφει κανείς από μια ουδέτερη οπτική γωνία χρειάζεται την αναγνώριση ότι ακόμα οι οπτικές γωνίες ευρύτερης υιοθέτησης ή ευρύτερης εκτίμησης δεν είναι πάντοτε καθολικές.

Ενώ η ουδέτερη οπτική γωνία είναι ένας τελικός σκοπός στο γράψιμο μιας ενότητας των Βικιβιβλίων, η επίτευξή της αμέσως από έναν μοναχικό συγγραφέα είναι δύσκολη υπόθεση, και συχνά θεωρείται ως επαναληπτική διαδικασία (όπως το γράψιμο στα βίκι γενικά), μέσω της οποίας οι αντίπαλες απόψεις συμβιβάζονται στη γλώσσα και στην παρουσίαση για να παράγουν μια ουδέτερη περιγραφή αποδεκτή σε όλους.

Αυτό το σύστημα μπορεί να θεωρείται ως «εχθρικό» (adversarial) αλλά και ευγενικό (ελπίζουμε). Το μόνο που ζητάμε είναι να προσπαθεί ο καθένας να εφαρμόσει την ουδέτερη οπτική γωνία όσο το δυνατόν καλύτερα, και να δέχεται πρόθυμα βελτιώσεις από άλλους που συνεισφέρουν με καλή πρόθεση. Αλλιώς μπορούμε να βρεθούμε σε συντακτική διαμάχη (edit war), όπου δυο ή περισσότεροι συγγραφείς αρνούνται να κάνουν πίσω και ακυρώνουν συνεχώς τις αλλαγές των άλλων.

Αυτή η πολιτική είναι βασισμένη εν μέρη στο άρθρο στο http://en.wikibooks.org/wiki/WB:NPOV