Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιβιβλία:Πνευματικά Δικαιώματα

Από Βικιβιβλία

Η άδεια που χρησιμοποιούν τα Βικιβιβλία επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνο που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο w:ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή, το περιεχόμενο των Βικιβιβλίων μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσων η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους συγγραφείς του άρθρου στα Βικιβιβλία (ένας σύνδεσμος προς το άρθρο ικανοποιεί αυτό τον σκοπό). Συνεπώς τα άρθρα των Βικιβιβλίων θα παραμείνουν για πάντα ελεύθερα από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, τα κείμενα που περιλαμβάνονται στα Βικιβιβλία προσφέρονται στο κοινό υπό την άδεια w:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (GFDL). Το πλήρες κείμενο της άδειας βρίσκεται στο w:Βικιπαίδεια:GNU Free Documentation License.

Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του κειμένου κάτω από τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοση δημοσιευμένη από το w:Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού· χωρίς Απαράλαχτους Τομείς, χωρίς Κείμενα Μπροστά Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου.
Ένα αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο "GNU Free Documentation License".
Το περιεχόμενο των Βικιβιβλίων καλύπτεται από αποποίηση ευθυνών.

Το αγγλικό κείμενο της GFDL είναι το μοναδικό νομικά δεσμευτικό κείμενο. Μια μετάφραση στα ελληνικά (που δεν έχει νομική ισχύ αλλά προσφέρεται για λόγους κατανόησης) βρίσκεται στην w:Βικιπαίδεια:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU.

Αμετάβλητα αντίγραφα[επεξεργασία]

Ανεξάρτητα άρθρα ή όλο το περιεχόμενο των Βικιβιβλίων μπορεί χωρίς εξαίρεση να τυπωθεί ή εκδοθεί ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 2 της GFDL. Το αντίγραφο πρέπει να βρίσκεται ολόκληρο, ειδικά το ιστορικό αλλαγών (με τα ονόματα των συντακτών που συμμετείχαν στο έγγραφο) πρέπει να αντιγραφεί και αυτό.

Δείτε επίσης en:w:wikipedia:verbatim_copying.

Τροποποιήσεις[επεξεργασία]

Αν μέρη από ένα άρθρο τροποιηθούν, τότε πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η ενότητα 4 της GFDL. Ειδικότερα πρέπει να παραχωρούνται τα παρακάτω:

  • Η τροποποιημένη έκδοση του νέου έργου πρέπει να εκδοθεί πάλι με την GFDL.
  • Πρέπει να αναφέρονται οι συντάκτες των προηγούμενων εκδόσεων.
  • Πρέπει να παραχωρείται ένα "Διάφανο Αντίγραφο" (στην περίπτωση ενός άρθρου των Βικιβιβλίων, το κείμενό του σε μορφή wiki, HTML ή άλλη μορφή ανάγνωσης, της οποίας οι προδιαγραφές είναι ελεύθερα διαθέσιμες).

Πρακτική εφαρμογή σε διαδικτυακά μέσα[επεξεργασία]

Στην περίπτωση μια διαδικτυακής έκδοσης των περιεχομένων των Βικιβιβλίων υπάρχει μια ανεπίσημη "Συμφωνία Κυρίων": Συνήθως οι συντάκτες συμφωνούν αντί για μια επακριβή ερμηνεία της άδειας (φυσικό αντίγραφο όλων των σχετικών στοιχείων, παραχώρηση αντιγράφου) μπορεί η παρακάτω πρόταση να τοποθετηθεί κάτω από το κάθε άρθρο (στο παράδειγμα: χρησιμοποιείται το άρθρο ΧΨΩ):

για άρθρα[επεξεργασία]

Αυτό το άρθρο βασίζεται στο άρθρο ΧΨΩ από τα Βικιβιβλία και βρίσκεται κάτω από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU. Στα Βικιβιβλία βρίσκεται ένας κατάλογος των συντακτών.

Το "Βικιβιβλία" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα των ελληνόγλωσσων Βικιβιβλίων, το "άρθρο ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς το αντίστοιχο άρθρο στα Βικιβιβλία, και το "κατάλογος των συντακτών" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς το ιστορικό αλλαγών του αντίστοιχου άρθρου. Το "Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της άδειας.

Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (όχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τα Βικιβιβλία πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).

για εικόνες που βρίσκονται στο el.wikibooks.org[επεξεργασία]

Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα ΧΨΩ από τα Βικιβιβλία και βρίσκεται κάτω από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ΑΒΓ.

Το "Βικιβιβλία" θα πρέπει να είναι απ' ευθείας σύνδεσμος προς την Κύρια Σελίδα των ελληνόγλωσσων Βικιβιβλίων, το "εικόνα ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στα ελληνόγλωσσα Βικιβιβλία, ΑΒΓ είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της άδειας. Ορισμένες από τις εικόνες διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.

Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (όχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τα Βικιβιβλία πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθύνσεις ή Javascript).

για εικόνες που βρίσκονται στο commons.wikimedia.org[επεξεργασία]

Αυτή η εικόνα βασίζεται στην εικόνα ΧΨΩ από τα Commons και βρίσκεται κάτω από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU. Ο δημιουργός της εικόνας είναι ο ΑΒΓ.

Το "Commons" θα πρέπει να είναι απ'ευθείας σύνδεσμος προς την ελληνόγλωσση Κύρια Σελίδα των Commons, το "εικόνα ΧΨΩ" απ' ευθείας σύνδεσμος προς την σελίδα περιγραφής της εικόνας στα Commons, ΑΒΓ είναι το όνομα του δημιουργού της που αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής. Το "Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU" πρέπει να είναι σύνδεσμος προς ένα τοπικό αντίγραφο της άδειας. Ορισμένες από τις εικόνες διανέμονται κάτω από διαφορετική άδεια και πρέπει να ακολουθούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σελίδες περιγραφής τους.

Το κείμενο πρέπει να μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και άνθρωπο (όχι εικόνα), όλοι οι σύνδεσμοι προς τα Commons πρέπει να είναι απ' ευθείας (όχι ανακατευθήνσεις ή Javascript).

Πρακτική εφαρμογή σε έντυπα μέσα[επεξεργασία]

Θεωρείται δεδομένο ότι σε έντυπες εκδόσεις, η GFDL πρέπει να τυπωθεί, και δεν αρκεί ο σύνδεσμος προς μια δικτυακή έκδοση της άδειας. Επίσης το έντυπο θα πρέπει να συνοδεύεται από μέσο που θα περιέχει σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή το άρθρο που αναπαράγεται και σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενο από το πλήρες ιστορικό του. Η εκτύπωση συνδέσμου προς online εκδοχή του άρθρου και του ιστορικού του δεν θεωρείται επαρκής για τους όρους της GFDL δεδομένου ότι η χρήση μπορεί να γίνεται χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εικόνες[επεξεργασία]

Πολλές εικόνες που περιλαμβάνονται στα Βικιβιβλία βρίσκονται κάτω από διαφορετική άδεια χρήσης, η οποία αναφέρεται στην σελίδα περιγραφής κάθε εικόνας. Στις περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της GFDL, ισχύουν οι ίδιοι όπως και σε κείμενα: Θα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αντίγραφο της GFDL, και θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ιστορικό της εικόνας και επεξεργάσιμη ψηφιακό αντίγραφο. Στην έντυπη εκδοχή θα πρέπει να αναφέρεται ο δημιουργός της εικόνας (ή οι 5 κυριότεροι). Σε περιπτώσεις εικόνων που δημοσιεύονται με όρους διαφορετικών αδειών χρήσης ακολουθήστε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.

Ειδικές περιπτώσεις[επεξεργασία]

Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δεν δημοσιεύονται με μια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της "εύλογης χρήσης", το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά την συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποιο άρθρο τα Βικιβιβλία και καμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό μια διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου εγκυκλοπαιδικού άρθρου να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.