Βοήθεια:Εκτύπωση ενός βικιβιβλίου

Από Βικιβιβλία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Απλή περίπτωση μιας βικισελίδας, εκτύπωση από πλοηγό[επεξεργασία]

Στην ποιό απλή περίπτωση που ένα βικιβιβλίο περιέχεται σε μια μόνο σελίδα μπορούμε να δοκιμάσουμε να το εκτυπώσουμε απ'ευθείες από τον πλοηγό μας.


Χωριστά κεφάλαια , εκτύπωση από πλοηγό μιάς εκτυπώσιμης σελίδας[επεξεργασία]

Στην ποιό κοινή περίπτωση το ββ μας χωρίζεται σε κεφάλαια με το καθένα να είναι σε άλλη βικισελίδα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δημιουργήσουμε μια διαφορετική σελίδα στην οποία με τη βοήθεια προτύπων θα διασυμπεριλάβουμε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου ώστε να είναι σε μια μόνο σελίδα που θα προσπαθήσουμε να εκτυπώσουμε όπως στην απλή περίπτωση. Επίσης τοποθετούμε ένα ειδικό πρότυπο σύνδεσμο που δείχνει από την κεντρική σελίδα του ββ στην εκτυπώσιμη του μορφή.

Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να λάβουμε πρόνοια να αποκλείσουμε από την εκτύπωση μερικά στοιχεία της βικισελίδας όπως πχ τον αυτόματο πίνακα περιεχομένων.

Εκτυπώσιμη έκδοση[επεξεργασία]

Η εκτύπωσιμη έκδοση ενός βίκιβιβλίου είναι βικισελίδες που περιέχουν όλα τα κεφάλαια και όλες τις σελίδες του βιβλίου, (καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που πρέπει να προστεθούν την έντυπη έκδοσή του ). Οι εκτυπώσιμες εκδόσεις δημιουργούνται με τη δημιουργία μιας νέας βίκισελίδας για την έντυπη έκδοση, πχ bookΑ/print version, και στη συνέχεια διασυμπεριλαμβάνουμε κάθε σελίδα του βιβλίου στη σελίδα αυτή , με τη σειρά που θέλουμε να εμφανίζονται. Έτσι, αν ένα βιβλίο που ονομάζεται το bookA είχε τις σελίδες Α, Β, και Γ, και θα θέλαμε να η έντυπη έκδοση να περιέχει τις σελίδες με αυτή τη σειρά, τότε στον πίνακα περιεχομένω θα προσθέταμε:

κοντά στην κορυφή για να το εμφανίσετε το πλαίσιο της εκτυπώσιμης έκδοσης της σελίδας. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο για τη σελίδα εκτύπωσης και προσθέτουμε σαν περιεχόμενο : BookA/A BookA/B BookA/Γ

και έτσι στησ σελίδα της εκτύπως θα περιληφθούν οι σελίδες Α,Β,Γ όταν κάνετε κλικ στο κουμπί προεπισκόπηση(προσωρινά) ή προχωρήσουμε με την αποθηκεύση.


Δημιουργία pdf μορφής[επεξεργασία]

Μερικοί συγγραφείς ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν και μια έκδοση PDF του βιβλίου τους. Οι PDF εκδόσεις μπορούν να αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας, και μπορούν να ανοίξουν σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF, όπως το Adobe Acrobat ή το LibreOffice.org. Όμως τα αρχεία PDF είναι λίγο πιο δύσκολο να δημιουργηθούν, και δεν είναι εύκολο να ενημερώνονται όταν γίνονται αλλαγές στο wikiκείμενο. Το όφελος είναι ότι είναι εύκολο να αποθηκευτεί (συνεπώς έχετε και ένα αντίγραφο ασφαλείας της δουλείας σας), και συνήθως είναι ποιό εμφανίσιμα στην εκτύπωση.


Είναι σημαντικά να έχουμε υπόψη μας ότι επειδή η PDF μορφή είναι δύσκολο να δημιουργηθεί, μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ένα ββ σε pdf σε σχέση με το τρέχων κείμενο του βίκιβιβλίου σας. Στην περίπτωση αυτή αν θέλετε να δείτε την ποιό πρόσφατη έκδοση του βικιβιβλίου σας θα πρέπει να δείτε το ίδιο .


Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF:

  • αποθηκεύσετε την έντυπη έκδοση (print version), σαν ένα πλήρες HTML αρχείο και το ανοίγετε σε έναν επεξεργαστή κειμένου που μπορεί να εξάγει σε PDF. Κατόπιν μορφοποιήστε όπως θέλετε το ββ και μετά δώστε εντολή στον επεξ.κειμένου να το εξάγει σαν pdf.
  • δημιουργήστε το PDF από το μηδέν, με αντιγραφή και επικόλληση κειμένου από τον πλοηγό σας προσπαθώντας να πετύχετε και την επιθυμητή μορφοποίηση
  • χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα για να δημιουργήσετε ένα αρχείο PDF από το HTML
  • Χρησιμοποιώντας την Επέκταση Συλλογές

υπάρχουν βέβεια περισσότεροι τρόποια αλλά αναφέρουμε τους ποιό συνήθης. Όταν δημιουργείτε το αρχείο PDF το ανεβάζετε χρησιμοποιώντας το ειδικό πρότυπο Special:Upload και προσθέτουμε και το όνομα του αρχείου για να το ανεβάσετε μαζί με μια σύντομη περιγραφή. Αφού το έχετε ανεβάσει πηγαίνετε πίσω στο πίνακα περιεχομένων του ββ και προσθέσετε :

Πρότυπο:Έκδοση PDF

ώστε να δημιουργηθεί το κουτί της PDF έκδοση του ββ.

Δημιουργιά odt βιβλίου[επεξεργασία]

Βασική διευθέτηση σελίδας με χρήστη στυλ σελίδων[επεξεργασία]

Με σωστή χρήση προτύπων σελίδων διαμορφώνουμε τη βασική δομή που θα έχουν τα βιβλία μας σε odt μορφή. Δημιουργούμε την ακολουθιά των στυλ σελίδων που θα έχουμε στο βασικό μας πρότυπο έγγραφο κεφαλαίου. (Θα έχουμε ένα αρχείο ανά κεφάλαιο και θα τα ενώνουμε στο τέλος).

Ξεκινήστε από τη δημιουργιά ενός κεφαλαίου.[επεξεργασία]

Θα χρειαστούμε τουλάχιστον δυο στυλ σελίδας : ΒΒ-Πρώτη σελίδα κεφαλαίου , ΒΒ-Κανονική σελίδα Και στην κανονική σελίδα θέλουμε να έχουμε διάταξη με κατοπτρισμό ώστε να μπορούμε να δέσουμε την εκτυπώσιμη μορφή.

Δείτε τη σχετική εικόνα από το παράθυρο του προτύπου σελίδας ΒΒ-Κανονική σελίδα. Έχοντας επιλέξει διάταξη με κατοπτρισμό τυχών αλλαγή του εσωτερικού περιθωρίου θα έχει το αποτέλεσμα που βλέπουμε στην περιοχή προεπισκόπισης πάνω δεξιά.

Ρυθμίσεις προτύπου ΒΒ-Κανονική Σελίδα - κατοπτρισμός

Επεξεργασία htmk μορφής σε Libreoffice[επεξεργασία]

Δουλεύουμε ανά κεφάλαιο. Φορτώνουμε την εκτυπώσιμη εκδοχή του βίκι-κεφαλαίου. Το μεταφέρουμε τοπικά στον ΗΥ μας και το ανοίγουμε με το LibreOffice. Παρατηρούμε ότι οι εικόνες δεν είναι κεντραρισμένες αλλά έχουν αριστερή στοίχιση. Θα μας βόλευε αν μπορούσαμε σύντομα , πχ με την αλλαγή μιας ιδιότητας προτύπου να κεντραριστούν όλες οι εικόνες μαζί χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσουμε κάθε μια.

Μια λύση αλλά δυστυχώς πρέπει να εφαρμοστεί ανά εικόνα είναι να αλλάζουμε την αγκύρωση κάθε μιας σε παραγράφου και κατόπιν από το πρότυπο πλαίσιο γραφικό επιλέγουμε οριζόντια στοίχιση στο κέντρο. Επίσης επιλέγουμε στο πρότυπο αναδίπλωση Κανένα. Οπότε αφού έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις αυτές στο πρότυπο πρέπει σε κάθε εικόνα να αλλάξουμε την αγκύρωση με το χέρι. (Εκτός αν υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος αλλαγής της αγκύρωσης όλων των εικόνων)

Σύνδεσμοι[επεξεργασία]

Using Wikibooks/Printing A Wikibook