Γραμμική ανίσωση

Από Βικιβιβλία

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις ανισότητες. Χρησιμοποιούμε τις ανισότητες για να συγκρίνουμε δύο παραστάσεις, δηλαδή για να προσδιορίσουμε