Διαχείριση σχολικού εργαστηρίου/Λειτουργικά συστήματα

Από Βικιβιβλία

Χρήσιμα για Η/Υ με επεξεργαστές Pentium μπορεί να είναι ελαφρές και εύκολες στην εγκατάσταση κσι αναγνώριση υλικού διανομές


Software remastering[επεξεργασία]

Πρόκειται για διαδασία προσαρμογής μια διανομής για προσωπικούς λόγους που απομακρύνονται από το πνεύμα της αρχικής διανομής.

Τρείς βασικοί τρόποι είναι:

  1. Εγκατάσταση σε πραγματικό ΗΥ , προσαρμογή και μετά δημιουργούμε μια εικόνα του σκληρού δίσκου.
  2. Προσαρμογή του CD εγκατάστασης. Αυτή η επιλογή μας δίνει περισσότερο έλεγχο αλλά απαιτεί περισσότερη σκέψη και κατανόηση της διαδικάσίας.
  3. Προσαρμογή του Live CD.

Δημιουργία προσαρμοσμένων live cd[επεξεργασία]

Είναι χρήσιμο να μπορούμε να δημιουργούμε ένα live cd προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου και των χρηστών του ώστε να γίνεται ποιό γρήγορα η φάση της αρχικής εγκατάστασης ρύθμισης.

Έναν οδηγό για το ubuntu μπορείτε να βρείτε εδώ