Διαχείριση σχολικού εργαστηρίου/Squid

Από Βικιβιβλία

Λειτουργικότητα του Squid[επεξεργασία]

O squid είναι μια υπηρεσία (δαίμονας στην ορολογία του unix) που λειτουργεί σαν Διακομιστής μεσολάβησης (proxy server) και κυρίως ενδιάμεση μνήμη συνδέσεων-συνόδων προς τον παγκόσμιο ιστό. Η έννοια του proxy server είναι πολύ ευρύτερη αυτής της ενδιάμεσης μνήμης και δεν σχετίζεται μόνο με τον παγκόσμιο ιστό αλλά με οποιαδήποτε υπηρεσία του διαδικτύου .

Εμείς ενδιαφερόμαστε για την ώρα για τις εξείς λειτουργίες του Squid:

  • Ενδιάμεση web μνήμη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αρχεία που καταφορτώνουμε σε μια σύνοδο σύνδεσης με τον παγκόσμιο ιστό κρατούνται αντίγραφα από τον squid σε μονάδες αποθήκευσης που βρίσκονται κοντύτερα στον πελάτη. Οπότε αν σε ιμια μελλοντική αίτηση ζητηθεί το ίδιο αντικείμενο η αίτηση θα διεκπεραιωθεί πιό γρήγορα.
  • Φιλτράρισμα web συνόδων. 1. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγχουμε με φίλτρα την κίνηση της πληροφορίας σε μια www σύνοδο.Ποιές είναι οι βασικές περιπτώσεις χρήσεις:

  • Επιτρέπουμε μόνο ορισμένους ιστοτόπους εκπαιδευτικού χαρακτήρα
  • Απαγορεύουμε μόνο ορισμένους ιστοτόπους μη-εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή απαιτητικούς σε ροή δεδομένων.