Διαχείριση σχολικού εργαστηρίου/apt-cacher

Από Βικιβιβλία

Στα linux-based εργαστήρια η ανανέωση/αναβάθμιση/προσθήκου λογισμικού και ενημερώσεις ασφαλείας γίνονται μέσω προγραμμάτων/συστημάτων διαχείρησης πακέτων με ποιό γνωστό το APT (Advanced Packaging Tool) των Debian based λειτουργικών, debian,ununtu,mint κτλ. Δημ

Σύνδεσμοι [Setting Up Your Own Debian Repository]