Εισαγωγή στo DVD/DVD regions

Από Βικιβιβλία

DVD Regions[επεξεργασία]

Γεωγραφικές περιοχές DVD video Στα Blu-ray οι γεωγραφικές περιοχές είναι σαφώς λιγότερες

Τα DVD video χωρίζονται σε 6 περιοχές DVD region λόγω διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής και χρόνου εμφάνισης των ταινιών. Στο εμπόριο κυκλοφορούσαν παλαιότερα multi-region συσκευές. Σήμερα όμως με μια αλλαγή του firmware της συσκευής ο περιορισμός αυτός παρακάμπτεται.