Επεξεργασία του αργού πετρελαίου

Από Βικιβιβλία

Η επεξεργασία του αργού πετρελαίου δεν γίνεται στους άντλησης. Μέσα από πετρέλαιαγωγούς και μεγάλα δεξαμενόπλοια το αργό πετρέλαιο μεταφέρεται στα διυλιστήρια. Αρχικά απομακρύνεται από το αργό πετρέλαιο οι ενώσεις του θείου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αποθείωση. Στη συνέχεια το πετρέλαιο διοχεύεται στην αποστακτική στήλη όπου γίνεται η κλασματική απόσταξη. Τα μόρια των χημικών ενώσεων του πετρελαίου διαχωρίζονται. Με τη διαδικασία αυτή παράγονται τα κλάσματα του πετρελαίου.