Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η εξόρυξη των ορυκτών ανθράκων

Από Βικιβιβλία

Για την εξόρυξη των επιφανειακών κοιτασμάτων πρέπει να απομακρυνθούν τα πετρώματα και τα χώματα για να αποκαλυφθούν τα στρώματα του ανθρακα. Στη συνέχεια γίνεται η συλλογή του ορυκτού άνθρακα και μεταφορά του με ταινιόδρομους. Η εξόρυξη των υπογείων κοιτασμάτων είναι πιο δύσκολη και δαπανηρή. Για την εξόρυξη των υπογείων κοιτασμάτων είναι ανάγκη κατασκευή για την εξόρυξη των υπογείων κοιτασμάτων είναι αναγκαία η κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων στα ορυχεία. Τα υπόγεια ορυχεία φτάνουν σε βάθος 200-300 μέτρων αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου άνθρακας συλλέγεται από βάθος 1.000 μέτρων και βαθύτερα. Η κυκλοφορία στο ορυχείο γίνεται μέσα από ένα σύστημα στοών και ανελκυστήρων. Για τη μεταφορά του άνθρακα χρησιμοποιούνται βαγονέτα.