Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η σύσταση του φυσικού αερίου

Από Βικιβιβλία

Το φυσικό αέριο έχει παρόμοια σύσταση με το πετρέλαιο η διαφορά τους όμως είναι ότι το φυσικό αέριο είναι αέριο. Το φυσικό αέριο ένα μείγμα υδρογονανθράκων το κύριο συστατικό είναι το μεθάνιο. Περιέχει σε μικρότερη ποσότητα υδρογονάνθρακες όπως το προπάνιο και το βουτάνιο. Το φυσικό αέριο αποτελείται από μόρια ατόμων υδρογόνου και άνθρακα. Το φυσικό αέριο αποτελεί το ελαφρύτερα μόρια που στις συνηθισμένες για την Γη θερμοκρασίες και στην ατμοσφαιρική πίεση είναι σε αέρια κατάσταση. Οταν συμπιεσθεί ή ψυχθεί το φυσικό αέριο μετατρέπετυγρό σε υγρό.