Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων - Επίπεδο A2

Από Βικιβιβλία

Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων

Επίπεδο A2

Πώς να επικοινωνείτε στην καθημερινότητα σας στην Ελλάδα

Μάθημα της ελληνικής γλώσσας για ενήλικες από την εταιρεία IDEC AE (Ελλάδα), στο πλαίσιο του προγράμματος L-Pack που χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίστηκε από την ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Ιταλία), η οποία το χορήγησε στην CC-BY-SA, τον Οκτώβριο του 2012. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα μόνοι σας (αυτό-μάθηση) ή με δάσκαλο. Υπάρχουν 5 παρόμοια μαθήματα για να μάθετε γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, τσέχικα και λιθουανικά, τα οποία θα δημοσιευθούν σύντομα στις αντίστοιχες εκδόσεις της Wikibooks.

Το μάθημα απευθύνεται σε ενήλικες μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα ή σε όσους θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για μαθητές με βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εγκατάσταση στην Ελλάδα και στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  • κατανόηση και αλληλεπίδραση σε καθημερινές καταστάσεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται η

κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και η ένταξη τους στην αγορά εργασίας

  • γνώση του λεξιλογίου που σχετίζεται με το θέμα της κάθε ενότητας
  • κατανόηση και χρήση ορισμένων σημαντικών δομών γραμματικής
  • βασικές γνώσεις για την ελληνική κοινωνία και στοιχεία πολιτισμού.

Το μάθημα μόνο του δεν αρκεί για να εγγυηθεί την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Το υλικό αποτελείται από τρία μέρη:

  1. Οδηγός για εκπαιδευόμενους: κατάλογος των υλικών και των περιεχομένων, ευρετήριο, δομή των ενοτήτων, οδηγός χρήσης εγχειριδίου, συμβουλές
  2. Οδηγός για εκπαιδευτές,
  3. Μάθημα ελληνικών για μετανάστες, επίπεδο Α2

Κάθε έγγραφο παρέχεται και σε μορφή pdf και σε μορφή απλού κειμένου ώστε να διευκολύνει, εκτός από την ανάγνωση, επίσης, τη μεταφορά, την τροποποίηση και τις προσθήκες στα Wikibooks.