Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθαίνοντας τον Emacs/Βασικές έννοιες

Από Βικιβιβλία

Frame (πλαίσιο): Στον emacs καλούμε frame το παράθυρο (του γραφικού περιβάλλοντας επικοινωνίας) μέσα στο οποίο θα εμφανιστεί. Αρχικά ένα πλαίσιο θα περιέχει ένα παράθυρο, μπορεί όμως να υποδιαιρεθεί σε περισσότερα παράθυρα.Όλα τα πλαίσια που δημιουργούνται στα πλαίσια μιας συνόδου με τον emacs έχουν πρόσβαση σε όλους τους ανοιχτούς buffer. Μπορούμε πχ να έχουμε ανοιχτό τον ίδιο buffer σε διαφορετικά πλαίσια και να δουλεύουμε σε διαφορετικό τμήμα του ίδου εγγράφρου.


Window (παράθυρο): Καλούμε παράθυρο ένα τμήμα ενός πλαισίου. Ένα πλαίσιο μπορεί να χωριστεί σε πολλά παράθυρα.

Dired :

Buffer :

key binding: Δέσμευση πλήκτρου καλούμε μια απεικόνιση (σχέση) ανάμεσα σε μια εντολή του Emacs και μια ακολουθία πλήκτρων. Μια δέσμευση πλήκτρου μπορεί να είναι καθολική , τοπική (ενεργή μόνο για ένα κύριο τρόπο λειτουργίας), ή δέσμευση πλήκτρου ελλάσοων τρόπου (ενεργή μόνο σε ένα ελλάσων τρόπο λειτουργίας).