Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθαίνοντας τον Emacs/Δεξιότητες

Από Βικιβιβλία

Εκτύπωση[επεξεργασία]

ps-print[επεξεργασία]

Το ps-print.el είναι πακέτο του emacs που παρέχει την υπηρεσία εκτύπωσης των περιεχομένων ενός buffer σε postscript εκτυπωτή.

Το ps-print παρέχει οχτώ εντολές για δημιουργία PostScript εικόνων των buffers του Emacs:

  • ps-print-buffer
  • ps-print-buffer-with-faces
  • ps-print-region
  • ps-print-region-with-faces
  • ps-spool-buffer
  • ps-spool-buffer-with-faces
  • ps-spool-region
  • ps-spool-region-with-faces

Το Spool σαν εντολή σημαίνει ότι η postscript εικόνα δεν στέλνεται απευθείας στον εκτυπωτή αλλά αποθηκεύεται προσωρινά σε μια προσωρινή αποθήκευση.

Επίσης μπορούμε να καθορίσουμε αν θα εκτυπωθεί μια περιοχή(region) ή όλος ο buffer. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το πσράθεμσ 'with-faces στην εικόνα δεν θα συμπεριληφθούν στοιχεία μορφοποίησης όπως χρώμα, γραμματοσειρά , υπογράμμιση κτλ.

Έτσι για εκτυπώσουμε τον τρέχων buffer χωρίς μορφοποίηση δίνουμε:

M-x ps-print-buffer

Αν θέλουμε να σωθεί η postscript εικόνα σε ένα αρχεία αντί να εκτυπωθεί δίνουμε την εντολή C-u M-x ps-print-buffer

Αν θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε υη διαδικασία δημιουργίας ενός pdf αρχείου ,μπορεί να γίνει με την αλλαγή στο .emacs που δίνεται εδώ. και την παραθέτω :


 (defun print-to-pdf ()
 (interactive)
 (ps-spool-buffer-with-faces)
 (switch-to-buffer "*PostScript*")
 (write-file "/tmp/tmp.ps")
 (kill-buffer "tmp.ps")
 (setq cmd (concat "ps2pdf14 /tmp/tmp.ps " (buffer-name) ".pdf"))
 (shell-command cmd)
 (shell-command "rm /tmp/tmp.ps")
 (message (concat "Saved to:  " (buffer-name) ".pdf"))
)

Όταν ξαναεκκινήσουμε τον emacs με την εντολής M-x print-to-pdf θα δημιουργηθεί ένα αρχείο <όνομαμπάφερ>.pdf στον ίδιο κατάλογο με το αρχείο μας.

Το πρόβλημα μ'αυτή τη λύση είναι ότι δεν θα εμφανιστούν ελληνικοί χαρακτήρες.

PrintingPackage[επεξεργασία]

To PrintingPackage είναι βασικά μια διασύνδεση βασισμένη στο πακέτο ps-print ,σπό το οποίο και εξαρτάται. Επίσης σε GNU/Linux συστήματα βασίζεται προγράμματα gs(Ghostscript) , gv (μια βελτιωμένη έκδοχη του Ghostview αναγνώστη)

Εκτύπωση με πλοηγό διαδικτύου[επεξεργασία]

Με την μέθοδπ Εκτύπωση με πλοηγό διαδικτύου χρησιμοποιούμε την συνάρτηση browse-url-of-file ,browse-url-of-buffer που υπάρχει ήδη στον emacs σε συνδυασμό με το πακέτο htmlfontify.el) (HtmlFontify) που υπάρχει πλέσν ενσωματωμένο στο πακέτο