Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθαίνοντας τον Emacs/Εγκατάσταση

Από Βικιβιβλία

Εγκατάσταση του emacs σε Debian based διανομές[επεξεργασία]

Ο emacs υπάρχει στα αποθετήρια και του GNU/Debian και του Ubuntu και μπορείτε εύκολα να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων που προτιμάτε. Είτε αυτό είναι το synaptic , είτε το aptitude είτε κέντρο λογισμικού του ubuntu. Αν χρησιμοποιήστε το κέντρο λογισμικό του ubuntu προσέξτε αν κάνετε αναζήτηση να μην είστε ήδη σε μια υποκατηγορία γιατί η αναζήτηση δεν θα γίνει καθολικά αλλά μόνο στην κατηγορία αυτή.

Όμως πέρα από τον emacs συνήθως είναι χρήσιμα και κάποια επιπρόσθετα πακέτα που αυξάνουν την λειτουργικότητά του. Ένα από αυτά είναι το emacs-goodies-el(debian) emacs-goodies-el(ubuntu).

Το πακέτο emacs-goodies-el θα εγκαταστήσει ένα σύνολο από αρχεία με κατάληξη .el δηλαδή lisp κώδικα με το καθένα να προσθέτει μια λειτουργικότητα. Αυτά εγκαθίστωνται στον φάκελο /usr/share/emacs/site-lisp/emacs-goodies-el . Μπορείτε να μάθετε με λεπτομέρειες την λειτουργικότητα που παρέχεται από το πακέτο emacs-goodies-el χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα τεκμηρίωσης info

Εγκατάσταση πακέτου τεκμηρίωσης[επεξεργασία]

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του emacs η ακολουθία πλήκτρων (key) C-h r Display the Emacs manual in Info (info-emacs-manual) θα εμφανίσει το info εγχειρίδιο του emacs . Όμως αν εμφανιστεί το μήνυμα 'Info file emacs does not exit' τότε θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε ένα πρόσθετο πακέτο με την τεκμηρίωση.

Σε debian based διανομές το σχετικό πακέτο emacs24-non-dfsg το οποίο είναι non-free