Οδηγός χρήσης του Debian/Σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων

Από Βικιβιβλία

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Το σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων(ΣΠΣ) (Bug Tracking System ,BTS) αποτελεί έναν πυλώνα του Debian και για την συντήρησή του αλλά και τη δημιουργία του.

Οτιδήποτε ,από ένα σοβαρό σφάλμα , απλή ενόχληση από τον τρόπο λειτουργίας ενός προγράμματος μέχρι αιτήσεις για νεα λειτουργικότητα καταχωρείται σε ένα σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων, Κάθε ζήτημα καταχωρείται ως προς ένα πακέτο και αρχειοθετήτε με ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID).

Σύνθεση συστήματος[επεξεργασία]

Είναι χρήσιμο να μπορούμε να βρίσκουμε βασικά στοιχεία του συστήματός μας για να γίνει ποιό κατανοητή μια αναφορά σφάλματος που θα κάνουμε κάτι που θα βοηθήσει στην καλυτερη βοήθεια από άλλα μέλη της κοινότητας ή από εταιρίες υποστήριξης ελλακ συστημάτων.

Ερωτήματα προς το ΣΠΣ[επεξεργασία]

Με χρήση πλοηγού διαδικτύου[επεξεργασία]

 • http://bugs.debian.org/<αναγνωριστικό-σφάλματος> Πρόσβαση σε ένα σφάλμα με το id του.
 • 'http://bugs.debian.org/<πακέτο> Εμφάνιση όλων των σφαλμάτων του δυαδικού πακέτου
 • http://bugs.debian.org/src:<πηγαίο-πακέτο> Εμφάνιση όλων των σφαλμάτων που σχετίζονται με το πηγαίο πακέτο
 • http://bugs.debian.org/from:<υποβάλων@διεύθυνση.ηλ.ταχυδρομίου> Ερώτημα στο ΣΠΣ για όλα τα σφάλματα που υποβλήθηκαν από τον τον ιδιοκτήτου του εν λόγω email
 • http://bugs.debian.org/<διατηρητής@διεύθυνση.ηλ.ταχυδρομίου> Ανάκτηση μιας λίστας όλων των σφαλμάτων που καταχωρήθηκαν για πακέτα που ανήκουν στον συντηρητή με την καθορισμένη διεύθυνση ηλ.ταχυδρομίου.


Ερωτήματα σφαλμάτων από την γραμμή εντολών[επεξεργασία]

Το εργαλείο bts του πακέτου devscripts είναι μια εντολή της διασύνδεσης γραμμή εντολών για ερωτήματα σε ένα ΣΠΣ. Δεδομένου ενός κριτηρίου μπορεί να κάνει λήψη ενός μόνο σφάλματος , ή ενός πακέτου ή ενός διατηρητή και να τα εμφανίσει σε έναν πλοηγό που μπορουμε να καθορίσουμε μέσα από την καθολική μεταβλητή περιβάλλοντος $BROWSER η οποία μπορεί να περιέχει μια λίστα διαφορετικών πλοηγών που δοκιμάζονται στη σειρά. Η προκαθορισμένη λειτουργία αν δεν έχει τεθεί η μεταβλητή είναι να χρησιμοποιήσει την έξοδο της εντολής sensible-browser,που καλεί έναν συνηθισμένο πλοηγό. Παράδειγμα:

Αναφορές από τη γραμμή εντολών:
̃$ export BROWSER=w3m
̃$ bts bugs ipcalc

[...]

̃$ bts show 241343

[...]

̃$ bts bugs tag:sarge

[...]

Κατηγορίες σφαλμάτων[επεξεργασία]

Κάθε σφάλμα στο Debian βαθμολογείται με ένα από εφτά επίπεδα σοβαρότητας για να καθοριστεί η σημασία του. Σε σειρά αυξανόμενης σημασίας αυτά τα επίπεδα είναι τα:

 • wishlist (επιθυμίες)

Αυτά τα σφάλματα περιέχου μελλοντικές απαιτήσεις αλλά και σφάλματα που είναι πολύ δύσκολο να επιδιορθωθούν λόγω περιορισμών του σχεδιασμού ενός λογισμικού εκτός αν προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

 • minor (μικρής σημασίας)

Δεν επηρεάζουν την χρησιμότητα ενός πακέτου και είναι εύκολο να διορθωθούν

 • normal (συνηθισμένα)

Το προκαθορισμένο επίπεδο σημασίας. Τα περισσότερα σφάλματα έχουν αυτό το επίπεδο.

 • important (σημαντικά)

Σημαντικά σφάλματα επηρεάζουν σημαντικά την χρησιμότητα ενός πακέτου αλλά δεν καθιστούν ένα πακέτο εντελώς άχρηστο.

 • serious (σοβαρό)

Σγάλματα στο επίπεδο αυτό έχουν παραβιάσεις της πολιτικής Debian ή σφάλματαο που καθιστούν εντελώς αχρησιμοποίητο ένα πακέτο. Παρακαλώ αφήστε τον διατηρητή ενός πακέτου να προάγει ένα σε επίπεδο σοβαρό όταν δεν έχει παραβιαστεί η πολιτική .

 • grave (θανατηφόρο)

Ένα τέτοιο σφάλμα καθιστά ένα πακέτο ή ένα μεγάλο του κομμάτι άχρηστο, προκαλεί απώλεια δεδομέων ή εισάγει μια τρύπα ασφαλείας.

 • critical (κρίσιμο)

Σφάλματα αυτού του επιπέδου είναι δυνατό να προκαλέσουν σφάλματα και σε άλλα ασχετα προγράμμα ή και σε όλο το σύστημα,


Αναφορά σφαλμάτων[επεξεργασία]

Αρχική οθόνη του reportbug (διεπαφή γραμμής εντολών)

To εργαλείο reportbug έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει τη διαδικασία αναφοράς σφαλμάτων και για τον υποβάλων και τον διατηρητή. Διαβάζει το αρχείο διαμόρφωσης του από το /etc/reportbug.conf αλλά επιτρέπει τροποποιήσεις ανα χρήστη με το αρχείο .reportbugrc.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με διεπαφή γραμμής εντολών, αλλά μπορείτε να έχετε και διεπαφή κειμένου εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πακέτο python-urwid (βιβλιοθήκη λειτουργικότητας ncurses)

Το reportbug υποστηρίζει λειτουργία σε τέσσερις καταστάσεις, που καθορίζουν τον αριθμό και την δυσκολία των ερωτημάτων που θα γίνουν στον χρήστη.

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο mail server τότε το reportbug δεν μπορεί να στείλει αυτόματα ένα μήνυμα αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε το μήνυμα που θα δημιουργήσει και να το στείλεται με τον δικό σας πελάτη ηλ.αλληλογραφίας. Επίσης μπορείτε να δώσετε τα στοιχεία ενός smtp εξυπηρετητή και να δημιουργηθεί ένα αρχείο προκαθορισμένων ρυθμίσεων το οποίο μπορείτε να αλλάξετε στο μέλλον με την εντολή $reportbug --configure

Παράδειγμα αποστολής αναφοράς σφάλματος[επεξεργασία]

Εισαγωγή ονόματος πακέτου(διεπαφή γραμμής εντολών)
Εμφάνιση λίστας γνωστών λαθών για το πακέτο
Συνοπτική περιγραφή σφάλματος
Επιλογή σοβαρότητας σφάλματος
Εισαγωγή πλήρης αναφοράς
Επιλογή ενέργειας (αποστολή email) ,προσθήκη σε αρχείο κτλ
Μήνυμα μελλοντικής δυνατότητας τροποποίησης αναφοράς
Επιτυχής αποστολή
Η αναφορά μας στο debian bugtracker

Σύνδεσμοι[επεξεργασία]