Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός χρήσης Ubuntu/Δικτύωση

Από Βικιβιβλία

Διαμοιρασμός αρχείων και φακέλων σε τοπικό δίκτυο

[επεξεργασία]

θέλουμε τις υπηρεσίες ενός συστήματος αρχείων δικτύου


Θέλουμε σε ένα τοπικό δίκτυο να μπορεί ο κάθε χρήστης να μοιράζει ένα αρχείο ή έναν κατάλογο και αυτό να γίνεται ορατό σε όλους τους άλλους χρήστες του τοπικού δικτύου. Ή θέλουμε ένας υπολογιστής να λειτουργεί σαν file server (εξυπηρετητής αρχείων) Επίσης θα θέλαμε να υποστηρίζεται λειτουργικότητα

Δύο πρωτόκολλα που προσφέρουν αυτή την υπήρεσία είναι τα:

Αρχικά πρέπει να ξεχωρίσουμε δυο διακριτά βήματα:

  • Την εξαγωγή ενός φακέλο από τον ΗΥ που δρα σαν εξυπηρετητής αρχείων , δηλαδή τον διαμοιρασμό.
    • shares-admin .Αυτό το βοήθημα που δεν θα το βρείτε στο gnome menu σας επιτρέπει να διαμοιράσετε έναν κατάλογο με γραφική διεπαφή

είτε με nfs είτε με samba εξυπηρετήτή αρκεί να έχετε εγκαταστήση τα αντίστοιχα πακέτα εξυπηρετητών, πχ nfs-kernel-server.

    • nautilus, δεξί κλικ - sharing options
  • Την δυνατότητα ενός πελάτη να κάνει mount ένα διαμοιραζόμενο κατάλογο

Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η δυνατότητα ενός πελάτη να βρεί αυτόματα τους διαμοιραζόμενους καταλόγους σε ένα τοπικό δίκτυο δεν είναι ακόμα και σήμερα (2009) τετριμμένη υπόθεση . Αυτή η λειτουργικότητα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε network browsing ή network scanning συνδέεται και με έννοιες όπως Zero configuration networking , Service discovery υλοποιήσεις του όπως το Avahi .


Εύρεση διαμοιρασμένων φακέλων μέσα από gui

[επεξεργασία]

Αυτή η δυνατότητα υπάρχει στον nautilus , και στον thunar(με κατάλληλες αλλαγές στο σύστημα) και στον konquerer (kde)

Η διαφορά με το samba είναι ότι προσφέρει και ανακάλυψη υπηρεσιών . Το nfs υποστηρίζεται μόνο από τον konquerer αφού προσδιορίσει το όνομα του εξυπηρετητή του διαμοιραζομένου καταλόγου.

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει διαμοιρασμός αρχείων και καταλόγων σε ένα τοπικό δίκτυο χωρίς να χρειάζεται δικαιώματα διαχειριστή , με χρήση γραφικής διεπαφής ,μέσα από τον πλοηγό συστήματος αρχείων nautilus με την βοήθεια του πρόσθετου του nautilus-share το οποιό όμως στήρίζει μόνο samba.


Σχετικά

[επεξεργασία]