Οδηγός χρήσης pidgin/Εισαγωγικά

Από Βικιβιβλία

To pidgin είναι μια εφαρμογή πελάτης Άμεσης Επικοινωνίας ΑΕ (instant messaging IM) .

Οι εφαρμογές άμεσης επικοινωνίας προσφέρουν τη λειτουργικότητα της σύγχρονης επικοινωνίας μέσω γραπτών μηνυμάτων ,όπως πχ με το chat, αλλά επιπλέον παρέχουν και υπηρεσία πληροφόρησης για την κατάσταση ενός φίλου (αν είναι συνδεδεμένος, αν είναι ενεργός ή όχι ,αν λείπει κτλ).

Είναι ελεύθερο λογισμικό και υποστηρίζει πολλά πρωτόκολλα άμμεσης επικοινωνίας όπως :

Επίσης είναι διαπλατφορμική εφαρμογή που σημαίνει ότι μπορείτε να την χρησιμοποιείται και σε περιβάλλον windows.