Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός χρήσης pidgin/Προτιμήσεις

Από Βικιβιβλία

Από το παράθυρο της λίστας φίλων , από Γραμμή μενού->Εργαλεία->Προτιμήσεις θα εμφανιστεί το παράθυρο προτιμήσεων που φαίνεται κάτω στην εικόνα.

Το παράθυρο προτιμήσεων του Pidgin

Όπως φαίνεται αριστερά οι προτιμήσεις χωρίζονται σε καρτέλες. Η κάθε καρτέλα περιέχει ομαδοποιημένες προτιμήσεις που έχουν κάποια σχέση εννοιλογική ή λειτουργική μεταξύ τους.

Οι καρτέλες (έκδ. 2.7.3) είναι:

  • Περιβάλλον
  • Περιηγητής
  • Συνομιλίες
  • Καταγραφή
  • Δίκτυο
  • Διαμεσολαβητής
  • Ήχοι
  • Κατάσταση/(Αν)ενεργός
  • Θέματα