Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πληροφορική γυμνασίου

Από Βικιβιβλία

Ιστορία της πληροφορικής

[επεξεργασία]

Λυχνία -> Τρανζίστορ -> Ολοκληρωμένο

Οι ίδιες ανάγκες ανά τους αιώνες για αποθήκευση/επεξεργασία/μετάδοση καλύπτονταν και καλύπτονται από διαφορετικό στάδιο της τεχνικής στο πεδίο της πληροφορικής κάθε εποχή.

Οι λαοί στην αρχαιότητα είχαν πάπυρο/μελάνι , άβακα .


Συσκευές υπολογισμού : άβακας

Ιστορία του υπολογισμόύ ( ιστορία του υλικού υπολιστικών συσκευών )

Βασικές έννοιες

[επεξεργασία]

Πληροφορική ή επιστήμη των υπολογιστών σύμφωνα με το άρθρο της ελληνικής βικιπαιδείας

ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια και τη φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, από τη σκοπιά της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της διερεύνησης, της ανάλυσης και της προδιαγραφής τους.


Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με την αγγλική ορολογία. Δείτε σχετικά [σύγχυση] . Στην αγγλική βικιπαιδεία μιλάμε για informatics (academic field). που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε πληροφορική και υπάρχει το λήμμα Computer science (επιστήμη υπολογισμού-υπολογιστών). Σύμφωνα με την διάκριση αυτή η έννοια της πληροφορικής(informatics) απότελεί γενικότερη επιστημή που δεν εξαρτάται από το τρέχων τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ η επιστήμη των υπολογιστών(υπολογισμού) επικεντρώνεται στην έννοια του υπολογισμού .

Επαγγέλματα σχετικά με την πληροφορική Ο υπολογιστής σαν μηχανή:

  • επεξεργασίας ,
  • αποθήκευσης ,
  • μετάδοσης πληροφορίας

Η έννοια της Πληροφορία δεν έχει μονοσήμαντη και ξεκάθαρη σημασία. Αλλά προσωπικά προτιμώ τον ορισμό πληροφορία καλούμε μια αλληλουχία συμβόλων που μπορούν να ερμηνευθούν σαν ένα μήνυμα. Σχετικός ορισμός επίσης πληροφορία είναι η μεταδιδόμενη γνώση.Ο υπολογιστής γενικής χρήσης χειρίζεται την πληροφορία με τον τρόπο που καθορίζει ένα πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντολές.

Η πληροφορία κωδικοποιείται στον υπολογιστή.

Συμβολοσειρά

Χαρακτήρες

Πρόσωπα

[επεξεργασία]

Ασκήσεις

[επεξεργασία]

Άσκηση 2: Ένας ναυτικός σε μια φουρτιουνασμένη θάλασσα παρατηρεί κάποιες σύντομες λάμψεις απο μακρυά και τις καταγράφει με έναν λευκό μαρκαδόρο σε μια μαύρη ταινία. Όταν παρατηρεί μια λάμψη σημειώνει ◘ στη μαύρη ταινία του. ▇▇◘▇▇◘▇▇◘▇▇◘◘▇▇▇▇◘◘▇▇◘◘▇▇◘▇▇◘▇▇▇▇◘▇▇◘▇▇◘◘▇▇◘◘▇▇▇▇◘▇▇◘◘▇▇◘◘▇▇◘▇▇▇▇◘▇▇◘▇▇◘◘▇▇◘◘▇▇▇▇◘▇▇◘▇▇◘▇▇◘▇▇▇▇ Αν ξέρουμε ότι οι ναυτικού επικοινωνούνε με τον ναυτικό κώδικα του πίνακα 1, και ότι μια σύντομη λαμψη(◘) αναπαριστά ενα 0 ενώ δύο σύντομες λάμψεις (◘◘) ένα 1 μπορείς να βρείς ποιά λέξη σχηματίζεται; (η λέξη που θα βρείς πιθανών να είναι ανορθόγραφη)


Φανταστικός απλουστευμένος ναυτικός Κώδικας
Α 0000 Β 0001 Θ 0110 Ν 1010
Ε 1111 Γ 0010 Κ 0111 Ξ 1011
Ι 0011 Δ 0100 Λ 1000 Π 1101
Ο 1100 Ζ 0101 Μ 1001 Ρ 1101

Σύνδεσμοι

[επεξεργασία]
  • vintagecomputer.net Ιστότοπος σχετικός με παλίους προσωπικούς υπολογιστές