Προγραμματισμός για παιδιά με το KTurtle/Το περιβάλλον εργασίας