Πρότυπο:Σε χρήση

Από Βικιβιβλία

Χρησιμοποιείτε το πρότυπο για λογικά χρονικά διαστήματα: όταν πρόκειται να επεξεργαστείτε μια σελίδα για πραγματικά πολλή ώρα. Δεν είναι κατάλληλο για διορθώσεις μερικών προτάσεων, μορφοποιήσεις (εκτός αν είναι σε όλη την έκταση του κειμένου και πάρα πολλές) και όταν φυσικά δεν έχετε σκοπό να συνεχίσετε για πολλή ώρα!Αυτό το άρθρο υπόκειται σε επεξεργασία αυτή την στιγμή και για αρκετή ώρα.

Παρακαλούμε, έχετε την ευγένεια να μην επεξεργαστείτε το άρθρο όσο αυτό το μήνυμα είναι ενεργοποιημένο, για να αποφευχθούν συγκρούσεις επεξεργασίας. Εάν θέλετε να γνωρίζετε ποιος εργάζεται πάνω στο άρθρο, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο ιστορικό του άρθρου. Εάν το πρότυπο βρίσκεται για πάνω από μία ώρα στο άρθρο χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία/αποθήκευση θεωρήστε το άκυρο και παρακαλούμε να το αφαιρέσετε.


Θυμηθείτε να αφαιρέσετε το πρότυπο από τη σελίδα, όταν δεν σκοπεύετε να την επεξεργαστείτε για πολλή ώρα ή όταν τελειώσετε τις αλλαγές σας!