Πρότυπο:GPL

Από Βικιβιβλία

GNU Head
GNU Head
Αυτή η εικόνα προέρχεται από ελεύθερο λογισμικό· μπορείτε να το αναδιανέμετε και/ή να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της GNU General Public License όπως δημοσιεύτηκε από το Free Software Foundation· είτε της έκδοσης 2 της Άδειας, είτε (κατά την επιλογή σας) οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης.

Αυτό το έργο διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ· χωρίς καν την εγγύηση της ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Δείτε την GNU General Public License για περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έπρεπε να έχετε λάβει αντίγραφο της GNU General Public License μαζί με αυτό το πρόγραμμα· αν όχι, γράψτε προς το Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA


Προς τον χρήστη που επιφόρτωσε το αρχείο: Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον δημιουργό και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας καθώς και πιθανές προηγούμενες εκδόσεις της εικόνας ή άλλες εικόνες στις οποίες βασίστηκε η συγκεκριμένη ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ο παραπάνω ισχυρισμός, και να είναι ξεκάθαρο σε ποιόν ή ποιούς θα γίνεται η αναφορά ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι όροι της άδειας χρήσης. Η απουσία των παραπάνω πληροφοριών είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και μπορεί να οδηγήσει στην διαγραφή της εικόνας. Εικόνες που έχουν ανέβει μετά την 1 Απριλίου 2007 και δεν αναγράφουν ρητά τον δημιουργό τους διαγράφονται μετά από 48 ώρες