Πρότυπο:Print version

Από Βικιβιβλία
[επεξεργασία] [ιστορικό] [καθάρισμα] Τεκμηρίωση προτύπου

Αυτό το πρότυπο παρέχει έναν σύνδεσμο σε μια σελίδα που περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο ενός βιβλίου σε μια σελίδα. Συνήθως ένα βικιβιβλίο είναι χωρισμένο σε ενότητες κάτι που καθιστά την εκτύπωση ενιαία δύσκολη.Προσοχή!. Το πρότυπο δεν θα δημιουργήσει αυτόματα την εκτυπώσιμη μορφή! Χρειάζεται κάποια σχετική εργασία από ενδιαφερόμενος συγγραφείς ή αναγνώστες για να γίνει. Ειδάλλως το σχετικό κουτάκι θα παρεπέμπει σε μια κενή σελιδα.


Χρήση

{{print version|όνομασελίδας που θα περιέχει την εκτυπώσιμη μορφή (αν δεν βάλετε μια τότε η προκαθορισμένη τιμή είναι όνομα_σελίδας/εκτυπώσιμη μορφή)|προαιρετική πληροφορία|προαιρετικό κείμενο του ___ είναι διαθέσιμη (αν δεν προσθέσεις κάτι , θα τεθεί το όνομα της σελίδας)}}

Τι τυπώνουμε Το αποτέλεσμα
{{print version|||Οδηγός του pidgin}}
{{print version|LibreOffice_επεξεργαστής_κειμένου}}
Αν μπερδευτήκατε προσέξτε πως o σύνδεσμος θα δείχνει προς τη σελίδα που καθορίσαμε -το πρώτο όρισμα- και θα εμφανιστεί το όνομα της σελίδας στο οποίο χρησιμοποιούμε το πρότυπο που είναι η σελίδα Print Version στην περίπτωση μας.
{{print version|LibreOffice_επεξεργαστής_κειμένου|Το σχόλιο μου|Εγχειρίδιο LibreOffice}}
Στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιήσαμε όλα τα ορίσματα του προτύπου. Το πρώτο δεν εμφανίζεται αλλά καθορίζει το που θα δείχνει ο σύνδεσμος. Το δεύτερο είναι ένα σχόλιο. Το τρίτο μπαίνει στο κομμάτι κειμένου 'του .... είναι διαθέσιμη'.
{{print version|LibreOffice_επεξεργαστής_κειμένου|Καλή εκτύπωση!!}}


Δείτε επίσης