Συζήτηση βοήθειας:Περιεχόμενα

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικιβιβλία

Σημείωμα του διαχειριστή: Η δομή της σελίδας βοήθειας βασίζεται σε πίνακες με χρήση και κανόνων στυλ. Να θυμηθούμε ότι η βασική δομή ενός πίνακα με χρήση βικικειμένου είναι :

{|
|+ Η επικεφαλίδα 
|-
| Κελί1 || Κελί 2 || Κελί 3
|-
|Κελί A
|Κελί B
|Κελί C
|}
Η επικεφαλίδα
Κελί1 Κελί 2 Κελί 3
Κελί A Κελί B Κελί C

Προσέξτε πως μπορούμε να ορίσουμε κελιά με 2-3 τρόπους.

Έχουμε εμφωλευμένους πινακες. Μπορουμε να 'δουμε' τη δομή της με την ιδιότητα border="1" ή style=" background:#fcfcfc; border:3px solid blue; " αμέσως μετά το άνοιγμα του πίνακα. Αν πάλι δεν θέλουμε να φαίνεται το περίγραμμα τότε θέτουμε απλά style=" ... ; border=none;" η διαγράφουμε τις σχετικές προσθήκες.