Τα πρώτα σου βήματα στο Gambas

Από Βικιβιβλία

Το GAMBAS είναι ένα ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον δημιουργίας λογισμικού βασισμένο σε μια αντικειμενοστραφή διάλεκτο της basic και επηρεασμένη από τα βασικά χαρακτηριστικά της visual basic.


Δημιουργία του πρώτου μας προγράμματος.

Συντομή περιγραφή:Φόρμα με ένα πεδίο κειμένου(TextBox) και δύο κουμπία.Ένα κουμπί εμφανίζει μύνημα με το κείμενο που έχει εισαχθεί στο πεδίο κειμένου, το άλλο κουμπί καθαρίζει το πεδίο κειμένου.