Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Άδειες Χρήσης

Από Βικιβιβλία

Μηχανισμοί Προστασίας των Κοινόκτητων Έργων[επεξεργασία]

Μία άδεια Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχει άμεση σχέση με το “copyright”, αντιστρέφοντας ριζικά την έννοια του. Αντί να προασπίζει τον περιορισμό της χρήσης του πηγαίου κώδικα, τον απελευθερώνει, κατοχυρώνοντας την ελεύθερη χρήση του. Οι πιο γνωστές από τις διαθέσιμες άδειες χρήσης παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες:

Άδεια Χρήσης Λογισμικού[επεξεργασία]

Τον Φεβρουάριο του 1998 μια ομάδα θέλησε να αντικαταστήσει τον όρο "Free Software" με το "Open Source Software". Όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια του κειμένου αυτού και οι δύο όροι ουσιαστικά αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο. Πολλοί άνθρωποι νεοεισερχόμενοι στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού μπερδεύονται με την λέξη "ελεύθερο" γιατί ή λέξη ως όρος "ελεύθερο λογισμικό" δεν εκφράζει αυτό που νομίζουν. Για αυτούς το "ελεύθερο" σημαίνει "δωρεάν". Ένα Αγγλικό λεξικό περιέχει σχεδόν είκοσι διαφορετικές έννοιες για την λέξη "ελεύθερο". Μόνο μια από αυτές σημαίνει "δωρεάν". Οι υπόλοιπες αναφέρονται στην ελευθερία και στην έλλειψη περιορισμών. Όταν μιλάμε για Ελεύθερο Λογισμικό εννοούμε ελεύθερο και όχι χρήματα. Το λογισμικό που απλά δεν πληρώνεις για να το αποκτήσεις, μόνο ελεύθερο δεν είναι. Μπορεί να σας απαγορέψει την διακίνησή του, και σίγουρα δεν μπορείτε να το βελτιώσετε. Το λογισμικό που προσφέρεται χωρίς χρήματα είναι συνήθως ένα όπλο που χρησιμοποιείται για να προωθήσει κάποιο σχετικό προϊόν ή για να οδηγήσει έναν μικρότερο ανταγωνιστή εκτός δουλειάς και φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα παραμείνει δωρεάν. Το ελεύθερο λογισμικό είναι πάντα ελεύθερο. Ότι διατίθεται χωρίς πνευματικά δικαιώματα (public domain) μπορεί να αρπαχτεί και να ενσωματωθεί σε προγράμματα κλειστής αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια όποιες βελτιώσεις γίνουν δεν είναι "ελεύθερες". Για να παραμείνει λοιπόν ελεύθερο ένα λογισμικό θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένο και να συνοδεύεται από άδεια. Για τους αμύητους ένα λογισμικό ή είναι δωρεάν ή δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι συνήθως πιο πολύπλοκη. Για να την καταλάβουμε καλύτερα θα κάνουμε μια μικρή περιπλάνηση στον χώρο των αδειών χρήσης λογισμικού. Η έκφραση "πνευματικά δικαιώματα" (Copyrights) είναι το μέσον προστασίας της εργασίας οποιουδήποτε δημιουργού. Σε πολλές χώρες το λογισμικό που γράφετε, προστατεύεται αυτόματα. Η άδεια χρήσης είναι οι κανόνες, υπό τους οποίους οι συγγραφείς, επιτρέπουν τη χρήση της δημιουργίας τους από άλλους, με όρους που οι ίδιοι καθορίζουν. Εξαρτάται από τον συγγραφέα αν θα συμπεριλάβει άδεια χρήσης όπου θα καθορίζεται με ποιους όρους θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό του. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό δείτε τη σελίδα http://www.copyright.gov/. Βεβαίως για κάθε περίπτωση απαιτούνται διαφορετικές "άδειες". Οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία διαθέτουν μόνο τον μεταγλωττισμένο κώδικα (που δεν διαβάζεται από ανθρώπους) και βάζουν πολλούς περιορισμούς στη χρήση του λογισμικού.Αντίθετα, οι συγγραφείς ελεύθερου λογισμικού, γενικά, αναζητούν κάποιο συνδυασμό των εξής παρακάτω:

 • Δεν επιτρέπουν την χρήση του κώδικα τους σε λογισμικό που είναι ιδιωτικής εκμετάλλευσης (proprietary software).
 • Προστατεύουν την ταυτότητα του προσώπου που εκπόνησε τον κώδικά.
 • Διανομή του πηγαίου κώδικα.
 • Αναγκάζοντάς οποιαδήποτε εργασία που περιέχει μέρος της δικής τους να χρησιμοποιήσει την ίδια "άδεια" ( αυτές οι εργασίες στις συζητήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα λέγονται "Απορρέουσες εργασίες").
Πολλοί άνθρωποι γράφουν τις δικές τους "άδειες". Αυτό είναι παρακινδυνευμένο γιατί γράφοντας μία άδεια σύμφωνα με τους όρους που εσύ θέλεις, ενδέχεται να μην λάβεις υπόψη σου ευαίσθητα θέματα. Συχνά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι ή διφορούμενο ή οι άνθρωποι δημιουργούν όρους που αντικρούονται μεταξύ τους. Το να γράψεις μια άδεια που να μπορεί να έχει υπόσταση σε περίπτωση δίκης είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ευτυχώς υπάρχουν έτοιμες γραμμένες άδειες και μάλλον κάποια από αυτές θα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.[1]

Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, General Public License – GPL[επεξεργασία]

Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU, General "Public License "- GPL License δημοσιεύθηκε το 1989 από το FSF - Free Software Foundation, το οποίο είχε ιδρύσει ο Richard Stallman τρία χρόνια νωρίτερα, ως μέρος του έργου GNU Project. Η άδεια δημιουργήθηκε για τα προγράμματα που έγραφε το Gnu Project και δίνει στους κατόχους ενός προγράμματος τα ακόλουθα τέσσερα δικαιώματα, που στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού είναι γνωστά και ως Τέσσερις Ελευθερίες:

 1. να μπορούν να εκτελούν ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.
 2. να μπορούν να μελετούν τη λειτουργία ενός προγράμματος και να το τροποποιήσουν κατά την κρίση τους.
 3. να μπορούν να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος.
 4. να μπορούν βελτιώσουν το πρόγραμμα και να προσφέρουν τις προσθήκες τους στην κοινότητα, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα.

Προϋποθέσεις για τα παραπάνω είναι ο ανοιχτός κώδικας, δηλαδή ο κώδικας του προγράμματος να είναι γνωστός και προσβάσιμος στον χρήστη. Η διαφορά της GPL από την BSD είναι ότι κάθε αντίγραφο, παράγωγο και προϊόν ενός GPL προγράμματος, υποχρεούται να κυκλοφορεί κι αυτό υπό την ίδια άδεια. Αντίθετα στην άλλη περίπτωση, τα παράγωγα προγράμματα μπορεί να είναι και ιδιόκτητα (proprietary).

Το 1991 η άδεια GPL πέρασε στην έκδοση "GPLv2", με την κυριότερη αλλαγή να υφίσταται ο όρος “Liberty or Death”, όπως τον χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Stallman, - την ενότητα 7. Η ενότητα αυτή προβλέπει ότι εάν έχουν επιβληθεί σε κάποιον/α περιορισμοί οι οποίοι τον/την αποτρέπουν από την διανομή ενός λογισμικού, το οποίο είναι κατοχυρωμένο με άδεια GPL, με τρόπο τέτοιο ο οποίος σέβεται την ελευθερία κάποιου άλλου χρήστη, τότε αυτός/αυτή δεν μπορεί να το διανέμει καθόλου. Στόχος ήταν ότι με αυτό τον τρόπο θα καταστεί λιγότερο ελκυστικό για τις εταιρείες να χρησιμοποιούν την απειλή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, έτσι ώστε να απαιτούν την καταβολή τελών και αποζημιώσεων από τους προγραμματιστές ελεύθερου λογισμικού.

Παράλληλα σχεδιάστηκε μία νέα άδεια-παράγωγος της GPL v2, η Library GNU General Public License - "LGPL v2", η οποία βρήκε εφαρμογή σε ένα μέρος των βιβλιοθηκών του GNU και κατ’ επέκταση σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη επιθυμεί ο συγγραφέας της. Θεωρήθηκε στρατηγικής σημασίας η χρησιμοποίηση μιας λιγότερο περιοριστικής άδειας για την βιβλιοθήκη της C και για τις βιβλιοθήκες λογισμικών τα οποία παρεμφερείς λειτουργίες με αυτές κλειστού ιδιόκτητου λογισμικού. Η αρίθμηση της νέας άδειας ξεκινάει από την έκδοση v2, για αποτυπώσει την αλληλένδετη σχέση της με την δεύτερη έκδοση της GPL και να τονίσει την συμπληρωματικότητα τους. To 1999 η Library General Public License - LGPL μετονομάστηκε σε Lesser General Public License - LGPL και μεταπήδησε στην έκδοση "LGPL v2.1".

Από το 2007 έως σήμερα, η άδεια GPL βρίσκεται στην έκδοση 3 (GPLv3). Ύστερα από τέσσερα δημοσιευμένα προσχέδια προς συζήτηση σε διάστημα δεκαοχτώ μηνών (από εννέα όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί) το Free Software Foundation δημοσίευσε στις 29 Ιουνίου 2007 την επίσημη έκδοση GPLv3, γραμμένη από τον Stallman σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους που ασπάζονται την φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού. Ο κύριος άξονας της νέας, τροποποιημένης έκδοσης της άδειας ήταν οι αλλαγές σε σχέση με τις ευρεσιτεχνίες λογισμικού, την συμβατότητα αδειών ανοιχτού λογισμικού, τον ορισμό του «πηγαίου κώδικα» και τους περιορισμούς στο υλικού για την παραμετροποίηση λογισμικού - το λεγόμενο "tivoization". Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν την διεθνοποίηση, τον χειρισμό των παραβιάσεων των αδειών και το πως μπορούν να χορηγηθούν πρόσθετα δικαιώματα από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές, έχουν πραγματοποιηθεί με γνώμονα την δυνατότητα των συγγραφέων να προσθέτουν συγκεκριμένους όρους ή προϋποθέσεις στις συνεισφορές τους. Μία από αυτές τις νέες προαιρετικές απαιτήσεις, η οποία ορισμένες φορές αναφέρεται ως ο όρος Affero, έχει ως στόχο την εκπλήρωση ενός αιτήματος που αφορά το λογισμικό ως υπηρεσία. Με την προσθήκη αυτού του όρου προκύπτει ένας νέος τύπος άδειας, η άδεια Affero General Public License - "AGPL v3".

Συμπερασματικά, υπάρχουν περισσότερες από 50 άδειες χρήσεις που συμμορφώνονται με τα πρότυπα του οργανισμού OSI "Open Source Initiative", και συνεπακόλουθα εντάσσονται στην κατηγορία ΕΛ/ΛΑΚ. Συνεπώς είναι απολύτως εφικτός ο εντοπισμός και η επιλογή της κατάλληλης άδειας ΕΛ/ΛΑΚ που να συμμορφώνεται πλήρως με τις ανάγκες του οργανισμού ή του φορέα που επιθυμεί να αναπτύξει λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Παραδείγματα Λειτουργικών Συστημάτων Ελεύθερου Κώδικα

Linux ή GNU/Linux

Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα με πηγαίο κώδικα ο οποίος είναι διαθέσιμος στον καθένα, δηλαδή πρόκειται για ελεύθερο και "ανοικτού κώδικα" λογισμικό. Υποστηρίζεται από μια πληθώρα συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, Laptops, "υπερυπολογιστές" κλπ.

Υλοποιήθηκε από τον "Λίνους Τόρβαλντς" o οποίος ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στην Φιλανδία πειραματίστηκε ακολουθώντας το μοντέλο του Minix. Γράφτηκε σε γλώσσα κυρίως "C" και "Assembly" μα και σε άλλες διάφορες γλώσσες. Το 1991 ανακοινώθηκε η πρώτη έκδοση 0.02 και το 1994 εμφανίστηκε η έκδοση 1.0 Linux Kernel. Πλέον χιλιάδες προγραμματιστές μα και εταιρείες συμβάλλουν στο να γίνει το "Linux" καλύτερο και φυσικά έχει ξεπεράσει σε δημοτικότητα τη «μούσα» του, το μικρό UNIX σύστημα MINIX.

Το σύστημα στη σχεδίαση του αποτελείται από έναν μονολιθικό ή αρθρωτό πυρήνα "(πυρήνα Linux)" που ελέγχει κάθε διεργασία όπως την πρόσβαση στα αρχεία συστήματος κ.α.. Μια "Διανομή Linux" ρυθμίζει και εγκαθιστά τον πυρήνα Linux καθώς αποτελεί ένα πακέτο λογισμικού συστήματος και εφαρμογών. Οι διανομές είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο καθώς προσφέρουν "διαλειτουργικότητα". Τα προγράμματα που περιέχονται στις διανομές είναι ποικίλα. Υπάρχουν ελεύθερα προγράμματα αλλά και προγράμματα τα οποία είναι μη ελεύθερα σε ορισμένες διανομές.

Τέλος, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι πολυάριθμα, όπως για παράδειγμα: 32 ή 64 bit ανάλογα με την αρχιτεκτονική, Multitasking: η δυνατότητα να λειτουργούν πολλά προγράμματα ταυτόχρονα, Multiplatform: συμβατό με μια πληθώρα επεξεργαστών, σελιδοποίηση της "Virtual Memory" κ.α..


ReactOS

Το React Operating System είναι λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα γραμμένο κυρίως στη γλώσσα προγραμματισμού "C" αλλά έχει και στοιχεία γραμμένα σε "C++". Δεν είναι διαδεδομένο και ακόμη και η ομάδα προγραμματιστών του το θεωρούν ακατάλληλο για καθημερινή χρήση. Στόχος του "ReactOS" να παρέχει συμβατότητα με οτιδήποτε προορίζεται για τα Microsoft Windows NT.

Ιδρυτής της ReactOS είναι ο Jason Filby και το 1998 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου ReactOS η οποία συνεχίζεται εως και σήμερα.

Τέλος, μερικές από τις απαιτήσεις του συστήματος είναι: Επεξεργαστής συμβατός με x86, Pentium ή νεότερος, 24 ΜΒ RAM, οδηγός CD-ROM, κράτα γραφικών VGA 2M κ.α..

Άδεια ανοιχτού κώδικα από το Πανεπιστήμιο του Illinois/NCSA[επεξεργασία]

Η άδεια αυτή είναι βασισμένη πάνω σε όρους της Expat και διαφόρων τροποποιημένων BSD αδειών. Πρόκειται για μια επιτρεπτή μη- copyleft άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, συμβατή με τη GNU GPL (General Public License). Η συγκεκριμένη άδεια είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας επιτροπής που έλαβε μέρος στο Πανεπιστήμιο του Illinois (NCSA) το 2001. Στόχος της επιτροπής αυτής, ήταν η δημιουργία ενός νέου προτύπου άδειας τόσο για το Πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί το Εθνικό Κέντρο εφαρμογών για Υπέρ-υπολογιστές (NCSA), όσο και για την παγκόσμια κοινότητα λογισμικού γενικότερα. Τελικά, πιστοποιήθηκε επισήμως, ως μια ανοιχτού κώδικα άδεια (open-source license) στις 28 Μαρτίου 2002, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου γνωστό με το όνομα «Open Source Initiative» (Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα). Γενικά, ο πηγαίος κώδικας στο πλαίσιο της άδειας του NCSA μπορεί να ενσωματωθεί σε εμπορικά προϊόντα, χωρίς την αμοιβαιότητα των απαιτήσεων που απαιτούν οι copyleft άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Η άδεια είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις της GNU GPL. Η άδεια του Πανεπιστημίου του Illinois αποτελεί πρότυπο βάσης, όπως οι MIT/X11 και BSD άδειες. Η αρχική της χορήγηση έγινε με βάση το κείμενο της MIT άδειας, κατά την οποία δηλώνει σαφέστατα, ότι ισχύει για λογισμικά, καθώς και οποιαδήποτε σχετικά τεκμηριωμένα αρχεία και αναφέρεται συγκεκριμένα σχετικά με ποια δικαιώματα μεταφέρονται από τις BSD άδειες. Οι τρεις ρήτρες άδειας, είναι σχεδόν πανομοιότυπες, με εκείνες που βρίσκονται στις τροποποιημένες BSD άδειες. Απαιτούν επίσης, πως η άδεια θα αναμεταδίδεται συνεχώς και θα απαγορεύεται η χρήση των ονομάτων των συνεισφερόντων, ώστε να αποτραπεί η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων χωρίς έγκυρη άδεια. Εδώ διαφέρει από την MIT άδεια, καθώς είναι πιο ακριβής, στο ότι δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε αναδιανομές του πηγαίου κώδικα ή μορφών του αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, η άδεια παραχωρείται δωρεάν, σε κάθε άτομο που αποκτά αντίγραφο του λογισμικού που περιλαμβάνει την άδεια και σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης, ώστε να ασχοληθεί με το λογισμικό επ' αορίστου, συμπεριλαμβανομένων επίσης και δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης, ακόμη και πώληση αντιγράφων του συγκεκριμένου λογισμικού και όλα αυτά χωρίς περιορισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι, τυχόν αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την συγκεκριμένη δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αναδιανομές σε δυαδική μορφή θα πρέπει αναπαράγουν την ανωτέρω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη λίστα προϋποθέσεων και τις ακόλουθες δηλώσεις αποποίησης ευθυνών στην τεκμηρίωση ή / και άλλων υλικών που παρέχονται με τη διανομή και τέλος, να μη γίνεται χρήση των ονομάτων της Ομάδας Ανάπτυξης, του Ιδρύματος και τυχόν συνεισφερόντων, για την προώθηση διαφόρων προϊόντων από αυτό το λογισμικό, χωρίς ρητή άδεια.

Από την άδεια χρήσης του NCSA του Πανεπιστημίου, εμπνεύστηκε ο Lawrence Rosen –γενικό μέλος και γραμματέας της «Πρωτοβουλίας Ανοιχτού Κώδικα» - ο οποίος δημιούργησε την «Academic Free License» (Ελεύθερη Ακαδημαϊκή Άδεια). Η «Academic Free License» είναι περισσότερο πολύπλοκη σε σχέση με τις BSD, MIT και NCSA άδειες και με τη σειρά της καλύπτει άλλους τομείς, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και Trademark Law (Δίκαιο περί σημάτων).

Άδεια Ανοιχτού Κώδικα Zimbra (ZPL)[επεξεργασία]

Ο πηγαίος κώδικας της Zimbra Collaboration Suite (ZCS) είναι διαθέσιμος υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Zimbra (Zimbra Public License – ZPL), οι οποίοι αντλούνται από την Άδεια Δημόσιας Χρήσης (Common Public License – CPL) και την Άδεια Δημόσιας Χρήσης Mozilla (Mozilla Public License – MPL), σύμφωνα με των οποίων τις προδιαγραφές των παρόντων αρχείων, αν ο κώδικας διανεμηθεί, θα παρέχεται στους παραλήπτες υπό τους ίδιους όρους. Περιλαμβάνεται επίσης ένας όρος που αφορά τη διατήρηση των επωνυμιών, των λογότυπων κ.λ.π., κατατάσσοντάς την έτσι στις Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού. Η συγκεκριμένη άδεια είναι ασύμβατη με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (General Public License – GPL) και εν μέρη επιτρεπτή άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού. Η Άδεια Χρήσης Zimbra είναι παρόμοια με την Άδεια Απόδοσης Δημόσιας Χρήσης (Common Public Attribution License – CPAL) της Πρωτοβουλίας Ανοιχτού Κώδικα της ίδιας κατηγορίας. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation – FSF) αποδέχεται την άδεια ως άδεια ελεύθερου λογισμικού και τη θεωρεί ταυτόσημη με την Άδεια Δημόσιας Χρήσης Yahoo! (Yahoo! Public License – YPL) με μοναδική διαφορά πως την άδεια αυτή τη διανέμει η VMware και όχι το Yahoo!.


Ιστορικό Σημείωμα Άδειας και Αποποίησης (HPND)[επεξεργασία]

Το Ιστορικό Σημείωμα Άδειας και Αποποίησης (Historical Permission Notice and Disclaimer) είναι μια άδεια open source, η οποία εγκρίθηκε από το Open Source Initiative. Είναι μοναδική μεταξύ των αδειών του OSI λόγω των επιλογών που επιτρέπει στην κατασκευή της . Αυτό επιτρέπει στον δικαιούχο να επιλέξει από οπουδήποτε 0 έως 2 αποποιήσεις εγγύησης, αν θέλει να απαγορεύσει τη δημοσιότητα τους από τα παράγωγα του λογισμικού (όπως το BSD License), και άλλες επιλογές ορθογραφίας και γραμματικής. Εκτός από αυτό, η άδεια μπορεί να είναι σχεδόν πανομοιότυπη λειτουργικά με τη νέα 3-clause BSD άδεια (αν ασκείται η επιλογή για τη ρήτρα μη προώθησης), ή με την άδεια χρήσης του MIT License (αν δεν ασκείται η επιλογή για τη ρήτρα μη προώθησης) .

Παραλλαγές αυτής της άδειας χρησιμοποιούνται κυρίως σε παλιότερα λογισμικά, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού πυρήνα BSD, που αναπτύχθηκε από την IBM, την Intel και από άλλες. Σήμερα, είναι πιο δημοφιλές να επιλέξετε είτε το νέο 3-clause BSD License ή την άδεια χρήσης του MIT για να καλύψει τις ανάγκες της αδειοδότησης του έργου. Αυτή είναι η μόνη OSI-πιστοποιημένη άδεια (με εξαίρεση το δημόσιο τομέα) απ’ όπου μπορεί να λείπει μια αποκήρυξη της εγγύησης. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη την άδεια ως άδεια ελεύθερου λογισμικού γενικά, αλλά το έχει πράξει για ορισμένες παραλλαγές, όπως αυτό που χρησιμοποιείται για τις εκδόσεις της Python πριν από 1.6b.

Η άδεια είναι για χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση και διανομή του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιοδήποτε σκοπό και χωρίς χρέωση παραχωρείται, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα. Τόσο η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η άδεια ειδοποίησης θα πρέπει να εμφανίζονται στα δικαιολογητικά έγγραφα, και το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή συναφών φορέων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη διαφήμιση ή στη δημοσιοποίηση σχετικά με τη διανομή του λογισμικού χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.

Μη εγκεκριμένη Άδεια Χρήσης Λογισμικού[επεξεργασία]

Hacktivismo Enhanced-Source Software License(HESSLA)

Ή άδεια Hacktivismo Enhanced Source Software License (HESSLA) είναι μια άδεια χρήσης που προτείνεται από την ομάδα Hacktivismo (μιας ομάδας που αποτελείται από διεθνούς φήμης hackers, από δικηγόρους, δημοσιογράφους και κάθε είδος ανθρώπου που έχει σκοπό να προστατέψει μέσω της τεχνολογίας τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Cult of the Dead Cow. Ή άδεια αυτή κυκλοφόρησε με σκοπό να βάλει ηθικούς περιορισμούς στην χρήση αλλά και στην τροποποίηση των λογισμικών που είναι διαθέσιμα για κατέβασμα από την ομάδα. Γράφτηκε από τον Καναδό hacker Oxblood Ruffin , ο οποίος εκτός από μέλος της Cult of the Dead Cow είναι και ιδρυτής της ομάδας Hacktivismo , καθώς επίσης και από τον Eric Grimm(έναν δικηγόρο του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού για την υπεράσπιση των ηλεκτρονικών δικαιωμάτων, το EFF). Ή άδεια HESSLA επιτρέπει βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν πάνω στα λογισμικά αλλά απαγορεύει τη χρήση των λογισμικών αυτών για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή την εισαγωγή χαρακτηριστικών που κατασκοπεύουν το χρήστη. Εξαιτίας αυτών των περιορισμών τεχνικά δεν χαρακτηρίζεται σαν μια ελεύθερη άδεια χρήσης, παρόλο που ήταν εμπνευσμένο από το ελεύθερο λογισμικό και τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Έχει κατηγορηθεί από το 'Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού(Free Software Foundation) για την εισαγωγή περιορισμών επειδή οι περιορισμοί αυτοί είναι παράλληλα αναποτελεσματικοί για την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης. Μια ακόμα αναφορά που πρέπει να γίνει για την άδεια αυτήν είναι ότι δεν έχει εγκριθεί από τον οργανισμό OSI που είναι ο υπεύθυνος οργανισμός για την έγκριση αδειών ελεύθερου λογισμικού.

Academic Free License- AFL v.3.0[επεξεργασία]

Η AFL είναι μια ελεύθερη άδεια χρήσης λογισμικού η οποία γράφτηκε το 2002 από τον Lawrence E. Rosen, το γενικό σύμβουλο του Open Source Initiative. Η άδεια αυτή επιχορηγεί παρόμοια δικαιώματα όπως και οι BSD, MIT, UoI/NCSA και η Apache άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στο λογισμικό να είναι ιδιόκτητο, αλλά γράφτηκε για να διορθώσει αντιληπτά προβλήματα αυτών. Αυτή η άδεια ισχύει σε οποιαδήποτε πρωτότυπη δουλειά συγγραφής, όπου ο ιδιοκτήτης έχει τοποθετήσει την παρακάτω ειδοποίηση αδειών δίπλα από την ειδοποίηση αδειών Copyright. Ο πάροχος της άδειας χορηγεί στον ενδιαφερόμενο μια άδεια Copyright για να αναπαράγει την πρωτότυπη δουλειά του σε αντίγραφα για να κάνει κάποιες ενέργειες πάνω σε αυτά όπως τροποποίηση, μετατροπή, να δημιουργήσει αντίγραφα και να τα διανέμει δημόσια. Ο πάροχος επίσης χορηγεί και μια άδεια ευρεσιτεχνίας που ανήκει και ελέγχεται από αυτόν και την οποία ενσωματώνει στην αρχική δουλειά και κάνει χορήγηση του Πηγαίου Κώδικα, δηλαδή συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο να παρέχει ένα αντίγραφο του κώδικα το οποίο να είναι αναγνώσιμο μόνο από μηχανή.
Σαν συμφωνία του παρόχου με τον ενδιαφερόμενο, ο δεύτερος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή τα σήματα του παρόχου της άδειας ή άλλων ατόμων που έχουν συνεισφέρει για να προωθήσει το έργο του, εκτός αν πάρει άδεια από αυτούς, όπως και ότι ο ενδιαφερόμενος για την άδεια αυτή θα πρέπει να ελέγχει κάθε εξωτερική ανάπτυξη της αρχικής δουλειάς του όπως και τον παράγωγων έργων αυτής. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει ακόμα να διατηρεί μέσα στον πηγαίο κώδικα κάθε παράγωγου έργου που δημιουργεί, όλα τα Copyrights, ευρεσιτεχνίες ή εμπορικά σήματα που έχει ο πηγαίος κώδικας της αρχικής δουλειάς του. Παραπάνω, ο πάροχος δεν φέρει καμία νομική ευθύνη σε καμία περίπτωση αδικοπραξίας, αμέλειας ή οποιασδήποτε ζημιάς και καταστροφής που προκύψει. Εάν ο ενδιαφερόμενος συναινέσει με αυτήν την άδεια σημαίνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται την άδεια αυτή μαζί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της αλλά η άδεια θα σταματήσει να ισχύει όταν σταματήσει να τα τηρεί. Σε περίπτωση δικαστικών διαμαχών, η δίκη θα γίνει σε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην περιοχή κατοικίας του παρόχου ή εκεί που πραγματοποιείτε η δραστηριότητα της άδειας αυτής. Φυσικά θα υπάρξουν και αμοιβές δικηγόρων όπου θα υπάρξουν έξοδα από την μεριά του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η άδεια κριθεί ως μη εφαρμόσιμη θα τροποποιηθεί στον βαθμό για να καταστεί.
Αυτή η άδεια έχει τα πνευματικά δικαιώματα 2005 του Lawrence Rosen και επιτρέπετε η αντιγραφή της ή η διανομή της χωρίς μορφοποίηση και δεν επιτρέπετε από τον χρήστη η μορφοποίηση της άδειας όσο αφορά την αρχική δουλειά ή της παράγωγες δουλειές.

Πηγή:[1]

Adaptive Public License (APL-1.0)[επεξεργασία]

Η Adaptive Public License(APL) είναι μια άδεια ανοικτού κώδικα του πανεπιστημίου της Victoria (University of Victoria, Canada). Είναι ένα ασθενές copyleft, προσαρμόσιμο πρότυπο άδειας που έχει εγκριθεί από την Πρωτοβουλία Ανοικτού Κώδικα (Open Source Initiative). Εντάσσεται στις προστατευτικές άδειες και αναφέρεται στην χρησιμοποίηση ή μη ενός λογισμικού για αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση και διανομή υλικού. Ο αρχικός συνεργάτης για ένα έργο(project) δημιουργεί τις προϋποθέσεις άδειας για το εν λόγω έργο, επιλέγοντας συγκεκριμένες επιλογές από το πρότυπο άδειας. Οι επιλογές περιλαμβάνουν αρχικά διεθνή δικαιοδοσία, αν θα πρέπει ή όχι να χορηγηθούν δικαιώματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας (patent rights) και περιορισμένη απόδοση και διατάξεις επωνυμίας. Τέλος, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του πόσο ευρέως μπορεί να διανεμηθεί η πηγή πριν να είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει τις αλλαγές του κώδικα και ο βαθμός τεκμηρίωσης των αλλαγών. Μερικά προγράμματα υπό την άδεια του APL είναι τα εξής: Cheat engine, MusicDNS, SwisTrack.

Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια[επεξεργασία]

Cheat Engine(CE): Το Cheat Engine(CE) είναι ένα πρόγραμμα ανοικτού κώδικα το οποίο σαρώνει την μνήμη του υπολογιστή, διαχειρίζεται/επεξεργάζεται τα θεμελιώδεις δυαδικά δεδομένα τα οποία αποτελούν ένα αρχείο και ανιχνεύει/επιλύει σφάλματα. Δημιουργήθηκε από τον Erik Heijnen (“Dark Byte”) και δουλεύει στο λειτουργικό Windows. Το Cheat Engine χρησιμοποιείται κυρίως για να «κλέβεις στα παιχνίδια στον υπολογιστή(Cheating) και ορισμένες φορές ανασυντάσσεται για να μην ανιχνευτεί. Στην ουσία το Cheat Engine σαρώνει την μνήμη και όταν επιλεγεί το παιχνίδι από τον χρήστη τότε ο χρήστης εισάγει τιμές μέσα στο πρόγραμμα τις οποίες βρίσκει το Cheat Engine μέσα στο παιχνίδι και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να τις αλλάξει.Για παράδειγμα μπορεί ο χρήστης να αποκτήσει απεριόριστη ζωή ή σφαίρες σε ένα παιχνίδι, να πειράξει το Direct3D το οποίο είναι υπεύθυνο για την αναπαραγωγή των γραφικών στο παιχνίδι ώστε να βλέπει μέσα από τοίχους κ.ο.κ. Παρ’ όλ’ αυτά οι δυνατότητες του αυτές χρησιμοποιούνται μόνο σε παιχνίδια εκτώς διαδικτιου διότι στην πληθώρα των παιχνιδιών που παίζονται με περισσότερους από έναν παίχτες οι κλέφτες διώκονται όταν "κλέβουν". Το Cheat Engine είναι γραμμένο στην Αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού Πασκάλ και έχει δύο εκδόσεις, το Cheat Engine Delphi και το Cheat Engine Lazarus. Το πρώτο είναι γραμμένο για 32-bit εκδόσεις των Windows XP ενώ το δεύτερο για 32/64 bit εκδόσεις για Windows Vista και πάνω.


SwisTrack: Το SwisTrack είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώντας μία εικόνα ή ένα βίντεο σαν πηγή ανιχνεύει ρομπότ, ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα. Χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη OpenCV της Intel για γρήγορη ανάλυση της εικόνας/βίντεο και υποστηρίζει USB, FireWire, GigE Vision και αρχεία AVI.


AmpliFIND(MusicDNS): Το MusicDNS ήταν ένα πρόγραμμα της MusicIP το οποίο χρησιμοποιούσε αποσπάσματα τραγουδιών τα οποία εισήγαγε ο χρήστης και μέσω του ιντερνετ εύρισκε τον τίτλο του τραγουδιού. Αργότερα όταν η MusicIP διαλύθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Andrew Stress, αγόρασε τα δικαιώματα του MusicDNS και μετονόμασε την υπηρεσία σε AmpliFIND .

Android License (ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΟΤΣΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)[επεξεργασία]

Το Android είναι λειτουργικό σύστημα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το οποίο τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού Linux. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Google και αργότερα από την [Handset Alliance|Open Handset Alliance].Επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας την συσκευή μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού ανεπτυγμένων από την Google.Το Android είναι κατά κύριο λόγο σχεδιασμένο για συσκευές με οθόνη αφής, όπως τα έξυπνα τηλεφωνα και τα τάμπλετ, με διαφορετικό περιβάλλον χρήσης για τηλεοράσεις (Android TV), αυτοκίνητα (Android Auto) και ρολόγια χειρός (Android Wear). Παρόλο που έχει αναπτυχθεί για συσκευές με οθόνη αφής, έχει χρησιμοποιηθεί σε κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συνηθισμένους Η/Υ (π.χ. το HP Slate 21) και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το Android είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο λογισμικό στον κόσμο. Οι συσκευές με Android έχουν περισσότερες πωλήσεις από όλες τις συσκευές Windows, iOS και Mac OS X μαζί.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ:

-Η Εφαρμογή φακός για τη συσκευή σας! Απίστευτα απλή αλλά πολύ χρήσιμη εφαρμογή φακός. Χρησιμοποιεί το LED / φλας / οθόνη της συσκευής σας σαν φακό. Η εφαρμογή Μικροσκοπικός Φακός είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη εφαρμογή φακού led στο Android Market, επειδή:

-Υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές με φλας φωτογραφικής μηχανής (led φλας)

-Επίσης είναι ο πιο φωτεινός φακός, λόγω του φλας της φωτογραφικής μηχανής, που εκπέμπει πολύ έντονο φως στο σκοτάδι.

-Πολλά widget για να διαλέξετε

-Πολλοί ωραίοι φωτισμοί οθόνης

-Προσφέρει την καλύτερη υποστήριξη για φλας φωτογραφικής μηχανής

-Η καλύτερη υποστήριξη για ταμπλέτες

-Χωρίς χρέωση


-H εφαρμογή Airdroid έχει τη δυνατότητα:

-να καταλάβει αν βρισκόμαστε σε κλήση ή όχι (ανάγνωση κατάστασης) και να διαβάσει τον αριθμό μας αλλά και του συνομιλητή μας (ανάγνωση ταυτότητας). Να εκτελέσει απευθείας τηλεφωνικές κλήσεις για τις οποίες μας ενημερώνει ότι θα χρεωθούμε -να διαβάσει αλλά και να στείλει τα μηνύματά μας, να τα επεξεργαστεί αλλά και να λάβει νέα

-να χρησιμοποιήσει την κάμερα για λήψη φωτογραφιών και βίντεο

-να εντοπίσει τη θέση μας μέσω GPS αλλά και μέσω δικτύου

-να διαβάσει το αρχείο πρόσφατων κλήσεων αλλά και τις επαφές μας

πηγή(http://www.doctorandroid.gr/2013/04/android-basics-app-permissions.html#sthash.CZHJm1qZ.dpuf)

AMD plpa map License[επεξεργασία]

Είναι μία τροποποιημένη έκδοση της BSD Licence. Περιέχει μία πρόσθετη νομική ρήτρα περιορισμού δράσης που έκανε την άδεια μη-ελεύθερη. Η AMD συμφώνησε να ρίξει την ρήτρα τον Ιανουάριο του 2010. Η ρήτρα της άδειας που ασχολείται με τον έλεγχο των εξαγωγών την κάνει συμβατή με την GPL. Η AMD όμως δεν ήταν σε θέση να ρίξει την ρήτρα αυτή όπως είχε κάνει πιο παλιά. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η αναδιανομή και η χρήση σε κάθε μορφή του υλικού αυτού και οποιουδήποτε προϊόντος τους, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού σε πηγαία είτε δυαδική μορφή, μαζί με τα τυχόν σχετικά έγγραφα, με ή χωρίς τροποποίηση επιτρέπεται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Αναδιανομές του πηγαίου κώδικα οποιουδήποτε λογισμικού πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και όλους τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης ως μέρος του κώδικα.
 2. Αναδιανομές σε δυαδική μορφή του κάθε λογισμικού πρέπει να συμφωνούν με την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και όλους τους όρους της παρούσας άδειας σε οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση και/ ή με άλλα υλικά.
 3. Ούτε τα ονόματα, ούτε εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices ή τυχόν κατοχυρώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν ή να προωθήσουν τα προϊόντα που προέρχονται από το υλικό, χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.
 4. Ανακοίνωση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με περιορισμένα δικαιώματα:Το υλικό αυτό παρέχεται με “περιορισμένα δικαιώματα”. Η χρήση, αντιγραφή ή αποκάλυψη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπόκεινται σε πλήρη έκθεση των περιορισμών που ορίζονται στο FAR52.227 και DFARS252.227 et seq ή οποιοδήποτε διάδοχο ή τους ισχύοντες κανονισμούς. Η χρήση αυτού του υλικού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτελεί αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Advanced Micro Devices Inc και τυχόν κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και όσων έχουν συνεισφέρει.
 5. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης άδειας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ανάκληση όλων των δικαιωμάτων που αναδιανείμει, δίνει πρόσβαση ή χρήση αυτού του υλικού.

Το παρόν υλικό παρέχεται από την Advanced Micro Devices Inc και κάθε κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και τους συντελεστές “ως έχει” στην τρέχουσα κατάσταση του και χωρίς καμία απεικόνιση, εξουσιοδότηση ή οποιοδήποτε είδος ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με τη στήριξη, αποζημίωση, χωρίς σφάλματα ή αδιάλειπτη λειτουργία, ή ότι είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα η ιούς. Όλες οι υποχρεώσεις είναι παρόν, αποποιούνται-ρητή, σιωπηρή ή νόμιμη-συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά οποιωνδήποτε εγγυήσεων τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την ακρίβεια, πληρότητα, λειτουργικότητα, ποιότητα της υπηρεσίας, ή μη παραβίασης. Σε καμία περίπτωση η advanced micro devices inc οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων ή οι συντελεστές δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, συμπτωματική, παραδειγματική ή παρεπόμενη ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, της προμήθειας αγαθών η υπηρεσιών, απώλεια χρήσης, εσόδων, δεδομένων η κερδών η διακοπή εργασιών) όπως προκλήθηκε ή με βάση οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με αυτό το υλικό, ακόμα και αν έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ολόκληρη και συνολική ευθύνη της προηγμένης micro devices inc και οποιαδήποτε κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και τους συντελεστές δεν υπερβαίνει τα δέκα δολάρια (us $ 10,00). Οποιαδήποτε ανακατανομή πρόσβασης η χρήση αυτού του υλικού σημαίνει αποδοχή κατανομής κινδύνου και συμφωνεί στην αποδέσμευση της advanced micro devices inc και οποιουδήποτε κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων και συνεργατών από οποιαδήποτε από όλες τις ευθύνες, υποχρεώσεις, απαιτήσεις σε περισσότερα από δέκα δολάρια )us $ 10,00). Το υλικό αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των ηνωμένων πολιτειών η άλλων χωρών οι οποίοι περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται σε Η.Π.Α. νόμους ελέγχου εξαγωγής, όπως κανονισμούς διαχείρισης εξαγωγών και των εθνικών ελέγχων ασφαλείας όπως ορίζονται στα πλαίσια των η.π.α. Τα παραπάνω μετά την λήξη η τον τερματισμό κάθε άδειας χρήσης ή συμφωνία ή πρόσβασης παύουν να ισχύουν.

Αυτή η άδεια αποτελεί την συνολική συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο του παρόντος και υπερισχύει έναντι όλων των προτάσεων και πριν από τις συζητήσεις και τα γραπτά μεταξύ των μερών σε σχέση με αυτό. Αυτή η άδεια δεν επηρεάζει οποιαδήποτε ιδιοκτησία, δικαιώματα, τίτλο, ενδιαφέρον ή σχετίζονται με αυτό το υλικό. Κανένας από τους όρους αυτής της άδειας δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αρθεί και καμία αθέτηση αυτής της άδειας δεν συγχωρείται εκτός αν γίνει με γραπτή εγγύηση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάθε όρος της παρούσης άδειας είναι ξεχωριστά εκτελέσιμος. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσης άδειας είναι καθορισμένος ή να γίνεται ανεφάρμοστος ή παράνομος, ο όρος αυτός θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί στον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται προκειμένου αυτή η άδεια να παραμείνουν σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ανάπλαση.Αυτή η άδεια πρέπει να διέπεται και να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Τέξας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν τους κανόνες για τη σύγκρουση νόμων οποιοδήποτε κράτους ή δικαιοδοσίας ή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από την παρούσα άδεια πρέπει να υπόκεινται στην δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών δικαστηρίων στο Όστιν του Τέξας, και όλες οι άμυνες αίρονται σχετικά με την προσωπική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής των δικαστηρίων αυτών.

Apache License, Version 2.0[επεξεργασία]

Η άδεια Apache είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (ASF). Όλο το λογισμικό που παράγεται από το ASF ή οποιοδήποτε από τα προγράμματα ή τα θέματά του είναι χορηγημένα σύμφωνα με τους όρους της άδειας Apache. Κάποιο λογισμικό μη-ASF είναι χορηγημένο χρησιμοποιώντας την άδεια Apache επίσης. Η άδεια Apache (εκδόσεις 1.0, 1.1, και 2.0) απαιτεί τη συντήρηση πνευματικών δικαιωμάτων, ειδοποίηση και αποποίηση, αλλά δεν είναι copyleft άδεια - επιτρέπει τη χρήση και τη διανομή του κώδικα πηγής και στην ανοικτή πηγή και κλειστή πηγή λογισμικού.

Ξεκινώντας το 1995 το Apache Group (αργότερα Apache Software Foundation) κυκλοφόρησε διαδοχικές εκδόσεις του [http] διακομιστή του. Η αρχική άδεια ήταν η Apache License 1.0 η οποία ήταν ουσιαστικά ίδια με την παλιά άδεια Barkley Software Distribution License (BSD), με διαφορά μόνο στα ονόματα των οργανισμών. Όταν το Barkley αποδέχθηκε το επιχείρημα που έθεσε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation (FSF)), και τους αποσύρθηκε ο όρος " πρόταση διαφήμισης " από την άδεια BSD, η Apache το 2000 δημιούργησε την άδεια Apache License 1.1 η οποία ήταν μια μικρή παραλλαγή της τροποποιημένης BSD άδειας. Τον Ιανουάριο του 2004 η Apache αποφάσισε να απομακρυνθεί ριζικά από το μοντέλο BSD, και έτσι παράγεται η Apache License 2.0.Στόχοι της αναθεώρησής της ήταν να επιτραπεί η επαναχρησιμοποίησή της χωρίς τροποποίηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα,να περιλαμβάνεται με αναφορά αντί να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε αρχείο και η απαίτηση μιας άδειας ευρεσιτεχνίας σχετικά με τις συνεισφορές που παραβιάζουν κατ'ανάγκη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του συνεισφέροντος. Όπως κάθε άδεια, έτσι και η Apache License 2.0 παρέχει ορισμένα δικαιώματα και προϋποθέσεις. Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι ότι επιτρέπει την ελευθερία να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, την αναδιανομή, τροποποίηση και αντιγραφή του σύμφωνα με τους όρους της άδειας. Όλα τα αντίγραφα τροποποιημένα ή μη, πρέπει να συνοδεύονται από ένα αντίγραφο της άδειας, όλες οι ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας αναπαράγονται με ακρίβεια σε κατανεμημένα αντίγραφα και ο κάτοχος της άδειας δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εμπορικά σήματα ανήκουν στον δικαιοπάροχο. Επίσης, η άδεια αυτή είναι ανεκτική, έτσι ώστε να μην απαιτούνται τροποποιημένες εκδόσεις του λογισμικού που θα διανεμηθούν με την άδεια αυτή.

Ένα ακούσιο αποτέλεσμα της δημιουργίας της, είναι ότι ενώ οι προηγούμενες εκδόσεις της, οι οποίες ήταν βασισμένες στην BSD άδεια, θεωρούνταν ασυμβίβαστες με την Γενική Δημόσια Άδεια (General Public License GPL), η έκδοση Apache 2.0 έγινε συμβατή με την έκδοση 3 της GPL.Οι άδειες αυτές είναι ασυμβίβαστες μόνο προς μία κατεύθυνση και ισχύει όταν κάποιο λογισμικό πρόγραμμα Apache γίνεται ένα παράγωγο έργο της GPLv3. Δηλαδή ένα έργο που συνδυάζει GPLv3 και Apache License 2.0 κωδικό, πρέπει να είναι υπό την έκδοση της GPLv3, πράγμα που είναι αντιφατικό με την απαίτηση της ASF.

Συμπερασματικά, η άδεια Apache αναγνωρίζεται από το Open Source Initiative (ΟSI) ως μια δημοφιλής και ευρέως διαδεδομένη άδεια. 'Όλα τα λογισμικά και τα έργα του Apache Software Foundation (ASF) όπως ο Apache [http] διακομιστής αλλά και άλλα λογισμικά τα οποία δεν είναι υπό αυτή την έκδοση, χρησιμοποιούν αυτή την άδεια. Η Google ανακοίνωσε τον Μάιο του 2008 ότι το 25,8% των έργων που φιλοξενούνται στο Google Code (π.χ το Android), χρησιμοποιούν αυτή την αδεια. Παραπομπές: [2] [3] [4]

O Apache web server είναι ένας από τους δημοφιλέστερους εξυπηρετητές ιστού, κι αυτό γιατί λειτουργεί σε αρκετές πλατφόρμες όπως τα Windows, το Linux, το Unix και το Mac OS X. Κυκλοφόρησε υπό την άδεια λογισμικού Apache 2.0 και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η εργασία που υλοποιεί ένα λογισμικό web server είναι βασικά να δέχεται αιτήματα(requests) πελατών(clients) και να στέλνει απαντήσεις(responses) σε αυτά τα αιτήματα. Ένας web server δέχεται μια διεύθυνση URL, η οποία είτε μεταφράζεται σε ένα όνομα αρχείου (για στατικές αιτήσεις static requests), και στέλνει το αρχείο πίσω μέσω του διαδικτύου από τον τοπικό δίσκο του server στον client, είτε η διεύθυνση URL μεταφράζεται σε ένα όνομα προγράμματος (για δυναμικές αιτήσεις dynamic requests), το οποίο πρόγραμμα εκτελείται και εν συνεχεία το αποτέλεσμα του εν λόγω προγράμματος μέσω του διαδικτύου πηγαίνει πίσω στον αιτούντα. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο web server δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί και να συμπληρώσει την αίτηση(το request), επιστρέφει ένα μήνυμα σφάλματος. O όρος, web server, μπορεί να αναφέρεται σε μηχάνημα (υπολογιστή / hardware) αυτό καθ’αυτό, ή σε λογισμικό που δέχεται τις αιτήσεις και αποστέλλει τις απαντήσεις στους πελάτες. Ο Apache server είναι λογισμικό που υλοποιεί το μοντέλο server – client στο διαδίκτυο.

Το Apache OpenOffice είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Διατίθεται βάσει της Άδειας Apache 2.0 . Πρόκειται για μια σουίτα γραφείου ίδιας λειτουργικότητας με την MS Office. Περιλαμβάνει: Επεξεργαστή Κειμένου (Writer), Υπολογιστικό Φύλλο (Calc), Δημιουργό Παρουσιάσεων (Ιmpress), Πρόγραμμα Σχεδίασης (Draw), Βάση Δεδομένων (Base) και Επεξεργαστή Εξισώσεων (Math). Λειτουργεί σε όλες τις γνώστες πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων: Windows, Linux και Μac, ενώ υποστηρίζει άψογα και την Ελληνική γλώσσα, χάρη στην προσπάθεια των εθελοντών.

Τέλος, o Apache Tomcat, γνωστότερος απλά και ως Tomcat, είναι ένας web server ανοικτού κώδικα, που αναπτύχθηκε από την Apache Software Foundation (ASF). Ο Tomcat εφαρμόζει αρκετές προδιαγραφές της Java EE, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και Java Servlets, JavaServer Pages (JSP), Java EL και WebSocket, παρέχοντας έναν αμιγώς “Java” HTTP web server. Ο Tomcat μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως αυτόνομο προϊόν με το δικό του εσωτερικό διακομιστή Web του ή μαζί με άλλους διακομιστές Web. O Tomcat αναπτύσσεται και συντηρείται από μια ανοιχτή κοινότητα προγραμματιστών υπό την αιγίδα του Apache Software Foundation, που διατίθεται βάσει της Apache License άδεια 2.0 .

Apple Public Source License[επεξεργασία]

Η Apple Public Source License (v. 2.0) (APSL) είναι μια άδεια ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού,η οποία επιτρέπει σε χρήστες να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για εμπορικούς σκοπούς, να το αντιγράψουν και να το βελτιώσουν, να το διαμοιράσουν, όπως επίσης και να το υποαδειοδοτήσουν σε τρίτους.Η άδεια APSL δημοσιεύθηκε στις 6 Αυγούστου 2003 και είναι μια από τις πολλές παραλλαγές της Mozilla Public License (MPL).

Στις απαιτήσεις της αναφέρεται πως η αρχική πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης αν τροποποιηθεί ο αρχικός κώδικας, θα πρέπει οι αλλαγές να επισημανθούν και να χορηγηθεί άδεια υπό την APSL. Ένα τροποποιημένο πρόγραμμα για να διανεμηθεί, θα πρέπει πρώτα να γίνει διαθέσιμος οποιοσδήποτε πηγαίος κώδικας της APSL που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον ο αρχικός δημιουργός δε φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ή τυχόν ζημία αυτού του προγράμματος. Ακόμη απαγορεύεται η χρήση εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή ονομάτων των συνεισφερόντων. [5]

H APSL στην πρώτη έκδοση της άδειας της περιόριζε την χρήση του λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα είχε την δυνατότητα να αρνηθεί ή να διακόψει την άδεια οποιαδήποτε στιγμή από τους δικαιούχους [6]. Έτσι το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation - FSF) αρνήθηκε να την εγκρίνει. Επίσης αρνήθηκε να εγκρίνει την επόμενη έκδοση γιατί δεν σεβόταν την ιδιωτικότητα (αφού απέτρεπε την τροποποίηση του κώδικα έστω και για προσωπική χρήση) [7] . Με την επόμενη αναθεώρηση της άδειας, το FSF παρότι ενέκρινε την APSL ως μια άδεια ελεύθερου λογισμικού, θεωρεί πως έχει δυο σημαντικά πρακτικά προβλήματα [8] (υπενθυμίζοντας το NPL - Netscape Public License). Ειδικότερα θεωρεί ότι δεν είναι ένα αληθινό copyleft, δηλαδή μία γενική μέθοδος για να γίνει ένα πρόγραμμα (ή άλλο έργο) ελεύθερο και να απαιτούνται όλες οι τροποποιημένες και εκτεταμένες εκδόσεις του να είναι επίσης ελεύθερες, διότι επιτρέπει σύνδεση με άλλα αρχεία που μπορούν να είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα. Παράλληλα, η FSF, πιστεύει ότι δεν είναι συμβατό με το GPL(GNU General Public License).

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει εγκριθεί από το OSI ( Open Source Initiative) και το FEDORA PROJECT, ενώ όχι από το DEBIAN.

Η άδεια Apple Public Source License εφαρμόζεται στο Darwin, το οποίο είναι λειτουργικό σύστημα συμβατό με το Single UNIX Specification version 3 (SUSv3) και τις POSIX UNIX applications. Χρήση της γίνεται και στο GNU-Darwin, το οποίο αποτελεί ένα συνδυασμό του GNU και του Darwin.Ακόμη χρησιμοποιείται στο Mac OS X το οποίο αποτελεί το βασικό λειτουργικό της Apple.==Παράδειγμα ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΓΔΑ

Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν την άδεια APSL

 • Pioneer DJ software - Ευρέως διαδεδομένη εταιρεία με μεγάλη γκάμα από εξοπλισμό (hardware) για DJ και στούντιο ηχογραφήσεων αλλά και πρωτοποριακό λογισμικό που δεν περιορίζεται στην επεξεργασία ήχου/μουσικής. Χρησιμοποιεί την ASPL για το λογισμικό πίσω από τα DJ mixer και DJ all-in-one consoles διότι υπάρχουν δυνατότητες διαδραστικότητας με το iTunes. To license εδώ
 • Bonjour - To Bonjour είναι η εκτέλεση του ΖeroConf δικτύου της Αpple,μια ομάδα τεχνολογιών που συμπεριλαμβάνει ανακάλυψη υπηρεσιών (service discovery),εκχώρηση διευθύνσεων(address assigment) και hostname resolution.To bonjour εντοπίζει συσκευές όπως εκτυπωτές,άλλους υπολογιστές και υπηρεσίες που παρέχουν αυτές οι συσκευές σε ένα τοπικό δίκτυο χρησιμοποιώντας multicast Domain Name System (mDNS)αρχεία υπηρεσιών.

Το λογισμικό είναι ενσωματωμένο με τα OS X και iOS λειτουργικά συστήματα της Apple και μπορεί επίσης να να εγκατασταθεί σε Η/Υ με λειτουργικό σύστημα MIcrosoft Windows. Το Bonjour παρέχει μια γενική μέθοδο για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες σε ένα τοπικό δίκτυο. Το λογισμικό χρησιμοποιείται ευρέως σε ολόκληρη την OS X, και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα δίκτυο χωρίς καμία ρύθμιση. Από το 2010 χρησιμοποιείται για να βρει εκτυπωτές και διακομιστές ανταλλαγής αρχείων. Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν το Bonjour:

 1. Το iTunes για να βρείτε Shared Music
 2. iPhoto για να βρείτε κοινόχρηστες φωτογραφίες
 3. Contactizer για να βρείτε κοινόχρηστες επαφές, εργασίες και πληροφορίες εκδηλώσεων

Το Bonjour κυκλοφόρησε με άδεια υπο-όρους περιορισμένης χρήσης από την Apple. Είναι δωρεάν για τους χρήστες,ωστόσο προγραμματιστές και εταιρείες λογισμικού που επιθυμούν να το αναδιανείμουν ως μέρος ενός πακέτου λογισμικού ή να χρησιμοποιήσουν το λογότυπο Bonjour μπορεί να χρειαστούν άδεια χρήσης. Ο πηγαίος κώδικας για mDNSResponder είναι διαθέσιμος υπό την άδεια Apache License.

 • OpenPlay - Είναι μια cross-platform βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα αφαίρεσης στρωμάτων δικτύου που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει το έργο της δημιουργίας προγραμμάτων τα οποία επικοινωνούν σε πολλούς υπολογιστές και έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες εμπορικά προϊόντα. Περιλαμβάνει NetSprocket API συμβατότητα. Είναι μια υψηλού επιπέδου διαδικτυακή λύση για online παιχνίδια που δεν περιορίζονται σε μια πλατφόρμα. Για παράδειγμα με την τεχνολογία του OpenPlay δίνεται η δυνατότητα διάδρασης στο περιβάλλον του ίδιου παιχνιδιού μεταξύ smartphone, προσωπικού Η/Υ και κονσόλας βιντεοπαιχνιδιών.

Artistic License 2.0[επεξεργασία]

Την Artistic License 2.0 άδεια συνέταξε ο συγγραφέας της Perl, Larry Wall. Η πρώτη της έκδοση ήταν τόσο περίπλοκα διατυπωμένη που πολλοί την κατηγόρησαν ότι δεν είναι άδεια ελεύθερου λογισμικού.Η γλώσσα προγραμματισμού Perl αλλά και πολλά modules της ήταν συνδεδεμένα με αυτήν. Η δεύτερη έκδοση είναι πιο σαφώς διατυπωμένη, και δίδει το δικαίωμα ανάγνωσης, τροποποίησης και αναδιανομής του πηγαίου κώδικα/προγράμματος (υπό οποιαδήποτε άδεια), εφ’ όσον διατηρείται η αναφορά στον αρχικό συγγραφέα του προγράμματος, σε περίπτωση που δεν υπάρξει τροποποίηση. Επιπλέον, απαλλάσσει το συγγραφέα από κάθε ευθύνη σχετική με τη χρήση του προγράμματος.Όσον αφορά την άδεια για χρήση και τροποποίηση, χωρίς διανομή, επιτρέπεται η χρήση της βασικής έκδοσης η δημιουργία και χρήση τροποποιημένων εκδόσεων για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό, με την προϋπόθεση τη μη διανομή της Τροποποιημένης Έκδοσης.Σχετικά με τα δικαιώματα για αναδιανομή της Standard Version,επιτρέπεται η διανομή πιστών αντιγράφων της Standard Version του πακέτου χωρίς περιορισμό, είτε δωρεάν είτε έναντι αμοιβής διανομέα, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να περιλαμβάνει μια μεταγλωττισμένη μορφή του πακέτου. Η διανομή των φορμών που έχουν συνταχθεί από την Standard έκδοση ή τροποποιημένες εκδόσεις χωρίς τον κώδικα προέλευσης μπορεί να γίνει διανέμοντας συντεταγμένες μορφές της χωρίς την πηγή, υπό τον όρο ότι θα περιλαμβάνονται πλήρεις οδηγίες για την λήψη της προέλευσης της βασικής έκδοσης. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι έγκυρες κατά το χρόνο της διανομής και αν καταστούν άκυρες ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να παρασχεθούν νέες οδηγίες σχετικά με τη ζήτηση ή να σταματήσει η περαιτέρω διανομή. Εάν παρασχεθούν οι ισχύουσες οδηγίες ή σταματήσει η διανομή εντός τριάντα ημερών και γίνει αντιληπτό ότι οι οδηγίες δεν είναι έγκυρες, τότε δεν χάνεται κανένα από τα δικαιώματα υπό αυτή την άδεια.Η postgreSQL διατίθεται υπό αυτήν την άδεια.Έχει εγκριθεί από μερικές από τις εφαρμογές Perl 6, και έχει χρησιμοποιηθεί από το Parrot virtual machine από την έκδοση 0.4.13.


Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια:

1.Η PostgreSQL αποτελεί μια ανοιχτού κώδικα σχεσιακή βάση δεδομένων με πολλές δυνατότητες. Η ανάπτυξη της ήδη διαρκεί πάνω από 20 χρόνια και βασίζεται σε μια αποδεδειγμένα καλή αρχιτεκτονική η οποία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της γύρω από την αξιοπιστία, την ακεραιότητα δεδομένων και την ορθή λειτουργία. Η PostgreSQL τρέχει σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα, περιλαμβάνοντας Linux, UNIX (AIX,BSD,HP-UX,SGI IRIX,Mac OS X, Solaris, Tru64), και Windows. Είναι ACID συμβατή (ACID compliant), έχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για foreign keys, joins,views, triggers, και stored procedures (σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού). Συμπεριλαμβάνει τα περισσότερα SQL92 και SQL99 data types, συμπεριλαμβανομένων [ https://en.wikipedia.org/wiki/Integer INTEGER], NUMERIC, BOOLEAN,CHAR,VARCHAR,DATE,INTERVAL, και TIMESTAMP. επίσης υποστηρίζει αποθήκευση binary large objects, όπως εικόνες, ήχοι ή video. Διαθέτει native programming interfaces για C/C++, Java, .Net,Perl,Python,Ruby, Tcl, BODC, κ.α. καθως και Τεκμηριωση. Υποστηρίζει διεθνή σετ χαρακτήρων, κωδικοποίηση χαρακτήρων σε πολλά byte, Unicode καθώς και δυνατότητα ταξινόμισης δεδομένων ανεξάρτητα απο το locale. Η PostgreSQL μπορεί να διαχειριστεί εύκολα μεγάλους αριθμούς ταυτόχρονων χρηστών καθώς και μεγάλο όγκο δεδομένων.

2.Η Parrot είναι ένα μητρώο με βάση τη διαδικασία virtual machine με σκοπό να τρέξει δυναμικές γλώσσες αποτελεσματικά. Είναι δυνατό να καταρτιστεί η Parrot assembly language και PIR (μια ενδιαμεσει γλώσσα) να αποκωδικοποιηθεί για να εκτελεστεί.Η Parrot είναι ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικό.Η Parrot ξεκίνησε από την κοινότητα προγραμματισμού Perl και έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια από το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό. Ως εκ τούτου, επικεντρώνεται στη συμβατότητα license με Perl (Artistic License 2.0),τη συμβατότητα πλατφόρμας σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων,τη συμβατότητα αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή στους περισσότερους σύγχρονους επεξεργαστές,την ταχύτητα εκτέλεσης,το μικρό μέγεθος και την ευελιξία για να χειριστεί τις ποικίλες απαιτήσεις που πραγματοποιούνται από την PERL 6 και άλλες σύγχρονες δυναμικές γλώσσες.

Attribution Assurance License[επεξεργασία]

Η άδεια χρήσης "Attribution Assurance License" δημιουργήθηκε το 2002 από τον Edwin A. Suominen και είναι προσαρμοσμένη από την αρχική άδεια χρήσης BSD. Η συγκεκριμένη άδεια χρήσης επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρου του ανοιχτού κώδικα ή μέρους του εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει. Ανήκει στην κατηγορία των "Μη-Προστατευτικών αδειών Ανοικτού Κώδικα", δηλαδή στην κατηγορία όπου οι διατηρούνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία χορηγούνται όμως και στον κάτοχο της άδειας.

Η Attribution Assurance License άδεια χρήσης αναφέρει ότι οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα με ή χωρίς την τροποποίησή του θα πρέπει να εμφανίζουν το κείμενο της σε αναγνωρίσιμη μορφή και υπογεγραμμένο μέσω "GPG". Oι αναδιανομές επίσης του κώδικα σε δυαδική μορφή θα πρέπει επίσης να εμφανίζουν το κείμενο της άδειας χρήσης σε αναγνωρίσιμη μορφή και με GPG υπογραφή σε κάθε έγγραφο. Επιπλέον το εκτελέσιμο πρόγραμμα ή οποιοδήποτε πρόγραμμα που εξαρτάται από τον κώδικα, κάθε φορά που εκτελείται θα πρέπει να εμφανίζει το Δημιουργό (Author) σε κάποιο σημείο του όπως στην οθόνη εκκίνησης (splash screen), σε banner κειμένου κλπ, όπου θα περιλαμβάνει το όνομα του δημιουργού, ένα επαγγελματικό αναγνωριστικό και τη URL διεύθυνση. Τόσο το όνομα όσο και το λογότυπο του Δημιουργού δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην προώθηση προϊόντων που παράγονται από το λογισμικό με την εν λόγω άδεια χρήσης, χωρίς κάποια προηγούμενη έγγραφη άδεια. Οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι εξαιρουμένου του Δημιουργού και πιθανώς άλλων προσώπων για τη συμμόρφωση με 1) κανονισμούς που ορίζονται από τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές του εξοπλισμού 2) τους όρους των αδειών χρήσης από οποιοδήποτε άλλο λογισμικό χρησιμοποιείται 3) ιδιαίτερους κανονισμούς που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων της εισαγωγής, εξαγωγής και χρήσης κρυπτογραφημένου λογισμικού.

Η Attribution Assurance License συντάχθηκε αρχικά από τον Edwin A. Suominen για την αδειοδότηση του "Privaria", ενός δικτυακού λογισμικού που ανέπτυξε ο ίδιος. Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί μια πλατφόρμα για ομότιμα (Peer to Peer) δίκτυα που επιτρέπει αυθεντικοποιημένη και κρυπτογραφημένη σύνδεση σε υπολογιστικά συστήματα πελατών για μεταφορά αρχείων, συνομιλία, video κλήσεις κλπ. Ακόμη ένα λογισμικό που υπόκειται σε αυτή την άδεια χρήσης είναι το "CLIP BUCKET", το οποίο είναι ένα script που παρέχει όλα τα εργαλεία για τη δημιουργία μιας υπηρεσίας διαμοιρασμού video, όπως το YouTube, το Metacafe, το Veoh κλπ. Ακόμη υπάρχει και το λογισμικό "SugarCRM" που χρησιμοποιεί το συνδυασμό των αδειών χρήσης Attribution Assurance License και Mozilla Public License προσφέροντας λύσεις σε επιχειρήσεις για την επικοινωνία με τους πελάτες, το διαμοιρασμό πληροφοριών πωλήσεων και την επίτευξη συμφωνιών.

Beerware License[επεξεργασία]

Η Beerware License είναι μια ελεύθερη άδεια χρήσης λογισμικού η οποία είναι αρκετά επιτρεπτική καθώς επιτρέπει στον τελικό χρήστη να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς και να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει στον πηγαίο κώδικα.Το αξιοσημείωτο με την συγκεκριμένη άδεια είναι ότι περιέχει μια προαιρετική ρήτρα σύμφωνα με την οποία εάν ο χρήστης συναντήσει κάποια στιγμή το συγγραφέα και παράλληλα θεωρεί πως το λογισμικό πληρεί τις προδιαγραφές του τότε ενθαρρύνεται να αγοράσει στον συγγραφέα μια μπύρα ή σε ορισμένες παραλλαγές να πιει μια μπύρα στο όνομα του.

Η άδεια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1987 και έκτοτε έχουν δημιουργηθεί πολλές παραλλαγές.Η τελευταία γράφτηκε από τον Poul-Henning Kamp ο οποίος είναι ένας προγραμματιστής που έγινε γνωστός για την συμμετοχή του σε αρκετά πρότζεκτ όπως το FreeBSD. Όπως ο ίδιος δήλωσε "βαρέθηκα να βλέπω δικηγόρους να προσπαθούν να ερμηνεύσουν την ελευθερία, εάν γράφω λογισμικό το οποίο σκοπεύω να δώσω τότε δεν θέλω να κολλάω με πολλές νομικές σελίδες".Εταιρίες όπως η Cisco και η Netscape χρησιμοποίησαν προγράμματα του με την συγκεκριμένη άδεια.Η άδεια είναι συμβατή με την Γενική άδεια χρήσης GNU.

Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια:

FreeBSD

Ιστορία του FreeBSD

Το 1992, αρκετούς μήνες μετά την κυκλοφορία του Net-2, William Jolitz και Lynne Jolitz έγραψε αντικαταστάσεις για αυτά τα έξι αρχεία που λείπουν και μεταφέρει το BSD σε μικροεπεξεργαστές βασισμένους σε τεχνολογία Intel 80386 και ονόμασαν το νέο λειτουργικό τους 386BSD. Κυκλοφόρησαν το 386BSD μέσω ενός ανώνυμου sever FTP. Η ροή ανάπτυξη της 386BSD ήταν αργή και μετά από μια περίοδο εγκατάλειψης, μια ομάδα χρηστών του 386BSD αποφάσισαν να επεκταθούν στις δικές τους ιδέες και να δημιουργήσουν το FreeBSD, έτσι ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε το λειτουργικό σύστημα μέχρι σήμερα. Η πρώτη έκδοση του FreeBSD κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1993.

To FreeBSD είναι ένα προηγμένο λειτουργικό σύστημα τύπου UNIX, κατάλληλο για προσωπικούς υπολογιστές τεχνολογίας 32 και 64bit. Προέρχεται από το BSD (Berkeley Software Distribution), μια έκδοση του UNIX που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Συντηρείται και εξελίσσεται από ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών.

To FreeBSD ως Εξυπηρετητής ή Desktop λειτουργικό

Είναι ιδανικό για λειτουργία ως εξυπηρετητής. Μπορεί το ίδιο καλά να εξυπηρετήσει το γραφείο ως εξυπηρετητής αρχείων για μηχανήματα windows (samba servers) όσο και ένα μεγάλο εξυπηρετητή διαδικτύου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες email,web,ftp και άλλες. Επίσης μπορεί να αξιοποιήσει το hardware σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενώ ταυτόχρονα σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές που χρειάζεστε για το σκοπό που θα το χρησιμοποιήσετε και τίποτα περιττό! Ακόμα είναι το ίδιο αποτελεσματικό και ως desktop λειτουργικό καθώς έχει περισσότερες από 20000 εφαρμογές. Όλα τα μεγάλα γραφικά περιβάλλοντα (GNOME, KDE, XFCE) είναι διαθέσιμα και μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα από τα Ports. Είναι διαθέσιμοι οι περισσότεροι Windows Managers για όσους προτιμούν το ελαφρότερο δυνατόν περιβάλλον.

To FreeBSD είναι Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Το FreeBSD διατίθεται βάσει μιας ποικιλίας αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα. Ο kernel code και ο πιο πρόσφατος κώδικας που έχει δημιουργηθεί απελευθερώνεται υπό την άδεια BSD η οποία επιτρέπει σε όλους να χρησιμοποιούν και να αναδιανέμουν το FreeBSD όπως επιθυμούν. Αυτή η άδεια εγκρίθηκε από το Free Software Foundation και το Open Source Initiative ως ελεύθερο λογισμικό και άδεια ανοικτού κώδικα, αντίστοιχα. Το Free Software Foundation περιγράφει αυτή την άδεια ως «χαλαρή και ανεκτική άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού, συμβατό με την GNU GPL". Υπάρχουν μέρη που διατίθεται βάσει τριών και τεσσάρων αδειών BSD, καθώς και άδεια Beerware. Ένα μέρος του κώδικα συνέβαλε και σε άλλα έργα τα οποία είναι υπό την GPL, LGPL, CDDL και ISC άδεια. Όλος ο κώδικας σύμφωνα με την άδεια GPL και CDDL διαχωρίζεται σαφώς από τον κώδικα υπό φιλελεύθερες άδειες, ώστε να είναι εύκολο για τους χρήστες να χρησιμοποιούν μόνο permissive free software licenses. Η ClangBSD έχει ως στόχο να αντικαταστήσει κάποιες εξαρτήσεις GPL στο βασικό σύστημα του FreeBSD αντικαθιστώντας τη συλλογή μεταγλωττιστών GNU με το BSD-licenced LLVM / Clang compiler. Η ClangBSD έγινε self-hosting στις 16 Απριλίου 2010. Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κώδικά του για οποιοδήποτε σκοπό θέλετε (με μόνο πρακτικό περιορισμό ότι δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι τον γράψατε εσείς), τo FreeBSD είναι δωρεάν αν εξαιρέσουμε το κόστος σύνδεσης και του CD/DVD που θα χρειαστείτε για να το γράψετε, δεν θα πληρώσετε τίποτα.!

BSD-Berkeley Software Distribution Licence[επεξεργασία]

Η άδεια Berkeley Software Distribution Licence - BSD License αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Berkeley και η κύρια χρήση της είναι να αδειοδοτεί λογισμικό BSD. Η αρχική έκδοση της άδειας, γνωστή και ως 4-clause License, προέβλεπε ότι ο οποιοσδήποτε μπορούσε να χρησιμοποιήσει, να παραμετροποιήσει και να πωλήσει λογισμικό το οποίο είναι κατοχυρωμένο από την άδεια χρήσης BSD, χωρίς καμία υποχρέωση να επιστρέψει οτιδήποτε στην κοινότητα ανάπτυξης του λογισμικού. Ο τροποποιημένος πηγαίος κώδικας μπορούσε να παραμείνει στην κατοχή του χρήστη, ακόμη και αν είχε αποφασισθεί η πώληση της τροποποιημένης έκδοσης.

Επιπροσθέτως, εμπεριείχε έναν όρο, γνωστό ως “όρος διαφήμισης” - “advertising clause”. Ο όρος αυτός τελικά έγινε αμφιλεγόμενος, καθώς απαιτούσε από τους συγγραφείς όλων των έργων που ήταν κατοχυρωμένα με την άδεια BSD, να συμπεριλάβουν μία υπόδειξη με την αρχική πηγή σε κάθε διαφημιστικό υλικό. Τελικώς, ο όρος αυτός απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι καθώς οι άνθρωποι άλλαζαν την άδεια, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει το όνομα ή την οργάνωσή τους, οδήγησε σε κλιμάκωση των απαιτήσεων για διαφήμιση όταν τα προγράμματα συνδυάζονταν μεταξύ τους σε μία διανομή λογισμικού, αφού κάθε εμφάνιση της άδειας με διαφορετικό όνομα, απαιτούσε ξεχωριστή υπόδειξη. Επιπλέον, ο όρος παρουσίαζε ένα νομικό πρόβλημα για εκείνους που επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν λογισμικό κατοχυρωμένο με άδεια χρήσης BSD, το οποίο βασίζεται σε ξεχωριστά προγράμματα που χρησιμοποιούν την πιο περιοριστική άδεια χρήσης GNU GPL: ο όρος διαφήμισης δεν είναι συμβατός με την άδεια GPL, η οποία δεν επιτρέπει την προσθήκη των περιορισμών, πέραν αυτών που έχει επιβάλλει ήδη. Μεταγενέστερα, η άδεια υπέστη τροποποιήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην καθιέρωση δύο αδειών (παραγώγων της αρχικής), της New BSD License/Modified BSD License και της Simplified BSD License/FreeBSD License.

Στις 22 Ιουλίου του 1999 ο William Hoskins, Διευθυντής του Γραφείου Αδειοδότησης Τεχνολογιών του πανεπιστημίου του Berkeley, Office of Technology Licensing, UC Berkeley, αφαίρεσε τον “όρο διαφήμισης”, περνώντας στην άδεια New BSD License, γνωστή και ως 3-clause License. Αυτή η έκδοση της άδειας έγινε αποδεκτή από το Κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού - Open Source Initiative (OSI), ως "Άδεια Ελεύθερου Λογισμικού", ενώ το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού - Free Software Foundation (FSF), το οποίο αναφέρεται στην άδεια ως Modified BSD License την χαρακτήρισε ως συμβατή με την άδεια GNU "GPL". Σύμφωνα με την παρούσα έκδοση, επιτρέπεται η απεριόριστη αναδιανομή ενός έργου για οποιοδήποτε σκοπό, εφ 'όσον διατηρούνται σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του και οι αποποιήσεις εγγυήσεων της άδειας. Η άδεια περιλαμβάνει επίσης έναν όρο, ο οποίος περιορίζει τη χρήση των ονομάτων των συνεισφερόντων για την επικύρωση ενός παράγωγου έργου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση τους.

Μια ακόμη πιο απλοποιημένη έκδοση της άδειας, η Simplified BSD License, γνωστή και ως 2-clause License, έχει τεθεί σε χρήση. Η κύρια διαφοροποίησή της με την New-BSD (3-clause) License είναι ότι παραλείπει τον όρο της μη-έγκρισης, ενώ προσθέτει μία ακόμη αποποίηση ευθυνών σχετικά με τις απόψεις και τις γνώμες που διατυπώνονται στο λογισμικό. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού - Free Software Foundation (FSF), το οποίο αναφέρεται στην άδεια ως FreeBSD την χαρακτήρισε ως συμβατή με την άδεια GNU "GPL".

Πλεονεκτήματα της Άδειας BSD

Η άδεια BSD είναι πολύ καλή επιλογή για ερευνητικά ή άλλα έργα, όταν αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια και χρειάζονται ένα περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο:

 • έχει πολύ μικρό ή μηδενικό κόστος
 • θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε βάθος χρόνου
 • επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συνεχίσει, ακόμη και να εμπορευματοποιήσει τα τελικά αποτελέσματα με πολύ μικρό κόστος και ελάχιστα νομικά προβλήματα

Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι πολύ συχνά εκείνο που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.«Αυτού του είδους η άδεια είναι ιδανική για την προώθηση ενός πηγαίου κώδικα που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την υλοποίηση ενός πρωτοκόλλου κοινής χρήσης. Οι προγραμματιστές τείνουν να προτιμούν την άδεια BSD επειδή τους αφήνει να ασχολούνται με τον κώδικα, και να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν, χωρίς να ασχολούνται με περίπλοκα νομικά ζητήματα. Αντίθετα, όσοι θέλουν να χρησιμοποιούν το τελικό αποτέλεσμα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ή ξέρουν πως άλλοι θα κάνουν την ανάπτυξη του λογισμικού, ή όσοι δεν περιμένουν να ζήσουν από τις αλλαγές και βελτιώσεις τις οποίες κάνουν σε ένα σύστημα , προτιμούν την άδεια GPL επειδή αναγκάζει τους άλλους να τους δώσουν περισσότερο κώδικα και εμποδίζει τους εργοδότες τους από το να κρατήσουν τα πνευματικά δικαιώματα και να «θάψουν» ή να αφήσουν ορφανό ένα πρόγραμμα. Αν θέλετε να αναγκάσετε τους ανταγωνιστές σας να σας βοηθήσουν, τότε η GPL είναι ιδιαίτερα ελκυστική ως επιλογή.Μια άδεια τύπου BSD δεν είναι απλά ένα δώρο. Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις άδειες BSD είναι: «Γιατί να βοηθήσω τους ανταγωνιστές μου να κλέψουν τη δουλειά μας;». Στην πραγματικότητα η άδεια BSD δίνει κίνητρο στους ανταγωνιστές να συνεργαστούν. Αν μία μόνο εταιρεία καταφέρει να κυριαρχήσει σε κάποιο τομέα τον οποίο οι άλλες εταιρείες θεωρούν στρατηγικής σημασίας, τότε οι άλλες εταιρείες μπορούν, με ελάχιστη προσπάθεια, να ιδρύσουν μια μικρή επιτροπή με στόχο την επαναφορά της ισορροπίας. Μπορούν τότε να συνεισφέρουν όλες μαζί στην βελτίωση ενός ανταγωνιστικού BSD προϊόντος, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό της αγοράς. Έτσι κάθε εταιρεία μπορεί να κερδίσει από κάποιου είδους πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να προσφέρει η ίδια, ενώ ταυτόχρονα όλες μαζί συνεισφέρουν στην οικονομική ευελιξία και αποδοτικότητα της αγοράς. Όσο πιο γρήγορα και εύκολα μπορούν να το κάνουν αυτό τα συνεργαζόμενα μέλη μιας τέτοιας ομάδας, τόσο πιο πετυχημένη μπορεί να γίνει η ομάδα. Μια άδεια BSD είναι, ουσιαστικά, μια άδεια λογισμικού που επιτρέπει και ενθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές, με το ελάχιστο νομικό κόστος και πολύ μικρή νομική πολυπλοκότητα

Πηγές:[2] [3]

BSD 3-Clause License[επεξεργασία]

Η άδεια BSD 3-Clause License είναι ένα πρότυπο τριών όρων / παραγράφων (BSD «Νέα» ή BSD «απλοποιημένη»). Για να δημιουργήσετε την δική σας άδεια αλλάξτε τα δεδομένα του «Ιδιοκτήτη», «Φορέα» και «Έτους» από τα γνήσια(«Ιδιοκτήτης» : Έφοροι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, «Οργανισμός / Φορέας» : Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Berkeley, «Έτος» : 1998) όπως παρέχονται και αντικαταστήστε τα με τα δικά σας. Μπορείτε να παραλείψετε το πρότυπο τριών όρων / παραγράφων και να εξακολουθήσετε να είστε σύμφωνοι με τον OSD. Παρά το όνομά του στην καθομιλουμένη «BSD Νέα», δεν είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή της BSD άδειας, τη διαδέχθηκε μια νεότερη εκδοχή, η BSD2-όρων/παραγράφων, ευρέως γνωστή ως «Απλοποιημένη BSD άδεια». Στις 9 Ιανουαρίου 2008 ο πίνακας OSI ενέκρινε την BSD 2 όρων/ παραγράφων, η οποία χρησιμοποιείται από το FreeBSD. Παραλείπει την τελική χωρίς οπισθογράφηση πρόταση και είναι σχεδόν ισοδύναμη με την άδεια MIT. Ανακατανομή και χρήση σε πρωτογενή και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται δεδομένου ότι καλύπτονται οι παρακάτω συνθήκες στις οποίες: Οι ανακατανομές του πρωτογενή κώδικα πρέπει να διατηρούν την σημείωση των πνευματικών δικαιωμάτων («Ιδιοκτήτης», «Έτος»), τη λίστα των συνθηκών και την ακόλουθη άρνηση. Οι ανακατανομές της δυαδικής μορφής πρέπει να αναπαράγουν την σημείωση των πνευματικών δικαιωμάτων («Ιδιοκτήτης», «Έτος»), τη λίστα των συνθηκών και την ακόλουθη άρνηση στην τεκμηρίωση ή και άλλων υλικών παρεχόμενων από τη διανομή. Ούτε το όνομα του «Οργανισμού / Φορέα» ούτε τα ονόματα των συν εισφερόμενων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγκριθούν ή να προωθηθούν προϊόντα προερχόμενα από αυτό το λογισμικό χωρίς ειδική προηγηθείσα γραπτή άδεια. Αυτό το λογισμικό παρέχεται από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και τους συνεισφερόμενους «όπως είναι» και κάθε έκφραση ή υπονοούμενες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας ενός συγκεκριμένου σκοπού απορρίπτονται. Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή οι συνεισφερόμενοι να είναι έμπιστοι για κάθε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, υποδειγματική ή περιστασιακή βλάβη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε προμήθεια υποκατάστατων αγαθών ή επισκευές, απώλεια χρήσης, λογισμικού ή κερδών). Η διακοπή λειτουργίας παρ' όλα αυτά, προκαλούμενης σε κάθε θεωρία αξιοπιστίας, είτε σε συμβόλαιο αυστηρής εμπιστοσύνης ή αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που προκύπτει σε κάθε περίπτωση από τη χρήση του λογισμικού ακόμη και αν έχει προειδοποιηθεί η πιθανότητα τέτοιας βλάβης.

Παραδείγματα εφαρμογών[επεξεργασία]

Το AegiSub είναι ένα εργαλείο δημιουργίας και τροποποίησης υποτίτλων. Το λογισμικό είναι ανοικτού κώδικα και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί πάνω σε Λειτουργικά Συστήματα τύπου: OS X 10.7+, Windows και Unix. Καθιστά γρήγορη και εύκολη τη διαδικασία εισαγωγής υποτίτλων αλλά και τον συγχρονισμό τους με τον ήχο* προσφέρει ακόμα επιλογές για μορφοποίηση κειμένου ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το φόντο του βίντεο. Τέλος το χαρακτηριστικό που κάνει το AegiSub να ξεχωρίζει, από παρόμοια προγράμματα, είναι η προβολή των υποτίτλων σε πραγματικό χρόνο, πάνω στην εικόνα, κατά την επεξεργασία. Η άδεια του μπορεί να προβληθεί εδώ.

Πρόθεση του Étoilé είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος για το χρήστη βασισμένο στο GNUstep. Ο κώδικας του είναι γραμμένος από το μηδέν με κύρια χαρακτηριστικά: την ελαφριά δομή του κώδικα και την εξαιρετικά εύκολη προσαρμογή νέων στοιχείων σε αυτόν. Εστιάζει, ακόμα, στο έργο και την τεκμηρίωση του, με σκοπό να επιτρέπει στους χρήστες να ακολουθούν μια δικιά τους ροή εργασίας με την αναμόρφωση ή τον ανασυνδυασμό των παρεχόμενων Υπηρεσιών (ή αλλιώς Εφαρμογών), εξαρτήσεων κτλ. Η ευελιξία και η εύκολη προσαρμογή στοιχείων τόσο στη διεπαφή του χρήστη όσο και στο επίπεδο κώδικα επιτρέπει την κλιμάκωση της διεπαφής από συσκευές χειρός ως και προσωπικούς υπολογιστές.

Η FunctionalJava είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει τον συναρτησιακό προγραμματισμό στη Java. Η βιβλιοθήκη εφαρμόζει πολλές βασικές αλλά και προχωρημένες προγραμματιστικές έννοιες που βοηθούν στη συνθετική ανάπτυξη. Η FunctionalJava χρησιμεύει ακόμα και ως πλατφόρμα για την εκμάθηση της γενικής ιδέας πάνω στον Συναρτισιακό Προγραμματισμό* εισάγοντας αυτές τις έννοιες μέσω μιας γνώριμης γλώσσας.

Boost Software License (BSL 1.0)[επεξεργασία]

Η Boost Software License είναι μια άδεια ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιείται από τις βιβλιοθήκες Boost της C++. Ορισμένες βιβλιοθήκες Boost είχαν τη δική τους ξεχωριστή άδεια χρήσης, παρόλα αυτά όλες συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις της Boost Software License. Αυτό όμως δεν περιόριζε το γεγονός υπήρχε χρεία κάποιας ολοκληρωμένης άδειας που θα περιλάμβανε όλες τις βιβλιοθήκες καθώς όσο η χρήση των βιβλιοθηκών Boost μεγάλωνε τόσο πιο δύσκολο ήταν κάθε αρχείο που περιέχει μια τέτοια βιβλιοθήκη να έχει την δική του άδεια χρήσης. Οι χρήστες παραπονέθηκαν πως κάθε άδεια χρειαζόταν αναθεώρηση, από την άλλη η κριτική ήταν δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη καθώς οι βιβλιοθήκες περιείχαν πολλές διαφορετικές άδειες.Για να διευκρινίσουν αυτά τα ζητήματα αδειοδότησης, οι συντονιστές της Boost Software License ζήτησαν από το Berkman Center for Internet & Society του Harvard Law School των ΗΠΑ να αναπτυχθεί μια ενιαία άδεια που θα πληρεί τις απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι η Boost Software License.

Boost Software License - Έκδοση 1.0

Η άδεια χορηγείται δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό έχει ένα αντίγραφο του λογισμικού και τα συνοδευτικά έγγραφα που καλύπτονται από αυτή την άδεια ,έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να εμφανίζει, διανέμει, εκτελεί, και να διαβιβάζει το λογισμικό,ακόμη,να δημιουργεί παράγωγα του λογισμικού, καθώς και το να επιτρέπει σε τρίτους να κάνουν το ίδιο. Η άδεια αφορά όλα τα αντίγραφα του λογισμικού,ολόκληρο ή εν μέρει, και όλα τα παράγωγα έργα του Λογισμικού,εκτός εάν τα εν λόγω αντίγραφα ή παράγωγα έργα είναι αποκλειστικά σε μορφή εκτελέσιμου κώδικα που παράγεται από έναν επεξεργαστή. Το λογισμικό παρέχεται ”ως έχει”,χωρίς καμία εγγύηση,ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη-καταπάτησης.Σε καμία περίπτωση οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιοσδήποτε διανέμει το λογισμικό δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχών ζημιές ή άλλη ευθύνη , ή αδίκημα που προκύπτει από το λογισμικό.

Ένας από τους στόχους του Boost Software License είναι να διευκολύνει τη χρήση και υιοθέτηση των διαφόρων βιβλιοθηκών που διατίθενται από τη Boost.Σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δώσει το δικαίωμα σε εταιρίες να μπορούν να διεκδικήσουν χρηματικά ποσά για συγκεκριμένη χρήση του λογισμικού, άλλα στοχεύει στη θέσπιση ενός προτύπου άδειας η οποία είναι πολύ παρόμοια με την άδεια BSD και της άδειας του MIT, θα πρέπει να ικανοποιούν Ορισμό του Ανοιχτού Κώδικα Η Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα: η άδεια επιτρέπει την ελεύθερη αναδιανομή,η διανομή κώδικας περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα,η άδεια επιτρέπει τη δημιουργία παράγωγων έργων,η άδεια δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος προσώπων ή ομάδων,η άδεια δεν εισάγει διακρίσεις εις βάρος στα πεδία της προσπάθειας,τα δικαιώματα ισχύουν για όλους, στους οποίους το πρόγραμμα αναδιανέμεται,η άδεια δεν είναι ειδικά για ένα προϊόν.

CeCill License[επεξεργασία]

Η CeCill από τα αρχικά CEA CNRS INRIA Logical Libre είναι μια γαλλικής προέλευσης εταιρεία ανοιχτού λογισμικού, προσαρμοσμένη στα νομικά θέματα της Γαλλίας και της υπόλοιπης υφηλίου,με σκοπό την ίδρυση και την διατήρηση συμβατότητας με την GNU. Η δημιουργία της ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας τριών μεγάλων γαλλικών υπηρεσιών: Τη γαλλική επιτροπή ατομικής ενέργειας (Commissariat à l'Énergie Atomique), το γαλλικό εθνικό επιστημονικό κέντρο έρευνας (Centre national de la recherche scientifique) και το εθνικό γαλλικό ινστιτούτο έρευνας πληροφορικής και αυτομάτων (national de recherche en informatique et en automatique).

Αφού ανακοινώθηκε η δημιουργία του στις 5 Ιουλίου 2004 παρουσία των τριών υπηρεσιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει κερδίσει υποστήριξη από το κύριο γαλλικό τμήμα χρηστών Linux και τον υπουργό της γαλλικής δημόσιας λειτουργίας, ενώ εξετάζεται να μεταβεί από γαλλικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η CeCILLv2 κατασκευάστηκε ύστερα από συνεδρίες με την γαλλική ομάδα Linux, την ένωση χρηστών ελεύθερου λογισμικού,(Free Software Users Association), τη γαλλική ένωση προώθησης και έρευνας ελεύθερης πληροφορικής (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre) και το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού (FSF),ενώ μετέπειτα διαδόθηκε στις 21 Μαΐου 2005.Ανάμεσα στην πρώτη έκδοση και στην αναφερόμενη δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο κύριο σώμα,αλλά στους όρους. Η πιο εύκολα παρατηρούμενη διαφορά στην CeCILLv2 είναι ότι το αγγλικό κείμενο δεν ήταν μια απλή μετάφραση, αλλά ένα αυθεντικό κείμενο, επιπρόσθετο στο γαλλικό αντίστοιχο που είναι και αυτό όμοια αυθεντικό (μειώνοντας με αυτόν το τρόπο την οικονομική επιβάρυνση και τον φόρτο της χρήσης σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση. Σε περίπτωση διαφορετικής γλώσσας, θα προηγηθεί η μετάφραση και κατόπιν η νομική διαδικασία). Η δεύτερη διαφορά είναι ότι στην αναφορά περί την GPL2, που είναι συμβατό με την τρέχουσα έκδοση, αναφέρονται τα πάντα ρητά περί του ονόματος της έκδοσης 2 και το πλήρες όνομα της FSF, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αλλαγές των όρων της GPL2. Έτσι η CeCILL ενδυναμώνει και την GPL2 άδεια, διεθνώς εφαρμόζοντας τις τροποποιήσεις χωρίς να χάσει την συμβατότητα του.

Σχετικά με την Διεθνή Ασφάλεια και Επιδοκιμασία των αδειών CeCILL, η πρώτη CeCILL έκδοση μπορεί να αντικατασταθεί από την δεύτερη έκδοση, με τους ίδιους όρους να επιβάλλονται σχετικά με την ύπαρξη κειμένων πέρα από τα γαλλικά και τα αγγλικά. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι προστατεύεται από διακεκριμένα κέντρα δημόσιας έρευνας (INRIA, ιδρυτικό μέλος της W3C και την CEA) που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες εκδόσεις για να εκδώσουν τα δικά τους επιστημονικής φύσεως προγράμματα ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού αλλά και υπηρεσίες ασφάλειας σε θέματα στρατού και άμυνας,δικαιολογεί πως παρέχει περισσότερη ασφάλεια από την απλή χρήση της GPL.

Η ομάδα ανάπτυξης CeCILL προσφέρει άλλες δύο άδειες, την CeCILL-B που είναι πλήρης συμβατή με BSD-τύπου άδειες, οι οποίες αποδίδουν αυστηρά τους όρους τους,χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει και δεν επιτρέπεται από την GPU.Kατά έναν τρόπο,η συγκεκριμένη άδεια είναι ασύνδετη με την πρώτη έκδοση. Επίσης υπάρχει η CeCILL-C για συνθετικό λογισμικό και η αναφερόμενη είναι συμβατή με την LGPL άδεια του FSF.

Common Development and Distribution License(CDDL)[επεξεργασία]

Η Common Development and Distribution License(CDDL) είναι μια ελεύθερη άδεια χρήσης που δημιουργήθηκε από την Sun Microsystems βασισμένη στην Mozilla Public License(MPL), έκδοση 1.1.Η CDDL είναι μια άδεια χρήσης με βάση τα αρχεία μια εφαρμογής, το οποίο σημαίνει πως τα αρχεία που ανήκουν σε μια εφαρμογή ή η τροποποίηση τους χρειάζεται να μείνουν κάτω από την άδεια αυτή.Αν δημιουργηθούν όμως νέα αρχεία τότε αυτά μπορούν να αδειοδοτηθούν κάτω από οποιαδήποτε άδεια επιλέξει ο συγγραφέας ,ακόμα και κλειστού τύπου άδειες αρκεί να είναι συμβατή με την CDDL.Επίσης εμπεριέχεται και όρος για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ο οποίος επιτρέπει σε αυτόν που θα χρησιμοποιήσει ή επεκτείνει κομμάτια κώδικα που είναι κάτω από κάποια πατέντα/πατέντες να τις χρησιμοποιήσει. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει και άλλος όρος ο οποίος μπορεί να τερματίσει την χρήση άμα κάποιος πάει δικαστικά για θέματα σχετικά με τις πατέντες του κώδικα κάτω από την CDDL..Εδώ η Sun κατάφερε να κρατήσει κάποια κομμάτια κώδικα κάτω από κλειστές άδειες όπως το ZFS .

Το ίδρυμα ανοιχτού λογισμικού(Free software Foundation) θεωρεί ότι είναι μια ελεύθερη άδεια χρήσης η οποία δεν είναι συμβατή με την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU( GNU GPL) .Η ασυμβατότητα προκύπτει από την “σύγκρουση” των όρων που έχει κληρονομήσει από την Mozilla Public License.Η CDDL στη 1 Δεκεμβρίου του 2004 υποβλήθηκε για έγκριση από το OSI (Open Source Initiative) όπου στα μέσα Ιανουαρίου του 2005 κατάφερε να εγκριθεί ως μια άδεια χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ. Στο πρώτο προσχέδιο από την έκθεση αναφοράς της επιτροπής του OSI η CDDL είναι μια από τις εννέα προτιμώμενες άδειες χρήσης που θεωρούνται δημοφιλής, ευρέως χρησιμοποιημένη ή κάτω από δυνατές κοινότητες.

Η δεύτερη πρόταση της CDDL , που υποβλήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 2005, εμπεριείχε μερικές διορθώσεις οι οποίες αποτρέπουν την CDDL να είναι σε σύγκρουση με το Ευρωπαϊκό δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων και επιτρέπει σε ανεξάρτητους μηχανικούς λογισμικού να χρησιμοποιούν την άδεια για την δουλειά τους

Η προηγούμενη άδεια χρήσης που χρησιμοποιούσε η Sun για τις εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού/ανοιχτού κώδικα ήταν η Sun Public License(SPL) , η οποία προέρχεται και αυτή από την Mozilla Public License.Η CDDL άδεια χρήσης θεωρείται από την SUN η Sun Public License verion 2.

Προϊόντα κάτω από την CDDL :OpenDs Project, eSciDoc ,NetBeans IDE/ RCP ,GlassFish ,JWSDP ,Project DReaM ,Bourne shell ,OpenSolaris ( DTrace και ZFS),OpenSSO

Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια:

1. Το κέλυφος Bourne (Bourne shell), ήταν το προεπιλεγμένο κέλυφος Unix στην Έκδοση 7, και αντικατέστησε το κέλυφος Thompson, το εκτελέσιμο αρχείο του οποίου είχε το ίδιο όνομα, sh. Αναπτύχθηκε από τον Stephen R.Bourne, στα AT&T Bell Laboratories, και κυκλοφόρησε το 1977 με την Έκδοση 7 του Unix σε κολέγια και πανεπιστήμια. Παραμένει ένα δημοφιλές προκαθορισμένο κέλυφος λογαριασμών του Unix. Στα πιο πολλά συστήματα Unix το πρόγραμμα του κελύφους Bourne ή κάποιου συμβατού με αυτό βρίσκεται στη θέση /bin/sh, και εξακολουθεί να είναι το προκαθορισμένο κέλυφος του υπερχρήστη root σε πολλές τρέχουσες υλοποιήσεις του Unix. Ο διερμηνέας εντολών του περιείχε όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρείται ότι παράγουν δομημένα προγράμματα.

2. Το NetBeans είναι ένα μοντέλο δράσης στο οποίο αναπτύσσεται λογισμικό όπου μία ομάδα στοιχείων λογισμικού επιτρέπει να αναπτυχθούν εφαρμογές . To NetBeans IDE υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Mac OSX, Linux , Solaris κ.α. Οι γλώσσες προγραμματισμού οι οποίες υποστηρίζει είναι κυρίως η Java αλλά και η C, C++, PHP, HTML5. Κάθε ομάδα στοιχείων λογισμικού χορηγεί μια συγκεκριμένη λειτουργία όπως η επεξεργασία για το σύστημα εκδόσεων CVS, την υποστήριξη για τη γλώσσα NetBeans κλπ. Το NetBeans ξεκίνησε τη δράση του το 1996 στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα. Το 1997 αποκτήθηκε από τη Sun Microsystems η οποία έκανε τη NetBeans ανοιχτού κώδικα. Από το 2010 έως σήμερα είναι ιδιοκτησία της Oracle.

3. ο cdrtools (γνωστό και ως cdrecord όπως ονομαζόταν μέχρι το 2000), αναπτύχθηκε από τον Jörg Schilling και είναι ένα σύνολο από προγράμματα ελεύθερου λογισμικού / ανοιχτού κώδικα. Παρέχει δωρεάν προγράμματα εγγραφής CD / DVD / BluRay / BD / UDF / HFS. Θεμελιώδης γνωρίσματά του είναι η ανάπτυξη ήχου και δεδομένων, η αντιγραφή όλων των ειδών δεδομένων (μουσική, βίντεο κλπ) σε ένα CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, dual layer DVDc, BluRay. Επίσης υποστηρίζει λειτουργίες εγγραφής Track-At-Once και Disc-At-Once.

Πηγές:https://netbeans.org/, https://en.wikipedia.org/wiki/Bourne_shell, https://en.wikipedia.org/wiki/Cdrtools, https://en.wikipedia.org/wiki/NetBeans


Ασυμβατότητα με την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης

H ασυμβατότητα προκύπτει από το γεγονός ότι η CDDL έχει ως όρο να διανέμεται τον πηγιαίο κώδικα μόνο κάτω απο την δική της άδεια, το οποίο χαρακτηριστικό έχει κληρονομήσει από την Mozilla Public License.Για αυτό τον λόγο η GPL (οποιαδήποτε έκδοση)δεν συνεργάζεται μαζί της γιατί είναι ενάντια στις βασικές αρχές που πρεσβεύει.Για αυτό και λένε πως δεν είναι ότι η CDDL δεν είναι συμβατή με την GPL αλλά η GPL με την CDDL.

Σύμφωνα με την Danese Cooper, πρώην εργαζόμενη της Sun,ένας από τους λόγους που βασίστηκε η CDDL πάνω στην άδεια της Mozilla ήταν επειδή δεν είναι συμβατή με την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης.Επίσης η Cooper δήλωσε πως στο 6ο ετήσιο συνέδριο Debian, οι μηχανικοί που έγραψαν τον πυρήνα του Solaris ζήτησαν η άδεια του OpenSolaris να μην είναι συμβατή.

O Simon Phipps (προϊστάμενος του γραφείου ανοιχτού λογισμικού της Sun εκείνη την περίοδο) αναφέρει πως διαφωνεί με τον Danese ως ένα βαθμό για την CDDL ,καθώς εξηγεί ότι οι μηχανικοί πως έγραψαν τον κώδικα, για μια άδεια χρήσης που να μοιάζει με την BSD ,η οποία όμως δεν συμβάδιζε με τις προτιμήσεις της Sun (copyleft ).Ο χρόνος αναμονής για νομική έγκριση να κυκλοφορήσουν κάποια κομμάτια κώδικα κάτω από την τότε ακυκλοφόρητη GNU GPL v3 θα έπαιρνε αρκετά χρόνια και πιθανότατα θα είχαν να αντιμετωπίσουν μαζικές παραιτήσεις μηχανικών.Αργότερα τον Σεπτέμβριο του 2006 ο Phipps απέρριψε την προσθήκη του Danese Cooper για ακόμη πιο αυστηρούς όρους πάνω στη άδεια χρήσης.

Common Public Attribution License Version 1.0 (CPAL-1.0)[επεξεργασία]

Σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ο αρχικός κώδικας ή μέρος του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, να παρουσιαστεί, εκτελεστεί, να πωληθεί και να διανεμηθεί με ή χωρίς τροποποιήσεις, και ως μέρος μιας πατέντας/ευρεσιτεχνίας. Όλα τα παραπάνω ισχύουν αφού ο αρχικός προγραμματιστής έχει ήδη διανείμει πρώτος τον πρωτότυπο κώδικα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας (CPAL-1.0). Επίσης δεν δίνεται έγκριση ευρεσιτεχνίας για τον κώδικα που έχει διαγραφεί από τον αρχικό ή για τις παραβάσεις που προκαλούνται από την τροποποίηση του κώδικα ή από τον συνδυασμός του αρχικού κώδικα με άλλο λογισμικό ή συσκευές. Σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο συνεισφέρων, μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, να παρουσιάσει, να εκτελέσει, να πωλήσει και να διανέμει τις τροποποιήσεις που προκύπτουν από τον κώδικά παρέα με τον αρχικό κώδικα του αρχικού προγραμματιστεί. Για να ισχύουν τα παραπάνω για έναν δεύτερο συνεισφέροντα πρέπει ο πρώτος να έχει κάνει ήδη εμπορική χρήση του κώδικα. Επίσης δεν δίνεται έγκριση ευρεσιτεχνίας για τον κώδικα που έχει διαγραφεί από τον αρχικό ή για τις παραβάσεις που προκαλούνται από την τροποποίηση του κώδικα ή από τον συνδυασμό του αρχικού κώδικα με άλλο λογισμικό ή συσκευές.Η έκδοση του πηγαίου κώδικα μπορεί να διανεμηθεί μόνο υπό τους όρους αυτής της Άδειας και πρέπει να περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας με κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα που διανέμεται. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε όρους σε οποιαδήποτε έκδοση πηγαίου κώδικα που περιορίζει ή τροποποιεί την ισχύουσα μορφή αυτής της Άδειας ή τα δικαιώματα των δικαιούχων παρακάτω.

Κάθε τροποποίηση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε μορφή πηγαίου κώδικα υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, είτε με το ίδιο μέσο ως εκτελέσιμη έκδοση ή μέσω εγκεκριμένου ηλεκτρονικού μηχανισμού διανομής σε οποιονδήποτε στον οποίο κάνατε μια εκτελέσιμη έκδοση διαθέσιμη και αν διατίθενται μέσω ηλεκτρονικού μηχανισμού διανομής, πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία που αρχικά έγινε διαθέσιμη, ή τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά από μια μεταγενέστερη έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης που έχουν στη διάθεσή τους οι αποδέκτες. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι η έκδοση του πηγαίου κώδικα παραμένει διαθέσιμη ακόμα κι αν ο ηλεκτρονικός μηχανισμός διανομής συντηρείται από τρίτους. Όλος ο κώδικας που συνεισφέρετε πρέπει να συνοδεύεται από ένα αρχείο τεκμηρίωσης όπου θα περιέχει τις αλλαγές που έχετε κάνει στον αρχικό πηγαίο κώδικα καθώς και τις ημερομηνίες που έγιναν αυτές οι αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει ευδιάκριτη δήλωση ότι η τροποποίηση αυτή προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, στον αρχικό κώδικα που παρέχεται από τον αρχικό προγραμματιστή το οποίου πρέπει ν' αναφέρεται το όνομα και στον κώδικα και στο εκτελέσιμο αρχείο ή στην τεκμηρίωση.

Αν τροποποιήσεις περιλαμβάνουν μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API)και ο συνεισφέρων έχει γνώση των αδειών εκμετάλλευσης που είναι λογικά αναγκαία για την εφαρμογή, ο συνεισφέρων πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την πληροφορία αυτή στο νομικό αρχείο τεκμηρίωσης. Αν έχετε δημιουργήσει μία ή περισσότερες τροποποιήσεις μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας ως χορηγός. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει αντίγραφο αυτής της Άδειας Χρήσης σε οποιαδήποτε τεκμηρίωση για τον πηγαίο κώδικα όπου περιλαμβάνει τα δικαιώματα των δικαιούχων ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με Κλειστό κώδικα. Επίσης στο κάτω μέρος της τεκμηρίωσης και του εκτελέσιμου αρχείου θα πρέπει ν' αναγράφεται η χρήση της άδειας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μεγαλύτερο έργο, συνδυάζοντας κώδικα που καλύπτεται με άλλο κώδικα που δεν διέπεται από τους όρους της παρούσας άδειας στη διανομή ενός μεγαλύτερου έργου ως ενιαίο προϊόν. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις της παρούσας Άδειας πληρούνται για την Κάλυψη κώδικα.Ο συνεισφέρων έχει 30 μέρες διορία για να καλυφθούν οι ανάγκες της άδειας αλλιώς μετά παύει να ισχύει.

====Common Public License 1.0 (CPL)====(ΤΣΙΠΑΣ - ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ) H Common Public License είναι μια άδεια ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η συγκεκριμένη άδεια έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία πληροφορικής IBM και έχει πάρει έγκριση από τον FSF (Free Software Foundation) και το OSI (Open Source Initiative). Η CPL θέτει σαν στόχο την στήριξη και την προώθηση της ανάπτυξης εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού μέσα από συνεργασίες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα της χρήσης του περιεχομένου που υπόκειται στην άδεια CPL ακόμα και σε λογισμικά που διέπονται από άλλες άδειες συμπεριλαμβανομένου και πολλών ιδιόκτητων αδειών.

Η CPL περιέχει όρους που έχουν κοινά γνωρίσματα με αυτούς της GNU General Public License (GPL), αλλά υπάρχουν και σημαντικές διαφορές. Ομοιότητες παρουσιάζουν όσον αφορά τη διανομή ενός βελτιωμένου προγράμματος που εντάσσεται σε μία από αυτές τις δύο άδειες και έχει να κάνει με την παράμετρο ότι ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε όλους. Επίσης η CPL, όπως και η GNU Lesser General Public License, επιτρέπει σε λογισμικό που δεν υπάγεται στην CPL να συνδέεται σε βιβλιοθήκες με CPL χωρίς να απαιτείται το συγκεκριμένο κομμάτι πηγαίου κώδικα να γίνεται διαθέσιμο.

Μειονέκτημα της συγκεκριμένης άδειας είναι η ασυμβατότητα που παρουσιάζει με τις εκδόσεις της GPL άδειας καθώς περιέχει περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένες νομοθεσίες. Επιπλέον ασυμβατότητα παρατηρείται στην συγκεκριμένη άδεια στις διαφορετικές απαιτήσεις ως προς το copyleft. Η εταιρεία Microsoft εξέδωσε το εργαλείο Windows Installer XML (WiX), την Windows Template Library (WTL) και την μηχανή FlexWiki υπό την άδεια CPL ως μέρος πρότζεκτ μέσω του Sourceforge.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Το Windows Installer XML Toolset, είναι, όπως αναφέρει και το όνομα του, ένα δωρεάν λογισμικό με εργαλεία απαραίτητα για την δημιουργία Windows Installer πακέτων εγκατάστασης από κώδικα XML. Αποτελείται από περιβάλλον γραμμων-κωδικα το οποίο οι προγραμματιστές μπορούν να συγχωνεύσουν με την διαδικασία δόμησης του προγράμματος τους για τη δημιουργία πακέτων MSI και MSM. Το WiX(Windows installer XML) ήταν το πρώτο προτζεκτ της Microsoft που έγινε διαθέσιμο στο κοινό βασισμένο στην άδεια χρήσης λογισμικού Common PUBLIC License 1.0 (CPL), καθώς και το πρώτο προτζεκτ που φιλοξενήθηκε μέσω εξωτερικού ιστότοπου. Μετά την αρχική διάθεση του το 2004, η Microsoft έχει χρησιμοποιήσει το WiΧ για την δημιουργία των πακέτων εγκατάστασης των Office 2007, SQL Server 2005, Visual Studio 2005/2008, καθώς και πολλών άλλων προϊόντων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το WiX προσφέρει πληθώρα ειδικών ενεργειών με την μορφή πακέτων επεκτάσεων, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα σε διάφορους τομείς, όπως το Internet Information System (IIS), την Structured Query Language (SQL),το .NET Framework, το Visual Studio και άλλα.

Το Windows Template Library (WTL) είναι ένα δωρεάν αντικειμενοστραφές λογισμικό για ανάπτυξη σε περιβάλλον Win32. Ο αρχικός σκοπός της WTL ήταν για προσωπική χρήση ενός υπαλλήλου της Microsoft, ωστόσο στην συνέχεια κυκλοφόρησε ως μη υποστηριζόμενη επέκταση για το Visual Studio και το Win32 Framework SDK. Το WTL παρέχει την δυνατότητα για την υλοποίηση διαφόρων στοιχείων διεπαφής χρήστη, όπως το πλαίσιο και τα αναδυόμενα παράθυρα, MDI, αντικείμενα GDI, και άλλα κοινά στοιχεία UI, όπως κύλιση παράθυρων, παράθυρα splitter, γραμμές εργαλείων και γραμμές εντολών. Ο βασικός στόχος του WTL είναι η επίτευξη μικρού και αποτελεσματικού κώδικα, παρόμοιου σε μέγεθος και ταχύτητα με προγράμματα SDK, δίνοντας ταυτόχρονα ένα υψηλότερου επιπέδου και πιο εύχρηστο μοντέλο αντικειμένου στους προγραμματιστές. Τα περισσότερα από τα API του WTL είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα πρότυπα του περιβάλλοντος Win32, οπότε τείνει να είναι γνωστό στους περισσότερους προγραμματιστές των Windows. Το WTL δεν υποστηρίζεται από τη Microsoft Product Support Services. Το WTL είναι βιβλιοθήκη προτύπων, επομένως βασισμένο σε κώδικα, και η πρωταρχική άδεια ήταν παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τον πηγαίο κώδικα του Microsoft Foundation Class Library (MFC), ωστόσο δεν περιείχε περιορισμούς σε θέματα χρήσης και διανομής. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως το 2004, η Microsoft διέθεσε στο κοινό τον ολοκληρωμένο πηγαίο κώδικα του WTL, κάτω από την άδεια χρήσης Common Public License μέσω του πρότζεκτ SourceForge. Από την έκδοση 7.5 και μετά, η βιβλιοθήκη κάνει χρήση και της άδεια χρήσης Microsoft Public License.

Πηγες:

Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (CATOSL-1.1)[επεξεργασία]

Η Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (CATOSL-1.1), η οποία παρέχεται από την Computer Associates International, Inc. (CA), είναι μία άδεια ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού, η οποία επιτρέπει στους συντελεστές και στους δικαιούχους του προγράμματος να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικά του, ελεύθερα έτσι ώστε να το τροποποιήσουν, να το διαμοιράσουν, να το αντιγράψουν και να το βελτιώσουν, όπως επίσης και να το υποαδειοδοτήσουν σε τρίτους.

Χορήγηση δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τους όρους της άδειας, κάθε Συντελεστής παραχωρεί επί του Παραλήπτη άδεια να αναπαράγει, να προετοιμάζει παράγωγα έργα, δημόσια έκθεση, δημόσια εκτέλεση ,να διανέμει και να παραχωρεί την εισφορά των Συντελεστών, αν υπάρχει, σε μορφή πηγαίου κώδικα και κώδικα αντικειμένου.

Δεν χορηγείται άνευ πιστοποιητικού άδεια:

 • για κάθε κωδικό ή έργο που δεν περιλαμβάνει την έκδοση Συντελεστή
 • για τις παραβάσεις που προκαλούνται από: τροποποιήσεις τρίτων μέρους της έκδοσης Συντελεστή, ή ο συνδυασμός εισηγήσεων που υποβάλλονται από κάθε Συντελεστή με άλλο λογισμικό ή άλλες συσκευές, ή
 • σε σχέση με εγκεκριμένες πατέντες οι οποίες έχουν αποδοθεί από το Πρόγραμμα που υποβάλλονται από τον εν λόγω Συντελεστή.

Ο Παραλήπτης πρέπει κατανοεί ότι δεν παρέχονται εγγυήσεις από οποιονδήποτε Συντελεστή ότι το πρόγραμμα δεν παραβιάζει την πατέντα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Απαιτήσεις διανομής

Εάν το πρόγραμμα διανέμεται στη μορφή κώδικα αντικειμένου, πρέπει να περιλαμβάνεται στον κώδικα μια ειδοποίηση, δηλώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος για το πρόγραμμα από τον Συντελεστή με πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορεί να λαμβάνεται. Ένας Συντελεστής μπορεί να επιλέξει να διανείμει το Πρόγραμμα στη μορφή κώδικα αντικειμένου με δική του άδεια χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας
 • η άδεια χρήσης του: αποποιείται αποτελεσματικά για λογαριασμό όλων των Συντελεστών όλες τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρει ότι οι οποιεσδήποτε διατάξεις που δεν συνάδουν με αυτήν την Άδεια τις προσφέρει ο εν λόγω Συντελεστής μόνο, και αναφέρει ότι ο πηγαίος κώδικας για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμος από τον Συντελεστή στο κόστος της διανομής, και ενημερώνει τους δικαιοδόχους πώς να τον εξασφαλίσουν.

Όταν το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μορφή πηγαίου κώδικα:

 • πρέπει να διατεθεί στο πλαίσιο της άδειας
 • θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του προγράμματος ένα αντίγραφο της άδειας .

Οι Συντελεστές δεν μπορούν να χρεώσουν στους παραλήπτες οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση, τέλος αδείας, ή οποιαδήποτε εν εξελίξει δικαιώματα.Ο Συντελεστής μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο έργο, συνδυάζοντας το πρόγραμμα με άλλους κώδικες λογισμικού.

Εάν ο Συντελεστής έχει γνώση ότι μια άδεια, η οποία λειτουργεί βάσει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται από έναν Συντελεστή, θα πρέπει:

 • να περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος διανομής με τίτλο../IP_ISSUES, και
 • να ειδοποιεί εγγράφως την CA στο Computer Associates International, Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, Attn: Open Source Group ή με email στο opensource@ca.com.

Ο Παραλήπτης δεν πρέπει να αφαιρέσει, συγκαλύψει, ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή πατέντες ιδιοκτησίας της CA ή του Συντελεστή, που εμφανίζονται στο πρόγραμμα, είτε στον πηγαίο κώδικα,είτε στον κώδικα αντικειμένου ή σε οποιαδήποτε τεκμηρίωση.

Περιορισμοί εισφορών

Κάθε Συντελεστής πρέπει να περιλαμβάνει στο πρόγραμμα ένα αρχείο έτσι ώστε να τεκμηριώνει τις αλλαγές που έκανε, να δημιουργεί μία έκδοση του προγράμματος και να αναφέρει την ημερομηνία των οποιωνδήποτε αλλαγών. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει εμφανή δήλωση με

 • τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, και
 • οποιαδήποτε ειδοποίηση στην οποία ο Συντελεστής περιγράφει την καταγωγή ή την κυριότητα του προγράμματος.

Creative Commons License[επεξεργασία]

Η άδεια creative commons είναι μια άδεια πνευματικών δικαιωμάτων , η οποία κυκλοφόρησε αρχικά στις 16 Δεκεμβρίου 2002 από την Creative Commons, μια αμερικανική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2001 , και επιτρέπει την διανομή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 2011 η Free Software Foundation (FSF)πρόσθεσε την άδεια CC στις άδειες ελεύθερου λογισμικού, καθιστώντας την CC ως έναν συνιστώμενο τρόπο ελεύθερου διαμοιρασμού λογισμικού.Οι νόμοι στις περισσότερες χώρες παρέχουν αυτόματα αποκλειστικότητα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων (copyright and related rights) στον δημιουργό και μετέπειτα ιδιοκτήτη ενός αυθεντικού έργου, μιας βάσης δεδομένων ή γενικά μιας οποιασδήποτε εργασίας.Ορισμένοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να εγκαταλείψουν οριστικά τα δικαιώματά τους με σκοπό να συμβάλουν στην δημιουργία πολιτιστικών και επιστημονικών έργων έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να αξιοποιήσει,και χωρίς να παραβιάζει αξιώσεις, να τροποποιήσει,να ενσωματώσει το έργο σε κάποιο άλλο, να το ξαναχρησιμοποιήσει ή να το αναδιανείμει ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό και υπό οποιαδήποτε μορφή συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εμπορικούς σκοπούς.Επίσης κάποιοι ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν την creative commons για να προωθήσουν και να διανείμουν την εργασία τους μέσω άλλων, καθώς και για να προωθήσουν το ιδανικό της ελεύθερης κουλτούρας και την περαιτέρω δημιουργία πολιτιστικών και επιστημονικών εργασιών.Το αρχικό σύνολο των αδειών χορηγούν όλα τα δικαιώματα αναφοράς (baseline rights) . Οι λεπτομέρειες της καθεμίας από τις άδειες εξαρτώνται από την έκδοση και περιλαμβάνουν μια επιλογή από τις παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις:

 1. Attribution (by) ( Αναφορά προέλευσης ): Οι αδειούχοι επιτρέπεται να αντιγράψουν, να διανείμουν, να προβάλουν,να εκτελέσουν το έργο καθώς και να παράγουν έργα που βασίζονται σε αυτό.
 2. Non-commercial (nc) ( Μη εμπορική): Οι αδειούχοι επιτρέπεται να αντιγράψουν, να διανείμουν, να προβάλουν,να εκτελέσουν το έργο καθώς και να παράγουν έργα που βασίζονται σε αυτό μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς.
 3. Share-alike (sa) : Οι κάτοχοι της άδειας αυτής μπορούν να διανείμουν παράγωγα έργα μόνο με άδεια ταυτόσημη με την άδεια που διέπει το πρότυπο έργο.
 4. No Derivative Works (nd) (Μη παράγωγα έργα): Οι κάτοχοι της άδειας μπορούν να αντιγράψουν, διανείμουν, προβάλουν και να εκτελέσουν μόνο πιστά αντίγραφα του έργου και όχι παράγωγα έργα που βασίζονται σε αυτό.

Ο συνδυασμός αυτών των συνθηκών δημιουργεί 16 πιθανούς συνδυασμούς εκ των οποίων οι έντεκα είναι έγκυροι και οι πέντε όχι. Από τους πέντε αυτούς συνδυασμούς , οι τέσσερις περιλαμβάνουν τις συνθήκες "nd" και "sa" οι οποίες αλληλοαναιρούνται, και μια δεν περιλαμβάνει καμία από τις συνθήκες. Από τους έντεκα έγκυρους συνδυασμούς οι πέντε δεν περιλαμβάνουν την συνθήκη "by" και γι' αυτό τον λόγο και έχουν αποσυρθεί. Αυτό αφήνει τις εξής έξι τακτικά χρησιμοποιούμενες άδειες:

 1. Attribution alone (by)
 2. Attribution + Share Alike (by-sa)
 3. Attribution + Non Commercial (by-nc)
 4. Atttribution + No Derivatives (by-nd)
 5. Attribution + No Commercial + No Derivatives (by-nc-nd)
 6. Attribution + No Commercial + Share Alike (by-nc-sa)
Παραδείγματα εφαρμογών και υπηρεσιών που κάνουν χρήση της παραπάνω άδειας[επεξεργασία]

1. Το Flickr είναι μια υπηρεσία φιλοξενίας φωτογραφικού υλικού και εικονοσειρών (βίντεο), το οποίο ιδρύθηκε από την εταιρία Ludicorp το Φεβρουάριο του 2004. Οι υπηρεσίες του Flickr παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα διαμοιρασμού προσωπικού φωτογραφικού υλικού καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια διαδικτυακή κοινότητα εντός της ιστοσελίδας.

Το υλικό που βρίσκεται αποθηκευμένο και διαμοιράζεται μέσω του flickr είναι προσπελάσιμο χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού, ωστόσο απαραίτητη είναι η ύπαρξη λογαριασμού για το ανέβασμα αυτού στην υπηρεσία. Οι τύποι λογαριασμών που παρέχει το flick είναι οι Free, Ad Free και Doublr. Ξεκινώντας με τον Free o χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1 Terrabyte δεδομένων, με τον Ad Free του παρέχεται η δυνατότητα αποκλεισμού των διαφημίσεων έναντι μιας μικρής αμοιβής ενώ στον Doublr ο αποθηκευτικός χώρος διπλασιάζεται. Ο χρήστης που ανεβάζει το υλικό του στο Flickr έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει άλμπουμ με φωτογραφίες ή βίντεο καθώς επίσης του παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει ποια από αυτά θα προβάλλονται σε όλους ή μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών που επιλέγει ο ίδιος. Το Flickr είναι επίσης διαθέσιμο και μέσω εφαρμογών για τις πλατφόρμες ios, android και windows phone.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας το 2009 το flickr λειτουργεί με περισσότερες από 62 MySQL βάσεις δεδομένων οι οποίες φιλοξενούνται σε 124 διακομιστές ανά τον κόσμο οι οποίοι βασίζονται στην διανομή Linux της Redhat ενώ από στοιχεία που έχει αντλήσει το highscalability.com η πλατφόρμα λογισμικού στην οποία λειτουργεί, περιλαμβάνει apache http server, php, perl, memcached και java. Το 2005 ύστερα από εξαγορά της Ludicorp από την Yahoo το Flickr πέρασε στην ιδιοκτησία της.

Το Flickr κάνει χρήση της άδειας Creative Commons License μέσω της οποίας δίνει μια ευρεία γκάμα επιλογών στους χρήστες του όσο αφορά τα δικαιώματα που παραχωρούν όταν διαμοιράζουν το υλικό τους καθώς επίσης προσδιορίζει και την χρήση που μπορεί να κάνει το ίδιο με το υλικό που φιλοξενείται στους διακομιστές του.

Συνοπτικά μέσω της άδειας Creative Commons License ο χρήστης του Flickr μπορεί να διαμοιράσει το υλικό του υπό τους παρακάτω συνδυασμούς αδειών:

Άδεια Χρήση
Attribution (με αναφορά στο δημιουργό) O αδειούχος μπορεί να διανέμει, προβάλει, εκτελέσει, αντιγράψει καθώς και να παράγει έργο που μπορεί να βασίζεται σε αυτό.
Attribution & Non Commercial (με αναφορά στο δημιουργό & για μή εμπορική χρήση) O αδειούχος μπορεί να διανέμει, προβάλει, εκτελέσει, αντιγράψει καθώς και παράγει έργο που μπορεί να βασίζεται σε αυτό χωρίς όμως να προορίζεται για εμπορικό σκοπό.
Attribution & No Derivative Works (με αναφορά στο δημιουργό & χωρίς άδεια δημιουργίας παραγώγων) O αδειούχος μπορεί να διανέμει, προβάλει, εκτελέσει, αντιγράψει το έργο αυτούσιο χωρίς όμως να έχει δικαίωμα δημιουργίας έργου που να βασίζεται στο πρωτότυπο.
Attribution & Share Alike (με αναφορά στο δημιουργό & υπό την ίδια άδεια χρήσης) O αδειούχος μπορεί να διανέμει, προβάλει, εκτελέσει, αντιγράψει καθώς και να παράγει έργο που μπορεί να βασίζεται σε αυτό ακόμα και για εμπορικό σκοπό με την προϋπόθεση να αναφέρει τον δημιουργό και να διανέμει το έργο υπό την ίδια άδεια χρήσης.
Public Domain Dedication (CC0 – No Rights Reserved) O αδειούχος μπορεί να διανέμει, προβάλει, εκτελέσει, αντιγράψει καθώς και παράγει έργο που μπορεί να βασίζεται σε αυτό για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς να ζητηθεί άδεια, ωστόσο δεν επηρεάζονται τυχόν δικαιώματα τρίτων που υπάρχουν στο αρχικό έργο.
Public Domain Work O αδειούχος μπορεί να διανέμει, προβάλει, εκτελέσει, αντιγράψει καθώς και παράγει έργο που μπορεί να βασίζεται σε αυτό για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς να ζητηθεί άδεια.

Cryptix General License[επεξεργασία]

Η Cryptix General License χρησιμοποιείτε από το Cryptix project, γνωστό για την Java Cryptography Extension . Είναι μια τροποποιημένη έκδοση της BSD άδειας με παρόμοιους φιλελεύθερους όρους. Το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation) δηλώνει ότι πρόκειται για μια ανεκτική δωρεάν άδεια χρήσης(permissive free software license) συμβατή με την GNU General Public License.Με τον όρο ανεκτική άδεια χρήσης εννοείτε μια άδεια που έχει τις ίδιες ελευθερίες με μια άδεια copyleft στους όρους για το πως το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί,μελετηθεί και τροποποιηθεί αλλά επίσης έχει μια μεγάλη διαφορά όσων αφορά την αναδιανομή του λογισμικού κατά την οποία η ανεκτική άδεια επιτρέπει στον διανομέα να προσθέσει όρους και περιορισμούς .

Σύμφωνα με την cryptix general license η βιβλιοθήκη και οι εφαρμογές είναι δωρεάν για εμπορική και μη εμπορική χρήση, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην Systemics Ltd, και ως εκ τούτου οποιαδήποτε δήλωση των πνευματικών δικαιωμάτων στον κώδικα δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν αυτός ο κώδικας χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν, θα πρέπει να αποδοθεί στην ομάδα ανάπτυξης Cryptix ως συγγραφέας του μέρους κώδικα που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό μπορεί να είναι με την μορφή ενός μηνύματος κειμένου κατά την εκκίνηση του προγράμματος ή στην τεκμηρίωση (ηλεκτρονική ή έντυπη) που παρέχεται με το πακέτο. Η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την δήλωση των πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την αποποίηση ευθυνών.
 • Αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα και την δήλωση αποποίησης ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
 • Όλα τα διαφημιστικά υλικά που αναφέρουν χαρακτηριστικά ή χρήση αυτού του λογισμικού πρέπει να αναγράφουν την ακόλουθη δήλωση παραδοχής:
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από την ομάδα ανάπτυξης Cryptix (http://www.systemics.com/docs/cryptix/)

Η όροι άδειας χρήσης και διανομής για οποιαδήποτε δημόσια διαθέσιμη έκδοση ή παράγωγο αυτού του κώδικα δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή αυτός ο κώδικας δεν μπορεί απλά να αντιγραφεί και να τεθεί υπό μια άλλη άδεια διανομής. [συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας Άδειας GNU.]

To cryptix open PGP είναι μια εφαρμογή για γλώσσα προγραμματισμού java. Το όνομα προκύπτει απο το open pretty good privacy (open pgp). Η εφαρμογή αυτή είναι ανοιχτού κώδικα και έχει την άδεια crypyix general license. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ειναι τα αγγλικά και είναι μόνο για προγραμματιστές, καθώς πολλές χρηματοπιστοτικές εταιρίες και τμήματα του IT ψάχνουν λύση σε αυτό το πρόγραμμα. Συμπληρωματικά η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε στις 25 φεβρουαρίου του 2002 και λειτουργεί σε windows, Mac OS X, solaris , Redhat , ybuntu kai freeBSD. Τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει το Cryptix Opern PGP είναι πολλά. Μπορεί, δηλαδή, να κρυπτογραφεί και να αποκρυπτογραφεί έγγραφα, δημιουργεί και επαλυθεύει υπογραφές στα έγγραφα και στα κλειδιά ασφαλείας. Επιπρόσθετα κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί μυστικά κλειδιά που χρησιμοποιουνται για μια φράση πρόσβασης και δημιουργεί τα κλειδιά. Υποστηρίζει αλγόριθμους δημοσίου κλειδιού οπως είναι τα DSA , EIGamal και το RSA. Επιπλέον υποστηρίζει και αλγόριθμους ασσύμετρων κλειδιών οπως είναι το IDEA, CASTS και Blowfish.

Πηγή: http://www.ntua.gr/cryptix/products/openpgp/

CUA Office Public License (CUA-OPL-1.0)[επεξεργασία]

Η άδεια Πηγαίου Κώδικα παρέχει μια αποκλειστική άδεια στους προγραμματιστές με την οποία προφυλάσσεται η πνευματική ιδιοκτησία. Σύμφωνα με αυτή, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, να εμφανίσει, να εκτελέσει, να εκμισθώσει και να διανέμει τον αρχικό κώδικα (ή μέρη του) με ή χωρίς τροποποιήσεις. Η άδεια ευρεσιτεχνίας παραβιάζεται από την παραγωγή, τη χρήση ή την πώληση του πρωτοτύπου κώδικα. Η χορήγηση των παραπάνω αδειών διανέμεται σύμφωνα με την ημερομηνία του πρωτότυπου κώδικα και κάτω από τους όρους της άδειας. Τέλος δεν δίνεται άδεια ευρεσιτεχνίας για τον κώδικα που διαγράφετε από τον αρχικό κώδικα και για παραβάσεις που προκαλούνται από την τροποποίηση του κώδικα ή τον συνδυασμό του αρχικού κώδικα με άλλο λογισμικό ή συσκευές.

Η διανομή του Πηγαίου Κώδικα πραγματοποιείται με την εφαρμογή της άδειας. Οι αλλαγές που μπορείτε να δημιουργήσετε συμβάλουν και διέπονται από τους όρους της Άδειας. Η έκδοση πηγαίου κώδικα μπορεί να διανεμηθεί υπό τους όρους της Άδειας ή σε μελλοντική έκδοση της παρούσας Άδειας που κυκλοφόρησε. Επίσης η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα αφορά κάθε τροπολογία στον πηγαίο κώδικα που πρέπει να διατίθεται υπό τους όρους της παρούσας άδειας. Στην περιγραφή των αλλαγών θα πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους, διότι ο κώδικας που περιέχουν μπορεί να συμβάλει σε ένα αρχείο ως προς την τεκμηρίωση, την ανταλλαγή καθώς επίσης να συμπεριλαμβάνει εμφανή δήλωση όσων τροποποιήθηκαν. Σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας ο συνεισφέρων πρέπει να έχει γνώση της άδειας σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου. Ο συνεισφέρων πρέπει να έχει ένα αρχείο κειμένου με τη διανομή πηγαίου κώδικα με τίτλο «νόμιμο» το οποίο θα περιγράφει την αξίωση και το μέρος που υποβάλλει την αίτηση με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε ο παραλήπτης να ξέρει με ποιον να επικοινωνήσει. Απαιτούμενες ανακοινώσεις θα πρέπει να επικαλύπτουν την προκήρυξη του εκθέματος σε κάθε αρχείο του πηγαίου κώδικα. Κάθε ενημερωτικό έντυπο για τον πηγαίο κώδικα θα περιγράφει τα δικαιώματα των δικαιούχων ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον Κλειστό Κώδικα. Κάθε τέτοια εγγύηση, υποστήριξη, αποζημίωση είναι υπεύθυνη υποχρέωση και προσφέρεται από εσάς και μόνο, και αποδέχεστε να αποζημιώσετε τον αρχικό προγραμματιστή και συνεργάτη για οποιαδήποτε αποτέλεσμα. Η διανομή εκτελέσιμων εκδόσεων αφορά τη διανομή του κώδικα που καλύπτεται στην εκτελέσιμη μορφή μόνο και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν. Μπορείτε να διανείμετε την εκτελέσιμη έκδοση του κώδικα που καλύπτεται από δικαιώματα κυριότητας ή παραχώρηση άδειας της επιλογής σας με την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας άδειας. Τα μεγαλύτερα έργα μπορείτε να τα δημιουργήσετε με μια μεγαλύτερη εργασία από κώδικα τον οποίο συνδυάζεται και καλύπτεται με άλλο κώδικα και δεν διέπεται από τους όρους της παρούσας άδειας και τη διανομή του μεγαλύτερου έργου ως ενιαίο προϊόν.

Αδυναμία Συμμόρφωσης λόγω καταστατικού ή κανονισμού. Θα πρέπει:να συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας άδειας για το μέγιστο δυνατό,να περιγράφει τα όρια και τον κώδικα που επηρεάζουν. Έχετε ολόκληρη την ευθύνη για την ποιότητα και την απόδοση του κώδικά σας εάν αποδειχθεί ελαττωματικός χωρίς να ευθύνεται ο αρχικός προγραμματιστής. Καμία χρήση του κώδικα δεν καλύπτεται παρά μόνο εάν απαλλαγούμε από την ευθύνη.Η καταγγελία πραγματοποιείται στην περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τους όρους εντός 30 ημερών αφότου λαμβάνουν γνώση της παραβίασης. Εντός 60 ημερών μετά την παραλαβή της ειδοποίησης μπορείτε είτε αν εγκριθεί γραπτώς να πληρώσουν τον συμμετέχων με μια εύλογη αμοιβή για το παρελθόν και το μέλλον των τροποποιήσεων που έγιναν ή να αποσύρει την αίτηση της ασκήσεως. Οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό, ή συσκευή, εκτός, από την έκδοση ο εν λόγω συνεισφέρων παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία. Σε περίπτωση καταγγελίας απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες άδειας χρήσης τελικού χρήστη (εκτός από τους διανομείς και μεταπωλητές) που έχουν χορηγηθεί νομίμως. Ανάμεσα στον αρχικό προγραμματιστή και τους συνεργάτες υπάρχουν απαιτήσεις και ζημίες που προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την αξιοποίηση των δικαιωμάτων βάσει της παρούσας άδειας. Ο προγραμματιστής μπορεί να ορίσει τμήματα του κώδικα που καλύπτονται από το "Multiple-Licensed". Αυτό σημαίνει ότι στον αρχικό προγραμματιστή του επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τμήματα του κώδικα που καλύπτονται από την επιλογή του.

Java Research License[επεξεργασία]

Η άδεια Java Research Lisence (JRL) δημιουργήθηκε από την Sun Microsystems (η οποία αγοράστηκε από την Oracle το 2010) για πανεπιστήμια και ερευνητές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες Java για μάθηση και έρευνα. Είναι μια απλοποιημένη παραλλαγή της Sun Community Source License (SCSL) με πιο 'χαλαρούς όρους' ως προς την έρευνα.

Συγκεκριμένα, η άδεια απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα, όπως σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και σε εταιρίες και ιδιώτες, οι οποίοι θέλουν να εξετάσουν τον πηγαίο κώδικα αυτής της τεχνολογίας από προσωπικό ενδιαφέρον, για έρευνα και αναπτυξιακούς σκοπούς. Προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην επεξεργασία του κώδικα όταν πρόκειται για ερευνητική χρήση και η άδεια είναι διεθνής με μερικές εξαιρέσεις συγκεκριμένου τύπου, όπως χώρες σε οικονομικό εμπάργκο. Η γλώσσα έχει διευκρινιστεί και διαχωριστεί από τους εμπορικούς όρους, έτσι ώστε οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται πιο άνετοι με τα δικαιώματα χρήσης. Επιπλέον, η τελευταία έκδοση του JRL έχει ενημερωθεί έτσι ώστε να διευκρινίζει καλύτερα ότι η άδεια δεν επιβάλλει περιορισμούς σε εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν σε ανεξάρτητα έργα ανοιχτού κώδικα. Η Sun υποστηρίζει την JRL για τις περισσότερες τεχνολογίες Java που εκδίδει μέσω της Java Community Process , καθώς και για ερευνητικά προγράμματα τα οποία περιβάλλουν αυτό τον κώδικα.

Συνοπτικά, η JRL επιτρέπει την έκδοση και την αναδιανομή του πηγαίου κώδικα του προγραμματιστή/χρήστη της άδειας JRL για ερευνητικούς σκοπούς και μόνον, και εφόσον συμπεριλαμβάνει παράλληλα και τους όρους άδειας χρήσης της JRL.

υπό κατασκευή από το χρήστη Nickcris

Eclipse Public License[επεξεργασία]

Η Eclipse Public License είναι μια άδεια που χρησιμοποιείται από την μη κερδοσκοπική εταιρεία The Eclipse Foundation για τα έργα λογισμικού που φιλοξενεί. Δεν χρησιμοποιείται ευρέως έξω από την Eclipse Foundation. Ωστόσο, η δημοτικότητα του λογισμικού αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Eclipse Foundation, όπως το Eclipse IDE,την πλατφόρμα Rich Client,εργαλεία Business Intelligence πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για μια άδεια διαδεδομένη στο πλαίσιο των έργων ανάπτυξης λογισμικού.

Η Eclipse Public License ξεκίνησε το 1999, στο πλαίσιο της IBM Corporation ως η Δημόσια Άδεια IBM (IPL). Οι υπεύθυνοι της IBM ήταν πρόθυμοι να απελευθερώσουν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, αλλά αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να συντάξουν τη δική τους νέα άδεια για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Δυστυχώς, η IPL ονομάζεται IBM Corporation, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν εύκολα να ξαναχρησιμοποιήσουν από άλλους κώδικα για την κάλυψη του δικού τους κώδικα. Ως εκ τούτου, όταν η IBM ήρθε για να δημιουργήσει μια αναθεωρημένη έκδοση της άδειας της το 2001, μετονομάστηκε Common Public License (CPL). Η IBM κυκλοφόρησε το λογισμικό ανάπτυξης πλατφόρμας Eclipse στο πλαίσιο της CPL, το 2001, και την ίδια στιγμή σχηματίστηκε μια κοινοπραξία των ενδιαφερόμενων εταιρειών γύρω από την πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένων των: Borland,SUSE και Red Hat.

Μέχρι το 2003 η κοινοπραξία είχε επεκταθεί για να περιλάβει πάνω από 50 μέλη, και αποφασίστηκε ότι η πλατφόρμα Eclipse χρειάζεται τη δική της νομική οντότητα για τη διαχείριση των εισφορών κώδικα που προέρχονται από τόσες πολλές διαφορετικές πηγές. Επιπλέον, η CPL αναθεωρήθηκε με δύο τρόπους για να διευκολύνει τη δημιουργία του Ιδρύματος.Πρώτον, άλλαξε η «οικονόμος» οργάνωση για την άδεια. Αντί να είναι η IBM να είναι το ίδιο το Ίδρυμα. Αυτό βοήθησε τη συνοχή των μελών του Ιδρύματος, εξασφαλίζοντας έτσι την εν λόγω αρχή να υλοποιηθούν αναθεωρημένες εκδόσεις της άδειας στο μέλλον. Και δεύτερον, αποφασίστηκε ότι ένας όρος της ρήτρας του λεγόμενου «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας-αντίποινα» συμπεριλαμβανομένου την CPL θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Η ρήτρα αυτή ωστόσο διαγράφηκε γιατί δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν από μηνύσεις ο ένας τον άλλον ευρεσιτέχνη διπλώματος λογισμικού.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Δημόσιας Άδειας Eclipse που χορηγεί ο EPL ως δικαιώματα είναι τα εξής: α) να μπορείτε να αντιγράψετε, να προσαρμόσετε και να διανέμετε το πρόγραμμα σε μορφή πηγαίου κώδικα ή αντικείμενο. β) Να μπορείτε να διανέμετε τον κώδικα σε μορφή κώδικα αντικειμένου και μόνο, υπό μια διαφορετική άδεια, με την προϋπόθεση ότι η άδεια είναι συμβατή με την EPL. γ) Δίνεται το δικαιώματα ευρεσιτεχνίας σε όλους τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν και να διαθέτουν τον κώδικα. δ) Να γίνεται η διανομή των έργων που περιλαμβάνουν τον κώδικα σε συνδυασμό με τις νέες λειτουργικές μονάδες κώδικα, καθώς και να χορηγείται άδεια στις νέες λειτουργικές μονάδες κώδικα με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο διανομέας.

Η Δημόσια Άδεια Eclipse ρητά χορηγεί δικαιώματα ευρεσιτεχνίας όπου είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του λογισμικού καθώς και επιτρέπει την επέκταση του κώδικα μέσω νέων μονάδων που μπορεί να λάβει άδεια σε μη-ανοικτούς τρόπους.

Παραπομπές: [9] [10] [11]

Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια:

Symbian OS[επεξεργασία]

To Symbian Os ειναι λειτουργικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως από φορητές συσκευές. Έχει δημιουργηθεί στην γλώσσα προγραμματισμού C++ [4] απο την Symbian Ltd. To λειτουργικό σύστημα αυτό πρωτοεμφανίστηκε στις Nokia συσκευές αλλά χρησιμοποιείται και σε συσκευές όπως Sony Ericsson, Benq-Siemens, Samsung, Motorola. Στο Symbian Os έχουν βασιστεί αρκετές άλλες πλατφόρμες όπως Nokia Series 60, Series 80, Series 90, UIQ και η FOMA.

User Interface[επεξεργασία]

To Symbian έχει μία δική της ατόφια εργαλειοθήκη γραφικών απο την ίδρυση της, γνωστή ως AVKON(παλαιότερα γνωστή ως S60). H S60 διαθέτει ένα πληκτρολόγιο το οποίο μοιάζει με αλληγορία περιβάλλοντος όπως ειναι το mini-QWERTY πητρολόγιο. Το AVKON είναι διαθέσημο μέχρι την 3η έκδοση Symbian. H 4η έκδοση του Symbian είχε προγραμματστεί να έχει μία πιο αναπτυγμένη έκδοση γραφικών καθώς θα ήταν προγραμματισμλενη να λειτοργεί σε κινητά με οθόνες αφής. Μία προεπισκόπηση της έκδοσης αυτης ειχε 'βγει' τον Ιανουάριο του 2010, αλλά τον Οκτώμβριο του 2010 η Nokia ανακοίνωσε πως ακυρώθηκε η Symbian 4.

Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών[επεξεργασία]

Το Symbian είχε μεγάλη υποστήτιξη από τους κατασκευαστές της και προκειμένου να στηρίξουν την παγκόσμια διανομή του λειτουργικου συστήματος αυτού ενσωματώσαν 48 γλώσσες μέχρι την έκδοση Symbain Belle. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:

 • Arabic (Arabic),
 • Basque (Latin),
 • Bulgarian (Cyrillic),
 • Catalan (Latin),
 • Chinese [PRC] (Simplified Chinese),
 • Chinese [Hong Kong] (Traditional Chinese),
 • Chinese [Taiwan] (Traditional Chinese),
 • Croatian (Latin),
 • Czech (Latin),
 • Danish (Latin),
 • Dutch (Latin),
 • English [UK] (Latin),
 • English [US] (Latin),
 • Estonian (Latin),
 • Finnish (Latin),
 • French (Latin),
 • French [Canadian] (Latin),
 • Galician (Latin),
 • German (Latin),
 • Greek (Greek),
 • Hebrew (Hebrew),
 • Hindi (Indian),
 • Hungarian (Latin),
 • Icelandic (Latin),
 • Indonesian [Bahasa Indonesia] (Latin)
Ανάπτυξη Εφαρμογών[επεξεργασία]

Από το 2010, το Symbian χρησιμοποιούσε την C++ με το Qt [5] ως κύριο SDK [6] το οποίο μπορέι να χρησιμοποιηθεί είτε από το Qt Creator ή Carbide.c++. Το Qt υποστηρίζει τις παλιές εκδόδσεις Symbian όπως Symbian3 αλλά και τις τελευταίες εκδόσεις. Επίσης υποστηρίζει και τις εκδόσεις Maemo και MeeGo, Windows, Linux και Mac OS X. Εναλλακτηκες εφαρμογές ανάπτυξης είναι κια η Python [7], Adobe Flash Lite [8] και Java ME [9].

Aρχιτεκτονική[επεξεργασία]

Symbian kernel

Ο Symbian kernel (EKA2 [10]) υποστηρίζει ανταποκριση σε πραγματικο χρονο η οποία βασιζεται σε ένα μονοπύρινο κινητο, ένα μονοπύρινο κηνιτό το οποίο συγχρόνως εκτελεί και άλλες διεργασίες. Ο real-time πυρίνας έχει μια αρχιτεκτονική μικρο-kernel [11] που περιέχει μόνο τα ελάχιστα για μέγιστη αξιοπιστία, διαθεσημότητα και ανταπόκριση.

Λειτουργικό σύστημα

Η όλη μοντελοποίηση περιέχει τα ακόλουθα στρώματα με την σείρα!

 • UI Framework
 • Υπηρεσίες της εφαρμογής
 • OS Services
  • Γενικές υπηρεσίες του λειτουργικού
  • Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  • Υπηρεσίες πολυμέσων και γραφικών
  • Υπηρεσίες συνδεσιμότητας
 • Βασικές υπηρεσίες
 • Kernel Services & Hardware Interface [Υπηρεσίες πυρίνα και Διασύνδεση υλικού]

Βιβλιογραφία: https://en.wikipedia.org/wiki/Symbian#Features

Educational Community License,Version 2.0 (ECL-2.0)[επεξεργασία]

H Educational Community License, Version 2.0 (ECL-2.0) είναι μία άδεια η οποία είναι δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού και είναι βασισμένη στην Αpache License (version 2.0). Η άδεια αυτή δημιουργήθηκε έχοντας ως γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συγκεκριμένα η άδεια αυτή ήταν αποτέλεσμα των εργασιών του Συνεδρίου Πολιτικής και Αδειοδότησης που διεξήχθη στην Ιντιανάπολις το 2006 όπου μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας συνήλθαν για να επιλύσουν τα θέματα διανομής λογισμικού το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με τη χρήση άδειας η οποία είναι δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού. H Educational Community License, Version 2.0 (ECL-2.0) εγκρίθηκε από τον οργανισμό OSI (Open Source Initiative) το καλοκαίρι του 2007.
Όροι και προϋποθέσεις για χρήση, αναπαραγωγή και διανομή
Κάθε συνεισφέρων ο οποίος υπόκειται στους όρους αυτής της άδειας παρέχει στο χρήστη (το άτομο δηλαδή ή την οντότητα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει το λογισμικό) άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή ,προετοιμασία παραγουσών εργασιών, δημόσια επίδειξη, δημόσια εκτέλεση, παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης και διανομή της εργασίας καθώς και παραγουσών εργασιών σε πηγαία μορφή ή σε μορφή αντικειμένου.Επιπροσθέτως παρέχεται στον χρήστη άδεια ευρεσιτεχνίας έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να δημιουργεί, να χρησιμοποιεί,να είναι σε θέση να πουλήσει, να εισάγει και να μεταφέρει την εργασία.Ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει και να διανέμει αντίγραφα της εργασίας ή παραγουσών εργασιών σε κάθε μέσο με ή χωρίς τροποποιήσεις αρκεί να δώσει στους παραλήπτες της εργασίας αντίγραφο αυτής της άδειας .Επίσης είναι απαραίτητο να ενημερώνεται ο χρήστης για τροποποιήσεις αρχείων.Σε περίπτωση που ο χρήστης τροποποιήσει την εργασία έχει την δυνατότητα να προσθέσει την δική του δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων ή ακόμα και επιπρόσθετους όρους και τροποποιήσεις στην ήδη υπάρχουσα άδεια. Αν δεν επιθυμεί να το κάνει θα ισχύσουν οι ήδη υπάρχοντες όροι για τις παράγουσες εργασίες.Κάθε συνεισφορά στην εργασία υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας εκτός εάν ο συνεισφέρων επιθυμεί διαφορετική συμφωνία.Οι όροι της άδειας δεν παρέχουν την δυνατότητα χρήσης εμπορικών ονομασιών, εμπορικών σημάτων ,εμπορικών υπηρεσιών ή ονόματα προϊόντων (λογισμικού) του κατόχου της άδειας εκτός αν κάποια από τα παραπάνω είναι αναγκαία για την περιγραφή της εργασίας και την παραγωγή του αρχείου των επισημάνσεων.Αν δεν απαιτείται από τον νόμο ή αν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία ο κάτοχος της άδειας παρέχει την εργασία χωρίς εγγυήσεις.Το ίδιο ισχύει και για τον συνεισφέροντα.

Παράδειγμα χρήσης της Educational Community License Version 2.0

SAKAI PROJECT
Η Sakai είναι μία κοινότητα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ,εμπορικών οργανισμών και ατόμων που συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος συνεργασίας. Η Sakai Collaboration and Learning Environment αποτελεί δηλαδή μία δωρεάν ανοιχτού κώδικα εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία διανέμεται κάνοντας χρήση της Educational Community License .Επίσης,η Sakai Collaboration and Learning Environment είναι βασισμένη στη Java.

Eiffel Forum License v2.0[επεξεργασία]

Η άδεια αυτή χορηγείται για να παραχωρήσει τη δυνατότητα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης ή και διανομής πακέτων, με την προϋπόθεση ότι:

 • Η άδεια αναφέρει ότι οποιαδήποτε άλλη έκδοση της άδειας μπορεί να χρησιμοποιείται,
 • Δεν υπάρχει κείμενο στην άδεια που απαιτεί να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο στερεότυπο. Ως μία ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια μπορεί να αναφέρεται με ποιο συμπαγή μορφή έκφρασης,
 • Η απαίτηση της ότι: <<οι ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διατηρούνται στο αμετάβλητο>>, προστατεύει ρητά όλες τις γνωστοποιήσεις των πνευματικών δικαιωμάτων στο λογισμικό που διατίθεται βάση αυτής της άδειας.

Επίσης η Eiffel v2.0 άδεια:

 • Επιτρέπει την σύντομη δήλωση της εφαρμογής
 • Διατηρεί τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων
 • Επιτρέπει την διανομή χωρίς την άδεια του πλήρες κειμένου
 • Είναι συμβατό με το DFSG
 • Είναι εγκεκριμένο απο την OSI, GPL και FSF
 • Είναι πολύ σύντομη με 136 λέξεις, σε σύγκριση με την Expat/168 MIT άδεια που έχει 168 λέξεις και την BSD άδεια που έχει 224 λέξεις.

Εφαρμογές που δουλεύουν με άδεια Eiffel V2 άδεια:

1)Cilanto: Είναι μία εφαρμογή (σε JAVA) και συνδέει προγράμματα για σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στην εφαρμογή τα ερωτήματα είναι αντικείμενα πρώτης τάξης και μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν άλλα ερωτήματα. Θέμα: Front-end Γλώσσα προγραμματισμού: JAVA Λειτουργικό Σύστημα:OS Independent (γραμμένο σε μία ερμηνεύσιμη γλώσσα) Άδεια: Eiffel Forum License v2.0 Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Προγραμματιστές Κατάσταση δημιουργίας: 3-Άλφα

2)Cn-engine: Είναι μία Code Network Engine σε μία PHP βάση στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με βάση το Zend-πλαίσιο και στο Adept-πλαίσιο. Θέμα: Πλαίσια, CMS συστήματα Περιβάλλον χρήστη: Web-based Μεταφράσεις: Ρωσικά, Αγγλικά Γλώσσα Προγραμματισμού: JavaScript, PHP Λειτουργικό σύστημα: OS Independent (γραμμένο σε μια ερμηνευμένη γλώσσα) Άδεια: Eiffel Forum License V2.0, BSD License Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Προγραμματιστές Κατάσταση δημιουργίας: 2 - Pre-Άλφα

3)Ε-Tester: Είναι ένα πλαίσιο ελέγχου όπως το Junit.

Θέμα: Ανάπτυξη Λογισμικού Μεταφράσεις: Αγγλικά Λειτουργικό σύστημα: OS Independent (γραμμένο σε μια ερμηνευμένη γλώσσα) Άδεια: Eiffel Forum License V2.0 Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Προγραμματιστές Κατάσταση Ανάπτυξη: 4 – Beta

4)Eiffel Studio: Είναι ένα IDE για την Eiffel γλώσσα προγραμματισμού. Διαθέτει: έναν Eiffel Compiler,ένα Eiffel GOI editor, ένα εργαλείο για refactoring, ένα εργαλείο ανάλυσης και τις βιβλιοθήκες της Eiffel.

Θέμα: Μεταγλωττιστές, Μοντελοποίηση, Object Oriented Περιβάλλον χρήστη: Win32 (MS Windows), το GTK + Μεταφράσεις: Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Κινέζικα (απλοποιημένα) Γλώσσα Προγραμματισμού: Eiffel Forum License V2.0 Λειτουργικό σύστημα: OS Portable (Πηγή κώδικα για να συνεργαστεί με πολλές πλατφόρμες OS), Όλα POSIX (Linux / BSD / UNIX-like OSes), Όλα τα 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP), Όλα τα BSD πλατφόρμες (FreeBSD / NetBSD / OpenBSD / Apple Mac OS X), 64-bit MS Windows Άδεια: Eiffel Forum License V2.0, GNU General Public License (GPL) Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές Βιομηχανίας, Παιδείας, Aerospace, Πληροφορικής, Μηχανικών Ποιότητας, Προγραμματιστές Κατάσταση Ανάπτυξη: 6 - Mature Περιβάλλον βάσης δεδομένων: ODBC, Oracle

5) E-Parrot – Parrot for Eiffel programs:Είναι μία διασύνδεση με την εικονική μηχανή Parrot για τα προγράμματα Εiffel, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν Perl, Python, Ruby, Amber, Scheme σαν σενάρια επέκτασης.

Θέμα: Πλαίσια Γλώσσα Προγραμματισμού: Eiffel Forum License V2.0 Λειτουργικό σύστημα: OS Portable (Πηγή κώδικα για να συνεργαστεί με πολλές πλατφόρμες OS) Άδεια: Eiffel Forum License V2.0 Κοινό στο οποίο απευθύνεται: Προγραμματιστές Κατάσταση Ανάπτυξη: 3 – Άλφα

6)XESQL: είναι ένα γρήγορο απλό PHP/MySql σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που καθιστά εύκολο να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε την ιστοσελίδα σας.

Θέμα: WWW / HTTP Περιβάλλον χρήστη: Web-based Μεταφράσεις: Αγγλικά Γλώσσα προγραμματισμού: PHP Λειτουργικό σύστημα: OS Independent (γραμμένο σε μια ερμηνευμένη γλώσσα) Άδεια: Eiffel Forum License V2.0 Κοινό στο οποίο απευθύνεται: τελικοί χρήστες, προγραμματιστές, διαχειριστές συστήματος Κατάσταση Ανάπτυξη: 4 - Beta


Η άδεια αυτή χορηγείται για να δώσει τη δυνατότητα διανομής δυαδικών προγραμμάτων τα οποία εξαρτώνται από το πακέτο. Αν το πρόγραμμα είναι δυαδικό σε μια τροποποιημένη έκδοση αυτού του πακέτου, θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως.
Επειδή είναι μια δημόσια άδεια μπορεί να αναφερθεί ως εξής: Copyright 2012,όνομα συγγραφέα,example.org
Δημιουργός της Eiffel Forum License v2.0 είναι η NICE και δημιουργήθηκε το 2002. Αυτό το πακέτο παρέχεται ως έχει. Οι συγγραφείς δε φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού.

Πάράδειγμα εφαρμογών (Ραπτοτάσιου Γεώργια - Καλαπανίδα Λαμπρινή) Eiffel Studio

Το Eiffel Studio είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, μία εφαρμογή λογισμικού που παρέχει ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις στους προγραμματιστές για ανάτυξη λογισμικού βασισμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Eiffel. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωμένα εργαλεία και υπηρεσίες που βοηθάν τους προγραμματιστές να παράγουν σωστό, αξιόπιστο και ασφαλή λογισμικό. Επίσης ελέγχει την ανάπτυξη αξιολόγησης. Η εφαρμογή Eiffel Studio είναι διαθέσιμο σε διπλό πρότυπο αδειοδότησης και οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν μεταξύ μιας άδειας για διαφημιστική ανάπτυξη και μία άδεια για ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα. ⦁ Τι είναι η διπλή άδεια; -Η διπλή άδεια βασίζεται στην αρχή της δίκαιης ανταλλαγής. Για να χρησιμοποιηθεί το Eiffel Studio για την ανάπτυξη εφαρμογών, το λογισμικό Eiffel απαιτεί απο τους χρήστες του να επιλέξουν μια απο τις δύο επιλογές: - Υποστήριξη της ανάπτυξης του Eiffel Studio μέσω της αγοράς εμπορικών αδειών. - Υποστήριξη κοινότητας. Ανάπτυξη κώδικα απελευθερώνοντας την αφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας άδειας ανοιχτού κώδικα.

End-user license agreement(EULA)[επεξεργασία]

Η End-User License Agreement ή αλλιώς Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη χρησιμοποιείται στο ιδιοκτησιακό λογισμικό και είναι ένα συμβόλαιο( contract ) μεταξύ αυτού που παραχωρεί την άδεια και του αγοραστή,καθιστώντας τον αγοραστή ικανό να χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Σε αντίθεση με τις άδειες ελεύθερου λογισμικού, οι οποίες παρέχουν στους χρήστες το δικαίωμα να επεξεργάζονται και να αναδιανέμουν δημιουργικές εργασίες και λογισμικό, αυτά τα δικαιώματα είναι απαγορευμένα εξ ορισμού της πνευματικής ιδιοκτησίας(copyright) και γενικά δεν παρέχονται στο ιδιοκτησιακό λογισμικό. Η EULA μπορεί να καθορίζει κάποιες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αντίγραφο, προσθέτοντας αυτόματα το δικαίωμα στον αγοραστή, συμπεριλαμβάνοντας το δόγμα της πρώτης πώλησης( First-sale doctrine ), της ελευθερίας χρήσης, αρχειοποίησης, μεταπώλησης και της δημιουργίας αντιγράφων του λογισμικού(στην Αμερική υπάρχει ο αντίστοιχος νόμος (Title 17 of the United States Code). Κάποιες EULA φόρμες συμβολαίων εμπεριέχουν επισυναπτόμενο λογισμικό που παρουσιάζεται στο χρήστη ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, όπου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει "αποδοχή" ( click-through form ), διαφορετικά δεν θα συνεχιστεί η εγκατάσταση. Επειδή ο χρήστης δεν μπορεί να δει τη συμφωνία μέχρι να αγοράσει το λογισμικό, αυτά τα έγγραφα μπορεί να είναι συμβόλαια προσήλωσης ( contracts of adhesion ). Οι εταιρείες λογισμικών συχνά κάνουν ειδικές συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικά στελέχη που συμπεριλαμβάνουν συμβόλαια και ειδικά προσχεδιασμένες εγγυήσεις. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος μπορεί να συμπεριλάβει κάποιες ευρεσιτεχνίες(patents) στο λογισμικό σύμφωνα με το δόγμα εξάντλησης ( Exhaustion doctrine ). Οι περισσότερες άδειες που αφορούν κάποιο λογισμικό στο λιανικό εμπόριο αποποιούνται( όσο τους επιτρέπουν οι τοπικοί νόμοι) οποιαδήποτε εγγύηση για την επίδοση του λογισμικού και την αξιοπιστία για οποιαδήποτε βλάβη στην τιμή αγοράς του λογισμικού. Μία γνωστή υπόθεση, στην οποία η εταιρεία αποποιήθηκε των ευθυνών της είναι η Mortenson v. Timberline.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ EULA

 • To photoshop, είναι ένα πρόγραμμα με σκοπό την επεξεργασία γραφικών που κυκλοφόρησε από την Adobe Systems και αποτελεί ίσως το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτού του είδους.Η πρώτη επίσημη έκδοση του προγράμματος, η Photoshop 1.0, κυκλοφόρησε το 1990 ,με μόνο συμβατό λειτουργικό σύστημα το Macintosh και είχε μέγεθος 1.44 MB.Η πιο πρόσφατη έκδοση του Adobe Photoshop είναι η Adobe Photoshop CS6 (13.0), η οποία κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2012. Η τελευταία έκδοση διαφοροποιείται έναντι της απλής έκδοσης γιατί κατάφερε να προσαρμόσει την επεξεργασία τρισδιάστατων αντικειμένων,καθώς και την ποσοτική ανάλυση δεδομένων εικόνας.
 • Το steamείναι μια πλατφόρμα παιχνιδιών και κοινωνικής δικτύωσης, κατασκευασμένη από την εταιρία Valve Corporation.To Steam δίνει στους χρήστες εγκατάσταση και αυτόματες ενημερώσεις παιχνιδιών, και προσφέρει κοινωνική δικτύωση, όπως φίλους και ομάδες, cloud αποθηκευση καθώς και συνομιλία με κείμενο (chat) ή φωνής εντός παιχνιδιού (in-game). Το λογισμικό περιέχει μια δωρεάν διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) που αποκαλείται Steamworks, το οποίο οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενσωματώσουν πολλές λειτουργίες του Steam, όπως δικτύωση, επιτεύγματα εντός παιχνιδιού, μικρο-συναλλαγές και υποστήριξη περιεχομένων που φτιάχνονται από χρήστες μέσω του Steam Workshop, στα προϊόντα τους.
 • Το microsoft office είναι μια εφαρμογή που αποτελείται απο επιμέρους εφαρμογες γραφείου ,επιφάνειας εργασίας,για servers και υπηρεσίες για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και OS X.

Τα βασικά προγράμματά που περιλαμβάνει το Microsoft Office είναι τα ακόλουθα:

1)Το Microsoft Word το οποίο είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

2)Το Microsoft Excel το οποίο είναι μια εφαρμογή επεξεργασίας λογιστικών .

3)Το Microsoft PowerPoint το οποίο είναι ένα πρόγραμμα παρουσίασης για τα Windows .

4)Το Microsoft Access το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft.

5)Το Microsoft Outlook το οποίο είναι ένας διαχειριστής πληροφοριών .

6)Το Microsoft OneNote το οποίο είναι ένα πρόγραμμα αποθήκευσης πληροφορίων όλων των ειδών.

[ΠΑΝΤΣΙΟΣ-ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ]

Entessa Public License[επεξεργασία]

Η άδεια αυτή επιτρέπει την αναδιανομή και την χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποίηση υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων με προϋποθέσεις και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
 • Αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων με προϋποθέσεις και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθυνών στην τεκμηρίωση.
 • Η τεκμηρίωση του τελικού χρήστη που περιλαμβάνεται στην αναδιανομή, αν υπάρχει, πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση:

Αυτό το προϊών περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα που έχει αναπτυχθεί από την openSEAL. Εναλλακτικά,η απόδειξη μπορεί να εμφανιστεί στο ίδιο το λογισμικό, αν και εφόσον οι εν λόγω δηλώσεις τρίτων εμφανίζονται.

 • Τα ονόματα openSEAL και Entessa δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ή προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Για την απόκτηση γραπτής άδειας, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με το epl@entessa.com.
 • Τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό το λογισμικό δεν μπορούν να ονομάζονται openSEAL,χωρίς την απόκτηση της προηγούμενης γραπτής άδειας του Entessa.

Επίσης η Entessa Public License είναι πολύ παρόμοια με το περιεχόμενο της άδειας χρήσης λογισμικού Apache. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

 • Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Apache Software Foundation.

Αυτό το προϊών περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού κώδικα που έχει αναπτυχθεί από την openSEAL.

 • Τα ονόματα Xerces και Apache Software Foundation.

Τα ονόματα openSEAL και Entessa .

 • Η διεύθυνση e-mail επικοινωνίας apache @ xxxxxxxxxx .

Η διεύθυνση e-mail επικοινωνίας epl @ xxxxxxxxxxx.

EU DataGrid Software License (EUDatagrid)[επεξεργασία]

Η άδεια EU DATAGrid Software αναπτύχθηκε το 2001 εθελοντικά από την EU DATAGrid και αφορά την εγκατάσταση, τη χρήση, την εμφάνιση, την τροποποίηση και τη διανομή λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα ή σε δυαδική μορφή. Η τεκμηρίωση του χρήστη, εάν υπάρχει, συμπεριλαμβανομένης της αναδιανομής, πρέπει να εμπεριέχει και την ακόλουθη σημείωση: ”Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί από την EU DATAGrid”. Επίσης, τα ονόματα “EDG”, “EDG Toolkit” και “EU DATAGrid Project”, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη ή την προώθηση κάποιου λογισμικού, ή προïόντων που προέρχονται από αυτό, εκτός αν υπάρχει γραπτή άδεια από την hep-project-grid-edg-license@cern.ch. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει τροποποιήσει ένα λογισμικό, δεν είναι υποχρεωμένος να το παρέχει σε κανέναν. Παρόλα αυτά, αν κάποιος δημοσιεύσει ή διανείμει αυτές τις τροποποιήσεις, χωρίς να αναφέρεται σε κάποια άδεια, τότε θεωρείται ότι έχει συμμετάσχει στην EU DATAGrid. Μέσω αυτής της άδειας, η EU DATAGrid αποποιείται την παραβίαση οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες οι οποίες μπορεί να προκληθούν από κάποιο λογισμικό.

Παραπομπές: [12] [13]

European Union Public License, EUPL[επεξεργασία]

Η Άδεια Δημόσιας Χρήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPL), είναι η πρώτη άδεια λογισμικού που δημιουργήθηκε από ένα διεθνές διακυβερνητικό σώμα, το 2007. Είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είναι διαθέσιμη σε 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλες οι γλωσσικές εκδόσεις έχουν την ίδια βαρύτητα. Ο κύριος σκοπός της άδειας επικεντρώνεται στο να είναι συνεπείς με τους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα όλων των χωρών της Ε.Ε., ενώ να διατηρεί ταυτόχρονα καθοδική συμβατότητα (downstream compatibility) με τις πιο δημοφιλής άδειες λογισμικού ανοικτού κώδικα, όπως η GNU Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (μέχρι και την 2η έκδοση της). Η EUPL έχει έναν ενδιαφέρον τρόπο να διαχειρίζεται την υποαδειοδότηση .Έχει προστεθεί ένας όρος “Συμβατότητας Copyleft”,και υπάρχει μια λίστα με τις συμβατές άδειες. Αν ένα πρόγραμμα έχει αδειοδοτηθεί υπό κάποια άδεια με χαλαρούς όρους όπως οι άδειες τύπου BSD, μπορεί να ενωθεί με κώδικα υπό την EUPL και το παράγωγο έργο να είναι υπό τη EUPL μιας και οι άδειες τύπου BSD επιτρέπουν την αλλαγή της άδειας, ενώ σύμφωνα με τον όρο “Συμβατότητας Copyleft” της EUPL δεν επιτρέπεται, εκτός και αν η άδεια βρίσκεται στη λίστα συμβατότητας. Αν ο κώδικας ήταν υπό την GPL (2η έκδοση), τότε το παράγωγο έργο θα ήταν υπό την GPL άδεια, καθώς η GPL είναι στη λίστα συμβατότητας της EUPL και αυτό της δίνει δυνατότητα για αλλαγή της άδειας. Τέλος η EUPL καλύπτει με ρεαλισμό το θέμα της εγγύησης καλής λειτουργίας του προγράμματος και της ευθύνης των προγραμματιστών. Οι δημιουργοί και οι συνεισφέροντες, εγγυώνται μόνο ότι κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους, και ότι υπέχουν ευθύνη μόνο σε περίπτωση εσκεμμένου παραπτώματος. Διαφορετικά δεν παρέχεται εγγύηση διότι το έργο βρίσκεται “σε εξέλιξη”.

European Union Public License (EUPL v.1.1)[επεξεργασία]

Η άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EUPL) είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή άδεια Ελεύθερου Λογισμικού. Δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκριση της τελευταίας έκδοσής της (EUPL v.1.1) πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2009. Είναι διαθέσιμη στις 22 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εγκυρότητά της είναι ισάξια σε κάθε μια από αυτές. Η EUPL είναι άδεια τύπου copyleft, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η υποχρέωση αναπαραγωγής του λογισμικού βάσει των όρων της άδειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αδειούχος μπορεί να χρησιμοποιεί το έργο σε κάθε περίσταση και για όλες τις χρήσεις, να αναπαράγει το έργο, να τροποποιεί το πρωτότυπο έργο και να δημιουργεί παράγωγα, τα οποία βασίζονται στο αρχικό. Μπορεί επίσης να παρουσιάζει το έργο στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διάθεσης ή έκθεσης του έργου ή αντιγράφων του στο κοινό και να προβαίνει, κατά περίπτωση, σε δημόσια εκτέλεσή του, να διανέμει το έργο ή αντίγραφά του, να δανείζει και να εκμισθώνει το έργο ή τα αντίγραφά του και να εκχωρεί περεταίρω άδεια επί του έργου ή των αντιγράφων του. Ο χορηγός της άδειας δύναται να διαθέτει στο κοινό τον πηγαίο κώδικα του έργου και των αντιγράφων του, ενώ ο αδειούχος διατηρεί τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τυχόν περιορισμούς του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι υποχρεώσεις του αδειούχου είναι το δικαίωμα μνείας, η ρήτρα «copyleft», η ρήτρα συμβατότητας, η διάθεση του πηγαίου κώδικα και η νομική προστασία.

Όσον αφορά τους διαδοχικούς δημιουργούς, ο αρχικός χορηγός της άδειας εγγυάται ότι τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου έργου που παραχωρούνται με την παρούσα άδεια του ανήκουν ή ότι του έχει δοθεί σχετική άδεια και ότι έχει την εξουσία και την ικανότητα να τα παραχωρήσει υπό την παρούσα άδεια. Κάθε συντελεστής εγγυάται ότι τα πνευματικά δικαιώματα των τροποποιήσεων που επιφέρει στο έργο του ανήκουν ή ότι του έχει δοθεί σχετική άδεια και ότι έχει την εξουσία και την ικανότητα να τα παραχωρήσει υπό την παρούσα άδεια. Ακόμη, κάθε φορά που αποδέχεται κάποιος μια άδεια, ο αρχικός χορηγός της και οι διαδοχικοί συντελεστές Του παραχωρούν άδεια για τα τμήματα με τα οποία έχουν συμβάλει στο έργο, υπό τους όρους της παρούσας άδειας.

Το έργο παραδίδεται υπό τους όρους της άδειας «ως έχει» και χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ως προς το έργο, πλην του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς δεν πρόκειται για ολοκληρωμένο έργο, αφού βελτιώνεται συνεχώς με τη συμβολή πολυάριθμων συντελεστών, οπότε μπορεί να περιέχει ελαττώματα ή «σφάλματα». Ο χορηγός της άδειας είναι υπεύθυνος βάσει της νομοθεσίας για τα ελαττωματικά προϊόντα, εφόσον η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται στο έργο. Σε καμία περίπτωση, όμως, δε φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε, άμεσες ή έμμεσες, υλικές ή ηθικές ζημίες, οι οποίες προκύπτουν από την άδεια ή από τη χρήση του έργου, εκτός αν προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή σε φυσικά πρόσωπα.

Εάν κατά τη διανομή του πρωτότυπου έργου ή παράγωγων επιλέξει κάποιος τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την προσφορά, έναντι αμοιβής, υπηρεσιών υποστήριξης, εγγύησης, αποζημίωσης ή εκπλήρωσης άλλων υποχρεώσεων από ανάληψη ευθύνης ή/και άλλων υπηρεσιών συμβατών με την παρούσα άδεια και εφόσον συμφωνήσει να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει κάθε συντελεστή από οποιαδήποτε ευθύνη υπέχει ή από τη διεκδίκηση απαιτήσεων έναντι του, τότε ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό Του και υπ’ ευθύνη Του και όχι για λογαριασμό του αρχικού χορηγού της άδειας ή οποιουδήποτε άλλου συντελεστή. Η αποδοχή των όρων της εκάστοτε άδειας είναι σαφής και ανέκκλητη, εφόσον πατηθεί το πλήκτρο στο εικονίδιο «συμφωνώ», που βρίσκεται στο κάτω μέρος ενός παραθύρου όπου εμφανίζεται το κείμενο της παρούσας άδειας ή επιβεβαιωθεί η συναίνεση του αδειούχου με οποιοδήποτε άλλο παρεμφερή τρόπο, ή εφόσον ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα έχει χορηγηθεί στον αδειούχο. Πρέπει, όμως, το κανάλι ή το μέσο διανομής να παρέχει στο κοινό τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εφαρμοστέο δίκαιο όσον αφορά τον χορηγό της άδειας, την άδεια, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η προσπέλαση στην άδεια, η σύναψή της, η αποθήκευση και η αναπαραγωγή της από τον αδειούχο, εφόσον ο αδειούχος διανέμει ή/και παρουσιάζει το έργο με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Εάν ο αδειούχος παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της άδειας, τότε λήγουν αυτοδικαίως η άδεια και τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί υπό τους όρους αυτής, όχι όμως και για τα άτομα στα οποία το έργο έχει περιέλθει από τον αδειούχο υπό τους όρους της άδειας, εφόσον εξακολουθούν να τηρούν τους όρους της άδειας. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα της άδειας καταστεί άκυρη ή ανεκτέλεστη, δεν επηρεάζει την ισχύ ή την δυνατότητα εκτέλεσης της άδειας στο σύνολό της. H συγκεκριμένη ρήτρα μπορεί να ερμηνευτεί ή/και να αναδιατυπωθεί στο αναγκαίο μέτρο ώστε να καταστεί έγκυρη και εκτελεστή.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει άλλες γλωσσικές αποδόσεις ή/και νέες εκδόσεις της παρούσας άδειας (σε αποκλειστικό αριθμό έκδοσης), εφόσον είναι απαραίτητο και εύλογο, χωρίς να περιορίζει τα δικαιώματα που παραχωρούνται με την άδεια. Σύμφωνα με το άρθρο 238 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κάθε διαφορά που ανακύπτει από την ερμηνεία της παρούσας άδειας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως χορηγού της άδειας και οποιουδήποτε αδειούχου, υπάγεται στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οποιαδήποτε άλλη διαφορά άλλων μερών, στην οποία δεν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του αρμόδιου δικαστηρίου όπου ο αδειούχος έχει την κατοικία του ή ασκεί την κύρια δραστηριότητά του. Το εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας άδειας ανήκει στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ο αδειούχος έχει την κατοικία του ή την καταστατική του έδρα. Σε περίπτωση που ανακύπτει διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως χορηγού της άδειας και οποιουδήποτε αδειούχου ή/και ο χορηγός της άδειας, πλην της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχει κατοικία ή καταστατική έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η παρούσα άδεια διέπεται από το βελγικό δίκαιο.

Fair License[επεξεργασία]

Η Fair License είναι μια επιτρεπτική άδεια χρήσης ελευθέρου λογισμικού που συγκροτήθηκε από τον James William Pye και είναι συμβατή με το GNU General Public License. Αποτελεί τη μικρότερη άδεια χρήσης που έγινε ποτέ αποδεχτεί από το Open Source Initiative καθώς αποτελείται από μόνο μια πρόταση και μια αποποίηση ευθυνών. Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε τη Fair License για εικόνες βιβλία μουσική και γενικά για κάθε είδους media.

Πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας Η χρήση των έργων επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το μέσο αυτό διατηρείται με τα έργα, τα οποία προσφέρονται χωρίς εγγύηση. Δημοφιλείς εναλλακτικές είναι η MIT licese και η BSD License.

Frameworx License 1.0[επεξεργασία]

Η άδεια χρήσης Frameworx είναι μια συμβατή με GPL,ανοιχτού λογισμικού άδεια χρήσης .H εταιρεία που έγραψε την άδεια χρήσης Frameworx είναι η Frameworx Εταιρεία.Δεν σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά χρησιμοποιείται ευρέως από πολλά λογισμικά προγράμματα ανοιχτού κώδικα.O κύριος σκοπός της άδειας χρήσης Frameworx είναι να εξασφαλίσουν ότι ο κώδικας της Frameworx καθώς και ο πηγαίος κώδικας για βελτιώσεις και καινοτομίες σε αυτόν ,θα παραμείνουν δωρεάν και ελεύθερα για όλους.

Το συμφωνητικό της άδειας χρήσης Frameworx έχει έναν όρο που ορίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος διανέμει λογισμικό που εμπεριέχει τμήμα η στοιχείο του κώδικα της Frameworx επί πληρωμής,θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες.Ωστόσο φαίνεται ότι μπορεί να συμφωνεί με το GPL και κάποιος μπορεί όντως να χρεώσει μια λογική τιμή εάν υπάρχει προστιθέμενη αξία στη διανομή του.Άλλος όρος δηλώνει ότι οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει ή παρέχει κάποιος ,άμεσα ή έμμεσα, στην διανομή τους θα πρέπει να προσφέρονται και να παρέχονται σε λογικό κόστος.Επιπλέον οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να είναι συνεπής και να υποστηρίζονται πλήρως.Η άδεια χρήσης Frameworx συγκεκριμένα αναφέρει ότι όλες οι διανομές θα πρέπει να περιέχουν ένα αμετάβλητο αντίγραφο του αρχείου με όνομα the_frameworx_license.txt το οποίο εμπεριέχεται στον κώδικα της Frameworx που περιλαμβάνει ένα αντίγραφο κειμένου της άδειας χρήσης Frameworx.

Χορήγηση άδειας: Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμφωνητικού, η Εταιρεία Frameworx χορηγεί μια μη αποκλειστική άδεια σε τρίτους, δίνοντας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και χωρίς αμοιβή, εκτός από ένα συμβολικό ποσό που αντανακλά το κόστος της φυσικής διανομής, για:

 1. χρήση του Κώδικα Frameworx, είτε σε πηγαίο κώδικα ή αναγνώσιμο από μηχανή μορφή,
 2. να κάνουν τροποποιήσεις, προσθήκες και διαγραφές στο περιεχόμενο ή τη δομή του κώδικα Frameworx,
 3. δημιουργία μεγαλύτερων έργων ή παράγωγων έργων, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα Frameworx ή οποιοδήποτε τμήμα ή στοιχείο αυτού,
 4. έκδοση, διανομή ή διάθεση, είτε γενικά είτε σε κάποιους συγκεκριμένους τρίτους, οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα σε πηγαίου κώδικα ή δυαδική μορφή.

Πηγή:[13]

Globus Toolkit Public License[επεξεργασία]

Η Globus Alliance δεσμεύεται να διατηρήσει μια φιλελεύθερη, open source άδεια. Το Globus Toolkit Public License (GTPL) επιτρέπει στο λογισμικό να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποδειχτεί ότι οι τεχνολογίες πλέγματος έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή και όφελος από μια μεγάλη κοινότητα προγραμματιστών. Η άδεια αυτή είναι ταυτόσημη με την άδεια χρήσης Apache, Έκδοση 2.0, τον Ιανουάριο 2004 και η αμέσως επόμενη άδεια Globus (R) Toolkit Public License Έκδοση 3, τον Μάρτιος 2005. Η αδειοδότηση είναι μια πολύ σημαντική και σοβαρή διαδικασία για τη διανομή ενός προγράμματος. Η επιλογή μιας άδειας δε σημαίνει ότι ο προγραμματιστής χάνει τα δικαιώματα που έχει πάνω στη δουλειά του, αντιθέτως κατέχει ακόμα τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό που κάνει η αδειοδότηση είναι να καθορίζει συγκεκριμένα δικαιώματα για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το έργο του. Η πλήρης άδεια Globus Toolkit χρησιμοποιείται με GT4 όπου προέρχεται από την τυπική άδεια Apache και είναι η 4η Έκδοση που αξιολογήθηκε τον Ιούλιο 2005. Η εργαλειοθήκη GT4 είναι πολύ πιο σταθερή και δείχνει σημαντικά καλύτερη απόδοση από τις προηγούμενες εκδόσεις GT, έχει επιτυχία και υποστηρίζεται σε Apple Mac OS X, Linux Debian, Fedora Core Linux, HP / UX, IBM AIX, Red Hat Linux, Sun Solaris και Linux SuSE, με εφαρμογές για 32 και 64 αρχιτεκτονικές. Το πακέτο GT4 είναι διαθέσιμο δωρεάν σε απευθείας σύνδεση από την λήψη στην τοποθεσία web Globus Alliance. Οι αξιολογητές ETF (οργανισμός της ΕΕ που αφορά την ανάπτυξη εκπαίδευσης, κατάρτισης) αναφέρουν ότι η εγκατάσταση σε ένα σύστημα Linux επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς λάθη και πολύ πιο εύκολο από την εγκατάσταση σε GT2 και GT3 υπηρεσίες, σε παρόμοιο στάδιο απελευθέρωσης. Επιπλέον, οι αξιολογητές διαπίστωσαν ότι το έγγραφο αποτελεί με ακριβή στοιχεία εγκατάσταση, καλά δομημένο, εύκολο να χρησιμοποιηθεί και ολοκληρωμένο. Εμπορική υποστήριξη για την εργαλειοθήκη παρέχονται από την Univa Corporation η οποία έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τη δύναμη του Globus και να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και επαγγελματική, για τις κυβερνήσεις και τα πανεπιστήμια. Η αξιολόγηση ETF έχει εγκατασταθεί σε Fedora Core 1, 2 και 3, Red Hat Linux 7 και 9, Red Hat Linux Enterprise Edition 64 Bit, SuSE Linux χωρίς σφάλμα.

GNU Affero General Public License, Version 3 (AGPL-3.0)[επεξεργασία]

Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Affero GNU βασίζεται στη GNU GPL, αλλά έχει έναν πρόσθετο όρο για να επιτρέπει στους χρήστες που αλληλεπιδρούν με το αδειοδοτημένο λογισμικό διαμέσου ενός δικτύου να λαμβάνουν τον πηγαίο κώδικα γι' αυτό το πρόγραμμα .Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η έκδοση 3. Η Affero Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU είναι διαθέσιμη στις παρακάτω μορφές: HTML, απλό κείμενο, Docbook, Texinfo και LaTeX. Ιστορική αναδρομή της AGPL: Το 2000, παράλληλα με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, ο Henry Poole συναντήθηκε με τον Richard Stallman στο Άμστερνταμ, όπου συζήτησαν το κενό στη GPLv2. Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, ο Stallman και ο Poole συζήτησαν προσεγγίσεις για την επίλυση του προβλήματος. Το 2001, ο Poole ίδρυσε την εταιρεία Affero (μια επιχείρηση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης), και χρειαζόταν μια άδεια που θα απαιτούσε μια διανομή από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούσαν κώδικα της Affero για να δημιουργήσουν και να παράγουν διαδικτυακές υπηρεσίες Poole ήρθε σε επαφή με τον Bradley M. Kuhn και τον Eben Moglen του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού για να πάρει συμβουλές σχετικά με τη χορήγηση μιας νέας άδειας, που θα έκλεινε το κενό στην ASP GPLv2. Στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2002, ο Kuhn πρότεινε, την ιδέα ενός προγράμματος που τύπωνε το δικό του πηγαίο κώδικα , κάτι που θα συμπληρώνονταν στο άρθρο 2 της GPLv2 που θα απαιτούσε τα παράγωγα έργα να διατηρούν μια "πηγή λήψης" χαρακτηριστικό που θα είχε πλήρη παροχή και του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα Kuhn υποστήριξε ότι δεν υπήρχε τέτοια απαίτηση στην άδεια GPLv2 στο τμήμα 2, στην οποία να απαιτείται διατήρηση ορισμένων χαρακτηριστικών από τους μεταγενέστερους διανομείς και τροποποιητές .Ο Moglen και ο Kuhn έγραψαν το κείμενο του προτεινόμενου νέου άρθρου 2 και ο Poole, στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε την άδεια από την FSF να δημοσιεύσει ένα παράγωγο της GPLv2 . Τον Μάρτιο του 2002 Η εταιρία Affero δημοσίευσε την Affero Γενική Άδεια (AGPLv1) για χρήση με το έργο της Affero και έκανε τη νέα άδεια διαθέσιμη για χρήση από άλλους προγραμματιστές λογισμικού υπηρεσίας. O FSF ήθελε να συμπεριλάβει την ειδική διάταξη της AGPLv1 στην GPLv3, αλλά τελικά αποφάσισε να δημοσιεύσει μια ξεχωριστή άδεια, σχεδόν ταυτόσημη με την GPLv3, αλλά να περιέχει διάταξη παρόμοια με την παράγραφο 2 του AGPLv1. Η νέα άδεια είχε βαπτιστεί GNU Affero General Public License, η διατήρηση του ονόματος Affero δείχνει στενή ιστορική σχέση της με AGPLv1. Η GNU AGPL έχει αριθμό έκδοσης το 3 για αντιστοίχιση με την GPLv3, και έχει συντομογραφία το AGPLv3. Η τελική έκδοση της AGPLv3, δόθηκε στη δημοσιότητα από το FSF στις 19 Νοεμβρίου του 2007. Το Stet ήταν το πρώτο λογισμικό που είχε κυκλοφορήσει με την AGPLv3 (στις 21 Νοέμβρη του 2007 και είναι το πρώτο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της δικής του άδειας.

Πηγή: [14]


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΕΙΑ: H άδεια χρήσης GNU Affero General Public License, Version 3 (AGPL-3.0) χρησιμοποιείται από διάφορες εφαρμογές.Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι η Launchpad ,Diaspora και η MongoDB .

Αρχικά,η Launchpad είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες της να αναπτύξουν και να διατηρήσουν το λογισμικό και κυρίως το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Έχει αναπτυχθεί και διατηρείται από την Canonical Ltd .Το 2009, ο πηγαίος κώδικας διατίθεται στο κοινό υπό την GNU Affero General Public License. Προσέλκυσε εκατομμύριο επισκέπτες τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς,σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε απο την Compete.com.Από το 2013, η αποθήκη Launchpad φιλοξενεί περισσότερα από 30.149 έργα. Άλλα εξέχοντα έργα που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Launchpad είναι: MySQL,Linux, elementary Os.

Η επόμενη εφαρμογή είναι η Diaspora.Χαρακτηρίζεται ως μια ελεύθερη προσωπική ιστοσελίδα που υλοποιεί μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης . Το έργο ιδρύθηκε από τους Dan Grippi και Ilya Zhitomirskiy οι οποίοι ήταν φοιτητές στο New York University's Courant Institute of Mathematical Sciences .Η ομάδα έλαβε crowdfunding άνω των $ 200.000 μέσω του Kickstarter.Η Diaspora έχει ως στόχο την επίλυση των θεμάτων ιδιωτικότητας που προκύπτουν από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους server έτσι ώστε να αποθηκεύσουν εκεί τις φωτογραφίες,τα αρχεία τους και ότι άλλο αφορά και ενδιαφέρει τον εκάστοτε χρήστη.

Η τελευταία εφαρμογή που χρησιμοποιεί την παραπάνω άδεια είναι η MongoDB.Είναι ένα ανεξαρτήτου πλατφόρμας πρόγραμμα,το οποίο υλοποιεί document-oriented βάσεις δεδομένων, δηλαδή βάσεις των οποίων τα δεδομένα είναι στη μορφή εγγράφων.Αν και θεωρείται βάση δεδομένων τύπου NoSQL,το MongoDB δε χρησιμοποιεί το παραδοσιακό σχεσιακό μοντέλο με βάση τους πίνακες. Για την ακρίβεια, χρησιμοποιεί έγγραφα που μοιάζουν με τη μορφή JSON, μια μέθοδος χειρισμού δεδομένων μέσω παρουσίασης τους σε απλό κείμενο – το MongoDB αποκαλεί αυτή τη μορφή BSON,καθιστώντας την ενσωμάτωση των δεδομένων σε ορισμένους τύπους εφαρμογών ευκολότερη και πιο γρήγορη.Ενώ πρώτα η ανάπτυξή του ξεκίνησε με σκοπό να είναι ένα μέρος μιας μεγάλης πλατφόρμας από την εταιρεία MongoDB Inc, το 2007, η ίδια εταιρεία αποφάσισε να το προσφέρει δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Από εκεί και έπειτα, το MongoDB χρησιμοποιήθηκε από πολλούς μεγάλους ιστότοπους όπως το eBay ως κομμάτι της ανάπτυξής και της λειτουργίας τους.Τέλος θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Πηγές:1 , 2 , 3.

GNU General Public License, version 1[επεξεργασία]

Η πρώτη έκδοση της GNU GPL κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου 1989, αλλάζοντας τους δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους οι διανομείς λογισμικού περιόριζαν τις ελευθερίες που ορίζουν το ελεύθερο λογισμικό. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι οι διανομείς μπορούσαν να δημοσιεύουν δυαδικά αρχεία (Binary file) μόνο, αλλά όχι αναγνώσιμα ή τροποποιήσιμα. Για να αποφευχθεί αυτό, η GPLv1 όρισε ότι κάθε πωλητής/διανομέας εκτελέσιμων αρχείων πρέπει επίσης να διανέμει και τον πηγαίο κώδικα αναγνώσιμο από το κοινό κάτω από τους ίδιους όρους διανομής.
Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι οι διανομείς μπορεί να προσθέτουν επιπλέον περιορισμούς, είτε με την προσθήκη των περιορισμών της άδειας, είτε συνδυάζοντας το λογισμικό με άλλο λογισμικό που υπήρχαν άλλοι περιορισμοί στη διανομή του. Εάν γινόταν αυτό, τότε η ένωση των δύο συνόλων των περιορισμών θα ίσχυε για τη συνδυασμένη εργασία, έτσι θα μπορούσαν να προστεθούν απαράδεκτοι περιορισμοί. Για να αποφευχθεί αυτό, η GPLv1 όρισε ότι τροποποιημένες εκδόσεις του κώδικα έπρεπε να διανέμονται υπό τους όρους GPLv1. Ως εκ τούτου, το λογισμικό που διανέμεται υπό τους όρους της GPLv1 θα μπορούσε να συνδυαστεί με δεύτερο λογισμικό αν αυτό συμφωνεί με τους όρους GPLv1, καθώς αυτό δεν θα άλλαζε τους όρους υπό τους οποίους το σύνολο θα μπορεί να διανέμεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v1

Η άδεια χρήσης GNU General Public License υποστηρίζει αρκετές εφαρμογές Αρχικά μια εφαρμογή που λειτουργεί με βάση την άδεια χρήσης GNU GENERAL PUBLIC LICENSE v1 είναι το Nmap ή διαφορετικά το Network Mapper.Το Nmap είναι ένα εργαλείο το όποιο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας μιας και διατίθεται ελεύθερα. Το Network Mapper είναι ένας σαρωτής ο οποίος δημιουργήθηκε από τον Gordon Lyon, με σκοπό να κάνει εξερεύνηση και να ελέγχει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα δίκτυα. Αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Κάποιοι από τους τρόπους που σαρώνει είναι ανάλογα με το λογισμικό που τρέχει ο κάθε χρήστης, διαφορετικά ανάλογα με τις πόρτες που είναι ανοικτές( γενικότερα το Nmap μπορεί να σαρώνει IP και ανάλογα με την εντολή που χρησιμοποιεί ο χρήστης έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα)και μπορεί να εισβάλλει κάποιος με αντίθετο σκοπό από εκείνον της ασφάλειας που παρέχει το Nmap.

Ένα άλλο εργαλείο επίσης που χρησιμοποιείται υπό την χρήση της άδειας GNU General Public License v1 είναι το Sqlmap. Το Sqlmap είναι επίσης ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα. Η χρησιμότητά του είναι υψηλής αξίας. Με το Sqlmap μπορεί κανείς να ανιχνεύσει ευπαθή στοιχεία και ελαττώματα μέσα στη βάση δεδομένων ενός σέρβερ. Είναι ένας δυνατός σαρωτής ο οποίος περιέχει πολλές εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες μπορεί κανείς να εντοπίσει τα ελαττώματα μίας βάσης δεδομένων, επίσης αφού η σάρωση είναι επιτυχής η διείσδυση του σε αυτά είναι επίσης εύκολη ώστε κάποιος χρήστης είτε με σκοπό την ασφάλιση της βάσης δεδομένων είτε με σκοπό την υποκλοπή των στοιχείων που βρήκε. Επίσης ένα δυνατό και έξυπνο εργαλείο που χρησιμοποιείται με την άδεια χρήσης GNU GPLv1 είναι το Arachni. Το Arachni είναι μία εφαρμογή που φτιάχτηκε πάνω στη γλώσσα προγραμματισμού Ruby, και ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να βοηθά χρήστες που ασχολούνται με την τεχνική διείσδυσης(penetration testing) ή ακόμα γενικότερα με την ασφάλεια. Κάτι μοναδικό που παρουσιάζει και θέλει να δείξει αυτό το εργαλείο είναι ότι μαθαίνει τη συμπεριφορά του και τον τρόπο λειτουργίας του κατά τη σάρωση χρησιμοποιώντας κάποιες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορεί να καταλήξει στο δυνατόν κοντινότερο αποτέλεσμα με αυτό που ψάχνει ο χρήστης ενώ επίσης έχει την ικανότητα να αποφεύγει ψευδές στοιχεία. Επίσης μπορεί να θεωρηθεί ένα δυνατό εργαλείο μιας και παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα από μια εφαρμογή σε γραμμή εντολών, και εφόσον αποτελεί ένα αξιόπιστο σαρωτή μπροστά σε πολλές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν με τη γλώσσα προγραμματισμού Ruby.

GNU General Public License, version 2[επεξεργασία]

Σύμφωνα με τον Richard Stallman, η σημαντική αλλαγή στην GPLv2 ήταν το «Ελευθερία ή Θάνατος», όπως ο ίδιος αποκαλεί την Ενότητα 7. Η ενότητα αυτή λέει ότι αν κάποιος έχει περιορισμούς που τον εμποδίζουν να διανέμει λογισμικό με GPL άδεια χρήσης με τρόπο που να σέβεται την ελευθερία των άλλων χρηστών (για παράδειγμα, αν μία νομική απόφαση αναφέρει μπορεί να διανείμει μόνο σε δυαδική μορφή (Binary file) το λογισμικό, τότε αυτό το υλικό δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόλου με GPL άδεια. Με αυτό το άρθρο ο Richard Stallman ήλπιζε ότι θα αποτρέψει τις εταιρίες από το να απειλούν με κατοχυρωμένες πατέντες τους δημιουργούς προγραμμάτων με σκοπό να αποσπάσουν ποσοστό από τα κέρδη του λογισμικού.
Μέχρι το 1990, ήταν πια φανερό ότι μια λιγότερο περιοριστική άδεια θα είναι χρήσιμη για τη βιβλιοθήκη C και για τις βιβλιοθήκες λογισμικού που ουσιαστικά έκαναν τη δουλειά των ήδη υπάρχων κλειστών βιβλιοθηκών, όταν έκδοση 2 της GPL (GPLv2) κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 1991, μια δεύτερη άδεια - η Library General Public License - εισήχθη ταυτόχρονα με την έκδοση 2 για να την συμπληρώσει. Οι αριθμοί των εκδόσεων πήραν ξεχωριστούς δρόμους το 99 όταν βγήκε η έκδοση 2.1 της Library General Public License, η οποία μετονομάστηκε σε GNU Lesser GPL για να αντικατοπτρίζει την θέση της στην φιλοσοφία.

Παράδειγμα γνωστής εφαρμογής που χρησιμοποιεί την παραπάνω άδεια:

Geany

Το Geany ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης GNU GPL v2 . Eίναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων υπολογιστή (IDE) για τον προγραμματισμό και επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σημειωματάριο . Υποστηρίζει γύρω στις 50 γλώσσες προγραμματισμού ,μεταξύ αυτών οι C, C++ ,C# ,Java,Javascript,Python , Pascal . Eίναι διαθέσιμο για γνωστότερα λειτουργικά συστήματα όπως για τα Linux ,Mac,Windows ,BSD, Solaris.
Το Geany είναι χρήσιμο για έναν προγραμματιστή ο οποίος ψάχνει για ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή κειμένου (editor), μεταγλωττιστή (compiler) και αυτά σε ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον .
Ο Editor είναι αρκετά εύχρηστος και μοντέρνος και ανταγωνίζεται τους υπόλοιπους text editors και το γραφικό περιβάλλον βοηθάει τον προγραμματιστή να έχει σε ένα παράθυρο και με ένα κλίκ το αποτέλεσμα ενός compile ή σε νέα κονσόλα δείχνει το αποτέλεσμα του εκτελέσιμου .
Η εγκατάσταση του προγράμματος είναι απλή . Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να κατεβάσει από το επίσημο site του Geany τον πηγαίο κώδικα ή το εκτελέσιμο αρχείο που περιέχει τnν πλήρη εγκατάσταση του προγράμματος (full installer ).
Όταν πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί ο χρήστης μπορεί κατευθείαν να χρησιμοποιήσει τον editor .Το πρώτο που πρέπει ο χρήστης να κάνει , προτού αρχίσει να γράφει το πρόγραμμα, είναι να αποθηκεύσει το αρχείο , με την κατάληξη που ορίζει η γλώσσα προγραμματισμού την οποία χρησιμοποιεί .Έτσι ο editor και ο compiler αναγνωρίζουν την γλώσσα προγραμματισμού και τονίζουν τις προστατευμένες λέξεις ή φορτώνουν τις κατάλληλες βιβλιοθήκες . Έπειτα γράφει το πρόγραμμα και πατώντας με την σειρά compile , build κάνει debugging .
Τέλος , μετά από όλα τα παραπάνω ,ο χρήστης πατώντας run or view current file έχει την δυνατότητα να δει τα αποτελέσματα του εκτελέσιμου προγράμματος του τα οποία εμφανίζονται σε ένα νέο παράθυρο εντολών .
Ο χρήστης του Geany πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται ότι το συγκεκριμένο IDE κάνει χρήση της άδεις GNU GPL v2 .Αυτό σημαίνει πως και ο ίδιος πρέπει να σεβαστεί και να τηρήσει τις αρχές αυτής της άδειας όπως για παράδειγμα το ότι ο κώδικας πρέπει να είναι ανοιχτός
Πηγές: [15],[16],[17]

GNU General Public License, version 3 (GPL-3.0)[επεξεργασία]

Άδεια λογισμικού ονομάζεται ένα νομικό εργαλείο που καθορίζει την χρήση ή διανομή λογισμικού που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μια τυπική άδεια λογισμικού παρέχει σε έναν τελικό χρήστη άδεια να χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα αντίγραφα του λογισμικού με τρόπους που διαφορετικά (αν δεν είχε δοθεί η άδεια) θα αποτελούσαν καταπάτηση των δικαιωμάτων του εκδότη σύμφωνα με τον νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρακτικά, η άδεια λογισμικού λειτουργεί σαν μια υπόσχεση από τον εκδότη του λογισμικού ότι δεν θα μηνύσει τον τελικό χρήστη για δραστηριότητες του που κανονικά αποτελούνε αποκλειστικά προνόμια του εκδότη του λογισμικού. Στα τέλη του 2005, το “Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού”(ΙΕΛ), ανήγγειλε την έναρξη εργασιών για την έκδοση 3 της GPL (GPLv3).Στις 16 Ιανουαρίου 2006, το πρώτο «σχέδιο συζήτησης» της GPLv3, δόθηκε στη δημοσιότητα, και η δημόσια διαβούλευση άρχισε. Η δημόσια διαβούλευση είχε αρχικά προγραμματιστεί για 9 - 15 μήνες, αλλά τελικά παρατάθηκε σε δεκαοκτώ μήνες και τέσσερα σχέδια δημοσιεύθηκαν. Το επίσημο GPLv3 απελευθερώθηκε από το FSF στις 29 Ιουνίου 2007. Η GPLv3 γράφτηκε από τον Richard Stallman, με νομική συμβουλή από τον Eben Moglen και το Software Freedom Law Center. Η GPL αναγκάζει το οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιεί ή βασίζεται σε κώδικα που κυκλοφορεί υπό την GPL, να δώσει την δυνατότητα στους χρήστες που το επιθυμούν να δουν τον κώδικα.Πρόθεση του Free Software Foundation FSF να προασπίσει τις τέσσερις ελευθερίες που εγγυάται η άδεια.Επιπλέον άδειες είναι οι MPL,GNU LGPL.

Σύμφωνα με τον Stallman, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι σε σχέση με τις πατέντες λογισμικού, με την συμβατότητα της άδειας ελεύθερου λογισμικού, τον ορισμό του "κώδικα", και τους περιορισμούς υλικούσχετικά με την τροποποίηση του λογισμικού ("tivoization"). Οι άλλες αλλαγές αφορούν διεθνοποίηση, πώς αντιμετωπίζονται παραβιάσεις αδειών, και πώς τα πρόσθετα δικαιώματα μπορεί να χορηγηθούν από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα στους συγγραφείς να προσθέσουν ορισμένους όρους ή απαιτήσεις για τις συνεισφορές τους.Μία από αυτές τις νέες προαιρετικές απαιτήσεις, που μερικές φορές αναφέρεται ως η διατύπωση Affero, έχει ως στόχο να εκπληρώσει το αίτημα σχετικά μετο λογισμικό ως υπηρεσία προσθέτοντας τη ρήτρα αυτή παράγει το GNU Affero Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης έκδοση 3.Προσθέτει επίσης μια διάταξη που αφαιρεί από το DRM τη νόμιμη αξίας του, έτσι ώστε οι άνθρωποι μπορεί να 'σπάσουν' το DRM στο GPL λογισμικό, χωρίς να παραβούν νόμους όπως το DMCA..Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, που συντονίζεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού με τη βοήθεια από το Κέντρο του Software Freedom Law Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη, και άλλες ομάδες δωρεάν λογισμικού. Σχόλια συλλέχθηκαν από το κοινό μέσω της δικτυακής πύλης gplv3.fsf.org. Η πύλη τρέχει λογισμικό που ονομάζεται STEΤ. Οι παρατηρήσεις αυτές πέρασαν σε τέσσερις επιτροπές που αποτελούνται από περίπου 130 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτών και των επικριτών για τους στόχους του FSF. Οι επιτροπές ερεύνησαν τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από το κοινό και πέρασαν τις περιλήψεις τους στον Stallman για τη λήψη της απόφασης σχετικά με το τι η άδεια θα κάνει. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, υποβλήθηκαν 962 παρατηρήσεις για το πρώτο σχέδιο. Μέχρι το τέλος, ένα σύνολο από 2.636 σχόλια είχαν υποβληθεί. Το τρίτο σχέδιο κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου 2007.Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε γλώσσα που αποσκοπούσε στο να αποτρέψει άδειες ευρεσιτεχνίας που έρχονταν σε σύγκρουση, όπως η συμφωνία ευρεσιτεχνίας της Microsoft-Novell και περιορίζει τις αντι-tivoization ρήτρες σε νομικό ορισμό του "Χρήστη" ή " καταναλωτικών προϊόντων". Επίσης αφαιρέθηκε ρητά η ενότητα με τίτλο «γεωγραφικούς περιορισμούς», του οποίου η πιθανή απομάκρυνση είχε ανακοινωθεί κατά την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης.

Το τέταρτο σχέδιο συζήτησης, που ήταν το τελευταίο, απελευθερώθηκε στις 31 Μαΐου 2007. Εισήγαγε την συμβατότητα με την Άδεια Apache, διευκρίνισε το ρόλο της σε τρίτους, και έκανε μια εξαίρεση για να αποφευχθούν τα αντιληπτά προβλήματα από κάθε συμφωνία στο στυλ της Microsoft Novell, λέγοντας στο τμήμα 11 παράγραφος 6, ότι:

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυμμένο έργο, εάν είστε ομάδα σε ένα διακανονισμό με τρίτη ομάδα που είναι σε επιχείρηση διανομής λογισμικού, σύμφωνα με την οποία πληρώνετε στην τρίτη ομάδα με βάση την έκταση της δραστηριότητας σας που μεταβιβάζετε το έργο, και βάσει της οποίας η τρίτη ομάδα χορηγεί σε οποιοδήποτε από τα μέρη που θα ελάμβαναν το καλυμμένο έργο από σας, μια μεροληπτική άδεια ευρεσιτεχνίας [...]

.Αυτό έχει ως στόχο να καταστήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες, αναποτελεσματικές. Η άδεια έχει επίσης ως στόχο να προκαλέσει τη Microsoft να παρατείνει τις άδειες ευρεσιτεχνίας που χορηγεί στους πελάτες της Novell για τη χρήση του λογισμικού GPLv3 για όλους τους χρήστες του λογισμικού GPLv3. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν η Microsoft αποτελεί επίσημα "μεταφορέα" του λογισμικού GPLv3.Άλλοι, ιδίως κάποιοι υψηλού προφίλ προγραμματιστές του πυρήνα του Linux, σχολίασαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έκαναν δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις αντιρρήσεις τους σε τμήματα της συζήτησης των σχεδίων 1 και 2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ [ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ]

H Piwik είναι μία ελεύθερη και ανοιχτού κώδικα εφαρμογή για ανάλυση δικτυακών δεδομένων.Κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2007 αντικαθιστώντας την εφαρμογή phpMyVisites και έχει αναπτυχθεί σε php.Χρησιμοποιείται ευρέως από οικονομικά ιδρύματα και εταιρείες δικτυακής φιλοξενίας.Μπορεί να ενσωματωθεί με τα περισσότερα συστήματα διαχείρησης περιεχομένων.Παρέχει στους διαχειρηστές του την δυνατότητα να παρακολουθούν την κίνηση στις ιστοσελίδες τους και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.Ακόμα καθιστά δυνατή την επεξεργασία των καταγεγραμμένων δικτυακών αρχείων. Κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει η Piwik είναι οι εξής:

 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο τη ροή των επισκεπτών
 • Δημιουργία πινάκων προσαρμοσμένους στις ανάγκες των διαχειριστών της ιστοσελίδας
 • Παρακολούθηση όλων των ιστοσελίδων ταυτόχρονα
 • Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης επισκεπτών
 • Καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των χρηστών με την ιστοσελίδα

Η Sencha είναι μία πλατφόρμα για ανάπτυξη και διαχείρηση εφαρμογών δικτύου.Διαθέτει εργαλεία και συστατικά τα οποία βοηθούν τον χρήστη να χτίσει μια εφαρμογή γρήγορα και ποιοτικά χρησιμοποιώντας έτοιμα πλαίσια σχεδίασης εφαρμογών απευθυνόμενα κυρίως σε επιχειρήσεις.Τα διάφορα συστατικά της πλατφόρμας διατίθενται ξεχωριστά προς πώληση ανάλογα με τον σκοπό που επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει ο αγοραστής.Δίνουν την δυνατότητα για έλεγχο και δοκιμή των εφαρμογών σε συσκευές διαφορετικού τύπου.Αυτή την στιγμή αριθμεί πάνω από εφτά εκατομμύρια λήψεις προϊόντων.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει ορισμένα προϊόντα και μάλιστα σε διαφορετικές εκδόσεις.Ωστόσο τα περισσότερα είναι δωρεάν με το δημοφιλέστερο να είναι το Sencha Touch.

Το Weblate είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο μετάφρασης.Είναι διαθέσιμο σε 34 γλώσσες και έχει αναπτυχθεί σε Python από ανοιχτή κοινότητα. Βασίζεται σε δωρεές για την συντήρηση του.Είναι εφαρμογή ανεξαρτήτου πλατφόρμας και η πρώτη του σταθερή έκδοση κυκλοφόρησε 20 Σεπτεμβρίου 2015. Βασικές δυνατότητές του είναι ο έλεγχος ποιότητας των μεταφράσεων και δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υπηρεσίες τρίτων.Ακόμα προσφέρει διάφορα προγράμματα φιλοξενίας των μεταφράσεων σε εξυπηρετητές με δυνατότητα και ελεύθερης φιλοξενίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

GNU Lesser General Public License (LGPL-2.1)[επεξεργασία]

Όπως και με όλες τις υπόλοιπες Άδειες Ελεύθερου Λογισμικού έτσι και με την LGPL-2.1 ο καθένας μπορεί να την χρησιμοποιεί, να την διανέμει ή ακόμα και να την τροποποιεί. Όλα αυτά όμως υπό συγκεκριμένους όρους.

Όροι

 1. Μπορεί να την χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή βιβλιοθήκη, αρκεί να δηλωθεί πως αν κάποιος άλλος θέλει να την χρησιμοποιήσει πρέπει κι αυτός να συμφωνεί με τους όρους της LGPL.
 2. Μπορεί να τροποποιηθεί το αντίγραφο της βιβλιοθήκης και να δημιουργηθεί ένα νέο αλλά πρέπει και αυτό να υπόκειται στους όρους της παραπάνω ενότητας 1 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες αυτές τις προϋποθέσεις:
  • Το τροποποιημένο έργο πρέπει να είναι από μόνο του μια βιβλιοθήκη.
  • Πρέπει στα τροποποιημένα αρχεία να υπάρχουν εμφανείς σημειώσεις για το που έγινε η αλλαγή καθώς και η ημερομηνία που έγινε.
  • Πρέπει όλη η δουλειά να μην χρεώνεται σε τρίτους.
  • Όταν γίνεται κλήση σε κάποια συνάρτηση ή έναν πίνακα δεδομένων που παρέχονται από κάποιο άλλο πρόγραμμα τότε θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αυτή τη συνάρτηση, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί.
 3. Δίνεται η επιλογή να εφαρμοστούν οι όροι της “GNU General Public License” αντί αυτής της Άδειας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη αν αντιγραφεί ένα μέρος του κώδικα της βιβλιοθήκης σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι βιβλιοθήκη.
 4. Μπορεί να αντιγραφεί και να διανεμηθεί η βιβλιοθήκη σε μορφή κώδικα ή εκτελέσιμου υπό τους όρους των ενοτήτων 1 και 2 παραπάνω με την προϋπόθεση ότι θα το συνοδεύεται με τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα.
 5. Ένα πρόγραμμα που περιέχει μη παράγωγα οποιουδήποτε τμήματος της βιβλιοθήκης, αλλά έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με αυτήν, ονομάζεται “Έργο που χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη”.
 6. Κατ' εξαίρεση των τμημάτων παραπάνω, μπορεί επίσης να συνδυαστεί ή να συνδεθεί με τη βιβλιοθήκη ένα "έργο που χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη" για να παραχθεί μια δουλειά και να διανεμηθεί σύμφωνα με οποιονδήποτε όρο, με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι όροι της παρούσας άδειας.
 7. Μπορούν να τοποθετηθούν κι άλλες βιβλιοθήκες στην ήδη υπάρχουσα, που δεν καλύπτονται από την παρούσα άδεια με τις εξής δύο προϋποθέσεις:
  • Να συνοδεύεται η συνδυασμένη βιβλιοθήκη με ένα αντίγραφο του πρωτότυπου έργου χωρίς καμία αλλαγή.
  • Να υπάρχουν εμφανείς ειδοποιήσεις στη συνδυασμένη βιβλιοθήκη για το ποια μέρη βασίζονται σε άλλη βιβλιοθήκη και που μπορεί να βρεθεί αυτή σε “καθαρή” μορφή.
 8. Δεν επιτρέπεται η βιβλιοθήκη να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, εκμεταλλευτεί ή να διαμοιραστεί, εκτός κι αν γίνει όπως ακριβώς προβλέπεται ρητά από αυτή την Άδεια.
 9. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει αποδεκτή αυτή την Άδεια αλλά δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να διανεμηθεί μέρος της ή και ολόκληρη η βιβλιοθήκη.
 10. Κάθε φορά που διανέμεται η βιβλιοθήκη ή μέρος της, ο παραλήπτης λαμβάνει αυτόματα μια Άδεια από τον νόμιμο πάροχο αυτής για να μπορεί να κάνει ότι προαναφέρεται.
 11. Κανείς δεν απαλλάσσεται από τους όρους της παρούσας Άδειας εάν ως συνέπεια δικαστικής απόφασης ή ισχυρισμούς παραβίασης ευρεσιτεχνίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο οι όροι που επιβάλλονται αντιβαίνουν με τους όρους της παρούσας.
 12. Αν για κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί, ο νόμιμος κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να προσθέσει ρητούς γεωγραφικούς περιορισμούς κατά τη διανομή.
 13. Το Free Software Foundation μπορεί να δημοσιεύσει αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της LGPL.
 14. Πρέπει να ζητηθεί άδεια του συγγραφέα σε περίπτωση που χρειαστεί να ενσωματωθούν μέρη της Βιβλιοθήκης σε άλλα ελεύθερα προγράμματα, των οποίων οι όροι διανομής είναι ασυμβίβαστα με αυτά.

Επειδή η βιβλιοθήκη παρέχεται χωρίς χρέωση, δεν υπάρχει εγγύηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ολόκληρη η ευθύνη για την ποιότητα και την απόδοση της βιβλιοθήκης ανήκει σε εσάς.

Τρόπος εφαρμογής των όρων στις νέες σας βιβλιοθήκες: Εάν αναπτύξατε μια νέα βιβλιοθήκη, προτείνουμε να την παρέχετε δωρεάν έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να τη αναδιανείμει και να την τροποποιήσει. Μπορείτε να το κάνετε επιτρέποντάς το υπό τους όρους αυτούς. Το gstreamer είναι μια βιβλιοθήκη η οποία δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να κατασκευάσει γραφικά σε προγράμματα διαχείρισης streaming. Υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνας ή ήχου. Κάποιες χρήσεις των εφαρμογών που υποστηρίζει το gstreamer είναι η απλή αναπαραγωγή αρχείων ogg/vorbis, ήχου / βίντεο streaming με σύνθεση ήχων και επεξεργασία βίντεο. Μια πολύ σημαντική δυνατότητα που δίνεται στους διαχειριστές του gstreamer είναι η επέκταση των κωδικοποιήσεων (codecs) και τω φίλτρων (filters), δηλαδή ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει τους δικούς του codecs να διαγράψει κάποιους από τους υπάρχοντες ή ακόμα να τροποποιήσει κάποιους από αυτούς. Όταν το gstreamer πρωτοεμφανίστηκε έκανε τα πρώτα του βήματα χρησιμοποιούμενο από τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux και Unix. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα : Open Solaris, Windows και Mac OS X. Ένα από τα πλεονεκτήματα της άδειας χρήσης του gstreamer είναι ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε προγραμματιστής, οπουδήποτε στον πλανήτη, μπορεί να προτείνει βελτιώσεις ή ακόμα να διορθώσει σφάλματα που συμβαίνουν σε άλλους χρήστες. Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως εμπορική εφαρμογή, η οποία θα είναι κλειστού κώδικα και θα έχει ως στόχο το κέρδος. Βέβαια για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να αγοράσει την πατέντα για τα codec της κωδικοποίησης και της αποκωδικοποίησης. Αυτές οι πατέντες όμως έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Αναγνωρίζονται μόνο από ορισμένες χώρες του πλανήτη ( Αυστραλία και ΗΠΑ είναι οι κυριότερες). Βέβαια η αγοραστική δύναμη αυτών των δύο είναι αδύνατον να αγνοηθεί, ιδιαίτερα των ΗΠΑ που είναι η πηγή της πληροφορικής στον πλανήτη, βάζοντας έτσι τις εταιρίες σε μια δίνη προβλημάτων όσον αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου χρήστες χρησιμοποιούν plug-ins που είναι πατενταρισμένα με αποτέλεσμα να έχουν το κίνδυνο βαριάς τιμωρίας λόγω ασκήσεων προσφυγών των κατόχων πατέντας. Στην ερώτηση αν το gstreamer είναι ένα media player η απάντηση είναι βεβαίως όχι. To gstreamer είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης πάνω στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμογές όπως media players, αναπαραγωγής ζωντανών βίντεο (live streaming) ευρέως χρησιμοποιούμενα από τηλεοπτικούς αλλά και αναπαραγωγής ήχου από ραδιοφωνικούς σταθμούς ή ακόμα και απλή αναπαραγωγής ήχου από τον διαχειριστή (δημιουργία online σταθμού μουσικής). (Σπανός Ηλίας - Παπαδήμας Γεώργιος)

GNU Lesser General Public License, version 3.0 (LGPL-3.0)[επεξεργασία]

Η GNU Lesser General Public Licence version 3 εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου το 2009 από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation).Είναι η επόμενη έκδοση της LGPL V2.Η Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας χρήσης (ελληνική μετάφραση) αναφέρεται στους όρους χρήσης ειδικών πακέτων λογισμικού, όπου συνήθως είναι βιβλιοθήκες συναρτήσεων του Ιδρύματος Ελευθέρου Λογισμικού. Η LGPL V3 όπως και οι Γενικές Άδειες Δημόσιας Χρήσης Λογισμικού δημιουργήθηκαν για να εγγυηθούν την ελευθερία διανομής και τροποποίησης των βιβλιοθηκών υπό τους όρους βέβαια που ενσωματώνονται από την GNU GPL v3 αλλά και τους πρόσθετους της LGPL v3. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες καλύπτονται από την GNU.Η LGPL-3.0 εφαρμόζεται σε ειδικά σχεδιασμένες βιβλιοθήκες για να επιτρέπει τη σύνδεσή τους με μη ελεύθερα προγράμματα. Για παράδειγμα μια ελεύθερη βιβλιοθήκη μπορεί να κάνει το ίδιο με μια μη ελεύθερη και για να μην την περιορίσουμε μόνο στο ελεύθερο λογισμικό χρησιμοποιούμε μόνο την LGPL. Την LGPL V3 χρησιμοποιούν γνωστές εφαρμογές όπως ο Mozilla και το Open office.

Όροι

 • Εάν τροποποιηθεί ένα αντίγραφο της Βιβλιοθήκης και στις τροποποιήσεις αναφέρεται μια συνάρτηση που θα χρησιμοποιηθεί από μια εφαρμογή πρέπει να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο της τροποποιημένης έκδοσης που να διασφαλίζει:
 1. Ότι η συνάρτηση που θα χρησιμοποιηθεί στην τροποποιημένη έκδοση δεν θα επηρεάσει την λειτουργία της συνάρτησης της Βιβλιοθήκης.
 • Ο εκτελέσιμος ή πηγαίος κώδικας μπορεί να χρησιμοποιεί υλικό από τα header Files της Βιβλιοθήκης αρκεί ο δημιουργός :
 1. Να παραθέσει τον πηγαίο κώδικα στον οποίο χρησιμοποιείται η Βιβλιοθήκη και να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση της.
 2. Να συνοδεύεται ο πηγαίος κώδικας με την GNU GPL και την LGPL V3.
 • Αν κάποιος θέλει να διανείμει μια συνδυασμένη εργασία με τους δικούς του όρους πρέπει:
 1. Να δείξει σε ποιο κομμάτι χρησιμοποιείται η Βιβλιοθήκη.
 2. Να παραθέσει αντίγραφο της GNU GPL.
 3. Κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής να υπάρχει παραπομπή στους όρους άδειας χρήσης της Βιβλιοθήκης.
 • Μπορείτε να διανείμετε λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης βασισμένες στην Βιβλιοθήκη εάν:
 1. Συνοδεύσετε την βιβλιοθήκη με αντίγραφο που βασίζεται στη Βιβλιοθήκη χωρίς το συνδυασμό με τις άλλες λειτουργίες
 2. Να δίνεται παραπομπή του κομματιού της Βιβλιοθήκης που γίνεται χρήση.

Παραδείγματα εφαρμογών άδειας χρήσης:

To Apache Openoffice version 3 αποτελεί μία ελεύθερου λογισμικού σουίτα εφαρμογών ευρείας χρήσης λόγω της δυνατότητας απόκτησής του χωρίς πληρωμή. Xρησιμοποιεί την άδεια χρήσης GNU Lesser General Public License version 3(LGPLv3). Από την έκδοση Open Office 3.4 και μετά, γίνεται χρήση της άδειας Apache License. Αρχικά το Open office αναπτύχθηκε με την ονομασία StarOffice σαν σουίτα κλειστού κώδικα υπό την άδεια Trialware αλλά στην πορεία εξαγοράστηκε από την εταιρία Sun Microsystems. Η Sun Microsystems κυκλοφόρησε το προϊόν το 2000 σαν το αντίπαλο δέος του προϊόντος της Microsoft, Microsoft Office. Η τότε κάτοχος της Sun, η Oracle corporation δώρισε το 2011 στην Apache foundation το StarOffice το οποίο μετονομάστηκε σε Apache OpenOffice το οποίο από το version 2 και μετά υιοθέτησε την άδεια LGPLv3. Είναι ανοικτού κώδικα και περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα: Writer, το οποίο είναι ένας επεξεργαστής κειμένου, Calc ένα πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων που ονομάζεται Impress, το Draw το οποίο αποτελεί πρόγραμμα σχεδίασης , το Base ένα πρόγραμμα δημιουργίας βάσεων δεδομένων και τέλος το Math έναν πλούσιο επεξεργαστή εξισώσεων. Η εν λόγω σουίτα είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας λογισμικό(cross-platform) δηλαδή μπορεί να «τρέξει» σε Windows, Linux ή Mac OS. Αποτελεί μια δωρεάν εναλλακτική λύση εν αντιθέσει με τα Microsoft office, το πλέον γνωστό αλλά κοστοβόρο πρόγραμμα της Microsoft. Παρότι για τη δημιουργία του open office χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού c++, η σουίτα άρχισε να εξαρτάται όλο και περισσότερο από το περιβάλλον της Java. Έτσι, κατηγορήθηκε από την Free Software Foundation για την ολοένα αυξανόμενη εξάρτησή του από τη Java η οποία ως γνωστόν δεν αποτελεί ελεύθερο λογισμικό. Ωστόσο οι περιπέτειες για τη γνωστή σουίτα εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού δεν δείχνουν να έχουν τελειωμό. Το 2006 ο διευθυντής του Γαλλικού υπουργείου άμυνας ονόματι Lt. Col. Eric Filiol, απέδειξε ότι το open office «πάσχει» από ευπάθεια που αφορά τις μακροεντολές. Λίγους μήνες αργότερα η εταιρεία Kaspersky Lab ανακοινώνει την ύπαρξη ενός ιού με όνομα Stardust. Κάτι τέτοιο ενίσχυσε και την άποψη περί δυνατότητας ανάπτυξης κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να πλήξει ακόμη και το open office.

GNU Lesser General Public License, version 3.0[επεξεργασία]

Η GNU Lesser General Public License version 3 (LGPL V3) εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου του 2009 από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation). Η συγκεκριμένη άδεια επιτρέπει στους προγραμματιστές να τροποποιούν και να ενσωματώνουν τις βιβλιοθήκες (δηλαδή ένα σύνολο υποπρογραμμάτων) με την προϋπόθεση συμφωνίας, τους όρους που ενσωματώνονται από την GNU-GPL v3 αλλά και τους πρόσθετους της LGPL v3. Αυτό το πλεονέκτημα αποδέσμευε τους καινοτόμους δημιουργούς εφαρμογών από την υποχρέωση δημοσίευσης του πηγαίου κώδικα. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες καλύπτονται από την GNU. Η LGPL χρησιμοποιείται κυρίως στις βιβλιοθήκες λογισμικού, αλλά και από αυτόνομες εφαρμογές, με πιο γνωστές τις Mozilla και LibreOffice.

LibreOffice

Το LibreOffice είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό το οποίο παρέχει τις απόλυτες υπηρεσίες ενός γραφείου, όπως: συγγραφή, παρουσίαση, υπολογισμοί και δημιουργία αρχείου. Αναπτύχθηκε από την Document Foundation, και στις 25 Ιανουαρίου 2011 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση, η οποία και κατέστη ιδιαίτερα χρήσιμη στις νέες εφαρμογές. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών εφόσον περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (LibreOffice Writer ),λογιστικό φύλλο (LibreOffice Calc ), δημιουργό παρουσιάσεων (LibreOffice Ιmpress ), διαχείριση βάσεων δεδομένων (LibreOffice Draw ) και μαθηματικών τύπων (LibreOffice Math ). Το LibreOffice λειτουργεί στις πλατφόρμες Microsoft Windows ,GNU/Linux, FreeBSD, Solaris και σε διάφορες άλλες παραλλαγές του Unix.

Mozilla Firefox

Ο Mozilla Firefox είναι ένας ελεύθερος και ανοικτού κώδικα φυλλομετρητής (browser) του παγκόσμιου ιστού. Αναπτύχθηκε από τη Mozilla Foundation το έτος 2002 με κωδικό όνομα “Phoenix”, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεισφέρουν και μεμονωμένοι χρήστες στην ανάπτυξη του σε μικρότερο βαθμό. Ο Firefox είναι διαθέσιμος για τα λογισμικά: Windows, OS X, Linux, και οι εκδόσεις για τα κινητά είναι διαθέσιμες για το Android και το Firefox OS. Έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία εφόσον σύμφωνα με έρευνες έχει κοντά στο 15% μερίδιο αγοράς παγκοσμίως ενώ σε συγκεκριμένες χώρες όπως Γερμανία και Ινδονησία έχει αναδειχθεί ο πιο δημοφιλής φυλλομετρητής με 48% και 43% αντίστοιχα και είναι διαθέσιμος σε πάνω από 80 γλώσσες.

Intel Open Source License[επεξεργασία]

Η συγκεκριμένη άδεια χρήσης έκανε την εμφάνισή της το 1996 από την εταιρεία Intel και ουσιαστικά αποτελούσε μια αναδημοσίευση της άδειας χρήσης BSD , με μόνη διαφορά την προσθήκη μιας παραγράφου η οποία αφορούσε τους νόμους που σχετίζονται με την εξαγωγή προϊόντων από την αμερικανική επικράτεια . Ως εκ τούτου ήταν πλήρως συμβατή με την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης ( GNU GPL ) γεγονός που συνεπάγονταν πως ήταν επιτρεπτή η διανομή και η χρήση του κώδικα , με ή χωρίς μορφοποιήσεις , με την προϋπόθεση όμως ότι οι εκάστοτε διανομές του πηγαίου κώδικα θα έπρεπε να φέρουν την λίστα με τις συνθήκες που περιέχονται στην άδεια BSD ενώ τόσο τα ονόματα των δημιουργών του όσο και το όνομα της εταιρείας δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων . Αξίζει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα παράγραφος λειτουργούσε περισσότερο ως υπενθύμιση προς τους χρήστες , των κανόνων της έως τότε ισχύουσας νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών , παρά ως ένας επιπλέον όρος . Ως αποτέλεσμα , η άδεια δεν περιόριζε με κανέναν τρόπο τους χρήστες στην εκτός συνόρων διανομή του λογισμικού τους , αφήνοντάς τους την δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα στο πεδίο της δικαιοδοσίας τους , παράλληλα όμως οι ίδιοι οι χρήστες επωμίζονταν το βάρος της συμμόρφωσης με τους νόμους , που ως επί το πλείστον είχαν να κάνουν με την απαγόρευση της κυκλοφορίας του λογισμικού σε περιοχές όπου το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε κηρύξει εμπάργκο , όπως για παράδειγμα η Κούβα . Επιπροσθέτως η ανωτέρω άδεια εξασφάλιζε στην Intel το δικαίωμα να αποποιηθεί οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με τη δημιουργία επιπλοκών , σε εμπορικό αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο στις εφαρμογές των χρηστών , από την ενσωμάτωση του πηγαίου της κώδικα . Η Intel εξακολούθησε να χρησιμοποιεί και να προτείνει σε τρίτους την εν λόγω άδεια χρήσης έως το 2000 , όταν και οικειοθελώς την απέσυρε από την λίστα του OSI προς αποφυγήν του πολλαπλασιασμού των αδειών χρήσης που συνοδεύουν τα πακέτα λογισμικού .

IPA Font License (IPA)[επεξεργασία]

Η άδεια IPA ισχύει μόνο για τα προγράμματα γραμματοσειρών και επιτρέπει μεγάλη ελευθερία στη διανομή τους, τόσο εμπορικά όσο και μη εμπορικά. Δεν επιτρέπεται να αλλαχθεί το όνομα των πρωτότυπων εκδόσεων του αυθεντικού λογισμικού που αναδιανέμονται και πρέπει να περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της άδειας.Ο δικαιοπάροχος παρέχει το εξουσιοδοτημένα προγράμματα σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης.Η άδεια της συμφωνίας ξεκινά όταν αρχίζει η παραλαβή του εγκεκριμένου προγράμματος από τον παραλήπτη και θα συνεχιστεί για όσο διάστημα ο παραλήπτης διατηρεί οποιαδήποτε τέτοια άδεια με οποιονδήποτε τρόπο.Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία από τον παραλήπτη, η συμφωνία παύει να ισχύει χωρίς καμία προειδοποίηση.Η συμφωνία γίνεται υπό τους νόμους της Ιαπωνίας.Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί ορισμοί:

 • Digital Font Program:Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για να κατατάσσονται και να εμφανίζονται οι γραμματοσειρές.
 • Licensed Program:Το ψηφιακό πρόγραμμα που είναι εξουσιοδοτημένο από τον δικαιοπάροχο βάση της συμφωνίας που προηγήθηκε.
 • Digital Document File:Είναι ένα αρχείο pdf ή άλλο ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργείται από διάφορα προγράμματα λογισμικού.
 • Recipient:Εννοείται το κάθε πρόσωπο που λαμβάνει το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα βάση της συμφωνίας.
 • Derived Program:Είναι ένα ψηφιακό πρόγραμμα γραμματοσειράς που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μιας τροποποίησης, προσθήκης, διαγραφής, αντικατάστασης ή οποιαδήποτε άλλο μέρος ή σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος και περιλαμβάνει μια περίπτωση κατά την οποία ένα ψηφιακό πρόγραμμα γραμματοσειράς ανακτά πληροφορίες από ένα μέρος ή το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος.

Η χορήγηση της άδειας:

Ο δικαιούχος παρέχει στον αποδέκτη μια άδεια για να χρησιμοποιήσει το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα σε οποιαδήποτε χώρα,σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην συμφωνία.Οποιαδήποτε από τα δικαιώματα στα οποία βασίζεται το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα πραγματοποιείται από τον δικαιοπάροχο.Ο παραλήπτης μπορεί να εγκαταστήσει το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα σε οποιονδήποτε αριθμό υπολογιστών να αναπαράγει ή να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό περιεχόμενο για εμπορικούς ή όχι σκοπούς.Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα, χωρίς να το τροποποιήσει,επίσης μπορεί να το αναπαράγει ως έχει και να μεταφέρει τα αντίγραφα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς και επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει, να χρησιμοποιήσει και να αναπαράγει ένα εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα ακολουθώντας τους όρους και τις διατάξεις.

Οι περιορισμοί:

Εάν ένα παράγωγο πρόγραμμα αναδιανέμεται πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Το πρόγραμμα να διατίθεται μέσω των μηχανισμών αλληλογραφίας με κόστος το οποίο δεν υπερβαίνει το συνολικό κόστος της αποστολής, το μέσο αποθήκευσης και τέλη διεκπεραίωσης.
 2. Απαιτείται επίσης να ανακατανεμηθεί που σημαίνει ότι επιτρέπεται στους δικαιούχους του προγράμματος να αντικαταστήσουν το εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα με το αρχικό πρόγραμμα υπό την άδεια χρήσης.
 3. Ο παραλήπτης πρέπει να αδειοδοτήσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας.
 4. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να συμπεριλάβει το όνομα του εγκεκριμένου προγράμματος ως όνομα του προγράμματος,της γραμματοσειράς ή για το όνομα ενός αρχείου.
 5. Κάθε υλικό που θα διατεθεί μέσω της αλληλογραφίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί,ακόμη και κατά λέξη,από οποιονδήποτε επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει.
 6. Ο δικαιοπάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να ανταποκριθεί σε τυχόν τεχνικές απορίες ή πληροφορίες.
 7. Εάν ο παραλήπτης αναδιανέμει τον εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα,δεν θα μπορεί να αλλάξει το όνομα του εγκεκριμένου προγράμματος,να επισυνάπτει αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας για την άδεια χρήσης αυτού και τέλος ο αποδέκτης δεν μπορεί να το αλλάξει ή να το τροποποιήσει.

Παραπομπές: [14] [15] [16]

Πηγές:[18] [19] [20] [21]

ISC License (ISC)[επεξεργασία]

Το ISC(internet system consortium) κοινοπραξία συστημάτων Διαδικτύου, Α.Ε. είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία δημόσιων οφελών που αφιερώνεται στην υποστήριξη της υποδομής του καθολικού συνδεδεμένου self-organizing Διαδικτύου και η αυτονομία των συμμετεχόντων του με την ανάπτυξη και τη διατήρηση των διαδικασιών παραγωγής πυρήνων του ποιοτικών λογισμικού, των πρωτοκόλλων και διαδικασιών. Το ISC είναι υπερήφανο διότι είναι ο παραγωγός και ο διανομέας του ανοικτού λογισμικού πηγής εμπορικής ποιότητας για την Κοινότητα Διαδικτύου και για να προσφέρει τις παγκόσμιας ποιότητας σε απευθείας σύνδεση και επαγγελματικές υπηρεσίες που εδρεύουν στο λογισμικό μας. Από το 1996 το ISC έχει οδηγήσει τη βιομηχανία με την πληρέστερη τυποποιημένη εφαρμογή αναφοράς DNS λογισμικό χρησιμοποιώντας ένα διοικούμενο ανοικτό πρότυπο πηγής. Παρέχει επίσης τις εφαρμογές παραγωγής ποιοτικής αναφοράς για άλλα πρωτόκολλα πυρήνων όπως το DHCP, και διανέμει άλλο ανοικτό λογισμικό πηγής.Το όλο ανοικτό λογισμικό πηγής μας είναι διαθέσιμο δωρεάν , μεταφορτώνεται από το Internet, δεδομένου ότι είναι ελεύθερο. Παρέχει διάφορες λειτουργίες, προγράμματα και υπηρεσίες που ωφελούν τους χρήστες του Διαδικτύου άμεσα και έμμεσα. Από το 1994,το ISC έχει ενεργοποιήσει την φ-ρίζα (ένας από τους 13 DNS ρίζας κεντρικούς υπολογιστές) ως δημόσιες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Ιδρύθηκε αρχικά το 1994 ως κοινοπραξία λογισμικού Διαδικτύου, Α.Ε., για να συνεχιστεί στην εργασία της διατήρησης και της ενίσχυσης ΔΕΣΜΕΎΣΤΕ την ακολουθία και στα βήματα CSRG U.C. Μπέρκλεϊ, εταιρία ψηφιακού εξοπλισμού, και επιχειρήσεις Vixie.Η Δέσμευση ήταν έπειτα (και είναι τώρα) ένα ουσιαστικό συστατικό της υποδομής του Διαδικτύου, και οι ιδρυτές ISC (Paul Vixie, Carl Malamud, και Rick Adams) αισθάνθηκαν πολύ έντονα ότι η BIND'S συνεχείς υποστήριξη και η αύξηση πρέπει να ρυθμιστούν και να χρηματοδοτηθούν από μια ανεξάρτητη οντότητα. Κατά τη διάρκεια των ετών διάφορα πρόσθετα συστήματα λογισμικού έχουν είτε το καταφύγιο σε ISC είτε δημιουργήθηκαν από ISC (DHCP, OpenReg) στην καλύτερη υποστήριξη η υποδομή του Διαδικτύου.Αρχικά προωθημένη από μια επιχορήγηση από τις τεχνολογίες UUNET, η τρέχουσα χρηματοδότηση ISC είναι από τα μέλη συντεχνιών λογισμικού, τους χορηγούς καθρεφτών φ-ρίζας, τις επιχορηγήσεις από τα θεμέλια συμπεριλαμβανομένου του ιδρύματος αμερικανικής εθνικού επιστήμης, τις συμβάσεις υποστήριξης, τις συμβάσεις ανάπτυξης και τις δωρεές.

Lucent Public License Version 1.0[επεξεργασία]

Η Lucent Public License Version 1.0 [22] πληρεί τις προϋποθέσεις Lucent του ορισμού του Ανοιχτού κώδικα του OSI[17]. Είναι μια δωρεάν άδεια χρήσης λογισμικού αλλά είναι ασυμβίβαστη με την (GNU GPL[18]), εξαιτίας της επιλογής της ρήτρας περί εφαρμοστέου δικαίου. Η άδεια αυτή ισχύει για οποιοδήποτε πρόγραμμα που επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτή την άδεια οπότε προσδιορίζει το εν λόγω πρόγραμμα ως αρχικό κώδικα και δηλώνει ότι συμφωνεί με τους όρους χρήσης της δημόσιας άδειας πηγαίου κώδικα. Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να δεχτεί την παρούσα άδεια, ωστόσο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να διανείμει ή να τροποποιήσει το λογισμικό αυτό. Ως εκ τούτου αν προσπαθήσει κάποιος να κάνει κάτι από τα παραπάνω, δείχνει ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης άρα και την άδεια αυτή. Το εν λόγω πρόγραμμα δεν θα έχει καμία εγγύηση για την σωστή λειτουργία του, εκτός και αν ορίζεται ρητά στην παρούσα συμφωνία. Κάθε παραλήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας του προγράμματος, της χρήσης και διανομής του. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, κάθε ένας που συνεισφέρει χορηγεί στον παραλήπτη μία μη-αποκλειστική, άδεια πνευματικών δικαιωμάτων[19] να αναπαράγει, να προετοιμάζει παράγωγα έργα προς δημόσια εκτέλεση, διανομή καθώς και να εκχωρήσουν την όλη συνεισφορά, όπως και τα παράγωγα έργα, σε πηγαίο κώδικα. Κάθε συντελεστής δίνει στον παραλήπτη και μία μη-αποκλειστική, παγκόσμια άδεια ευρεσιτεχνίας[20] για να κάνει, χρήση, πώληση, προσφορά προς πώληση, εισαγωγή και μεταφορά. Δηλαδή τη συμβολή των εν λόγω συντελεστών, σε πηγαίο κώδικα[21] και αντικείμενο με κωδικοποιημένη μορφή. Ως προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων της άδειας, κάθε παραλήπτης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την διασφάλιση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτείται. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η άδεια αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την εμπορική χρήση ενός προγράμματος, του οποίου ο διανομέας θα πρέπει να το κάνει με τρόπο που δεν δημιουργεί δυνητικές ευθύνες. Οι υποχρεώσεις σε αυτήν την άδεια δεν ισχύουν για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απώλειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο παραλήπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθορισμό της καταλληλότητας της χρήσης και διανομής του προγράμματος και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την άσκηση των δικαιωμάτων της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα του παραλήπτη στην παρούσα συμφωνία καταλύονται εάν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας άδειας και δεν θεραπεύει μία αποτυχία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα αφότου έλαβε γνώση αυτής της μη συμμόρφωσης. Αν όλα τα δικαιώματα του παραλήπτη στην παρούσα συμφωνία τερματιστούν, ο παραλήπτης συμφωνεί να διακόψει τη χρήση και διανομή του προγράμματος, το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις παραλήπτη βάσει της παρούσας συμφωνίας και τυχόν άδειες που χορηγούνται από τον παραλήπτη σχετικά με το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστούν και να επιβιώσει. Δημοσιεύονται και νέες εκδόσεις της παρούσας άδειας Lucent[22], από καιρό σε καιρό. Το Πρόγραμμα μπορεί να διανέμεται πάντα σύμφωνα με την έκδοση της συμφωνίας, βάσει της οποίας ελήφθη. Επιπλέον, μετά από μια νέα εκδοχή της συμφωνίας που δημοσιεύεται, ο συντελεστής μπορεί να επιλέξει να διανείμει το πρόγραμμα στο πλαίσιο της νέας έκδοσης.


Microsoft Public License (MS-PL)[επεξεργασία]

Η Microsoft Public License είναι μία από τις πρώτες άδειες της εταιρείας που αφορούν τον ανοιχτό κώδικα η οποία εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 2007 από το OSI. Μέσα στα πλαίσιά της, επιτρέπει τη χρήση, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού από όσους θέλουν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του. Σημειωτέο είναι ότι η αδεια δεν είναι συμβατή με το GNU GPL (General Public License).

Σύμφωνα με τα περιεχόμενά της, οι διαδικασίες αναπαραγωγής και διανομής επιτρέπονται από το νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά αποτελείται από το αυθεντικό λογισμικό στο οποίο μπορούν να γίνουν προσθήκες ή αλλαγές τις οποίες μπορεί να κάνει όποιος χρησιμοποιεί την άδεια αυτή. Οι συνεισφέροντες μπορούν να κατοχυρώσουν νομικά τις εισφορές τους, χρησιμοποιώντας αδειοδοτημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Τα πνευματικά δικαιώματα περιέχουν τόσο τους όρους όσο και τους και τους περιορισμούς της άδειας η οποία χορηγείται σε αυτόν που θέλει να συμβάλει, έχοντας παγκόσμια εμβέλεια και μη αποκλειστικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ο συμβάλλων μπορεί να διανείμει το έργο του και ότι προκύψει από αυτό. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιέχει επίσης τους όρους και τους περιορισμούς στους οποίους πρέπει να υπακούει ο συνεισφέρον και αφορά τη δημιουργία, τη χρήση, την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την εισαγωγή και οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλει να διαχειριστεί την εισφορά στο ίδιο το λογισμικό ή στα παράγωγά του.

Ωστόσο, η άδεια αυτή δεν επιτρέπει την εισαγωγή του ονόματος του συντελεστή, το λογότυπο ή το σήμα κατατεθέν του. Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις νομικές κατοχυρώσεις των συνεισφερόντων η άδεια αυτόματα λήγει. Για τη διανομή μέρους του λογισμικού είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, την πατέντα και το σήμα κατατεθέν του λογισμικού, ενώ για τη διανομή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού θα πρέπει να περιέχεται αντίγραφο της άδειας μέσα στο αρχείο.

Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν αυτήν την άδεια:Μπερμπέρης Δημήτρης,Ψωμιάδης Ελευθέριος

Κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την Microsoft Public License ειναι η Microsoft Silverlight

Η Microsoft Silverlight είναι μια εφαρμογή την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να γράψει και να εκτελέση πλούσιες διαδικτυακές εφαρμογές. Η Silverlight είναι διαθέσιμη για σύνδεση σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης. Ενώ οι πρώτες εκδόσεις του Silverlight επικεντρώνονταν στα μέσα συνεχούς ροής, οι τρέχουσες εκδόσεις υποστηρίζουν πολυμέσα, γραφικά, κινούμενα σχέδια και προγραμματιστές υποστηρίζοντας τους στις CLI γλώσσες και σε εργαλεία ανάπτυξης.

Το 2013, η Microsoft ανακοίνωσε ότι είχαν παύσει την ανάπτυξη του Silverlight, εκτός από τις επιδιορθώσεις και τις διορθώσεις και επίσης έχει θέσει την ημερομηνία λήξης για το Silverlight 5 να είναι ο Οκτώβριος του 2021. Ουσιαστικά το Silverlight παρέχει ένα σύστημα διατήρησης γραφικών λειτουργίας παρόμοιο με το Windows Presentation Foundation (WPF), και ενσωματώνει πολυμέσα, γραφικά, κινούμενες εικόνες και διαδραστικότητα σε ένα ενιαίο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης.

Στις εφαρμογές του Silverlight οι διεπαφές του χρήστη δηλώνονται σε Extensible Mark-up Language (XAML) και προγραμματίζονται χρησιμοποιώντας το πλαίσιο .NET (.NET Framework) . Το XAML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση διανυσματικών γραφικών και κινουμένων σχεδίων.Εφόσον οι εφαρμογές προγραμματίζονται σε γλώσσα με πλαίσιο .NET τότε και τα εργαλεία ανάπτυξης που ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουν με το Silverlight.

Το Silverlight υποστηρίζει H.264 βίντεο, Advanced Audio Coding,Windows Media Video (WMV),Windows Media Audio (WMA), και MPEG Layer ΙΙΙ (MP3) σε όλα τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης, χωρίς να απαιτείται σύνδεση τωνWindows Media Player εφαρμογών σε προγράμματα περιήγησης. Επειδή τα Windows Media Video 9 είναι μια υλοποίηση της Κοινωνίας των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Μηχανικών (Society of Motion Picture and Television Engineers) με πρότυπο VC-1 , το Silverlight υποστηρίζει, επίσης, VC- 1 βίντεο . Το Silverlight καθιστά δυνατό να φορτώσει περιεχόμενο της Extensible Mark-up Language ( XML ) που μπορεί να χειραγωγείται μέσω του Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφου (Document Object Model) , μια τεχνική που είναι συνεπής με τις συμβατικές τεχνικές Ajax. Με την έκδοση 2 , η λογική του προγραμματισμού μπορεί να γραφτεί σε οποιαδήποτε γλώσσα ΝΕΤ , συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων παραγώγων κοινών δυναμικών γλωσσών προγραμματισμού όπως η IronRuby και IronPython .

Μια δωρεάν εφαρμογή λογισμικού (τώρα παρατημένη) ονόματι Moonlight, αναπτυγμένη από τη Novell, σε συνεργασία με τη Microsoft, κυκλοφόρησε για να φέρει τις εκδόσεις 1 και 2 του Silverlight σε λειτουργικότητα στο Linux,FreeBSD, και άλλες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα.Ωστόσο, το Μάιο 2012,το Moonlight εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης δημοτικότητάς.

Τέλος, όσων αφορά τους περιηγητές(browsers) ειναι συμβατό με τους Internet Explorer,Mozilla Firefox και Google Chrome απο τον οποίο όμως αφαιρέθηκε το Σεπτέμβριο του 2011.

Πηγή:http://silverlight.codeplex.com/

Microsoft safety scanner 1.0[επεξεργασία]

Το MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0 είναι μία εφαρμογή της Microsoft που προστατεύει τους υπολογιστές ελέγχοντας το σύστημα για το αν υπάρχει κάποια βλάβη, ιός ή κάποιο ελαττωματικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να βλάψει τον υπολογιστή .Όμως για να μπορέσει κάποιος να το κατεβάσει από το διαδίκτυο (internet) και να το εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να συμφωνεί με τους όρους άδειας χρήσης που αναγράφει το πρόγραμμα αυτό.

Η MICROSOFT για να μπορέσει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη στους χρήστες που χρησιμοποιούν το λογισμικό αυτό πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής της οποίας θα υποστηρίζει. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχει την ικανότητα να μπορεί να αναβαθμίσει, να τροποποιήσει, ακόμα και να διαγράψει δεδομένα τα οποία θεωρεί κακόβουλα για τον υπολογιστή. Η Microsoft επιτρέπει για το MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0 την αντιγραφή του προγράμματος σε μια άλλη συσκευή με την προϋπόθεση πως όταν γίνει αντιγραφή του προγράμματος σε μια καινούργια συσκευή να έχει διαγραφεί από την παλιά. Όμως από την άλλη μεριά η Microsoft απαγορεύει τις συνεχείς αντιγραφές σε άλλες συσκευές έτσι ώστε να μην εκμεταλλεύονται οι χρήστες το πρόγραμμα αυτό για οικονομικά συμφέροντα. Επιπροσθέτως το MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0 επιτρέπει την δημιουργία αντίγραφου ασφαλείας του λογισμικού αυτού, παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την απεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση του.

Η Microsoft τονίζει πως παρόλο τα δικαιώματα τις άδειες χρήσεις και τους περιορισμούς που παραθέτει στους χρήστες πάνω από όλα έχουν σημασία οι νομοθεσίες της κάθε χώρας. Δηλαδή παρόλο τα δικαιώματα που θα μπορούσαν να έχουν οι χρήστες από την Microsoft ίσως και να μην τα είχαν λόγω νομοθεσίας της χώρας στην οποία ζουν.

Πηγές:http://www.microsoft.com/security/scanner/el-gr/eula.aspx

MirOS License[επεξεργασία]

H MirOS License είναι μια άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα (για λογισμικό και άλλα ελεύθερα πολιτισμικά έργα, όπως γραφικά, γραμματική, μουσική, ...) δημιουργήθηκε στο MirOS Project για τις δικές τους εκδόσεις, επειδή η ISC άδεια, που χρησιμοποιείται από το OpenBSD θεωρήθηκε ότι έχει προβλήματα. Έχει βαθιές ρίζες στην UCB BSD άδεια και το Ιστορικό Σημείωμα Δικαιώματα και Αποποίηση (Historical Permission Notice and Disclaimer ) με έμφαση στη σύγχρονη, σαφή, ευανάγνωστη γλώσσα και τη χρηστικότητα των Ευρωπαίων (εκτός των Άγγλων), ειδικά των Γερμανών, συγγραφέων. Πρόκειται για μια ανεκτική άδεια.Μια άλλη καινοτομία είναι ότι η άδεια αυτή έχει καθοριστεί για κάθε είδους πνευματικά δικαιώματα του έργου από την αρχή, ως εκ τούτου, δεν πληροί μόνο τον ορισμό του Ανοιχτού Κώδικα και τις οδηγίες του Ελεύθερου Λογισμικού Debian αλλά και τον ορισμός της Ελεύθερης Γνώσης και, στην πραγματικότητα, έχει εγκριθεί από την OKFN πολύ πριν την OSI.Αυτή η άδεια είναι κατάλληλη για κάθε είδους εργασία (όπως δημιουργία πηγαίου κώδικα, γραμματοσειρών, εγγράφων, γραφικών, ήχων κλπ) και οι προτιμήσεις της όσον αφορά τις εργασίες προστέθηκαν στο MirBSD. Έχει συνταχθεί ως καθολικά χρησιμοποιήσιμο ισοδύναμο της ιστορικής ανακοίνωσης άδειας προσαρμοσμένη στο ευρωπαϊκό δίκαιο διότι σε κάποιες χώρες οι συγγραφείς δεν μπορούν να αποποιούνται όλες τις υποχρεώσεις.

Πνευματικά Δικαιώματα: Αυτή η εργασία παρέχεται ως έχει και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε ρητή ούτε σιωπηρή, χωρίς δόλο ή βαρεία αμέλεια. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο δικαιοπάροχος, συγγραφέας ή συνεργάτης να ευθύνεται για έμμεσες, άμεσες, άλλες ζημίες, απώλειες ή άλλα θέματα που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή την ύπαρξη ενός ελάττωμα, εκτός αποδεδειγμένου ότι προκύπτει από άμεση υπαιτιότητα ενός από τα προαναφερθέντα άτομα που χρησιμοποίησαν το έργο.

Συμβατότητα:Συμμόρφωση με DFSG 1.1 εξασφαλίζεται και GPLv2 συμβατότητα διατυπώνεται, εκτός αν χρησιμοποιούνται ρήτρες διαφήμισης. Η άδεια MirOS πιστοποιεί ότι συμμορφώνεται προς OKD 1.0 και OSD 1.9, και χαρακτηρίζεται ως Ελεύθερο Λογισμικό και Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης και περιλαμβάνεται σε ορισμένες σχετικές λίστες [23] [24][25] [26].

MIT License[επεξεργασία]

Η MIT License είναι μία από τις πιο φιλελεύθερες άδειες που υπάρχουν . Δημιουργήθηκε από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) και είναι συμβατή με το GNU General Public License. Δηλαδή η GPL επιτρέπει τη χρήση και αναδιανομή με λογισμικό που χρησιμοποιεί MIT License.
Με την χρήση της, μπορεί κάποιος να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να συγχωνεύσει, να εκδώσει, να διανέμει, να εκμισθώσει, να πουλήσει μέρος του λογισμικού, να επιτρέψει το ίδιο και σε αυτούς που έχουν το λογισμικό αυτό, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε.Υπάρχουν πολλές εκδόσεις της.

Σε ορισμένες, υπάρχει ο απαγορευτικός όρος, για την χρήση του ονόματος του κατόχου της, για προώθηση αντιγράφων της, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του MIT. Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί MIT License είναι το X Window System.Η MIT license χρησιμοποιείται για μια σειρά από πακέτα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων Εxpat,MetaKit,Open For Business Project,Ruby on Rails,X11 και XFree86.

Η MIT License είναι παρόμοια με την 3-clause "τροποποιημένη" BSD άδεια, εκτός του ότι η άδεια BSD περιέχει μια ειδοποίηση που απαγορεύει τη χρήση του ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό μερικές φορές είναι παρών σε διάφορες εκδόσεις της MIT License. Η MIT License δεν είναι copyrighted, οπότε, άλλοι κατασκευαστές λογισμικού, μπορούν να την τροποποιήσουν για να καλύπτει τις δικές τους απαιτήσεις. Παραδείγματα γνωστών εφαρρμογών (Γεώργιος Παπαγεωργίου Ορφανός Νικόλαος)


Κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την MIT License είναι το Σύστημα Παραθύρων(X Window System), το MetaKit και το PuTTY.

Το Σύστημα Παραθύρων X X Window System είναι μια εφαρμογή για τη δημιουργία "παραθύρων" στην οθόνη ενός υπολογιστή, όπου έχει δημιουργηθεί από το ίδρυμα X.Org. Είναι μια εφαρμογή όπου χρησιμοποιείται από την άδεια MIT, για τη δημιουργία του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη σε Unix συστήματα. Το Σύστημα Παραθύρων Χ δημιουργεί ένα μοντέλο «πελάτη-διακομιστή» όπου ο διακομιστής έχει ως σκοπό να ελέγχει το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, την οθόνη και γενικά συσκευές εισόδου-εξόδου. Για παράδειγμα, ένας πελάτης στέλνει μηνύματα στον διακομιστή όπως «Παρακαλώ σχεδίασε ένα παράθυρο σε αυτές τις συντεταγμένες», και ο διακομιστής στέλνει πίσω μηνύματα όπως «Ο χρήστης μόλις πάτησε το πλήκτρο OK». Στην ουσία, με το Σύστημα Παραθύρων X ο χρήστης μπορεί να εργαστεί από τον υπολογιστή του άμεσα με μια εφαρμογή που τρέχει σε έναν άλλο υπολογιστή. Επιπλέον, το υλικό του Συστήματος Παραθύρων Χ είναι ανεξάρτητο και ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει Εφαρμογές του Microsoft Windows σε ένα περιβάλλον Unix.

Το Metakit βοηθά στην διαχείριση των δεδομένων για την αποθήκευση στο δίσκο. Αυτή η βάση δεδομένων γράφτηκε από τον Ολλανδό προγραμματιστή λογισμικού Jean-Claude Wippler. Η δημιουργία του ξεκίνησε περίπου το 1997 και κυκλοφόρησε ως ανοιχτό λογισμικό με την χρήση της ΜΙΤ άδειας το 2001. Το MetaKit είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω της εταιρείας, Equi4 λογισμικού, το οποίο το χρησιμοποιούν εκατοντάδες προγραμματιστές. Όπως στα προϊόντα εφαρμογών λογισμικού, βάσεις δεδομένων ιστοσελίδας, εργαλεία ανάπτυξης και οικονομικές εφαρμογές. Μπορεί να ενσωματωθεί στην εφαρμογή, που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση ή να χρησιμοποιείται ως κοινή βιβλιοθήκη.

Το PuTTy είναι ένα δωρεάν ανοιχτό λογισμικό εξομοιωτή τερματικού για πρωτόκολλα δικτύου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μιας απομακρυσμένης περιόδου λειτουργίας σε έναν υπολογιστή, μέσω ενός δικτύου. Το PuTTY σχεδιάστηκε από τον Simon Tatham.Η πρώτη έκδοση έγινε 19 Νοεμβρίου 1998.Δημιουργήθηκε για το λειτουργικό σύστημα Microsoft windows αλλά έχει μεταφερθεί και σε άλλα λειτουργικά όπως το LINUX. Για παράδειγμα, ο χρήστης χρησιμοποιεί PuTTY σε υπολογιστή με Windows, και θέλει να συνδεθεί σε ένα μηχάνημα Unix. Το PuTTY ανοίγει ένα παράθυρο και οτιδήποτε πληκτρολογεί ο χρήστης στο παράθυρο αυτό πηγαίνει κατευθείαν στο Unix, και το μηχάνημα Unix στέλνει πίσω οτιδήποτε εμφανίζεται στο παράθυρο. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να εργαστεί με το μηχάνημα Unix σαν να είναι σε κονσόλα Unix, ενώ στην πραγματικότητα είναι σε κονσόλα Windows .

Πηγές: MIT License

MITRE Collaborative Virtual Workspace License (CVW License)[επεξεργασία]

Η Mitre Corporation είναι ένας Αμερικανικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Bedford, Massachusetts και McLean, Virginia. Συνεργάζεται με πολλούς κρατικούς οργανισμούς. Ιδρύθηκε το 1958 από τον C. W. Halligan,με σκοπό να παρέχει μια γενική κατεύθυνση σε εταιρείες και στους εργαζομένους τους που εμπλέκονται στο US Air Force SAGE project. Η Mitre πλέον δεν συνιστά την χρήση της σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με την άδεια :Όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούν την άδεια πρέπει να αναπαράγουν το σήμα της Mitre και την άδεια χρήσης της. Το όνομα της εταιρείας ("MITRE" and "The MITRE Corporation") ("CVW" and "Collaborative Virtual Workspace") αποτελεί εμπορικό σήμα και δεν επιτρέπεται η χρήση του για διαφημιστικούς σκοπούς. Καθώς επίσης και το όνομα της άδειας ("CVW" and "Collaborative Virtual Workspace"),αν και παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ονόματος της άδειας κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία. Καθώς η εταιρεία συνεργάζεται με κρατικούς οργανισμούς, το λογισμικό της απευθύνεται σε κρατικούς οργανισμούς. Η εταιρεία δεσμεύεται οτι δεν μπορεί να χρεώσει οικονομικά το Αμερικανικό κράτος για την λογισμικού με την άδεια χρήσης MITRE. Οι χρήστες που κατεβάζουν CVW λογισμικό έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα: GNU General Public License (Έκδοση 2) ​​ή της Mozilla άδειας (Έκδοση 1.0) για πρόσβαση και χρήση του λογισμικού. Σε κάθε άλλη περίπτωση κάθε βελτίωση και αλλαγή στον κώδικα, εκχωρούν τα δικαιώματα αυτών των αλλαγών στην Mitre.

Παραπομπές:[23] [24]

Motosoto Open Source License Version 0.9.1[επεξεργασία]

Αυτή η άδεια Motosoto Open Source ισχύει για το Community Portal Server. Οποιοδήποτε προϊόν Motosoto που χορηγεί άδεια σύμφωνα με αυτήν την άδεια είναι ένα εξουσιοδοτημένο προϊόν. Το εξουσιοδοτημένο προϊόν, στο σύνολο του, προστατεύεται από τον ολλανδικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η άδεια προσδιορίζει τους όρους στο πλαίσιο των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε,να διανέμετε ή να τροποποιείτε το εξουσιοδοτημένο προϊόν και έχει υποβληθεί στην Open Software Initiative (OSI) για την έγκριση.Το λογισμικό που διανέμεται με την άδεια αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως OSI Certified Open Source Software.Αυτή η άδεια ορίζει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να πωλήσετε ή να δώσετε μακριά το εξουσιοδοτημένο προϊόν, ως συστατικό μιας συνολικής διανομής λογισμικού που περιέχει τα προγράμματα από διάφορες πηγές. Κανένα δικαίωμα ή άλλη αμοιβή δεν απαιτείται.Και ο κωδικός πηγής και οι εκτελέσιμες εκδόσεις του εξουσιοδοτημένου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που γίνονται από τους προηγούμενους συνεισφέροντες, είναι διαθέσιμοι για τη χρήση σας.Οι όροι «χορήγησαν άδεια το προϊόν,» «οι τροποποιήσεις,» «συνεισφέροντες» και «κωδικός πηγής» καθορίζονται στην άδεια.Έχετε την άδεια για να κάνετε τις τροποποιήσεις στο εξουσιοδοτημένο προϊόν, και μπορείτε να δημιουργήσετε τις παράγωγες εργασίες από αυτό.Ο όρος «παράγωγες εργασίες» καθορίζεται στην άδεια.Με την αποδοχή του εξουσιοδοτημένου προϊόντος στο πλαίσιο των διατάξεων αυτής της άδειας, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που κάνετε στο εξουσιοδοτημένο προϊόν και διανέμετε έπειτα κυβερνώνται από τις παροχές αυτής της άδειας.Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το εξουσιοδοτημένο προϊόν για οποιοδήποτε σκοπό, αλλά ο χορηγών άδεια δεν σας παρέχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ούτε ο χορηγών άδεια δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που το εξουσιοδοτημένο προϊόν δεν λειτουργεί κατάλληλα ή σας προκαλεί οποιεσδήποτε ζημιές.Εάν το εξουσιοδοτημένο προϊόν ή το παράγωγο λειτουργεί, μπορείτε να χρεώσετε τις αμοιβές για την εξουσιοδότηση ή την υποστήριξη, ή για την αποδοχή των υποχρεώσεων αποζημίωσης ή ευθύνης στους πελάτες σας. Δεν μπορείτε να χρεώσετε για το κωδικό πηγής.Εάν βεβαιώνετε οποιεσδήποτε αξιώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενάντια στη χορηγούσα άδεια σχετικά με το εξουσιοδοτημένο προϊόν, ή εάν παραβιάζετε οποιουδήποτε όρους της άδειας, τα δικαιώματά σας στο εξουσιοδοτημένο προϊόν με άδεια αυτή θα ολοκληρωθούν αυτόματα.

====Mozilla Public License v 1.1====(ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ.Α-ΜΠΑΡΜΠΑΣ.Δ) Η Mozilla Public License (MPL) συχνά παρουσιάζεται ως η μέση λύση μεταξύ της αυστηρότητας της GNU General Public License (GPL) και την ανοχή της Διανομής Λογισμικού Berkeley Software Distribution License (BSD). Δεν χρησιμοποιείται όπως η GPL ή η BSD licences αλλά με την ευελιξία της και την προσεγμένη σύνταξη της γίνετε όλο και πιο δημοφιλή.Το άρθρο αυτό συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά του Mozilla Public License σε μία φιλική και κατανοητή περίληψη και επιπλέον προσθέσει κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία και τη χρήση του. Στις αρχές του 1998 η Netscape Communications αποφάσισε να σταματήσει τη χρέωση των δικών τους web προϊόντων Netscape Communicator, έχοντας την ηγεσία της αγοράς η Netscape Communications είχε διαβρωθεί σημαντικά από την ομαδοποίηση της Microsoft του δικού τους web browser (Internet Explorer), ως μέρος του λειτουργικού συστήματος των Windows.Μετά την απόφαση της να δώσει το browser προϊόν σε δυαδική μορφή,η Netscape Communications σύντομα αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον πηγαίο κώδικα για το πρόγραμμα περιήγησης στο πλαίσιο μίας open source licence .Περιείχε στοιχεία άδειας από τρίτους οι οποίοι δεν είχαν δώσει άδεια στην Netscape να κυκλοφορήσει τον κώδικα της εργασίας τους. Ο κώδικας έπρεπε να εργαστεί έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν σε μεγάλο βαθμό μια έκδοση του οποίου η πηγή θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Η ΜPL όπως και κάθε άδεια, χορηγεί δικαιώματα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αντίθεση με άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, η MPL χωρίζει την παραχώρηση δικαιωμάτων σε δύο τμήματα - ένα για τη χορήγηση δικαιωμάτων από τον κατασκευαστή και μια άλλη σχετικά με τη χορήγηση των δικαιωμάτων από άλλους ανθρώπους που έχουν προστεθεί κώδικα στο έργο του αρχικού κατασκευαστή . Ο αρχικός κατασκευαστής παραχωρεί αυτά τα δικαιώματα χρήστες:

 1. να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, να εμφανίσετε, εκτελέσετε, παραχωρήσετε και να διανέμουν την πηγή, ακόμα και τροποποιημένες εκδόσεις τις πηγής.
 2. δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση και τη διάθεση του αρχικού κώδικα
 3. για τη διανομή των έργων που περιλαμβάνουν τον κώδικα σε συνδυασμό με το νέο κώδικα, και να χορηγήσει άδεια στον νέο κωδικό με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο διανομέας.

Ο συνεργάτης χορηγεί τα εξής δικαιώματα στους χρήστες:

 1. να χρησιμοποιήσει, να αναπαραγάγει, να τροποποιήσει, να εμφανίσει, να εκτελέσει,να παραχωρήσει και να διανέμει την πηγή των τροποποιήσεων τους.
 2. δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση και τη διάθεση του κώδικα τόσο τις τροποποιήσεις αλλά και σε όλο το έργο
 3. για τη διανομή των έργων που περιλαμβάνουν τον κώδικα σε συνδυασμό με το νέο κώδικα, και να χορηγήσει άδεια στον νέο κωδικό με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί ο διανομέας.

Η Mozilla Public License ρητά χορηγεί δικαιώματα ευρεσιτεχνίας όπου είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του λογισμικού. Το 2010 το Ίδρυμα Mozilla ξεκίνησε μια διαβούλευση για την ενημέρωση του MPL. Τον Ιανουάριο του 2012, έκδοση 2 του Mozilla Public License εγκρίθηκε από την Open Source Initiative


Το Flex είναι ένα ισχυρό πλαίσιο εφαρμογής ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εύκολα κινητές εφαρμογές για iOS, Android και BlackBerry Tablet OS, καθώς και παραδοσιακές εφαρμογές για το πρόγραμμα περιήγησης. Το Flex, είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης λογισμικού (SDK) για την ανάπτυξη και εξάπλωση πλούσιων εφαρμογών Internet και βασίζεται στην πλατφόρμα Adobe Flash . Αρχικά αναπτύχθηκε από την Macromedia και στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Adobe Systems και να προωθηθεί σε ένα έργο υψηλού επιπέδου, τον Δεκέμβριο του 2012. Το Flash Professional είναι το κορυφαίο εργαλείο συγγραφής για τους web developers, επαγγελματίες πολυμέσων, animators, και εικονολήπτες που θέλουν να δημιουργήσουν διαδραστικό περιεχόμενο . Οι προγραμματιστές μπορούν να δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το Flash Professional εργαλείο για τη δημιουργία εφαρμογών παρόλα αυτά οι προγραμματιστές θα ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιούν το Flex γιατί παρέχει στους προγραμματιστές που γνωρίζουν τις παραδοσιακές τεχνολογίες προγραμματισμού όπως η Java, PHP, Ajax κτλ. για την δημιουργία εφαρμογών.


O Mozilla Thunderbird είναι μια εφαρμογή λογισμικού, παρακολούθησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλαδή είναι μια Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών η οποία διατίθεται σε λειτουργικά συστήματα Microsoft , Apple Macintosh και Linux . Δημιουργήθηκε από την Mozilla Corporation , ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υπάρχει για την υποστήριξη και την συλλογική βοήθεια στο ανοικτού κώδικα φυλλομετρητή Mozilla. Ανήκει στην κατηγορία λογισμικού ανοικτού κώδικα , εννοείται λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται με κάποιον τρόπο ελεύθερα σε όσους ζητούν να τον εξετάσουν , και διατίθεται δωρεάν . Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είεναι γραμμένο σε C++ και ειναι διαθέσιμο σε 53 γλώσσες. Στόχος του εγχειρήματος Thunderbird, είναι η δημιουργία ενός απλού και εύκολου στη χρήση πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βιβλιογραφία: www.Adobe.com και www.mozilla.com/thunderbird

Επιμέλεια: Ηλίας Κοκκώνης Μιχάλης Τούρλας

Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0)[επεξεργασία]

Η δημόσια άδεια Mozilla(MPL) είναι μια ελεύθερη, και λεπτομερής άδεια λογισμικού που αναπτύσσεται και διατηρείται από το ίδρυμα Mozilla. Χαρακτηρίζεται ως υβριδοποίηση της τροποποιημένης άδειας BSD και της άδειας ευρέος κοινού(General Public License (GPL)) που επιδιώκει να ισορροπήσει τις ανησυχίες των ιδιόκτητων και των δημιουργών ελεύθερου λογισμικού.

Έχει υποβληθεί σε δύο αναθεωρήσεις, με πιο πρόσφατη την έκδοση 2.0 με στόχους την μεγαλύτερη απλότητα και την καλύτερη συμβατότητας με άλλες άδειες.Η δημόσια άδεια Mozilla είναι η άδεια για τις εφαρμογές της Mozilla όπως τα Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, καθώς και άλλων εφαρμογών τις ίδιας, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί από άλλους, όπως η Adobe για την αδειοδότηση της σειράς προϊόντων Flex. Η έκδοση 1.1 ειδικότερα,προσαρμόστηκε από τις επιχειρήσεις για την δημιουργία άλλων αδειών όπως η κοινή άδεια ανάπτυξης και διανομής(Common Development and Distribution License) της Sun Microsystems

Η άδεια Mozilla έχει εγκριθεί ως άδεια ελεύθερου λογισμικού από τη Free Software Foundation και ως άδεια ανοιχτού λογισμικού από το Κίνημα Ανοιχτού Λογισμικού(OSI).Η δημόσια άδεια Mozilla επιτρέπει την ανάμιξη κλειστού κώδικα με αλλά αρχεία με διαφορετική άδεια,ακόμη και ιδιόκτητη. Εντούτοις, τα αρχεία κώδικα που έχουν λάβει άδεια Mozilla πρέπει να παραμείνουν κάτω από αυτήν και να είναι ελεύθερα διαθέσιμα.Αυτό κάνει την άδεια Mozilla μια συμβιβαστική λύση μεταξύ των αδειών MIT ή BSD, οι οποίες επιτρέπουν σε όλες τις παραγόμενες εργασίες να αδειοδοτούνται ξανά σαν ιδιόκτητες, και το GPL, που απαιτεί την συνολική παραγωγή μιας εργασίας, ακόμη και νέα συστατικά, για να παραμείνουν κάτω από αυτό.Με το να επιτρέπει τα ιδιόκτητα τμήματα στα παραγόμενα προγράμματα ενώ απαιτεί αρχεία πυρήνα για να παραμείνει ανοικτό λογισμικό,η άδεια έχει ως σκοπό να παρακινήσει και τις επιχειρήσεις και την κοινότητα ανοικτού λογισμικού να βοηθήσουν στην ανάπτυξη λογισμικού πυρήνων.

Τα δικαιώματα που χορηγούνται από τη δημόσια άδεια Mozilla ορίζονται ως πέρασμα από τους συνεισφέροντες, οι οποίοι δημιουργούν ή τροποποιούν το κώδικα πηγής, στον κάτοχο άδειας. Ελλείψει των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,ο κώδικας που έχει λάβει άδεια Mozilla μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα, να τροποποιηθεί και να αναδιανεμηθεί. Οι εκδόσεις με κώδικα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν, να μεταφερθούν, και να πωληθούν, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρόσθετη άδεια. Για να ικανοποιήσει τους όρους της δημόσιας άδειας Mozilla, ο κάτοχος της πρέπει να εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις, συνήθως σχετικά με τη διανομή του αδειοδοτημένου λογισμικού.Ο κάτοχος άδειας πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση ή να παρέχει όλα τα αρχεία κώδικα που καλύπτονται από την άδεια, ακόμα κι αν το λογισμικό προσφέρεται ως εκτελέσιμο ή συνδυάζεται με άλλο κώδικα έχοντας άδεια ιδιόκτητη. Η μοναδική εξαίρεση στα καλυμμένα αρχεία που παραμένουν κάτω από την άδεια εμφανίζεται όταν συνδυάζονται με κώδικα κάτω από το GPL, LesserGPL(LGPL), ή Affero GPL(AGPL).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

Ένα καλό παράδειγμα προγράμματος που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη άδεια είναι ο Mozilla Firefox, ο οποίος πρόκειται για έναν ελεύθερο περιηγητή ιστοσελίδων, ανοιχτού κώδικα. Το λογισμικό αυτό, του γνωστού logo με την αλεπού, πρωτοεμφανίστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 2004, και αποτελεί την κολόνα του οργανισμού Mozilla, όντας έκτοτε και κατά κοινή ομολογία ως ένας από τους πιο πετυχημένους, γρήγορους και ασφαλής περιηγητές στον κόσμο. Η Mozilla Foundation, που είναι η υπεύθυνη για αυτό το δημιούργημα, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, από άτομα μιας κοινότητας που είχε δημιουργηθεί το 1998, με κυρίαρχη ιδεολογία και σκοπό τη δημιουργία, τη διάθεση και την υποστήριξη ελεύθερου λογισμικού, κυρίως εφαρμογών διαδικτύου.

Ο Firefox ξεκίνησε με την ονομασία Phoenix, καθώς θεωρούταν ως η αναγέννηση ενός παλιότερου περιηγητή, του Netscape Navigator, που μεσουρανούσε στη δεκαετία του 90' αλλά σταμάτησε το 2002 λόγω της κυριαρχίας του Internet Explorer της Microsoft. Οι άνθρωποι της Mozilla, δηλαδή οι Dave Hyatt και Blake Ross, που προέρχονταν από τη Netscape, χρησιμοποίησαν τον πηγαίο κώδικα του Navigator και πάνω του έχτισαν τον νέο πλέον περιηγητή, με σκοπό την ελεύθερη διάθεσή του στον παγκόσμιο σκηνικό της πληροφορικής. Βέβαια η ονομασία Phoenix έπρεπε να αλλάξει, καθώς ήταν ήδη δεσμευμένη από μια άλλη εταιρεία τεχνολογίας στην Αμερική, τη Phoenix Technologies.

Η Mozilla επίσης δημιούργησε το Gecko, μια μηχανή ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, ένα καλούπι δηλαδή πάνω στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του Firefox καθώς και πολλών άλλων προγραμμάτων του οργανισμού, όπως το Thunderbird (mail client). Είναι γραμμένο σε C++, και υπόκειται επίσης στην άδεια Mozilla Public License 2.0.

Από άποψη ασφάλειας, ο Firefox είναι ο μοναδικός browser του υψηλού ανταγωνισμού, του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι πλήρως ανοιχτός. Αυτό σημαίνει πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστεθεί κάποιο κακόβουλο κομμάτι στο λογισμικό, καθώς πέρα από την ίδια την Mozilla, ο κώδικας του περιηγητή ελέγχεται και από ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των ίδιων των χρηστών. Επίσης, η Mozilla, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Bug Bounty, προσφέρει αμοιβή που ξεκινάει από τα 3000 δολάρια σε όλους όσους καταφέρνουν να εντοπίσουν και να υποδείξουν σοβαρές ευπάθειες στο πρόγραμμα, που θα απειλούσαν την ασφάλεια της χρήσης του. Επίσης, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιεί την μέθοδο ασφαλείας Sandbox και υποστηρίζει τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης SSL/TLS.

Ο Firefox υποστηρίζει όλα σχεδόν τα σύγχρονες τεχνολογίες λειτουργίας του παγκόσμιου ιστού, όπως μεταξύ άλλων:HTML4/5, CSS, Javascript, XPath, MathML, XML, DOM, ενώ από την έκδοση 4.0 καταφέρνει και παίρνει 100/100 στο πρόγραμμα ελέγχου υποστήριξης τεχνολογιών δικτύου, Acid3.

Όσον αφορά τις γλώσσες, η πρώτη έκδοση υποστήριζε 24 διαφορετικές, ενώ ο αριθμός αυτός φτάνει πλέον τις 79 (ανάμεσά τους και η Ελληνική). Διαθέτει επίσης ένα τεράστιο όγκο επεκτάσεων από τρίτους δημιουργούς, που βελτιώνουν την ασφάλεια, την οργάνωση και την ψυχαγωγία του χρήστη. Έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 40 εκδόσεις (41 μέχρι 10/2015), ενώ με συνεχόμενες αναβαθμίσεις γίνεται η προσπάθεια να διορθώνονται προβλήματα που προκύπτουν στον κώδικα, βελτιώνοντας έτσι κυρίως την ασφάλεια, καθώς επίσης τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση του προγράμματος. Ο περιηγητής κυκλοφορεί σε σταθερούς υπολογιστές για Windows, OS X και Linux, ενώ σε φορητές συσκευές (smartphones και tablet), είναι διαθέσιμο για Android και FirefoxOS.

Πηγές: Firefox, Mozilla, Add-ons, TipTopSecurity

 • Multics License[επεξεργασία]

  Αρχικά τα Multics License βοήθησαν στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής του λογισμικού καθώς και στην καλύτερη διαχείριση του υλικού για την εκτέλεση προγραμμάτων.Στην συνέχεια υπήρξαν πολλά λειτουργικά συστήματα που ενσωμάτωσαν τα multics license στο σύστημα τους.Τα multics license έχουν ξεχωριστές λίστες πρόσβασης σε κάθε φάκελο που δίνει την δυνατότητα εύκολης ανταλλαγής πληροφοριών αλλά και πλήρη μυστικότητα όταν χρειάζεται.Το πρώτο σχέδιο(project) για multics license ξεκίνησε το 1964 στο Cambridge και αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα συνεργασίας του πανεπιστημίου ΜΙΤ με το General Electric (GE) και το Bell Labs κάτω από την καθοδήγηση του καθηγητή Fernando Jose Corbato.
  Το 1969 η General electrics αποχώρησε από το project.Το 2000 το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά στο Halifax χρησιμοποίησε το πρότυπο λειτουργίας των multics license systems.


 • NASA open Source Agreement(NOSA[επεξεργασία]
 • Στόχος της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) ,για την δημιουργία ανοιχτού λογισμικού είναι η δημόσια προσέλκυση και συμμετοχή του κόσμου στις εσωτερικές διεργασίες της υπηρεσίας ,όπως Δημόσιες συζητήσεις ,παροχή ιδεών και απόψεων και ανάπτυξη λογισμικού συνεργατικά που θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από την υπηρεσία.Η συμφωνία ανοιχτού λογισμικού της NASA (NOSA) δημιουργήθηκε το 2003 και είναι πιστοποιημένη από το OSI.Η άδεια αυτή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει, να διανέμει τον αρχικό κώδικα.Σε κάθε διανομή του λογισμικού που γίνεται προς κάθε παραλήπτη θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της άδειας.Ακόμη και μετά από κάθε τροποποίηση και αλλαγή που υφίσταται το λογισμικό θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να είναι διαθέσιμη η έκδοση του πηγαίου του κώδικα. Όλες οι τροποποιήσεις στις οποίες έχει υποβληθεί ο κώδικας θα πρέπει να αναγράφονται σε ένα αρχείο καταγραφής αλλαγών, που περιγράφει όλες τις αλλαγές που έγιναν ,την ημερομηνία των αλλαγών καθώς και το όνομα του δημιουργού που πραγματοποίησε τις τροποποιήσεις. Επίσης κομμάτι του κώδικα μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο άλλο ξεχωριστό κομμάτι κώδικα και να δημιουργηθεί ένα άλλο νέο έργο, εφόσον βέβαια τα κομμάτια κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται εντός της συμφωνίας.Ακόμη το λογισμικό δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από κανέναν χρήστη και κανένας χρήστης δεν μπορεί να επωφεληθεί εμπορικά από αυτό. Παρόλα αυτά το λογισμικό ανοιχτού κώδικα της NASA αμφισβητείτε για το ένα όντως είναι ανοιχτό λογισμικό, το FSF έχει πρόβλημα με το 3ο σημείο της παραγράφου G της άδειας και συγκεκριμένα με την φράση «πρωτότυπη δημιουργία» καθώς δεν αποσαφηνίζει τι ακριβώς εννοεί διότι το FSF θεωρεί, πως η ανάπτυξη ενός ανοιχτού λογισμικού στηρίζεται στις τροποποιήσεις και αλλαγές τρίτων προσώπων. Πηγές:NOSA NASA open source agreement ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: Η παραπάνω άδεια χρήσης χρησιμοποιείται από τα λειτουργικά συστήματα unix (http://www.unix.org/what_is_unix.html),το unix είναι ένα λειτουργικό σύστημα (operating system), δηλαδή αναφέρεται σε έναν αριθμό προγραμμάτων που κάνει τον υπολογιστή να λειτουργεί.Το unix έχει την ικανότητα να εκτελεί πολλά προγράμματα ταυτόχρονα είναι με λίγα λόγια πολύ διεργαστικό (multitasking) καί πολυχρηστικό (multiuser)εξυπηρετεί πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Το λειτουργικό αυτο σύστημα ξεκίνησε το 1970 από τον Ken Thompson και Dennis Ritchie και από τότε βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη(http://www.unix.org/what_is_unix/history_timeline.html).Το unix αναπτύχθηκε στα εργαστήρια μπέλλ(bell labs) της εταιρείας AT&T.Το unix αναπτύσεται και από άλλους παράγοντες πέρα από τήν AT&T όπως το πρόγραμμα GNU.Επίσης η εταιρεία AT&T ανέπτυξε και την γλώσσα προγραμματισμού C η οποία μαζί με το unix έγινε αποδεκτή από κρατικά καί ακαδημαϊκά ιδρύματα.Ετσι το unix έγινε ταυτόσημο με την ένοια ανοιχτό λογισμικό(open system),το unix είναι γραμμένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου C και αυτό ξεκίνησε από το 1973 διότι από το 1970 οπού το unix έτρεχε σε μεγαλύτερους υπολογιστές όπως το PDP-11/20 ήταν γραμμένο σε συμβολική γλώσσα (γλώσσα assembly).Το unix εξελίσοταν ταχύτατα καί έβγαζε συνεχώς νέες εκδόσεις όπως το UNIX VERSION 5, η έκδοση 5 οδήγησε στην αμέσως επόμενη έκδοση 6 καί όλα αυτά μέσα στο 1975.Το 1979 εμφανίστηκε η τελευταία έκδοση του Research Unix η έκδοση 7,κατά την δεκαετία του 1980 εμφανίστηκαν καί οι εκδόσεις 8,9 καί 10 όπου διατέθηκαν μόνο σε κάποια πανεπιστήμια (https://el.wikipedia.org/wiki/Unix). Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις τού unix οι πιο βασικές είναι το GNU/LINUX, το MacOS X ,το SUN SOLARIS,το ANDROID,το iOS καί διάφορες εκδόσεις BSD.Το λειτουργικό σύστημα αυτό αποτελείτε από 3 τμήματα, πυρήνα,κέλυφος καί προγράμματα.Ο πυρήνας διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος,ο πυρήνας σχετίζεται με την αρχιτεκτονική στην οποία απευθύνεται.Το κέλυφος είναι ένα πρόγραμμα ερμηνείας εντολών ερμηνεύει αυτά πού γράφει ο χρήστης καί κανονίζει για την εκτέλεση τους,το κέλυφος βοηθαεί πολύ τον χρήστη πχ η αυτόματη συμπλήρωση ονόματος αρχείου.Το λειτουργικό σύστημα τού unix αποτελείτε από διεργασίες(process) και αρχεία(files). Βασικές εντολές στο unix: mv(move)μεταφορά αρχείων καί μετονομασία,clear(καθαρισμός),rm(διαγραφή),rmdir,cp(αντιγραφή αρχείου),ls(παραθέτει αρχεία),chmod(όνομα αρχείου),gzcat(επιτρέπει να δούμε ένα αρχέιο καί να το εκτυπωσούμε),mkdir(νέος κατάλογος),passwd,grep(αναζητά τη συμβολοσείρα στα αρχεία),diff(συγκρίνει αρχεία),(http://mally.stanford.edu/~sr/computing/basic-unix.html). Το multics επηρέασε πολύ το unix ακόμη καί στο όνομα το οποίο αρχικά ήταν unics καί στην συνέχεια έγινε unix επίσης είχαν αρκετά κοινά στοιχεία στις εντολές τους,με λίγα λόγια τα χαρακτηριστηκά καί ο σχεδιασμός του multics επηρέασε πολυ το unix.Αν καί βοήθησε πολύ το unix η τελευταία γνωστή εγκατάσταση που χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης αυτή έκλεισε στις 30 Οκτωβρίου του 2000. Πηγές: https://en.wikipedia.org/wiki/Multics http://www.multicians.org/, http://web.mit.edu/multics-history/

  NAUMEN Public License[επεξεργασία]

  Η αναδιανομή και η χρήση πηγαίων και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπεται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Oι αναδιανομές σε πηγαίο κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα με προϋποθέσεις και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
  2. Oι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα με προϋποθέσεις, και την παρακάτω αποκήρυξη ευθύνης στην τεκμηρίωση και / ή άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.
  3. Το όνομα NAUMEN (tm) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ή προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από την NAUMEN.
  4. Το δικαίωμα να διανέμετε αυτό το λογισμικό ή να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό, δεν δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται Servicemarks (τ.μ.) ή εμπορικά σήματα (tm) της NAUMEN.
  5. Εάν τροποποιηθούν όλα τα αρχεία που προέρχονται από την NAUMEN ή μετόχων, θα πρέπει να φροντιστεί έτσι ώστε τα τροποποιημένα αρχεία να παρέχουν εμφανείς σημειώσεις που να δηλώνουν ότι έχουν τροποποιήσει τα αρχεία καθώς και την ημερομηνία των οποιονδήποτε αλλαγών.

  Αποποίηση: Το παρόν λογισμικό παρέχεται από την NAUMEN "ως έχει" και οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση,συμπεριλαμβανομένων,ενδεικτικά,των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση η NAUMEN ή οι συνεργάτες της θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση,έμμεση,τυχαία,ειδική,υποδειγματική ή παρεπόμενη ζημία (συμπεριλαμβανομένων,χωρίς περιορισμό,της προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών της απώλειας χρήσης,δεδομένων ή κερδών ή διακοπή εργασιών αν έχει προκληθεί και με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης,είτε σε σύμβαση,αντικειμενικής ευθύνης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που απορρέουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του λογισμικού,ακόμα και αν έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

  Nethack General Public License (NGPL)[επεξεργασία]

  H Nethack General Public License (ΝGPL) δημοσιεύθηκε το 1989 από τον Mike Stephenson , ο οποίος βασίστηκε στην BISON General Public License του Richard M. Stallman. Η άδεια η οποία είναι πιστοποιημένη από το OSI (Open Source Initiative) δημιουργήθηκε για το Nethack το οποίο είναι ένα RPG (role playing games) παιχνίδι.

  H Nethack General Public License (NGPL) προβλέπει ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να αντιγράψει,να διανείμει ή και να αδειοδοτήσει κάποιο άλλο λογισμικό υπό NGPL άδεια χρήσης με την προϋπόθεση ότι θα είναι αυθεντική (αυτολεξεί).Σκοπός της άδειας είναι να δώσει στον καθένα την δυνατότητα αναδιανομής και τροποποίησης του Nethack και να προστατέψει τα συγκεκριμένα δικαιώματα . Αυτό προϋποθέτει ότι καθένας που διανέμει αντίγραφα οφείλει να δώσει όλα τα δικαιώματα που του παρέχει η άδεια χρήσης. Επίσης η άδεια αναφέρει στους όρους της ότι οι δημιουργοί της δεν είναι υπεύθυνοι για μια τροποποιημένη αναδιανομή του Nethack και γι αυτό το λόγο οι κάτοχοι αντιγράφων πρέπει να ξέρουν ότι αυτό που κατέχουν δεν είναι αυτό που διένειμαν οι δημιουργοί της. Για το λόγο αυτό η διανομή και η τροποποίηση του Nethack προϋποθέτει ότι εάν γίνουν τροποποιήσεις στα αρχεία του προγράμματος πρέπει να είναι εμφανής η αλλαγή καθώς και η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε. Η τροποποιημένη διανομή μπορεί να δοθεί έναντι κάποιου χρηματικού αντιτίμου όπως επίσης είναι στην επιλογή του διανομέα να προσφέρει εγγύηση επίσης έναντι χρηματικού ποσού. Αν κάποιος θελήσει να διανείμει τροποποιημένο αντίγραφο πρέπει επίσης να διανείμει τον πηγαίο κώδικα.

  Όποιος διανείμει η τροποποιήσει το λογισμικό χωρίς να λάβει υπόψη του τους όρους της άδειας χρήσης, του αφαιρούνται αμέσως τα δικαιώματα χρήσης του προγράμματος σε αντίθεση με το ότι οι τροποποιήσεις που έχει κάνει ο χρήστης υπό του όρους της άδειας δεν παύουν να είναι στη διάθεση του κοινού.

  Παραπομπές: [25]

  Παραδείγματα Γνωστών Εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια

  Η παραπάνω άδεια χρήσης (NetHack General Public License) χρησιμοποιείται και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το βίντεο-παιχνίδι NetHack. Το NetHack είναι ένα βίντεο-παιχνίδι για έναν παίχτη (Single-Player) τύπου RPG, δηλαδή ένα παιχνίδι ρόλων με φανταστικούς χαρακτήρες. Το NetHack είναι απόγονος ενός προγενέστερου παιχνιδιού το οποίο ονομάζεται Hack (1985) το οποίο είναι και αυτό απόγονος ενός παλαιότερου παιχνιδιού που ονομάζεται Rogue (1980).


  Η πρώτη έκδοση του NetHack κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1987 απο τον Mike Stephenson, στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του NetHack τον Ιουλίου του 1989 το NetHack 3.0. Η πιο πρόσφατη και τελευταία έκδοση είναι η NetHack 3.4.3 που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2003.

  Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ο παίκτης επιλέγει το όνομα που θα ορίσει, τον χαρακτήρα του, όπως και επίσης φυλή, είδος και φύλο. Έχει όμως την δυνατότητα να επιλέξει να οριστούν όλα αυτά τυχαία. Οι φυλές αποτελούνται απο τις κλασικές και απο τις "ασυνήθιστες" φυλές όπως Αρχαιολόγος, Τουρίστας και Άνθρωπος των σπηλαίων. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να πάρει το "Φυλαχτό του Yendor" το οποίο του προσφέρει αθανασία και γίνεται Ημίθεος. Ο αριθμός των επιπέδων στο μπουντρούμι είναι 50 και στα επίπεδα αυτά ο παίκτης μπορεί να βρει διάφορα δωμάτια στα οποία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που του παρουσιάζονται. Ο θάνατος του χαρακτήρα είναι "οριστικός" και για να αναγεννηθεί ένας χαρακτήρας πρέπει πριν το θάνατο του να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας.

  Το NetHack δημιουργήθηκε μόνο απο ένα απλό ASCII γραφικό περιβάλλον. Ο χαρακτήρας είναι ουσιαστικά ένα σύμβολο του πίνακα, το οποίο είναι το "@". Υπάρχουν και διάφορα άλλα σύμβολα για τα αντικείμενα μέσα στο παιχνίδι. Γενικά όλο το περιβάλλον του παιχνιδιού αποτελείται απο σύμβολα, παύλες και τελείες. Εκτός απο το αυθεντικό περιβάλλον του παιχνιδιού, έχουν αναπτυχθεί και δισδιάστατα περιβάλλοντα με καλύτερη ποιότητα γραφικών.

  Netscape Public License (NPL)[επεξεργασία]

  Το 1998 η Netscape θέλοντας να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της Microsoft, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στο κοινό τον πηγαίο κώδικα του περιηγητή (web browser) της, του Netscape Communicator. Έτσι δημιουργήθηκε η Netscape Public Lisence μια αδειοδότηση χρήσης ελεύθερου λογισμικού η οποία αναπτύχθηκε με βάση μια προσεχτική ανάλυση όλων των άλλων αδειών ελεύθερου λογισμικού ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων.

  Η εταιρία δαπάνησε πολύ χρόνο ακούγοντας ειδικούς και υποστηριχτές στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού καθώς και στις δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την απελευθέρωση της πηγής. Έπειτα αφού πέρασε από εκτεταμένη εσωτερική επανεξέταση δημοσιεύτηκε στο Mozilla.org για αναθεώρηση και σχόλια από το ευρύ κοινό. Η Netscape εξέτασε τις παρατηρήσεις και τις κριτικές που έλαβε και κατέληξε στο τελικό σχέδιο.

  Η Netscape public License (NPL) είναι πανομοιότυπη με την Mozilla Public License (MozPL) μόνο που η NPL έχει κάποιες επιπλέον χορηγήσεις δικαιωμάτων οι οποίες είναι οι εξής: Επιτρέπει ρητά την διανομή λογισμικού που έχει δημιουργηθεί από τροποποιημένο πηγαίο κώδικα. Απαιτεί όμως τα παραγόμενα έργα να έχουν διαφορετικό όνομα ή αριθμό έκδοσης από το πρωτότυπο λογισμικό. Αυτό σημαίνει αναλυτικά ότι, η Netscape για παράδειγμα επιμένει πως μόνο αυτοί μπορούν να ονομάσουν μια έκδοση του προγράμματος Netscape, Navigator(tm), ενώ όλες οι δωρεάν εκδόσεις του προγράμματος θα πρέπει να ονομάζονται Mozilla ή κάτι άλλο. Επίσης η NPL επιτρέπει την τροποποίηση σ'ένα από τα αρχεία που περιέχονται σ'ένα κώδικα, επιτρέπει την πρόσθεση νέων κομματιών κώδικα ή αντίστοιχα αφαίρεση αλλά και την μετονομασία και συνδυασμό δυο ή περισσοτέρων αρχείων που περιέχονται στον κώδικα.

  Αυτή η άδεια επιτυγχάνει μια ισορροπία ανάμεσα στην μεγάλη ελευθερία της δημιουργίας κώδικα και της απαίτησης της αποκάλυψης της πηγής. Προσπαθεί να δώσει μια μέση λύση ανάμεσα στην προώθηση της ελεύθερης ανάπτυξης της πηγής από εμπορικές επιχειρήσεις και στην προστασία των ελεύθερων αυτών πηγών. Όπως και το GPL έτσι και η Netscape απαιτούν οι οποιεσδήποτε αλλαγές του κώδικα να διανέμονται ελεύθερα στο κοινό. Όμως η Netscape επιτρέπει άλλη μια χρήση η οποία είναι λιγότερο περιοριστική σε σχέση με τη LGPL και είναι η δυνατότητά να γίνει συνδυασμός του πηγαίου κώδικα με άλλο κώδικα ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο έργο, πράγμα το οποίο δεν απαιτεί την κάλυψη του νέου κώδικα από την άδεια.

  Συμπερασματικά, πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της είναι ότι δίνει το δικαίωμα της διανομής των τροποποιήσεων που προέρχονται από άλλους κάτω από συγκεκριμένους όρους που επιθυμεί, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών όρων.

  Nokia Open Source License v 1.0.a[επεξεργασία]

  Η άδεια της NOKIA χορηγεί μία παγκόσμιας εμβέλειας, ατελή και μη αποκλειστική άδεια στα δικαιώματα της οποίας εντάσσονται η χρήση, η αναπαραγωγή, η διαμόρφωση, η εμφάνιση, η εκτέλεση, η υποαδειοδότηση και η διανομή του αυθεντικού λογισμικού με ή χωρίς αλλαγές ως μέρος ενός μεγαλύτερου έργου. Όλα τα παραπάνω αποτελούν υποχρεώσεις τόσο της ΝΟΚΙΑ όσο και του διανομέα που θα χρησιμοποιήσει την άδεια. Ωστόσο, από την πλευρά της εταιρείας, δε χορηγείται η άδεια σε περίπτωση που γίνει διαγραφή κώδικα από το αυθεντικό λογισμικό ή σε περίπτωση διαχωρισμού κώδικα από το αρχικό λογισμικό, καθώς επίσης και για παραβάσεις που προκληθούν από τη διαμόρφωση του αυθεντικού λογισμικού ή με το συνδυασμό του με άλλα λογισμικά ή συσκευές. Από την πλευρά του διανομέα, δε δίνεται άδεια για τη διαγραφή κώδικα από την έκδοση του διανομέα, για το διαχωρισμό από την έκδοση του διανομέα και για παραβάσεις που αφορούν τροποποιήσεις από τρίτα πρόσωπα και το συνδυασμό αυτών με άλλα λογισμικά ή άλλες συσκευές.

  Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν περιέχονται στα δικαιώματα της άδειας, ενώ κάθε φορά που θα γίνεται η χρήση του πηγαίου κώδικα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο της άδειας σε κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα που διανέμεται. Η κάθε τροποποίηση που θα γίνει θα πρέπει να είναι διαθέσιμη είτε ως εκτελέσιμο αρχείο είτε ως ηλεκτρονικό μηχανισμό διανομής ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Κάθε αλλαγή που γίνεται θα πρέπει να καταγράφεται σε ένα αρχείο μαζί με την ημερομηνία αλλαγής. Θα πρέπει να εμπεριέχεται και ένα κείμενο το οποίο να υποδεικνύει πως έχει γίνει τροποποίηση με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από το αυθεντικό λογισμικό της ΝΟΚΙΑ στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα της ΝΟΚΙΑ, ο πηγαίος κώδικας και μία εκτελέσιμη έκδοση ή σχετική τεκμηρίωση στην οποία θα περιγράφεται η προέλευση ή κυριότητα του λογισμικού.


  Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών

  1. Z Launcher : Η Z launcher είναι μία εφαρμογή που χρησιμοποιείται σε Android 4.1 ή σε νεότερη έκδοση αυτή είναι και η μόνη προϋπόθεση για να κατεβάσεις την εφαρμογή δωρεάν από το Google Play Store. Η ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής αυτής έχει μέγεθος περίπου πέντε megabytes. Η εφαρμογή αυτή, καθώς ο χρήστης σχηματίσει ένα γράμμα πάνω στην οθόνη του κινητού του, αυτομάτως τοποθετούνται όλες οι εφαρμογές και οι συντομεύσεις όπου αρχίζουν το πρώτο γράμμα τους με το γράμμα που είχε ήδη σχηματιστεί. Η Z Launcher μπορεί να τα βρεί όλα σε λιγότερο από ένα λεπτό, όπως λέει το spot της διαφήμισης της εφαρμογής αυτής.
  2. Nokia Drop : Το Nokia Drop σου επιτρέπει να μεταφέρεις διαδικτυακό περιεχόμενο και αρχεία από το κινητό σου στον υπολογιστή και αντίστροφα. Το Nokia Drop είναι η ιδανική εφαρμογή αν θες να έχεις το κινητό και τον υπολογιστή σου απόλυτα συνχρονισμένα. Η εφαρμογή σου δίνει την δυνατότητα να μεταφέρεις αρχεία χωρίς την ανάγκη USB καλωδίου, Bluetooth ή του λογισμικού Nokia Pc Suite. Χρησιμοποιόντας το Nokia Drop είναι μια απλή, ανώδυνη διαδικασία το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσεις την εφαρμογή σου στο κινητό και μετά να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις την επέκταση Nokia Drop στο φυλλομετρητή σου Chrome ή Mozilla. Όταν όλα είναι έτοιμα μπορείς να στείλεις διαδικτυακό περιεχόμενο από ιστοσελίδες που περιηγήσαι στην Nokia συσκευή σου. Η εφαρμογή αυτή σου επιτρέπει να στείλεις μια ποικιλία από διάφορα πράγματα περιλαμβανομένου υπερσυνδέσμους, τοποθεσίες χάρτη μέσω την εφαρμογή Nokia Maps, ειδήσεις καθώς και εικόνες. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή Nokia Drop για να εγκαταστήσεις εφαρμογές, θέματα, ήχους κλήσεις και ταπετσαρίες από το Ovi Store, χωρίς να χρειάζεται να στέλνεις μήνυμα. Το κινητό χρειάζεται απαραίτητα μια διαδικτυακή σύνδεση για να λαμβάνει περιεχόμενα μέσω την εφαρμογή Nokia Drop. Η εφαρμογή αυτή σου παρέχει έναν πολύ εύκολο τρόπο για να στείλεις αρχεία, υπερσυνδέσμους, ειδήσεις ακόμα και να εγκαταστήσεις εφαρμογές και θέματα στο κινητό σου από τον υπολογιστή.
  3. Nokia DJ Mixer : Η Nokia Dj Mixer σας επιτρέπει να ηχογραφείται όλα τα τραγούδια σας και να τα κάνετε remix τα ήδη ηχογραφημένα τραγούδια σας. Ο σκοπός της εφαρμογής είναι να γίνεται το κοινό της πιο δημιουργικοί με την μουσική. Μπορείς να δημιουργήσεις μια νέα λίστα αναπαραγωγής ώστε να αναμίξεις νέα κομμάτια, μέχρι εννέα τραγούδια. Μπορεί η εφαρμογή αυτή να μην είναι τόσο “ισχυρή” σε σχέση με άλλες εφαρμογές των Windows, αλλά είναι σαφώς η πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική, καθώς το μόνο που κάνεις αφού μεταφέρεις τα τραγούδια είναι να τα μετακινήσεις στον ρυθμιστή και να ξεκινήσεις να κάνεις το δικό σου remix με τα τραγούδια σου. Επίσης μια άλλη δυνατότητα του Nokia DJ Mixer είναι το karaoke αφού μπορείς να μαγνητοφωνήσεις το τραγούδι με την φωνή σου και να το έχεις στο κινητό σου αποθηκευμένο. Τέλος, η Nokia DJ Mixer κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό τρόπο την απόλαυση της ψηφιακής μουσικής στο τηλέφωνό σας.

  NTP License[επεξεργασία]

  Το Πρωτόκολλο Δικτυακού Χρόνου (Network Time Protocol – NTP) είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό της ώρας ενός υπολογιστή, εξυπηρετητή, δρομολογητή ή γενικότερα μίας δικτυακής συσκευής με μία πηγή ώρας που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.[26]

  Σε λειτουργία λίγο πριν από το 1985, το Πρωτόκολλο Δικτυακού Χρόνου είναι ένα από τα παλαιότερα πρωτόκολλα του Διαδικτύου σε χρήση. Ο David L. Mills από το Πανεπιστήμιο του Delaware ήταν εκείνος που το σχεδίασε αρχικά, ο οποίος εξακολουθεί να το αναπτύσσει και το διατηρεί με μια ομάδα εθελοντών.[27]

  Η άδεια χρήσης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου επιτρέπει την χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση και διανομή του λογισμικού του για οποιοδήποτε σκοπό, με ή χωρίς αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και η ειδοποίηση άδειας εμφανίζονται στην τεκμηρίωση , και ότι το όνομα του πανεπιστημίου του Delaware δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαφήμιση ή δημοσιότητα σχετικά με τη διανομή του λογισμικού χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια.

  Το πανεπιστήμιο του Delaware δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό. Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.[28].

  Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ισχύει για όλα τα αρχεία που ονομάζονται συλλογικά Πρωτόκολλο Δικτυακού Χρόνου. Εκτός αν δηλωθεί διαφορετικά σε ένα μεμονωμένο αρχείο, η παρούσα ανακοίνωση ισχύει αν το κείμενο είχε συμπεριληφθεί ρητά στο αρχείο. ΝΙΚΟΣ[29]

  Επομένως, η άδεια χρήσης του Πρωτοκόλλου Δικτυακού Χρόνου μπορεί να πει κανείς ότι βασίζεται πάνω στην Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (General Public License - GPL), αφού κάθε αντίγραφο, παράγωγο και προϊόν λογισμικού NTP υποχρεούται να κυκλοφορεί κι αυτό υπό την ίδια άδεια κατά τη διανομή, αποτρέποντας έτσι την εκμετάλλευση ή ιδιωτικοποίηση αρχείων ή κομματιών κώδικα του λογισμικού του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου.[30] ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  OCLC Research Public License 2.0 License (OCLC-2.0)[επεξεργασία]

  Ιδρύθηκε το 1967. Τα μέλη προσωπικού OCLC συναντούν και συνεργάζονται τακτικά με τους ηγέτες βιβλιοθηκών, τους επαγγελματίες πληροφοριών, τους ερευνητές, τους επιχειρηματίες, τους πολιτικούς ηγέτες, τους επιτρόπους, τους σπουδαστές για να υποστηρίξουν «την προώθηση της έρευνας, της υποτροφίας, της εκπαίδευσης, της κοινοτικής ανάπτυξης, της πρόσβασης πληροφοριών, και της σφαιρικής συνεργασίας. »

  Ένας στόχος αυτής σε κοινοτικό επίπεδο εκστρατείας είναι να αυξηθεί η τοπική υποστήριξη βιβλιοθηκών με την ενθάρρυνση του κοινού για να μοιραστεί τι είναι 'πληροφορικάριοι', χρησιμοποιώντας τη λέξη ως ρήμα. Η ιδέα είναι ότι κάθε πρόσωπο έχει ένα πάθος. Πληροφορικάριοι από τη σύγχρονη τέχνη στη χημική εφαρμοσμένη μηχανική, και ότι η βιβλιοθήκη υποστηρίζει όλα τα πάθη στην κοινότητα.

  Γενικές απαιτήσεις ορών χορήγησης αδειών διανομής: Εκτός από ανάλογα με τις ανάγκες για να αναγνωρίσει τα δικαιώματα τρίτων ή τον περιορισμό τρίτων, μια διανομή του προγράμματος σε οποιεσδήποτε από τις μορφές που απαριθμούνται κατωτέρω δεν πρέπει να βάλει περαιτέρω περιορισμούς στην άσκηση του παραλήπτη των δικαιωμάτων που χορηγούνται αυτή την περίοδο. Το πρόγραμμα πρέπει να διανεμηθεί χωρίς δαπάνη πέρα από τις δαπάνες φυσικά τα αρχεία στον παραλήπτη. Αυτή η αποκήρυξη εξουσιοδότησης/ο περιορισμός της ευθύνης πρέπει να επιδειχθεί κυρίως με κάθε διανομή του προγράμματος με οποιαδήποτε μορφή:Συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα είναι παρεχόμενο πραγματικό, χωρίς εξουσιοδότηση οποιουδήποτε είδους (είτε σαφής είτε υπονοούμενος). Συνεπώς, η OCLC δεν κάνει καμία εξουσιοδότηση, αντιπροσωπεύσεις ή εγγυήσεις, είτε σαφείς είτε υπονοούμενες, και αποκηρύσσει όλες τις τέτοιες εξουσιοδοτήσεις, αντιπροσωπεύσεις είτε εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υπονοούμενων εξουσιοδοτήσεων merchantability και της ικανότητας για οποιοδήποτε ιδιαίτερο σκοπό, ώστε: (α) Η λειτουργιά η το noninfringement του προγράμματος, οποιασδήποτε τροποποίησης, μιας συνδυασμένης εργασίας ή μιας συνολικής εργασίας η (β) Τα αποτελέσματα οποιουδήποτε έργου που αναλαμβάνεται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, οποιαδήποτε τροποποίηση, μια συνδυασμένη εργασία η μια συνολική εργασία. Σε κανένα γεγονός οι συνεισφέροντες θα είναι υπεύθυνοι για καθόλου άμεσος, έμμεσος, τυχαίος, πρόσθετος, υποδειγματικός, αντίθετα η οποιεσδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανόμενου, αλλά μην περιορισμένος, προμήθεια των αγαθών υποκατάστατων η των υπηρεσιών απώλεια χρήσης, στοιχείων, η κερδών η επιχειρησιακή διακοπή) γενικά που προκαλείται και σε οποιαδήποτε θεωρία της ευθύνης, είτε στη σύμβαση, την αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμελείας) που προκύπτει με κάθε τρόπο από τη χρήση του προγράμματος, ακόμα κι αν ενθαρρύνεται της δυνατότητας τέτοιων ζημιών. Παραμερίζετε με το παρόν έγγραφο οποιεσδήποτε αξιώσεις για τις ζημίες οποιουδήποτε είδους ενάντια στους συνεισφέροντες που μπορεί να προκύψει από τη χρήση σας του προγράμματος.

  Άλλες προηγούμενες εκστρατείες υπεράσπισης έχουν εστιάσει στη διανομή της γνώσης που αποκτιέται από τη βιβλιοθήκη και την έρευνα πληροφοριών. Τέτοια προγράμματα έχουν περιλάβει τις κοινότητες όπως η κοινωνία των αμερικανικών αρχειοφυλάκων, η ανοικτή πρωτοβουλία αρχείων, το ίδρυμα για τις υπηρεσίες μουσείων και βιβλιοθήκης, ο διεθνής οργανισμός για την τυποποίηση, η εθνική οργάνωση προτύπων πληροφοριών, η κοινοπραξία Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web), η ομάδα εργασίας εφαρμοσμένης μηχανικής Διαδικτύου, και Internet2. Μια από τις επιτυχέστερες συνεισφορές σε αυτήν την προσπάθεια ήταν η πρωτοβουλία μεταδιδόμενων πυρήνων του Δουβλίνου, «ένα ανοικτό φόρουμ των βιβλιοθηκών, αρχεία, μουσεία, οργάνωση τεχνολογίας, και εταιρείες λογισμικού που λειτουργούν μαζί για να αναπτύξουν τα διά λειτουργικά σε απευθείας σύνδεση πρότυπα μεταδεδομένων που υποστηρίζουν μια ευρεία σειρά των σκοπών και των επιχειρησιακών προτύπων. »

  Παραπομπές: [31] [32] [33]

  Open Software License 3.0 (OSL-3.0)[επεξεργασία]

  Η άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού (Open Software License = OSL) είναι μια άδεια χρήσης του λογισμικού που δημιουργήθηκε από τον Lawrence Rosen. Η Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Initiative = OSI) την έχει πιστοποιήσει ως μια άδεια ανοικτού κώδικα. Η OSL είναι μια copyleft άδεια, δηλαδή είναι μία γενική μέθοδος για την κατασκευή ενός προγράμματος (ή άλλες εργασίες) δωρεάν και απαιτείται όλες οι τροποποιημένες και εκτεταμένες εκδόσεις του προγράμματος να είναι επίσης δωρεάν, με ρήτρα καταγγελίας.Πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού / ανοιχτού κώδικα αισθάνονται ότι οι πατέντες λογισμικού είναι επιζήμιες για το λογισμικό, και είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η OSL προσπαθεί να το εξουδετερώσει με τη δημιουργία μιας ομάδας λογισμικού, το οποίο ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει.

  Η OSL έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά: Ρήτρα καταγγελίας για δράση ευρεσιτεχνίας, δηλαδή πχ αν η άδεια χρήσης λήξει, αυτομάτως κανένας δεν μπορεί πλέον να ασκήσει κανένα από τα δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτόν από την συγκεκριμένη άδεια. Εγγύηση προέλευσης, δηλαδή στόχος της OSL είναι να δικαιολογήσει την προέλευση. Πρόβλημα εκτέλεσης, δηλαδή εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας άδειας κριθεί μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστεί εκτελέσιμη. Δικαίωμα χρήσης, αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το πρωτότυπο έργο με διάφορους τρόπους, δεν περιορίζεται ή επηρεάζεται από αυτή την άδεια και ο αδειοπάροχος υπόσχεται να μην παρεμβαίνει αλλά και να είναι υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης που το άτομο την χρησιμοποιεί.

  Τέλος η OSL χρησιμοποιείται από ανοικτό λογισμικό, όπως:

  • CodeIgniter v3.0 (προγραμματίζεται), ένα ανοικτού κώδικα PHP.
  • Magento, μια διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • PrestaShop, μια διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Mulgara, ένα triplestore, δηλαδή μια ειδικά κατασκευασμένη βάση δεδομένων για την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων η οποία είναι γραμμένη σε Java (νέος κωδικός που συνέβαλαν με την άδεια Apache 2.0).
  • Sparse, ένα στατικό εργαλείο ανάλυσης κώδικα σχεδιασμένο για τον πυρήνα του Linux.

  Παραδείγματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια.

  Το Magento αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα αλλά ταυτόχρονα και μια εφαρμογή που υποστηρίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο.Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε από τη Varian Inc. και δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στις 31 Μαρτίου το 2008.Ένα σημαντικό μέρος της εταιρίας πουλήθηκε στο Ebay από τον Roy Rubin.Το Ebay αποτελεί πλέον τον μοναδικό της ιδιοκτήτη.To Magento χρησιμοποιεί την MySql//MariaDB ως σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων,την γλώσσα προγραμματισμού PHP και τα στοιχεία του του Zend Framework.Ακόμα εφαρμόζει τις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και την αρχιτεκτονική Model-View-Controller.Το Magento χρησιμοποιεί επίσης το μοντέλο οντοτήτων-χαρακτηριστικών-τιμών για την αποθήκευση δεδομένων. Υπάρχουν τρείς διαφορετικές εκδόσεις του Magento,το Magento Community,το Magento Enterprise και το Magento Go.

  Magento Community To Magento Community αποτελεί μια ειδική πλατφόρμα του Magento η οποία ουσιαστικά είναι ένα σύστημα που διαχειρίζεται ανοιχτό κώδικα και είναι εξοπλισμένο μ'ένα σύνολο στοιχείων.Η παραπάνω έκδοση έχει τροποποιηθεί αρκετά από την δημιουργία της έτσι ώστε να αποτελεί πλέον μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.Η τελευταία της έκδοση είναι η Magento Community 2.0 η οποία κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου το 2015.

  Magento Enterprise To Magento Enterprise αποτελεί μια ειδική πλατφόρμα του Magento η οποία προέρχεται από την Community διαφέρει όμως από αυτήν γιατί δεν είναι δωρεάν,έχει όμως περισσότερες λειτουργίες και δυνατότητες.Ουσιαστικά αποτελεί μία έκδοση του Magento η οποία έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει τις ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων.Η πιο πρόσφατη έκδοσή της είναι η Magento Enterprise 1.14.0.1 η οποία κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου το 2014.

  Magento Go Το Magento είναι μία άλλη έκδοση του Magento βασισμένη στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω thw texnolog;iaw Cloud.Αυτή η έκδοση ξεκίνησε την λειτουργία της τον Φεβρουάριο του 2011 έχοντας ως κύριο στόχο την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς απαραίτητα να γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού.Στις 1 Ιουλίου του 2014 η Magento Inc. ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του Magento Go θα σταματήσει στις 1 Φεβρουαρίου το 2015.

  Η εφαρμογή PrestaShop αποτελεί μία ακόμη εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου.Χρησιμοποιεί την γλώσσα προγραμματισμού PHP καθώς και το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySql.Η εφαρμογή ήταν αρχικά διαθέσιμη σε δύο γλώσσες:αγγλικά και γαλλικά,ενώ σήμερα χρησιμοποιείται σε 60 γλώσσες. Επίσης την χρησιμοποιούν 250.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.Η PrestaShop δημιουργήθηκε το 2005 από φοιτητές της Epitech σχολής στο Παρίσι με το όνομα phpOpenStore. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα BuiltWith η PrestaShop κατέχει το 9% του μεριδίου αγοράς στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Η PrestaShop περιέχει ένα βασικό θέμα από προεπιλογή ταυτόχρονα όμως δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να το αλλάξουν χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενο της σελίδας.Ακόμα η αγορά PrestaShop Addons περιέχει μια επιπλέον πλατφόρμα με θέματα και ενότητες που μπορούν να προσθέσουν οι έμποροι στα καταστήματά τους.

  Πηγές: https://en.wikipedia.org/wiki/Magento https://en.wikipedia.org/wiki/PrestaShop

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ-ΚΑΤΣΙΟΥΠΗ

  Open Group Test Suite License (OGTSL)[επεξεργασία]

  Η Open Group Test Suite License αναφέρει τους όρους υπό τους οποίους ένα πακέτο μπορεί να αντιγραφεί, έτσι ώστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων να διατηρεί κάποιου είδους καλλιτεχνικό έλεγχο της ανάπτυξης του πακέτου, ενώ παράλληλα θα δίνει στους χρήστες του πακέτου το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να διανέμουν το πακέτο με έναν λιγότερο-συνήθη τρόπο, καθώς και το δικαίωμα να κάνουν τις απαραίτητες λογικές τροποποιήσεις. Η δοκιμή είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη και διατήρηση των προϊόντων με βάση τα πρωτότυπα.

  Για τους αγοραστές: ο επαρκής έλεγχος συμμόρφωσης οδηγεί σε μείωση του κόστους ένταξης και στην προστασία των επενδύσεων σε εφαρμογές, λογισμικό και ανθρώπους. Για τους προγραμματιστές λογισμικού: έλεγχος συμμόρφωσης των πλατφορμών "middleware" μειώνει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης και διατήρησης πολλαπλών πλατφορμών λογισμικού εφαρμογών. Για τους προμηθευτές: ο έλεγχος αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη και διατηρεί την ανάπτυξη και της δαπάνες υπό έλεγχο. Η "API" συμμόρφωση είναι πολύ μετρήσιμη και οι προμηθευτές οι οποίοι το ισχυρίζονται θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν αυτόν τον ισχυρισμό.

  Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι αυτά είναι τα μέτρα αναφοράς της συμμόρφωσης, θεωρούμε ότι η ακεραιότητα των εργαλείων ελέγχου είναι σημαντική. Για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των υφιστάμενων τρόπων συμμόρφωσης αυτού του πακέτου ελέγχου και να επιτρέπει της αποδεκτά τροποποιημένες εκδόσεις του πακέτου αυτού να τρέξουν τις αρχικές φάσεις της δοκιμής, η άδεια αυτή προϋποθέτει ότι οι αρχικές φάσεις της δοκιμής πρέπει να διατηρηθεί.

  Μπορούν να δημιουργηθούν και να διανεμηθούν μακριά πιστά αντίγραφα της βασικής έκδοσης καθώς και έκδοση αυτού του πακέτου, χωρίς περιορισμό, με την προϋπόθεση ότι όλα τα αντίτυπα των αρχικών ανακοινώσεων έχουν αντίγραφα των πνευματικών δικαιωμάτων και των συναφών εμπλεκομένων. Μπορεί να εφαρμόσει διόρθωση σφαλμάτων, διορθώσεις στη φορητότητα και άλλες τροποποιήσεις που προέρχονται από το Δημόσιο Τομέα ή από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Ένα πακέτο που θα τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο εξακολουθεί να θεωρείται στη βασική του έκδοση.

  Μπορεί να τροποποιηθεί αλλιώς ένα αντίγραφο του πακέτου με οποιονδήποτε τρόπο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μία εμφανή ειδοποίηση σε κάθε ενημερωμένο αρχείο που να αναφέρει πώς και πότε άλλαξε αυτό το αρχείο, και με την προϋπόθεση ότι μετονομάστηκαν οποιαδήποτε μη-τυπικά και εκτελέσιμα testcases έτσι ώστε τα ονόματα να μην έρχονται σε αντίθεση με τα πρωτότυπα εκτελέσιμα και testcases, θα πρέπει επίσης να παρέχονται και να υπάρχει μια ξεχωριστή σελίδα εγχειριδίου για κάθε μη-τυπικό και εκτελέσιμο "testcase" που σαφώς τεκμηριώνει πώς διαφέρει από την βασική έκδοση .

  Μπορούν να διανεμηθούν τα προγράμματα αυτού του πακέτου σε κώδικα ή εκτελέσιμη μορφή, υπό την προϋπόθεση, συσχέτιση κάθε μη-τυπικού και εκτελέσιμου testcase με το αντίστοιχο πρότυπο εκτελέσιμο testcase τους και, δίνοντας στα μη τυποποιημένα εκτελέσιμα και testcases μη τυποποιημένων ονόματα και σαφώς τεκμηρίωση των διαφορών τους σε κάποιο εγχειρίδιο , μαζί με οδηγίες για την απόκτηση της βασικής έκδοσης.

  Χρέωση εύλογου ποσού για οποιαδήποτε διανομή αυτού του πακέτου. Μπορεί να να χρεωθεί ένα πόσο για την υποστήριξη αυτού του πακέτου.

  Δεν μπορεί να χρεωθεί μια αμοιβή για το πακέτο το ίδιο. Ωστόσο, μπορεί να διανεμηθεί το πακέτο αυτό σε συνδυασμό με άλλα (πιθανόν εμπορικά) προγράμματα ως μέρος μίας μεγαλύτερης (ενδεχομένως εμπορικής) διανομής λογισμικού με την προϋπόθεση ότι δεν διαφημίζουν αυτό το πακέτο ως ένα δικό σας προϊόν. Τα σενάρια και τα αρχεία της βιβλιοθήκης δίνονται ως είσοδος ή παράγονται ως προϊόν-έξοδος από τα προγράμματα αυτού του πακέτου και δεν εμπίπτουν αυτόματα τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του πακέτου, αλλά ανήκουν σε όποιον τα δημιούργησε, και μπορούν να πωλούνται στο εμπόριο και μπορούν να συσσωρευθούν με αυτό το πακέτο . Ρουτίνες που παρέχονται από εσάς και συνδέονται σε αυτό το πακέτο δεν θα πρέπει να θεωρείται μέρος αυτού του πακέτου.

  Το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

  PHP License, version 3.0(PHP-3.0)[επεξεργασία]

  H Άδεια PHP (έκδοση 3.0) είναι η άδεια χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού PHP για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. Είναι μία άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού που μεγιστοποιεί την ελευθερία του αρχικού δικαιούχου, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Όπως αναφέρει το OSI είναι άδεια ανοιχτού κώδικα που δεν είναι όμως συμβατή με την GPL, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί για την χρήση του όρου PHP.
  Η αναδιανομή και χρήση της PHP σε δυαδική μορφή ή σε μορφή πηγαίου κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπεται μόνο υπό την τήρηση των παρακάτω όρων:
  Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα θα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω ειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα, την παρούσα λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης των ευθυνών.Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή θα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω ειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα, την παρούσα λίστα προϋποθέσεων, την ακόλουθη δήλωση αποποίησης των ευθυνών και/ή άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή. Το όνομα «PHP» δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή ή την προώθηση των προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Για την έγγραφη άδεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail με το group@php.net. Τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό το λογισμικό δεν μπορούν να ονομάζονται «PHP», ούτε μπορούν να εμφανίζουν τη λέξη «PHP» στο όνομά τους, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το group@php.net. Μπορεί όμως ο δικαιούχος να υποδείξει ότι το λογισμικό του λειτουργεί σε συνδυασμό με την PHP λέγοντας για παράδειγμα «Εφαρμογή για την PHP» αντί να το ονομάσει «PHP Εφαρμογή» ή «phpεφαρμογή». Η ομάδα της PHP μπορεί να δημοσιεύει αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της άδειας. Σε κάθε έκδοση θα δοθεί ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Μόλις δημοσιευτεί ο κώδικας για κάποια συγκεκριμένη έκδοση της άδειας, ο δικαιούχος μπορεί να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί υπό τους όρους της έκδοσης αυτής. Κανείς εκτός από την ομάδα της PHP δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που ισχύουν για τον κώδικα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας άδειας. Οι αναδιανομές οποιασδήποτε μορφής πρέπει να διατηρούν το ακόλουθο αναγνωριστικό: «Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει PHP, ελεύθερα διαθέσιμο από το http://www.php.net/ Βασίλης Σακκάς - Περσέας Δ. Τζημίκας

  Pidgin License[επεξεργασία]

  Η Pidgin (ονομαζόταν στο παρελθόν Gaim) είναι μια άδεια χρήσης πολυ-πλατφορμών στιγμιαίου μυνήματος χρήστη, βασισμένη σε μια βιβλιοθήκη που ονομάζεται libpurple. Το Libpurple έχει την υποστήριξη για πολλά συνήθως χρησιμοποιημένα στιγμιαία πρωτόκολλα μηνύματος, που επιτρέπουν στο χρήστη να καταγράψει τις διάφορες υπηρεσίες από μια εφαρμογή. Ο αριθμός χρηστών Pidgin υπολογίστηκε για να είναι πάνω από 3 εκατομμύρια το 2007. Η Pidgin παρέχει γραφικό front-end για το libpurple χρησιμοποιώντας τα πολλαπλάσια πρωτόκολλα στιγμιαίου-μηνύματος υποστηρίξεων GTK+.Η Libpurple υποστηρίζει πολλαπλάσια πρωτόκολλα στιγμιαίου-μηνύματος. Η Pidgin υποστηρίζει τα πολλαπλάσια λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows καθώς επίσης και πολλών Unix-όπως τα συστήματα όπως Linux, το BSD, η Mac OS Χ, και AmigaOS (μέσω της X11 μηχανής). Έχει την ενσωματωμένη υποστήριξη για τα NSS, που προσφέρουν κρυπτογράφηση μηνυμάτων πελάτη-κεντρικών υπολογιστών για τα πρωτόκολλα που το υποστηρίζουν. Το πρόγραμμα είναι με δυνατότητα επέκτασης μέσω plugins, συμπεριλαμβανομένου του «ανεπίσημου μηνύματος» και της κρυπτογράφησης Pidgin.Η Pidgin χαρακτηρίζει μερικά από τα τυποποιημένα εργαλεία για έναν πελάτη στιγμιαίου-μηνύματος, όπως ένας κατάλογος επαφών, η μεταφορά αρχείων στα υποστηριγμένα πρωτόκολλα, και η αναγραφή συνομιλίας. Οι τοποθετημένες ετικέττες συνομιλιών είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στις Pidgin. Το IM(instant-message) παράθυρο αποτελείται από το παράθυρο μηνυμάτων, σχηματοποιούμενα εργαλεία, και ενα edit box.Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν τις επαφές στο παράθυρο «καταλόγων friends» ή στο IM chat. Σαν client που υποστηρίζει IRC και άλλα προγράμματα συνομιλίας, οι χρήστες της Pidgin μπορούν επίσης να προσθέσουν διαφορετικά κανάλια IRC και IM συνομιλίες. Οι επαφές με τα πολλαπλάσια πρωτόκολλα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια ενιαία επαφή αντί της διαχείρισης των πολλαπλάσιων πρωτοκόλλων, και στις επαφές μπορούν να δοθούν ψευδώνυμα ή να τοποθετηθούν στις ομάδες. Η Pidgin υποστηρίζει μερικές μεταφορές αρχείων, με τη δυνατότητα να ακυρωθούν οι μεταφορές και να παρατηρηθούν οι πολλαπλάσιες μεταφορές σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Οι παλαιότερες εκδόσεις των Pidgin δεν υποστήριξαν άμεσα τις peer-to-peer μεταφορές αρχείων πέρα από το πρωτόκολλο MSN και τις μεταφορές αρχείων πέρα από μια πιό αργή σύνδεση μέσω των κεντρικών υπολογιστών MSN. Εντούτοις, η άμεση υποστήριξη σύνδεσης έχει προστεθεί από την έκδοση 2.7. Από την έκδοση 2.6 (που κυκλοφορεί στις 18 Αυγούστου 2009) η Pidgin έχει μια φωνή/τηλεοπτικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί Farsight 2 και είναι βασισμένο στο Google Summerτου Mike Ruprecht του προγράμματος κώδικα από το 2008. Εκείνη η απελευθέρωση παρέχει τη δυνατότητα να υπάρξει η φωνή/τηλεοπτικές συνομιλίες χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο XMPP (συμπεριλαμβανομένου του Google Talk), αν και η εφαρμογή δεν είναι ακόμα πλήρης. Το πλαίσιο θα επιτρέψει επίσης τη φωνή/τηλεοπτικές συνομιλίες σε άλλα πρωτόκολλα, όπως MSN και Yahoo, στο μέλλον.

  Παραπομπές[27]


  Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια
  Πολλές εφαρμογές ευρέως διαδεδομένες στους χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν την Pidgin License. Το skype4pidgin είναι ένα plugin του Skype το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βλέπει και να συνομιλεί με όλες τις επαφές του Skype μέσω Pidgin. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του plugin είναι να υπάρχει ταυτόχρονα ανοιχτή η εφαρμογή του Skype. Παράλληλα επιτρέπει και τη χρήση άλλων plugin σχετικά με τη Pidgin, όπως το Spell Checker.
  Ωστόσο υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Οι περιπτώσεις που δεν αναδύονται παράθυρα ειδοποιήσεων κατά τη λήψη ενός αρχείου, αναπαράγονται ήχοι ακόμα και όταν το Skype είναι κρυμμένο, οι μέθοδοι της βιβλιοθήκης libpurple δεν χρησιμοποιούνται κατά την αποστολή ενός αρχείου και η απόκρυψη της ένδειξης πληκτρολόγησης είναι κάποια από αυτά.
  Όπως το skype4pidgin έτσι και το Google Talk, μία υπηρεσία άμεσων φωνητικών και γραπτών μηνυμάτων, χρησιμοποιεί την Pidgin License. Με το Google Talk ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να στείλει και να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Gmail. Ωστόσο προκειμένου να δεχτούν κλήσεις οι χρήστες πρέπει να κάνουν αναβάθμιση σε πλήρη λογαριασμό Google Voice. Οι χρήστες εκτός των ΗΠΑ δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυτή την αναβάθμιση επομένως και να δεχθούν κάποια τηλεφωνική κλήση στο Gmail. Οι εξερχόμενες κλήσεις παρόλα αυτά δεν απαιτούν το Google Voice και είναι διαθέσιμες σε πολλές χώρες εκτός των ΗΠΑ. Το Google Talk επιτρέπει στους χρήστες του να αφήνουν φωνητικά μηνύματα σε μία επαφή είτε αυτή είναι εγγεγραμμένη στο Gmail είτε όχι τα οποία μπορούν να έχουν διάρκεια έως 10 λεπτά και αποστέλλονται στο email του παραλήπτη.
  Η Google παρέχει επίσης και το Google Hangouts το οποίο ξεκίνησε να χρησιμοποιεί η Microsoft από τον Φεβρουάριο του 2015 αντί του Google Talk. Αναλυτικότερα, το Google Hangouts είναι μία πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Αντικαθιστά τρία από τα προϊόντα μηνυμάτων (Google Talk, Google+ Messenger, Hangouts) που είχε εφαρμόσει η Google ταυτόχρονα στις υπηρεσίες της.


  Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια. Το Pidgin, είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί ο οποιοσδήποτε να συνομιλεί με φίλους, γνωστούς ακόμα και με συναδέλφους την ίδια χρονική στιγμή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να υπάρχουν ταυτόχρονα οι ίδιες εφαρμογές και σε λειτουργία. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα συνομιλίας που επιτρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμούς σε πολλαπλά δίκτυα συνομιλίας ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, είναι ένα cross platform, μία εφαρμογή, η οποία μπορεί να εκτελεστεί σε περισσότερες της μίας υπολογιστικές πλατφόρμες όπως για παραδειγμα στο λειτουργικό σύστημα Windows, Linux και στο UNIX. Το Pidgin είναι δωρεάν αυτό σημαίνει ότι όλος ο κώδικας είναι ανοικτού κώδικα και υπό την άδεια GNU General Public License και μπορεί οποιοσδήποτε να πάρει υποκείμενο κώδικα Pidgin και να το τροποποιήσει όπως θα ήθελε. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Όπως για παράδειγμα η απόκρυψη της ένδειξης πληκτρολόγησης. Εκτός όμως από τη συνομιλία η οποία μπορεί να είναι οπτικοακουστική, έχει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως μεταφορά αρχείων, ανταλλαγή μηνυμάτων και ενημέρωση πληροφόρησης για την κατάσταση ενός φίλου.Η διαλειτουργικότητα είναι μια ακόμη λειτουργία του Pidgin. Διαλειτουργηκότητα είναι η άμεση επικοινωνία με χρήστες μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων Πέραν από τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν για όλους, μπορεί ο καθένας να ρυθμίσει ξεχωριστά συγκεκριμένες επαφές. Με το Google Talk ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να στείλει και να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Gmail. Το Google Talk επιτρέπει στους χρήστες του να αφήνουν φωνητικά μηνύματα σε μία επαφή είτε αυτή είναι εγγεγραμμένη στο Gmail είτε όχι. Η Google παρέχει επίσης και το Google Hangouts το οποίο είναι μία πλατφόρμα επικοινωνίας η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, είναι δηλαδή, η εξέλιξη των Google Talk, Google Messenger και Hangouts. Μια ακόμη επιπλέον εφαρμογή που περιέχει το Pidgin είναι το Skype. To Skype, εμπεριέχει ένα plugin, το skype4pidgin, με το οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να συνομιλεί με όλες τις επαφές του. ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

  PostgreSQL License (PostgreSQL)[επεξεργασία]

  Η PostgreSQL αποτελεί μια ανοιχτού λογισμικού βάση δεδομένων με πολλές δυνατότητες και πλεονεκτήματα. Ξεκίνησε ως πακέτο Postgres από το πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια και το 1994 εξελίχθηκε, αφού προστέθηκε διερμηνέας γλώσσας SQL. Τη διαχείριση για ενημέρωση και εξέλιξη την έχει το PostgreSQL Global Development Group, το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο επιδέξιων εθελοντών που απασχολούνται από άλλες εταιρίες, όπως η Red Hat και η EnterpriseDB. Η ανάπτυξή της συνεχίζεται για πάνω από 20 χρόνια και βασίζεται σε μια αποδεδειγμένα πολύ καλή αρχιτεκτονική, η οποία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της γύρω από την αξιοπιστία, την ακεραιότητα των δεδομένων και την ορθή λειτουργία. Είναι συμβατή με ACID(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) και περιλαμβάνει τους περισσότερους SQL92 και SQL99 τύπους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των integer, numeric, boolean, char, varchar, date, interval και timestamp. Υποστηρίζει την αποθήκευση μεγάλων δυαδικών αντικειμένων (binary), όπως εικόνες, ήχοι ή βίντεο, ενώ από προγραμματιστική άποψη διαθέτει περιβάλλοντα για γλώσσες προγραμματισμού, όπως C,C++, Python κ.α., με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως η πιο προχωρημένη βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα.

  Η PostgreSQL κυκλοφορεί με την PostgreSQL license μια “ελέυθερη” ανοιχτού λογισμικού (open source) άδεια, αναγνωρισμένη από την OSI και παρόμοια με τις αντίστοιχες MIT και BSD Licenses. Κύριο χαρακτηριστικό της άδειας αυτής είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ό,τι θέλουν με τον κώδικα, αλλά και να μεταπωλούν τον εκτελέσιμο χωρίς τον πηγαίο κώδικα (source code). Αυτή η πιστοποιημένη κατά OSI άδεια χρήσης αξιολογείται ευρέος ως ευέλικτη και φιλική προς τις επιχειρήσεις, καθώς δεν περιορίζει τη χρήση της PostgreSQL με εμπορικές και αποκλειστικές εφαρμογές. Μαζί με την υποστήριξη πολλών εταιριών και τη δημόσια ιδιοκτησία του κώδικα, η άδειά μας καθιστά την PostgreSQL πολύ δημοφιλή στους προμηθευτές που θέλουν να ενσωματώσουν μια βάση δεδομένων στο δικό τους προϊόν χωρίς να φοβούνται τις χρεώσεις, το vendor lock-in ή τις αλλαγές στους όρους της Άδειας Χρήσης. Εκατοντάδες εταιρείες και οργανισμοί χρησιμοποιούν την PostgreSQL για να κατασκευάσουν προϊόντα, ιστοσελίδες και εργαλεία σε διάφορους τομείς όπως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην υγεία, στα μέσα ενημέρωσης, στην εκπαίδευση, στη βιομηχανία, στην τεχνολογία και στις τηλεπικοινωνίες. Ο μοναδικός περιορισμός της είναι οτι δεν μπορεί να καταστεί νομικά υπεύθυνη για προβλήματα που αφορούν το λογισμικό. Τέλος είναι διαθέσιμη σε πολλές πλατφόρμες λογισμικού, όπως οι Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows and Mac OS X.

  Python 2.0 License[επεξεργασία]

  Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου σχεδιασμένη για την εξυπηρέτηση γενικών σκοπών. Δημιουργήθηκε το 1991 από τον Ολλανδό Guido van Rossum με βασικό κριτήριο την ευκολία στην εκμάθησή της, κάτι που επιτεύχθηκε με τη χρήση μιας μεγάλης και ευανάγνωστης βιβλιοθήκης εντολών. Στις 16 Οκτωβρίου 2000 κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοσή της (Python 2.0), η οποία από το 2001 διανέμεται δωρεάν μέσω της Python Software Foundation (PSF).Η άδεια χρήσης της Python Version 2.0 αποτελεί άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού (OSI), η οποία ανασυντάχθηκε από την PSF και προσαρτήθηκε σε αυτήν το 2001.Το συμφωνητικό ισχύει μόνο μεταξύ του αδειούχου προσώπου ή οργανισμού και της PSF. Με τη χρήση της Python, ο πρώτος συμφωνεί με τους όρους χρήσης και η άδεια θα τερματιστεί σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών. Στα κυριότερα σημεία του συμφωνητικού αναφέρεται ότι.

  Η PSF παρέχει στον αδειούχο μια μη-αποκλειστική άδεια χρήσης ώστε αυτός να μπορεί να αναπτύξει, αναπαράγει, τροποποιήσει, εξετάσει και να δημοσιεύσει λογισμικό βασισμένο σε Python. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας συνεχίζουν να ανήκουν στην PSF, ασχέτως με τις αλλαγές στις οποίες μπορεί να προβεί ο αδειούχος επί του αρχικού κώδικα.

  Σε περίπτωση που ο αδειούχος αναπτύξει λογισμικό βασισμένο σε Python και θέλει να το δημοσιεύσει σε τρίτους, υποχρεούται να αναφέρει τυχόν αλλαγές στον αρχικό κώδικα.

  Η PSF δεν εγγυάται τη μη-παραβίαση οποιονδήποτε δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, από τον αδειούχο, με ενέργειες που περιλαμβάνουν χρήση της Python. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, υπεύθυνος θεωρείται ο αδειούχος και όχι η PSF.

  Η PSF δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια των χρηστών της Python (συμπεριλαμβανομένου και του αδειούχου) που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση ή την τροποποίησή της.

  Η άδεια χρήσης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάποιου είδους συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του αδειούχου και της PSF. Δεν δίνεται σε κανέναν το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, την ονομασία ή το σήμα κατατεθέν της Python για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, δικών του ή τρίτων.

  Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης προετοιμάζει ένα παράγωγο έργο που βασίζεται σε ή περιλαμβάνει Python ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, και θέλει να το κάνει διαθέσιμο σε άλλους, όπως παρέχεται εδώ, τότε ο Αδειούχος συμφωνεί να συμπεριλάβει στο εν λόγω έργο μια σύντομη περίληψη του με τις αλλαγές που έγιναν στην Python.

  Αυτή η Άδεια Χρήσης θα τερματιστεί αυτόματα σε περίπτωση σημαντικής παράβασης των όρων και των προϋποθέσεων της. Με την αντιγραφή, την εγκατάσταση ή με άλλο τρόπο χρησιμοποίησης της Python,ο Αδειούχος συμφωνεί να δεσμεύεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης.

  Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια είναι το Ohcount,το Licorice και το GIMP 1.2.

  Το Ohcount είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που έχει δημοσιευθεί απο το Free Software Foundation.Υποστηρίζεται στο Ubuntu 12.04 LTS.Δεν υποστηρίζεται απο Windows. Το Ohcount είναι μια βιβλιοθήκη η οποία αριθμεί τις γραμμές του κώδικα.Έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού σε ένα εννιαίο αρχείο.Εμπεριέχει δύο κύριες συνιστώσες, έναν ανιχνευτή ο οποίος προσδιορίζει την κύρια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται και ένα parser το οποίο γραμμή παρά γραμμή κατανέμει τα περιεχόμενα του αρχείου.Ακόμα περιλαμβάνει ένα εργαλείο γραμμής το οποίο επιτρέπει την μέτρηση μεμονομένων αρχείων ή ολόκληρων καταλόγων.

  Το Licorice αναλύει αρχεία για την αδειοδότηση πληροφοριών καθώς και παρουσιάζει τις πληροφορίες στον χρήστη σε αναγνώσιμο και συνοπτικό τρόπο.Λόγω του ότι το πρόγραμμα αυτό κάνει αρκετές εικασίες δε θα πρέπει να εκληφθεί ως νομική συμβουλή και ο δημιουργός του Licorice δεν εγγυάται ούτε ισχυρίζεται ακρίβεια σε αυτό το πρόγραμμα.Το πρόγραμμα μπορεί να κάνει ευκολότερη την δουλεία της αδειοδότησης στον χρήστη αλλά είναι ευθήνη του χρήστη να ελέγξει αν αυτό που κάνει επιτρέπεται απο τις σχετικές άδειες και το νόμο.

  Το GIMP,δημοσιευμένο απο μια αυτοοργανούμενη ομάδα το 1996 ,εμπεριέχει την άδεια χρήσης Python 2.0 στις εκδόσεις 1.2 . Είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και γραφικών που χρησιμοποείται για αλλαγη μεγέθους,περικοπή, μοντάζ ρετουσάρισμα φωτογραφιών, ,ελεύθερη σχεδίαση καθώς και μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μορφών εικόνας.Tο GIMP υποστηρίζεται απο Linux,OS X και Windows.

  Πηγές Github.com,Wikipedia.org

  Q Public License Version (QPL-1.0)[επεξεργασία]

  Η δημόσια άδεια του Q (QPL) είναι μια μη copyleft άδεια, που δημιουργείται από Trolltech για την ελεύθερη έκδοσή της Qt. Χρησιμοποιήθηκε μέχρι την Qt 3.0 έκδοση , ενώ τα Trolltech εργαλεία έκδοση 4.0 κυκλοφόρησαν κάτω από την GPL 2η έκδοση . Απέτυχε τις οδηγίες ελεύθερου λογισμικού Debian, αν και χρησιμοποιήθηκε από διάφορες διανομές Linux, αν και είναι κατάλληλο για τον καθορισμό ελεύθερου λογισμικού της Free Software Foundation εντούτοις, δεν είναι συμβατό με την άδεια ευρέος κοινού GNU του FSF, που σημαίνει ότι τα προϊόντα που παράγονται από τον κώδικα και κάτω από το GPL και κάτω από το QPL δεν μπορούν να ανακατανεμηθούν.

  Το KDE, ένα περιβάλλον υπολογιστών γραφείου για Linux, είναι βασισμένο Qt. Μόνο η προσωπική έκδοση Qt καλύφθηκε από την εμπορική έκδοση του QPL είναι με άδεια pay-per-use και δεν θα μπορούσε να διανεμηθεί ελεύθερα. Εν τω μεταξύ, η Free Software Foundation και οι συντάκτες του GPL αντιτέθηκαν στο QPL επειδή ήταν μια μη copyleft άδεια ασυμβίβαστη με το GPL.Το KDE αυξήθηκε στη δημοτικότητα, ως ελεύθερο λογισμικό κοινοτικό προωθημένο από την Trolltech για να βάλει το Qt με άδεια (το QPL) που θα βεβαίωνε ότι θα παρέμενε ελεύθερο λογισμικό για πάντα και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αναπτυχθεί από τους τρίτους. Τελικά υπό πίεση χορηγήθηκε με διπλή άδεια Trolltech Qt για τη χρήση υπό τον όρο του GPL ή το QPL.Ακόμα η δημόσια άδεια QPL χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες εφαρμογές μερικές από αυτές είναι : Ο μεταγλωττιστής OCaml και τα σχετικά εργαλεία από το πρόγραμμα Cristal σε INRIA, Το LibreSource που είναι μια ευπροσάρμοστη,συνεργάσιμη πλατφόρμα που παρέχεται από το artenum και που αφιερώνεται στη συνεργάσιμη ανάπτυξη λογισμικού, Το Jpgraph είναι ένα εργαλείο παραγωγής γραφικών παραστάσεων που γράφεται σε PHP και παράγει δυναμικά τα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις ως αρχεία εικόνας για την παρουσίαση για τους ιστοχώρους, Το Hercules, μια εφαρμογή λογισμικού των αρχιτεκτονικών των κεντρικών υπολογιστών System/370,ESA/390, και z/Architecture,το Tgif μεταπήδησε από μια δωρεάν μη εμπορική άδεια στη δημόσια άδεια του Q και άλλες πολλές εφαρμογές είναι αυτές που χρησιμοποίησαν την άδεια Q.

  Σκοπός αυτής της άδειας είναι να καθιερώσει την ελευθερία στον χρήστη στο να επεξεργάζεται και να μοιράζεται ένα λογισμικό υπό το μοντέλο του ανοιχτού κώδικα.Αυτή η άδεια ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό περιέχει μια σημείωση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που λέει ότι το λογισμικό μπορεί να διανέμεται υπό τους όρους της Q Public License 1.0. Οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό από δω και στο εξής θα αναφέρεται σαν ’’ Λογισμικό’’.Αυτή η άδεια καλύπτει τροποποιήσεις και διανομές του Λογισμικού,χρήση από άλλες εφαρμογές προγραμμάτων που βασίζονται πάνω στο Λογισμικό,και ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιεί το Λογισμικό.Τα μη αποκλειστικά δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα άδεια παρέχονται στον χρήστη ώστε να συμφωνήσει με οποιαδήποτε αλλά και όλες τις συνθήκες σε αυτήν την άδεια.Ολική ή αποσπασματική διανομή του Λογισμικού,ή στοιχεία του Λογισμικού που συνδέονται με αυτό σε οποιαδήποτε μορφή σημαίνει ότι ο χρήστης αποδέχεται αυτή την άδεια.Ο χρήστης μπορεί να αντιγράψει και να διανείμει το Λογισμικό σε αμετάβλητη μορφή υπό την προϋπόθεση ότι ολόκληρο το πακέτο,συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται από πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα.Το λογισμικό όπως φτιάχτηκε από τον αρχικό προγραμματιστή του Λογισμικού έτσι και διανέμεται.Ο χρήστης μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές στο Λογισμικό και να διανείμει τις αλλαγές του,σε μια φόρμα η οποία είναι ξεχωριστή από το Λογισμικό,όπως τα Patches.Oι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν σε και τροποποιήσεις:

  1. Οι τροποποιήσεις δεν πρέπει να αλλάζουν ή να αφαιρούν κανένα πνευματικό δικαίωμα στο Λογισμικό.
  2. Όταν οι τροποποιήσεις του Λογισμικού γίνονται υπό αυτήν την άδεια,ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χορηγείται στον αρχικό προγραμματιστή του Λογισμικού να διανείμει τις αλλαγές που έκανε κάποιος χρήστης σε μελλοντικές εκδόσεις του Λογισμικού εφόσον οι εν λόγω εκδόσεις παραμένουν διαθέσιμες.

  Ο χρήστης μπορεί να διανείμει εκτελέσιμες φόρμες του Λογισμικού ή εκτελέσιμες φόρμες του τροποποιημένου Λογισμικού εφόσον καλύπτει τους εξής περιορισμούς:

  1. πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το έγγραφο αυτής της άδειας στην διανομή
  2. Ο χρήστης πρέπει να σιγουρευτεί ότι όλοι οι παραλήπτες της εκτελέσιμης φόρμας μπορούν να παραλάβουν τον ολοκληρωμένο πηγαίο κώδικα του Λογισμικού,συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων, χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από το κόστος της μεταφοράς δεδομένων,και να τοποθετήσει σαφείς οδηγίες στην διανομή όπου θα εξηγεί τον πηγαίο κώδικα.
  3. Ο χρήστης πρέπει να σιγουρευτεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που συμπεριλαμβάνονται στις εκτελέσιμες φόρμες είναι διαθέσιμες υπό τους όρους αυτής της άδειας.

  Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την αρχική ή τις τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού για να μεταφράσει και να τρέξει εφαρμογές προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί νόμιμα από αυτόν ή από άλλους. Ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές προγραμμάτων, επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά και άλλα αντικείμενα του Λογισμικού που συνδέονται με την αρχική ή τις τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού.Αυτά τα αντικείμενα,όταν διανεμηθούν θα πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους περιορισμούς.

  1. Ο χρήστης πρέπει να σιγουρευτεί ότι όλοι οι παραλήπτες της εκτελέσιμης φόρμας αυτών των αντικειμένων μπορούν να παραλάβουν τον ολοκληρωμένο πηγαίο κώδικα των αντικειμένων, χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από το κόστος της μεταφοράς δεδομένων.
  2. Ο χρήστης πρέπει να αδειοδοτήσει όλους τους παραλήπτες του αντικειμένου του να χρησιμοποιούν και να αναδιανέμουν την αρχική ή τις τροποποιημένες εκδόσεις του των αντικειμένων σε εκτελέσιμη μορφή αλλά και σε μορφή πηγαίου κώδικα.Οι παραλήπτες θα πρέπει να παραλαμβάνουν το αντικείμενο αυτό χωρίς καμία επιβάρυνση και θα μπορούν να το διανέμουν και αυτοί με την σειρά τους σε όποιον αυτοί θέλουν.
  3. Αν τα αντικείμενα δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό,και ο αρχικός προγραμματιστής ζητήσει μία αντιγραφή των αντικειμένων,τότε ο χρήστης θα πρέπει να του την παρέχει.

  Σε καμία περίπτωση οι αρχικοί προγραμματιστές ή οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι υπεύθυνοι για για οποιεσδήποτε βλάβες, συμπεριλαμβανομένων απώλεια εσόδων ή άλλες άμεσες ή έμμεσες,ειδικές ή συμπτωματικές ή επακόλουθες βλάβες,ακόμα και αν έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών,εκτός εάν ο νόμος λέει κάτι τέτοιο.Το Λογισμικό και η άδεια αυτή παρέχονται χωρίς καμιά εγγύηση κανενός είδους,συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης του σχεδιασμού,της εμπορικότητας και της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η άδεια διέπεται από τους νόμους της Νορβηγίας. Οι διαφορές θα επιλύονται από Δικαστήριο του Όσλο.


 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : CGAL[28](Computational Geometry Algorithms Library ): Είναι μία βιβλιοθήκη λογισμικού(software)υπολογισμού γεωμετρικών αλγορίθμων ή οποία ιδρύθηκε το 1996 με κοινοπραξία απο οκτώ ερευνητικά ιδρύματα σε Ευρώπη και Ισραήλ(Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, ETH της Ζυρίχης, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, INRIA Sophia Antipolis, Martin-Luther-πανεπιστημιακό Halle-Wittenberg,Ινστιτούτο Max Planck Πληροφορικής Σααρμπρύκεν , Johannes Kepler University Linz, και το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ).Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη έχει γραφτεί σε C++ αλλά εμπεριέχει συνδέσεις scilab και συνδέσεις SWIG που υποστηρίζονται σε java και python.Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σύμφωνα με διπλό σύστημα αδειοδότησης.Οταν χρησιμοποιείται για άλλο λογισμικό ανοιχτού κώδικα ισχύει η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα η GPL,ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αγοραστεί μία εμπορική άδεια υπο διαφορετικές επιλογές όπως για παράδειγμα ακαδημαικούς,ερευνητές και βιομηχανικούς πελάτες. Η JpGraph[29] είναι μία δισδιάστατη βιβλιοθηκη γραμμένη στην PHP (Hypertext Preprocessor) μια απο τις πιο γνωστες γλωσσες προγραμματισμου για διαδικτυακούς ιστοτοπους, που εχει στόχο την παρουσίαση γραφικων παραστασεων ως φωτογραφικό υλικό. Η παραπάνω βιβλιοθήκη μπορει να ενσωμματωθει και σε HTML και μπορει να χρησιμοποιηθεί και απο Windows/Linux/Unix καθώς η μόνη προυπόθεση ειναι η κατοχή ενός διαδικτυακού διακομιστή που υποστηρίζει τουλάχιστον PHP 4.3. Το λογισμικο ειναι διαθέσιμο σύμφωνα με διπλό σύστημα αδειοδότησης. Για μη-εμπορική χρήση κυκλοφορεί υπό την άδεια χρήσης QPL 1.0(Qt-License) ενώ για επαγγελματική χρήση υπό την JpGraph Professional License. Objective Caml (OCaml, προφέρεται «Οκάμελ»)[], ή Αντικειμενοστρεφής Caml,είναι ο διάδοχος της Caml Light και είναι η κύρια υλοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Caml η οποία δημιουργήθηκε από τον Ξαβιέ Λερουά, τον Ζερόμ Βουιγιόν, τον Νταμιέν Ντολιγιέ, Ντιντιέ Ρεμύ και άλλους, το 1996. Η OCaml είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα,η διαχείριση και διατήρηση του οποίου γίνεται κυρίως από το INRIA.Τα εργαλεία προγραμματισμού της OCaml περιλαμβάνουν έναν διαδραστικό (interactive) διερμηνέα, έναν μεταγλωττιστή bytecode και έναν μεταγλωττιστή κώδικα μηχανής. Διαθέτει μεγάλη βιβλιοθήκη που την κάνει χρήσιμη για εφαρμογές όπως η Python ή η Perl, καθώς και ένα εύρωστο σύστημα με αντικειμενοστραφείς προγραμματιστικές δομές που την κάνουν χρήσιμη και για μεγάλες εφαρμογές.H F# είναι μια διάλεκτος της OCaml (με αρκετές αλλαγές), που εκτελείται στην πλατφόρμα .NET της Microsoft.Τα τελευταία χρόνια, πολλές νέες γλώσσες που έχουν στοιχεία από OCaml, κυρίως F # και τη Σκάλα. Η κατανομή OCaml περιέχει: Μια επεκτάσιμη μονάδα ανάλυσης που ονομάζεται Camlp4, η οποία επιτρέπει τη σύνταξη του OCaml να επεκταθεί. Τα εργαλεία Lexer και parser που ονομάζονται ocamllex και ocamlyacc Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων για να διερευνήσει τα σφάλματα Γεννήτρια τεκμηρίωσης. Profiler - για τη μέτρηση της απόδοσης. Πολλές βιβλιοθήκες γενικής χρήσης. Πηγές:[30] [31]

  RealNetworks Public Source License V1.0 (RPSL-1.0)[επεξεργασία]

  H RealNetworks ιδρύθηκε και ξεκίνησε το Internet streaming το 1994. Από την αρχή ήταν κυρίως γνωστή ως καταναλωτής-προσανατολισμένη εταιρεία, με μηδενική επικάλυψη μεταξύ της ίδιας και του ανοικτού κώδικα (Open Source). O μεγαλύτερος ανταγωνιστής της RealNetworks είναι η Microsoft. . Αυτή η άδεια ισχύει για οποιοδήποτε πρόγραμμα ή άλλο έργο της RealNetworks, ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτήν την άδεια, καθιστά διαθέσιμη στο κοινό και η οποία περιέχει μια ειδοποίηση από τον εντοπισμό , τέτοιο πρόγραμμα ή έργο ως "Πρωτότυπος Κώδικας " και δηλώνοντας ότι υπόκειται στους όρους της παρόντος Δημόσιας Άδειας πηγαίας έκδοσης (RealNetwork). Αυτή η άδεια λέει: Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να δεχθεί την παρούσα άδεια. Ωστόσο, τίποτε άλλο δεν δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να τροποποιεί ή να διανέμει το λογισμικό ή των παράγωγων εργασιών τους. Οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες απαγορεύεται από το νόμο, εάν δεν αποδεχθεί την παρούσα Άδεια. Ως εκ τούτου, με την τροποποίηση, την αντιγραφή ή τη διανομή του λογισμικού (ή οποιοδήποτε έργο που βασίζεται στο λογισμικό), σημαίνει ότι αποδέχεται κάποιος την παρούσα Άδεια να το πράξει, καθώς και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Επιπλέον, συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Άδειας, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδοχή ή τη λήψη του λογισμικού. Η RealNetworks ορίζει τα ακόλουθα εμπορικά σήματα συλλογικά ως «Εμπορικά Σήματα Άδεια": "RealNetworks", "RealPlayer", "RealJukebox", "RealSystem", "RealAudio", "RealVideo", "RealOne Player", "RealMedia", "Helix" ή οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες που ανήκουν σε RealNetworks. Απαγορεύει κάθε χρήση των Εμπορικών Σημάτων Άδειας Χρήσης, όπως επιτρέπεται και από την αυστηρή τήρηση ανά πάσα στιγμή,με τρίτες οδηγίες χρήσης της RealNetworks. 'Όταν μάθει για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου της RealNetworks,δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχαίες, επακόλουθες ή σωφρονιστικές ζημίες που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να διέπεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.

  Επιτρεπόμενες χρήσεις Όροι &περιορισμοί: Υπό τον όρο ,της αποδοχής των όρων της άδειας.Ο χορηγών την άδεια σας χορηγεί με το παρόν έγγραφο το δικαίωμα-ελευθεριά,όμως τη μη αποκλειστικής άδειας πνευματικών δικαιωμάτων. Η άδεια, καλύπτει τον αρχικό κώδικα, για να κάνουν τα εξής:
  Μπορεί κάποιος: να αναπαράγει, να επιδείξει,να εκτελέσει, να τροποποιήσει και να επεκτείνει τον καλυμμένο κώδικα, υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση α) πρέπει να διατηρεί και να αναπαραγάγει σε όλα τα αντίγραφα του αρχικού κώδικα,τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ιδιόκτητες ειδοποιήσεις και αποκηρύξεις του χορηγούντος την άδεια όπως εμφανίζονται στον αρχικό κώδικα και κρατούν άθικτες όλες τις ειδοποιήσεις στον αρχικό κώδικα που αναφέρονται σε αυτήν την άδεια. β) πρέπει να περιλαμβάνει ένα αντίγραφο αυτής της άδειας με κάθε αντίγραφο του κωδικού πηγής του καλυμμένου κώδικα και της τεκμηρίωσης που διανέμεται, και δεν μπορεί να προσφέρεται ή να επιβάλλεται οποιουσδήποτε όρους σε τέτοιο κωδικό πηγής που αλλάζουν ή περιορίζουν αυτήν την άδεια ή τα δικαιώματα των παραληπτών. γ) πρέπει να αναπαράγει, την ειδοποίηση στο έκθεμα Α σε κάθε αρχείο του κωδικού πηγής όλων των τροποποιήσεών. Έτσι αναγκάζει τα τροποποιημένα αρχεία να φέρουν τις προεξέχουσες ειδοποιήσεις, δηλώνοντας ότι άλλαξε τα αρχεία και την ημερομηνία οποιασδήποτε αλλαγής. δ) πρέπει να κάνει το κωδικό πηγής όλων των εξωτερικά επεκταμένων τροποποιήσεών του δημόσια – διαθέσιμων υπό τον όρο αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων αδειών , για όσο χρονικό διάστημα επεκτείνεται τον καλυμμένο κώδικα ή δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της αρχικής επέκτασης. ε) Εάν επεκτείνει τον καλυμμένο κώδικα στον κώδικα αντικειμένου, σε εκτελέσιμη μορφή μόνο, πρέπει να συμπεριλάβει μια προεξέχουσα ειδοποίηση, κυρίως στον κώδικα,καθώς επίσης και στη σχετική τεκμηρίωση, που δηλώνει ότι ο κωδικός πηγής του καλυμμένου κώδικα είναι διαθέσιμος υπό τον όρο αυτής της άδειας με τις πληροφορίες για τον τρόπο και το πού μπορεί να ληφθεί τέτοιος κωδικός πηγής. Πρέπει επίσης να συμπεριλάβει την ειδοποίηση κώδικα αντικειμένου που εκτίθεται στο έκθεμα Α «για»το πεδίο ή άλλη κατάλληλη θέση όπου άλλες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων τοποθετούνται, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε υλικών συσκευασίας. (2) Εξαιρέσεις Από Χορήγηση άδειας: Καμία διάταξη της παρούσας Άδειας δεν θα θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα για τα εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Άδειας Χρήσης ή οποιουδήποτε Συντελεστή εκτός αν ορίζεται ρητά στο παρόν. Δεν παρέχεται δικαίωμα για τα εμπορικά σήματα της Άδειας Χρήσης ή οποιουδήποτε Συντελεστή ακόμη και αν τα εν λόγω σήματα περιλαμβάνονται στο Κλειστό Κώδικα. . Καμία άδεια δεν χορηγεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ξεχωριστά από τον αρχικό κώδικα ή συνδυασμούς του αρχικού κώδικα με άλλο λογισμικό. (3) Ιδιοκτησία: Με την επιφύλαξη των αδειών που χορηγούνται βάση της Άδειας αυτής, κάθε Συντελεστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον και για τις τυχόν τροποποιήσεις. Με την άδεια διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον για τον αρχικό κώδικα και τις τροποποιήσεις που γίνονται από ή για λογαριασμό της Άδειας Χρήσης ("Τροποποιήσεις Άδειας Χρήσης"), και τέτοιες τροποποιήσεις Άδειας Χρήσης δεν θα υπόκεινται αυτόματα σε αυτήν τη Άδεια. Ο δικαιοπάροχος μπορεί, να επιλέξει να χορηγήσουν άδεια σε τέτοιες Τροποποιήσεις Άδειας Χρήσης βάση της Άδειας αυτής, ή με διαφορετικούς όρους από αυτούς που περιέχονται στην παρούσα Άδεια ή μπορεί να επιλέξει να μην τις παραχωρήσει σε όλους.

  CGAL(Computational Geometry Algorithms Library ): Είναι μία βιβλιοθήκη λογισμικού(software)υπολογισμού γεωμετρικών αλγορίθμων ή οποία ιδρύθηκε το 1996 με κοινοπραξία απο οκτώ ερευνητικά ιδρύματα σε Ευρώπη και Ισραήλ(Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, ETH της Ζυρίχης, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, INRIA Sophia Antipolis, Martin-Luther-πανεπιστημιακό Halle-Wittenberg,Ινστιτούτο Max Planck Πληροφορικής Σααρμπρύκεν , Johannes Kepler University Linz, και το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ).Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη έχει γραφτεί σε C++ αλλά εμπεριέχει συνδέσεις scilab και συνδέσεις SWIG που υποστηρίζονται σε java και python.Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σύμφωνα με διπλό σύστημα αδειοδότησης.Οταν χρησιμοποιείται για άλλο λογισμικό ανοιχτού κώδικα ισχύει η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα η GPL,ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να αγοραστεί μία εμπορική άδεια υπο διαφορετικές επιλογές όπως για παράδειγμα ακαδημαικούς,ερευνητές και βιομηχανικούς πελάτες.

  Η JpGraph είναι μία δισδιάστατη βιβλιοθηκη γραμμένη στην PHP (Hypertext Preprocessor) μια απο τις πιο γνωστες γλωσσες προγραμματισμου για διαδικτυακούς ιστοτοπους, που εχει στόχο την παρουσίαση γραφικων παραστασεων ως φωτογραφικό υλικό. Η παραπάνω βιβλιοθήκη μπορει να ενσωμματωθει και σε HTML και μπορει να χρησιμοποιηθεί και απο Windows/Linux/Unix καθώς η μόνη προυπόθεση ειναι η κατοχή ενός διαδικτυακού διακομιστή που υποστηρίζει τουλάχιστον PHP 4.3. Το λογισμικο ειναι διαθέσιμο σύμφωνα με διπλό σύστημα αδειοδότησης. Για μη-εμπορική χρήση κυκλοφορεί υπό την άδεια χρήσης QPL 1.0(Qt-License) ενώ για επαγγελματική χρήση υπό την JpGraph Professional License.

  Objective Caml (OCaml, προφέρεται «Οκάμελ»), ή Αντικειμενοστρεφής Caml,είναι ο διάδοχος της Caml Light και είναι η κύρια υλοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Caml η οποία δημιουργήθηκε από τον Ξαβιέ Λερουά, τον Ζερόμ Βουιγιόν, τον Νταμιέν Ντολιγιέ, Ντιντιέ Ρεμύ και άλλους, το 1996. Η OCaml είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα,η διαχείριση και διατήρηση του οποίου γίνεται κυρίως από το INRIA.Τα εργαλεία προγραμματισμού της OCaml περιλαμβάνουν έναν διαδραστικό (interactive) διερμηνέα, έναν μεταγλωττιστή bytecode και έναν μεταγλωττιστή κώδικα μηχανής. Διαθέτει μεγάλη βιβλιοθήκη που την κάνει χρήσιμη για εφαρμογές όπως η Python ή η Perl, καθώς και ένα εύρωστο σύστημα με αντικειμενοστραφείς προγραμματιστικές δομές που την κάνουν χρήσιμη και για μεγάλες εφαρμογές.H F# είναι μια διάλεκτος της OCaml (με αρκετές αλλαγές), που εκτελείται στην πλατφόρμα .NET της Microsoft.Τα τελευταία χρόνια, πολλές νέες γλώσσες που έχουν στοιχεία από OCaml, κυρίως F # και τη Σκάλα. Η κατανομή OCaml περιέχει: Μια επεκτάσιμη μονάδα ανάλυσης που ονομάζεται Camlp4, η οποία επιτρέπει τη σύνταξη του OCaml να επεκταθεί. Τα εργαλεία Lexer και parser που ονομάζονται ocamllex και ocamlyacc Το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων για να διερευνήσει τα σφάλματα Γεννήτρια τεκμηρίωσης. Profiler - για τη μέτρηση της απόδοσης. Πολλές βιβλιοθήκες γενικής χρήσης.

  Reciprocal Public License 1.5[επεξεργασία]

  Η Reciprocal Public License είχε συνταχθεί το 2001 από τον Scott Shattuck, ένας αρχιτέκτονας λογισμικού για Τεχνική Α.Ε. Pursuit για χρήση με το Θιβέτ(tm) σειρά προϊόντων της εν λόγω εταιρίας. Η τελευταία έκδοση του RPL είναι έκδοση 1.5 που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου 2007. Η RPL γράφτηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Open Source Initiative για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι στόχοι για άδεια Ανοιχτού Κώδικα, όμως λόγω των απαιτήσεων του για ανταπόδοση η RPL κατέχει τη μοναδική διάκριση της ύπαρξης της μόνης άδειας χρήσης του λογισμικού και έχει εγκριθεί από το Open Source Initiative. Η Reciprocal Public License είναι μια άδεια χρήσης του λογισμικού εμπνευσμένη από τη GPL, αλλά δημιουργήθηκε ρητά για να αφαιρέσει αυτό που κάποιοι έχουν αναφέρει ως παραθυράκι στην προστασία της ιδιωτικής ζωής της GPL, μια πτυχή της GPL που επιτρέπει στους παραλήπτες του GPL ‘d κώδικα να:

  1. κάνουν αλλαγές στον πηγαίο κώδικα που έχουν κυκλοφορήσει στην κοινότητα ανοικτού κώδικα (λόγω της μη ανάπτυξης "σε τρίτους"), και
  2. να αντλούν οικονομικό ή άλλο όφελος από την εν λόγω επιχείρηση δράση, παραβιάζοντας ότι μπορεί να θεωρούν μια απλή έννοια της δικαιοσύνης.

  Η RPL βασίζεται στην έννοια της αμοιβαιότητας ή, αν προτιμάτε,δικαιοσύνης. Εν ολίγοις, η άδεια αυτή προέκυψε από την επιθυμία να κλείσει τα κενά σε προηγούμενες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα,κενά που επέτρεψαν στα μέρη να αποκτήσουν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και να αποκομίζουν οικονομικό όφελος από αυτό, χωρίς να απελευθερώσει βελτιώσεις ή παράγωγά τους με την κοινωνία που τους επέτρεψε. Αυτό συνέβη κάθε φορά που μια οικονομική οντότητα δεν απελευθερώνει την εφαρμογή της σε "τρίτους". Αν και υπάρχει κάποια ελευθερία σε αυτό το μοντέλο αδειοδότησης, χτύπησε τους συντάκτες της RPL ως άδικο για την κοινότητα ανοικτού κώδικα και γενικότερα με τους αρχικούς συγγραφείς των έργων αυτών ειδικότερα. Μετά από διορθώσεις, επεκτάσεις, δεν βρίσκει σταθερά το δρόμο της πίσω στην κοινότητα όπου θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω και ταχύτερα, την ανάπτυξη και την επέκταση της συνολικής ανοικτού λογισμικού κώδικα βάσης. Αν και σαφώς θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει το σύνολο της άδειας, η ουσία της RPL βρίσκεται σε δύο ορισμούς: Ανάπτυξη και απαιτούμενα στοιχεία. Όσον αφορά την ανάπτυξη, σύμφωνα με την RPL αλλαγές, διορθώσεις και επεκτάσεις πρέπει να τίθενται στη διάθεση της open source κοινότητας στο σύνολό της, όταν αναπτύσσετε σε οποιαδήποτε μορφή είτε εσωτερικά είτε σε εξωτερικό μέρος. Μόλις αρχίσει να τρέχει το λογισμικό θα πρέπει να αρχίσουν να μοιράζονται το λογισμικό. Περαιτέρω, σύμφωνα με την RPL όλα τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων, scripts,πηγαίο κώδικα και ανεξάρτητα από το αν συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο δυαδικό ή χρησιμοποιούνται ως δύο μισά της εφαρμογής client / server πρέπει να είναι κοινά. Θα πρέπει να μοιραστούν την πίτα ολόκληρη και όχι ένα μεμονωμένο κομμάτι από αυτό. Εκτός από αυτούς τους στόχους, η RPL είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις απαιτήσεις του ορισμού του Ανοιχτού Κώδικα, όπως συντηρείται από το Open Source Initiative (OSI).

  Όροι άδειας χρήσης. Αυτή η αμοιβαία Public License Version 1.5 άδεια εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα η σε άλλα έργα και σε όλες τις νέες εκδόσεις ή εκδόσεις συντήρησης των εν λόγω προγραμμάτων η έργων ("Λογισμικό") που δεν καλύπτονται ήδη από την παρούσα άδεια χρήσης,στην οποία το λογισμικό και ο κάτοχος ("Δικαιοπάροχος") θέτει στην διάθεση που περιέχει μια άδεια χρήσης η ανακοίνωση που ορίζεται από το δικαιοπάροχο προσδιορίζοντας ή επιτρέποντας τη χρήση διανομή υπό της παρούσας άδειας χρήσης.

  1. Χορηγός θεωρείται κάθε πρόσωπο ή φορέας που έχει συσταθεί να συμβάλει στην δημιουργία μια παράτασης.
  2. Επεκτείνεται η διανέμει εξουσιοδοτημένο λογισμικό εκτός από την εσωτερική έρευνα και την προσωπική χρήση. Επιτρέπει την άμεση παραχώρηση άδειας ή διανομής του εξουσιοδοτημένου λογισμικού από τους άμεσους χρήστες σε οποιοδήποτε τρίτο με οποιαδήποτε μορφή ή τροποποίηση.
  3. Η "Παράγωγος εργασία" όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την άδεια καθορίζεται στο πλαίσιο του Αμερικανικού νόμου πνευματικής ιδιοκτησίας.
  4. Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός διανομής σημαίνει ότι είναι ένας μηχανισμός αποδεκτός γενικά στην κοινότητα λογισμικού για την ηλεκτρονική μεταφορά των στοιχείων όπως μεταμορφώνεται από έναν κεντρικό υπολογιστή η τον ιστόχωρο FTP όπου τέτοιος μηχανισμός είναι δημοσίως προσιτός.
  5. Επεκτάσεις σημαίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, παράγωγες εργασίες ή απαραίτητα συστατικά που καθορίζονται σε αυτή την άδεια.
  6. Έρευνα σημαίνει ότι με την έρευνα η τον πειραματισμό με σκοπό την κατάσταση της φύσης και των ορίων του εξουσιοδοτημένου λογισμικού και των πιθανών χρήσεών της.
  7. "Χορηγών άδεια" σημαίνει ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε λογισμικού που δεν είχε καλυφτεί προηγουμένως από αυτή την άδεια απελευθέρωνε το λογισμικό και τον όρο αυτής της άδειας.

  Οι εκδόσεις αυτής της άδειας. Ο χορηγός αυτής της άδειας μπορεί να δημοσιεύσει από καιρό σε καιρό αναθεωρημένες εκδόσεις της άδειας. Μόλις δημοσιευτεί το εξουσιοδοτημένο λογισμικό κάτω από μια ιδιαίτερη έκδοση της άδειας. Μπορεί επίσης να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λογισμικό από τον όρο οποιασδήποτε επόμενης έκδοσης. Κανένας εκτός από τον κάτοχο της άδειας δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει του εφαρμοσμένους όρους στο εξουσιοδοτημένο λογισμικό που δημιουργείται με την άδεια αυτή.

  Πηγές :[32] [33]

  RedHat eCos Public License (v. 1.1)[επεξεργασία]

  ECOS (embedded configurable operating system) είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σε πραγματικό χρόνο λειτουργικό σύστημα που προορίζεται για ενσωματωμένα συστήματα και εφαρμογές,κυκλοφόρησε 30ης Σεπτεμβρίου 1998 από την Red Hat.Tο Μάιο του 2002, το ECOS εκδίδεται κάτω από μια τροποποιημένη έκδοση του γνωστού GNU General Public License (GPL). Η άδεια ECOS είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως συμβατή με τη GPL άδεια ελεύθερου λογισμικού. Μια ρήτρα εξαίρεσης έχει προστεθεί η οποία περιορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η άδεια ισχύει για άλλο κώδικα, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ECOS.Η ειδική εξαίρεση έχει ως εξής, αν άλλα αρχεία χρησιμοποιούν πρότυπα ή μακροεντολές ή ενσωματωμένες λειτουργίες από αυτό το αρχείο, ή αν ένα αρχείο μεταγλωττιστεί και συνδεθεί με άλλα έργα για να παράγει ένα έργο που βασίζεται σε αυτό το αρχείο, το έργο του αρχείου που θα προκύψει να καλύπτεται από την άδεια GNU General Public. Ωστόσο, ο πηγαίος κώδικας για αυτό το αρχείο θα πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) της άδειας GNU General Public.Η εξαίρεση αυτή δεν αναιρεί άλλους λόγους για τους οποίους ένα έργο που βασίζεται σε αυτό το αρχείο θα μπορούσε να καλύπτεται από την άδεια GNU General Public License.

  Ο στόχος της άδειας είναι να εξυπηρετεί την κοινότητα των χρηστών ECOS στο σύνολό της.Επιτρέπει σε όλους τους χρήστες ECOS να αναπτύξουν προϊόντα χωρίς να πληρώνουν τίποτα σε κανέναν,ανεξαρτήτως πόσοι προγραμματιστές εργάζονται για το προϊόν ή σε πόσες μονάδες θα σταλεί. Η άδεια εγγυάται επίσης ότι ο πηγαίος κώδικας ECOS θα είναι πάντα ελεύθερα διαθέσιμος. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ίδιο πηγαίο κώδικα, αλλά και για τυχόν αλλαγές που κάνει κάποιος στον πυρήνα. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε εταιρεία ή άτομο που συμβάλλει στο σύστημα και στη συνέχεια υποστηρίζοντας ότι όλοι οι χρήστες ECOS είναι τώρα ένοχοι για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να πληρώσουν για τα δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να αποτρέψει οποιαδήποτε εταιρεία να κάνει κάποιες μικρές βελτιώσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα εντελώς νέο σύστημα, καθώς και την έκδοση αυτού, κάτω από μία νέα και λιγότερο γενναιόδωρη άδεια χρήσης.H άδεια δεν απαιτεί από τους χρήστες της να απελευθερώσουν τον πηγαίο κώδικα από οποιαδήποτε εφαρμογή έχουν αναπτύξει με ECOS.Αν κάποιος κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στον κώδικα που καλύπτεται από την άδεια ECOS ή γράψει νέα αρχεία που προέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο από τον κώδικα ECOS, τότε ολόκληρη η κοινότητα των χρηστών θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτό.Η άδεια προβλέπει ότι όλες οι αλλαγές πρέπει να διατίθενται σε μορφή πηγαίου κώδικα σε όλους τους παραλήπτες των εκτελέσιμων αρχείων με βάση τον τροποποιημένο κώδικα, ή περιλαμβάνοντας τις πηγές μαζί με τα εκτελέσιμα αρχεία που θα παραδώσει (ή με οποιαδήποτε συσκευή που περιέχει τέτοια δυαδικά) ή με γραπτή προσφορά για την παροχή του πηγαίου κώδικα στο ευρύ κοινό για τρία χρόνια.Είναι πιο πρακτικό για ECOS προγραμματιστές να κάνουν τον πηγαίο κώδικα διαθέσιμο σε απευθείας σύνδεση και να ενημερώνουν όσους λαμβάνουν τα εκτελέσιμα αρχεία που περιέχουν ECOS κώδικα.Το αποτέλεσμα είναι ένα ατελώς σύστημα με ελάχιστες υποχρεώσεις από την πλευρά των προγραμματιστών εφαρμογών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταχεία αφομοίωση του ECOS. Την ίδια στιγμή το ECOS είναι ανοιχτό,ελεύθερο λογισμικό με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται από την άποψη της ποιότητας και της καινοτομίας.

  Ruby License(Μαρία Μπράτση)[επεξεργασία]

  Η Ruby Licence αναπτύχθηκε από τον Yukihiro Matsumoto και αναφέρεται σε ελεύθερο λογισμικό με πνευματικά δικαιώματα.Μπορεί να διανεμηθεί ή/και να τροποποιηθεί ακολουθώντας τους εξής όρους.Πρώτον όρους αδείας "BSD" και δεύτερον της παρακάτω συνθήκες:

  1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία και στην διανομή πιστών αντιγράφων της πηγαίας μορφής του λογισμικού χωρίς περιορισμούς,με την προϋπόθεση της αντιγραφής όλων των αρχικών σημειώσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων και των συναφών αποκηρύξεων.
  2. Μπορεί να διαμορφωθεί αντίγραφο του λογισμικού με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Τοποθέτηση τροποποιήσεων στο δημόσιο τομέα ή την ελεύθερη διάδοση τους στο κοινό,είτε με την ανάρτηση στο "Usenet" ή ένα ισοδύναμο μέσο,είτε επιτρέποντας στον συγγραφέα να συμπεριλάβει τυχόν αλλαγές που έγιναν στο λογισμικό.Χρησιμοποίηση του τροποποιημένου λογισμικού μόνο μέσα σε μία εταιρεία ή επιχείρηση.Αρχικοποίηση μη-τυπικόν εκτελέσιμων με μη-τυπικά ονόματα,με κατάλληλες οδηγίες σχετικά με το που βρίσκεται η αρχική διανομή λογισμικού.Δημιουργία ειδικής συμφωνίας με τον συγγραφέα.
  3. Δυνατότητα διανομής του λογισμικού σε αντικειμενικό κώδικα ή δυαδική μορφή,υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει ένα από τα ακόλουθα:Διανομή εκτελέσιμων αρχείων και βιβλιοθηκών του λογισμικού.Προσθήκη του κώδικα μηχανής του λογισμικού.Αρχικοποίηση μη-τυπικών με μη-τυπικά ονόματα,με κατάλληλες οδηγίες σχετικά με το που βρίσκεται η αρχική διανομή λογισμικού.*Δημιουργία ειδικής συμφωνίας με τον συγγραφέα.
  4. Διαμόρφωση και εισαγωγή μέρους του λογισμικού σε οποιοδήποτε άλλο λογισμικό,με την προϋπόθεση ότι κάποια αρχεία της διανομής δεν είναι γραμμένα από τον συγγραφέα και δεν συμπεριλαμβάνονται των όρων της άδειας αυτής.Η αντιγραφή των αρχείων αυτών πρέπει να ακολουθεί τους νόμιμους κανόνες"LEGAL".
  5. Τα κομμάτια κώδικα και τα αρχεία βιβλιοθηκών παρέχονται ως είσοδος ή παράγονται σαν έξοδος από το λογισμικό και δεν εμπίπτουν αυτόματα υπό πνευματικής ιδιοκτησίας,αλλά ανήκουν σε όποιον τα δημιούργησε,μπορούν να πωλούνται στο εμπόριο,και μπορούν να συσσωρευθούν με αυτό το λογισμικό.
  6. Το παρών λογισμικό παρέχεται "ως έχει" και χωρίς καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση,συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

  Παραδείγματα Γνωστών Εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια(Μπράτση Μαρία) Εφαρμογές που χρησιμοποιούν άδεια Ruby είναι οι εξής: 1.RubyGems: Αποτελεί έναν διαχειριστή πακέτων για την γλώσσα προγραμματισμού Ruby, που παρέχει ένα πρότυπο για διανομή προγραμμάτων Ruby και βιβλιοθήκες(Gems). Είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την διαχείριση και την εγκατάσταση των βιβλιοθηκών και ενός διαχειριστή για την διανομή τους. Το RubyGems δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2003 περίπου και αποτελεί μέρος της πρότυπης βιβλιοθήκης στην έκδοση 1.9 της Ruby. 2.Interactive Ruby Shell(IRB)-Αλληλεπιδραστικό Κέλυφος της Ruby: Αναπτύχθηκε από Keiju Ishitsuka. Αποτελεί ένα τμήμα λογισμικού το οποίο παρέχει μία διασύνδεση για τους χρήστες(αυτό σημαίνει κέλυφος ή φλοιός) για προγραμματισμό στην αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού Ruby. Η συντομογραφία IRB σημαίνει ότι η επέκταση ενός ονόματος αρχείου στη Ruby είναι ".RB". Το πρόγραμμα ξεκίνησε από μία γραμμή εντολών και επιτρέπει την εκτέλεση εντολών Ruby που εισάγει ο χρήστης και επιστρέφει το αποτέλεσμα. Κοινά παραδείγματα η γραμμή εντολών(command line). Τέλος, διαθέτει ιστορικό εντολών , δυνατότητες επεξεργασίας της γραμμής και είναι σε θέση να αλληλεπιδρά με κάποιον κεντρικό υπολογιστή. ΠΗΓΕΣ: https://en.wikipedia.org/wiki/RubyGems

  https://el.wikipedia.org/wiki/Interactive_Ruby_Shell

  SIL Open Font License(OFL)[επεξεργασία]

  Η Οpen Font License είναι μια δωρεάν και ανοιχτού κώδικα άδεια η οποία έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο δωρεάν γραμματοσειρών οι οποίες θα χρησιμοποιούνται,τροποποιούνται και θα βελτιώνονται από τους εκάστοτε χρήστες με τελικό σκοπό να διανέμονται ελεύθερα, εφόσον δεν έχουν διανεμηθεί νωρίτερα, έναντι χρηματικού ποσού.Έτσι συμβάλει στην συνεργατικη δημιουργία γραμματοσείρων και στην προσπάθεια δημιουργίας γραμματοσειρών των ακαδημαικών και γλωσσολογικών κοινωτήτων.Η άδεια αυτη έχει πάρει στοιχεία και ένοιες απο αλλες άδειες αλλα η βελτίωση και η ανάπτυξη της πάνω στις γραμματοσειρές την έχει κάνει πιο λειτουργική και ανώτερη απο αλλες άδειες τέτοιου είδους. Η άδεια κυκλοφορίας είναι δωρεάν για όλους.Με την απόκτηση ενός αντίγραφου λογισμικού γραμματοσειράς οι χρήστες μπορούν να μελετήσουν, να αντιγράψουν , να αλλάξουν ,να αναδιανέμουν και τέλος να πωλούν το αρχικό ή το τροποποιημένο αντίγραφο της συμβολοσειράς τηρόντας τους εξής όρους καθώς η μη τήρηση τους καθιστά την άδεια άκυρη. Αρχικά και τροποποιημένα λογισμικά γραμματοσειράς δεν μπορούν να πωληθούν από μόνα τους. Αυτό γίνετε μόνο όταν τα πνευματικά δικαιώματα της άδειας περιέχονται είτε σαν αρχείο εύκολα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο είτε σαν δυαδικό αρχείο εύκολα αναγνώσιμο από τον υπολογιστή.Μη τροποποιημένες γραμματοσειρές μπορούν να χρησιμοποιούν τις ονομασίες των γραμματοσειρών εκτός και αν υπάρχει γραπτή άδεια από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων που το απαγορεύει.Το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σε τροποποιημένες εκδόσεις για την διαφήμιση και την προώθηση τους παρά μόνο για την αναγνώριση της βοήθειας του.Το λογισμικό γραμματοσειράς τροποποιημένο ή μη θα πρέπει να διανέμετε από την συγκεκριμένη άδεια και όχι από άλλη.

  Βασικοί ορισμοί της άδειας:Λογισμικό γραμματοσειράς είναι όλα τα αρχεία τα οποία δεν περιορίζονται από πνευματική ιδιοκτησία.Κατοχυρωμένο όνομα γραμματοσειράς είναι οποιοδήποτε όνομα το οποίο έχει δηλωθεί με πνευματικά δικαιώματα.Αρχική έκδοση είναι η συλλογή στοιχείων λογισμικού γραμματοσειράς όπως έχουν διανεμηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.Τροποποιημένη έκδοση είναι όποια γραμματοσειρά έχει υποστεί αλλαγές σε σχέση με την αρχική έκδοση.Συγγραφέας θεωρείται οποιοσδήποτε μηχανικός ,σχεδιαστής, προγραμματιστής ή όποιος άλλος έχει συμμετάσχει στο λογισμικό γραμματοσειράς.

  πηγες: 1)http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=OFL

  2)http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=ofl_web

  3)https://en.wikipedia.org/wiki/SIL_Open_Font_License

  Simple Public License (Simple-2.0)[επεξεργασία]

  Η άδεια χρήσης Simple Public License 2.0 (SimPL 2.0 για συντομία) δεν είναι άλλο από μια σύνοψη σε μια πιο απλουστευμένη μορφή της GPL 2.0. Οι λέξεις διαφέρουν, αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος- εγγυάται για όλους τους χρήστες την ελευθερία να μοιράζονται και να αλλάζουν το λογισμικό.Συγκεκριμένα, η SimPL αφορά την πηγή του λογισμικού και τον κώδικα του αντικειμένου και συνοδεύεται με τα τυχόν δικαιώματα που έχει ο χρήστης σ'αυτό( εκτός βέβαια των σημάτων κατατεθέν). Κάθε χρήστης συμφωνεί με την SimPL αντιγράφοντας την, διανέμοντας την, είτε κάνοντας μια παράγωγη εργασία του λογισμικού.

  Διατηρείται ατελώς το δικαίωμα να: Χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για οποιοδήποτε σκοπό.Δημιουργηθούν παράγωγα έργα του (αυτό ονομάζεται "Παράγωγη εργασία").Αντιγραφεί και να διανεμηθεί αυτό και οποιαδήποτε Παράγωγη εργασία.Στη περίπτωση που διανεμηθεί το λογισμικό, ή μια Παράγωγη εργασία πρέπει να επιστραφεί στην κοινότητα:Η ημερομηνία τυχόν αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε εξέχουσα θέση.Να παραμείνουν στη θέση τους σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων,αποποιήσεις εγγυήσεων,και όροι άδειας άλλων ανθρώπων.Παροχή του πηγαίου κώδικα,της κατασκευής σεναρίων,της εγκατάστασης των σεναρίων,και του ορισμού των διεπαφών σε μια μορφή που μπορεί εύκολα ο χρήστης να αποκτήσει και να τροποποιήσει.Παροχή της άδειας στον καθένα υπό τους όρους της SimPL, ή ουσιαστικά με παρόμοιους όρους( όπως η GPL 2.0), χωρίς τη προσθήκη περαιτέρω περιορισμών στα προβλεπόμενα δικαιώματα.Ανακοίνωση σε εμφανές σημείο ότι είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο της εν λόγω άδειας.

  Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να επωμισθούν:

  • Δεν παρέχονται εγγυήσεις. Καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
  • Αν το λογισμικό προκαλέσει ζημιά, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούν μόνο να επιδιορθωθούν άμεσες ζημίες μέχρι το ποσό που καταβλήθηκε γι'αυτό(το οποίο είναι μηδενικό εφόσον δεν έχει πληρωθεί κάποιο αντίτιμο). Υπάρχει περίπτωση να μην συνέλθει από οποιεσδήποτε άλλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ονομάζονται "επακόλουθη ζημιά".(Η πολιτεία ή η χώρα σε κάθε περίσταση μπορεί να μην επιτρέψει να περιορισθεί η ευθύνη με αυτό τον τρόπο, έτσι ενδεχομένως να μην ισχύει σε κάθε περίπτωση.)

  Η SimPL συνεχίζεται ακατάπαυστα, εκτός από το ότι τα δικαιώματα αδείας τερματίζουν αυτόματα:

  • Αν δεν τηρηθούν οι όροι περί "επιστροφής στην κοινότητα" (οι δικαιοδόχοι δικαιούνται να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους εφόσον συμμορφώνονται.)
  • Σε περίπτωση αποτροπής αναδιανομής του λογισμικού υπό τους όρους της SimPL.

  Άδεια για την άδεια

  Ο αδειούχος μπορεί να πειραματιστεί με το κείμενο της SimPL, καθώς είναι μια φόρμα άδειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο φαντάζει χρήσιμη. Ωστόσο,αν οι όροι τροποποιηθούν μπορεί να ΜΗΝ ονομασθεί η άδεια σας Simple Public License or the SimPL (αλλά δεν θα υπάρχει κανένας δισταγμός στο να αναγνωρισθεί ότι η άδεια βασίζεται στην Simple Public License,"based on the Simple Public License").

  Καταλήγοντας να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη άδεια χρήσης Simple Public License (SimPL) εγκρίθηκε και προστέθηκε στη λίστα έπειτα από μακροχρόνια εξέταση. Η ανησυχία προσδιορίστηκε στο ότι επειδή η SimPL είναι μια αμοιβαία άδεια εκμετάλλευσης, θα μπορούσε να δημιουργήσει το δικό της γκέτο κώδικα που δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κανένα άλλο project. Ωστόσο επειδή περιέχει γλώσσα που επιτρέπει την νέα αδειοδότηση σύμφωνα με την GPL v2.0 ή v3.0, αυτό δεν θα ήταν πιθανό. Αυτό πρέπει να αποπνέει εμπιστοσύνη στους κατασκευαστές ώστε να υιοθετούν την SimPL χωρίς τον φόβο της περιθωριοποίησης. Χάρη στον Robert W. Gomulkiewicz για τη σύνταξή της,και τον μαθητή του, Jim Sfekas, που υπέβαλε την αίτηση αναγνώρισης της άδειας.

  Sleepycat License[επεξεργασία]

  Είναι μια εγκεκριμένη άδεια ανοιχτού κώδικα (αναφέρεται και ως άδεια Βάσης Δεδομένων Berkeley) που χρησιμοποιείται από την Oracle Corporation για τη βάση δεδομένων Berkeley, τη βάση δεδομένων Berkeley σε Java και τη βάση δεδομένων Berkeley XML, προϊόντα που βρίσκονται στο λογισμικό βιβλιοθήκη η οποία περιέχει μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων,αποδοτική μέχρι και σήμερα.

  Το όνομα της άδειας προέρχεται από την εταιρεία πώλησης των προϊόντων Berkeley DB και του λογισμικού Sleepycat, η οποία εξαγοράστηκε από την Oracle το 2006. Η Oracle συνεχίζει να χρησιμοποιεί το όνομα "άδεια Sleepycat", αν και δεν χρησιμοποιεί τον όρο "Sleepycat" σε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.Το πρώην Sleepycat και η τρέχουσα άδεια της Oracle ταυτίζεται με το πρότυπο άδεια BSD(ρήτρα για άδεια με πρότυπα),που στην πραγματικότητα διαφέρουν πολύ. Πιο ειδικά: Η τρίτη παράγραφος του προτύπου άδεια BSD αναφέρει:"Ούτε το όνομα του [κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων],ούτε τα ονόματα των συνεργατών της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεώρηση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια." Όμως, η τρίτη παράγραφος του Sleepycat / Oracle Berkeley DB άδεια είναι αρκετά διαφορετική:"Οι αναδιανομές σε κάθε έντυπο πρέπει να συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με το πώς να λάβουν πλήρη γνώση του πηγαίου κώδικα για το λογισμικό DB και οποιοδήποτε συνοδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιεί το λογισμικό της DB. Ο πηγαίος κώδικας θα πρέπει είτε να περιλαμβάνεται στη διανομή ή να είναι διαθέσιμο για όχι περισσότερο από το κόστος της διανομής καθώς και με ένα συμβολικό αντίτιμο και θα πρέπει να είναι ελεύθερα αναδιανομής υπό εύλογες προϋποθέσεις. Για ένα εκτελέσιμο αρχείο,πλήρης πηγαίος κώδικας σημαίνει τον πηγαίο κώδικα για όλες τις λειτουργικές μονάδες που περιλαμβάνει. Δεν περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα για τις ενότητες ή τα αρχεία που συνοδεύουν συνήθως τα κύρια συστατικά του λειτουργικού συστήματος στο οποίο το εκτελέσιμο αρχείο τρέχει."Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις είναι απολύτως νόμιμες προϋποθέσεις άδειας.Σύμφωνα με το ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού μπορεί να χαρακτηριστεί ως άδεια ελεύθερου λογισμικού και είναι συμβατή με την GPL.Είναι ταυτόχρονα συμβατή και με: DFSG(Debian free software guidelines)-Οδηγίες του Debian ελεύθερου λογισμικού:περιέχει το ελεύθερο ανοιχτό λειτουργικό σύστημα με άδειες χρήσης πολιτικής.Το λογισμικό πακέτο κατατάσσεται σε τέσσερις κατηγορίες α)κυρίως δωρεάν λογισμικό,β)μη-ελεύθερο λογισμικό (non-free),γ)ελεύθερο λογισμικό που εξαρτάται από κάποιο μη ελεύθερο λογισμικό και δ)το λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται.Οι πραγματικοί φορείς λήψης αποφάσεων είναι οι ftpmasters και οι package maintainers.[34] FSF(Lists of FSF-approved software licenses)-Ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού:περιέχει μια λίστα αδειών χρήσης λογισμικού όπως το (FSF)ίδρυμα ελεύθερου λογισμικού το οποίο είναι συμμορφωμένο με τον ορισμό του ελεύθερου λογισμικού.[35] OSI(Open Source license)-Πρωτοβουλία ανοιχτού κώδικα:μια open source άδεια που προσφέρει το πηγαίο κώδικα διαθέσιμο και δωρεάν προς όλους τους χρήστες.Σύμφωνα με αυτές τις άδειες επιτρέπεται η εισαγωγή,η τροποποίηση η αναδιανομή και η εμπορική χρήση,χωρίς την ενημέρωση του δημιουργού της άδειας.Υπάρχουν κ μερικές ανοιχτού κώδικα άδειες οι οποίες επιτρέπουν μόνο την τροποποίηση του πηγαίου κώδικα για προσωπική χρήση ή μη εμπορική αναδιανομή.[36] GPL(License compatibility)-Άδεια με συμβατότητα:εκφράζει την σημαντικότητα κατά την χορήγηση αδειών μεταξύ του ιδιόκτητου ασυμβίβαστη και ιδιόκτητο συμβατό,δηλαδή μεταξύ του GNU(General Public License)και οτιδήποτε άλλο.[37].

  copyleft:Η άδεια είναι μια ισχυρή μορφή του Copyleft (άδεια να φτιάξεις ή να τροποποιήσεις κάποιο πρόγραμμα ή εργασίες δωρεάν), επειδή η ανακατανομή των εντολών δεν περιλαμβάνει μόνο τον πηγαίο κώδικα της βάσης δεδομένων Berkeley, αλλά και οποιοδήποτε συνοδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιεί το λογισμικό DB. Είναι δυνατό να παρακάμψει αυτή την αυστηρή πολιτική χορήγησης αδειών, μέσω της αγοράς μιας εμπορικής άδειας χρήσης του λογισμικού από την Oracle Corporation, η οποία αποτελείται από όρους και προϋποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, κατά τη στιγμή της πώλησης, και είναι συμβατή με την GPL. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και παράδειγμα "διπλής αδειοδότησης" .Κάποιος με φόντο αδειοδότησης θα πρέπει να εξετάσει και να εγκρίνει κάθε τρίτο-άδεια εάν η τεχνολογία ή το λογισμικό θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα ιδιόκτητο προϊόν ή κωδικό [38] (παραδειγματα εφαρμογων Θ.Μυτιληνου-Κ.Κατρανας)

  Παράδειγμα Εφαρμογής: Bitcoin είναι ένα σύστημα πληρωμών που εφευρέθηκε από τον Satoshi Nakamoto, η εφεύρεση δημοσιεύθηκε το 2008 και κυκλοφόρησε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα το 2009. Η ανωτέρω αρχή επιτρέπει σε οποιονδήποτε την ελεύθερη και δωρεάν αντιγραφή και ανάπτυξη δικού του λογισμικού βασισμένου στο υπάρχον.Το σύστημα είναι peer-to-peer. Οι χρήστες μπορούν να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί αλυσίδα των μπλοκ (block chain) είναι ένα δημόσιο αρχείο συναλλαγών Bitcoin με χρονολογική σειρά.Η αλυσίδα των μπλοκ διαμοιράζεται μεταξύ όλων των χρηστών Bitcoin. Χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει την μονιμότητα των συναλλαγών Bitcoin και για να αποτρέψει διπλές δαπάνες (double spending).Το σύστημα λειτουργεί χωρίς Διαχειριστή, το οποίο οδήγησε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να την χαρακτηρίσει ως αποκεντρωμένο εικονικό νόμισμα. Το λογισμικό αποτελεί μία μέθοδο για την επίτευξη των παρακάτω κύριων στόχων: 1) Θέσπιση κριτηρίων παραγωγής και συναλλαγής των ανταλλάξιμων μονάδων του λογισμικού (bitcoins) 2) Διατήρηση των πληροφοριών ιδιοκτησίας των μονάδων των bitcoin που έχουν ήδη παραχθεί 3) Δυναμική επιβεβαίωση της εγκυρότητας των παραπάνω, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης κεντρικής οντότητας ελέγχου, πιστοποίησης ή διακρίβωσης Η χρήση του λογισμικού είναι δωρεάν και διαθέσιμη σε όλες τις χώρες του κόσμου, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο internet. Η βασική λειτουργία του λογισμικού έγκειται στην εκτέλεση συναλλαγών bitcoins και την αναμετάδοση πληροφοριών ανάμεσα σε κόμβους και την επιβεβαίωση της εγκυρότητάς τους για το υπόλοιπο δίκτυο. Καθώς το λογισμικό είναι ανοιχτού κώδικα, δύνανται να υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικές εκδόσεις και εκδοχές του. Συνοπτικά ο καθένας θα μπορούσε με τις κατάλληλες ικανότητες να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο δίκτυο, αντιγράφοντας σε μεγάλο βαθμό το λογισμικό του Bitcoin προσθέτοντας ή διαφοροποιώντας με ότι κανόνες επιθυμεί. Κατά αυτήν την έννοια τα συστατικά στοιχεία του λογισμικούνέχουν δημιουργηθεί συναινετικά από προγραμματιστές ενσωματώνοντας καινοτομίες διαθέσιμες από άλλα λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Οι συναλλαγές σε bitcoin συμβαίνουν άμεσα και ανακοινώνονται ταυτόχρονα σε όλο το δίκτυο ανά τον πλανήτη. Η ανάπτυξη «νομισμάτων» με καθαρά ψηφιακή ύπαρξη μελετάται από ερευνητές και οργανισμούς. Ένα από τα κύρια προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία είναι το πρόβλημα της «διπλής δαπάνης» (double spending). Η ψηφιακή πληροφορία αναπαράγεται σχετικά εύκολα, και για την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην είναι δυνατή η αντιγραφή (πλαστογράφηση) κάθε μονάδας συναλλαγής.

  Sun Industry Standards Source License[επεξεργασία]

  Η Sun Industry Standards Source License (SISSL) είναι πλέον μια καταργηθείσα ,ανοιχτού λογισμικού άδεια. Φέρει αναγνώριση ,από την Free Software Foundation και την Open Source Initiative.

  Σύμφωνα με την Sun Industry Standards Source License (SISSL) , οι προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, να αναπαράγουν, να εμφανίσουν, να εκτελέσουν, να παραχωρήσουν , να τροποποιήσουν και να διανείμουν τον πηγαίο κώδικα ,καθώς και τα παράγωγα του εκτελέσιμα αρχεία, ελεύθερα. Με μόνη προϋπόθεση, να συμπεριλαμβάνεται ένα αντίγραφο της άδειας σε κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα που διανέμεται. Επιπλέον, απαγορεύεται η επιβολή οποιονδήποτε όρων που αλλοιώνουν την άδεια. Επιπροσθέτως ,στους προγραμματιστές δίνεται η επιλογή της δημοσιοποίησης ή όχι τον τροποποιήσεων τους. Ωστόσο, η Sun Industry Standards Source License (SISSL) είναι η μοναδική μεταξύ των Open Source Initiative αδειών που απαιτεί η εκάστοτε τροποποίηση που πραγματοποιείται, να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται από τον οργανισμό προτύπων σε ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερών πριν από την τελική Contributor Version(συνδυασμός του αρχικού κώδικα και τον τροποποιήσεων). Σε περίπτωση, μη συμμόρφωσης των τροποποιήσεων, η Sun Industry Standards Source License (SISSL) καθίσταται ως μια copyleft άδεια και ο πηγαίος κώδικας πρέπει να δημοσιευτεί υπό τους ίδιους όρους με αυτούς της παρούσας άδειας (SISSL), σε μια βάση δωρεάν δικαιωμάτων εντός τριάντα(30) ημερών.Ορίζεται ως μια άδεια, η όποια έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ενθάρρυνση της υποστήριξης των παραγώγων έργων στον ίδιο βαθμό με το πρωτότυπο.

  Αρκετά έργα έχουν ανοιχτού κώδικα που χρηματοδοτούνται από την Sun Microsystems έχουν αδειοδοτηθεί με την Sun Industry Standards Source License (SISSL), συμπεριλαμβανομένων των OpenOffice.org και Sun Grid Engine (SGE). Οι τελευταίες εκδόσεις του OpenOffice.org υπάκουαν στην LGPL και στην (SISSL), δίνοντας την δυνατότητα επιλογής στους προγραμματιστές, ανάμεσα στις δυο, μέχρι την κατάργηση τις τελευταίας , όπου η OpenOffice.org επανεκδόθηκε μόνο υπό την LGPL . Ο κώδικα της OpenOffice.org υπακούει πλέον αποκλειστικά στην LGPL άδεια . Ωστόσο, η Sun Grid Engine φαίνεται να καλύπτεται ακόμα από την (SISSL).

  Το 2005, ο Επικεφαλής Σύμβουλός ανοιχτού λογισμικού της Sun Microsystems , Simon Phipps, ανακοίνωσε την αποχώρηση της άδειας. Είναι πλέον στην λίστα, των «εθελοντών αποσυρθέντων» από την Sun Microsystems και στη σελίδα με τις άδειες της Open Source Initiative αναφέρεται ότι η Sun έχει παύσει να χρησιμοποιεί ή να συστήσει την παρούσα άδεια χρήσης. Η απόσυρσή της είναι απόρροια της προσπάθειας του Open Source Initiative να βάλει ένα όριο στον πολλαπλασιασμό των αδειών.

  Η Sun έχει δημιουργήσει τη Common Development and Distribution License, μια παραλαγή της Mozilla Public License και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει το OpenSolaris και the GlassFish Application Server που υπακούν σ‘ αυτή.

  Sun Public License[επεξεργασία]

  Η Sun Public License (SPL). είναι μια άδεια χρήσης λογισμικού που ισχύει για λογισμικά ανοιχτού-κώδικα που κυκλοφόρησαν από τη Sun Microsystems. (όπως οι παλαιότερες εκδόσεις NetBeans).Είναι εγκεκριμένο από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) ως μια άδεια χρήσης για δωρεάν λογισμικό, καθώς και από το Open Source Initiative (OSI). ως άδεια ανοιχτού-κώδικα και προέρχεται από το Mozilla Public License.Η άδεια έχει πια αντικατασταθεί από την Common Development and Distribution License., η οποία προέρχεται επίσης από το Mozilla Public License.

  Η παρούσα άδεια χρήσης χορηγεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ατελώς, μια μη-αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη απαιτήσεων της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων:Υπό τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (εκτός από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα) δίνεται η άδεια από τον αρχικό δημιουργό για χρήση, αναπαραγωγή ,τροποποίηση, εμφάνιση, εκτέλεση, παραχώρηση και διανομή του αρχικού κώδικα (ή τμημάτων αυτού), με ή χωρίς τροποποιήσεις, και / ή ως μέρος ενός μεγαλύτερου έργου.Κάθε τροποποίηση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε μορφή πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας και πρέπει να παραμείνει διαθέσιμη για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία που αρχικά έγινε διαθέσιμη, ή τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά από μια μεταγενέστερη έκδοση της.Αυτή η άδεια και τα παρεχόμενα δικαιώματα θα λήξουν αυτόματα εάν υπάρχει απόκλιση από τους παρόντες όρους και μη συμμόρφωση με αυτούς εντός 30 ημερών από τη γνώση της παράβασης.

  The Non-Profit Open Software License version 3.0 (NPOSL-3.0)[επεξεργασία]

  Η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτή άδεια , εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε αυθεντικό έργο του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει τοποθετήσει την ακόλουθη αδειοδότηση, η οποία παρατηρείται δίπλα στην ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων για το αρχικό έργο. Υπό την άδεια της Μη Κερδοσκοπικής Open έκδοσης άδειας χρήσης λογισμικού 3.0:

  1. Χορήγηση Άδειας Χρήσης Copyright:Ο αδειοδότης σας παρέχει μια παγκόσμια, άνευ δικαιωμάτων, μη αποκλειστική, μεταβιβαζόμενη άδεια, για τη διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για να κάνετε τα εξής:
  • να αναπαράγεται το πρωτότυπο έργο σε αντίγραφα, είτε μόνο του είτε ως μέρος μιας συλλογικής εργασίας
  • τη μετάφραση, προσαρμογή, την τροποποίηση και μετατροπή του πρωτότυπου έργου, δημιουργώντας παράγωγα έργα ("Παράγωγα Έργα") με βάση το πρωτότυπο έργο
  • τη διανομή αντιγράφων του πρωτοτύπου έργου και των παράγωγων εργασιών για το κοινό, με την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα του πρωτότυπου έργου ή τα παράγωγα έργα που διανέμεται ή επικοινωνείτε με τρίτους θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την παρούσα Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού , όπως προβλέπεται στην παράγραφο 17 (δ)
  • να εκτελείται το αρχικό έργο δημοσίως και
  • να εμφανίζεται την αρχική εργασία δημοσίως.

  Άλλες σημαντικές ιδιότητες αυτής της άδειας χρήσης είναι: Χορήγηση άδειας ευρεσιτεχνίας,χορήγηση άδειας πηγαίου κώδικα,εξαιρέσεις από χορήγηση άδειας,εξωτερική ανάπτυξη,δικαιώματα καταχώρησης, εγγύηση προέλευσης, Αποποίηση Εγγύησης,περιορισμός της ευθύνης,αποδοχή και Τερματισμός,καταγγελία για δράση Ευρεσιτεχνίας,διεθνή δικαιοδοσία, Τόπος και Διοικητικό Δίκαιο,δικηγορικές αμοιβές,διάφορα,ορισμός του "Εσύ" σε αυτή την άδεια,δικαίωμα χρήσης,τροποποίηση της παρούσας άδειας,μη Κερδοσκοπική τροποποίηση.

  Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι η (NPOSL-3.0) είναι σχεδόν ίδια με την (OSL-3.0) εκτός του ότι:σύμφωνα με την NPOSL o δικαιοπάροχος αποποιείται ορισμένες εγγυήσεις και όρια ευθύνης από ορισμένους τύπους ζημιών. Οι διαφορές αυτές συνοψίζονται στην παράγραφο 17 της Μη Κερδοσκοπικής OSL 3.0, ένα τμήμα που δεν εμφανίζεται σε OSL 3.0 ή AFL 3.0. Λόγω της παραγράφου 17 (α), μόνο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διανομείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την NPOSL 3.0 άδεια.Οι άλλες μικρές διαφορές μεταξύ OSL 3.0, AFL 3.0 και NPOSL 3.0 τονίζεται στο αντίγραφο της OSL 3.0 που δημοσιεύτηκε στο www.rosenlaw.com/OSL3.0-comparison.pdf.

  The Ricoh Source Code Public License (RSCPL)[επεξεργασία]

  Μια εταιρεία στην Καλιφόρνια με το όνομα Ricoh Silcon Valley,inc έγραψε την συγκεκριμένη άδεια.Χρησιμοποιήθηκε για ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε από την Πλατφόρμα για Εφαρμογές Πληροφοριών (PIA) ένα πλαίσιο λογισμικού που στοχεύει να καταστήσει τη δημιουργία και τη συντήρηση των εφαρμογών πληροφορικής τόσο εύκολη όσο και τη δημιουργία ιστοσελίδων.Στόχος της RSCPL άδειας είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προγραμματιστών.Υποστηρίζει την κοινότητα των προγραμματιστών που χτίζουν εφαρμογές πληροφόρησης,βοηθώντας στη δημιουργία λογισμικού που επεκτείνει τα ανοικτά πρότυπα του Web,για να παρέχουν έναν εύκολο τρόπο στον καθορισμό επεξεργασίας.Καθώς και η εταιρεία εξέφρασε την γνώμη της λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από ανοικτή πηγή(open source) για την ανάπτυξη ισχυρών, απλών στη χρήση αποτελεσματικών συστημάτων.Φέρνοντας σαν υποδειγματικό παράδειγμα τον Δημόσιο Παγκόσμιο Ιστότοπο (w3c),όπου ιδρύθηκε σε ανοιχτό λογισμικό πηγής(open source software) και πιστεύοντας ότι η τεχνολογία Πλατφόρμας για Εφαρμογές Πληροφοριών (PIA) θα επεκτείνει τη δύναμη του διαδικτύου,ώστε να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειρίζονται τις πληροφορίες τους με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.Βέβαια στην προσέγγιση της RSCPL υπήρχε ένα μικρό μειονέκτημα:
  Κανένας που να είχε παραθέσει λίγο καιρό στον προγραμματισμό δεν θα ήθελε να γράψει σενάρια σε Πλατφόρμα για Εφαρμογές Πληροφοριών(PIA)και ο λόγος είναι ότι έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες και πολύ αντισυμβατικούς. Αλλά για πολύ σύντομα σενάρια(scripts)μπορεί να εφαρμοστεί.Στην παράγραφο 3.1 της άδειας αναφέρετε ότι οι τροποποιήσεις που δημιουργεί ο καθένας διέπονται από τους όρους της άδειας και ότι μπορεί να διανεμηθεί υπό τους όρους της παρούσας άδειας.Ακόμα, ορίζει ότι καθένας πρέπει να έχει ένα αντίγραφο της άδειας αυτής για κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα που του έχει διανεμηθεί,και στην έκδοση αυτή ακόμα δεν μπορεί κανένας να προτείνει ή να επιβάλλει όρους σε οποιαδήποτε έκδοση του πηγαίου κώδικα (source code) της RSCPL που να περιορίζει την συγκεκριμένη έκδοση άδειας ή τα δικαιώματα των δικαιούχων.Στην παράγραφο 3.2 της άδειας αναφέρετε ότι "Κάθε τροποποίηση πρέπει να διατίθενται σε μορφή πηγαίου κώδικα υπό τους όρους της άδειας" Αλλά αυτό δεν δίνει κανένα σχόλιο που αναφέρεται σε "προσφορές / μεθόδους" για την πρόσβαση σε αυτό.Στη παράγραφο 3.5, περιγράφει ότι μπορεί κανείς να επιλέξει να χρεώσει μια αμοιβή για τον διέποντα κώδικα. Ο διέπον κώδικας σημαίνει ο αρχικός κώδικας ή τροποποιήσεις ή ο συνδυασμός ο αρχικός κώδικας και τροποποιήσεις, σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων τμημάτων αυτών. Και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα.Στη παράγραφο 8.2, αναγράφετε ότι «Θα πρέπει να συμφωνήσουν εγγράφως να πληρώσουν συμμετοχή μια αμοιβαία αποδεκτή εύλογων δικαιωμάτων για την παρελθούσα και το μελλοντική τους χρήση του αρχικού κώδικα ή τις τροποποιήσεις που γίνονται από τέτοιες συμμετέχων ".

  Η RSV εξέφρασε ρητά ότι χορηγεί μία παγκόσμια, άνευ δικαιωμάτων, μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης,όπου υπόκειται σε απαιτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων:

  1. Για χρησιμοποίηση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παραγώγων έργων.Ακόμα για εμφάνιση, εκτέλεση, παραχώρηση και διανομή του αρχικού κώδικα (ή τμήματα αυτού),με ή χωρίς τροποποιήσεις, είτε για να συντελέσει τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου και
  2. Η αξίωση ευρεσιτεχνίας να παρέμβει με την παραγωγή, τη χρήση ή την πώληση του αρχικού κώδικα, για να δημιουργήσουν,χρησιμοποιήσουν, να εξασκηθούν, να πουλήσουν, και να προσφέρουν προς πώληση ή προς διάθεση τον αρχικό κώδικα (ή τμήματα αυτού).

  The Sybase Open Source Licence (Watcom-1.0)[επεξεργασία]

  Η άδεια Sybase Open Watcom Public Licence είναι άδεια ανοιχτού κώδικα εγκεκριμένη από την Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Initiative). Η άδεια αυτή δεν υπόκειται στους κανονισμούς του Debian Free Software Guidelines λόγω μιας αμφισβήτησης της άδειας που αφορά τις διατάξεις τερματισμού (της άδειας). Επίσης το Fedora project θεωρεί την άδεια μη-δωρεάν. Ο Open Watcom C/C++ μεταγλωττιστής κυκλοφόρησε με αυτήν την άδεια.Το προσχέδιο της έκδοσης 2.0 της άδειας δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου το 2004 όπου εφάρμοσε αλλαγές της Apple και κατέστησε την άδεια λιγότερο ειδική στην OpenWatcom.

  Η άδεια επιτρέπει τη χρήση, αναπαραγωγή, προβολή, εκτέλεση, τροποποίηση και διανομή του αρχικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποιήσεις, αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική έρευνα και την ανάπτυξη σας και / ή προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρηθούν και να αναπαραχθούν σε όλα τα αντίγραφα του αρχικού κώδικα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας και παραίτηση από ευθύνη της Sybase.Επίσης πρέπει να διατηρείται και να αναπαράγεται ένα αντίγραφο της Άδειας αυτής σε κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα στη διανομή.Ο κώδικας επιτρέπεται να διανεμηθεί υπό ιδιόκτητη άδεια εφόσον περιέχει προστασία όχι λιγότερη της άδειας Watcom, αναφέρεται ο υπεύθυνος των επιπρόσθετων στοιχείων της άδειας.Δεν επιτρέπεται να επιβληθούν όροι που αλλοιώνουν ή περιορίζουν αυτή την Άδεια ή τα δικαιώματα των δικαιούχων.Δεν δίνεται καμία εγγύηση ότι ο κώδικας δεν καταπατά ευρεσιτεχνία ή κάποιο άλλο δικαίωμα κάποιας άλλης οντότητας. Ο αδειούχος φέρει αποκλειστική ευθύνη να αποκτήσει όποια περαιτέρω άδεια ίσως χρειαστεί. Παρέχεται στην Sybase και τρίτους άδεια δωρεάν στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο στο ίδιο πλαίσιο της άδειας Watcom.Επιτρέπεται η δημιουργία παράγωγων έργων με την προϋπόθεση πως θα υπόκειται στην ίδια άδεια, ή ανάλογα τα κομμάτια του έργου που ανήκουν στο αρχικό.Τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγου έργου μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω άδειες από τη Sybase.Επιτρέπεται να προσφερθεί εγγύηση, υποστήριξη, αποζημίωση, ευθύνη ή/και άλλες υποχρεώσεις με χρέωση για αυτά μαζί με την άδεια του κώδικα υπό προσωπική ευθύνη και όχι της Sybase.Δεν υπάρχει εγγύηση ή υποστήριξη για το προϊόν αυτό, υπάρχει πιθανότητα να περιέχει λάθη ή να μην ικανοποιεί τις ανάγκες του αδειούχου.Η σε καμία περίπτωση Sybase δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει το προϊόν ή η άδεια και δεν φέρει ευθύνη για ποσό άνω των 500$ εκτός και αν το απαιτεί ο νόμος.Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει τη χρήση εμπορικών σημάτων ή ονομάτων της Sybase ή άλλων συνεργατών.Τηρουμένων των αδειών υπό αυτής της άδειας, κάθε συνεισφέροντας διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλο και συμφέρον για κάθε τροποποίηση που έγινε από τέτοιο συνεισφέροντα.


  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

  Μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια χρήσης είναι και η Watcom C/C++ ή αλλιώς Open Watcom C/C++.Πρόκειται για έναν δωρεάν μεταφραστή ο οποίος χρησιμοποιείται για τις γλώσσες προγραμματισμού C,C++,Fortran και παράγει εκτελέσιμα προγράμματα για ποικίλες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα.Η προαναφερθείσα εφαρμογή δημιουργήθηκε από τους γνήσιους προγραμματιστές λογισμικού της Watcom, της Sybase και της SciTech_Software.Η αρχική της έκδοση βγήκε στην αγορά στις 8 Ιανουαρίου του 2003 και 7 χρόνια αργότερα στις 2 Ιουνίου του 2010 ήρθε η ολοκληρωμένη έκδοση.Επίσης μπορεί να αναφερθεί ότι η αναπτυξιακή του κατάσταση παραμένει μέχρι και σήμερα ενεργή καθώς και ότι το μέγεθός του είναι σχετικά μικρό,αφού κυμαίνεται στα 66 με 84 Mb.Ο μεταφραστής μπορεί να λειτουργήσει και να παράξει εκτελέσιμο κώδικα για διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως ειναι το DOS καθώς και για τα λειτουργικά συστήματα των windows,linux και NetWare.Επιπροσθέτως o κώδικας του ειναι "φορητός" δηλαδή o χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να χρησιμοποιήσει είτε να μετακινήσει εύκολα τον κώδικα του σε διαφορετικούς μεταφραστές ή άλλα λειτουργικά συστήματα με ελάχιστες αλλαγές.Αξίζει να σημειωθεί οτι με βάση τον μεταφραστή Watcom C/C++ στα μέσα της δεκαετίας του '90 δημιουργήθηκαν κάποια από τα πιο δημοφιλή αλλά και φιλόδοξα παιχνίδια εκείνης της εποχής όπως ειναι το πασίγνωστο Doom.Πρέπει ακόμη να σημειωθεί πως ο μεταφραστής είναι συμβατός και με άλλες συμβάσεις που έχουν εισαχθεί από άλλους μεταφραστές όπως ειναι της Microsoft γι'αυτό και κώδικας ο οποίος δεν έχει συγκεκριμένο πρότυπο μεταφραστή συχνά θα μεταφραστεί με τον μεταφραστή Watcom.Ο μεταφραστής στηρίζει πολλά πρότυπα της γλώσσας C όπως είναι το C99 αλλά μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν υποστηρίζει καμία απο τις μεγάλες αλλαγές που προσφέρει το καινούριο πρότυπο της C το οποίο είναι το C11.Ο μεταφραστής με την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές,με την σημαντικότερη να έχει γίνει πρόσφατα και να είναι η δημιουργία μιας beta έκδοσης το 2015 η οποία θα υποστηρίζεται απο εκδόσεις 64bit σε linux και windows καθώς και μεγάλα ονόματα αρχείων LFN αλλά και αρκετές διορθώσεις.

  The wxWindows Library Licence[επεξεργασία]

  Η άδεια αυτή είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό. Επιτρέπει την αντιγραφή και την διανομή αντιγράφων αλλά η αλλαγή δεν επιτρέπεται. Επίσης το wxWindows επιτρέπει GUI κώδικα ενός προγράμματος για την κατάρτιση και εκτέλεση σε διάφορες πλατφόρμες υπολογιστών με ελάχιστη ή καθόλου κώδικα αλλαγές.Καλύπτει συστήματα όπως τα Microsoft Windows , Mac OS X , το iOS , το Linux / Unix (X11 , Motif , και το GTK + ), OpenVMS , OS / 2 και το AmigaOS. Είναι μια άδεια η οποία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, κυρίως από την Xerox , την Advanced Micro Devices (AMD), την Lockheed Martin και την NASA . Χρησιμοποιείται επίσης στο δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση, για παράδειγμα, ιατρική σχολή του Dartmouth , Εθνικό Human Genome Research Institute , Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών για την βιοτεχνολογία και άλλα. Η wxWindows Licence χρησιμοποιείται σε πολλά έργα ανοικτού κώδικα,καθώς και από τους μεμονωμένους προγραμματιστές. Τέλος, η wxWindows άδεια υλοποιείται σε C ​​+ +.

  Γνωστές Εφαρμογές που χρησιμοποιούν την άδεια wxWindows Library

  • Audacity : Το Audacity είναι πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης. Xρησιμοποιεί το λογισμικό-βιβλιοθήκη wxWidgets ώστε το περιβάλλον εργασίας να είναι παρόμοιο όταν τρέχει σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Μερικές από τις δυνατότητες του είναι: η εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων WAV, AIFF, MP3, η μίξη πολλών-διαφορετικών καναλιών ήχου, η αφαίρεση θορύβου, η επεξεργασία έντασης κυμματομορφής και η αυτόματη μετατροπή αναλογικών κασετών σε ψηφιακή μορφή. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετα-επεξεργασία πολλών ειδών αρχείων ήχου, συμπεριλαμβανομένου και τα podcasts, προσθέτοντας εφέ όπως κανονικοποίηση έντασης ήχου, αποκοπές κομματιών, έλεγχο έντασης ήχου (σιγά-σιγά δυνάμωση-αποδυνάμωση ήχου - fade-in/fade-out). Είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας, είναι πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού και είναι διαθέσιμο σε Mac OS X, BSD, Windows και Linux. Δημιουργήθηκε από τον Dominic Mazzoni o οποίος τώρα εργάζεται στην Google, αλλά το συντηρεί ακόμα με την βοήθεια πολλών άλλων. Το Audacity κέρδισε το βραβείο του SourceForge.net το 2007, για το καλύτερο Πρόγραμμα Πολυμέσων.
  • BitTorrent : Το BitTorrent είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου που αξιοποιεί την τεχνολογία Peer-to-peer (P2P) και λειτουργεί χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κεντρικών εξυπηρετητών. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πολύ μεγάλων αρχείων, όπως για παράδειγμα τα αρχεία ήχου ή βίντεο, μετατρέποντας τον υπολογιστή κάθε χρήστη σε σημείο αναδιανομής. Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, ο διανομέας ή κάτοχος του αρχείου, αντί να το διανέμει σε κάθε χρήστη ξεχωριστά, το αποστέλλει σε έναν, ο οποίος με τη σειρά του το αναδιανέμει σε άλλους . Οι χρήστες μοιράζονται μεταξύ τους κομμάτια του αρχείου, τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος από το αρχικό αρχείο, μέχρις ότου όλοι τους να ολοκληρώσουν τη λήψη του. Επιπλέον, από την στιγμή που κάθε χρήστης κατεβάζει κομμάτια αρχείων από πολλούς διαμοιραστές ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να επιτευχθούν υψηλές ταχύτητες λήψης. Για να στείλει ή να λάβει αρχεία , ο χρήστης πρέπει να έχει ένα BitTorrent client, ένα πρόγραμμα που υλοποιεί το πρωτόκολλο BitTorrent . Μερικά δημοφιλή clients του BitTorrent είναι το μTorrent, Xunlei, Transmission, qBittorrent, Vuze, Deluge, και BitComet. Το BitTorrent γράφτηκε από τον προγραμματιστή Μπραμ Κόχεν στην γλώσσα προγραμματισμού Python και έγινε διαθέσιμο το 2001.

  Vovida Software License v. 1.0 (VSL-1.0)[επεξεργασία]

  Η Ανοικτή Βιβλιοθήκη Εφαρμογών Vovida είναι ένα έργο ανοικτού πηγαίου κώδικα με στόχο να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP) στην αγορά.Η άδεια αυτή ισχύει για όλα τα λογισμικά που έχουν ενσωματωθεί στην Ανοικτή Βιβλιοθήκη Εφαρμογών Vovida(Vovida Open Communication Application Library) εκτός από τα τμήματα που ενσωματώνουν λογισμικό τρίτων και έχει διαπιστωθεί ότι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με ξεχωριστή άδεια χρήσης.Η αναδιανομή και η χρήση σε μορφή πηγαίου κώδικα και δυαδικών μορφών, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Οι Αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, την παρούσα λίστα προϋποθέσεων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης ευθυνών.Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει επίσης να αναπαράγουν την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, την παρούσα λίστα προϋποθέσεων και την παρακάτω δήλωση αποποίησης ευθυνών στην τεκμηρίωση και άλλων υλικών που παρέχονται με τη διανομή.Τα ονόματα "VOCAL", "Vovida Open Communication Application Library", και "Vovida Open Communication Application Library (VOCAL)" δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεώρηση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.Τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό το λογισμικό δεν μπορούν να ονομάζονται "VOCAL", ούτε μπορεί η λέξη "VOCAL" να εμφανίζεται στο όνομά τους, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

  W3C License[επεξεργασία]

  O οργανισμός World Wide Web Consortium W3C παράγει προγράμματα, πρότυπα, έγγραφα και τεκμηρίωση για τα παραπάνω και τα διανέμει προς χρήση και επεξεργασία αλλά υπό το νομικό καθεστώς συγκεκριμένης άδειας χρήσης ώστε να μην υπάρχει παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων του παραγόμενου έργου. Ο χρήστης που θέλει να χρησιμοποιήσει κομμάτια του έργου του οργανισμού θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους της παραχώρησης και να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ο οργανισμός έχει θεσπίσει όπως παρακάτω.Η άδεια χρήσης,αντιγραφή και τροποποίησης η διανομής του λογισμικού και των εγγράφων και προτύπων έχει ως προαπαιτούμενα για την χρήση και αναπαραγωγή των προγραμμάτων και εγγράφων να περιλαμβάνονται τα παρακάτω σε οποιαδήποτε τροποποιημένη έκδοση των εγγράφων ή των προγραμμάτων τα εξής: Το πλήρες κείμενο αυτής της ανακοίνωσης έστω και αν αφορά σε τροποποιήσεις του υλικού πρέπει να δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο. Οι όροι και προϋποθέσεις προηγουμένων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει επίσης να αναφέρονται και αν δε υπάρχουν τέτοια έργα να αναφέρονται τουλάχιστον ότι ο κάτοχος του copyright είναι ο οργανισμός W3C και σε περιπτώσεις οι φορείς που τον απαρτίζουν (MIT και άλλα ιδρύματα).Θα πρέπει να αναφέρονται οι αλλαγές στα έργα που διανέμει ο οργανισμός W3C καθώς και η ημερομηνία που έγινε κάθε αλλαγή και αν είναι εφικτό να δίδεται ακριβώς αναφορά στο σημείο μέσα στον κώδικα που έγινε η κάθε αλλαγή.Παρακάτω αναφέρεται το νομικό κείμενο των όρων και προϋποθέσεων της άδειας χρήσης του οργανισμού W3C.Το παρόν λογισμικό και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που διανέμονται , παραχωρούνται ακριβώς όπως είναι και οι κάτοχοι των πνευματικών τους δικαιωμάτων δεν παρέχουν καμία εγγύηση ακόμα και όσον αφορά την καταλληλότητα ή την εμπορική εκμετάλλευση του λογισμικού και των εγγράφων ότι δεν παραβιάζονται μέσω αυτής της παραχώρησης πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή ακόμα ευρεσιτεχνίες ή εμπορικά σήματα τρίτων.Ο οργανισμός ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού ,της τεκμηρίωσης και των εγγράφων δεν έχει ευθύνη για τυχούσες οικονομικές ζημιές,άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν από την χρήση του λογισμικού ή των εγγράφων που διανέμει ο οργανισμός W3C.

  Το παρόν λογισμικό και η τεκμηρίωση παρέχονται "ως έχουν" και οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν παρέχουν καμία υπόσχεση ή εγγύηση,ρητή ή σιωπηρή,συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά,των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή ότι η χρήση του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης δεν θα παραβιάσουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας,πνευματικά δικαιώματα,εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών.Οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν άμεσες,έμμεσες,ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από κάθε χρήση του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης.Το όνομα και τα εμπορικά σήματα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις ή δημοσιότητα που σχετίζονται με το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Ο τίτλος προς την πνευματική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση θα παραμείνει σε κάθε στιγμή στην κατοχή των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

  Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια (Γεωργούλης Νικόλαος-Καμπάς Αλέξανδρος)

  Arena:Το web browser Arenaήταν ένα από τα πρώτα browser καθώς επίσης και ένα εργαλείο για το Unix.Δημιουργήθηκε από τον Dave Raggett το 1993 και συνέχισε να εξελίσσεται μέσω του CERN,του Yggdrasil Computing,του INRIA και του MIT της Μασσαχουσέτης από τους Hakon Lie,Yves Lafon και Henrik Frystyk Nielsen.Σαν νέο web browser βοήθησε στην ανάπτυξη των HTML version 3.0,Cascading Style Sheets (CSS),Portable Network Graphics (PNG) και libwww.To Arena ήταν πολύ γνωστό στις αρχές του World Wide Web και προηγήθηκε των Netscape Navigator και Internet Explorer της Microsoft καθώς λειτουργούσε σε λειτουργικά όπως Linux και Solaris.Το Arena είχε 3 εκδόσεις τις beta-1,beta-2,beta-3 με τις 2 πρώτες να υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε δυαδική μορφή,ενώ η τελευταία έκδοση δημοσιοποιήθηκε το 1996.Ήταν το πρώτο browser που υποστήριζε εικόνες φόντου,πίνακες,ροή κειμένου γύρω από εικόνες από το 1994-1996 καθώς μετά το διαδέχθηκε το πρόγραμμα Amaya.

  Amaya:To Amayaείναι ένα δωρεάν και open source εργαλείο της "WhatYouSeeIsWhatYouGet" με δυνατότητες περιήγησης.Το Amaya ονομαζόταν παλαιότερα Tamaya,το όνομα του τύπου του δέντρου που υπήρχε στο παλιό λογότυπο,αλλά αργότερα ανακαλύφθηκε ότι το όνομα Tamaya χρησιμοποιείται από μια γαλλική εταιρεία,με συνέπεια oι ιδρυτές του,Vincent Quint (INRIA) και Laurent Carcone (W3C),να "αφήσουν" το πρώτο γράμμα μετατρέποντας το όνομα σε Amaya.Δημιουργήθηκε στο INRIA ένα γαλλικό εθνικό ερευνητικό ίδρυμα και αργότερα υιοθετήθηκε από την World Wide Web Consortium (W3C) με σκοπό την αντικατάσταση του προγράμματος Arena.Το λογισμικό του Amaya είναι δομημένο με την γλώσσα προγραμματισμού C και είναι διαθέσιμο σε λειτουργικά όπως Windows,Linux,Mac OS X.Από την τελευταία έκδοσή του,Amaya 11.4.4,στις 18 Ιανουαρίου του 2012, το INRIA και η W3C έχουν σταματήσει την λειτουργία του.Το Amaya ισχυρίζεται ότι έχει σχετικά χαμηλές απαιτήσεις συστήματος,ακόμη και σε σύγκριση με άλλα προγράμματα περιήγησης στο ίντερνετ από την εποχή της λειτουργίας του,γι 'αυτό έχει θεωρηθεί ένα ελαφρύ πρόγραμμα περιήγησης.

  Libwww-Libcurllibwww είναι μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για Unix και Windows δομημένη με την γλώσσα προγραμματισμού C.Οι κύριοι ιδρυτές της είναι ο Henrik Frystyk Nielsen,ο Tim Berners-Lee και ο Jean-Francois Groff,ενώ έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών όπως web browsers,web editors,Internet bots,MySQL και HTML 4.0.Η λειτουργία της σταμάτησε λόγω έλλειψης πόρων κάτι το οποίο έκανε γνωστό στις 29 Ιανουαρίου του 2004 η W3C με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε.Η βιβλιοθήκη Libcurl,που έκανε την εμφάνισή της το 1997,διατίθεται δωρεάν,είναι συμβατή με IPv6.Δουλεύει πανομοιότυπα σε διάφορα λειτουργικά συμπεριλαμβανομένων των Solaris,NetBSD,FreeBSD,OpenBSD,Linux,UnixWare,Windows,Symbian,Mac OS X,Apple iOS,Android,BlackBerry Tablet OS και BlackBerry 10 και πολλά άλλα.Τέλος είναι διαθέσιμη για πάνω από 40 γλώσσες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένων των C,C++,Java,PHP και Python.


  Πηγές:http://www.w3.org/Arena/ https://en.wikipedia.org/wiki/Arena_(web_browser) http://www.w3.org/Amaya/ https://en.wikipedia.org/wiki/Amaya_(web_editor) http://www.w3.org/Library/ https://en.wikipedia.org/wiki/Libwww https://en.wikipedia.org/wiki/CURL

  WTFPL License[επεξεργασία]

  Η WTFPL(Do What The Fuck You Want To Public License) είναι μια εξαιρετικά ανεκτική άδεια χρήσης όσο αναφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας . Η αρχική έκδοση 1.0 κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2000 και γράφτηκε από τον Banlu Kemiyatorn όπου και την χρησιμοποίησε στο Window Maker artwork. Ο Sam Hocevar, ένας Γάλλος προγραμματιστής ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του έργου του Debian από τις 17 Απριλίου 2007 - 16 Απριλίου 2008 , έγραψε την έκδοση 2.0 η οποία επιτρέπει την αναδιανομή και την τροποποίηση του λογισμικού υπό οποιουσδήποτε όρους και ενθαρρύνει τους δικαιούχους να "κάνουν ότι στο διάολο θέλουν" . Η άδεια εγκρίθηκε ως συμβατή με τη GPL άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Ο καθένας επιτρέπεται να αντιγράψει και να διανείμει αυτολεξεί ή τροποποιημένα αντίγραφα αυτού του εγγράφου άδειας χρήσης καθώς και την αλλαγή της ,αρκεί να αλλάξει το όνομα.Η WTFPL άδεια χρησιμοποιείται σπάνια . Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί σε έργα τέχνης και γραπτό υλικό . Το Freecode περιλαμβάνει μια ειδική κατηγορία για WTFPL λογισμικό και έργα τέχνης, που περιέχει 31 συμμετοχές από τον Ιούνιο του 2012 των οποίων οι δύο έχουν συνταχθεί από τον Sam HOCEVAR(συγγραφέας της έκδοσης 2.0 της άδειας). Το OpenStreetMap διατίθεται βάσει της WTFPL, όπως και οι 762 Studios libsst και η ZSTL διατίθεται βάσει της WTFPL v2.0.

  Σύνδεσμοι:[39]

  X.Net License (Xnet)[επεξεργασία]

  Η X.Net, Inc Άδειας Η X.Net, Inc ήταν μια εταιρεία συμβούλων πληροφορικής που δημιουργήθηκε το 1983 με σκοπό την ειδίκευση στην παγκοσμιοποίηση του λογισμικού και σε άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη δικτύωση και τη διαδικτυακή τεχνολογία. Η X.net, γνωστή ως eXgae μέχρι το Νοέμβριο του 2010,είναι μια μη κερδοσκοπική πλατφόρμα που υποστηρίζει και αναπτύσσει εναλλακτικά μοντέλα για την πολιτιστική διάδοση και τα δικαιώματα διανομής για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Η eXgae σκοπό έχει να προσφέρει στους πολίτες πληροφορίες και νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία στο πλαίσιο της ψηφιακής κοινωνίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τη χορήγηση αδειών και την ιδιωτική αντιγραφή.Αυτή η άδεια έχει οικειοθελώς αποδοκιμαστεί από τον συντάκτη της.Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2000-2001 X.Net, Inc Λαφαγιέτ,Καλιφόρνια,ΗΠΑ.

  Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται (δωρεάν χρέωση) σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης .Σκοπός αυτού είναι η ενασχόληση με το λογισμικό χωρίς περιορισμούς,συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης,αντιγραφής,τροποποίησης,συγχώνευσης,διανομής, παραχώρησης ή και πώλησης αντιγράφων του λογισμικού.Τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό πρέπει να σεβαστούν τους ακόλουθους όρους: Η ανωτέρω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η ειδοποίηση άδειας πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του λογισμικού.Το λογισμικό πρέπει να παρέχεται όπως ακριβώς είναι χωρίς να υφίσταται αλλαγές. Δεν παρέχεται καμία είδους εγγύηση,ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.Σε καμία περίπτωση οι συντάκτες ή οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων δε θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή άλλη υποχρέωση που προκύπτουν από ή σε σχέση με το λογισμικό ή με τη χρήση ή άλλες συναλλαγές στο λογισμικό. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να διέπεται από όλες τις απόψεις από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνια και από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

  The Code Project Open License (CPOL) 1.02[επεξεργασία]

  Η Code Project Open License (CPOL) v1.02 είναι μία άδεια ανοιχτού λογισμικού που παρέχει δωρεάν το CodeProject . Ο ιστότοπος αυτός παρέχει υπηρεσίες hosting κώδικα. Σκοπός της άδειας είναι να παρέχει στους προγραμματιστές, που επιθυμούν να μοιραστούν τον κώδικα τους, μια άδεια που τους προστατεύει και παρέχει στους καταναλωτές του μία σαφές ορισμένη δήλωση για την χρήση του κώδικα αυτού. Ενθαρρύνεται η χρήση της συγκεκριμένης άδειας(αν αυτό επιθυμούν), ανεξάρτητα από το εάν ο κώδικας έχει δημοσιευθεί ή όχι στον ιστότοπο CodeProject.com . Πιο συγκεκριμμένα, η άδεια ρυθμίζει την χρήση της εργασίας σας. Στόχος της είναι να επιτρέψει στους προγραμματιστές να κάνουν χρήση του πηγιαίου κώδικα και των εκτελέσιμων αρχείων σαν μέρος της εργασίας σε κάθε εφαρμογή σε κάθε μορφή. Τα κύρια σημεία που υπόκεινται στους όρους της άδειας είναι: Πηγαίος κώδικα και εκτελέσιμα αρχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικές εφαρμογές, Πηγαίος κώδικας και εκτελέσιμα αρχεία μπορούν να αναδιανεμηθούν, και ο πηγαίος κώδικας μπορεί να τροποποιηθεί για να δημιουργήσει παράγωγη εργασία, Καμία απαίτηση καταλληλότητας, εγγύηση, ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση παρέχεται, το λογισμικό διανέμεται ως “έχει”, Τα άρθρα που συνοδεύουν την εργασία δεν μπορούν να αναδιανεμηθούν ή δημοσιευθούν χωρίς την συγκατάθεση του εκδότη. Σημειώνεται ότι: Η άδεια εγγράφεται ανάμεσα στην οντότητα που διαβάζει ή κάνει χρήση της εργασίας που έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την παρούσα Άδεια Χρήσης και την οντότητα που προσφέρει την εργασία που υπόκειται στην παρούσα Άδεια(“εκδότης”). Μερικοί ορισμοί που διέπουν την άδεια είναι: “Άρθρα” είναι η συλλογή των άρθρων γραμμένα από τον συγγραφέα, τα οποία περιγράφουν πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εργασία ο πηγαίος κώδικας και τα εκτελέσιμα αρχεία από οποιονδήποτε χρήστη, “Συγγραφέας” είναι η οντότητα που παρέχει την εργασία που υπόκειται στην παρούσα Άδεια, “Παράγωγη Εργασία” είναι η εργασία που προκύπτει βασισμένη στην ήδη υπάρχουσα, “Εκτελέσιμα Αρχεία” είναι η συλλογή των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στην εργασία, “Εκδότης” είναι ο παροχέας μέσω του οποίου η εργασία καταναλώνεται από εσάς, “Πηγαίος κώδικας” αναφέρεται στη συλλογή πηγαίου κώδικα και αρχείων ρύθμισης που συντελούν τα εκτελέσιμα αρχεία, “Βασική Έκδοση” αναφέρεται σε μία εργασία, που δεν έχει τροποποιηθεί ή έχει τροποποηθεί σύμφωνα με την συγκατάθεση του συγγραφέα, “Εργασία” αναφέρεται στη συλλογή των αρχείων που διανέμονται από τον εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, εκτελέσιμων αρχείων, δυαδικών αρχείων, αρχείων δεδομένων, τεκμηρίωσης και των άρθρων, “Εσένα” αναφέρεται σ’ εσάς, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την εργασία και να ασκήσει τα δικαιώματα του στο πλαίσιο της παρούσας άδειας.

  Μερικοί ακόμα όροι που διέπουν την συγκεκριμμένη άδεια είναι οι εξής:

  1. Δίκαιη Χρήση / Δίκαιη Χρήση Δικαιωμάτων. Τίποτα στην παρούσα άδεια προορίζεται να μειώσει ή να περιορίσει οποιαδήποτε δικαιώματα προκύπτουν από την δίκαιη χρήση, θεμιτούς σκοπούς, την πρώτη πώληση ή άλλους περιορισμούς σχετικά με τα αποκλειστικά δικαιώματα του κατόχου.
  2. Χορήγηση Άδειας. Ο συντάκτης σας παρέχει μία παγκόσμια, ατελώς, μη αποκλειστική, διαρκή(για τη διάρκεια της ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων) άδεια να ασκείτε τα παραπάνω δικαιώματα στην εργασία. Οι υπορουτίνες που παρέχονται από εσάς και συνδέονται με τον πηγαίο κώδικα δεν πρέπει να θεωρούνται μέρος αυτής της εργασίας και δεν θα υπόκεινται στους όρους της άδειας.
  3. Άδεια ευρεσιτεχνίας. Ο συντάκτης σας παρέχει μία άδεια ευρεσιτεχνίας για να κάνετε χρήση ή και μεταβίβαση της εργασίας.
  4. Περιορισμοί. Μερικοί από τους περιορισμούς είναι να μην αφαιρέσεις οτιδήποτε από την αρχική πνευματική ιδιοκτησία, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα. Όπως επίσης να μην διαφημίσεις ή υπονοήσεις ότι η συγκεκριμμένη εργασία είναι δικό σου προϊόν.
  5. Αντιπροσωπείες και Εγγυήσεις. Η εργασία παρέχεται "ως έχει", "όπου είναι", "όπως διατίθεται" χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή προϋποθέσεις.
  6. Αποζημίωση. Οφείλεται να υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τον συντάκτη από οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή και έξοδα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε χρήση της εργασίας από εσάς.
  7. Περιορισμός ευθύνης. Εκτός από τον βαθμό που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο συντάκτης είναι υπεύθυνος για ζημιά που προέκυψε από χρήση της εργασίας από εσάς.
  8. Τερματισμός. Η άδεια είναι διαρκής(γιά τη διάρκεια των ισχυόντων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας). Παρά των ανωτέρων, ο συντάκτης διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει την εργασία υπό διαφορετικούς όρους ή να παύσει την διανομή της.
  9. Εκδότης. Δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με την εργασία και δεν θα είναι υπεύθυνος για εσάς. Διαθέτει το δικαίωμα να σταματήσει να καταστεί η εργασία στη διάθεση σας.

  Yahoo!Public License(YPL)[επεξεργασία]

  H Yahoo! Public License (YPL) είναι μια άδεια χρήσης ελεύθερου λογισμικού από το Yahoo!. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων από παλιές εκδόσεις του λογισμικού σε συνεργασία με το Zimbra. Έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ως δωρεάν άδεια χρήσης του λογισμικού.

  Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης άδειας χορηγούνται στον χρήστη όλα τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και το λογισμικό. Είναι μια μη μεταβιβάσιμη άδεια για τροποποίηση, κατάρτιση και εκτέλεση του λογισμικού. Η άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από μια εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο και να κάνει την οποιαδήποτε τροποποίηση του λογισμικού. Επίσης μπορούν να δοθούν αντίγραφα σε άτομα εντός της εταιρίας γιατί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη άδεια είναι νόμιμο εφόσον δεν θεωρείται διανομή. Αν γίνει διανομή του πηγαίου κώδικα θα πρέπει να γίνει μόνο υπό τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Δηλαδή να παρέχεται με τη διανομή ένα πλήρες αντίγραφο της άδειας. Αυτό ισχύει και για τη διανομή τροποποιημένου κώδικα. Επίσης, αν γίνει μεταγλώττιση του κώδικα ή μετατροπή σε αντικειμενικό κώδικα θα πρέπει επίσης να παρέχεται ένα πλήρες αντίγραφο της συμφωνίας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της άδειας Yahoo! είναι ότι δίνει το δικαίωμα να γίνει διανομή και άλλων αρχείων που έχουν εξολοκλήρου δημιουργηθεί από κάποιον χρήστη (να διανεμηθεί δηλαδή δουλειά κάποιου άλλου).

  Σύμφωνα με την άδεια Yahoo! το λογισμικό παρέχεται όπως είναι, χωρίς καμιά εγγύηση ότι θα είναι χωρίς σφάλματα και δεν έχει καμιά υποχρέωση να παρέχει τεχνική υποστήριξη ή οποιαδήποτε ενημέρωση. Επίσης δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετικά με ζημιές που μπορεί να χουν προκληθεί, όπως για παράδειγμα διακοπή των εργασιών, απώλεια δεδομένων , απώλεια χρήσης, ακόμη κι αν έχει ενημερωθεί.Για οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά με τους όρους της συμφωνίας η YPL παρέχει την κατάλληλη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου ή με διάφορους άλλους τρόπους.Κάτι ακόμη που δεν επιτρέπει η YPL είναι τη χρησιμοποίηση των εμπορικών σημάτων ή εμπορικές ονομασίες ή με λίγα λόγια τα σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στη Yahoo!.Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που δεν χουν τηρηθεί οι όροι που θέτει η YPL και αυτομάτως η υπόθεση μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της βόρειας Καλιφόρνιας. Και αυτό εμπεριέχεται ξεκάθαρα στους όρους της, οτιδήποτε σχετίζεται με την καταπάτηση της συμφωνίας θα έχει την ανάλογη τιμωρία.

  Ζlib/libpng Άδεια[επεξεργασία]

  Η zlib/libpng είναι άδεια που δημιουργήθηκε από τους Jean-loup Gailly και Mark Adler, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τον καθορισμό των όρων διανομής των βιβλιοθηκών λογισμικού zlib και libpng. Η άδεια είναι εγκεκριμένη από το FSF και το OSI, ενώ ταυτόχρονα είναι συμβατή με την GNU General Public License και χρησιμοποιείται πλέον από πληθώρα έργων ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα.

  Σύμφωνα με τα περιεχόμενα της άδειας, το λογισμικό παρέχεται “ως έχει”, ο δημιουργός του δε φέρει καμία ευθύνη για την πρόκληση οποιουδήποτε είδους ζημίας και για το λόγο αυτό η χρήση του λογισμικού δε θεωρείται επιβεβαιωμένη. Η διανομή του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό γίνεται με ελεύθερο τρόπο, όπως επίσης η τροποποίηση και η αναδιανομή αυτού. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η καταγωγή αυτού του λογισμικού πρέπει να είναι σαφής και χωρίς αμφιβολίες για το συγγραφέα του λογισμικού. Εφόσον το λογισμικό αυτό χρησιμοποιηθεί για εμπορικές εφαρμογές θα πρέπει να γνωρίζουμε το προϊόν για να μπορούμε να υπολογίσουμε την αξία του,χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.
  • Ανάλογες διανομές του συγκεκριμένου λογισμικού δεν πρέπει να είναι συνυφασμένες με το αρχικό λογισμικό.
  • Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορούν να παραληφθούν ή να μεταβληθούν από οποιαδήποτε διανομή του πηγαίου κώδικα.

  Η άδεια zlib/libpng είναι ελευθέρου λογισμικού, ωστόσο δεν απαιτεί την διανομή του πηγαίου κώδικα μαζί με τον κώδικα μηχανής/μεταγλωττισμένο κώδικα.

  Έργα ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιμοποιούν την άδεια Zlib/libpng[επεξεργασία]

  Cube Licence

  Η μηχανή παιχνιδιών Cube είναι μια δωρεάν μηχανή ανοιχτού κώδικα η οποία δημιουργήθηκε από τον Wouter van Oortmerssen. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη χρήση της μηχανής είναι το ομώνυμο παιχνίδι Cube. Παράλληλα, ο ίδιος δημιουργός ανάπτυξε μια νέα άδεια, την Cube License, υπό τις προϋποθέσεις της οποίας παρέχεται ο πηγαίος κώδικας της μηχανής. Η νέα άδεια έχει τα περιεχόμενα της άδειας Zlib/libpng, αλλά προσθέτει έναν ακόμα όρο. Ο 4ος όρος που προστέθηκε είναι ο εξής :
  Οι διάφορες εκδόσεις του πηγαίου κώδικα δεν μπορούν να επανεκδοθούν με τη χρήση οποιασδήποτε άδειας εκτός της Cube License χωρίς την ρητή και έγγραφη άδεια του αρχικού δημιουργού.
  • SDL, βιβλιοθήκη προγραμματισμού ανεξάρτητη πλατφόρμας για δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων σε γλώσσα C
  • Box2D μια δισδιάστατη μηχανή φυσικής σε C++
  • Newton Game Dynamics, τρισδιάστατη μηχανή φυσικής που χρησιμοποιείται από πληθώρα μηχανών παιχνιδιών
  • SFML, μια βιβλιοθήκη προγραμματισμού με έμφαση στις εφαρμογές πολυμέσων
  • TinyXML μια βιβλιοθήκη για τη γλώσσα προγραμματισμού C++
  ====Zope Public License (ZPL) Version 2.0====
  

  Η Zope Public License Έκδοση 2.0 (ZPL-2.0) είναι μία πιστοποιημένη άδεια ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού,πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας "Zope" και των συνεισφερόντων και συμβατή με την GNU (General Public License). Έχει αναπτυχθεί από τη Zope Corporation και χρησιμοποιείται κυρίως στο λογισμικό Zope application server. Η συγκεκριμένη άδεια έχει κοινά στοιχειά με την BSD άδεια.Αναδιανομή και χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή είναι επιτρεπτές δεδομένου ότι θα τηρηθούν οι όροι: Αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρεί τη πνευματική ιδιοκτησία, τη λίστα αιτημάτων και την αποποίηση ευθυνών.Αναδιανομή σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγει την παραπάνω πνευματική ιδιοκτησία, τη λίστα αιτημάτων , την αποποίηση ευθυνών μαζί με τυχών άλλα προϊόντα από την αναδιανομή.Το όνομα της εταιρίας Zope δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση ή προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς πρωτίστως να υπάρχει γραπτή άδεια της εταιρίας.Τα δικαιώματα στη διανομή ή τη χρήση για οποιονδήποτε σκοπό του λογισμικού αυτού δεν παρέχει δικαίωμα χρήσης των σημάτων υπηρεσιών (Servicemarks(sm)) ή των σημάτων κατατεθέν (Trademark(tm)) της εταιρίας, η χρήση των οποίων καλύπτεται σε ξεχωριστή συμφωνία.Σε περίπτωση τροποποίησης αρχείων ,αυτά πρέπει να φέρουν εμφανή ειδοποίηση για την τροποποίηση και την ημερομηνία της τροποποίησης. Αποποίηση Ευθυνών:Αυτό το λογισμικό παρέχετε από την εταιρία Zope ως έχει και όποια εκφρασμένη ή υπονοούμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας έχουν αποποιηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η εταιρία Zope ή οι συντελεστές της να θεωρηθούν υπεύθυνοι για καμία άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, παραδειγματική ή επακόλουθη ζημία. Όπως και να προκληθεί και με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης είτε σε συμβόλαιο, αντικειμενική ευθύνη ή αδίκημα που προκύπτουν από οποιονδήποτε τρόπο από την χρήση αυτού του λογισμικού ακόμα και αν προειδοποιείται η πιθανότητα τέτοιας ζημίας.

  Unlicense[επεξεργασία]

  Say No to copyright!

  Τι είναι η Unlicence;

  Το Unlicence είναι ένα πρότυπο άδειας για την αποποίηση του συμφέροντος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα λογισμικό. Με άλλα λόγια είναι ένα πρότυπο για την αφιέρωση του λογισμικού στο κοινό. Συνδυάζει το μοτίβο της αποποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας του επιτυχημένου project SQLite για το κοινό με την δήλωση χωρίς εγγύηση από την ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια MIT/X11.

  Γιατι να χρησιμοποιήσει κάποιος την άδεια Unlicence;

  Οι δημιουργοί του απαντούν: “Επειδή έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από το να πλουτίζει δικηγόρους ή να επιβάλλει ασήμαντους περιορισμούς για τους χρήστες του λογισμικού του. Πόσες φορές έχει εγκαταλειφθεί η αξιοποίηση ή και η συμβολή σε μια βιβλιοθήκη λογισμικού μόνο και μόνο επειδή η άδεια ανοιχτού κωδικά του δεν είναι συμβατή με την προσωπική προτίμηση του προγραμματιστή για τον ανοιχτό κώδικα; Πόσες πολύτιμες ώρες της ζωής του έχει περάσει συζητώντας για το πώς να αδειοδοτήσει το λογισμικό του, ή ανησυχεί για τη συμβατότητα των αδειών με άλλο λογισμικό. Ποτέ δεν θα πάρει πίσω αυτές τις ώρες. Αλλά εδώ είναι η ευκαιρία για να ξεκινήσει η μείωση των απωλειών. Η ζωή είναι πολύ σύντομη, ας επιστρέψουμε στον προγραμματισμό.”

  Σε ένα λογικό κόσμο, θα χρειαζόταν μόνο οι δύο πρώτοι παράγραφοι του κειμένου της άδειας Unlicence, καλύτερα είναι όμως να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το κείμενο. Υπάρχει όμως η ελευθερία να μην χρησιμοποιηθεί η τελευταία σειρά που περιέχει του υπερσυνδέσμου της ιστοσελίδας αν αυτό είναι στην προτίμηση του προγραμματιστή. Παραδοσιακά θα έβαζε κάποιος τη δήλωση της άδειας σε ένα αρχείο με το όνομα COPYING (αντιγραφή) ή LICENCE (άδεια). Βέβαια λόγω της μεγάλης απόστασης με την παραδοσιακή αδειοδότηση, προτείνεται να τοποθετηθεί σε ένα αρχείο με όνομα UNLICENCE. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα μπορέσει πιο εύκολα να βρεθεί επιτρέποντας να επαναχρησιμοποιηθεί ο κώδικας σε άλλα, χωρίς περιορισμούς ως προς το κοινό έργο. Για ένα πλήρη κατάλογο του λογισμικού που χρησιμοποιεί την άδεια λογισμικού Unlicence, αρκεί μια αναζήτηση στο Google την πρώτη σειρά της άδειας. Σκόπιμα διατυπώνεται μοναδικά η πρώτη γραμμή της, ώστε τα περισσότερα αποτελέσματα μιας αναζήτησης να σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την Unlicence.

  GNU Free Documentation License[επεξεργασία]

  Ο σκοπός αυτής της άδειας είναι να κατ αστήσει ένα χειρόγραφο, σημειωματάριο η οποιοδήποτε άλλο χρήσιμο και λειτουργικό έγγραφο ελεύθερο με την έννοια του να διαβεβαιώνει κάποιον για την ελευθερία ότι μπορεί να το αντιγράψει και να το αναδιανέμει με η χωρίς αλλαγές και διορθώσεις για κερδοσκοπικούς και μη σκοπούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί έναν τρόπο για τον συγγραφέα και τον εκδότη του κειμένου να παραμείνουν ονομαστικά σε αυτό χωρίς να θεωρούνται υπεύθυνοι για τις αλλαγές τρίτων ατόμων. Είναι παράλληλη με την GNU General Public License στο ότι κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς με την διαφορά ότι η μία αναφέρεται σε λογισμικό (General Public License) και η άλλη σε συγγράμματα (GNU Free Documentation License). Για να ισχύει αυτή η άδεια πρέπει να υπάρχει σε κάποιο βιβλίο ή κείμενο γραμμένη, και δηλώνει ότι το παρόν κείμενο μπορεί να διανεμηθεί και να τροποποιηθεί υπό τους όρους της. Ισχύει παγκόσμια με άπειρη διάρκεια και άμα αντιγράψεις, τροποποιήσεις ή διαμοιράσεις ένα έγγραφο στο οποίο υπάρχει αυτή η license τότε θεωρείτε ότι έχεις αποδεχτεί τους όρους της.

  Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια (ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ)

  Μια από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια είναι το free on-line λεξικό computing (FOLDOC) το οποίο αποτελεί ένα δωρεάν διαδικτυακό λεξικό στο οποίο μπορεί κανείς να βρεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη πληροφορική. Ιδρύθηκε από τον Denis Howe το 1985 και φιλοξενήθηκε από το Imperial College του Λονδίνου. Όμως τον Μάιο του 2015 η ιστοσελίδα ενημέρωσε τους χρήστες της πως πλέον δεν υποστηρίζεται από το Imperial College. Άξιο αναφοράς είναι και το ότι το free online λεξικό computing χρησιμιμοποιεί πληροφορίες απο άλλες ελεύθερες πηγές όπως το αρχείο Jargon.

  Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής που χρησιμοποιεί την παραπάνω άδεια χρήσης είναι το PlanetMath το οποίο ξεκίνησε την πορεία του όταν η δωρεάν online μαθηματική εγκυκλοπαίδεια MathWorld τέθηκε εκτός λειτουργίας για 12 μήνες εξαιτίας των ασφαλιστικών μέτρων που της επέβαλε η CRC Press.Επιπλέον η ιστοσελίδα έχει ως έδρα της μια μη κερδοσκοπική εταιρία την “PlanetMath.org.Ltd” και φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο του Waterloo. Το PlanetMath χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σύστημα δημιουργίας περιεχομένου το μοντέλο αρχής. Το μοντέλο αρχής αποτελεί ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι καθορίζουν ποιος μπορεί να τροποποιήσει, να προσθέσει και να αφαιρέσει το περιεχόμενο. Καταχωρήσεις μπορούν να επεξεργαστούν και να δημιουργήσουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμένοι χρήστες.

  Τέλος ο Rosetta Code δημιουργήθηκε απο τον Mike Mol το 2007 και αποτελεί ενα wiki το οποιο βασίζεται σε μια ιστοσελίδα η οποία περιέχει τισ εφαρμογές των αλγορίθμων. Παράλληλα ασχολείται και με την επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού που ενσκύπτουν σε ποικίλες γλώσσες προγραμματισμού.

  Άδεια Joomla(χαραλαμπος σετσιδης)(παμπορακης φωτης)[επεξεργασία]

  To Joomla™ είναι μία δωρεάν εφαρμογή ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου με τεράστιες δυνατότητες αλλά και με ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον εργασίας και διαχείρισης.Έχει συνταχθεί στην γλώσσα προγραμματισμού PHP για τη διαχείριση και τη δημοσίευση περιεχομένου στον ιστό (web) και ενδοδικτύων intranets χρησιμοποιώντας μια MySQL βάση δεδομένων.Ουσιαστικά είναι ένα CMS (Content Management System)έτοιμο προγραμματιστικά site στο οποίο ο καθένας δίνει τις δικές του ρυθμίσεις και μπορεί να επέμβει εμφανισιακά είτε βάζοντας δικά του templates(πρότυπα) είτε πειράζοντας μόνος του το πρότυπο που έχει. Η χρήση του Joomla είναι απολύτως δωρεάν.Ο χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το τροποποιήσει και να διερευνήσει τις δυνατότητές του με τη μοναδική υποχρέωση,να μην αφαιρέσει ή αλλοιώσει τα λογότυπα, ή να οικειοποιηθεί την εφαρμογή.

  Κάποια από τα χαρακτηριστικά του είναι:

  1. Πλήρης μηχανισμός διαχείρισης της βάσης δεδομένων της τοποθεσίας(site)
  2. Νέα, προϊόντα ή υπηρεσίες τμήματα και ενότητες πλήρως επεξεργάσιμα και εύχρηστα
  3. Οι θεματικές ενότητες μπορούν να προστεθούν από τους συντάκτες
  4. ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον browser για να "ανεβάσει" εικόνες στη δική του βιβλιοθήκη για χρήση σε οποιοδήποτε σημείο του site
  5. Αποτελεί δυναμικό πεδίο(Forum / Poll / Voting) για άμεσα επί τόπου αποτελέσματα
  6. Τρέχει σε Linux,FreeBSD,MacOSX server,[40] και AIX.

  Επίσης κάποιες από τις δυνατότητες του χρήστη με χρήση joomla είναι:

  1. Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
  2. Δικτυακός τόπος(Website) Πολιτικών Γραφείων
  3. Ε- shop ( Ηλεκτρονικό Κατάστημα)
  4. Δικτυακός τόπος(Website) προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών
  5. Ξενοδοχεία,on-line κρατήσεις
  6. Δικτυακός τόπος(Website) Συλλόγων – Οργανισμών
  7. Προσωπικοί Δικτυακοί τόποι(Websites)
  8. Ηλεκτρονικές εκδόσεις Περιοδικών και Εφημερίδων
  9. Πωλήσεις αυτοκινήτων
  10. Μεσιτικά Γραφεία
  11. Παρουσιάσεις και προβολή γεωγραφικών περιοχών ή ισοτόπων τοπικού χαρακτήρα

  Το όνομα "Joomla" είναι μια φωνητική γραφή της γλώσσας Σουαχίλι (Swahili) στην οποία η λέξη "jumla" σημαίνει "όλοι μαζί" ή "ως σύνολο". Επέλεξαν αυτό το όνομα για να αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Κοινότητας και την ομάδα ανάπτυξης του έργου. Η πρώτη έκδοση του Joomla (Joomla 1.0.0) ανακοινώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2005. Αυτή ήταν μια νέα ονομασία της έκδοσης Mambo 4.5.2.3 σε συνδυασμό με διορθώσεις κάποιον σφαλμάτων (bug) στο περιβάλλον διαχείρισης και στον κώδικα της ασφαλείας. Στη συνέχεια, για την πορεία ανάπτυξης του σχεδίου, οι προγραμματιστές του πυρήνα προβλέπουν ότι το Joomla 2.0 θα είναι ένα εντελώς ανανεωμένο και ξαναγραμμένο σε νέο κώδικα βασισμένο σε PHP 5.0.

  Το Joomla είναι ελεύθερο λογισμικό με κώδικα γραμμένο υπό την GNU GPL License. 'Παραδείγματα γνωστών εφαρμογών που χρησιμοποιούν την παραπάνω άδεια'(Φώτης)(Χάρης) http://hotelelgreco.com.gr


  Beach hotel Εl Greco

  Η ιστοσελίδα Beach hotel el Greco είναι μια δυναμική ιστοσελίδα και κυρίως είναι μια “εύκολη” και “κατανοητή” σελίδα για τον πελάτη διότι είναι φτιαγμένη από ένα εργαλείο το όποιο είναι πολύ εύκολο στην χρήση του δηλαδή μπορεί ο καθένας να φτιάξει την δίκια του ιστοσελίδα με ελάχιστες γνώσεις πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Φυσικά είναι φτιαγμένη σε joomla για την άμεση και εύκολη ενημέρωση της από τον πελάτη.

  To Joomla είναι ένα on-line σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε Web sites. H ευκολία του στη χρήση, και οι δυνατότητες επέκτασης που έχει το καθιστούν το δημοφιλέστερο CMS που υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές, δουλειά ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι να μπορεί κάποιος που δε γνωρίζει καθόλου από προγραμματισμό, να προσθέτει, να ανανεώνει και να αλλάζει το περιεχόμενο της σελίδας του χωρίς να χρειαστεί να γράψει ούτε μία γραμμή κώδικα. Αυτό κάνει το Joomla.

  Στην ουσία το joomla έχει ένα πλεονέκτημα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού σε site όπως αυτό http://hotelelgreco.com.gr που είναι ένα τουριστικό site όπου δεν χρειάζεται να είναι παρά πολύ περίπλοκο, αλλά εύκολο προς την χρήση από τον επισκέπτη δηλαδή να έχει μια εικονική ξενάγηση με φωτογραφικό υλικό που θα καλύπτει όλους τους χώρους στην συγκεκριμένη περίπτωση (του ξενοδοχείου) όπου εδώ μας βοηθάει το CMS ,διαφορές άλλες πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες-πελάτες και φυσικά να είναι εύκολο το να κάνει κάποιος μια κράτηση.

  Με τη μοναδική υποχρέωση μην αφαιρέσει ή αλλοιώσει τα λογότυπα, ή να οικειοποιηθεί την εφαρμογή αυτός ο όποιος θα χρησιμοποιήσει την άδεια χρήσης Joomla.

  Wordpress[επεξεργασία]

  Το WordPress είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα εργαλείο blogging και ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με βάση PHP και MySQL. Έχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως ένα plug-in αρχιτεκτονική και ένα πρότυπο σύστημα. Το WordPress χρησιμοποιείται σε περισσότερα από το 14,7% των 1.000.000 μεγαλύτερων ιστότοπων ιστοσελίδες όπως και του Αυγούστου 2011 διαχειρίζεται το 22% του συνόλου των νέων δικτυακών τόπων. WordPress είναι σήμερα το πιο δημοφιλές σύστημα blogging σε χρήση στο Web .

  Το WordPress πρωτοεμφανίστηκε το 2003 ως μια κοινή προσπάθεια του Matt Mullenweg και του Mike Little να δημιουργήσουν μια παραλλαγή (fork) του b2. Το όνομα WordPress το πρότεινε η Christine Selleck, μια φίλη του Mullenweg.

  Το 2004, οι όροι της άδειας χρήσης του ανταγωνιστικού λογισμικού Movable Type άλλαξαν από την Six Apart, και πολλοί από τους χρήστες του, με αρκετή επιρροή, μεταπήδησαν στο WordPress. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2009, η έκθεση μεριδίων αγοράς για τα Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Ανοικτού Κώδικα του 2009 είχε συμπεράνει ότι το WordPress ήταν το δυνατότερο όνομα στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα.

  Το WordPress έχει ένα σύστημα προτύπων ιστού το οποίο χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή προτύπων. Οι χρήστες του μπορούν να αλλάζουν τη θέση διαφόρων στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζονται κώδικα PHP ή HTML. Μπορούν επίσης να εγκαθιστούν και να αλλάζουν μεταξύ διαφόρων οπτικών θεμάτων. Μπορούν ακόμα να επεξεργαστούν τον κώδικα PHP και HTML στα οπτικά θέματα, προκειμένου να επιτύχουν προχωρημένες τροποποιήσεις. Το WordPress έχει επίσης δυνατότητα ενσωματωμένης διαχείρισης συνδέσμων, μόνιμους συνδέσμους οι οποίοι είναι φιλικοί προς τις μηχανές αναζήτησης, δυνατότητα ανάθεσης πολλαπλών κατηγοριών και υποκατηγοριών στα άρθρα, και υποστήριξη για ετικέτες στα άρθρα και τις σελίδες. Συμπεριλαμβάνονται επίσης αυτόματα φίλτρα, τα οποία παρέχουν προτυποποιημένη μορφοποίηση του κειμένου. Το WordPress υποστηρίζει επίσης τα πρότυπα Trackback και Pingback για προβολή συνδέσμων προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν συνδέσμους προς μια δημοσίευση ή άρθρο. Τέλος, το WordPress έχει μια πλούσια αρχιτεκτονική πρόσθετων λειτουργιών, η οποία επιτρέπει στους χρήστες και στους προγραμματιστές να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά του πέρα από τις δυνατότητες οι οποίες αποτελούν μέρος της βασικής εγκατάστασης. ΓΚΙΡΝΗΣ-ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Τμήμα της CNRI στην πολυτμηματική άδεια της Python[επεξεργασία]

  Η άδεια χρήσης CNRI δημιουργήθηκε από την Corporation for National Research Initiatives (CNRI) και απευθύνεται σε πρόσωπο ή τον οργανισμό δίνοντας πρόσβαση στον κώδικα του λογισμικού Python 1.6 beta και στο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης, όπως κυκλοφόρησε στο www.python.org στις 4 Αυγούστου 2000 ("Python 1.6b1"). Σύμφωνα με τους όρους της, η CNRI εξουσιοδοτεί μία μη αποκλειστική, δωρεάν και παγκόσμιας εμβέλειας άδεια για αναπαραγωγή, ανάλυση, δοκιμή, δημόσια εμφάνιση, δημιουργία παραγώγων, διανομή και γενικά χρήση της Python 1.6b1 είτε ατομικά είτε σε παράγωγη έκδοση.

  Σε περίπτωση που το πρόσωπο θέλει να δημιουργήσει έργο βασισμένο στην Python 1.6b1 ή σε κάποιο μέρος και θέλει να δημοσιοποιήσει το έργο αυτό, θα πρέπει να υποδείξει και στο υλικό τεκμηρίωσης πως έχει γίνει κάποια μορφοποίηση. Παράλληλα, απαγορεύει τη χρήση της σε περίπτωση που υπάρξει διαμάχη με πνευματικά δικαιώματα άλλων ατόμων και δεν αποδέχεται τη χρήση της σε εμπορικό προϊόν ούτε τη διαμόρφωσή της για οποιονδήποτε σκοπό. Η CNRI δηλώνει εξαρχής πως δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια μπορεί να συμβεί στο έργο από τη διαμόρφωση ή τη διανομή της άδειας, εκφράζοντας την πιθανότητα να συμβεί κάτι αντίστοιχο και σε παράγωγα έργα.

  IBM Public Licence Version 1.0[επεξεργασία]

  H IBM Public Licence Version 1.0 είναι μία άδεια η οποία χορηγείται από έναν Cοntributor σε έναν παραλήπτη. Είναι μια μη αποκλειστική,παγκόσμια άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για να αναπαράγει,να προετοιμάζει,να εκθετει,να διανέμει και να εκτελεί δημόσια παράγωγα έργα σε μορφή source code και object code. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της παρούσας συμφωνίας κάθε Contributor χορηγεί στον παραλήπτη μια μη-αποκλειστική άδεια πατέντας/ευρεσιτεχνίας για να δημιουργήσει,να χρησιμοποιήσει,να πουλήσει,να προσφέρει,να εισάγει και να μεταφέρει την συμβολή του Contributor σε μορφή source code και object code.

  O παραλήπτης κατανοεί ότι δεν παρέχονται εγγυήσεις από κάθε Contributor ότι το πρόγραμμα δεν παραβιάζει την άδεια πατέντας η άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου φορέα. Κάθε Contributor αποποιείται κάθε ευθύνη προς τον παραλήπτη για αξιώσεις από κάθε άλλο φορέα που βασίζονται στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε παραλήπτης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την διασφάλιση οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Όσον αφορά τις απαιτήσεις ο Contributor μπορεί να επιλέξει να διανείμει το πρόγραμμα σε μορφή object code υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας και της άδειας χρήσης του. Όταν το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μορφή source code θα πρέπει: α) να διατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και β)ένα αντίγραφο της παρούσας συμφωνίας να περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του προγράμματος. Τέλος, κάθε Contributor πρέπει να προσδιορίσει τον εαυτό του ως τον δημιουργό αυτής της συνεισφοράς, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τους μετέπειτα παραλήπτες να προσδιορίσουν τον δημιουργό.

  Παραδείγματα Κουτής Στέφανος, Βασιλάκος Χαρίλαος

  Ένα από τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης IBM Public Licence Version 1.0 είναι το πρόγραμμα IBM Lotus Foundations Stare V 1.0. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα κατάλληλο δίκτυο ασφαλείας καταφέρνοντας να συνδέει όλα τα υποκαταστήματα. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και διαθέτει τρόπο αυτοδιαχείρισης και αυτό-ρύθμισης των παραμέτρων αυτόνομου διακομιστή. Επίσης διαθέτει αξιοπιστία και ασφάλεια με ένα μέρος του διακομιστή και βασίζεται στα Linux, ενώ είναι εύχρηστο. Μπορεί και αποθηκεύει τα ηλεκτρονικά δεδομένα λόγω το ότι δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας. Είναι εύκολο στην ανταλλαγή πληροφοριών,e-mail και ημερολογίων χρησιμοποιώντας το IBM Lotus Notes Domino. Επίσης, προστατεύει την επιχείρηση με τα ενσωματωμένα Firewall, Antivirus και Antispam. Τέλος ,βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας με εφαρμογές που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους. Επιπλέον ένα από τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν την άδεια χρήσης IBM Public license version 1.0 είναι το πρόγραμμα με όνομα IBM Rational Appscan Build Edition 7.9 . Το πρόγραμμα αυτό κάνει ελέγχους ασφαλείας των διαφόρων εφαρμογών προκειμένου να είναι βέβαιη η ασφάλεια των διαφόρων site.Το συγκεκριμένο προϊόν δίνει τη δυνατότητα επίλυσης όλων των τύπων δοκιμών ασφαλείας των εφαρμογών και οι δοκιμές αυτές χρειάζονται μεμονωμένες σαρώσεις από εξωτερικούς φορείς για να χρησιμοποιηθούν από διάφορους τύπους χρηστών όπως: προγραμματιστές εφαρμογών, ελεγκτές ασφαλείας αλλά και ανωτέρων διοικητικών στελεχών. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα IBM Rational AppScan Source Edition for Automation χρησιμοποιεί την άδεια χρήσης στην οποία αναφερόμαστε. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει ρύθμιση της Java AP που δίνουν τη δυνατότητα για επιπρόσθετη στήριξη στα πλαίσια που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές που διαθέτετε και σας παρέχει υποστήριξη για NET. Άλλα χρήσιμα εργαλεία του είναι οι ενημερώσεις διαχείρισης των χρηστών και οι διάφορες διορθώσεις λαθών.

  Βιβλιογραφία:

  http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/c7134e107cf0624e86256738007531d7/07057ed0a6ea5a728525771900430221?OpenDocument

  http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/c7134e107cf0624e86256738007531d7/dadd5d67044c02cf8525761600527374?OpenDocument

  http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24025840

  GNU Free Documentation License v1.3[επεξεργασία]

  Ο σκοπός αυτής της άδειας GNU είναι να κάνει ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλίο, ή άλλο λειτουργικό και χρήσιμο έγγραφο "δωρεάn" εξασφαλίζοντας στον καθένα την ελευθερία να το αντιγράφει και να αναδιανέμει,τροποποιεί, είτε εμπορικά είτε μη.Επίσης, αυτή η άδεια δίνει σον συγγραφέα και στον εκδότη έναν τρόπο για να πάρουν μία πίστωση για το έργο τους, αν και δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για τις τροποποιήσεις που γίνονται από άλλους.

  Αυτή η Άδεια είναι ένα είδος "copyleft", το οποίο σημαίνει ότι τα παράγωγα έργα του αρχικού εγγράφου πρέπει να είναι ελεύθερα με την ίδια έννοια.Η GNU General Public License συμπληρώνεται από αυτή, η οποία είναι μια άδεια copyleft σχεδιασμένη για ελεύθερο λογισμικό. Η άδεια αυτή έχει σχεδιαστεί προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουμε για τα εγχειρίδια ελεύθερου λογισμικού,μιας και το ελεύθερο λογισμικό χρειάζεται ελεύθερη τεκμηρίωση: ένα ελεύθερο πρόγραμμα θα πρέπει να έρχεται με εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες με το λογισμικό. Αλλά αυτή η άδεια δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια λογισμικου αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε γραπτό έργο, ανεξάρτητα από το θέμα ή εάν δημοσιεύεται ως τυπωμένο βιβλίο.Η άδεια αυτή συνιστάται κυρίως για εργασίες των οποίων ο σκοπός είναι η διδασκαλία ή αναφορά.

  Η άδεια GNU FDL μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα εξής:

  1.Η κατά λέξη αντιγραφή Μπορεί να αντιγράφεται και να διανέμεται το έγγραφο με οποιοδήποτε μέσο είτε εμπορικά είτε μη εμπορικά 2.Αντιγραφή σε ποσότητα Ζητείται, αλλά δεν ειναι υποχρεωτική η επικοινωνία με τους συντάκτες του εγγράφου πριν οποιοδήποτε αναδιανομή με μεγάλο αριθμό αντιγράφων, για να τους δώσει την ευκαιρία να παρέχουν μια ενημερωμένη έκδοση του εγγράφου. 3.Τροποποιήσεις Εάν η τροποποιημένη έκδοση περιλαμβάνει νέα εισαγωγικά τμήματα ή παραρτήματα που μπορούν να θεωρηθούν δευτερεύοντα τμήματα και δεν περιέχουν κανένα υλικό που αντιγράφεται από το Έγγραφο, μπορούν να υποδείχτουν μερικά ή όλα αυτά ως αμετάβλητα.Κι αυτό γίνεται με την προσθήκη των τίτλους τους στον κατάλογο αμετάβλητων τμημάτων με ειδοποίηση αδειών της τροποποιημένης έκδοσης του. Αυτοί οι τίτλοι πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από οποιουσδήποτε άλλους τίτλους τμημάτων. 4.Συνδυασμός εγγράφων Ο συνδιασμός των εγγράφων αυτών πρέπει να περιέχει μόνο ένα αντίγραφο αυτής της άδειας,και τα πολλαπλάσια αμετάβλητα τμήματα μπορούν να αντικατασταθούν με ένα ενιαίο αντίγραφο. 5.Συλλογές εγγράφων Μπορείτε να γίνει μια συλλογή αποτελούμενη από το έγγραφο και άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται με την ίδια άδεια,και να γίνει η αντικατάσταση των μεμονωμένων αντίγραφων αυτής της άδειας στα διάφορα έγγραφα με ένα ενιαίο αντίγραφο που θα συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή 6.Συσσωμάτωση με ανεξάρτητα έργα Μια σύνταξη του Εγγράφου ή των παραγώγων του με άλλα ξεχωριστά και ανεξάρτητα έγγραφα ή και εργασίες,πάνω σε έναν τόμο ενός μέσου αποθήκευσης ή διανομής,ονομάζεται "συσσωμάτωμα" 7.Μετάφραση Η μετάφραση θεωρείται είδος τροποποίησης, έτσι μπορεί να γίνει η διανομή μετάφρασης του εγγράφου υπό τους όρους περιτροποποίησης

  Βαγγέλης Πιτσέλης

  Lenovo[επεξεργασία]

  Η παρούσα Άδεια Χρήσης Lenovo (εφεξής «Άδεια») ισχύει για κάθε Προϊόν λογισμικού Lenovo που αποκτάτε, είτε είναι προ-εγκατεστημένο σε κάποιο προϊόν υλικού εξοπλισμού Lenovo είτε παρέχεται μαζί με το εν λόγω προϊόν, είτε το αποκτάτε ξεχωριστά είτε το μεταφορτώνεται (download) από έναν δικτυακό τόπο Lenovo ή τον δικτυακό τόπο τρίτου μέρους που έχει εγκρίνει η Lenovo. Ισχύει επίσης για όλες τις ενημερώσεις ή ενημερώσεις κώδικα (patches) σε αυτά τα Προϊόντα λογισμικού Η Lenovo θα σας παραχωρήσει την άδεια του Προϊόντος λογισμικού μόνο αν αποδεχθείτε την παρούσα Άδεια. Με τον όρο «Προϊόν λογισμικού» εννοούνται προγράμματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (είτε προ-εγκατεστημένα είτε παρεχόμενα ξεχωριστά) και το σχετικό υλικό για το οποίο χορηγείται άδεια χρήσης, όπως τεκμηρίωση.

  • Δικαιώματα

  Πρέπει να φυλάξετε το πρωτότυπο χρονολογημένο έγγραφο της συναλλαγής πώλησης, π.χ. απόδειξη, τιμολόγιο ή παρόμοιο έγγραφο, ως απόδειξη του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε το Προϊόν λογισμικού. Το έγγραφο της συναλλαγής διευκρινίζει το επίπεδο χρήσης που αποκτήσατε. Εάν δεν διευκρινίζεται επίπεδο χρήσης, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα μόνο αντίγραφο του Προϊόντος λογισμικού σε ένα μόνο προϊόν υλικού εξοπλισμού. Το έγγραφο της συναλλαγής σας αποτελεί επίσης απόδειξη του δικαιώματός σας να λάβετε τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις. Για Προϊόντα λογισμικού που έχουν προ-εγκατασταθεί, που περιλαμβάνονται ή που διανέμονται δωρεάν για χρήση σε κάποιο προϊόν υλικού εξοπλισμού Lenovo, το έγγραφο της συναλλαγής πώλησης για το προϊόν υλικού εξοπλισμού σας αποτελεί επίσης απόδειξη του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε το Προϊόν λογισμικού.

  • Άδεια

  Το Προϊόν λογισμικού είναι ιδιοκτησία της Lenovo ή ενός προμηθευτή Lenovo. Προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και χορηγείται άδεια για αυτό – δεν πωλείται. Η Lenovo σας παρέχει μια μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιείτε το Προϊόν Λογισμικού όταν το αποκτάτε νομίμως. Μπορείτε α) να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν λογισμικού μέχριτο επίπεδο χρήσης που διευκρινίζεται στο έγγραφο της συναλλαγής σας, και β) να κάνετε και να εγκαταστήσετε αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένου ενός εφεδρικού αντιγράφου (backup), για να υποστηρίξετε μια τέτοια χρήση. Οι όροιτης παρούσας Άδειας ισχύουν για κάθε αντίγραφο που κάνετε. Δεν πρέπει να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε τις προειδοποιήσεις για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα υπομνήματα περί ιδιοκτησίας. Εάν αποκτήσετε το Προϊόν λογισμικού ως αναβάθμιση προγράμματος, αφού εγκαταστήσετε την αναβάθμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν λογισμικού από το οποίο κάνατε την αναβάθμιση ούτε να το μεταβιβάσετε σε τρίτο μέρος. Θα εξασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε χρησιμοποιείτο Προϊόν λογισμικού (είτε με τοπική είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση), το πράττει μόνο για τη χρήση για την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί εσείς, και συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Άδειας. Δεν πρέπει να α) χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε ή διανείμετε το Προϊόν λογισμικού, εκτός εάν προβλέπεται στην παρούσα Άδεια, β) να προβείτε σε αντίστροφη συμβολομετάφραση (reverse assemble), αντίστροφη μεταγλώττιση (reverse compile), ή με άλλο τρόπο να μεταφράσετε το Προϊόν λογισμικού, εκτός αν επιτρέπεται ρητά από το νόμο χωρίς τη δυνατότητα παραίτησης δυνάμειτης σύμβασης, ή 3) να παρέχετε υποάδειες, να νοικιάζετε ή μισθώνετε το Προϊόν λογισμικού. Η Lenovo δύναται να τερματίσειτην άδειά σας εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. Η Lenovo αν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Προϊόντος λογισμικού. Παραδείγματα: ΚΟΛΙΟΣ-ΜΠΑΛΑΝΟΣ

  • Παραδείγματα:

  Lenovo Companion

  Η εφαρμογή αυτή προορίζεται ως ενιαίο σημείο αναφοράς για να αποκτήσει ο χρήστης πρόσβαση στην τοποθεσία υποστήριξης, στο φόρουμ , στις τεχνικές συμβουλές (λύσεις) και στα βίντεο που σχετίζονται με τη συσκευή. Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί, μαζί με ένα χρήσιμο σύνολο διαγνωστικών εργαλείων για να ελέγξει ο χρήστης τις βασικές λειτουργίες της συσκευής. Η δυνατότητα να ελέγξει μεμονωμένα χαρακτηριστικά όπως η φωτογραφική μηχανή, η μηχανή ήχου, το μικρόφωνο εντός του διαγνωστικού είναι δυνητικά χρήσιμες για την επικύρωση ότι το υλικό λειτουργεί σωστά, εάν ο ήχος /το βίντεο δεν λειτουργεί σε άλλες εφαρμογές.

  Lenovo QuickControl

  Το Lenovo QuickControl επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τον υπολογιστή του από απόσταση με το smartphone του. Έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το ποντίκι, να εισάγει κείμενο, ταινίες ελέγχου και μουσική, να κάνει παρουσιάσεις και πολλά άλλα. Απαιτεί ένα app-σύντροφος το οποίο τρέχει στο ThinkPad.

  Το Lenovo QuickControl συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω Bluetooth και μπορεί να ελέγξει τον αντίστοιχο υπολογιστή χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις.

  Για να ελέγξει ο χρήστης τον υπολογιστή σε ένα τοπικό ασύρματο δίκτυο, πρέπει να βεβαιωθεί ότι το smartphone και ο υπολογιστής του είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο και στη συνέχεια να τα συνδέσει με άνοιγμα της εφαρμογής Lenovo QuickControl στο smartphone του και σάρωση του QR Code που βρίσκεται στο σύντροφο-app του Lenovo QuickControl στον υπολογιστή του. Ή, εάν τόσο ο υπολογιστής όσο και το smartphone υποστηρίζει το NFC, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το smartphone στο NFC του υπολογιστή του. Η σύνδεση γίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα αυτόματα.

  REACHit

  Το REACHit επιτρέπει στον χρήστη να βρει και να διαχειριστεί όλα τα αρχεία του, ανεξάρτητα από το πού είναι αποθηκευμένα. Η σύνδεση γίνεται σε Windows και Android συσκευές μαζί με πολλαπλούς λογαριασμούς Cloud για την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα αρχεία όταν χρειάζεται.

  Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, όπου και αν βρίσκονται - στο cloud ή σε συσκευές. Διαμοιρασμός φωτογραφιών, επεξεργασία εγγράφων, αναζήτηση αρχείων, και μετακίνηση αρχείων μεταξύ των τοποθεσιών.

  Το REACHit είναι ο ευκολότερος τρόπος για την εύρεση και οργάνωση φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής και εγγράφων που υπάρχουν στη συσκευή ή στο cloud.

  Πηγη:https://play.google.com/store/apps/developer?id=Lenovo+Inc.

  Διαφάνειες – Εκπαιδευτικό Υλικό[επεξεργασία]

  Άδειες Χρήστης

  Παραπομπές[επεξεργασία]

  1. debian.org "What Does Free Mean? or What do you mean by Free Software?"
  2. Apache License, Version 2.0
  3. Apache License
  4. The Apache License (v2)
  5. [tldrlegal.com] http://www.tldrlegal.com/license/apple-public-source-license-2.0-(apsl)
  6. [apple.wikia.com] http://apple.wikia.com/wiki/Apple_Public_Source_License)
  7. [gnu.org] http://www.gnu.org/philosophy/historical-apsl.html
  8. [gnu.org] http://www.gnu.org/philosophy/apsl.html
  9. http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
  10. http://www.eclipse.org/legal/eplfaq.php
  11. http://opensource.org/licenses/eclipse-1.0.php
  12. http://opensource.org/licenses/eudatagrid.php
  13. http://www.eu-datagrid.org/
  14. http://www.fontco.com/font-info3/info-images/info-ds-digital.gif
  15. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r4/index.jsp?topic=%2Frzahc%2Frzahcswslpsze.htm
  16. http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/digdoc.html
  17. Μοντέλο αναφοράς OSI
  18. http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
  19. w:Πνευματική ιδιοκτησία
  20. w:Ευρεσιτεχνία
  21. w:Πηγαίος κώδικας
  22. en:w:Lucent
  23. http://opensource.org/licenses/mitrepl
  24. http://en.wikipedia.org/wiki/Mitre_Corporation
  25. http://opensource.org/licenses/NGPL
  26. Εθνικός χρόνος από το Ινστιτούτο Μετρολογίας
  27. Network Time Protocol
  28. [http://opensource.org/licenses/NTP NTP License (NTP)]
  29. http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/copyright.html
  30. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  31. http://opensource.org/licenses/OCLC-2.0
  32. http://www.oclc.org/global/default.htm
  33. http://en.wikipedia.org/wiki/OCLC  Εξωτερικοί σύνδεσμοι[επεξεργασία]

  Προειδοποίηση: Το τμήμα αυτό χρειάζεται επιμέλεια. Δεν επιτρέπονται οι γυμνοί σύνδεσμοι


  Nokia Open Source License v 1.0.a[επεξεργασία]

  Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας, η Nokia παρέχει το παρόν σε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια που υπόκειται σε τρίτες αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας.Η εφαρμογή της άδειας γίνεται με τις τροποποιήσεις τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ή με αυτές που συνεισφέρονται από τους όρους της παρούσας άδειας,συμπεριλαμβανομένου και αυτές χωρίς περιορισμό.Η έκδοση του πηγαίου κώδικα του λογισμικού που καλύπτεται μπορεί να διανεμηθεί μόνο υπό τους όρους της παρούσας άδειας ή σε μελλοντική έκδοση της παρούσας άδειας που θα μπορεί να δημοσιεύει αναθεωρημένες ή και νέες εκδόσεις που στη κάθε έκδοση θα δίνεται ένας διακριτικός αριθμός.Μπορούμε να περιλάβουμε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας με κάθε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα που διανέμετε.Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε όρους σε οποιαδήποτε έκδοση πηγαίου κώδικα που μεταβάλλει ή να περιορίζει την ισχύουσα έκδοση της παρούσας άδειας ή δικαιώματα των δικαιούχων.Ένα κλειστό λογισμικό έχει δημοσιευθεί σε μία συγκεκριμένη έκδοση της άδειας,που μπορούμε πάντα να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω έκδοσης.Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιο λογισμικό που καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους της κάθε μεταγενέστερης έκδοσης της άδειας που δημοσιεύεται από τη Nokia. Κανείς εκτός από τη Nokia δεν διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που ισχύουν για το κλειστό λογισμικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας άδειας.Κάθε τροποποίηση,θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση των αλλαγών που κάνουμε για να δημιουργήσουμε την εγκυρότητα στην ημερομηνία των οποιωνδήποτε αλλαγών.Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την εμφανή δήλωση ότι η τροποποίηση προέρχεται,άμεσα ή έμμεσα,από το αρχικό λογισμικό που παρέχεται από τη Nokia και περιλαμβάνει το όνομα της στον πηγαίο κώδικα και σε οποιαδήποτε ειδοποίηση σε μία εκτελέσιμη έκδοση ή σχετική τεκμηρίωση στην οποία μπορούμε να περιγράψουμε την καταγωγή ή την κυριότητα του λογισμικού. Μεταξύ της Nokia και των χορηγών,κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για τις απαιτήσεις και τις ζημίες που προκύπτουν,άμεσα ή έμμεσα,από τη χρήση των δικαιωμάτων της βάσης της παρούσας άδειας και συμφωνεί να συνεργαστεί με τη Nokia και να διανείμει συντελεστές τέτοιας ευθύνης στη δίκαιη βάση της άδειας.Τίποτα στο παρόν δεν προορίζεται ή δεν θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή οποιασδήποτε ευθύνης.

  LaTeX Project Public License 1.3c (LPPL-1.3c)[επεξεργασία]

  Η δημόσια άδεια προγράμματος LaTeX (LPPL) είναι μία άδεια βάσει της οποίας διανέμονται πακέτα .Πιο συγκεκριμένα,η LaTeX είναι μία γλώσσα δημιουργίας εγγράφων που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα στοιχειοθεσίας TeX αλλα είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο ωστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς αυτό.Το σύστημα TeX δημιουργήθηκε απο τον Donald Knuthεπιστήμονα της πληροφορικής αλλα και καθηγητή πανεπηστιμίου.Έχει ως στόχο την συνγραφή βιβλίων υψηλής ποιότητας δίνοντας ταυτόχρονα τα ίδια αποτελέσματα σε όλους τους υπολογιστές.Επιπρόσθετα η LaTeX χρησημοποιήται κυρίως για έγγραφα επιστημονικού επιπέδου ανεξαρτήτου μεγέθους, ενω ο δημιουργητής της είναι ο νικητής του Turing Award 2013 Leslie Lamport.Μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα στην πλήρη έκδοση της και για αυτό χαρακτηρίζεται ως free software.Η νεότερη έκδοση της LaTeX (LPPL) είναι η 1.3c η οποία δόθηκε στην κυκλοφορία στις 05-04-2008.Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος κατασκευαστής της άδειας είναι το LaTeX project.Η LaTeX (LPPL) μπορεί να αξιοποιηθεί για κάθε εργασία της οποίας ο χρήστης κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα και επιθυμεί να την προωθήσει όπου αυτός επιλέξει.

  Επιπλέον,παρέχονται συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες μπορεί μοιραστεί και να τροποποιηθεί ένα έργο αλλά και τον τρόπο διανομής του εκάστοτε τροποποιημένου εγγράφου.Ειδικότερα ο συνολικός αριθμός των συνθηκών είναι 12 αλλά είναι αρκετά εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τις σημαντικότερες.Για παράδειγμα καμία δραστηριότητα πέρα απο την διανομή ή την τροποποίηση ενός έργου δεν είναι αποδεκτή στην υπάρχουσα άδεια, ενώ αν κάποιος δεν είναι συντηρητής του έργου διατηρείται το δικαίωμα να διανέμεται το παράγωγο έργο υπό κάποιες προυποθέσεις, εκτός και αν ο τρέχον συντηρητής τις έχει αφαιρέσει.

  Σημαντικό γνώρισμα της άδειας είναι ό,τι δεν παρέχει εγγύηση για το έργο.Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή βλάβης, το κόστος επισκευής η επιδιόρθωσης επιβαρύνει τον χρήστη και ο δημιουργός του έργου δεν φέρει καμία ευθύνη.Υπάρχει δυνατότητα παρουσίας εγγύησης εφόσον προστεθεί γραπτώς από τον δημιουργό.

  Εάν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου δηλώσει ρητά ότι το έργο μπορεί να διατηρηθεί μόνο από εκείνον, το έργο χαρακτηρίζεται ‘’ author-maintained ’’ Tο έργο χαρακτηρίζεται ‘’ maintained’’ όταν ο διατηρητής έχει δηλώσει πως δέχεται αναφορές σχετικά με βλάβες και σφάλματα.Παρόλα αυτά, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει κάποια ενέργεια για να τις διορθώσει. Το έργο αλλάζει κατάσταση από “maintained” σε “unmaintained” όταν δεν υπάρχει διαχειριστής ή είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί του.

  Πηγές:

  https://www.latex-project.org/lppl/lppl-1-3c/

  https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX_Project_Public_License
  https://el.wikipedia.org/wiki/LaTeX
  https://en.wikipedia.org/wiki/License
  https://ctan.org/license/lppl1.3
  https://en.wikipedia.org/wiki/TeX
  https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_Award
  

  OSET Public License version 2.1[επεξεργασία]

  Η συγκεκριμένη άδεια προσδιορίζει τα δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, διαμοιρασμού, ανακατανομής και τροποποίησης του λογισμικού ElectOS.Οποιοσδήποτε κάνει χρήση των δικαιωμάτων της άδειας ή μέρους αυτής είναι υποχρεωμένος κατα αυτόν τον τρόπο να αποδεχτεί τους όρους άδειας χρήσης.Εαν δεν αποδέχεται κάποιον ή καποιους εξ αυτών τότε δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο λογισμικό.

  Η άδεια ανοιχτού κώδικα OSET δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2006 απο το ίδρυμα ανοιχτού κώδικα τεχνολογίας εκλογών, με σκοπό την επίλυση κάποιων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στην Αμερική απο το 2000 και έπειτα.Τότε ήταν που στις περισσότερες πολιτείες εγκαταστήθηκαν μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με επιθυμητό αποτέλεσμα την διευκόλυνση των πολιτών.Παρ'όλα αυτά υπήρξαν πολλές δυσκολίες στην λειτουργία αλλα και στην ασφάλεια των εκλογών.Τα παραπάνω προβλήματα ήταν οι παράγοντες που αποτέλεσαν το έναυσμα του ιδρύματος να δημιουργήσει την προαναφερθήσα άδεια χρήσης ώστε να υπάρξει αναβάθμιση της ασφάλειας, εγκυρότητας και της επαληθευσιμότητας στα ηλεκτρονικά εκλογικά συστήματα.

  Βέβαια οι συγκεκριμένες ενέργειες του ιδρύματος δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για σχεδόν και μια δεκαετία αργότερα.Στα τέλη του 2015 και συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου το ίδρυμα έθεσε σε ισχύ την μέχρι και σήμερα τελευταία έκδοση του OSET-PL 2.1 η οποία έλυσε πληθώρα προβλημάτων και πρόσφερε σταθεροποίηση στο ηλεκτρονικό εκλογικό σύστημα.Η έκδοση OSET-PL 2.1 βασίστηκε στην Mozilla Public Licence (MPL 2.0).

  Το ίδιο το Ινστιτούτο οφείλει την ύπαρξη του σε ένα start-up το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως απο τους οραματιστές Mitch Kapor, Alecs Totic, και Matt Mullenweg.Κύρια βοήθεια ανάπτυξης αυτής της άδειας χρήσης αποτέλεσε το μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα TrustTheVote.Το οποίο κίνημα εκτός της ίδιας της εταιρείας παροτρύνει να συμμετέχουν και πολίτες, καθώς είναι μία Open Source License.

  Πηγες: