Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Διεθνής Εμπειρία στην Υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ

Από Βικιβιβλία
Προειδοποίηση: Αυτή η σελίδα χρειάζεται επιμέλεια

Ευρωπαϊκή Ένωση και Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες[επεξεργασία]

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 παρατηρείται “ψηφιοποίηση” της οργάνωσης και διοίκησης του Δημόσιου Τομέα καθώς και αυξανόμενη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Μaastrich στην Ολλανδία που διεξήχθη σε δείγμα 12 χωρών το 49% των τοπικών διοικήσεων χρησιμοποιεί "ΕΛ/ΛΑΚ".

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από καιρό αναγνωρίσει την αξία του ανοιχτού λογισμικού και το προωθεί "ενεργά". Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, όπως χρηματοδότηση μελετών και σύσταση ομάδων εργασίας. Ειδικά για τον Δημόσιο Τομέα, υπάρχει το Πρόγραμμα IDA "Electronic Interchange of Data between Administrations", που σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού λειτουργεί Παρατηρητήριο για το Ελεύθερο Λογισμικό, ενώ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα νέο εξειδικευμένο κόμβο με στόχο να παρέχει πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες για το ελεύθερο λογισμικό. Επίσης η Eurostat ανέπτυξε ένα σύστημα εργαλείων διαλειτουργικότητας καθώς και ένα σύνολο από πρότυπα για τη μορφή τους. Τόσο τα πρότυπα όσο και η πλειονότητα των εργαλείων αδειοδοτήθηκαν με την άδεια EUPL (Ευρωπαϊκή Άδεια Δημόσιας Χρήσης). Πολλές χώρες, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του ανοικτού λογισμικού, όχι μόνο χρησιμοποιούν αλλά και προωθούν, μέσω κανονισμών-διατάξεων, τη χρήση του. Σε εθνικό επίπεδο, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των κυβερνήσεων έχει προβεί σε κινήσεις ενσωμάτωσης του ΕΛ/ΛΑΚ στον κρατικό μηχανισμό. Τα παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, ωστόσο αποτυπώνουν με ακρίβεια τις διεθνής τάσεις ως προς την υιοθέτηση του "ΕΛ/ΛΑΚ".

Μάλτα[επεξεργασία]

Η κυβέρνηση της Μάλτας εξέδωσε μια "ντιρεκτίβα" η οποία έχει σαν στόχο την υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ από το Δημόσιο Τομέα της και την χρήση της EUPL(Ευρωπαϊκή Άδεια Δημόσιας Χρήσης) από τις "υπηρεσίες" της. Οι οδηγίες της εν λόγω "ντιρεκτίβας" ενημερώνουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και κλειστού λογισμικού κώδικα που εν μέρει είναι βασισμένο σε ανοιχτού κώδικα τεχνολογίες όπως τις γλώσσες προγραμματισμού, τις βιβλιοθήκες, βοηθητικά εργαλεία και τμήματα λογισμικού. Επίσης η κυβέρνηση της Μάλτας εξετάζει μόνο ανοιχτό λογισμικό που είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα μαζί με μια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Ο πηγαίος κώδικας και τα σχόλια του θα πρέπει ιδανικά να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που απαιτείται μετάφραση στην Μαλτέζικη γλώσσα κάποιου ανοιχτού κώδικα προγράμματος η κυβέρνηση επιδιώκει την συνδρομή του Government of Malta Open Source End User Group. Οι όποιοι κίνδυνοι και ευθύνες εμφανιστούν για λογισμικό ανοιχτού κώδικα λαμβάνονται υπόψη από τον προϊστάμενο του οργανισμού που υιοθετεί το εν λόγω λογισμικό. Η κυβέρνηση οφείλει να υιοθετήσει Ελεύθερο Λογισμικό με άδεια που είναι σύμφωνη με τον ορισμό Ελεύθερου Λογισμικού του Free Software Foundation. Η ρήτρα αυτή αποκλείει ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του εμπορικού λογισμικού που έχει ήδη αποκτηθεί.

Ηνωμένο Βασίλειο[επεξεργασία]

Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση στην υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο Τομέα τόσο με πρωτοβουλία των τοπικών διοικήσεων (όπως, για παράδειγμα, αυτών του "Birmingham","Welsh","Bristol") όσο και κεντρικά με έκδοση σειράς εγγράφων αναφορικά με το λογισμικό ανοικτού κώδικα ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή μεταξύ αυτού και κλειστού λογισμικού καθώς και να διασαφηνισθεί η λειτουργία του. Επίσης το υπουργείο μεταφορών της χώρας μετέφερε τις υπηρεσίες του σε πλατφόρμα "ΕΛ/ΛΑΚ". Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστήμιου Warwick, η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στον τομέα της δημόσιας υγείας θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση των εξόδων καθώς και αύξηση της ηλεκτρονικής "ηλεκτρονικής ασφάλειας". Τέλος, το τμήμα εργασίας και συνταξιοδότησης χρησιμοποιεί δοκιμαστικά 1000 υπολογιστές "ΕΛ/ΛΑΚ". Σύμφωνα με τον George Osborne (UK’s Shadow Chancellor) η χώρα θα μπορούσε να εξοικονομήσει 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τη χρήση "ΕΛ/ΛΑΚ".

Σκωτία[επεξεργασία]

Η κυβέρνηση της Σκωτίας-χρηματοδοτούμενος οργανισμός,πρόσφατα αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα διαχείρησης περιεχομένου (CMS)και ένα ανοιχτού κώδικα συσχέτισης πελατών(CMR).Αυτό έγινε με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS), πρότυπο που παρέχει την ελευθερία της απόκτησής του και της τροποποίησής του. Παραδοσιακά ΛΑΚ κατέλαβαν τα εδάφη του λειτουργικού συστήματος Linux και υποδομών(Apache Web Server)αλλά είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμο για εταιρικές εφαρμογές όπως τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρηματικών στοιχείων συμπεριφοράς(ERP)και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων(CRM). Oι εταιρείες της Σκωτίας προσφέρουν τα έσοδά τους στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Σκωτία πραγματοποίησε αλλαγές με αντίκρυσμα την μείωση του υπολογισμού στην <<οικονομία των κλάδων>>. Πλέον δεν εξάγονται μόνο τα εισοδήματα αδειών αλλά και τα κέρδη υπηρεσιών.Η αλλαγή αυτή προκάλεσε στον αναδυόμενο σκωτσέζικο τομέα της ΙΤ, να κατασκευάσει ένα νέο είδος επιχείρησης βασισμένο στην τελειότητα της γνώσης και υπηρεσιών η οποία κάνει χρήματα από κάτι που είναι ελεύθερο.[1]

Νορβηγία[επεξεργασία]

Η Νορβηγική δημόσια τηλεόραση Norsk Rikkringkasting (NRK) προχώρησε στην υιοθέτηση του Open Document Format γνωστού και ως "ODF", ενώ το 2009 πρότεινε στις Νορβηγικές δημόσιες υπηρεσίες να διατηρούν αρχεία βίντεο χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά Ogg Vorbis, FLAC και Ogg "Ogg Theora". Επιπλέον, το υπουργείο τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές διαχείρισης εκδόσεων και υλοποιεί σε ΕΛ/ΛΑΚ το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που "αναπτύσσει". Επίσης, η εθνική χαρτογραφική υπηρεσία μεταφέρει το χαρτογραφικό της σύστημα σε ΕΛ/ΛΑΚ, κίνηση που αποφέρει κέρδος μεγαλύτερο από 250.000 ευρώ το "χρόνο". Ακόμη, το υπουργείο παιδείας προχώρησε στη δημιουργία του skolelinux ΕΛ/ΛΑΚ λειτουργικού με στόχο τη χρήση στα σχολεία της χώρας με "θετικά αποτελέσματα".

Γαλλία[επεξεργασία]

Μία δεκαετία πρίν, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, άρχισαν να πειραματίζονται με λογισμικό ανοιχτού κώδικα αλλά η Γαλλία, ήταν η μόνη που το υποστήριζε διαρκώς στον κυβερνητικό αλλά και τον εκπαιδευτικό τομέα. Η Γαλλική Κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2006 είπε πως θα έκανε το Παρίσι, κέντρο υπεροχής για την ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα, με στόχο την ανάπτυξη μίας ασφαλούς και επικερδούς βιομηχανίας ανοιχτού λογισμικού. Όλοι συμφωνούν πως η Γαλλία προσφέρεται στον τομέα αυτόν περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Το γνωστό OW2 Consortium, μία μη κερδοσκοπική διεθνή κοινοπραξία για την παραγωγή εφαρμογών web και grid, έχει της ρίζες της εκεί. Η αγορά λογισμικού ανοιχτού κώδικα το 2009 αναπτύχθηκε κατά 33 %, με κύκλο εργασιών το 1,47 δις ευρώ, και με πρόβλεψη για αύξηση 30% το 2010. Η Γαλλική αστυνομία εξοικονόμησε εκατομμύρια δολάρια μεταφέροντας την υποδομή του λογισμικού της από Microsoft Windows σε Ubuntu. Η μετάβαση ξεκίνησε το 2005 με την αντικατάσταση του Microsoft Office με το OpenOffice.org, του IE από τον Firefox και το 2006 το Microsoft Windows με το Ubuntu. Σε πρώτη φάση μεταφέρθηκαν 5000 PC, στο τέλος του 2006 15000 με στόχο να μεταφερθούν όλοι οι υπολογιστές του σώματος 90000, εώς το τέλος του 2015. Σύμφωνα με Αξιωματικό της Αστυνομίας, η μετακίνηση από Microsoft XP σε Vista δε θα προσέφερε τίποτα παραπάνω, ενώ θα απαιτούσε εκπαίδευση[1]. Όμως η μετακίνηση από Microsoft XP σε Ubuntu ήταν πιο εύκολη. Με αυτήν την κίνηση, υπήρξε εξοικονόμηση χρημάτων από τις άδειες χρήσης, ευκολότερη συντήρηση, πληθώρα προσφερομένων εφαρμογών καθώς και παραμετροποίηση των υπολογιστών Η μόνη διαφορά ήταν στον τρόπο παρουσίασης των εικόνων και στα προσφερόμενα παιχνίδια. Τα παιχνίδια δεν ήταν η προτεραιότητα της αστυνομίας. Στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, οι σταθμοί εργασίας είναι εξοπλισμένοι με Linux και openoffice.org, με firefox και e-mail ανοιχτού λογισμικού.

Γερμανία[επεξεργασία]

Στη Γερμανία, εκτός από τις κυβερνητικές δηλώσεις που είναι θετικές ως προς τη χρήση ανοιχτού "λειτουργικό", το υπουργείο οικονομικών υποστηρίζει τη συγγραφή και εξάπλωση ανοικτού κώδικα μέσω του OS-II. Σε τοπικό επίπεδο, η πόλη του Μονάχου προωθεί ενεργά το ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικότερα, υιοθετεί το ΕΛ/ΛΑΚ με την χρήση αποκλειστικά https://joinup.ec.europa.eu/news/mayor-munich-eu-laptops-should-have-libreoffice-or-openoffice "ανοιχτού λογισμικού" στους περιηγητές διαδικτύου, στις σουίτες εφαρμογών γραφείου και στα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υπολογιστές του Δημόσιου Τομέα (6000 υπολογιστές), αλλά και με τη σταδιακή μεταφορά του 80% αυτών σε λειτουργικό ανοικτού κώδικα, την ανάπτυξη του οποίου "χρηματοδοτεί". Η πόλη Schwäbisch Hall ολοκλήρωσε το 2005 τη μεταφορά των πληροφοριακών της συστημάτων σε "ΕΛ/ΛΑΚ". Σημαντική είναι η μεταφορά μέρους των υπολογιστών της εθνικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής ασφάλειας σε ΕΛ/ΛΑΚ, κίνηση που ακολούθησε και η "εθνική υπηρεσία αλλοδαπών". Επίσης, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετέφερε όλες τις λειτουργίες τις που δε σχετίζονται με ανθρώπινο δυναμικό (backoffice) σε "ΕΛ/ΛΑΚ". Άλλη μια υπηρεσία που ακολούθησε αυτό το παράδειγμα είναι το "εθνικό κτηματολόγιο", καθώς και το "εθνικό ίδρυμα ασφαλίσεων" και η "εθνική επιτροπή μονοπωλίων" .

Φινλανδία[επεξεργασία]

Στο Ελσίνκι, το πιλοτικό πρόγραμμα της κλειστής σουίτας εφαρμογών γραφείου, που χρησιμοποιούνταν από τους υπάλληλους της πόλης, με την ΕΛ/ΛΑΚ έδειξε ότι το 75% από αυτούς ήταν ευχαριστημένοι με την δοκιμή του Ελεύθερου Λογισμικού στους φορητούς υπολογιστές τους [2]. Το πιλοτικό πρόγραμμα βασίζεται σε μια πρωτοβουλία της πόλης του Ελσίνκι μέλος του συμβουλίου της Γιοχάνα Sumuvuori. Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα είναι καλό για τη γενική ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, δεδομένου ότι αυτό το είδος λογισμικού καθιστά ταχύτερη και πιο ελεύθερη ανάπτυξη του λογισμικού. Την άνοιξη του 2011 το 71% των μελών του κοινοβουλίου απάντησε "ναι" στο ερώτημα αν το κράτος θα πρέπει να προτιμάει το Ελεύθερο Λογισμικό. Η Φινλανδία υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα για πολλά χρόνια. Το Φινλανδικό Υπουργείο Άμυνας χρησιμοποιούσε το GNU / Linux στο βασικό του σύστημα από το 2006, όπως και τα σχολεία της Φινλανδίας έχουν εξοικονομήσει σημαντικά ποσά από τη μετάβαση τους στο Linux.

Ελβετία[επεξεργασία]

Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο το 2001, κινήθηκε σε λειτουργικό σύστημα Solaris της Sun Microsystems, με το StarOffice ως έναν επεξεργαστή κειμένου. Η κίνηση αυτή ήταν αναγκαία, καθώς η ήδη αναπτυγμένη όλα-σε-μία πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Μέσω αυτού ήρθε η εισαγωγή των εφαρμογών ανοικτού κώδικα, όπως το Gnome και ο Firefox . Μεταξύ των στόχων ήταν η ανεξαρτησία και η εφαρμογή των ανοικτών προτύπων. Η λύση επεκτάθηκε στο νεοσύστατο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο το 2007. Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο χρησιμοποιούσε υπολογιστές για να διευκολύνουν την καθημερινή εργασία του, η οποία αποτελείται κυρίως από επεξεργασία εγγράφων και το χειρισμό αρχείων. Μέχρι το 2001 το δικαστήριο είχε μια ξεπερασμένη όλα-σε-ένα εφαρμογή. Το Δικαστήριο είδε έτσι την ανάγκη να εισαγάγει μια νέα υποδομή πληροφορικής που θα εξασφαλίσει βιώσιμα πρότυπα στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης που έγινε ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αναδείχθηκε ως πιο βιώσιμο από το ιδιόκτητο λογισμικό, ιδίως όσον αφορά την αυτονομία και μορφές αρχείων. Το 2001, το νέο σύστημα ΙΤ που τρέχει στο λειτουργικό σύστημα Solaris της Sun Microsystems εισήχθη. Με αυτό, επίσης, ήρθε η εισαγωγή της σουίτας γραφείου StarOffice, ο Firefox, και το Novell Evolution πρόγραμμα διαχείρησης e-mail, εκτός από άλλες πιο εξειδικευμένες εφαρμογές. Ο προϋπολογισμός του Δικαστηρίου παρέμεινε ο ίδιος με την εισαγωγή της νέας πληροφοριακής υποδομής το 2001. Το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ασκεί επίσης τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την επίβλεψη του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, μια μελέτη που αναφέρει ότι οι οικονομίες που προέκυψαν με τη χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα αντιστοιχούσε στο 5-10% των δαπανών πληροφορικής στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Ως εκ τούτου, είναι πολύ ωφέλιμο, και σίγουρα λειτουργεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Αυστρία[επεξεργασία]

Τα τελευταία επτά χρόνια, για λόγους ασφάλειας και κόστους, το αυστριακό κέντρο ορθοπεδικής Nuhr της πόλης Senftenberg λειτουργεί με ΕΛ/ΛΑΚ. Το ορθοπεδικό κέντρο λειτουργεί με διακομιστές ελεύθερης πηγής για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των αρχείων του και των υπηρεσιών εκτύπωσης. Οι κύριοι λόγοι που χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό είναι η καλύτερη ασφάλεια και η μείωση του κόστους. Το κέντρο υγείας ανανέωσε τους διακομιστές Linux που χρησιμοποιούσε και σήμερα χρησιμοποιεί Zarafa για το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το σύστημα Linux Server Univention για τη διαχείριση των δικαιωμάτων του χρήστη, την πρόσβαση σε αρχεία και τις πολιτικές ασφαλείας (υπηρεσίες καταλόγου). Το κέντρο βασίζεται επίσης σε ένα μείγμα του ανοιχτού κώδικα και ιδιόκτητα εργαλεία για την παρακολούθηση της ασφάλειας του δικτύου, φίλτρο spam και σάρωσης για ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Mε αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται συνολικά πάνω από σαράντα επιτραπέζιους υπολογιστές. Η εταιρία διανομής ελεύθερου λογισμικού SIEDL ανέλαβε το έργο αυτό. Έχτισε το δικό της διακομιστή με βάση στοιχεία ανοιχτού κώδικα που περιλαμβάνει το Debian Linux και δύο συστήματα για την παρακολούθηση των υπολογιστών και του δικτύου, το Icinga και το Nagios.

Δανία[επεξεργασία]

Το Υπουργείο της Δανίας είχε ανάγκη για υποστήριξη εγγράφων πολλαπλών μορφών και έτσι οδηγήθηκε στο ΕΛ/ΛΑΚ LibreOffice. Το LibreOffice είναι ένα ελεύθερο λογισμικό παραγωγής εγγράφων, αντίστοιχο με το επί πληρωμή Microsoft Office, που υποστηρίζει και αρχεία μορφής ODF. Οι δημόσιες διοικήσεις στην Δανία ήταν απαραίτητο να χειρίζονται τόσο αρχεία μορφής ODF όσο και τα αντίστοιχα αρχεία μορφής OOXML της Microsoft, και έτσι η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη. Η μετάβαση στο LibreOffice εξοικονόμησε στο Γραφείο Υποστήριξης Προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών περίπου 20.000 ευρώ ετησίως σε δαπάνες για ιδιόκτητες άδειες γραφείου που ήταν απαραίτητο να αγοραστούν πριν την αλλαγή. Το Γραφείο Yποστήριξης Προσωπικού χρησιμοποιεί λειτουργικά συστήματα Ubuntu Linux στους Η/Υ, που είναι και αυτά ΕΛ/ΛΑΚ και υποστηρίζουν το LibreOffice. Πέρα από τη διευκόλυνση των προβλημάτων του προϋπολογισμού η αλλαγή σε Ubuntu Linux και LibreOffice έχει ως στόχο να παρατείνει την ζωή των Η/Υ του γραφείου για 3 χρόνια. Για τη μετάβαση στο LibreOffice βοήθησε η υπηρεσία παροχής ελεύθερου λογισμικού Magenta.

Ισλανδία[επεξεργασία]

Όλες οι δημόσιες διοικήσεις στην Ισλανδία αυξάνουν τη χρήση των ΕΛ/ΛΑΚ. Η κυβέρνηση της χώρας ξεκίνησε πρόσφατα ένα σχέδιο διάρκειας ενός χρόνου έτσι ώστε όλοι οι κρατικοί θεσμοί να μεταβούν σε χρήση ελεύθερου λογισμικού. Ο στόχος του έργου είναι να παρακινήσει όλα τα δημόσια ιδρύματα και τα θεσμικά όργανα να χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό. Το έργο αυτό θα θέσει μία κοινή υποδομή για την αλλαγή σε ΕΛ/ΛΑΚ. Οι δημόσιες διοικήσεις θα εκτιμήσουν το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως εναλλακτική λύση από τη χρήση ιδιόκτητου λογισμικού. Αυτό θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, υπηρεσιών παροχής λογισμικού και της κοινότητας ελεύθερου λογισμικού της Ισλανδίας. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η ενημέρωση γύρω από τα ΕΛ/ΛΑΚ και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την χρησιμοποίηση τους και από άλλα θεσμικά όργανα. Η χρήση των ΕΛ/ΛΑΚ στην Ισλανδία γίνεται ήδη σε όλα τα Υπουργεία, στο Εθνικό Νοσοκομείο και στην πόλη του Ρέικιαβικ. Επίσης η πλειοψηφία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποιούν το Μoodle, ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Άλλοι δημόσιοι φορείς όπως η νεοσύστατη Επιτροπή Μέσων Ενημέρωσης λειτουργούν και αυτοί με ΕΛ/ΛΑΚ.

Ελλάδα[επεξεργασία]

Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη και ειδικότερα στον Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σχεδόν μηδενική. Η εισαγωγή του ΕΛ/ΛΑΚ στο Δημόσιο τομέα είναι σαφώς μια σύνθετη διαδικασία, και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός για το είδος του λογισμικού και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ώστε να καλύψει μακροπρόθεσμα τις ανάγκες του. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της e-Soft για το ποσοστό χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ο Apache είναι ο κυρίαρχος εξυπηρετητής δικτύου. Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ,κυρίως σε εφαρμογές υποδομής διαδικτύου αλλά και σε εργαστήρια υπολογιστών, όπως το ΤΕΙ Αθηνών και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελεύθερου λογισμικού είναι περιορισμένες σε αριθμό (Step,Interzone,Μακεδονικά Περιφερειακά). Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και άλλοι σημαντικοί φορείς συννέβαλαν στην επέκταση της χρήσης των εφαρμογών του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ιδρύωντας την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι μια εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης,του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον να διευκολύνει και να επιταχύνει την διείσδυση του ΕΛ/ΛΑΚ σε όλους εκείνους τους σημαντικούς τομείς που αναμένεται ότι η υιοθέτησή του μπορεί να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όπως επίσης έχει ως στόχο να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Τα περισσότερα οφέλη από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ είναι μακροπρόθεσμα και σχετίζονται με την ευρύτερη ανάπτυξη και ώθηση που αναμένεται να δώσει το ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η διασφάλιση της διατήρησης της διαχρονικότητας των κρατικών πληροφοριών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την χρήση ανοιχτών προτύπων. Τέλος, στην Ελλάδα υπάρχουν χρήστες ΕΛ/ΛΑΚ όπου συντονίζονται γύρω από δύο κύριες εθελοντικές προσπάθειες,την Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων LINUX και τον www.ellak.gr.

Κύπρος[επεξεργασία]

H Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΒΤΠ) ανέπτυξε το ιδρυµατικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ στο οποίο περιγράφεται η χρήση των αδειών Creative Commons.Οι Creative Commons είναι από τις πιο δημοφιλείς άδειες που επιτρέπουν τη διανομή έργων πνευματικής ιδιοκτησίας.Η ΒΤΠ για την επιλογή του λογισµικού ανοιχτού κώδικα συµβουλεύτηκε τις οδηγίες του DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research) και κατέληξε στο λογισµικό DSpace.Οι δηµοσιεύσεις που έχουν δοθεί στο ΚΤΙΣΙΣ αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του συντάκτη και είναι διαθέσιµες ελεύθερα στο διαδίκτυο κάτω από τους όρους της άδειας Creative Commons.


Ολλανδία[επεξεργασία]

Στην Ολλανδία, το νοσοκομείο IJsselland του Rotterdam άλλαξε το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης υλικού με το OpenERP "OpenERP (Enterprise Resource Planning)", ενώ στο Amsterdam ξεκίνησε τη μεταφορά των συστημάτων των οργανισμών κοινής ωφέλειας σε "ΕΛ/ΛΑΚ". Μια δεύτερη "έρευνα" του Maastrich σε 5 μικρού μεγέθους πόλεις δείχνει ότι, αν και το κόστος μετάβασης σε ΕΛ/ΛΑΚ είναι υψηλότερο σε σχέση με μετάβαση σε κλειστό λογισμικό, κυρίως λόγω των ανθρωποωρών που απαιτεί η διαδικασία (5%-25% αύξηση), το κέρδος από τη μετάβαση αυτή είναι σημαντικό (από 17.000 έως και 45.000 ευρώ). Το υπουργείο υποδομών εξέδωσε το 2003 το χαρτογραφικό σύστημα που ανέπτυξε βασιζόμενο σε ΕΛ/ΛΑΚ "εφαρμογές", ενώ σε τοπικό επίπεδο η πόλη Haren μετέφερε το υπολογιστικό της σύστημα σε ΕΛ/ΛΑΚ το "2005".

Ισπανία[επεξεργασία]

Στην Ισπανία, το ΕΛ/ΛΑΚ είναι εξαιρετικά διαδεδομένο καθώς, σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, το 90% του Δημόσιου Τομέα και 75% του ιδιωτικού το "χρησιμοποιεί". Επίσης, το υπουργείο δημόσιας διοίκησης αντικατέστησε το κλειστό λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές των 22 εξυπηρετητών που χρησιμοποιούσε με αντίστοιχους "ΕΛ/ΛΑΚ". Η περιοχή Εxtremadura παραχώρησε με άδεια GPL το λογισμικό που έφτιαξε για τη γεωγραφική ανάλυση της περιοχής "Sextante" και προχώρησε στην ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ λειτουργικού συνολικού κόστους 193.562 ευρώ για χρήση στον Δημόσιο Τομέα και την εκπαίδευση, κίνηση που απέφερε κέρδη 30 εκατομμύρια "ευρώ". Η περιοχή Extremadura πρόκειται για μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης και την πιο φτωχή στην Ισπανία, και το κέρδος από την υλοποίηση του σχεδίου μεταφοράς ΕΛ/ΛΑΚ της απέφερε κέρδος 30 εκατομμυρίων "ευρώ". OPEN CITIES και EUPL
Ένα από τα software που κυκλοφορούν είναι τo "OPEN CITIES" είναι μια λειτουργική και τεχνολογική λύση για την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης στην Ισπανία, η οποία προέκυψε από μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου. Αυτή η εφαρμογή χρησημοποιεί την EUPL που είναι μια ελεύθερη άδεια ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή ένωση και συνήθως είναι η άδεια που επιλέγουν δημόσιες υπηρεσίες όταν δημοσιεύουν κώδικα. Ένα από τα προτερήματα της EUPL είναι ότι έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατή με την νομοθεσία copyright όλων των κρατών μελών της ΕΕ επίσης έχει μεταφραστεί σε 22 γλώσσες που χρησιμοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και στην ελληνική. Το OPEN CITIES εφαρμόζει μια διοικητική πλατφόρμα διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη της διαχείρισης των διοικητικών διαδικασιών και των φακέλων εντός της δημόσιας διοίκησης, διαπλέκεται με τους πολίτες και τους δημόσιους υπάλληλους καθώς και όλα τα συστήματα και οι εφαρμογές συνθέτουν το backoffice της οντότητας. Το OPEN CITIES είναι μια BPM SOA λύση για τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών και τα έγγραφα που συνδέονται με την εκτέλεση τους, μέσα σε ένα περιβάλλον με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική επεξεργασία, και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μερικά από τα προτερήματα για τους πολίτες είναι αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις διαδικασίες,ακριβείς πληροφορίες για την κατάσταση της κάθε διαδικασίας, πληροφορίες Εξυπηρέτησης Πολιτών, διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, νομική εγκυρότητα της διαδικασίας,προσβασιμότητα, απλότητα, σαφήνεια και ευκολία χρήσης). Ωστόσο υπάρχουν προτερήματα και για τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και την κυβέρνηση μερικά από τα οποία είναι πρόσβαση στις διαφορετικές εφαρμογές από ένα και μόνο web interface, employee Portal - Intranet, συγκέντρωση των δεδομένων, τις δραστηριότητες και τις εργασίες σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα,αυτοματοποίηση της διαδικασίας εσωτερικής διαχείρισης, διαχείριση των φακέλων, διαχείριση των εγγράφων - υπογραφή και έγκριση.

Σουηδία[επεξεργασία]

Σύμφωνα με μία "έρευνα" που έγινε για λογαριασμό του"Statskontoret"(Swedish Agency for Public Management), το οποίο είναι το δημόσιο ταμείο, στη δημόσια διοίκηση της Σουηδίας δεν ειναι εκτενής η χρήση Ελέυθερου και Ανοιχτού Κώδικα Λογισμικού(FLOSS,Free/Libre Open Source Software), όμως υπάρχουν κάποια παραδείγματα άξια λόγου:

1) Πανεπιστήμια και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι μεγαλύτεροι χρήστες, έχουν μία μακροχρόνια παράδοση από την χρήση "FLOSS". Πολλά σουηδικά πανεπιστήμια εξαρτώνται από ανοιχτού κώδικα λογισμικό για την λειτουργία των εξυπηρετητών, ιστότοπων και ηλεκτρονικκού ταχυδρομείου τους,όπως φαίνεται από το παράδειγμα του πανεπιστημίου του Linkoping όπου γίνεται σχεδόν αποκλειστική χρήση FLOSS.

2)"SMHI", Swedish Meteorological & Hydrological Institute(Σουηδική μετεορολογική υπηρεσία), έχει επιλέξει το OpenOffice και StartOffice ως λογισμικό χρήσης τους.

3)"Premium Pension Authority"(Αρχή συνταξιοδότησης) χρησιμοποιεί το Linux ως λειτουργικό σύστημα.

4)"AMS", Swedish Labour Market Board(Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας), χρησιμοποιώντας το StartOffice ως λογισμικό του γραφείου έφτασε στο συμπέρασμα οτι αυτό οδηγεί σε λύσεις που περιορίζουν το κόστος.

Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν γίνει πολλά βήματα προς την ενσωμάτωση του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην λειτουργία του δημοσίου. Ο Daniel Melin, ο οποίος είναι ειδικός στις προμήθειες στο κρατικό κέντρο αγορών("Statens Inkopscentral"/Swedish Central Procurement Agency),ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συμφωνιτικού πλαισίου που θα διευκολύνει τους σουηδικούς δημόσιους φορείς να προμηθευτούν Υπηρεσίες Πληροφόρικης με βάση το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και λύσεις που προέρχονται απο αυτό(OSS Solutions). Αναφερόμενος σε νούμερα που προέρχοναι απο την ηλεκτονική αντιπροσωπεία(e-delegationen), ένα σχέδιο που θέλει να κάνει τον δημόσιο τομέα πιο προσβάσιμο, φαίνεται ότι τα Εργαλεία γραφείου ανοιχτού κώδικα (Open Source Office Tools) χρησιμοποιούνται στο 21% των επιτραπέζιων Η/Υ, το οποίο έχει ακόμα συχνότερη χρήση στους εξυπηρετητές 43%, στις Βάσεις Δεδομένων 39% και στα λειτουργικά συστήματα 30%. Το πλαίσιο αυτό θέλει να δημιουργήσει ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών, ελαχιστοποίηση κινδύνων για τους αγοραστές και να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που αναπτύσεται,με τα λεφτά των φορολογούμενων ,επιστρέφει στην κοινότητα.

Το Programverket παρέχει μία πλατφόρμα για διαμοιρασμό εξειδικευμένου λογισμικού με βάση το FLOSS μεταξύ δημόσιων φορέων και χρησιμποιεί άδειες ανοιχτού κώδικα ώστε τα λογισμικά να γίνονται προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας έτσι ώστε να ενθαρύνονται τα δημόσια σώματα να μοιράζοναται λογισμικά που έχουν αναπτύξει.Όπως αναφέρει ο Mats Ostling, υπεύθυνος στρατιγικής πληροφορικής του οργανισμού "SALAR"(Swedish Association of Local Authorities & Regions)υπό την αιγίδα του οποίου βρίσκετε το programverket, "είναι ουσιαστικά το τμήμα για το λογισμικό στο δημόσιο τομέα" . Στην ιστοσελίδα του οργανισμού υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το FLOSS, διαμοιράσιμο λογισμικό και αρχεία απο λογισμικό ανεβασμένα απο δημόσιους φορείς. Το Programverket επικεντώνεται σε λογισμικό παραγμένο από η για λογαριασμό των δημόσιων οργανισμών, έτσι ώστε το λογισμικό στην στην σελίδα να ταιριάζει και να είναι προσαρμόσημο στους σκοπούς του δημόσιου τομέα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε η ερευνιτική περίπτωση μιας παραδειγματικής διασυνοριακής συνεργασίας, μεταξύ Σουηδίας και Φιλανδίας, βασισμένη σε ανοιχτού κώδικα λογισμικό για το ώφελος του δημοσίου, ανάμεσα σε δύο πανεπιστήμια, ένα από κάθε χώρα στο "ΟΚΡ"(Open Kvarken Project) ώστε να εξερευνήσουν την χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στη δημόσια διαχείρηση και μέσα σε τρία χρόνια έδειξε αρκετα αποτελέσματα. Το αντικείμενο της έρευνας είναι να ελέγξει την ήδη υπάρχουσα ανοιχτού κώδικα τεχνολογία για την χρήση της στη δημόσια διαχείρηση. Το αποτέλεσμα είναι η υιοθέτηση του στο δημόσιο απο αρκετούς δήμους λόγω σημαντικής εξοικονόμησης χρημάτων από παράγοντες όπως κόστος προμήθειας υλικού, λειτουργίας και η επίδραση των υπηρεσιών υποστήριξης που δεν χρειάζονται εάν ο κώδικας είναι κοινός μεταξύ διάφορων αρχών και ο πηγαίος κώδικας είναι ιδιοκτησία του δημοσίου τομέα. Όλη η έρευνα ειναι βασισμένη στην φιλοσοφία του ανοιχτου κώδικα και ολόκληρος ο κώδικας είναι υπό την άδεια "GPL" v 2.0.

Εισαγωγή λογισμικού ανοιχτού κώδικα έγινε και στον δήμο του"Solleftea" σε 16 σχολεία και σύμφωνα με τον διαχειριστή πληροφοριακών συστημάτων Daniel Hedblom η κίνηση αυτή έγινε για να γλιτώσει το σχολικό συμβούλιο έξοδα αποφεύγοντας κλείδωμα σε ιδιόκτητο μονοπώλιο λογισμικού. Τα σχολεία στιρίζονται σε Reasara Linux Server που παρέχει εμπορική υποστήριξη για Samba ,ανοιχτού κώδικα εργαλεία προσφέροντας ομαδικές πολιτικές και υπηρεσίες αρχείων και εκτύπωσης για δύκτια όπου οι Η/Υ τρέχουν με ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα όπως επίσης και ένα σετ από εργαλεία και το"LibreOffice".

Τέλος το 2006 η εθνική Αστυνομία της Σουηδίας("Polisen") ξεκίνησε ένα πλάνο το οποίο οδήγησε στην εκτέλεση και μετοικηση από μία υποδομή για τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας βασισμένη σε ιδιόκτητα προϊόντα σε μία πλατφόρμα εξυπηρέτητη και βάση δεδομένων σε ανοιχτού κώδικα λογισμικού και ανοιχτά πρότυπα.Το πλάνο αυτό προέβλεπε περικοπή δαπανών μέχρι και 50% μέσα σε μία πενταετία και το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στην αντικατάσταση τεσσάρων σημαντικών μερών της υποδομής: Τον εξυπηρετητή εφαρμογων,τη βάση δεδομένων,το λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών και την κεντική μονάδα επεξεργασίας. Ο εξυπηρετητής εφαρμογών στην προηγούμενη αρχιτεκτονική ήταν ο "BEA weblogic server 8.1" και παρότι οι εξυπηρετητες έκαναν ότι χρειάζοταν η αστυνομία εκεινη την περίοδο ήταν εμφανή τα όρια στην απόδοση τους,έτσι προχώρισαν στην αντικατάστασή του απο τον "JBOSS EAP app server". Η λύση αυτή κόστισε το 1/5 του ΒΕΑ και ήταν πολύ βελτιωμένος όσον αφορά την απόδοση, πράγμα που ισχύει και για τη βάση δεδομένων και το λειτουργικό σύστημα που έτρεχε στους εξυπηρετητές όπου το MySQL database αντικατέστησε το deployed Oracle και το Linux SLES της Novel αντικατέστησε το λειτουργικό σύστημα HP Unix στους εξυπηρετητές αντίστοιχα. Αυτός ο συνδιασμός μαζι με το νέο πρότυπο X86-Based υλικό για τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας το οποίο εγκατέστησε η αστυνομία έδωσε μία ξεκάθαρη ώθηση στην απόδωση και την σταθερότητα.

Βέλγιο[επεξεργασία]

Στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες υιοθέτησαν για κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς εργασίας του Δημόσιου Τομέα και της εκπαίδευσης. Στο Schoten αντικατέστησαν μέρος από τις εφαρμογές των εξυπηρετητών τους σε ΕΛ/ΛΑΚ. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που παρακίνησε τους υπεύθυνους να κάνουν αυτή την αλλαγή ήταν το υψηλό κόστος των αδειών των προϊόντων της Microsoft, η ευκολία παραμετροποίησης του γραφικού περιβάλλοντος του Linux όπου έμοιαζε πολύ με αυτό των Windows, η διαλειτουργικότητα που προσφέουν τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα, το ότι ο κόσμος ρωτούσε συνέχεια που πάνε τα λευτά των φόρων που πληρώνει στο κράτος, η σταθερότητα και η ασφάλεια των προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα.

Η μεταφορά των διακομιστών έγινε με τη σειρά. Τη θέση του Windows File Server πήρε το Samba. Σαν λειτουργικό σύστημα χρησημοποιήθηκαν τα Suse Pro 10 και Fedora Core 4, για εξυπηρετητής δικτύου χρησημοποιήθηκε ο Apache, τo Cups, Spamassassin, mySQL, OpenOffice, Joomla, Moodle και Asterisk ήταν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αντικατέστησαν τ' αντίστοιχα προγράμματα κλειστού κώδικα.

Όλη αυτή η μεταφορά έγινε σε 20 διακομιστές και πάνω από 200 πελάτες ή φορητούς υπολογιστές. Το εγχειρημα στέφθηκε με επιτυχία καθώς τα κόστοι μειώθηκαν πάνω από 50% και οι υπάλληλοι ήταν πλήρως ευχαριστημένοι από τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα προγράμματα ΕΛ/ΛΑΚ έναντι αυτών κλειστού κώδικα.

Ρουμανία[επεξεργασία]

Στη Ρουμανία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία βασίστηκε σε ΕΛ/ΛΑΚ, προκειμένου να φτιάξουν την πύλη για την υπηρεσία που καταγράφει την ένταση του ανέμου, καθώς και τη ρύπανση στις "πόλεις". Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σκοπεύουν να αδειοδοτήσουν το πρόγραμμα με άδεια συμβατή με ΕΛ/ΛΑΚ.

Πολωνία[επεξεργασία]

Η Πολωνική πόλη Κatowice από το 2005 χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ σουίτα εφαρμογών γραφείου στους 850 υπολογιστές του δήμου κίνηση που εξοικονομεί 100.000 ευρώ το "χρόνο".

Ιταλία[επεξεργασία]

Το Ιταλικό κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έξοδα από την αγορά χαρτιού, προωθεί ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείο για την δημιουργία "ηλεκτρονικών βιβλίων". Επίσης, στη Γένοβα ξεκίνησε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα χρήσης Open Office, καθώς και άλλων ανοιχτών εφαρμογών στο "Δημόσιο Τομέα". Τέλος, η Μπολόνια συμμετέχει από το 2005 στην ανάπτυξη του εργαλείου ανοικτού κώδικα, USE-ME.GOV, ενώ είχε συμμετάσχει στα αρχικά στάδια ανάπτυξης άλλων 2 ΕΛ/ΛΑΚ εργαλείων των TARTESSOS (μεθοδολογία αποδοτικής ανακύκλωσης) και "ACTOS εργαλείο συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες προγραμματιστών".

Πορτογαλία[επεξεργασία]

Στην Πορτογαλία το υπουργείο παιδείας σταμάτησε τη χρηματοδότηση κλειστού λογισμικού στα σχολεία και εξέδωσε οδηγίες για τη χρήση "ΕΛ/ΛΑΚ" σε μια προσπάθεια να εξοικονομηθούν 850.000 ευρώ ανά σχολική χρονιά. Επιπλέον, το ίδιο το υπουργείο έχει μεταφέρει μέρος της πληροφοριακής του δομής σε ανοιχτό λογισμικό.

Τσεχία[επεξεργασία]

Στην Πράγα της Τσεχίας μεταφέρθηκε από το 2001 μέρος της πληροφοριακής της δομής σε ΕΛ/ΛΑΚ, καταγράφοντας "σημαντικά κέρδη". Επειδή υπήρχε μεγάλη έλλειψη στην υποστήριξη των εφαρμογών ΛΑΚ στη χώρα. Ο δήμος θεώρησε ότι τα τεχνικά πανεπιστήμια καιεκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη ΛΑΚ της χώρας. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της εξοικονόμησης δαπανών με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ,ήταν βασική η υποστήριξη της κυβέρνησης.Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 2001, εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι διακομιστές (application server, file server, e-mail και DNS) για τη λειτουργία του Debian GNU / Linux και οι βασικές εφαρμογές του συστήματος μετεγκαταστάθηκαν.Τώρα, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιείται σε servers και clients. Διακομιστές χρησιμοποιούν Debian GNU / Linux με Samba, για παράδειγμα, το CUPS, SQUID, Postfix, Bind ή MySQL και κυρίως τρέχει στο FreeBSD.Στην πραγματικότητα,οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή ΛΑΚ από πλευράς client περιορίζεται, όπως σε πολλές κοινές δημοτικές ή άλλες εφαρμογές (π.χ. υπουργείο)είναι περισσότερο εξοικειωμένεςμε το MS Office και έτσι προτιμάται από πλευράς πελάτη. Για το τμήμα πληροφορικής του δήμου, αυτή η έλλειψη υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ υποχρέωνε το δήμο να αναστείλει τη χρήση του OpenOffice.Org μέχρι την αλλαγή ορισμένων τεχνικών δομών εντός του πληροφοριακού συστήματος για να αποφευχθεί η ασυμβατότητα. Προς το παρόν, το κόστος για την αρχική μετάβαση ενεργειών διακομιστή είναι περίπου 10.000€ συμπεριλαμβανομένου του υλικού και των υπηρεσιών. Η αρχική μετεγκατάσταση διακομιστή ήταν μια πραγματική επιτυχία, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προσδοκίες της ομάδας πληροφορικής. Χρειάστηκαν μόνο δύο εβδομάδες για την εφαρμογή μετά από δύο μήνες ανάλυσης.Η διαδικασία μετάπτωσης χωρίστηκε σε τρία στάδια.Το πρώτο αναφερόταν στη μετεγκατάσταση των εφαρμογών στους servers, στους διακομιστές αρχείων καιστα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τη μετεγκατάσταση των διακομιστών του συστήματος μόνο με μια διαφορά δεδομένου ότι οι δυνατότητες του διακομιστή, αυξήθηκαν η ομάδα πληροφορικής ήταν σε θέση να εδραιώσει δύο αντίγραφα του δημοτικού συστήματος που χρησιμοποιείται στο Praha17 (RADNI). Δεδομένου ότι όλοι οι χρήστες έχουν συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα λειτουργίας του RADNI δεν υπάρχουν επαναλήψεις ούτε καθυστερήσεις για πραγματοποίηση δεδομένων. Το δεύτερο στάδιο ήταν η μετεγκατάσταση του GNU / Linux απότη Novell 4.x και 5.x MS Exchange περιβάλλον και η αλλαγή των πρωτοκόλλων δικτύου TCP / IP για την καλύτερη μελλοντική διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα. Καθώς δεν υπήρχε μόνιμη σύνδεση στο MepNet(Μητροπολιτικό Δίκτυο Πράγας) στο χρόνο, η ομάδα εγκατάστασης ως επόμενο στάδιο διακομιστή μεσολάβησης HTTP, αυτόματης κλήσης σύνδεσης στο Internet και MepNet αντικατέστησε το ιδιόκτητο λογισμικό με το Debian GNU/Linux και Squid. Αυτά τα δύο μέρη πραγματοποιήθηκαν σε 2 περίπου εβδομάδες.Τέλος η εφαρμογή του OpenOffice.Org διήρκησε περίπου 2 μήνες, δεδομένου ότι ήταν αναγκαίο να προσδιορίσουν τον κάθε χρήστη για να αποφευχθεί η σύγκρουση με το παλιό σύστημα.

Ρωσία[επεξεργασία]

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο για την μετάβαση των ομοσπονδιακών αρχών και δημοσιονομικών οργάνων σχετικά με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού για την περίοδο 2011-2015. Το σχέδιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των ομοσπονδιακών υπαλλήλων και την μετάβαση της εκτελεστικής εξουσίας στο ελεύθερο λογισμικό (OSS).Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων των Υπουργείων Επικοινωνιών ,Παιδείας και Υγείας θα αναπτύξουν μέσα στο 2012, τον κατάλογο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού που συνιστάται για χρήση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλής, μέσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση των ομοσπονδιακών δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2013 τα Υπουργεία Παιδείας και Συγκοινωνιών θα προετοιμάσουν και θα εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να αντικαταστήσουν το ιδιόκτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται στη διαδικασία μάθησης με παρόμοιο ελεύθερο λογισμικό.Επιπρόσθετα,οι ενδιαφερόμενες ομοσπονδιακές αρχές εκτελεστικής εξουσίας το τελευταίο τρίμηνο του 2011 σχημάτισαν ένα πακέτο λογισμικού ανοιχτής πηγής που έλυσε τα τυπικά προβλήματα των ομοσπονδιακών αρχών εκτελεστικής εξουσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους όσον αφορά τα είδη του λογισμικού.Με αρχή το τρίτο τρίμηνο του 2013 το Υπουργείο Επικοινωνιών είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει με νέες εκδόσεις την βιβλιοθήκη αρχείων του λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται στα ομοσπονδιακά όργανα καθώς και να δημιουργηθεί ένας κατάλογος των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να εκτιμηθούν οι πόροι για την μετάβαση,και τελικά μέχρι το τέλος του 2015 να έχει προυπολογιστεί το σχέδιο με το οποίο θα κινηθεί την επόμενη περίοδο και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Τουρκία[επεξεργασία]

Το "Pardus" είναι μια διανομή Linux που χρησιμοποιείται προς το παρόν από το υπουργείο εθνικής αμυνας της Τουρκίας και εν μέρει από την τουρκική αστυνομία.Η διανομή αναπτύσεται από το "Scientific and technological research council of Turkey".Τον Αυγουστο του 2007 το στρατιωτικό τμήμα προσλήψεων της Τουρκίας ανακοίνωσαι τη μετάβαση του Pardus σε όλους τους 4500 υπολογιστές και σε περισσότερους απο 500 διακομιστές.To Pardus χρησιμοποιείται ακόμα και από το Τουρκικό ραδιόφωνο και το τηλεοπτικό ανώτατο συμβούλιο ως μέρος του ψηφιακού αρχείου της τηλεόρασης και της ανάλυσης της.Επίσης χρησιμοποιείται "CentOS" μαζί με Αpache και SQL server για να υποστηρίξει το Yelernet,μια ιστοσελίδα που σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων.

Ιρλανδία[επεξεργασία]

Το δημοτικό συμβούλιο του Limerick, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας, κάνει όλο και μεγαλύτερη χρήση των ΕΛ/ΛΑΚ. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια τη μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό LibreOffice, αντικαθιστώντας ένα ιδιόκτητο λογισμικό δημιουργίας εγγράφων. Η πόλη το 2009 βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ υψηλό κόστος για την ανανέωση των αδειών για το ιδιόκτητο λογισμικό και τις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή. Έγινε δημοτικό συμβούλιο που εξέτασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις ανοικτού κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου και το ημερολόγιο του διακομιστή Zarafa, το σύστημα διαχείρισης Zentyal και το λογισμικό OpenOffice και LibreOffice. Το έργο ξεκίνησε από τον Tom Mackey, διαχειριστή του Limerick, ο οποίος υποστήριξε στα ανώτερα διοικητικά στελέχη τα οφέλη της χρήσης ανοιχτού κώδικα. Το LibreOffice χρησιμοποιείται πλέον σε 450 υπολογιστές που χρησιμοποιούνται σε έξι βασικά σημεία της πόλης, ανάμεσά τους τρεις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δημοτικό Μουσείο και η Δημοτική Πινακοθήκη Τέχνης europa.eu. Επισης αποφασίστηκε η μετάβαση στον εξυπηρετητή Zarafa για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η μετάβαση από τον ιδιόκτητο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανοικτή εναλλακτική πηγή Zarafa έγινε με τη βοήθεια της Zentyal. Η διεπαφή Zentyal βοήθησε στην διαχείριση πολλών υπηρεσιών πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών χρηστών, των κωδικών πρόσβασης, των διακομιστών αρχείων και των εκτυπωτών. Για την μετάβαση στον Zarafa βοήθησε μια Γερμανο-ολλανδική εταιρία ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα και για την εγκατάσταση του Zentyal μια Ισπανική εταιρία ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα.

Βουλγαρία[επεξεργασία]

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ηνωμένων εθνών(UNDP) και η διαδικτυακή κοινωνία της Βουλγαρίας (ISOC-Βulgary) ξεκίνησαν ένα project για να τονώσουν την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ για ηλεκτρονικά Projects της κυβέρνησης.Το project αυτό είχε ως στόχο να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη στο να χρησιμοποιούν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ για να ενισχύσουν την διαφάνεια της κυβέρνησης και την πρόσβαση του κόσμου στις δημόσιες υπηρεσίες.Το project αυτό αρχικά διοργανώθηκε στην Βουλγαρία,και στην συνέχεια επεκτάθηκε και σε Βοσνία/Ερζεγοβίνη,Κροατία,Μακεδονία,Ρουμανία,Σερβία και Μαυροβούνιο. Η πρώτη φάση αυτού του Project διήρκησε 18 μήνες και πολλές βαλκανικές πόλεις επωφελήθηκαν από την δημιουργία e-municipalities. Μέχρι τώρα η βουλγαρική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε ΕΛ/ΛΑΚ σε servers για προγράμματα με μεγάλη βάση δεδομένων αλλά όχι για desktop εφαρμογές.Μετά την διεξαγωγή του project αυτό άλλαξε.Χρησιμοποιώντας έτοιμο πηγαίο κώδικα το project αυτό έδωσε νέες ευκαιρίες στην χρήση εμπορικών εφαρμογών. Έτσι, όσο οι λύσεις του ανοιχτού κώδικα είναι διαθέσιμες δωρεάν ή με μικρό κόστος, οι τοπικές κυβερνήσεις θα μπορούν να ελαχιστοποιούν το κόστος της αγοράς και συντήρησης του λογισμικού.

Σερβία[επεξεργασία]

Ο Σέρβος υπουργός της επιστήμης Alexandar Popovic και η Red Hat μια από τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού ανοικτού κώδικα και ο αντιπρόεδρος της Werner Knoblich υπογράψανε στις 15 Ιανουαρίου του 2007 προσύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα.Ένα περιφερειακό κέντρο υποστήριξης άνοιξε στην πόλη Vrsac την ίδια μέρα επιτρέποντας στους χρήστες της περιοχής ευκολότερη πρόσβαση στο λογισμικό με ανοιχτούς κωδικούς.

Αφρική[επεξεργασία]

Νότια Αφρική[επεξεργασία]

Από τότε που ο ανοιχτός κώδικας ξεκίνησε να μελετάται, έχει γίνει ένα νέο σχετικά φαινόμενο. Έτσι η κυβέρνηση δημιούργησε μία κατάλληλη πολιτική προκειμένου να υπάρχει μία σαφής αναγνώριση τού λογισμικού ανοιχτού κώδικα καθώς και της μεθοδολογίας ανάπτυξης του. Η Νότια Αφρική δημιούργησε ένα σχέδιο στρατηγικής, το "State IT Agency"(SITA) έτσι ώστε να παράσχει ηγεσία και υποστήριξη στα κυβερνητικά ιδρύματα, με απώτερο σκοπό να εφαρμοστούν λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Η συγκεκριμένη στρατηγική: προβλέπει τη δημιουργία συνεδρίων ενημέρωσης για το κοινό και για τις κυβερνητικές υπηρεσίες, παρέχει πληροφορίες διαμέσου κατάλληλων μέσων ενημέρωσης, συντηρεί την κυβερνητική ιστοσελίδα που αφορά το λογισμικό ανοιχτού κώδικα και κάνει παρουσιάσεις σε συνέδρια.

Τυνησία[επεξεργασία]

Η Τυνησία μια χώρα που έχει λίγο λιγότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους και η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο αναγνωρίσιμη για αρκετούς, η φλόγα της επανάστασης και της μεταρρύθμισης άναψε και την έκανε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες ανά τον κόσμο. Ένας καταλύτης σε αυτή την επανάσταση ήταν η υψηλή ανεργία των νέων ανθρώπων. Ενώ η Τυνησία γενικώς ήταν πολύ περισσότερο ακμάζουσα από τις γειτονικές της χώρες, οι πρόσφατες αυξήσεις στην ανεργία λόγω της παγκόσμιας ύφεσης, δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στους ανώτερης βαθμίδος πτυχιούχους και αυτό ήταν που αποτέλεσε το σπινθήρα των ταραχών.Παρ' όλα αυτά όμως, και παρ' όλα τα πολιτικά νέα σχετικά με το τι γινόταν, ένας διαφορετικός τύπος επανάστασης, πραγματοποιούτο σε αυτή τη μικρή χώρα, η επανάσταση του Ελεύθερου Λογισμικού. Στην Τυνησία οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται micro-enterprises και θεωρούνται αυτές που έχουν από έναν έως 30 υπαλλήλους ενώ μεσαία επιχείρηση είναι αυτή που έχει από 30 εως 200 υπαλλήλους.Υπάρχουν άνθρωποι που λαμβάνουν εκπαίδευση LPI οι οποίοι προέρχονται και από μεγάλες και από μικρές εταιρείες.Υπάρχουν επίσης Τυνήσιοι σπουδαστές καθώς και σπουδαστές άλλων Αφρικανικών εθνικοτήτων (από τη Δημοκρατία του Κονγκό,τη Σενεγάλη,το Μαρόκο και την Αλγερία)καθώς και πολλές άλλες εθνικότητες που υπάρχουν στα πανεπιστήμια. Το κίνητρο και οι στόχοι των σπουδαστών που μελετούν το ΕΛ/ΛΑΚ και θέλουν να πιστοποιηθούν είναι να βρουν μια δουλειά ή να δημιουργήσουν μια άλλη και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην εθνική και τη διεθνή αγορά. Στην πραγματικότητα η κατάσταση στην οικονομία της Τυνησίας είναι πως υπάρχουν πολλές εταιρείες offshore οι οποίες έχουν αρκετή δουλειά από διεθνείς αγορές και έτσι οι εργοδότες έχουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα όταν οι μηχανικοί τους είναι πιστοποιημένοι.

Βόρεια και Λατινική Αμερική[επεξεργασία]

Στην Αμερική, αρκετές κυβερνήσεις και τοπικές διοικήσεις, ανακαλύπτοντας τα πλεονεκτήματα του ΕΛ/ΛΑΚ το ενσωματώνουν, αντικαθιστούν μέρος ή το σύνολο της πληροφοριακής τους δομής με αυτό. Λόγω του όγκου του σχετικών πληροφοριών, θα παρατεθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα για λόγους πληρότητας της μελέτης.

Κούβα[επεξεργασία]

Οι Κουβανοί μετά την επίσκεψη του Ρίτσαρντ Στόλλμαν στη χώρα τους το 2007 αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ΕΛ/ΛΑΚ (Linux, OpenOffice) σχεδόν σε όλα τα υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο κύριος λόγος για την απόφαση αυτή είναι ότι υποστηρίζουν πως μπορεί το CIA και άλλοι φορείς των Η.Π.Α να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα του κράτους μέσω των Windows (backdoor), ώστε να κατασκοπεύουν το κουβανικό κράτος (λόγω των πολιτικών προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των δυο χορών εδώ και χρόνια). Ο μόνος τρόπος να προστατευτούν και να είναι ανεξάρτητοι είναι χρησιμοποιώντας ΕΛ/ΛΑΚ. Έτσι ανέπτυξαν το δικό τους λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα το NOVA τύπου Linux βασισμένο περισσότερο στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu (διαθέσιμο μόνο στα ισπανικά - "βίντεο επίδειξης της 1ης έκδοσης"). Η κύρια άδεια χρήσης που χρησιμοποιείται στο Nova είναι η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License - GPL). Το Nova αναπτύχθηκε από φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Θετικών Επιστήμων (Universidad de las Ciencias Informáticas - UCI) στην Αβάνα. Ένα λειτουργικό σύστημα ειδικά δημιουργημένο για τις ανάγκες της χώρας, το οποίο πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια διανομή που έχει την υποστήριξη μιας κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα αξιωματούχων της Κούβας "το ελεύθερο λογισμικό είναι πιο κοντά στην φιλοσοφία των Κουβανών και θα έχει σε λίγα χρονιά μερίδιο αγοράς πάνω από 50% ".

Περού[επεξεργασία]

Ο Περουβιανός Βουλευτής Edgar Villanueva Nuñez το 2002 εισηγήθηκε νομοσχέδια σχετικά με το τι συνιστά το ελεύθερο λογισμικό και σχετικά με την αποκλειστική προμήθεια ελεύθερου λογισμικού από κυβερνητικά όργανα. Τότε, ο διευθυντής της Microsoft Peru, Juan Alberto Gonzalez, είχε απευθύνει επιστολή http://www.diaplous.org/carta.htm στον βουλευτή, καλώντας τον για κατάργηση της αρχής της ισονομίας, για διακρίσεις και νόθευση του ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το ελεύθερο λογισμικό ουσιαστικά έχει μεγαλύτερο τελικό κόστος. Στην διάσημη απάντησή του http://www.diaplous.org/response.htm, ο Villanueva κατέρριψε σημείο προς σημείο τις αιτιάσεις του Gonzalez, αφενός αποδεικνύοντας την άγνοια του δευτέρου σε θέματα ελεύθερου λογισμικού, αφετέρου εκθέτοντας διεξοδικά τα κίνητρα μιας τέτοιας μετάβασης.Έτσι, απαντούσε ότι το θέμα του κόστους ήταν δευτερεύον, με κρισιμότερα εκείνα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία, της διαχρονικότητας των δημοσίων αρχείων και της ασφάλειας του κράτους και των πολιτών. Απαντούσε δηλαδή ότι σε ένα δημοκρατικό κράτος ο πολίτης έχει ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια αρχεία, τα οποία πρέπει να είναι κωδικοποιημένα σε ανοιχτή μορφή (open format). Ότι η ακεραιότητα των αρχείων πρέπει να είναι εγγυημένη διαχρονικά και να μην εξαρτάται από την καλή θέληση ενός μονοπωλιακού προμηθευτή λογισμικού. Και ότι η ασφάλεια των κρατικών αρχείων και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών πρέπει να προστατεύονται από αθέμιτη πρόσβαση που επιτρέπουν τα κενά ασφαλείας του λογισμικού. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνον με λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι ανοιχτός και μπορεί να ελεγχθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Παραγουάη[επεξεργασία]

Η Παραγουάη προχώρησε σε δημιουργία και υλοποίηση σχεδίου, ώστε να υπάρξει πλήρης μετάβαση των κρατικών υπηρεσιών σε ΕΛ/ΛΑΚ μέχρι το τέλος του 2012. Μόνο το υπουργείο υγείας της Παραγουάης έχει κέρδος 4 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος τετραετίας.


Bραζιλία[επεξεργασία]

Η Βραζιλία είναι μία αναπτυσσόμενη χώρα που έχει πολύ δρόμο να διανύσει στον τομέα της πληροφορικής. H βραζιλιάνικη κυβέρνηση υποστηρίζει ένθερμα την ιδέα του ανοιχτού λογισμικού. Η λογική πίσω από την πολιτική ανοιχτού λογισμικού της κυβέρνησης είναι βασισμένη σε δύο εξαιρετικά συνδεδεμένους παράγοντες, τον οικονομικό και τον αναπτυξιακό.Τα τελευταία πέντε χρόνια τα υπουργεία της κυβέρνησης της Βραζιλίας καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν σταδιακά το λειτουργικό Windows για χάρη του ελεύθερου λογισμικού όπως του Linux. Η μετάβαση στη χρήση του ανοιχτού λογισμικού αποτελεί προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων σε μία αναπτυσσόμενη χώρα με μία χρεωμένη κυβέρνηση και με μεγάλες οικονομικές ανισότητες μεταξύ των πολιτών της.Επιπροσθέτως ,με την πολιτική χρήσης ανοιχτού λογισμικού η κυβέρνηση ελπίζει να τονώσει την ανάπτυξη της έρευνας γύρω από την πληροφορική μεταδίδοντας τεχνολογικά εργαλεία και γνώση σε όλη την χώρα με την χρήση φθηνότερων και ανοιχτού λογισμικού εφαρμογών.Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της βραζιλιάνικης κυβέρνησης χρησιμοποιούν OpenOffice.org για την επεξεργασία εγγράφων και οι περισσότεροι servers τρέχουν Linux. Υπάρχει και νόμος που επιβάλει σε μερικούς οργανισμούς την χρήση ανοιχτού λογισμικού.. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην εκπαίδευση οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν ψηφιακό πίνακα ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που τρέχει Vix Linux. Επιπροσθέτως αξίζει να τονιστεί πως η εταιρία People Educação η οποία ασχολείται με το αντικείμενο της ηλεκτρονικής μάθησης(e-learning) από το 2000 είναι η πρώτη βραζιλιάνικη εταιρία που έγινε εμπορικός συνεργάτης της κοινότητας Sakai(εκπαιδευτική κοινότητα που έχει αναπτύξει την δωρεάν ,ανοιχτού κώδικα εκπαιδευτική πλατφόρμα Sakai Collaboration and Learning Environment η οποία διανέμεται κάνοντας χρήση της Educational Community License).

ΗΠΑ[επεξεργασία]

H εθνική υπηρεσία αεροδιαστημικής των ΗΠΑ (NASA) διανείμει συχνά εξαιρετικής ποιότητας εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ που αναπτύσσει. Πρόσφατα έφτιαξε έναν ιστότοπο (site), όπου μεταφορτώνει συγκεντρωτικά τον "κώδικα".

Βενεζουέλα[επεξεργασία]

Η χώρα της Βενεζουέλας ήταν μια από αυτές οι οποίες χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο λογισμικό κλειστού τύπου όμως η επιλογή της αυτή την έφερε σε πολύ δύσκολη θέση .Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποφάσισε να σταματήσει να χρησιμοποιεί προϊόντα κλειστού λογισμικού όπως ( [[Microsoft Windows[3]] , [[Microsoft SQL Server][4]) και ο λόγος ήταν ότι μπορεί να έχουν κάποια κενά ασφαλείας , καθώς τον Δεκέμβριο του 2002 μετά το αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος κατά του Hugo Chavez δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Το 2002 η κρατική εταιρία πετρελαίου της Βενεζουέλας PDVSA έκλεισε και πάνω από 4.000 διοικητικά στελέχη την εγκατέλειψαν, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της παραγωγής πετρελαίου.Παράλληλα η αμερικάνικη εταιρία SAIC που ήταν υπεύθυνη για την συντήρηση του δικτύου άλλαξε τους κωδικούς πρόσβασης καθιστώντας έτσι αδύνατη την πρόσβαση της κυβέρνησης σε αυτή και θέτοντας την έτσι την κυβέρνηση της Βενεζουέλας υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας.Τελικά μια ομάδα εργαζομένων της εταιρίας με την βοήθεια hacker κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο το δίκτυο της εταιρίας. wikibooks.org

Καναδάς[επεξεργασία]

Η κυβέρνηση του "Καναδά" έχει εισάγει τον "ανοικτό κώδικα λογισμικού"σε πολλές υπηρεσίες της. Αυτό συμβαίνει, λόγω της οικονομίας, η οποία απαίτησε χαμηλότερο κόστος για διάφορες υπηρεσίες του κράτους. Μερικές από τις υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούν ανοικτού κώδικα λογισμικό είναι η δημόσια υπηρεσία πρόγνωσης καιρού στο τμήμα περιβάλλοντος του Καναδά, το εθνικό συμβούλιο πόρων και η καναδική υπηρεσία διαστήματος. Ο ανοικτός κώδικας λογισμικού χρησιμοποιείται ακόμη, αλλά σε πιο συντηρητικό βαθμό, στον καναδικό οργανισμό εσόδων αλλά μόνο στο εσωτερικό του. Παράλληλα η χρήση του είναι ευρέως διαδεδομένη σε υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα, όπως δήμοι και κοινότητες.

Αργεντινή[επεξεργασία]

Το 1983 στην Αργεντινή ξεκίνησε το κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού όταν ο Richard Stallman ανήγγειλε το GNU Project. Τα μέλη αυτού του κινήματος ίδρυσαν το 2003 την πρώτη εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού στη χώρα, τη SOLAR (Software Libre Argentina). Στόχος της είναι η προώθηση των τεχνολογικών, κοινωνικών, ηθικών και πολιτικών πλεονεκτημάτων του Ελεύθερου Λογισμικού και πολιτισμού, διευκολύνοντας έτσι το συντονισμό μεταξύ των ατόμων, των κοινωτήτων και των έργων. Οι κύριες δραστηριότητές της σχετίζονται με τη διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού στο κρατικό πεδίο, τις κοινωνικές οργανώσεις και τους περιθωριοποιημένους κοινωνικούς τομείς. Η SOLAR συνεργάζεται ενεργά με κρατικά ιδρύματα, όπως το INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo = Εθνικό Ινστιτούτο ενάντια στις Διακρίσεις, την Ξενοφοβία και τον Ρατσισμό), το INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial = Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Τεχνολογίας), το ASLE (Ámbito de Software Libre en el Estado = Πεδίο Ελεύθερου Λογισμικού στο Κράτος), τους δήμους και τα πανεπιστήμια της Αργεντινής. Χάρην αυτού του κινήματος, πλέον πάνω από το 40% των εταιρειών της χώρας χρησιμοποιεί Ελεύθερο Λογισμικό.

Αυστραλία[επεξεργασία]

Η Αυστραλιανή κυβέρνηση εξέδωσε σειρά οδηγιών, σύμφωνα με τις οποίες κάθε κυβερνητικός οργανισμός/υπηρεσία πρέπει να δοκιμάζει και ΕΛ/ΛΑΚ λύσεις παράλληλα με το κλειστό λογισμικό".

Ασία[επεξεργασία]

Βιετνάμ[επεξεργασία]

Η χώρα του Βιετνάμ είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στης υπηρεσίες της. Πιο συγκεκριμένα το 2004 είχε ανακοινωθεί ένα τετραετές πλάνο μετάβασης σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα από την Βιετναμέζικη Κυβέρνηση. Χρησιμοποιήθηκε ο Linux εξυπηρετητής Asianux 3.0 ο οποίος είναι ειδικά παραμετροποιημένος για ασιατικές υπηρεσίες και Κυβερνήσεις, καθώς επίσης και το λειτουργικό σύστημα Asianux Mobile Midinux για φορητές συσκευές. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκμάθησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και προωθήθηκε μέσω κρατικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και Κυβερνητικών υπηρεσιών σε συνεργασία με διεθνείς φορείς ανοιχτού λογισμικού. Μάλιστα το 2009 είχε ανακοινωθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης να φτάσει το ποσοστό του 100% στη χρήση λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα. Aπό τις 30 Ιουνίου 2009 όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των κρατικών υπηρεσιών του Βιετνάμ χρησιμοποιούνε τη σουίτα γραφείου OpenOffice ( LGPL v3), το λογισμικό Mozilla Thunderbird (MPL/GPL/LGPL)ως πρόγραμμα αποστολής και διαχείρισης email, και το Mozilla Firefox (MPL / GNU GPL / GNU LGPL) ως πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Ακόμη την ίδια χρονική περίοδο είχε βγει απόφαση για εγκατάσταση διανομών Linux σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών αλλά και των Πανεπιστημίων.

Ιαπωνία[επεξεργασία]

Η Ιαπωνία ασχολείται πολύ με το ανοιχτό λογισμικό και είναι πιθανών η πιο ώριμη χώρα σε αυτό. Η Κυβέρνηση συμμετέχει όλο και πιο πολύ στην προώθηση του ανοιχτού λογισμικού και αυτό το καταφέρνει με το OSCON. Αυτό πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Τόκιο και στη Οσάκα που συμμετέχουν απ' όλο τον κόσμο ομάδες ανοιχτού λογισμικού αλλά και τοπικές. Χρησιμοποιείται επίσης από την κυβέρνηση το SynSecure, το οποίο είναι πρόγραμμα ασφαλής εικονικής μηχανής. Το πρόγραμμα αυτό φτιάχτηκε με την συνεργασία της NISC η οποία ασχολείται με την ασφάλεια στην Ιαπωνική κυβέρνηση. Φτιάχνονται και άλλες εφαρμογές στην Ιαπωνία όπως και οι διανομές Turbolinux και Miracle Linux.

Ινδονησία[επεξεργασία]

Το Υπουργείο Παιδείας της Ινδονησίας έγινε αποδέκτης της δωρεάς του StarOffice 6.0 (GPL) από την Sun Microsystems. Η Sun Microsystems έχει δωρίσει λογισμικό σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο, σε μία προσπάθεια να πάρει την κυριαρχία στον χώρο της αγοράς του λογισμικού παραγωγικότητας(Productivity Software) από τη Microsoft. Το «StarOffice 6.0», που συχνά παρουσιάζεται σαν ένα χαμηλού κόστους, ανοιχτό λογισμικό, ανταγωνίζεται το Microsoft Office, καθώς τρέχει σε Windows, Linux, και στο Solaris της Sun. Αποτελείται από ένα σύνολο εργαλείων για επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσίαση και επεξεργασία εικόνας.

Ινδία[επεξεργασία]

Την τελευταία δεκαετία η Ινδία έχει υιοθετήσει το ΕΛ/ΛΑΚ στον δημόσιο τομέα , αλλά ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο εργαλείο για την επίτευξη ενός φιλόδοξου σχεδίου της εκπαίδευσης είναι ο υπολογιστής ταμπλέτα "One Laptop Per Child" στον οποίο το λειτουργικό του βασίζεται στον πυρήνα του Linux. Η χρήση του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, αποτελεί επίσης μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου της ινδικής κυβέρνησης για την αύξηση αλλά και πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Τον Απρίλιο του 2005 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για το Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα "NRCFOSS".(National Resource Centre for Free and Open Source Software).

Μαλαισία[επεξεργασία]

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) από το Νοέμβριο του 2001. Η απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας Mahathir Mohamad. Σύμφωνα με τον Leo Moggie, υπουργό Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Πολυμέσων, ο πρωθυπουργός είπε σε μια «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ΕΛ/ΛΑΚ σε υπουργεία και οργανισμούς της. ”Η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει την εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ στις υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ άλλα υπουργεία έχουν αρχίσει την εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ στους κεντρικούς υπολογιστές τους,» είπε στους δημοσιογράφους στο Εθνικό Συνέδριο και Έκθεση Ανοιχτού Κώδικα (NOSCE) 2002. Ως αποτέλεσμα τούτου, τον Ιανουάριο του 2009 έγινε γνωστό πως η κυβέρνηση της Μαλαισίας είχε γλιτώσει έξοδα ύψους 58.84 εκατομμυρίων δολαρίων στο διάστημα των 6 τελευταίων ετών μόνο από την χρήση αδειών ΕΛ/ΛΑΚ. Σήμερα η κυβέρνηση της Μαλαισίας αναφέρει με υπερηφάνεια το εκπληκτικό ποσοστό του 97% για την υιοθέτηση αδειών χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ.

Kίνα[επεξεργασία]

Η κυβέρνηση της Κίνας σχεδιάζει να τοποθετήσει πάνω από 140.000 υπολογιστές με EΛ/ΛΑΚ(Linux) στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πολιτεία της Jianqsu . Η συμφωνία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2005 και θεωρείται η μεγαλύτερη εγκατάσταση Linux στην Ασία. Εθνικοί κυβερνητικοί οργανισμοί,όπως το Εθνικό υπουργείο Επιστήμης,το υπουργείο Στατιστικής και τοπικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ(Linux) που τους παρέχεται από την Κινεζική κυβέρνηση,η οποία χρησιμοποιεί πάνω από 2000 desktop με ΕΛ/ΛΑΚ. Η Κινεζική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει το ΕΛ/ΛΑΚ αμέτρητες φορές και έχει χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα σε ΕΛ/ΛΑΚ..Το 2004 το Κινεζικό υπουργείο πληροφοριών ίδρυσε την Συμμαχία Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (Open Source Software Promotion Alliance ) με σκοπό την ενθάρρυνση της ΕΛ/ΛΑΚ βιομηχανίας στην χώρα. Επίσης,η Κινεζική κυβέρνηση υποστηρίζει προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ όπως το Neoshine,το οποίο είναι μέσα στην κυβερνητική λίστα με τα προτεινόμενα προϊόντα παραγωγικότητας γραφείου.

Νότια Κορέα[επεξεργασία]

Το 2004 η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας είχε ανακοινώσει ότι χιλιάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα υπουργεία της, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες θα έχουν αντικαταστήσει τα λογισμικά κλειστού κώδικα με εναλλακτικά ανοιχτού κώδικα. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας είχε ανακοινώσει ένα σχέδιο προκειμένου να αντικαταστήσει τα λογισμικά κλειστού κώδικα σε ένα σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακομιστών με εναλλακτικά ανοικτού κώδικα μέχρι το 2007. Επίσης οι κυβερνήσεις Κίνας και Νότιας Κορέας έχουν συμφωνήσει στο σχηματισμό κοινού σχεδίου ανοιχτού κώδικα συμπεριλαμβάνοντας παραθυρικές εφαρμογές, ενσωματωμένα προγράμματα (Embedded software) και λειτουργικά συστήματα.

Συμπεράσματα[επεξεργασία]

Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα αποτελεί μια κοινά αποδεκτή πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Ευρώπη είναι άμεσα εμφανής η γενικότερη τάση για την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ σε κρατικό και τοπικό επίπεδο. Οι παραπάνω αναφορές σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των επιτυχημένων μεταπτώσεων (success stories) σε ΕΛ/ΛΑΚ και αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος τους. Αποτυπώνουν με ακρίβεια, όμως, ότι οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εξετάζουν ενδελεχώς την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ από το Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, θεωρείται απαραίτητο να λαμβάνονται, τόσο τα οικονομικά οφέλη από τα οποία μπορεί η πολιτεία να επωφεληθεί, όσο και η τεράστια δυναμική που προσφέρει η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ σε εθνικό επίπεδο.

Διαφάνειες - Εκπαιδευτικό Υλικό[επεξεργασία]

Διεθνής Εμπειρία στην Υιοθέτηση ΕΛ-ΛΑΚ.pdf

Παραπομπές[επεξεργασία]Εξωτερικοί σύνδεσμοι[επεξεργασία]

"https://joinup.ec.europa.eu/news/nl-rotterdam-hospital-selects-os-solution-its-internal-ordering-system http://www.osor.eu/news/nl-rotterdam-hospital-selects-os-solution-for-its-internal-ordering-system"]

"https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/city-amsterdam-investigates-use-open-source-software-within-its-welfare-organisations"]

"https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/katowice-municipality-saving-public-money-openofficeorg"]

"https://joinup.ec.europa.eu/news/it-open-source-e-book-tool-reduces-paper-waste-italian-parliament"]

"https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/open-source-case-study-%E2%80%93-openoffice-trials-province-genova"]

"http://flosspols.org/conf/docs/presentations/1400sfettina%20-Open%20standards%20presentation.pdf"]