Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/ΕΛ/ΛΑΚ και Ελληνικό Δημόσιο

Από Βικιβιβλία

Ο όρος «Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (ΕΛ/ΛΑΚ) δημιουργήθηκε για να ομαδοποιήσει το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ). Ως σύνολο περιγράφει λογισμικό το οποίο διατίθεται με ειδικές άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν το λογισμικό. Ο τεχνικός τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό, είναι η διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα (source code). Οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι είναι Free Software και Open Source Software ενώ η ομαδοποίηση αναφέρεται συνήθως ως FOSS (Free and Open Source Software) ή FLOSS (Free/Libre/Open Source software) Η υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για κάθε οργανισμό ή φορέα. Το θέμα αυτό απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά την Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος της τρέχουσας μελέτης εξετάζονται λεπτομερώς ανάλογες προσπάθειες που έχουν λάβει χώρα σε διάφορα κράτη κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Ελλάδα. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία θα συζητηθούν αναλυτικά στην συνέχεια μπορούν να συνοψισθούν στις κάτωθι παρατηρήσεις.

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα περισσότερα μεμονωμένα κράτη εξετάζουν θετικά την μετάπτωση σε ΕΛ/ΛΑΚ, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε ολοκληρωμένη υιοθέτηση του. Οι περισσότερες περιπτώσεις που εξετάζονται αφορούν προσπάθειες φορέων και οργανισμών, οι οποίοι εισάγοντας το ΕΛ/ΛΑΚ στα πληροφοριακά τους συστήματα επέτυχαν τους αντικείμενους στόχους που είχαν θέσει και συνεπώς θεωρούν την μετάβαση αυτή επιτυχής. Οι παρακάτω αναφορές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εξαντλητική και πλήρη αναφορά όλων των σχετικών πρωτοβουλιών, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Αντίθετα, επιχειρείται η καταγραφή ορισμένων εξ αυτών, ως σημείο αναφοράς, για ενδεχόμενες ανάλογες προσπάθειες από αντίστοιχους Ελληνικούς φορείς και οργανισμούς. Το δεύτερο τμήμα αυτής της προσπάθειας εστιάζει στην καταγραφή των σχετικών δράσεων που έχουν αναπτυχθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Προκύπτει από την παρούσα έρευνα ότι η Ελλάδα την τελευταία διετία έχει προχωρήσει σε ουσιαστική στροφή προς λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ και μάλιστα εξετάζει την υιοθέτηση σε ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών και υπηρεσιών με διαφορετική στόχευση κάθε φορά.


ΡΑΦΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατοχύρωση δικαιώματος αυτού του θέματος.