Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Μέρος ΙΙ/Ιδιωτικότητα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Από Βικιβιβλία

Ιδιωτικότητα[επεξεργασία]

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Το Διαδίκτυο[1] ( ή Internet, όπως είναι διαδεδομένο) είναι ένα δίκτυο υπολογιστών,[2] που συνδέονται μεταξύ τους, για να παρέχει τις υπηρεσίες του στους εκατομμύρια χρήστες που βρίσκονται σε αυτό.

Το δίκτυο αυτό, άρχισε να υλοποιείται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) όμως μετά από διάφορες αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιήθηκαν κατέληξαν στη τελική μορφή του και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, ξεκίνησε να αποκτάται η πρόσβαση σε αυτό.

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί κανείς να αποκτήσει μέσα από αναζητήσεις στις αντίστοιχες μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης[3] κάνουν πιο εύκολη και γρήγορη την εύρεση πηγών μέσα από χιλιάδες διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης, μπορεί να κάνει πιο εύκολη την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που ζουν σε διαφορετικές πόλεις ή και χώρες του κόσμου.

Η χρήση των υπηρεσιών για ανταλλαγή e-mails ( Yahoo, Msn, Gmail ) προσφέρονται για ανταλλαγή μηνυμάτων τα οποία είναι δωρεάν.

Το Skype[4] επίσης ανήκει σε αυτή την κατηγορία, μόνο που είναι δυνατή η χρήση της κάμερας και μικροφώνου όποτε η επικοινωνία γίνεται οπτικά.

Άλλωστε είναι διαδεδομένο και για την πραγματοποίηση συσκέψεων, μαθημάτων εξ αποστάσεως (e-learning) αλλά και την διεξαγωγή συνεντεύξεων μεταξύ του εργοδότη και του υποψήφιου υπαλλήλου.

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης [5] (Facebook,Twitter κλπ.) που εδώ και μια δεκαετία περίπου, έχουν εισέλθει στις ζωές όλων μας, καθώς ενσωματώνουν όλες αυτές τις δυνατότητες επικοινωνίας σε μια σελίδα ενώ είναι και εκείνες δωρεάν.

Το Διαδίκτυο σήμερα, μέσα από χιλιάδες υπηρεσίες που προσφέρει, έχει καταστεί το πλέον χρήσιμο και αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινή ζωή των χρηστών παγκοσμίως .

Τι είναι η ιδιωτικότητα;[επεξεργασία]

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, μπορεί να οριστεί ως το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γνωστοποιεί κάποιες από τις προσωπικές του πληροφορίες, σε τρίτους [Privacy And Freedom Alan F. Westin,1968].

Η ιδιωτικότητα αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα και είναι το βασικότερο όλων.

Σύμφωνα με δυο Αμερικανούς δικαστές, S. Warren[6] και L. Brandeis,[7] οι οποίοι έδωσαν στην ιδιωτικότητα έναν πολύ ενδιαφέροντα ορισμό, που αναφέρεται ως:

            "Το δικαίωμα του καθενός να τον αφήσουν ήσυχο." 

Απαιτήσεις της Ιδιωτικότητας[επεξεργασία]

Για να προστατευόσουν το ζήτημα της Ιδιωτικότητας, κατοχυρώθηκαν κάποιες βασικές αρχές από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Νόμο Προστασίας των Δεδομένων.

Πρόκειται για τις εξής Αρχές:

 • Αρχή της νομιμότητας και της δικαιοσύνης
 • Αρχή της προδιαγραφής και της αντιστοίχησης σκοπού (επίσης αποκαλούμενης και ως αρχή του περιορισμού σκοπού)
 • Αρχή της αναγκαιότητας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
 • Πληροφόρηση, ειδοποίηση και δικαιώματα πρόσβασης στα άτομα στα οποία ανήκουν τα δεδομένα
 • Αρχή της ασφάλειας και της ακρίβειας

Κατηγορίες της Ιδιωτικότητας[επεξεργασία]

Το θέμα της Ιδιωτικότητας μπορεί να διακριθεί σε τρεις πολύ σχετικές εκδοχές [Rosenberg 1992, Holvast 1993]:

 • Χωρική Ιδιωτικότητα (territorial privacy) : Αφορά την προστασία του ατόμου στο χώρο όπου βρίσκεται (π.χ. σπίτι, εργασία).
 • Ιδιωτικότητα του ατόμου (personal privacy[8]) : Προστατεύει το φυσικό πρόσωπο από άσκοπες αναμείξεις τρίτων και παράνομες διενέργειες εις βάρος του (π.χ. σωματική έρευνα, αναζήτηση των προσωπικών του πληροφοριών χωρίς άδεια).
 • Ιδιωτικότητα της πληροφορίας (informational privacy[9]) : Διατηρεί το δικαίωμα του ατόμου να κρίνει μόνος του ποιες πληροφορίες θα μοιραστεί σε τρίτους.

Γιατί είναι σημαντική η ιδιωτικότητα;[επεξεργασία]

Η χρήση του Διαδικτύου καθιστά πολλούς κινδύνους για τους οποίους ο καθένας μας μπορεί να μην υποψιάζεται.

Για την ασφαλέστερη χρήση του Internet και των υπηρεσιών του, θα έπρεπε να προσέχουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους ανταλλάσσουμε δεδομένα καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κάποιας απάτης. Επιπλέον, οι πληροφορίες που αντλούμε από το Διαδίκτυο είναι χιλιάδες και οι παγίδες που μπορεί να πέσει κάνεις ακόμη περισσότερες.

Σχετικές Έννοιες[επεξεργασία]

Τα προσωπικά δεδομένα (personal data[10])[επεξεργασία]

Είναι κάθε λογής πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ένα φυσικό πρόσωπο.

Προστασία των δεδομένων (data protection)[επεξεργασία]

Είναι η σημαντικότερη επιδίωξη στο θέμα της ιδιωτικότητας. Αφορά τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.

Τι είναι η αυθεντικοποίηση (authentication);[επεξεργασία]

Η αυθεντικοποίηση (authentication)[11] αφορά την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός χρήστη που εισέρχεται σε ένα δίκτυο. Συνήθως, επαληθεύεται με ένα κωδικό ασφαλείας (password).

Τι είναι η ανωνυμία (anonymity);[επεξεργασία]

Πρόκειται για τη δυνατότητα των χρηστών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες του Internet χωρίς να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαδεδομένη στις περισσότερες χώρες του κόσμου όπου και χρησιμοποιείται. Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο Browser χρειάζεται να εγκατασταθεί πρόγραμμα που να εξασφαλίζει την ανωνυμία περιήγησης.

Τι είναι το ψευδώνυμο (pseudonymity)[12];[επεξεργασία]

Η χρήση των ψευδώνυμων ενδείκνυται για όσους θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους με χρήση ψεύτικου ονόματος όταν αυτό ζητείται από τις εκάστοτε υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η εγγραφή σε ιστοσελίδες όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές αγορές,όπου χρειάζεται να δίνεις τα προσωπικά σου στοιχεία, είναι καλύτερη η χρήση του ψευδώνυμου.

Τι είναι η μη συνδεσιμότητα (Unlinkability);[επεξεργασία]

Αφορά την ιδιότητα του να μη είναι δυνατή η αναγνώριση των στοιχείων μεταξύ των εμπλεκομένων, (π.χ. ποιος αποστολέας έστειλε ποιο μήνυμα).

Ποια δεδομένα καλούνται ως Προσωπικού Χαρακτήρα;[επεξεργασία]

Τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα[13] είναι ότι αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, δηλαδή, ονοματεπώνυμο, κατοικία, ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, περιουσιακά στοιχεία κ.ο.κ.

Τι είναι η επεξεργασία Δεδομένων;[επεξεργασία]

Αφορά τη δυνατότητα να υφίστανται κάθε λογής επεξεργασία όπως στη συλλογή και την οργάνωση τους, την μετατροπή τους και τη διαγραφή αυτών.

Πως ελέγχεται το απόρρητο στην Ελλάδα;[επεξεργασία]

Υπεύθυνη Αρχή στην Ελλάδα για τον έλεγχο του Απορρήτου είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών[14] (ΑΔΑΕ).

Συγκεκριμένα, στους τομείς που εξειδικεύεται, όπως επιβάλλει ο νόμος 3115/2003, είναι να διασφαλίζει το απόρρητο στις ταχυμεταφορές των ταχυδρομείων ή στην περίπτωση καταγγελιών να άρει το απόρρητο για την άσκηση ποινών.

Επίσης, εγγυάται την ασφάλεια στις εφαρμογές του Διαδικτύου και στις υπηρεσίες που παρέχει αλλά και στους υπολογιστές που ανήκουν σε ένα δίκτυο.

Τρόποι για ανώνυμο σερφάρισμα και προστασία της Ιδιωτικότητας[επεξεργασία]

Η ανάγκη για ιδιωτικότητα ,είτε μιλάμε για κάποια εταιρεία - επιχείρηση είτε για οποιοσδήποτε φυσικό πρόσωπο που θέλει να έχει ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο, χωρίς ενοχλητικά μηνύματα και χωρίς να φοβάται μήπως κάποιος του υποκλέψει τις προσωπικές του πληροφορίες, είναι πλέον βασικό ζητούμενο.

Μέσα από διάφορα εργαλεία του Διαδικτύου μπορούμε να καταφέρουμε την ανωνυμία της ταυτότητας μας όταν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που παρέχει.

Επίβλεψη και κυρώσεις[επεξεργασία]

Οι παραπάνω βασικοί κανόνες περιγράφουν την αναγκαιότητα να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου και να υπόκεινται σε επεξεργασία με δίκαιο και νόμιμο τρόπο.

Οποιασδήποτε προσπάθεια πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το άτομο θα πρέπει να ενημερώνεται και κατόπιν έγκρισης του να συνεχίζεται η έρευνα ούτως ώστε να τηρούνται οι νόμοι περί διαφάνειας συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας, επιβάλλονται ποινές.

Ποιες οι νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ελλάδα;[επεξεργασία]

Οι νόμοι της Ελλάδος, ως κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) [1] πρέπει να συγχρονίζονται με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι λοιπόν, από το 1997 έχει συσταθεί νόμος ο Ν.2472/1997 περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από επεξεργασία.

Επιβάλλει την τήρηση όλων των κανόνων για την επεξεργασία τους, να γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό, νόμιμα και εφόσον έχει δοθεί η έγκριση του "υποκειμένου", δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που το αφορά.

Για να αποκτάται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δίνεται ένας αριθμός που είναι ίδιος για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες ο οποίος βοηθά στη συγκέντρωση πληροφοριών που ανήκουν και σε άλλους φορείς.Για να γίνει αυτό βέβαια, παρέχεται η άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σαφώς, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο της επεξεργασίας αυτής και οποιασδήποτε στιγμή, μπορεί να αρνηθεί.

Ο συγκεκριμένος νόμος έπειτα τροποποιήθηκε και πλέον συμπεριλαμβάνεται στο νόμο 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006), ο οποίος αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ενσωματώνει τους νόμους 3783/2009, 3917/2011 και 4070/2012, κατοχυρώνοντας σπουδαίες ελευθερίες ως προς τους συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εταιρειών, τις χρεώσεις καθεμιάς καθώς και την τήρηση του απορρήτου.

Tor

The Onion Router (TOR)[επεξεργασία]

Το TOR [15] έχει αναπτυχθεί από τους Roger Dingledine, Nick Mathewson και Paul Syverson[16] τον Σεπτέμβριο του 2002 .

Είναι ένα σύστημα που κρατά ανώνυμη την κίνηση που διεξάγεται στο Διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα αποκρύπτει την τοποθεσία του χρήστη, τις σελίδες που επισκέπτεται και τα e-mails που στέλνει μέσω προγραμμάτων.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης το Internet χωρίς να καταγράφεται το ιστορικό παρακολούθησης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογραφήσεων που διεξάγει το Tor, διασφαλίζοντας έτσι, ότι τα δεδομένα θα φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να διαβαστούν από άλλες πηγές.

Virtual_Private_Network

Η λύση του VPN (Virtual Private Network)[επεξεργασία]

Ένα αρκετά γνωστό εικονικό δίκτυο[17] το VPN [18], συνίσταται για όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιο δίκτυο με εγκατεστημένους υπολογιστές αλλά να χρησιμοποιούν ένα ιδιωτικό δίκτυο για τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Για παράδειγμα, το VPN είναι αρκετά χρήσιμο σε υποκαταστήματα μιας επιχείρησης ή τράπεζας που ανήκουν σε διαφορετικές πόλεις.

Έτσι, ενώ οι υπολογιστές συνδέονται στο Διαδίκτυο με κάποιον δημόσιο ISP [19], η επικοινωνία μεταξύ τους, από το ένα σημείο στο άλλο, γίνεται ιδιωτικά.

Τα συστήματα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος οι πληροφορίες να γίνουν κατανοητές από κάποιον τρίτο που δεν ανήκει στο τοπικό εσωτερικό τους δίκτυο.

Ο Proxy Server (Διακομιστής Μεσολάβησης[20])[επεξεργασία]

Χρησιμοποιείται ως διαμεσολαβητής μεταξύ του δικτύου και του Διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, όταν ζητείται κάποια σελίδα από τον χρήστη, εισάγει τη σελίδα από το Διαδίκτυο και τη στέλνει στον υπολογιστή που προορίζεται.

Επίσης, έχει την ιδιότητα να προστατεύει τον υπολογιστή από επιθέσεις των χακερς, φιλτράροντας την κίνηση στο Δίκτυο, ελέγχοντας τα δεδομένα που εισάγονται και προσφέροντας τη δυνατότητα της ανώνυμης πλοήγησης στους χρήστες.

Αφαίρεση των Trackers[επεξεργασία]

Οι Trackers είναι τα ίχνη που αφήνονται από τις επισκέψεις των sites που έχουμε κάνει.

Δεν είναι ορατοί και πολλοί άνθρωποι δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Βρίσκεται στις Επιλογές Ίντερνετ και αν θέλουμε το από-επιλέγουμε καθώς αποτελεί προκαθορισμένη (default) επιλογή για τους περισσότερους browsers.

Με το να μην επιτρέπουμε τις εταιρείες να παρακολουθούν τις προτιμήσεις μας στο Internet, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να βοηθηθούν ώστε να γίνονται καλύτερες.

 • Χρήση προσωρινών E-Mails

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορούν να δημιουργηθούν για μια φορά και αφότου στείλουμε ένα mail να το διαγράψουμε.

Η χρήση του προσωρινού mail (DEA),αποτρέπει από ανεπιθύμητα μηνύματα (spam)[21],που λαμβάνονται συνήθως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρέπει όμως να αποφευχθεί η αποστολή ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων σε αυτή την υπηρεσία.

 • Εικονικές μηχανές (Virtual Machines)[22]

Με την εγκατάσταση μιας εικονικής συσκευής που θα λειτουργεί μαζί με τον προσωπικό υπολογιστή, δίνεται η δυνατότητα, για παράδειγμα, να κατεβάζουμε τύπους αρχείων (jpeg [23], JPG [24],GIF) που θεωρούνται ευάλωτα στην ύπαρξη ιών ενώ ταυτόχρονα μόλις διαγραφεί το εικονικό σύστημα, διαγράφονται και όλες οι κινήσεις που έχουμε κάνει σε αυτό.

Είναι ασφαλής και ελέγχει όλα τα δεδομένα που εισέρχονται σε αυτό.

Κίνδυνοι της Ιδιωτικότητας[επεξεργασία]

Πέρα από την προστασία και τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ιδιωτικότητα, υπάρχουν τεχνολογίες που θα μπορούσαν να την παραβιάσουν.

Συνοπτικά, είναι οι παρακάτω:

Traceback[25][επεξεργασία]

Η διαδικασία επίθεσης,αρχίζει αντίστροφα, δηλαδή γνωρίζοντας ήδη ένα γνωστό μονοπάτι, προσπαθεί να ανακαλύψει τον προορισμό που έχει ως στόχο.

JonDo[επεξεργασία]

Η λειτουργία του μοιάζει με αυτή ενός proxy server, μόνο που το JonDo είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύει τις εφαρμογές με χρήση κρυπτογράφησης[26] και έτσι αποκρύπτει την ταυτότητα του υπολογιστή στο Διαδίκτυο.

Man-in-the-middle attack

Εξασφαλίζει ανωνυμία μόνο στη περίπτωση που υπάρχει κρυπτογράφηση αλλιώς μπορεί να γίνει επίθεση τύπου man-in-the -middle.

Επιθέσεις πλημμύρας (flooding attack)[27][επεξεργασία]

Στην κατηγορία μιας "επίθεσης πλημμύρας", αυτός που πραγματοποιεί την επίθεση μπορεί να μη χρησιμοποιεί τη δική του πραγματική IP και να μη γίνει ποτέ αντιληπτός.

Επιθέσεις Χρονισμού (timing attack)[28][επεξεργασία]

Ανακαλύπτει το μέγεθος της εντολής υπολογίζοντας τη χρονική διάρκεια κατά την οποία εκτελείται.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government)[επεξεργασία]

Ορισμός[επεξεργασία]

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση[29] αφορά περισσότερο τον κλάδο της πληροφορικής και τους υπολογιστές και την πρόοδο στις τεχνολογίες που σημειώθηκε εξαιτίας της ύπαρξης τους.

Παρέχει με περισσότερη ευκολία πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες, με αποδοτικό τρόπο ώστε να μετέχουν πλήρως σε αυτή.

Ο στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) είναι να δημιουργηθεί κλίμα διαφάνειας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους-πολιτών.

Ορίζεται επίσης, σύμφωνα με τους Abramson M. και Means G. ως:

"η χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας στη βελτίωση της εργασίας, στη δημιουργία αξίας και στην ικανότητα για νέες σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οικοδομεί συνδέσεις ανάμεσα στους κυβερνητικούς φορείς και στους πελάτες τους ή τους χρήστες τους, συνδέει τις αρμοδιότητες, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις εδαφικές περιοχές".

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα[επεξεργασία]

Υπεύθυνος φορέας της Ελλάδας που διαχειρίζεται θέματα ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Υ.Ε.Δ.Α.).

Προσφέρει πολύ χρήσιμες υπηρεσίες μέσα από τις τεχνολογίες που διευκολύνουν στην πραγματοποίηση συναλλαγών όπως επίσης να ενημερώνονται και να λύνουν όποιες απορίες έχουν, μέσα από τους ειδικούς ηλεκτρονικούς χώρους συζητήσεων (forums), λαμβάνοντας, άμεσα, απαντήσεις.

Τέλος, ο τρόπος που πραγματοποιείται η επικοινωνία, ο οποίος γίνεται κυρίως από το σπίτι,γλιτώνουν τους πολίτες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολύτιμο χρόνο.

Παροχή Υπηρεσιών e-Government[επεξεργασία]

 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (E-Services): Παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες από κυβερνητικούς φορείς μέσω του Internet.
 2. Ηλεκτρονική Διαχείριση (E-management): Στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών που διαδίδονται προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 3. Ηλεκτρονική Δημοκρατία (E-democracy)[30] : Χρησιμεύει στην ενίσχυση της δημοκρατίας ωθώντας τους πολίτες να λαβαίνουν ενεργό δράση σε αυτό.
 4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές (E-commerce)[31]: Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών για αγορές μέσω Διαδικτύου.

Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης[επεξεργασία]

Οι εφαρμογές που εντοπίζουμε στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση όσον αφορά το σκοπό που εξυπηρετούν στη σχέση μεταξύ των πολιτών και των φορέων, διακρίνονται ως εξής:

 1. Government to Government (G2G) –Σε υπηρεσίες και εφαρμογές του δημόσιου τομέα.
 2. Government to Business (G2B) - Σε εφαρμογές που εξυπηρετούν επιχειρήσεις.
 3. Government to Citizens (G2C) -Σε υπηρεσίες που βασίζονται στις σχέσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών.

Πλατφόρμα labs.opengov.gr[επεξεργασία]

Η πλατφόρμα λειτουργεί διαδικτυακά και δίνει την ευκαιρία να αξιοποιηθούν νέες ιδέες ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των πολιτών ή και των επιχειρήσεων με το κράτος.

Απαρτίζεται από ειδική ομάδα ανθρώπων που έλαβαν γνώση του αντικειμένου και εργάζονται για να έρχονται στο προσκήνιο περισσότερες απόψεις, να διεξάγονται συζητήσεις και να δημιουργούνται επαφές με άλλους του ίδιου αντικειμένου στο εξωτερικό.

Η e-Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ[επεξεργασία]

Η Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προσφέρει όλους τους τύπους ενημέρωσης για τους πολίτες που αναζητούν εργασία αλλά και για τους επιχειρηματίες που ψάχνουν προσωπικό.

Με μια απλή εγγραφή και σύνδεση (Login) στο σύστημα με χρήση password και username, παρέχονται οι επιλογές να αναζητήσει κανείς μόνος του προσφερόμενες θέσεις εργασίας ή να αφήσει το βιογραφικό του ώστε να είναι διαθέσιμο στους εργοδότες, με βάση το προφίλ δυνατοτήτων και γνώσεων που έχει κατασκευάσει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Ακόμη, δίνεται ενημέρωση για επιδοτήσεις, επιδοτούμενα σεμινάρια και να γίνουν αιτήσεις Online.

Σήμερα, βρίσκεται σε καλό επίπεδο ενώ η υπηρεσία αυτή υφίσταται ηλεκτρονικά από το 2002.

Η e-Υπηρεσία του Taxis-net[επεξεργασία]

Η πρώτη πλήρης πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι η υπηρεσία του Taxis-net. Αποτελεί ενέργεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σε αυτή, ο πολίτης διαχειρίζεται ότι αφορά τους υπολογισμούς των οικονομικών πόρων. Εκτυπώνει το εκκαθαριστικό κι όλα τα συναφή έντυπα.

Είναι αναγνωρισμένη υπηρεσία για τις χρήσιμες πρακτικές της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.[32]

Η e-Υπηρεσία Δημόσιας Βιβλιοθήκης[επεξεργασία]

Ο δικτυακός τόπος minedu.gov.gr, του Υπουργείου Παιδείας, παρέχει ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστημα, για αναζητήσεις μέσα από μια λίστα προσφερόμενων βιβλίων, εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και επιμορφωτικού υλικού, λαμβάνοντας αντίγραφα αυτών ή να γίνεται κράτηση.

Επίσης,έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές και υποψήφιοι φοιτητές, πηγαίνοντας στην αντίστοιχη καρτέλα, να ενημερωθούν για την διδακτέα ύλη των μαθημάτων και τις πανελλαδικές τους εξετάσεις, τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, τρέχοντες υποτροφίες και προκηρύξεις και να εκτυπώσουν τις αιτήσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία σημειώνει ανάπτυξη αναβαθμίζοντας τις επιλογές που παρέχει, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των πολιτών ολοένα και περισσότερο.

Η e-Υπηρεσία του Ι.Κ.Α[επεξεργασία]

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας, παρέχει υπηρεσίες προς τους εργαζομένους και τους επιχειρηματίες-εργοδότες να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις, να γίνονται ρυθμίσεις οφειλετών, υπολογισμός συντάξεων κλπ.

Πρόκειται για μια πολύ καλή ηλεκτρονική υπηρεσία με ολοκληρωμένες πηγές ενημέρωσης.

Η e-Υπηρεσία ΚΕΠ[επεξεργασία]

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ,στην ηλεκτρονική τους σελίδα, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες όταν εισέρχονται στο σύστημα, επιλέγοντας το ΚΕΠ της περιοχής που εξυπηρετεί,να ζητήσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γεννήσεως, να ενημερωθούν για επιδόματα και τέλος να εκτυπώνουν τις βεβαιώσεις τους.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα e-Government[επεξεργασία]

Οι υπηρεσίες που διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχουν ως στόχο να καλυτερέψουν τις ζωές των πολιτών καθώς και να εκτελούνται οι υπηρεσίες των Κρατών προς τους πολίτες με διαφανή τρόπο. Επιπλέον, στις περισσότερες των υπηρεσιών που επιλέγουμε είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικές.

Ειδικότερα, έχουν την ευκαιρία όλοι οι πολίτες ή όσοι γνωρίζουν να ζητήσουν έγγραφα,αιτήσεις ή να κάνουν μια συναλλαγή μέσα από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου τους.

Επίσης, με την είσοδο των έξυπνων κινητών (smartphones),οι υπηρεσίες υποστηρίζονται και σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα.

Επομένως, δε χρειάζεται κάποιος να μετακινηθεί στην ίδια την υπηρεσία για να εξυπηρετηθεί.

Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα, δε δίνεται η δυνατότητα στους ηλικιωμένους ανθρώπους να διαχειρίζονται το σύστημα καθώς θα ήταν δύσκολο λόγω έλλειψης γνώσεων και εξοικείωσης. Επιπροσθέτως, θα ήταν πιο αποδοτικό αν όλες οι υπηρεσίες βρίσκονταν σε ένα ενιαίο σύστημα.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν καθώς σε όλες τις υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα να δοθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και να μην υπάρξει ο κίνδυνος της απώλειας.

Η σημερινή της πορεία[επεξεργασία]

Τα δεδομένα στην Ελλάδα από τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,τα τελευταία τρία έτη δεν έχουν σημειώσει ιδιαίτερα ανοδική πορεία όπως έγινε αρχικά, που έλαβε πολύ σημαντική θέση,από την Ε.Ε.για τις καλές πρακτικές των υπηρεσιών της.

Το κύριο αίτιο γι’ αυτό, εντοπίζονται στο ότι δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών ώστε να μάθουν να χειρίζονται το Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τη μελέτη του eGovernmet Benchmark 2012, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,τα ποσοστά που λήφθηκαν είναι ότι το ποσοστό που αντλεί πληροφορίες μέσα από τις ανοικτές πλατφόρμες είναι μόλις 21%,ενώ έστω μια φορά χρησιμοποίησαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ποσοστό 41%.

Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη, φαίνεται πως περίπου οι μισοί πολίτες κάνουν χρήση των υπηρεσιών (46%),δηλώνοντας ικανοποιημένοι αφού εξοικονομούν χρόνο και χρήματα.

Τα προβλήματα που εντοπίζονται[επεξεργασία]

Τα προβλήματα που θα πρέπει να ξεπεράσει,προκειμένου να γίνουν οι εφαρμογές την ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρηστικές από όλους είναι κυρίως λειτουργικά.

Τα παρακάτω που αναφέρονται προκύπτουν μέσα από την προσπάθεια εκσυγχρόνισης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και αποτελούν το στόχο προκειμένου να πραγματοποιηθούν, μέχρι το 2020.

 • Δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιών από όλους

 • Διαλειτουργικότητα – ένταξη υπηρεσιών και πληροφοριών σε ένα ενιαίο σύστημα.

 • Εμπιστοσύνη - μέγιστη προστασία των προσωπικών πληροφοριών του πολίτη.

 • Ασφάλεια – Των πληροφοριών και του συστήματος από κάθε ενδεχόμενη απειλή και προσπάθεια παραβίασης του.

Συμπεράσματα[επεξεργασία]

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, που είχε ως θέμα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αναλύθηκαν οι ορισμοί που αφορούν την ιδιωτικότητα,τα προσωπικά δεδομένα, το απόρρητο των πληροφοριών στην Ελλάδα, τι αφορά η ανωνυμία στο Ίντερνετ, πως μπορεί να εξασφαλιστεί, όπως επίσης και τις υπεύθυνες Αρχές που ελέγχουν το απόρρητο και πως αυτό τηρείται στην Ελλάδα.

Επιπλέον, δόθηκαν επιγραμματικά οι σχετικοί νόμοι που υπάρχουν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ίντερνετ, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο άπατης μέσω κυκλωμάτων που υποκλέπτουν αυτές τις προσωπικές πληροφορίες.

Ακόμη, αναλύονται κάποιες εφαρμογές που μπορούν να εφαρμόσουν στο Ίντερνετ οι διάφοροι χάκερς για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις που πραγματοποιούνται από τους χρήστες.

Από την άλλη πλευρά, τονίζεται η ανάγκη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία έχει αρχίσει και στη χώρα μας να αναπτύσσεται χωρίς όμως να γίνεται ευρέως αποδεκτή και γνωστή σε όλους τους πολίτες.

Ο πρωταρχικός στόχος από τη δημιουργία αυτού του καινούριου μέσου τεχνολογίας, είναι η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ταχεία εξυπηρέτηση.

Πρόκειται για ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να εξελιχθεί στα μετέπειτα χρόνια, δίνοντας κίνητρα στους Έλληνες πολίτες να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με το βλέμμα στους στόχους που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν από το Αρμόδιο Υπουργείο, φαίνεται πως θα δοθεί η κατάλληλη προσοχή πάνω στο θέμα.

Φαίνεται ότι εάν αυτό γίνει πραγματικότητα και στη χώρα μας- ενώ ήδη στο εξωτερικό χρησιμοποιούν κυρίως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες- θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ και τις ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ή κάτοικοι πιο απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του Κράτους, καθώς οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν με πιο σύνθετα ζητήματα και λιγότερο με την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιπλέον, ο κάθε πολίτης δε θα ζητούσε περισσότερα δικαιολογητικά από όσα χρειάζεται αφού σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα θα μπορούσε να εκτυπώσει συγκεκριμένες βεβαιώσεις ή να τα αποστείλει επίσης ηλεκτρονικά στον αποστολέα τους.

Δεδομένου, ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι εξοικειωμένοι με τον συγκεκριμένο τρόπο, στην Ελλάδα αυτό που μένει είναι να περάσει στην καθημερινή ζωή των νέων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Τέλος, γίνεται μια αναφορά στις υπάρχουσες πλατφόρμες των υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες, εκτίμηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων που παρέχουν, τα προβλήματα που εντοπίζονται ως τώρα στη χώρα μας λόγω της μη διάδοσης τους, όπως και για την πορεία που ενδέχεται να έχουν σε βάθος χρόνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ[επεξεργασία]

 1. http://www.slideshare.net/realpeterz/internet-privacy-2489763
 2. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
 3. http://www.cyberethics.info/cyethics1/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=66&lang=el
 4. http://www.cyberlawcentre.org/genl0231/privacy.htm
 5. https://books.google.gr/books?
 6. id=AB7UBwAAQBAJ&pg=PA116&lpg=PA116&dq=rosenberg+1992+privacy&source=bl&ots=Cyd4x7JNp8&sig=kiGZICkpsbGLLnnDrOktu3Mxrqg&hl=el&sa=X&ved=0CEoQ6AEwCGoVChMIycD-wZCSyAIVw9YsCh3gfgE-#v=onepage&q=rosenberg%201992%20privacy&f=false
 7. http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis/Security/Privacy.pdf
 8. https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudonymity
 10. http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1070&context=pacis2013
 11. http://www.adae.gr/i-adae/paroysiasi/
 12. https://el.wikipedia.org/wiki/Tor
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
 14. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
 15. http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/06/tips-tricks-anonymous-privacy
 16. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
 17. http://www.ydmed.gov.gr/?p=8091
 18. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l24226b
 19. http://www.opengov.gr/home/services
 20. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27200&subid=2&pubid=113052488


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ [επεξεργασία]

Αναπτύξτε επιπλέον την έννοια του OpenGov.[επεξεργασία]

Πως μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και πόσο σημαντικό είναι;[επεξεργασία]

Βρείτε επιπλέον πλατφόρμες ανοικτής διακυβέρνησης.[επεξεργασία]

Βρείτε και ανάπτυξε λογισμικά που εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα στο Intenet.[επεξεργασία]

Αναπτύξτε το νομοθετικό πλαίσιο που ακολουθείται στην Ελλάδα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών Δεδομένων.[επεξεργασία]

ΑΝΑΦΟΡΕΣ[επεξεργασία]

 1. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
 2. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
 3. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
 4. https://el.wikipedia.org/wiki/Skype
 5. [2]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_S._Warren
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Brandeis
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Information_privacy
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Protection_Directive
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudonymity
 13. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
 14. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
 15. https://el.wikipedia.org/wiki/Tor
 16. https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_routing
 17. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
 18. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
 19. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
 20. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
 21. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BC
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
 23. https://el.wikipedia.org/wiki/JPEG
 24. https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
 25. https://en.wikipedia.org/wiki/IP_traceback
 26. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
 27. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
 28. https://el.wikipedia.org/wiki/Timing_Attack_(%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%85)
 29. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
 30. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
 31. https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
 32. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE