Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Πατέντες Λογισμικού

Από Βικιβιβλία
Προειδοποίηση: Αυτή η σελίδα χρειάζεται επιμέλεια

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Εξετάζοντας την ιστορία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εξάγεται άμεσα το συμπέρασμα ότι πρωτοπόρα στην χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ήταν η Αγγλία. Η Βρετανική Αυτοκρατορία από τον "15ο αιώνα", ξεκίνησε να χορηγεί δικαιώματα σε κατασκευαστές που με τις μεθόδους τους βοηθούσαν στην ανάπτυξη της κρατικής οικονομίας. Η πρώτη κατοχυρωμένη εφεύρεση ανήκει στον John Utynam, η οποία του απονεμήθηκε το 1449 από τον βασιλιά Henry IV, παρέχοντάς του παράλληλα μονοπωλιακά δικαιώματα για τα επόμενα 20 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια (1561 – 1590) βασιλείας της Elizabeth Ι και του διαδόχου της James I συνεχίστηκε η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων. Ο ανώτερος άρχοντας ενέκρινε τις εφευρέσεις μόνο στην περίπτωση που τον ικανοποιούσαν και στη συνέχεια προχωρούσε στην παραχώρηση άδειας μονοπωλιακής προώθησης των αγαθών στην αγορά από τους εκάστοτε δημιουργούς προϋποθέτοντας να γίνεται γνωστή η ανάλυση του τρόπου δημιουργίας και λειτουργίας της εφεύρεσής τους. Έπειτα από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο James I το 1610 προέβη σε απόσυρση όλων των μονοπωλίων που είχαν χορηγηθεί, ενώ θέσπισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο απαγόρευε το μονοπώλιο αγαθών, εκτός και εάν η εφεύρεση αγαθού ήταν καινοτόμα και μη υλοποιήσιμη από κανέναν ανταγωνιστή.

Το 1624 καθιέρωσε επίσημο νόμο για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έπειτα από μερικές τροποποιήσεις κατείχε ισχύ για 200 χρόνια προκαλώντας έντονες διαμάχες ανάμεσα σε ανταγωνιστές. Για να διαλευκανθεί η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί εκδόθηκε το 1785 νόμος, με τον οποίο κάθε εφευρέτης θα έπρεπε να παρέχει λεπτομερέστατη αναφορά της δημιουργίας του. Έπειτα από μια σειρά τροποποιήσεων των μέχρι τότε νόμων, το 1852 συνενώθηκαν στο κανονισμό επιλογής εφευρέσεων δημιουργώντας το γραφείο ευρεσιτεχνίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του βρετανικού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ήταν ο νόμος του 1902, ο οποίος εισήγαγε μια περιορισμένη έρευνα σχετικά με την καινοτομία της εφεύρεσης, πριν από τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Παρόμοια το Αμερικανικό Σύνταγμα σε ένα από τα άρθρα του διασφαλίζει στο δημιουργό το δικαίωμα να διαχειρίζεται το δημιούργημά του υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας πιστοποιείται μέσω των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες). Πλέον οι μεγάλες εταιρείες θέλοντας να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι μεγαλύτερων αντιπάλων τους ξεκίνησαν να κατοχυρώνουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα προϊόντα τους. Τα τελευταία χρόνια, το σύστημα καταχώρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προσπάθησε να εισέλθει στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.Ορισμός πατεντών λογισμικού[επεξεργασία]

Υπάρχουν διάφοροι "ορισμοί" για το αποτελεί πατέντα λογισμικού ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες που κατέχει το λογισμικό στο τεχνολογικό πεδίο, η πιο ευρέως διαδεδομένη επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί για τον ορισμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι αυτή που χρησιμοποιείται από το "ΕΡΟ" (European Patent Office), το οποίο αναφέρει ως πατέντα λογισμικού, την εφεύρεση η οποία εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή κάποιο δίκτυο υπολογιστών ή κάποιο άλλο εξάρτημα το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί και η εφεύρεση αυτή μπορεί να έχει χαρακτηριστικά είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει τα οποία γίνονται αντιληπτά ως προγράμματα.

Προτού εξεταστεί διεξοδικά το ζήτημα θα πρέπει να καταστούν σαφείς οι λόγοι για τους οποίους μια εφεύρεση μπορεί να καταχωρηθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μια εφεύρεση μπορεί να αναγνωριστεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εάν:

 • είναι πρωτοποριακή, δηλαδή δεν έχει υλοποιηθεί από κάποιον άλλο φορέα (είτε εταιρεία, είτε ανθρώπινο παράγοντα)
 • μπορεί να εφαρμοστεί για ερευνητικούς σκοπούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, δηλαδή να έχει πρακτική αξία

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας δίνονται από την εκάστοτε τοπική αρχή και οριοθετούνται από το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από την νομοθεσία του κάθε κράτους, όπως επίσης και από τα γεωγραφικά - χωρικά όρια. Κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατέχει νομική ισχύ εντός των γεωγραφικών περιορισμών και μπορεί να αξιοποιηθεί η ισχύς του από τον εφευρέτη του μόνο στο εκάστοτε κράτος απ’ όπου νομιμοποιήθηκε ή εκδόθηκε. Επίσης προϋποθέσεις χορήγησης μιας ευρεσιτεχνίας αποτελούν το τεχνικό τμήμα ή η τεχνική συμβολή. Μια εφεύρεση που εφαρμόζεται σε υπολογιστή δεν θεωρείται ότι συνιστά τεχνική συμβολή απλώς και µόνο επειδή εµπλέκεται η χρήση υπολογιστή, δικτύου ή προγραμματιζόμενης συσκευής. Παράλληλα το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καλύπτει µόνο την τεχνική συμβολή και όχι το πρόγραμμα του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την εφεύρεση της εκάστοτε εφαρμογής.

Πατέντες λογισμικού στις ΗΠΑ[επεξεργασία]

Δεκαετίες από το 1950 έως το 1970, το γραφείο Ευρεσιτεχνιών και "Εμπορικών Σημάτων" των Η.Π.Α. δεν παραχωρούσε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που σχετίζονταν με υπολογισμούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α με αποφάσεις των Gottschalk "v. Benson" (1968) και "Parker v.Flook" (1975) αντιλαμβάνονταν τα προγράμματα υπολογιστών ως εφευρέσεις που σχετίζονταν με μαθηματικούς αλγορίθμους και όχι με διεργασίες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση "Diamond v. Diehr" του 1981, διέταξε το Γραφείο Πατέντων και Εμπορικών Σημάτων να χορηγήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε μία εφεύρεση, παρότι η εφεύρεση απαιτούσε μόνο τη χρήση ενός προγράμματος υπολογιστή. Το Ανώτατο Δικαστήριο γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εφεύρεση χρησιμοποιούσε ήδη γνωστές μεθόδους πρόσταξε το Γραφείο Πατεντών να χορηγήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με το επιχείρημα ότι η εφεύρεση δεν ήταν απλώς ένας μαθηματικός αλγόριθμος αλλά μια διεργασία.

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν τα ζητήματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, απαίτησε ένα πρόγραμμα υπολογιστή για να είναι κατάλληλο για κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να έχει πρακτική εφαρμογή. Την περίοδο προεδρίας του Bill Clinton η κατοχύρωση πατέντων λογισμικού γενικεύτηκε. Η δυνατότητα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού προωθήθηκε από διοικητική άποψη με το διορισμό του "Bruce Lehman" ως επικεφαλής του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών σημάτων το 1994. Έπειτα από γενικές οδηγίες για την εξέταση και χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκδόθηκαν από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών, το ίδιο το Γραφείο ερμήνευε τις αποφάσεις που εξέδιδε το Ανώτατο Δικαστήριο με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μεγάλο εύρος περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με φυσικές διεργασίες, όπως οι αλγόριθμοι.

Η νομιμοποίηση των ευρεσιτεχνιών λογισμικού δεν κατέστη ποτέ σαφής από το Αμερικάνικο Κογκρέσο βάσει της γενικής περιγραφής ως προς το τι επιδέχεται καταχώρηση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Νόμο περί Ευρεσιτεχνιών του 1952. Η αποτυχία του Κογκρέσου να τροποποιήσει το νόμο μετά από τις δικαστικές αποφάσεις που επέτρεπαν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού ερμηνεύτηκαν ως σιωπηλή αποδοχή τους.

Πατέντες λογισμικού στην Ευρώπη[επεξεργασία]

Ένα μεγάλο ποσοστό των ευρωπαϊκών χωρών ανήκουν ή είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Ενώ τα Ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν εναρμονισμένη νομοθεσία σχετικά με την παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών λογισμικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, με πρόταση, οδηγία για κατοχύρωση-νομιμοποίηση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις που υλοποιούνται μέσω υπολογιστή. Το άρθρο 52 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας προβλέπει ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι εφευρέσεις υπό τη γενικότερη έννοια του νόμου. Ένας λόγος είναι ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην περίπτωση του λογισµικού καλύπτουν αφηρημένες ιδέες.

Το 1986 το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, ΕΡΟ), παραβαίνοντας το άρθρο 52, άρχισε να χορηγεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προγράμματα υπολογιστών. Το 1997 ένα μεγάλο μέρος δικηγόρων και εταιριών που ανήκουν στον πυρήνα του ΕΡΟ αποφάσισαν ότι ο νόμος έπρεπε να επεναδιατυπωθεί ώστε να συμφωνεί με την πολιτική του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το 2002 η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Κομισιόν υπό τον Frits Bolkestein υπέβαλε την πρόταση 2002/0047 για την οδηγία σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή. Η οδηγία θα εναρμόνιζε τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες και θα διευκρίνιζε τους όρους κατοχύρωσης μιας εφεύρεσης.

Στο άρθρο 52 της "Ευρωπαϊκής Σύμβασης" σχετικά µε τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνιών ορίζονται οι "προϋποθέσεις" που πρέπει να πληρούνται ώστε να κατοχυρωθεί µε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια εφεύρεση.Σύμφωνα µε το άρθρο ισχύει ότι:

Ευρωπαϊκά διπλώματα χορηγούνται σε όλες τις εφευρέσεις που έχουν εμπορική εφαρμογή, είναι καινούριες και περιέχουν κάποιο βήμα τεχνολογικής προόδου.

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως κατοχυρώσιµες εφευρέσεις :

 1. Ανακαλύψεις, επιστηµονικά θεωρήµατα, µαθηµατικές µέθοδοι
 2. Πνευµατικές δηµιουργίες
 3. Κανόνες διεξαγωγής παιγνίων, αλγόριθµοι, διαδικασίες και προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών
 4. Αναπαράσταση πληροφορίας

Όλα τα τμήματα μιας υπό κατοχύρωσης εφεύρεσης, τα οποία ανήκουν άμεσα σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες αποκλείονται κατοχύρωσης Το παραπάνω άρθρο αποτελεί τροπολογία της 24/09/2003 απόφασης του "Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", με βάση την οποία θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών να παρέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εφευρέσεις που εφαρμόζονται σε υπολογιστή. Οι ευρωβουλευτές µε ψήφους 361 υπέρ,157 κατά και 28 αποχές έκαναν δεκτή την πρόταση της κ. Arlene McCarthy, αλλά µέσω μιας σειράς τροπολογιών κατέστησαν σαφές ότι η ψήφιση του παρόντος άρθρου δεν αφορά την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για προγράμματα λογισμικού.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια ισχύος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας διαφέρει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα είναι 17 χρόνια ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο 20 χρόνια.

Πνευματική Ιδιοκτησία[επεξεργασία]

Η υποστηρικτές των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό υποστηρίζουν ότι η νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα δεν ήταν πλήρως αποτελεσματική σε θέματα προστασίας από έμμεσες παραβιάσεις. Η έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία σε αντίθεση με τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν την αναπαραγωγή τεχνολογιών και λειτουργιών, ενώ απαγορεύουν την με οποιαδήποτε τρόπο αντιγραφή τους. Τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία προσδιορίζουν το αποκλειστικό δικαίωμα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους παραχωρούνται από το νόμο για ορισμένο χρονικό διάστημα, απαγορεύοντας σε τρίτους την χρήση τους χωρίς την άδεια από τον δημιουργό τους. Το δικαίωμα της εκμετάλλευσης όπως επίσης και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού του προς αυτό, περιλαμβάνονται στο σύστημα που υπάγεται υπέρ των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο νόμος πλαίσιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα αρχικά ήταν ο 2387/1920, ενώ το ίδιο έτος η Ελλάδα προσχώρησε στην Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης του 1886. Ο νόμος 2387/1920 τροποποιήθηκε κατ’ επανάληψη για να ανταποκριθεί σε νεώτερες ανάγκες, ενώ αντικαταστάθηκε τελικά πλήρως από τον νόμο "2121/1993", ο οποίος έφερε αρκετές καινοτομίες στο σύστημα προστασίας. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στο ευρωπαϊκό σύστημα όσο και στο ελληνικό δίκαιο συμπεριλαμβάνει:

1.το περιουσιακό δικαίωμα το οποίο αναφέρεται στην οικονομική εκμετάλλευση της εφεύρεσης αναφερόμενο στην απαγόρευση μιας πράξης ή μιας μορφής εκμετάλλευσης 2.το ηθικό δικαίωμα του οποίου βασική παραδοχή είναι ότι ο εφευρέτης - δημιουργός κατέχει έναν ιδιαίτερο δεσμό με το δημιούργημά του πέρα από το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης 3.το δικαίωμα μια εφεύρεσης με κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύει τη συγκεκριμένη αποτύπωση και ποτέ την ιδέα σε αντίθεση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα οποία η έννοιας της προστασίας αποτελεί μια πιο ευρύτερη έννοια καθώς προστατεύεται η καινοτόμος ιδέα. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είναι η εφεύρεση να είναι καινούργια ενώ αντίθετα το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει να κατέχεται από πρωτοτυπία. Η κοινοτική οδηγία για την προστασία των προγραμμάτων σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και κατ’ εφαρμογήν της με βάση του νόμου 2121/1993 αναφέρει: 1.ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του 2.το πνευματικό δικαίωμα σε αντίθεση με την καταχώρηση μιας εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται η καταχώριση της δημιουργίας του σε κάποια υπηρεσία - εξωτερικό φορέα.

Διχογνωμία – επιχειρήματα υπέρ/κατά των ευρεσιτεχνιών λογισμικού[επεξεργασία]

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού έχουν προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στις μεγάλες πολυεθνικές που κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό κατοχυρωμένων πατεντών και των λοιπών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς επίσης και των μεμονωμένων χρηστών λογισμικού. Τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της κατοχύρωσης μιας εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελούν την βάση πάνω στην οποία έχει θεσμοθετηθεί διεθνώς η ισχύουσα νομοθεσία για τις ευρεσιτεχνίες.

Κάθε εταιρεία-επιχείρηση επενδύει ένα σημαντικό χρηματικό ποσοστό των πόρων της για την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και ιδεών που συμβάλουν στην επαύξηση της ανταγωνιστικότητας της. Με τον τρόπο αυτό τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να βοηθήσουν τις μεγάλες εταιρείες-επιχειρήσεις να αποσβέσουν το κόστος της έρευνας και της υλοποίησης των προϊόντων τους, καθώς το απαιτούμενο διάστημα για την ανάπτυξη της ευρεσιτεχνίας μπορεί να είναι μεγάλο και τα ποσά τα οποία δαπανώνται σημαντικά.

Η συμβολή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών καθίσταται αναγκαία, καθώς το ολοένα και αναπτυσσόμενο τεχνολογικό πεδίο ασκεί πιέσεις στις εταιρείες-επιχειρήσεις υποβάλλοντας τες σε μια συνεχή μάχη στον επενδυτικό τομέα δαπανώντας σημαντικά ποσά για την κατοχύρωση πατεντών λογισμικού. Το σύνολο των εταιριών που κατέχουν εκατοντάδες έως χιλιάδες πατέντες λογισμικού προχωρούν μεταξύ τους σε πολλαπλές συμφωνίες αμοιβαίας αδειοδότησης.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε λογισμικό αποτελούν τον μηχανισμό ώθησης για τις εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Παράλληλα καταπολεμά την ανεργία δημιουργώντας τις απαραίτητες θέσεις απασχόλησης στον τεχνολογικό τομέα. Κάθε εφεύρεση παρουσιάζεται στο κοινό πριν κατοχυρωθεί επιτυγχάνοντας με αυτό το τρόπο την διάχυση της γνώσης. Επίσης με αυτό το τρόπο πραγματοποιείται από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις η διαδικασία της αναβάθμισης και βελτίωσης μιας εφεύρεσης.

Τα ηλεκτρονικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατέχουν μια θέση μέσα στο κοινωνικό σύνολο διότι θέτουν μια νομική ισχύ μέσα στην οποία θα υλοποιηθεί και θα αναπτυχθεί δομημένα κάθε κομμάτι της εφεύρεσης. Τα νομικά όρια στοχεύουν στην αποτροπή καταστάσεων πλουτισμού επιτηδείων από την έρευνα και προσπάθεια που έχουν καταβάλλει οι εταιρίες ή ιδιώτες για την υλοποίηση τεχνολογιών και καινοτομιών. Ταυτόχρονα οι πατέντες λογισμικού, σύμφωνα με τους υποστηρικτές τους, ενισχύουν τις μικρές επιχειρήσεις και τους αδύνατους οικονομικά ερευνητές παρέχοντάς τους την δυνατότητα να προστατέψουν τα δημιουργήματά τους.

Ωστόσο πολλοί επαγγελματίες της Πληροφορικής εναντιώνονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνιών λογισμικού. Οι επαγγελματίες της πληροφορικής θεωρούν αντιπαραγωγική την κατοχύρωση μιας ιδέας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διότι συχνά γενικεύουν και επαναχρησιμοποιούν ένα μέρος των ιδεών τους σε διαφορετικά συστήματα που τείνουν ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί διαδικτυακές κοινότητες από προγραμματιστές που δημοσιοποιούν ιδέες και τεχνικές, μη θεωρώντας κατάλληλη την κατοχύρωση τους μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα προσωρινή λύση στο πρόβλημα των ευρεσιτεχνιών προσφέρει η ίδρυση της εταιρείας "Open Invention Network" με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών που θα επιτρέπει στους προγραμματιστές του ελεύθερου λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) να παράγουν κώδικα χωρίς να υπάρχει η ενδεχόμενη δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής τους μελλοντικά από εταιρίες. Με αυτό τον τρόπο οι κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ προστατεύουν τα μέλη τους από δικαστικές διαμάχες και μηνύσεις.

Σε "έρευνα" που πραγματοποιήθηκε από την Burton Systems Software απευθυνόμενη σε επαγγελματίες προγραμματιστές, διαπίστωσε ότι το 79.6% πιστεύει ότι η κατοχύρωση μιας εφεύρεσης λογισμικού με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εμποδίζει αντί να προωθεί την ανάπτυξη λογισμικού, ενώ το 12.2% των ερωτηθέντων ήταν αναποφάσιστο. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 59.2% δήλωσε ότι οι ευρεσιτεχνίες λογισμικού πρέπει να καταργηθούν ολοκληρωτικά.

Παρ’ όλο που η κατοχύρωση μιας εφεύρεσης αποτελούσε πρόοδο της τεχνολογίας στην ώθηση της καινοτομίας ένα μεγάλο μέρος ατόμων που ανήκουν στο χώρο της πληροφορικής πιστεύουν ότι οι ευρεσιτεχνίες εμποδίζουν ενεργά την καινοτομία. Το 1991 "ο Bill Gates σημείωσε" ότι: "Αν ο κόσμος είχε καταλάβει πώς κατοχυρώνονται οι πατέντες όταν οι περισσότερες από τις σημερινές ιδέες έχουν υλοποιηθεί χωρίς πατέντες, η σύγχρονη βιομηχανία θα ήταν σε πλήρη ακινησία." Ο Donald Knuth ένας από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες στο χώρο της πληροφορικής "δήλωσε" ότι: "Αν το 1980 υπήρχαν πατέντες στο λογισμικό, δεν θα ήμουν σε θέση να δημιουργήσω το ΤeΧ, ούτε θα μπορούσα να φανταστώ ότι μπορώ να το δημιουργήσω, εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος."

Μια ακόμη παρενέργεια των πατεντών λογισμικού είναι το τεράστιο χρηματικό ποσό που δαπανάται κάθε χρόνο για την επίλυση διαφορών ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Σε "έρευνα" που πραγματοποιήθηκε από τους οικονομολόγους James Bessen και Eric Maskin καθηγητές του Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), υποστήριξαν ότι η χρήση ευρεσιτεχνιών είναι θετική για την αγορά του λογισμικού μόνο αν το μονοπώλιο είναι το πιο κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη λογισμικού. Οι Bessen και Maskin διαπίστωσαν μια στατιστική συσχέτιση μεταξύ της διάδοσης των ευρεσιτεχνιών στις Η.Π.Α. και μια ύφεση της καινοτομίας στο λογισμικό. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1987-1994, η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών λογισμικού σημείωσε αύξηση 195%, παράλληλα η χρηματοδότηση για R&D μειώθηκε στις εταιρίες κατά 21%, ενώ στις βιομηχανίες αυξήθηκε συνολικά κατά 25%.

Μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κατοχύρωσης (ΕΓΚ) έχει απονείμει περισσότερα από 30.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Για μια μικρή επιχείρηση ή έναν ανεξάρτητο δημιουργό είναι πολύ δύσκολο να τις γνωρίζει στο σύνολο τους ώστε να αποφύγει τη χρήση τους ή να αποκτήσει άδεια χρήσης της. Ακόμη και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν πρόβλημα να εντοπίσουν αν παραβιάζουν κάποια πατέντα, εκτός και αν εργάζονται με αμοιβαία μοιραζόμενα χαρτοφυλάκια ευρεσιτεχνιών. Επιπλέον, τα νομικά έξοδα και οι ζημίες που θα πρέπει να πληρώσουν οι μικρές επιχειρήσεις ή οι ανεξάρτητοι δημιουργοί για αθέλητες ή συμπτωματικές παραβιάσεις πιθανότατα θα προκαλέσουν χρεωκοπία στις περισσότερες εξ αυτών. Αντίθετα οι μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως διαθέτουν πολυπληθή νομικά τμήματα και προϋπολογίζουν ανάλογες δαπάνες σε ετήσια βάση.

Η υπεράσπιση ενάντια σε αγωγές για παραβίαση ευρεσιτεχνιών λογισμικού είναι μια ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία για μια μικρή επιχείρηση ή έναν ανεξάρτητο δημιουργό. Ειδικότερα αν στραφεί εναντίον μεγάλων επιχειρήσεων που διαθέτουν εξειδικευμένα νομικά τμήματα θα πρέπει να δαπανήσει σημαντικά ποσά για την αξιοπρεπή της νομική υποστήριξη. Εκτός από την απόσπαση της προσοχής από την κύρια απασχόληση, οι μικρές επιχειρήσεις ή οι ανεξάρτητοι δημιουργοί μπορεί να δυσκολευτούν να επιβιώσουν από μια τέτοια διαδικασία, ακόμη κι αν η κατηγορία αποδειχτεί λανθασμένη, επειδή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι πελάτες τους θα εξετάσουν το ρίσκο να χρησιμοποιούν προϊόντα ή υπηρεσίες που δυνητικά χρησιμοποιούν τεχνολογία που απευθύνεται στο κλάδο της ευρεσιτεχνίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία μικρές επιχειρήσεις ή ανεξάρτητοι δημιουργοί βρίσκονται από την αρχή με ανταγωνιστικό μειονέκτημα, καθώς οι πελάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το επιπλέον ρίσκο που θα αναλάβουν εάν επιλέξουν μια μικρή επιχείρηση ή έναν ανεξάρτητο δημιουργό αντί για μια μεγάλη επιχείρηση η οποία μπορεί να εγγυηθεί χρηματική αποζημίωση καθώς και νομική προστασία. Παρόμοιες εγγυήσεις είναι προφανές ότι δεν μπορούν να παρασχεθούν από μικρές επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους δημιουργούς.

Παραδείγματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών λογισμικού σε Η.Π.Α και Ευρώπη[επεξεργασία]

Πατέντα Google: street view[επεξεργασία]

Το street view είναι μια πατέντα της Google που σχετίζεται με τους χάρτες της Google( Google maps & Google earth). Ουσιαστικά αυτή η εφαρμογή δείχνει πανοραμικά και τρισδιάστατα σημεία επάνω στον χάρτη όπως, οδούς δρόμους και τα λοιπά. Η google έχει κατωχειρώσει αυτήν την πατέντα με 4 αριθμούς, οι οποίοι είναι ( 7,239,760; 7,577,316; 7,805,025; και 7,813,596). Αυτή η ιδέα ξεκίνησε το 2007 στις Η.Π.Α. όπου με ένα jeep που είχε τοποθετημένες κάμερες, συσκευές λέιζερ και μια συσκευή πλοήγησης (GPS), ξεκίνησαν να συλλέγουν φωτογραφίες από την τοποθεσία όπου βρισκόταν το jeep . Για την συλλογή εικόνων παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες όπως ο καιρός, η πυκνότητα πληθυσμού η τοποθεσία και άλλα.

Η εφαρμογή αυτή προκειμένου να προβάλει ευδιάκριτες τις εικόνες προς το κοινό εφαρμόζει κάποιες διεργασίες όπως την ευθυγράμμιση των εικόνων που συλλέγονται από το jeep και την αναπροσαρμογή τους σε τρισδιάστατες εικόνες (3D).

 • Ευθυγράμμιση εικόνων

Για να αντιστοιχηθεί κάθε εικόνα με τη γεωγραφική της θέση στο χάρτη, συνδυάζονται σήματα από τους αισθητήρες στο αυτοκίνητο που μετρούν το στίγμα του πλοηγού (GPS), την ταχύτητα και την κατεύθυνση. Αυτό μας βοηθά να ανακατασκευάσουμε με ακρίβεια τη διαδρομή του αυτοκινήτου, αν αυτή εκτραπεί.

 • Μετατροπή φωτογραφιών σε πανοράματα 360 μοιρών

Για την αποφυγή των κενών στα πανοράματα, διαδοχικές κάμερες καταγράφουν εικόνες με μικρή επικάλυψη και στη συνέχεια συρράπτουν τις φωτογραφίες σε μια ενιαία εικόνα 360 μοιρών. Κατόπιν, εφαρμόζουν ειδικούς αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας για να μειώσουν τις συρραφές και να δημιουργήσουν ομαλές μεταβάσεις.

Από την ταχύτητα με την οποία τα τρία λέιζερ του αυτοκινήτου αντανακλούν στις επιφάνειες υπολογίζεται πόσο μακριά βρίσκεται ένα κτίριο ή ένα αντικείμενο, ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Όταν μετακινείτε το ποντίκι σε μια άλλη περιοχή πιο μακριά, το τρισδιάστατο μοντέλο προσδιορίζει το καλύτερο πανόραμα που μπορεί η εφαρμογή να δείξει για εκείνη την τοποθεσία.

Το street view είναι μια εφαρμογή όπου δείχνει τρισδιάστατα το σημείο που επιλέγει χρήστης στον χάρτη , όπου συχνά σε αυτές τις εικόνες υπάρχουν άνθρωποι ,μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Εφόσον οι πινακίδες των οχημάτων ακόμα και τα πρόσωπα είναι προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να προβάλλονται σε μια εφαρμογή όπου ο καθένας έχει πρόσβαση, έτσι η Google συνεργάζεται με οργανισμούς και θολώνει όλα αυτά τα απόρρητα σημεία.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το street view δεν δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις εικόνες αυτές καθώς έχουν ληφθεί μερικούς μήνες εώς πολλά χρόνια πριν.
πηγές: http://www.google.com/intl/el/maps/about/behind-the-scenes/streetview/

Πατέντα One-Click της Amazon.com[επεξεργασία]

Το One-click ή 1-Click είναι ένα σύστημα για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας μέσω ενός δικτύου επικοινωνιών. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στους πελάτες οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπηρεσίας να πραγματοποιούν τις αγορές τους πατώντας μόνο ένα κλικ. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η προσθήκη όλων των απαραίτητων στοιχείων για την αγορά κάποιου προϊόντος κατά την δημιουργία του λογαριασμού του όπως για παράδειγμα: ο τραπεζικός λογαριασμός, η διεύθυνση παράδοσης κ.λπ..

Εφευρέτες του Οne-click ήταν οι: Peri Hartman, Jeffrey P. Bezos, Shel Kaphan και Joel Spiegel. Το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής (USPTO) εξέδωσε το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για χρήση στην "Amazon.com", η οποία έχει και το "εμπορικό σήμα" αυτού του συστήματος, τον Σεπτέμβρη του 1999. Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη (EPO) όμως απαγόρευσε την χρήση του. Παρά το γεγονός αυτό, το 1-Click χρησιμοποιείται από κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Μια εταιρία που επίσης χειρίζεται το 1-Click είναι η Apple Inc., η οποία ενσωμάτωσε το σύστημα 1-Click σε ηλεκτρονικές εφαρμογές της όπως το iTunes Store.

Η λειτουργία του US5960411 ή Οne Click είναι απλή και ουσιαστικά αποτελεί μια μέθοδο αγοράς προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν το σύστημα του πελάτη ή αλλιώς "client system" και το σύστημα του διακομιστή ή αλλιώς "server system".

Πρώτο βήμα της όλης διαδικασίας είναι το σύστημα του διακομιστή να λάβει όλα τα στοιχεία του αγοραστή - πελάτη ώστε αργότερα να μπορεί να διεκπεραιώσει μια παραγγελία. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να αφορούν τον τραπεζικό του λογαριασμό, την διεύθυνση του, ακόμη τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητας του. Αφού γίνει λήψη αυτών των στοιχείων, ο πελάτης αποκτά έναν συγκεκριμένο μοναδικό κωδικό στο σύστημα του πελάτη. Με αυτόν τον μοναδικό κωδικό το σύστημα διακομιστή μπορεί με ευκολία να αναγνωρίζει κάθε φορά ποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να διεκπεραιώσει μια αγορά και έτσι η ταχύτητα διεκπεραίωσης της αυξάνεται σημαντικά.

Αφού το φυσικό αυτό πρόσωπο πατήσει το κουμπί για την διεκπεραίωση παραγγελίας, αυτόματα από το σύστημα πελάτη στέλνεται αυτός ο μοναδικός κωδικός στο σύστημα διακομιστή, ο οποίος αφού διασταυρώσει τα στοιχεία του αγοραστή και επιβεβαιώσει το γνήσιο της ταυτότητας του, στέλνει το τελικό σήμα που επιτρέπει στο φυσικό πρόσωπο - αγοραστή να κατοχυρώσει την παραγγελία του και να περιμένει την άφιξη της στο χώρο του.

Τέλος, όπως φαίνεται, η όλη διαδικασία δεν κρατάει παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα σε πραγματικό χρόνο και προσφέρει άνεση και αμεσότητα στις διαδικτυακές αγορές των πελατών καθώς και καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου και των παραγγελιών από τις ίδιες τις διαδικτυακές αγορές.

Πατέντα Apple:Force Touch Trackpad[επεξεργασία]

Το Force touch trackpad είναι μια καινοτομία της Apple που πρώτη φορά ανακοινώθηκε και κυκλοφόρησε στη σειρά Macbook και Macbook Pro το Μάιο του 2015.Το Force touch γενικά είναι μια τεχνολογία που έχουμε δει και στο iWatch ,iPhone 6s και iPhone 6s Plus με το όνομα 3D Touch.

Το Force touch trackpad είναι ένα κλασικό Apple trackpad ίδιο εξωτερικά με το προκάτοχο του. Στο εσωτερικό του υπάρχει μεγάλη διαφορά καθώς πια μπορεί να αντιληφθεί πόση πίεση ασκεί ο χρήστης. Το νέο Force touch trackpad της Apple για να αντιληφθεί την πίεση που ασκεί ο χρηστής, κάτι που ήταν δύσκολο πιο πριν γιατί μπορούσε να αντιληφθεί απλώς το κλικ , είναι εξοπλισμένο με 4 αισθητήρες που λέγονται force sensors και βρίσκονται στις 4 γωνίες του. Διαθέτει capacitive γυάλινη επιφάνεια και προσομοίωση φυσικού κλικ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το trackpad δεν κινείται και η προσομοίωση γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρομαγνητών, επίσης διαθέτει όλα τα κλασικά gestures(scroll, swaping and pinching) που η Apple είχε εξοπλίσει στο παρελθόν τον προκάτοχο του.

Από θέμα χρησιμότητας το force touch trackpad μπορεί να βοηθήσει πολύ στην χρήση το mac. Η Apple σκέφτεται να εντάξει το force touch στις εφαρμογές τους , μερικά παραδείγματα χρήσης του είναι αν ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση:

 • πάνω σε μια λέξη σε μια σελίδα ή ένα Email θα εμφανιστούν σε προεπισκόπηση περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη λέξη από λεξικά,Wikipedia και άλλα.
 • σε μια διεύθυνση θα εμφανιστεί σε προεπισκόπηση η τοποθεσία στο χάρτη.
 • σε ένα σύνδεσμο θα εμφανιστεί σε προεπισκόπηση της ιστοσελίδας του συνδέσμου.
 • στο κουμπί επιτάχυνσης ενός βίντεο στο πρόγραμμα Quicktime και iMovie θα αυξηθεί η ταχύτητα αναπαραγωγής του βίντεο και ανάλογα την πίεση που ασκείται θα αλλάζει και η ταχύτητα του βίντεο.

Τέλος υπάρχουν πολλές ακόμα δυνατότητες, επίσης μπορεί κάποιος να αναθέσει τις λειτουργίες που επιθυμεί.

Πηγές:https://support.apple.com/el-gr/HT204352, http://www.cnet.com/news/hands-on-with-apples-force-touch-trackpad/

Πατέντα Wireless router system and method[επεξεργασία]

ΠΑΤΕΝΤΑ της apple πάνω στο 3D ολόγραμμα σε οθόνη αφής χωρίς γυαλιά[επεξεργασία]

Τα οπτικά ολογράμματα είναι τρισδιάστατες απεικονίσεις αντικειμένων,έτσι ώστε να δίνουν την ψευδαίσθηση στο χρήστη ότι έχουν βάθος όπως και τα πραγματικά αντικείμενα. Για την κατασκευή ολογραμμάτων χρησιμοποιείται ακτινοβολία λέηζερ (laser) και οπτικά εξαρτήματα, σε ειδικές εργαστηριακές διατάξεις.Τα ολογράμματα είναι τρισδιάστατα και ευφευρεθηκαν αρκετα νωρίτερα απο τον Βρετανό φυσικό Dennis Gabor οπου και τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1971 για την εφεύρεση και την ανάπτυξη του ολογραφικού μεθόδου. Αρχικα η apple χορήγησε ενα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ( 30 Σεπ 2014)για μια προηγούμενη συσκευή που χρησιμοποιούσε laser και μικροφακους και αισθητήρες όχι μόνο για να αναπαριστά σε τρισδιάστατη ολογραφική εικόνα αλλα να ανιχνευει πως ενας χρήστης αλληλεπιδρα με αυτη σε πραγματικό χρόνο, αναφέρεται σε ένα δισδιάστατο πίνακα που μπορεί να εμφανίζει τρισδιάστατες εικόνες χωρίς τα Κλωστήρια συστήματα κατόπτρων(καθρέφτες που χρησιμοποιούνται για τη αναπαράσταση 3D image ), ή άλλων μέσων . Περαιτέρω, εφεύρεση της Apple είναι να υποστηρίζει την αναπαράσταση ολογραφήματος σε οθόνη αφής , ετσι ωστε να ενσωματώσει αυτη τη τεχνολογια στα smartphones και smart tv ,για να έχει προβάδισμα έναντι των άλλων κολοσσών στον χώρο της τεχνολογίας οπου και η microsoft εχει ασχοληθεί με το hologram οπως και η google με τα google glass Αναλυτικοτερα η ολογραφική οθόνη της apple, ασχολείται κυρίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακτίνες του φωτός. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής καθιστά το κινητήρα να μπορεί να παράγει πολλαπλές όψεις ενός αντικειμένου στην οθόνη, το καθένα σε διαφορετικές γωνίες. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μια και μόνο πηγή φωτός μπορεί να παράγει μια ή περισσότερες δέσμες φωτός που κατευθύνονται μέσω ενός πίνακα LCD και συγκρότημα φακών για να σχηματίσουν μια ολογραφική εικόνα που λειτουργεί με την θέση του χρήστη

Βιβλιογραφια http://appleinsider.com/articles/14/09/30/apple-patents-glasses-free-interactive-holographic-touchscreen-display

Πατέντα: Μέθοδος αναγνώρισης διαβασμένων από μη διαβασμένα μηνύματα σε γραφικό περιβάλλον[επεξεργασία]

Μέθοδος αναγνώρισης διαβασμένων από μη διαβασμένα μηνύματα σε γραφικό περιβάλλον

Αρχικά μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή όπως είναι το e-mail ή ο φυλλομετρητής (browser) μέσω προγραμμάτων περιήγησης απαριθμεί τα μηνύματα που απευθύνονται σε ένα χρήστη σε ένα γραφικό παράθυρο μηνύματος . Τα μηνύματα αυτά διαχωρίζονται σε αναγνωσμένα και μη αναγνωσμένα . Τα διαβασμένα μηνύματα εμφανίζονται οπτικά διαφορετικά από ό, τι οι μη αναγνωσμένα μηνύματα να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο τύπων. Αυτή η οπτική ένδειξη μπορεί να αποτελείται από έντονη γραφή κειμένου, πλάγια γραφή, χρώματα επισήμανσης, ή μια σημαία δίπλα στις επικεφαλίδες των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων Το παράθυρο μηνύματος έχει μια λειτουργία που όταν επιλεχτεί από το χρήστη φαίνεται ό,τι το μήνυμα μπορεί να είναι μη αναγνωσμένο. Οι ευριστικοί αλγόριθμοι (heuristics) οι οποίοι είναι μέθοδοι για επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιούνται επίσης για να προσδιοριστεί αν ο χρήστης είναι πιθανό να διάβασε το περιεχόμενο του μηνύματος . Επί πρόσθετα αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε υπολογιστή που εφαρμόζονται προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων και για πιο συγκεκριμένα, αυτή η εφεύρεση αναφέρεται σε μεθόδους για τη διάκριση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων από το χρήστη από τα μηνύματα που έχουν διαβαστεί από το χρήστη. Επιπλέον ορισμένα προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν προσθέσει ένα παράθυρο προεπισκόπησης στο γραφικό παράθυρο του μηνύματος. Το παράθυρο προεπισκόπησης είναι ένα ειδικό τμήμα του παραθύρου μηνυμάτων και συνήθως βρίσκεται δίπλα σε ένα πίνακα που περιέχει τη λίστα των μηνυμάτων. Με λίγα λόγια το παράθυρο προεπισκόπησης είναι ένας βολικός τρόπος για τον χρήστη να ελέγξει γρήγορα την ουσία του μηνύματος, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει ένα ξεχωριστό παράθυρο. Σε πολλά προγράμματα ο χρήστης πρέπει να ανοίξει υποχρεωτικά το μήνυμα για να επισημανθεί ως αναγνωσμένο. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων που ονομάζεται «Internews" από την Apple Corporation απαιτεί από το χρήστη να ανοίγει το μήνυμα για να επισημανθεί ως αναγνωσμένο. Ένα άλλο προϊόν μηνυμάτων ονομάζεται "Agent" από Forte Corporation περιλαμβάνει επίσης ένα παράθυρο προεπισκόπησης. Ωστόσο, το πρόγραμμα «Agent» απαιτεί διπλό κλικ στο μήνυμα πριν καν εμφανίζεται στο παράθυρο προεπισκόπησης. Μετά το διπλό κλικ, το μήνυμα επισημαίνονται ως αναγνωσμένα.

Βιβλιογραφία: google patents

Πατέντα apple:αυτόματος εντοπισμός τρόπου επικοινωνίας[επεξεργασία]

Πρόσφατα η apple κατοχύρωσε μια νέα πατέντα προσπαθώντας να δώσει λύση σε ένα καθημερινό πρόβλημα.Αυτό δεν είναι άλλο από την επιλογή του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων δεδομένου της καθημερινότητας τους και των δραστηριοτήτων τους.

Σύμφωνα με το Apple Insider,κατοχυρώθηκε η πατέντα για μία τεχνολογία που θα λέει αυτόματα στους χρήστες την μορφή επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν με μία συγκεκριμένη επαφή.Φανταστείτε ότι θέλετε να καλέσετε τον φίλο/την φίλη σας για να βγείτε το βράδυ. Αυτός/ή βρίσκεται σε κάποια συνάντηση.Είτε το έχει επιλέξει, είτε όχι, η συσκευή θα καταλάβει ότι βρίσκεται σε συνάντηση οπότε θα σας προτρέψει να επικοινωνείτε μαζί του μέσω κλήσης.Θα δείτε, δηλαδή,την σχετική ένδειξη στη συσκευή σας και θα επικοινωνήσετε μέσω mail, όχι μέσω τηλεφώνου.Ή αν οδηγείτε. Το GPS της συσκευής σας θα καταλάβει ότι «τρέχετε» με περισσότερα από 60 χιλιόμετρα την ώρα (άρα οδηγείτε),και θα βγάλει την σχετική ένδειξη ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε οπότε ο καλούντας μπορεί να σας στείλει mail ή να σας αφήσει μήνυμα κειμένου.

Η πατέντα αυτή προβλέπει πως η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως το GPS, την κάμερα ή το μικρόφωνο για να «καταλάβει» σε τι κατάσταση βρίσκεστε και σε ποια τοποθεσία,οπότε με βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει,θα ενημερώσει όλους εκείνους που θα θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για τον καλύτερο τρόπο που μπορούν να το κάνουν.

Πρόκειται για μια λογική κατοχύρωση πατέντας αφού μιλάμε για μια καινοτόμα τεχνολογία με πρακτική αξία η οποία δε παραβιάζει κάποια ήδη υπαρκτή πατέντα και δε συμπεριλαμβάνετε σε κάποια μη αποδεκτή κατηγορία όπως πχ. :πνευματικές δημιουργίες, ανακαλύψεις, επιστημονικά θεωρήματα, μαθηματικές μέθοδοι.

Πατέντα για το OS X Dock Day (ΗΠΑ)[επεξεργασία]

Ανάμεσα στις πατέντες που δέσμευσε ο *Steve Jobs λίγο πριν το θάνατό του είναι και η πατέντα με όνομα “User interface for providing consolidation and access” είναι αυτή που καλύπτει το *Mac OS X Dock. Πιο συγκεκριμένα, στα περιεχόμενά της αναφέρει πως καλύπτεται η μπάρα τύπου Dock ή το γραφικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης μπορεί να σύρει μέσα αντικείμενα μέσω του ποντικιού τα οποία μεγεθύνονται όταν εισέρχονται στην μπάρα. Επομένως, δεσμεύει τη μέθοδο που αφορά τη γραφική αναπαράσταση λειτουργήσιμων εφαρμογών μέσω ενός ορατού μηχανισμού.

Η πατέντα αυτή αποτελεί τη συνέχεια δύο προηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικά με εφαρμογές οι οποίες κατοχυρώθηκαν το 1999, δηλαδή κοντά στην ημερομηνία που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το OS X Dock. Αυτό σημαίνει πως η πατέντα κανονικά θα έληγε 20 χρόνια αργότερα, το 2019, επομένως αν υπολογίσουμε τα 3 χρόνια που συμπεριλαμβάνουν την κατοχύρωση στην αρμόδια υπηρεσία η διάρκειά της επιμηκύνθηκε για 17 ακόμα χρόνια.

Ο Steve Jobs, διαθέτοντας πάντα τεχνολογική ενόραση, φρόντισε να κατοχυρωθεί και αυτή η τεχνολογία μαζί με αρκετές άλλες, καθώς η συγκεκριμένη μπάρα είναι ένα κλασσικό χαρακτηριστικού τόσο του *Mac OS X όσο και του *iOS. Η κίνηση αυτή, ίσως είναι και ένας τρόπος για να διατηρηθεί ένα γνώρισμα το οποίο ο ίδιος θεώρησε πως είναι διαχρονικό. Ωστόσο, παρόμοια μπάρα υπάρχει και σε γραφικά περιβάλλοντα διανομών Linux οι οποίες είναι εξίσου χρηστικές, καθώς με την πάροδο του χρόνου όλες οι εταιρείες που κυκλοφορούν λογισμικό τείνουν προς τη λογική της *Apple.

Πατέντα SwiftKey EP2414915 / US9046932[επεξεργασία]

Πατέντα Qualcomm:Safe Switch[επεξεργασία]

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι κατασκευαστές και software developers να ενσωματώνουν το «kill switch» στα προϊόντα τους.

H Qualcomm είναι μια αμερικάνικη εταιρία που κατασκευάζει chipset και ηγείται στον χώρο αυτό με τους επεξεργαστές αρχιτεκτονικής arm.

Η Qualcomm δημιούργησε για τον καινούργιο επεξεργαστή της Snapdragon 810 to safe switch για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κλεμμένων smartphones. Το safe switch επιτρέπει την εξ αποστάσεως απενεργοποίηση του κινητού έτσι ώστε στην περίπτωση που πέσει σε λάθος χέρια να μην έχει κανείς πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη..

To kill switch της qualcomm ακόμα πατεντάρετε και έχει τεσταριστεί μόνο πάνω στον latest επεξεργαστή της, και σύντομα αναμένετε να το ενσωματώσει και σε λοιπούς επεξεργαστές της.

Tο SafeSwitch επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης από το control panel της υπηρεσίας για να διαγράψει η να ανακτήσει τα δεδομένα του, να εντοπίσει ή να κλειδώσει ένα χαμένο ή κλεμμένο κινητό.

Η διαφορά του safe σwitch είναι ότι βρίσκεται σε επίπεδο hardware, και σε αυτό το layer είναι πολύ δύσκολα να <<χακαριστεί>>. Η εταιρία αναφέρει πως δεν θα υπάρξει κανένα κενό ασφαλείας στην λειτουργία αυτή.

Το safe switch θα τρέχει αμέσως στο boot πολύ πριν την εκκίνηση του firmware και αυτό το καθιστά αδιαπέραστο.

Έτσι με μία τέτοια λειτουργία ενσωματωμένη στο hardware είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει να αλλάξει την ROM, η να κάνει factory reset να ανακτήσει αρχεία κωδικούς πρόσβασης του χρήστη σε υπηρεσίες καθώς πάλι πρέπει να περάσει από το hardware layer που έχει υιοθετηθεί .

Το kill switch είναι by default ενεργοποιημένο στο iOS 8, όπως και στα windows phone 8.1 αλλά υστερούν με αυτό της Qualcomm καθώς η πατέντα να τρέχει πάνω στο hardware της qualcomm παρέχει την μεγαλύτερη ασφάλεια χρήσης.

Σχετικό Βίντεο : https://www.youtube.com/watch?v=i5Ojc_UJFZs

Πηγές : http://www.hngn.com/articles/42457/20140915/qualcomm-says-snapdragon-chips-could-include-hardware-for-smartphone-kill-switches.htm https://www.gazelle.com/thehorn/2014/10/16/qualcomm-introduces-safeswitch-a-hardware-kill-switch/

Πατέντα: iWatch[επεξεργασία]

Ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκε στην Apple από τo γραφείο διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α για μια συσκευή που ονομάζεται "iTime" αποκαλύπτει τι θα μπορούσαμε να δούμε σε πολύ-αναμενόμενη συσκευή SmartWatch της εταιρείας.

Αρχικά υποστηρίχθηκε ότι θα ονομάζονταν iWatch (αλλά αναφέρεται σε μια εικόνα ως "iTime»),έτσι η Apple έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα βραχιόλι που φοριέται ως συσκευή υποστηρίζοντας και τις δύο χειρονομίες του χεριού και του καρπού και διαθέτει έναν αισθητήρα γεμάτο ιμάντες.Θεωρητικά,αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στους χρήστες να απαντήσουν σε μια εισερχόμενη κλήση με το τίναγμα ή το κούνημα του καρπού τους.

Η οθόνη είναι τετράγωνου σχήματος (σε αντίθεση με το Moto 360 SmartWatch) και παραπέμπει στην έννοια της ύπαρξης ενός iPod nano που αποτελεί το κεντρικό. Η πατέντα αναφέρεται σε επιταχυνσηόμετρα, GPS ενότητες, Wi-Fi ραδιόφωνα και απτική ανάδραση, η οποία ισχύει δονήσεις και αναδημιουργεί την αίσθηση της αφής και της κίνησης προς τον χρήστη.

Η πατέντα,επισημάνθηκε για πρώτη φορά από την Apple Insider, τονίζει ότι η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συγχρονίζει iPhones, iPads και άλλους υπολογιστές σε αυτό που αποκαλεί ένα «"προσωπικό ασύρματο περιβάλλον".

Ενώ αρχικά πίστευαν ότι η iWatch μπορεί να πάρει μια πρόωρη ημερομηνία έναρξης πτώσης και ύφεσης, προκλήσεις στην παραγωγή και την διανομή έφεραν αντίθετα αποτελέσματα και η Apple συνέχισε την ανοδική πορεία της.

Η συσκευή αναμένεται να έρθει με μία ευέλικτη AMOLED οθόνη με γυάλινο κάλυμμα από ζαφείρι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η εταιρεία έχει ενσωματώσει αυτό το είδος της οθόνης σε ένα καταναλωτικό προϊόν. Επιπλοκές που σχετίζονται με το "κύκλωμα λειτουργίας" (και συρρικνώνονται προς τα κάτω για ένα SmartWatch μέγεθος), καθώς και από την πλήρως αδιάβροχη συσκευή και τον επανασχεδιασμό iOS για να χωρέσει σε μια μικρότερη οθόνη, είναι μεγάλοι δείκτες που δεν μπορεί να δει το iWatch για λίγους ακόμα μήνες.

Με αυτό που κάνει η πατέντα δείχνει ότι η Apple μπορεί να μας κάνει να σκεφτόμαστε ένα SmartWatch για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.


Πηγές : http://www.businessinsider.com/apples-iwatch-patent-filing-revealed-2013-2 http://mashable.com/2014/07/22/apple-itime-iwatch-patent/#bHm4Em5ZP5qi

Σχετικό Video:https://www.youtube.com/watch?v=tn3u9rb2x4Y

Πατέντα Apple και γραμματοσειρές[επεξεργασία]

Η λαμπρότητα του Steve Jobs βρίσκεται παντού :Στο οικοσύστημα του iOS , την επανάσταση App Store,και τον εκσυγχρονισμό των προσωπικών ηλεκτρονικών ειδών,Αλλά ένα από τα πιο όμορφα και σημαντικής συνεισφοράς του είναι πως ένεση με ένα ανθρώπινη ομορφιά στο παρελθόν κρύο, ψηφιοποιημένη κόσμο των υπολογιστών .

Πριν από το Mac , υπήρχε ψηφιακή εκτύπωση και δημοσίευση , αλλά ήταν μακριά από το WYSIWYG ( what-you-see-is-what-you-get ) . Ήταν ένας χαοτικός κώδικας ενσωματωμένος στο κείμενο για να παράγει οπτικά αποτελέσματα σε έντυπη μορφή , αλλά όχι στην οθόνη . Φαντάζομαι θα είχαμε πάρει τελικά Εκδόσεις WYSIWYG ( είχε ήδη συμβαίνει στην Xerox πριν Mac) , αλλά το πώς mainstream, και πότε ;

Apple - Fonts

Τυπογραφία στην οθόνη : Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του αρχικού Macintosh ήταν ότι έδειξαν στην οθόνη τη γραμματοσειρά που επιλέχθηκε για το κείμενο . Μέχρι τότε , αυτό που συντάχθηκε στις οθόνες των υπολογιστών ήταν ακριβώς όπως σε μια γραφομηχανή .Με την επιμονή του Steve Jobs τα πρώτα Mac είχαν την δυνατότητα να εμφανίζουν διαφορετικές γραμματοσειρές . Όπως εξήγησε στην περίφημη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ , η προσπάθεια αυτή οφειλόταν σε μια φευγαλέα περίοδο στο κολέγιο , όταν βαρέθηκε και αποφάσισε να λάβει μια πορεία στην καλλιγραφία .

Σχεδιάζοντας τις πρωτες γραμματοσειρες , η ομάδα αποφάσισε ότι χρειαζόταν να υιοθετήσουν μια σύμβαση ονοματοδοσίας . Πρώτον , εγκαταστάθηκαν στη χρήση των ονομάτων των στάσεων κατά μήκος του Paoli , Πενσυλβάνια , μετακινούμενος σιδηροδρομικών γραμμών : Overbrook , Merion , Ardmore , και Rosemont. Ο Steve Jobs είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει ονόματα πόλεων , όπως τα ονόματα , αλλά έπρεπε να είναι πόλεις « παγκόσμιας κλάσης » ,,

Με την εξαίρεση του "Βενετία" όλες τις γραμματοσειρές σε Macintosh σχεδιάστηκαν από τη Susan Kare. H Susan Kare εχε σχεδιασει, επίσης, όλα τα εικονίδια για το αρχικό Macintosh.Η Susan εντάχθηκε ως σχεδιαστής της γραμματοσειράς της Apple, σε μια προσπάθεια να φορτώσει το Macintosh με φθηνες γραμματοσειρές. Αντί να πληρώσει για την ακριβή αδειοδότηση των γνωστών γραμματοσειρών του εκτυπωτή,δημιούργησαν πολύ πιο οικονομικά.


Πηγές:

http://www.digitaltrends.com/apple/steve-jobs-the-godfather-of-fonts-as-we-know-them/

http://edition.cnn.com/2011/10/05/opinion/garfield-steve-jobs-fonts/

Steve Jobs - Η επίσημη βιβλιογραφία

Πατέντα: Voicemail Manager[επεξεργασία]

Διεπαφή του Visual Voicemail

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 7,996,792 και τίτλο "Διαχειριστής φωνητικού ταχυδρομείου για φορητές συσκεύες πολλαπλών λειτουργιών" περιγράφει μία μέθοδο για τη διαχείριση των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου σε μία οθόνη αφής που επιτρέπει στους χρήστες να μεταβαίνουν στα μηνύματα μέσω αφής. Το σχέδιο που περιλαμβάνεται στα δεξιά απεικονίζει μια πρόχειρη περιγραφή του iPhone και της διεπαφής του Visual Voicemail. Όσον αφορά την κατάθεση, το iPhone maker περιγράφει τα κουμπιά για την διασύνδεση στον τηλεφωνητή ως "δυσκίνητα και αναποτελεσματικά", και θέτει τον οπτικό τηλεφωνητή ως μία «πιο διαφανή, έξυπνη και αποτελεσματική" λύση. Ο κατάλογος της Apple με τα ειδικά χαρακτηριστικά του οπτικού τηλεφωνητή περιλαμβάνει: "εμφάνιση μια λίστας με μηνύματα στον τηλεφωνητή, ανίχνευση επιλογής του μήνυματος στον κατάλογο του τηλεφωνητή που έκανε ο χρήστης, ανταπόκριση στην επιλογή του χρήστη με την έναρξη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου μηνύματος στον τηλεφωνητή, εμφάνιση μια γραμμής προόδου για το μήνυμα στον τηλεφωνητή που επέλεξε ο χρήστης, ανιχνεύει την κίνηση ενός δακτύλου του χρήστη από μία πρώτη θέση στη γραμμή προόδου σε μια δεύτερη θέση στη γραμμή προόδου, και ανταποκρίνεται στην ανίχνευση της κίνησης των δακτύλων με την επανεκκίνηση της αναπαραγωγής του επιλεγμένου μηνύματος στον τηλεφωνητή σε μια θέση εντός του επιλεγμένου μηνύματος στον τηλεφωνητή που αντιστοιχεί ουσιαστικά στη δεύτερη θέση στη γραμμή προόδου." Η λίστα των εφευρετών περιλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλο της Apple, Steve Jobs και ton Ανώτερο Αντιπρόεδρο Scott Forstall. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατατέθηκε στις 28 Ιούνη του 2007, αν και τα σχετικά έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χρονολογούνται από το Σεπτέμβριο του 2006. Η Apple εισήγαγε τις δυνατότητες του Visual Voicemail μαζί με το αρχικό iPhone το 2007.

Πατέντα: Ανύψωση δικαιωμάτων[επεξεργασία]

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η παρούσα εφεύρεση σχετίζεται με την ανύψωση των δικαιωμάτων ενός χρήστη κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Σε γενικές γραμμές, δύο τύποι λογαριασμών χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ενός χρήστη με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Ο ένας έχει σχεδόν απεριόριστα δικαιώματα και συχνά αποκαλείται λογαριασμός διαχειριστή, ο άλλος έχει περιορισμένα δικαιώματα και συχνά αποκαλείται ο τυπικός λογαριασμός χρήστη. Οι τυπικοί λογαριασμού χρηστών επιτρέπουν ορισμένες εργασίες, ενώ παράλληλα απαγορεύουν κάποιες άλλες. Επιτρέπουν στις περισσότερες εφαρμογές να τρέχουν στον υπολογιστή, αλλά συχνά απαγορεύουν την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, την τροποποίηση των ρυθμίσεων του συστήματος του υπολογιστή, καθώς και την εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών. Οι λογαριασμοί διαχειριστή, από την άλλη πλευρά, γενικά επιτρέπουν τις περισσότερες αν όχι όλες τις εργασίες. Όπως συμβαίνει στην πράξη, πολλοί χρήστες συνδέονται στους υπολογιστές τους με τον λογαριασμό διαχειριστή, ώστε να μπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να κάνουν ό,τι θέλουν. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που εγκυμονεί η χρήση του λογαριασμού διαχειριστή. Κακόβουλος κώδικα μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εκτελέσει ό,τι εργασίες επιτρέπονται από τον τρέχον λογαριασμό, όπως η εγκατάσταση και η διαγραφή εφαρμογών και αρχείων. Αυτό επειδή οι περισσότεροι κακόβουλοι κώδικες εκτελούν τις καταστροφικές εργασίες, ενώ υποδύονται τον τρέχοντα χρήστη του υπολογιστή - ως εκ τούτου, εάν ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος με έναν λογαριασμό διαχειριστή, ο κακόβουλος κώδικας μπορεί να εκτελεί επικίνδυνες εργασίες που επιτρέπονται από το λογαριασμό αυτό. Για να μειωθούν αυτοί οι κινδύνοι, ο χρήστης μπορεί αντ 'αυτού να συνδεθείτε με έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη. Σύνδεση με έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη μπορεί να μειώσει αυτούς τους κινδύνους, διότι ο τυπικός λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα να επιτρέψει κακόβουλο κώδικα για να εκτελέσετε πολλές επικίνδυνες εργασίες. Αν ο τυπικός λογαριασμός χρήστη δεν έχει το δικαίωμα να εκτελέσει μια εργασία, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να απαγορεύσει τον κακόβουλο κώδικα από την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας έναν τυπικό λογαριασμό χρήστη μπορεί να είναι ασφαλέστερο από ό,τι χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή. Όμως, ο χρήστης μπορεί να απαγορευθεί από την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων - όπως την εγκατάσταση ενός αρχείου που είναι γνωστή ως ασφαλής. Για να εγκαταστήσετε αυτό το αρχείο, ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να μεταβεί σε ένα λογαριασμό που έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εργασία. Για να γίνει αυτό με σχετική ασφάλεια, ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να αποσυνδεθεί από τον τυπικό λογαριασμό χρήστη, συνδεθεί με ένα λογαριασμό διαχειριστή, εγκαταστήσει το αρχείο, αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό διαχειριστή και, στη συνέχεια, συνδεθεί ξανά με το τυπικό λογαριασμό χρήστη. Αυτό είναι αρκετά ενοχλητική. Για να μειωθεί αυτή η ενοχλητική διαδικασία, τα δικαιώματα ενός χρήστη μπορεί προσωρινά να είναι αυξημένα ώστε να επιτρέπουν την επιθυμητή εργασία. Τα δικαιώματα του χρήστη μπορεί να είναι αυξημένα σε εκείνα που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που κατέχει έναν λογαριασμό διαχειριστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη, όταν μια ανεπίτρεπτη εργασία ζητείται από μια εφαρμογή. Αυτό το παράθυρο διαλόγου έχει συχνά δύο κενά πεδία. Ένα για την πληκτρολόγηση σε ένα όνομα λογαριασμού (π.χ. ένας λογαριασμός διαχειριστή) και ένα άλλο για την πληκτρολόγηση σε έναν κωδικό πρόσβασης. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωρινά τα προνόμια του επιλεγμένου λογαριασμού, έτσι ώστε η εργασία να μπορεί να εκτελεστεί έως ότου ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, τα δικαιώματα του χρήστη μπορεί στη συνέχεια να επιστρέψει με αυτά του δικού του λογαριασμού, έτσι ώστε αυτά τα προσωρινά δικαιώματα παύουν να ισχύουν.

Πατέντα: Apple camera record control[επεξεργασία]

Σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από την Daily Mail, η Apple αναπτύσσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Νο 8254902, με τίτλο, "Συσκευές και μέθοδοι για την εφαρμογή των πολιτικών σε μια ασύρματη συσκευή." που θα απενεργοποιεί αυτομάτως τη φωτογραφική κάμερα του iPhone κάθε φορά που αυτή θα χρησιμοποιείται για βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας, ενός αθλητικού γεγονότος και γενικότερα ενός θεάματος. Κι αυτό χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα, ένα κωδικοποιημένο σήμα μπορεί να μεταδοθεί σε όλες τις ασύρματες συσκευές, διατάζοντας τους να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες εγγραφής. Προφανώς, ο τρόπος που αυτό θα εφαρμοστεί θα εξαρτηθεί από το τι είναι αποφασισμένη να είναι μια «ευαίσθητη περιοχή» από τις αρμόδιες αρχές. Το πρόγραμμα θα αντιλαμβάνεται το πότε ενεργοποιείται η κάμερα και… θα την κλείνει, μόλις οι υπέρυθροι αισθητήρες που θα βρίσκονται εγκατεστημένοι στο χώρο του ζωντανού θεάματος, του δώσουν την εντολή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καμία άλλη λειτουργία του κινητού δεν θα επηρεαστεί, αλλά δεν είναι ξεκαθαρισμένο εάν θα απενεργοποιείται και η απλή φωτογράφιση ή μόνο η βιντεοσκόπηση. Εκτός και αν η Apple το γυρίσει στη “βιντεοσκόπηση επί πληρωμή”, όπως πολλοί αναλυτές του χώρου θεωρούν πιθανό.

Το “μέτρο”, σίγουρα, δεν είναι και πολύ εύηχο στα αυτιά των καταναλωτών, καθώς αντιμετωπίζονται ως de facto παραβιαστές των πνευματικών δικαιωμάτων ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι ένα ολιγόλεπτο βιντεοσκοπημένο “σουβενίρ” με απαράδεκτη ποιότητα ήχου και εικόνα που στην κυριολεξία τρέμει. Εν πολλοίς, το κινητό θα μας αστυνομεύει…[1]

Πατέντα:Camera,system and detail optics focus control[επεξεργασία]

H εταιρία Lytro, Inc (Mountain View, CA, US) , έχει καταχωρίσει την συγκεκριμένη πατέντα με κωδικό 20130113981 και ημερομηνία δημοσίευσης 9-5-2013, η πατέντα αυτή χρησιμοποιείται σε φωτογραφικές μηχανές που παράγει η ίδια η εταιρία. Η φωτογραφική μηχανή Lytro είναι η πρώτη φωτογραφική μηχανή που καταγράφει το σύνολο του τομέα φωτός δηλαδή όλες τις ακτίνες του φωτός που κινούνται προς κάθε κατεύθυνση μέσα σε μια σκηνή αντί για μια επίπεδη 2D εικόνα και αυτό το καταφέρνει με μία μέθοδο για την απόκτηση, δημιουργία και την έξοδο δεδομένων μίας εικόνας που αποτελείται από την απόκτηση δεδομένων από το πεδίο φωτός μιας σκηνής, παίρνοντας τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία διαμόρφωσης για το πώς οι ακτίνες φωτός διαδίδουν οπτικά μέσω μιας συσκευής, τα στοιχεία εικόνας παράγονται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του τομέα του φωτός και τα στοιχεία διαμόρφωσης, όπου το στοιχείο εικόνας περιλαμβάνει ένα βάθος εστίασης διαφορετικό από αυτό των στοιχείων του τομέα φωτός, παράγοντας ένα αρχείο ηλεκτρονικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εικόνας, τα στοιχεία τομέων φωτός, και τα στοιχεία διαμόρφωσης, εξάγοντας το αρχείο ηλεκτρονικών δεδομένων. Σε μια συσκευή απόκτησης πεδίου φωτός περιλαμβάνει την οπτική για μια συσκευή απόκτησης του πεδίο φωτός, και κυκλώματα επεξεργασίας για: τον προσδιορισμό διαμόρφωσης αντιπροσωπευτικών δεδομένων, για το πώς ακτίνες φωτός διαδίδονται μέσω των οπτικών συσκευών και την δημιουργία του αρχείου ηλεκτρονικών δεδομένων, όπου το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τα δεδομένα της εικόνας στο πεδίο του φωτός από τη σκηνή και στοιχεία δεδομένων της ρύθμισης των παραμέτρων.

Πηγές: [2] [3]

Πατέντα: Η Google για την εξοικονόμηση μπαταρίας κινητών τηλεφώνων[επεξεργασία]

Η οθόνη των κινητών είναι ο κύριος λόγος που η μπαταρία τους εξαντλείται εύκολα, γι' αυτό τον λόγο η google κατοχύρωσε την πατέντα στην οποία το λογισμικό Android ανιχνεύει πόση μπαταρία έχει η κινητή συσκευή έτσι ώστε να αλλάζει την ποιότητα γραφικών της οθόνης. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το πόση μπαταρία έχει απομείνει, το λειτουργικό σύστημα θα κάνει διακοπή όλων των «απαιτητικών» λειτουργιών της οθόνης, όπως τα διάφορα φίλτρα ή τα εφέ κίνησης και στην περίπτωση που η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το λειτουργικό σύστημα θα μειώνει ακόμα και την ανάλυση της οθόνης. Επίσης, σαν ένα τρίτο βήμα εξοικονόμησης μπαταρίας, θα είναι η εμφάνιση μόνο μαύρου και κόκκινου χρώματος στις επιλογές της οθόνης.

Πατέντα: Αναγνώριση Χειρονομιών-Gesture Recognition[επεξεργασία]

Η Αναγνώριση Χειρονομιών εφευρέθηκε από τον Alan Bowens, και δημοσιεύτηκε 5 Νοεμβρίου 2009. Είναι ένα θέμα στην επιστήμη των υπολογιστών και της τεχνολογίας γλώσσας με στόχο την ερμηνεία ανθρώπινων χειρονομιών μέσω μαθηματικών αλγορίθμων. Χειρονομίες μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε σωματική κίνηση, αλλά συνήθως προέρχονται από το πρόσωπο ή το χέρι. Πολλές προσεγγίσεις έχουν γίνει χρησιμοποιώντας κάμερες και αλγορίθμους υπολογιστικής όρασης για να ερμηνεύσει τη νοηματική γλώσσα. Ωστόσο, ο εντοπισμός και η αναγνώριση της στάσης του σώματος, το βάδισμα και ανθρώπινες συμπεριφορές είναι, επίσης, το θέμα των τεχνικών αναγνώρισης χειρονομιών.

Η αναγνώριση χειρονομιών μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για τους υπολογιστές να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του σώματος, δημιουργώντας έτσι μια πιο πλούσια γέφυρα μεταξύ μηχανών και ανθρώπων.Επίσης επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν με την μηχανή και να αλληλεπιδρούν φυσικά χωρίς μηχανικές συσκευές. Χρησιμοποιώντας την έννοια της αναγνώρισης χειρονομιών, είναι δυνατόν να επισημάνω ένα δάχτυλο στην οθόνη του υπολογιστή, έτσι ώστε ο κέρσορας θα κινηθεί ανάλογα. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει συμβατικές συσκευές εισόδου, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια, ακόμα και οθόνες αφής να είναι πλέον περιττά.

Στην τεχνολογία αναγνώρισης χειρονομιών, μια φωτογραφική μηχανή διαβάζει τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος και μεταφερει τα δεδομένα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τις χειρονομίες ως είσοδο για τον έλεγχο των συσκευών ή εφαρμογών . Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορει να χτυπαει τα χέρια του παλαμάκια μπροστά από μια φωτογραφική μηχανή, και να παράγει τον αντίστοιχο ήχο, όταν η χειρονομία τροφοδοτείται μέσω ενός υπολογιστή. Ένας τρόπος αναγνώρισης χειρονομιών που χρησιμοποιείται, είναι να βοηθήσει άτομα με κινητικά προβλήματα για να αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές, όπως η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Η τεχνολογία έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές με την εξάλειψη των συσκευών εισόδου, όπως joysticks , ποντίκιακαι πληκτρολόγια και επιτρέποντας να δώσει σήματα στον υπολογιστή μέσω χειρονομιών, όπως δάχτυλο που δείχνει. Δεν απαιτεί από το χρήστη να φορούν ειδικό εξοπλισμό ή να συνδέσετε όλες τις συσκευές στο σώμα. Εκτός από το χέρι και την κίνηση του σώματος, χειρονομία τεχνολογία αναγνώρισης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαβάσετε την ομιλία του προσώπου και εκφράσεις (π.χ., ανάγνωση των χειλιών), και τις κινήσεις των ματιών.

Πατεντα VirtualDub[επεξεργασία]

Το VirtualDub είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο free and open-source (δωρεάν και ανοιχτού κώδικα) στα Windows και γράφτηκε από τον Avery Lee. Είναι σχεδιασμένο να επεξεργάζεται γραμμικές ροές βίντεο, συμπεριλαμβανομένων φιλτραρίσματος και συμπίεσης. Χρησιμοποιεί αρχεία AVI για να αποθηκεύονται και να συλλέγονται τα βίντεο. Το VirtualDub αρχικά δημιουργήθηκε με σκοπό τη συμπίεση βίντεο anime (της Sailor moon).Είναι ελεύθερο λογισμικό και διαθέτει βάση της GNU(General public license) και φιλοξενείται στο Sourceforge.net. Έχει επιπλέον στήριξη για την είσοδο plug-ins και τώρα έχει την δυνατότητα να ανοίξει κάθε φόρμα όπως MPEG-2,Matroska,Flash video,Windows Media, AC3, Flic,QuickTime, MP4, PVN, Redcode RAW.Οι πρώτες εκδόσεις του VirtualDub υποστήριζαν εισαγωγή των Microsoft’s Advanced Systems Format, κάτι το οποίο αφιαρέθηκε στην έκδοση 1.3d μετά από τηλεφώνημα της Microsoft υποστηρίζοντας ότι παραβίασε μια από τις πατέντες λογισμικού της Microsoft. Τον Αύγουστο του 2006 οι Γερμανοί χρήστες του VirtualDub, που φιλοξένησαν αντίγραφα του VirtualDub ή που συνδέθηκαν με αυτά στις ιστοσελίδες τους , λάμβαναν διαταγές παύσης από ιδιώτη που ισχυρίστηκε ότι έχει γερμανικό σήμα για το VirtualDub.Το ζήτημα πλέον έχει λυθεί ,το σήμα στη Γερμανία έχει διαγραφεί και έχουν γίνει ασφαλιστικά μέτρα στον πρώην ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου σήματος.

Το VirtualDub έχει σχεδιαστεί για τα Windows αλλά έχει την δυνατότητα να τρέξει και σε άλλα λογισμικά όπως Linux και Mac Os X χρησιμοποιώντας το wine. Λειτουργεί σε αρχεία AVI που πρέπει να εγκατασταθεί ο κατάλληλος κώδικας για ήχους και βίντεο. Το VirtualDub υποστηρίζει το Direct show and video στα Windows για λήψη βίντεο. Χαρακτηριστικά λήψη βίντεο θεωρείται οποιαδήποτε παραλλαγή AVI , audio VU meters, overlay and preview modes, ιστόγραμμα, selectable crop area, video noise reduction, ρυθμίσεις autostop(με βάση το χρόνο λήψης, το μέγεθος του αρχείου, τον ελεύθερο χώρο και τα διακεκομμένα καρέ ) και να ορίσει alternate drives για overflaw λήψη. Το VirtualDub βοηθάει ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές οι οποίες καταγράφουν επίσης βίντεο. Το VirtualDub υποστηρίζει λήψη DV μόνο από ελεγκτές τύπου 2(VFW)FireWire. Δεν υπάρχει DV batch capture , καταγραφής εικόνας ή ικανότητα ελέγχου της DV. Το VirtualDub μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο βίντεο από μια σειρά αρχείων εικόνας σε Truevision TGA ή Windows Bitmap μορφές αρχείων. Ακόμη μπορεί να αποσυναρμολογηθεί ένα βίντεο εξάγοντας τα sound tracks εξοικονομώντας frames στο Truevision TGA ή Windows Bitmap αρχείων. Το VirtualDub μπορεί να διαγράψει τμήματα ενός αρχείου βίντεο, να προσθέτει νέα τμήματα ή ακόμη να αλλάξει την σειρά των ήδη υπάρχων τμημάτων. Δεν μπορεί όμως να κάνει μίξη ανόμοιων αρχείων βίντεο ή να προσθέτει εφέ.

Πατέντα της Apple “Pinch-To-Zoom”[επεξεργασία]

Η πατέντα “Pinch-To-Zoom” κατατέθηκε για πρώτη φορά στις 29 Δεκεμβρίου του 2006 από την Apple(ένα μήνα πριν την ανακοίνωση του πρώτου iPhone),με αριθμό 7,812,826, η οποία παρουσιάζει μια λειτουργία που όλοι μας ξέρουμε να κάνουμε πια στο iPhone, iPod touch, iPad ή ακόμα και στο Mac μας. Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βασίζεται γύρω από την ανθρώπινη χειρονομία με τον αντίχειρα και το δείκτη που ενεργοποιεί μια λειτουργία οθόνης zoom σε ένα iPhone της Apple.

Πρόκειται ουσιαστικά για την λειτουργία που μας επιτρέπει να μεγεθύνουμε ή να μικρύνουμε μια φωτογραφία ή κάποιο κείμενο για παράδειγμα.

Σύμφωνα όμως με κάποια σημεία της περιγραφής, η συγκεκριμένη πατέντα έχει κάποιους περιορισμούς:

 1. Αν η οθόνη αναγνωρίσει δύο νέες επαφές,

Το δεύτερο σετ τον επαφών ανιχνεύεται.

 1. Αν η επαφή κάνει άλλο gesture (χειρονομία) σε προκαθορισμένο χρόνο,

Η δεύτερη επαφή κάνει άλλο gesture σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

 1. Αν ένα gesture συνεχίσει να αλλάζει την εικόνα όπως επιθυμεί ο χρήστης,

Τότε το gesture θα συνεχίσει να αλλάζει την εικόνα με τον ίδιο τρόπο.

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δύο Pinch-To-Zoom μαζί δεν γίνετε να δουλέψουν, για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει διακοπή μεταξύ των δύο, και αυτό μπορεί να γίνει απλά αν αφήνοντας ένα δάχτυλο από την επιφάνεια.

Στην πραγματικότητα, η Apple έχει κερδίσει την πατέντα για pinching-to-zoom που διαρκεί μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όχι, όμως, για τη συνεχή κίνηση της συγκεκριμένης ενέργειας. Παρ'ολα αυτά της δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς είναι αρκετές οι εταιρείες που έχουν διεκδικήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.


Οι Ηνωμένες Πολιτείες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων(USPTO) έχει πει ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Apple «pinch-to-zoom» δεν θα πρέπει να έχει απονεμηθεί.Η USPTO έκανε αυτή την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της προδικαστικής διαδικασίας αναθεώρησης του εν λόγω διπλώματος. Η πατέντα «pinch-to-zoom» είναι τώρα υπό αναθεώρηση με την USPTO, αν και προς το παρόν εξακολουθεί να ισχύει, και η Apple αναμένεται να ασκήσει έφεση στην απόφαση του USPTO.

Πατέντα της Apple για το "slide to unlock"[επεξεργασία]

Νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχετικά με τη λειτουργία ‘slide to unlock’ αποδόθηκε στην Apple καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα από τις πρώτες δύο παρόμοιες πατέντες που ανήκουν στην εταιρεία. Η πατέντα με αριθμό 8,286,103 ξεφεύγει από τα όρια των πρώτων δύο όσον αφορά την απαίτηση η εικόνα του ξεκλειδώματος να κινείται σε ένα προκαθορισμένο “μονοπάτι” ή τουλάχιστον να ξεκινά και να σταματά σε προκαθορισμένες τοποθεσίες στην οθόνη.
Σύμφωνα με την αρχική πατέντα της συγκεκριμένης εταιρείας μία συσκευή με οθόνη αφής μπορεί να ξεκλειδωθεί μέσω κίνησης των δαχτύλων επί της οθόνης. Η συσκευή αυτή ξεκλειδώνει αν η κίνηση αυτή αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο και προκαθορισμένο τρόπο. Η συσκευή προβάλει μία ή και περισσότερες εικόνες κλειδώματος οι οποίες αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ξεκλειδωθεί η συσκευή. Η πραγματοποίηση της κίνησης ξεκλειδώματος σύμφωνα με την εικόνα ξεκλειδώματος,περιλαμβάνει και την ικανότητα της μετακίνησης της εικόνας αυτής προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επίσης μπορεί η συσκευή να υπενθυμίζει με οπτικό τρόπο στον χρήστη τον τρόπο με τον οποίο ξεκλειδώνει η οθόνη.

Πλέον, η πατέντα καλύπτει τη γενικότερη λειτουργία μεταφοράς μιας εικόνας σε μια ευρύτερη περιοχή της οθόνης για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία το σημείο έναρξης ή τέλους αλλά μόνο η συνεχόμενη μεταφορά της εικόνας σε μια περιοχή ξεκλειδώματος.

Η κίνηση της Apple να προσπαθήσει και τελικώς να καταφέρει να πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το side to unlock ως τεχνική της συγκεκριμένης εταιρείας, έχει δημιουργήσει αρκετές αντιδράσεις από όλες τις εταιρείες που κατασκευάζουν φορητές συσκευές με αποτέλεσμα να εμπλέκονται συνεχώς σε δικαστικές διαμάχες. Η Apple κέρδισε τις περισσότερες δίκες ώσπου πριν λίγους μήνες γερμανικό δικαστήριο ακύρωσε την συγκεκριμένη πατέντα με την ισχύ της να καταρρέει στην Ευρώπη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα συνεχιστεί η υπόθεση καθώς πρόκειται για μια τεχνολογία ιδιαίτερα κοινή και πολυχρησιμοποιημένη.

Πατέντα: Eμφάνιση ηλεκτρονικών λιστών και εγγράφων[επεξεργασία]

Μία από τις πατέντες που κατοχύρωσε πρόσφατα η Apple είναι και αυτή για την εμφάνιση γραφικών στοιχείων στην οθόνη, δηλαδή πότε η μπάρα που βρίσκεται δεξιά στην οθόνη θα εμφανίζεται ή όχι κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ηλεκτρονικών λιστών και εγγράφων. Ωστόσο, κρίνεται αμφίβολο κατά πόσο οι συνθήκες του προγράμματος είναι επαρκείς για να κατοχυρωθούν από πατέντα. Σε παρόμοια πατέντα περιέχεται και ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται η μπάρα, δηλαδή πότε θα είναι πιο γρήγορο και πότε θα επιβραδύνει. Στην πατέντα αυτή αναλύεται ο τρόπος αναπαράστασης της μπάρας σε περίπτωση ανάγνωσης κειμένου και αναλύεται η αλληλεπίδραση της οριζόντιας (πάνω) μπάρας και της κάθετης (δεξιά) μπάρας όσο στενό και να είναι το περιθώριο του κειμένου. Η περίοδος για την οποία θα εμφανίζεται η μπάρα είναι προκαθορισμένη, καθώς ελέγχει πρώτα το μέγεθος του κειμένου και τον τρόπο διάταξής του και ύστερα ρυθμίζει το χρόνο αυτό. Η κίνηση αυτή της Apple είναι μία ακόμα οδός για να πολεμήσει το Android και να μπορέσει να επιχειρηματολογήσει σε περίπτωση επόμενης διαμάχης με την ανταγωνιστική εταιρεία. Μία τέτοια διένεξη θα μπορούσε όχι μόνο να είναι κερδοφόρα, αλλά και να δημιουργήσει ένα ακόμα πρόβλημα για την Google η οποία θα αναγκαζόταν να βρει άλλο τρόπο για να χρησιμοποιήσει παρόμοια μέθοδο. Εκτός αυτού, θα τόνωνε και τη δικαστική προδιάθεση που υπάρχει ήδη στις δύο αυτές εταιρείες όπως και σε όλες τις μεγαλοεταιρείες.

Πατέντα: Αυτόματη διόρθωση κειμένου[επεξεργασία]

Ο Warren Teitelman (δημιουργός της εντόλης "undo") αποτύπωσε την ιδέα της διόρθωσης απλών γραμματικών λαθών από τους ίδιους τους υπολογιστές.Έτσι εμφανίστηκε από την Microsoft η αυτόματη διόρθωση κειμένου (AutoCorrect) το 1993 στο Word v.6.0 ως ένα επαναστατικό πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει τον χρήστη στην ταχύτερη γραφη κειμένου.

Καθημερινά λάθη που οφείλονταν σε βιασύνη όπως παραδείγματος χάρην ενωμένες λέξεις διορθώθηκαν χάρις σε αυτό το πρόγραμμα. Η αρχική έκδοση αυτόματης διόρθωσης κειμένου έκανε έλεγχο κάθε λέξης που πληκτρολογούνταν και την σύγκρινε με μία βάση γραμματικών λαθών, η οποία ήταν προεπεξεργασμένη, κάνοντας τις αντίστοιχες διορθώσεις (π.χ. Απ;το διορθώνεται σε Απ΄το, καιείναι διορθώνεται σε και είναι).Με τα χρόνια έγινε βελτίωση του προγράμματος επιτρέποντας στον χρήστη την δημιουργία δικών του συντομεύσεων (π.χ. η πρόταση "προγραμματιστικό περιβάλλον" μπορουσε να γίνει σε συντόμευση "ππ"). Οι δημιουργοί του WordPerfect, κύριοι αντίπαλοι της Microsoft εκείνη την εποχή, δημιούργησαν την δική τους εκδοχή αυτόματης διόρθωσης κειμένου το οποίο ονόμασαν QuickCorrect. Επίσης χρήση παρόμοιου προγράμματος (SpellChecker) παρέχεται από την Apple στα ποϊόντα της.

Παρ'όλα αυτά το πρόγραμμα δεν είναι αλάθητο, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες δημιουργούνταν προβλήματα εξαιτίας του. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η γραφή κειμένου, όπου εξαιτίας της αυτόματης διόρθωσης λέξεων όπου δεν υπάρχουν γραμματικά λάθη, κάνουν την αναγνωσή του δύσκολη έως αδύνατη.

Πατέντα: Apple για πρόσβαση σε apps από τη lockscreen[επεξεργασία]

Ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Apple δημοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, αποκαλύπτοντας μια νέα τεχνολογία που θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό σε κάποια μελλοντική αναβάθμιση του iOS. Υπάρχει ήδη μια παρόμοια δυνατότητα σε Android συσκευές για αρκετό καιρό τώρα, αλλά για την Apple όμως αυτή η δυνατότητα είναι σίγουρα κάτι το διαφορετικό.


Η πατέντα η οποία έχει ήδη κατοχυρωθεί από το τρίτο τρίμηνο του 2011, περιγράφει μια τεχνολογία που θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές από την οθόνη κλειδώματος χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν τον κωδικό ασφαλείας των συσκευών τους. Η λειτουργία αυτή γίνεται μέσω animations που μετακινούν τον lock slider προς τα πάνω για να αποκαλύψουν μια σειρά από εφαρμογές. Ένα άλλο κομμάτι αυτής της πατέντας είναι πως μάλλον το home button θα είναι εικονικό με touch ιδιότητες.


Η τεχνολογία αυτή είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη αλλά όπως με όλες τις πατέντες που κατοχυρώνει η Apple δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτές θα υλοποιηθούν ποτέ σε κάποια συσκευή της. Είναι γνωστό εξάλλου πως καταθέτει δεκάδες διπλώματα ευρεσιτεχνίας κάθε χρόνο, περιγράφοντας εντυπωσιακές τεχνολογίες που όμως οι περισσότερες δεν βλέπουν το φως της ημέρας.

Πατέντα :Graphene της Apple στην πιό λεπτή τεχνολογία μπαταριών[επεξεργασία]

Το Graphene, το υλικό κατάπληξης του οποίου ακτινοβολώντας σειρά ηλεκτρικών και θερμικών ιδιοτήτων,θα μπορούσε να βοηθήσει σύντομα τα Apple iPhones και iPads προσθέτοντας στο πακέτο περισσότερη δύναμη. Η επιχείρηση έχει καταθέσει μια αίτηση αμερικανικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (2013/0136966) graphene-βασισμένη στην ψύκτρα για τις μπαταρίες λίθιου και τους πίνακες κυκλωμάτων στις ταμπλέτες της και στα smartphones. Το Graphene είναι μια μορφή άνθρακα που έρχεται πυκνά στα φύλλα της one-atom, με τα άτομά της να τακτοποιούνται σε ένα κυψελωτό δικτυωτό πλέγμα. Είναι 10 φορές καλύτερα στη διεξαγωγή θερμότητας από γραφίτη, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά ως ψύκτρα θερμότητας σε κινητές συσκευές. Αλλά προκειμένου να ψύχεται επαρκώς μια μπαταρία, το επίστρωμα του γραφίτη είναι χαρακτηριστικά 30 micrometres πυκνό. Αυτό τρώει χώρο εντός του περιβλήματος gadget που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια μεγαλύτερη μπαταρία, εξηγεί ο εφευρέτης Ramesh Bhardwaj από το Fremont της Καλιφόρνια, στην αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Apple. Με την επένδυση ενός περιβλήματος μπαταριών πολυπροπυλενίου με το graphene, η ψύκτρα μπορεί να καταλάβει ένα μέρος του διαστήματος της από γραφίτη για τον ίδιο διασκεδασμό θερμότητας – επιτρέποντας μια μεγαλύτερη,η καλύτερα μια πιό μεγαλύτερη διάρκειας μπαταρία που εγκαθίσταται. Το Graphene εξερευνιέται επίσης ως ουσία για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μπαταρίες και τα supercapacitors επόμενης γενιάς. Στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο UK – όπου ο Andre Geim και ο Konstantin Novoselov απομόνωσαν το graphene το 2004 – οι ερευνητές άρχισαν μόλις ένα ερευνητικό πρόγραμμα υψους £2.2 εκατομμύριων για να δημιουργηθούν οι μεγάλης χωρητικότητας energy-storage συσκευές με το υλικό κατάπληξης στην καρδιά τους. Σε μια άλλη αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπαταριών που κατατέθηκε, η Apple έδωσε τις ενδείξεις οτι λειτουργεί πράγματι σε μια wristwatch-διαμορφωμένη συσκευή, σαν την CEO Tim Cook. Στην εταιρία αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο 2013/0136967 περιγράφει τις τεχνικές ακρίβειας-κατασκευής πίσω από την κατασκευή μιας κυρτής μπαταρίας – που περιλαμβάνει πώς να εφαρμόσει την πίεση για τις συνεχείς περιόδους σε ένα εύκαμπτο κύτταρο λίθιου για να δημιουργήσει την καμπύλη, λίγο όπως μια ακουστική κιθάρα ένος κατασκευαστή με ένα ξύλινο πάνελ.

Παραπομπές : [4]

====Πατέντα : Microsoft για κινητά====(ΡΑΠΤΟΤΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ) Η Microsoft κατέθεσε αίτηση και έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια κίνηση που όλοι κάνουμε, περισσότερο ή λιγότερο, αυθόρμητα, όταν το κινητό μας παράγει κάποιο ήχο την ώρα που δεν πρέπει: ένα απότομο χτύπημα θα μπορεί πλέον να θέτει το κινητό μας στο αθόρυβο όταν μας καλούν, μας έχουν στείλει κάποιο μήνυμα ή όταν παράγεται ένας ήχος υπενθύμισης. Σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αυτό μπορεί να καλύπτει 26 διαφορετικά σενάρια σε μια ποικιλία συσκευών, εκτός από κινητά τηλέφωνα, όπως φορητούς υπολογιστές ή PDA, ενώ θα μπορεί να ξεκινά και επικοινωνία με τον καλούντα, για να υποδείξει ότι ο χρήστης δε μπορεί να απαντήσει στην κλήση. Η ανίχνευση του χτυπήματος δε θα γίνεται μέσω της οθόνης, αλλά μέσω των μετρήσεων που μπορεί να δώσει το επιταχυνσιόμετρο που συνήθως χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την κλίση ή την κίνηση της συσκευής. Έτσι, μια απότομη και γρήγορη κίνηση της συσκευής, θα παράγει ένα σήμα που η Microsoft ονομάζει "whack", το οποίο θα διακόπτει όλους τους ήχους που μπορεί να αναπαράγονται εκείνη τη στιγμή. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται επαφή με την οθόνη ή κάποιο πλήκτρο της συσκευής δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενεργοποιούν αυτήν τη λειτουργία ακόμα κι όταν η συσκευή είναι μέσα σε κάποια τσέπη ή τσάντα, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και γλιτώνοντας τα επικριτικά βλέμματα των διπλανών, όταν η συσκευή χτυπάει μέσα σε κάποιο θέατρο ή κινηματογράφο. Με αυτήν την κίνηση της η Microsoft θέλει να αποφύγει δικαστικές διαμάχες με άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο είναι καλυμμένη από νομικής πλευράς, και μάλιστα μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερα έσοδα από αδειοδοτήσεις που μπορεί να δώσει σε άλλους προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία της. Καταφέρνει, επίσης να δεσμεύσει ιδέες που βοηθούν στην ανάπτυξή της και στην εδραίωση της έναντι των αντιπάλων της.

Μηχανικό πλήκτρο με βάση το χρόνο για έναρξη εφαρμογής[επεξεργασία]

Η Microsoft Corp. κατοχύρωσε επιτυχώς με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 27 Απριλίου του 2004 τη χρήση κατά την οποία με το πάτημα ενός πλήκτρου, μπορούν να εκκινηθούν διάφορες εφαρμογές, αναλόγως με το αν πατηθεί μία, δύο, περισσότερες ή κρατηθεί πατημένο αρκετά δευτερόλεπτα. Ωστόσο οι χρήστες που χρησιμοποιούν το (κλασικό πλέον) ποντίκι δεν χρειάζεται να ανησυχούν, καθώς η εν λόγω ευρεσιτεχνία έχει ισχύ μονο σε υπολογιστικές συσκευές περιορισμένων πόρων, επί το πλήστον PDA και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Pocket PC της Microsoft. Η συγκεκριμένη πατέντα, ως προσωπική άποψη δεν θα έπρεπε να κατοχυρωθεί καθώς τη συγκεκριμένη λειτουργία την χρησιμοποιούν και άλλες συσκευές περιορισμένων πόρων πέρα αυτών που τρέχουν το λογισμικο της Microsoft, όπως MP4 players, κινητά με λογισμικό διαφορετικό από αυτό του Pocket PC της Microsoft και η χρησιμοποιησή της υποχρεώνει τις εταιρείες να πληρώσουν αντίτιμο.

Πατέντα: Apple για «τυλιχτή» οθόνη[επεξεργασία]

Η Apple έχει καταχώριση μια καινούργια πατέντα πρόσφατα στην, η οποία υπόσχεται συσκευή με οθόνη «τυλιγμένη» γύρω της. Η πατέντα με αριθμό 20130076612 δημοσιεύτηκε στης 28/3/2013 το πρωί . Περιγράφει μια εύκαμπτη AMOLED οθόνη που τοποθετείται σε ένα κοίλο περίβλημα από γυαλί όπως στην παρακάτω εικόνα.

Η ιδέα είναι να υπάρξει στο ίδιο συνολικό μέγεθος της συσκευής η μέγιστη αξιοποίηση της οθόνης. Μάλιστα, λειτουργίες σε software και hardware θα δίνουν την δυνατότητα όταν δεν απαιτείται να «κλείνει» το αχρησιμοποίητο μέρος της all-around συσκευής/οθόνης αφήνοντας μόνο το εμπρός μέρος αναμμένο. Εντούτοις, αυτή δεν είναι η πρώτη πατέντα που καταθέτει η Apple και αφορά ανάλογη χρήση εύκαμπτης AMOLED οθόνης. Πρόσφατα είχαμε την πατέντα που περιέγραφε συσκευή η οποία τυλίγεται γύρω από τον καρπό, «πυροδοτώντας» έτσι τις φήμες για το iWatch.

Ένα ενδιαφέρον σημείο της περιγραφής της πατέντας είναι το face-recognition πρόγραμμα το οποίο θα δίνει την δυνατότητα στην συσκευή να καταλαβαίνει από ποια πλευρά της την κοιτάζει ο χρήστης και έτσι θα εμφανίζει από την κατάλληλη οπτική γωνία το σωστό περιεχόμενο.

Η τελευταία «πινελιά» είναι και η καλύτερη. Δίνεται η δυνατότητα να τοποθετηθεί δεύτερη εύκαμπτη οθόνη κάτω από την κύρια. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα προβολής με αίσθηση βάθους στην εικόνα ή και ψευδότρισδιάστατη αίσθηση. Σε συνδυασμό με την δυνατότητα της κύριας οθόνης να γίνεται μέχρι και πλήρως διαφανής, τα οπτικά εφέ και η αίσθηση που θα μας αφήνει θα είναι κάτι το πραγματικά πρωτόγνωρο.

Με τον τρόπο αυτό," η κατάθεση σημειώνει, «μια ψευδαίσθηση βάθους αντίληψη μπορεί να παρουσιαστεί μιμείται μια 3D εμπειρία." Άλλα διπλής οθόνης αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επίσης, ειδικά εάν η κύρια οθόνη είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ αδιαφανές, ημιδιαφανές, ή πλήρως διαφανής.

Φυσικά, μην ξεχνάμε πως πρόκειται για πατέντες, ιδέες για την ώρα. Όχι συσκευές.

McAfee μπλοκάρει το παράνομο download[επεξεργασία]

Η εταιρεία ασφαλείας McAfee κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια νέα τεχνολογία που έχει στόχο να αποτρέπει το κοινό από την πρόσβαση σε πειρατικές ταινίες και μουσική όσο βρίσκεται online. Το σύστημα, το οποίο διευρύνει το υπάρχον εργαλείο τους SiteAdvisor, μπορεί να ανιχνεύσει και να μπλοκάρει το πειρατικό υλικό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Μπορεί επίσης και να παρουσιάσει στους χρήστες νομικές εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να κατεβάσουν.

Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων για χρόνια προτρέπουν τις μηχανές αναζήτησης και τους παρόχους διαδικτύου να κάνουν δυσκολότερη για τους χρήστες την πρόσβαση στο παράνομο περιεχόμενο. Μέχρι σήμερα οι προσπάθειες αυτές ήταν μάταιες, αλλά η McAfee παρουσίασε μια τεχνολογία που θα ευχαριστήσει τους δικαιούχους (τουλάχιστον). Το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιγράφει ένα σύστημα που μπορεί να αποτρέψει τους χρήστες από την πρόσβαση σε οποιοδήποτε πειρατικό περιεχόμενο.

Με τίτλο «Ανίχνευση και πρόληψη της κατανάλωσης του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο,» το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καλύπτει μια μεγάλη blocklist που μπορεί να προειδοποιεί τους καταναλωτές και να εμποδίζει εντελώς την πρόσβαση τους σε ιστοσελίδες, ή να προσφέρει συμβουλές για μία νόμιμη αγορά.

Η McAfee δεν ανέφερε συγκεκριμένα σχέδια για την έναρξη αυτής της τεχνολογίας, αλλά πιστεύουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δει το φως της ημέρας. Ωστόσο, εάν ένα τέτοιο προϊόν έχει στην πραγματικότητα να αναπτυχθούν, οι αντι-πειρατείας ομάδες και τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων δεσμεύεται να δώσει ένα βαρύ πάτημα.

Σύμφωνα με την McAfee, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να ασχολείται με τη λήψη του παράνομου περιεχομένου, που κυμαίνονται από νομικούς κινδύνους σε κακόβουλο λογισμικό που απειλούνται από τους ιούς. Ένας σημαντικός λόγος για ανησυχία είναι πιθανή παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και τις πιθανές επιπτώσεις του κόστους που συνδέεται με μια τέτοια παραβίαση.

Μια δεύτερη σημαντική ανησυχία θα μπορούσε να αφορά πιθανή αιτία απειλές από κάποιες παράνομες διανομές. Για παράδειγμα, δεν είναι ασυνήθιστο για ένα μη εξουσιοδοτημένη διανομή υλικού στο Διαδίκτυο για να συμπεριλάβει κακόβουλο υλικό. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει πως θα λειτουργεί το νέο λογισμικό.

Πατέντα:iCloud της Apple[επεξεργασία]

Το iCloud είναι ένας τρόπος αποθήκευσης και cloud computing υπηρεσιών από την Apple και ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου 2011. Από τον Απρίλιο του 2013, η υπηρεσία έχει 300 εκατομμύρια χρήστες. Η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν δεδομένα όπως η μουσική και οι iOS εφαρμογές σε απομακρυσμένους διακομιστές(servers) για να κατεβάσουν σε πολλαπλές συσκευές όπως οι iOS-based συσκευές που τρέχουν σε iOS 5 ή νεότερη έκδοση, και προσωπικούς υπολογιστές που τρέχουν σε X 10.7.2 "Lion" ή νεότερη έκδοση, ή σε Microsoft Windows (Windows Vista service Pack 2 ή νεότερη έκδοση).Η υπηρεσία MobileMe της Apple, ενεργεί ως ένα κέντρο που συγχρονίζει τα δεδομένα για τα e-mail, τις επαφές ,τα ημερολόγια, τους σελιδοδείκτες, τις σημειώσεις, τις υπενθυμίσεις , τα έγγραφα iWork, τις φωτογραφίες και άλλα δεδομένα. Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης στους χρήστες να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας ασύρματα στις iOS συσκευές τους στο iCloud, αντί χειροκίνητα ,με αυτόν τον τρόπο μέσω του iTunes.Το iCloud ενσωματώνεται άψογα στις εφαρμογές, ώστε να μπορεί κανείς να έχεις πρόσβαση στo περιεχόμενό του από όλες τις συσκευές του. Και να παραμένει ενημερωμένος όπου κι αν πάει.Με το iCloud, κάποιος μπορεί να επιλέξει να κατεβάζει αυτόματα τα νέα κομμάτια που έχει αγοράσει μέσω iTunes σε όλες τις συσκευές του, τη στιγμή που τα αγοράζει. Μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση σε όλη τη μουσική και τις ταινίες που έχει αγοράσει στο παρελθόν από οποιαδήποτε συσκευή, ασύρματα και χωρίς συγχρονισμό. Και όποτε κάνει αναπαραγωγή μιας ταινίας, ενός podcast, μαθήματος iTunes U ή ηχητικού βιβλίου σε μια συσκευή, όλες οι υπόλοιπες συσκευές του θα θυμούνται αυτόματα που έχει μείνει.Με τη Ροή Φωτογραφιών, μπορεί να τραβήξει κάποιος μια φωτογραφία με μια συσκευή iOS και αυτή θα εμφανιστεί αυτόματα σε όλες τις υπόλοιπες συσκευές του, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών Mac ή PC. Αν κάνει εισαγωγή νέων φωτογραφιών στον υπολογιστή του από μια ψηφιακή κάμερα, το iCloud στέλνει αντίγραφα μέσω Wi-Fi στο iPhone, το iPad και το iPod touch. Μπορεί επίσης να βλέπει τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του στην οθόνη της τηλεόρασής του μέσω του Apple TV. Χωρίς συγχρονισμό, χωρίς αποστολή email και χωρίς μεταφορά αρχείων. Οι φωτογραφίες του απλά είναι εκεί, σε οποιαδήποτε συσκευή τον βολεύει περισσότερο.Με έναν Mac ή ένα iPhone, iPad και iPod touch, μπορεί να δημιουργήσει εκπληκτικά έγγραφα και παρουσιάσεις. Και, με το iCloud, μπορεί να ενημερώνει τα αρχεία του σε όλες τις συσκευές του με iOS. Δεν χρειάζεται να διαχειρίζεται τα αρχεία του σε ένα περίπλοκο σύστημα αρχείων ή να θυμάται να τα αποθηκεύει σε κάποιον ειδικό φάκελο. Τα έγγραφά του —με όλες τις πιο πρόσφατες αλλαγές— αποθηκεύονται στα apps του, ώστε να εμφανίζονται αυτόματα παντού. Το iCloud είναι ήδη ενσωματωμένο σε apps όπως τα Keynote, Pages και Numbers. Λειτουργεί επίσης και με άλλα apps με υποστήριξη για iCloud.Δικαίως της χορηγήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας γιατί σύμφωνα με το Άρθρο 52 που ισχύει στην Ευρώπη αυτή η πατέντα έχει εμπορική εφαρμογή ,είναι καινούργια και αποτελεί μια τεχνολογική πρόοδο.

Πατέντα: Ψηφιακή Διαχείριση Προγράμματος (Digital Program Management) της Cisco[επεξεργασία]

Η εφαρμογή αποτελεί συνέχεια της αίτησης ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ με αριθμό 11/127.954, η οποία κατατέθηκε στις 12 Μαΐου 2005 με τίτλο "Ψηφιακό Πρόγραμμα Χαρτογράφησης". Η συγκεκριμένη πατέντα περιλαμβάνει μία συσκευή και μεθόδους που διαχειρίζονται μία εισερχόμενη ροή μεταφοράς. Το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους ρύθμισης και τροποποίησης του περιεχομένου του προγράμματος, καθώς και αντιστοιχίσεις αναγνωριστικών πακέτων. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των εισερχόμενων ροών πληροφορίας και για τη διευκόλυνση των καθορισμένων ενεργειών στα εισερχόμενα αντικείμενα που είναι προς διαχείριση. Η παρούσα εφεύρεση εφαρμόζεται σε ροές ενός συστήματος επικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα στη διαχείριση ψηφιακών ροών προγράμματος. Στην ουσία αυτό που κάνει είναι να αντιστοιχεί προγράμματα με υπηρεσίες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μέθοδο Ψηφιακής Εισαγωγής Προγράμματος(Digital Program Insertion), η οποία επιτρέπει σε αναμεταδότες να εισάγουν προγράμματα ή διαφημίσεις μικρής διάρκειας στο σύστημα επικοινωνιών από απόσταση πριν τη διανομή τους στους χρήστες. Για παράδειγμα το DPI επιτρέπει σε μια ροή μεταφοράς MPEG αρχείου να μεταφέρει απρόσκοπτα συγκολλημένα πακέτα τη στιγμή που ρέει το MPEG ρεύμα μεταφοράς.

Πατέντα: Business Finder της Google[επεξεργασία]

Η εφεύρεση σχετίζεται με την εμπορία των προϊόντων, και πιο συγκεκριμένα, με τεχνικές για τον εντοπισμό τοπικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην διαφήμιση των προϊόντων τους.

Σε αυτή την πατέντα αποκαλύφθηκαν Marketing τεχνικές που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις-στόχους για να προωθήσουν την αγορά των διαφημιστικών προϊόντων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ένα map-based περιβάλλον για την επιλογή μια γειτονιάς και τον εντοπισμό τυχόν επιχειρήσεων που είναι γνωστό ότι διαχειρίζονται προϊόντα διαφήμισης σε αυτόν τον τομέα, με την πρόθεση να επιτρέπει σε έναν εκπρόσωπο της εταιρείας να επιλέξει μια σειρά από αυτές τις επιχειρήσεις για να επικοινωνήσει μαζί τους σχετικά με τα διαφημιστικά προϊόντα της εταιρείας. Ο χάρτης εμφανίζει επιχειρηματικές καταχωρίσεις ως δείκτες στο χάρτη, με χρωματική κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τις καταχωρίσεις που αντιπρόσωπος έχει ήδη έλθει σε επαφή, και καταχωρήσεις που κάποιος άλλος εκπρόσωπος εταιρίας έχει έρθει σε επαφή.

Απεικονίζει ένα σύστημα διαμορφωμένο για την εύρεση των επιχειρήσεων-στόχων για να προωθήσουν τα σχετικά προϊόντα της εταιρείας, σύμφωνα με μία υλοποίηση της παρούσας εφεύρεσης.


Η πατέντα Business Finder της Google γνωστή και ως Google My Bisiness,αποτελεί τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο για επιχειρήσεις, προϊόντα, επωνυμίες, καλλιτέχνες και οργανισμούς να διαχειρίζονται την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού. η κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να: 1) διατηρεί ενημερωμένες πληροφορίες επιχείρησης. 2) δημιουργεί μια βάση πιστών πελατών με τη χρήση μιας σελίδας Google+. Οι πελάτες που ακολουθούν τη σελίδα της επιχείρησής μπορούν να δείχνουν την εκτίμησή τους και να παρέχουν σχόλια με αναρτήσεις και κριτικές. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το κουμπί +1 για να εγκρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες στο Google+, στην Αναζήτηση Google, στους Χάρτες ή σε διαφημίσεις. 3) Παρακολουθεί την αφοσίωση με πληροφορίες για σελίδες και αναρτήσεις Google+. 4) Βλέπει πληροφορίες για το συσχετισμένο λογαριασμό στο Google Analytics και τα κανάλια στο YouTube. 5) Δημιουργεί απρόσκοπτα καμπάνιες του AdWords Express και να παρακολουθεί την απόδοσή τους.

Επιπλέον, όταν κάποια επιχείρηση με φυσική έδρα ή επιχείρηση που εξυπηρετεί γεωγραφική περιοχή επαληθευτεί στο Google My Business, της δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζεται στο Google. Το Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες επιχείρησης που παρέχετε σε τοπικά αποτελέσματα αναζήτησης, να διαβάζει και να απαντάει σε κριτικές από τους πελάτες της, και να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πώς οι πελάτες αναζήτησαν την επιχείρησή και από πού προέρχονται.

Όσον αφορά το πως μια επιχείρηση μπορεί να καταχωρηθεί στο Google My Business: Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το μόνο απαραίτητο είναι να υπάρχει ένας λογαριασμός στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Google ( Gmail ) και με απλά βηματάκια η κάθε επιχείρηση καταχωρεί τα στοιχεία της στην Google και φυσικά χωρίς την παραμικρή χρέωση!

ΠΗΓΕΣ: https://www.google.gr/business/faq.html?gmbsrc=gr-el-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-51407041583-c&ppsrc=GMBS0&utm_campaign=gr-el-ha-se-z-gmb-s-z-h~bk-51407041583-c&utm_source=gmb&utm_medium=ha https://support.google.com/business/answer/3038063?hl=el&ref_topic=4539639&vid=1-635809374947977619-393027061 http://www.citybranding.gr/2011/07/google-places-google-maps.html

Συλλογή Ευρεσιτεχνιών H.264[επεξεργασία]

Η MPEG LA είναι ένας οργανισμός που κρατάει μια συλλογή από διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ισχυρίζεται ότι είναι ουσιώδη για την υλοποίηση των τύπων αρχείων βίντεο MPEG. Η H.264 είναι μία συλλογή ευρεσιτεχνιών για την συμπίεση,την καταγραφή και την διανομή βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD).Είναι γνωστή κυρίως για την κωδικοποίηση Blu-Ray δίσκων και κάθε Blu-Ray Disc player πρέπει να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί H.264.Η MPEG LA σήμερα κατέχει πάνω από 1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα 346 μόνο στις ΗΠΑ, σε 29 εταιρίες, χωρισμένες σε 57 χώρες, ανάμεσα σε αυτές η Microsoft,Motorola,Nokia,Samsung,Sony,Toshiba, με τη Microsoft να είναι η μεγαλύτερη ιδιοκτήτρια με 75 ευρεσιτεχνίες. Τον Αύγουστο του 2010, η MPEG LA ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τις ευρεσιτεχνίες ενάντια σε ανθρώπους που διακινούν βίντεο μη εμπορικά στο διαδίκτυο. Εντούτοις, δεν επιτρέπει την διανομή λογισμικού για αναπαραγωγή ή δημιουργία, ούτε η διανομή βίντεο μέσω σελίδας που περιέχει διαφημίσεις, καθιστώντας έτσι την «δωρεάν» άδεια χρήσιμη σχεδόν για κανέναν.

Οι ευρεσιτεχνίες της MPEG LA είναι ο λόγος που το H.264 αποκλείστηκε από τις προδιαγραφές της HTML5.


Πατέντα αναγνώρισης προσώπου στα smartphones από τη Google[επεξεργασία]

Μια... γκριμάτσα αντικαθιστά τον παραδοσιακό κωδικό εισόδου


Ο διαδικτυακός κολοσσός Google καταχώρησε πατέντα για «αναγνώριση προσώπου» των χρηστών «έξυπνων» κινητών συσκευών με λογισμικό Android, μέσω των εκφράσεων που θα κάνουν οι χρήστες, αντί να καταχωρούν με τον παραδοσιακό πλέον τρόπο τον κωδικό εισόδου τους.

Με μια... γκριμάτσα, ο χρήστης θα εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα είναι σε θέση να τον ταυτοποιήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε διαφορετική περίπτωση, το σύστημα θα μπορούσε να «ξεγελαστεί» από οποιασδήποτε φωτογραφία του χρήστη.

Αρχικά έγινε προσπάθεια χρήσης του λογισμικού από το Galaxy Nexus.Η προσπάθεια του Matias Duarte, διευθυντή της Google Android, να αποδείξει ότι το Face Unlock, η οποία υποτίθεται για να ξεκλειδώσεi το τηλέφωνο όταν αναγνωρίζει το πρόσωπο του χρήστη, δεν τα πήγε και τόσο καλά. Ο συνεργάτης του προσπάθησε να ξεκλειδώσεi το τηλέφωνο, αλλά απέτυχε. Όταν o Matias Duarte κάνει στη συνέχεια το πρόσωπό του μπροστά στην κάμερα, ακόμα δεν τον αναγνωρίζεi. Μετά απο καιρό πλέον χρησιμοποιείται απο κινητά οπωσ το samsung 3s, το samsung galaxy 4s κλπ..

Πατέντα:RSA[επεξεργασία]

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό US 4405829, καταχωρήθηκε το 1983 στους Ron Rivest,Adi Shamir και Leonard Adleman περιγράφει τον πρωτοποριακό RSA αλγόριθμο για την κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για ασφαλείς επικοινωνίες μέχρι και σήμερα.Ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και θεωρήθηκε ως μία μεγάλη καινοτομία.

Ο αλγόριθμος RSA πήρε το ονομά του από τον Ron Rivest,τον Adi Shamir και τον Leonard Adleman,o οποίος περιέγραψε δημοσίως τον αλγόριθμο για πρώτη φορά το 1977.Ο αλγόριθμος RSA όπως προαναφέραμε,χρησιμεύει για την κρυπτογράφηση του δημοσίου κλειδιού και βασίζεται στην υποτιθέμενη δυσκολία της παραγοντοποίησης μεγάλων αριθμών.Xρησιμοποιεί δύο κλειδία,ένα δημόσιο κατα την διάρκεια της κρυπτογράφησης και ένα ιδιώτικο κατα την διάρκεια της αποκρυπτογράφησης.Αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι να δημοσιέυουμε το πρώτο κλειδί,δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε οποιονδήποτε να μας στείλει κρυπτογραφημένα μηνύματα,που μόνο εμείς(χάρη στο δέυτερο,ιδιωτικό κλειδί) μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε.

Aν και ο αλγόριθμος θεώρείται ασφαλής όταν χρησιμοποιούνται πολύ μεγάλες παράμετροι, η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αδυναμίες ασφάλειας.Εκτός από αυτό,μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει αποδείξει οτί η ασφάλεια του εξαρτάται αποκλειστικά από την παραγοντοποίηση των ακεραίων.Επίσης υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ανακαλύψει κάποιος ένα αλγόριθμο ο οποίος μπορεί να παραγοντοποιεί αριθμούς πιο γρήγορα.


ΠΑΤΕΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό US 4405829 αναφέρεται στον αλγόριθμο RSA, ο οποίος χρησιμοποιείται στην κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού. Αναπτύχθηκε το 1977 και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1978. Οι δημιουργοί του ήταν οι Ron Rivest,Adi Shamir και Leonard Adleman (όπου από τα αρχικά των επωνύμων τους προκύπτει το όνομα του RSA). Το κρυπτοσύστημα RSA (όπως περιγράφεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), είναι ένα δημόσιο κλειδί κρυπτοσυστήματος που χρησιμοποιείται τόσο για κρυπτογράφηση δεδομένων όσο και για την δημιουργία ψηφιακών υπογραφών. Με άλλα λόγια , χρησιμοποιείται για την δημιουργία ζεύγους δημοσίου/ιδιωτικού κλειδιού. Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμά του με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και μόνο ο παραλήπτης μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογραφημένο μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί. Τέλος, το κρυπτοσύστημα RSA έχει ενσωματωθεί σε δημοφιλή προϊόντα όπως: το Secure Socket Layer(SSL) και το Secure Shell(SSH).

ΠΗΓΕΣ: http://www.google.com/patents/US4405829 
   http://www.cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/cs181/projects/1999-00/software-patents/rsa.html

Η πατέντα No. 8,223,134 της Apple[επεξεργασία]

Στις 19/7/2012 Το αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας χορήγησε στην Αpple 25 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καλύπτουν σχεδόν κάθε πτυχή της εμπειρίας smartphone. Η πατέντα No. 8,223,134 δίνει το δικαίωμα στην Αpple να διεκδικήσει την αποκλειστικότητα των smartphone και να αναγκάσει τους αντιπάλους της όπως η Samsung και η Μotorola να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Αndroid στην τρέχουσα μορφή του. Η πατέντα 8,223134 ονομάζεται "Φορητή ηλεκτρονική συσκευή, η μέθοδος και γραφική διεπαφή χρήστη για την απεικόνιση ηλεκτρονικών καταλόγων και των εγγράφων" η οποία καλύπτει όλα τα στοιχεία διεπαφής και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του αρχικού iPhone. http://www.macworld.co.uk/news/apple/images-apples-android-killer-patent-8223134-3370918/ Η πατέντα αυτή βασίζεται σε μια μέθοδο που εφαρμόζεται σε υπολογιστή, ένα τμήμα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου εμφανίζεται στην οθόνη αφής. Το εμφανιζόμενο τμήμα του ηλεκτρονικού εγγράφου έχει μια κάθετη θέση στο ηλεκτρονικό έγγραφο. Ένα αντικείμενο ανιχνεύεται επί ή πλησίον του και εμφανίζεται τμήμα του ηλεκτρονικού εγγράφου. Σε απάντηση στην ανίχνευση, εμφανίζεται το αντικείμενο πάνω ή κοντά στο απεικονιζόμενο τμήμα του ηλεκτρονικού εγγράφου, μια κάθετη μπάρα εμφανίζεται στην κορυφή του εμφανιζόμενου τμήματος του ηλεκτρονικού εγγράφου. Η κατακόρυφη ράβδος έχει μια κάθετη θέση πάνω από το απεικονιζόμενο τμήμα του ηλεκτρονικού εγγράφου που αντιστοιχεί στην κατακόρυφη θέση του ηλεκτρονικού έγγραφου . Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η απεικόνιση της κατακόρυφης ράβδου σταματά. Η κατακόρυφη ράβδος εμφανίζεται ξανά για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όταν το τμήμα του ηλεκτρονικού εγγράφου αρχικά εμφανίζεται.

Μερικές εικόνες που παρουσιάζουν το δίπλωμα έυρεσιτεχνίας της Αpple

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους χρήστες Android οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το πλάνο κυριαρχίας της Apple δε θα πρέπει να περιλαμβάνει το σβήσιμο όλων των αντιπάλων της από το χάρτη αλλά τον ανταγωνισμό τους. Από την πλευρά της, η Apple δήλωσε ότι θα συνεχίσει να κάνει ότι περνά από το χέρι της για να αποτρέπει τις υπόλοιπες εταιρείες από την κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας της.

Πατέντα:Summly[επεξεργασία]

Ο Nick D’Alosio γεννημένος το 1995 άρχισε να γράφει εφαρμογές από τα 12 του. Στα 17 του τελείωσε μια εφαρμογή που του πρόσθεσε 30.000.000 $ στον λογαριασμό του από την yahoo. Ο νεαρός Nick ασχολήθηκε με την δημιουργία της Summly επειδή συναντούσε προβλήματα στην αναζήτηση δεδομένων για τα μαθήματα του. Με αυτήν την πώληση ο Nick κέρδισε το βραβείο Spirit of London το 2012 ως ο επιχειρηματίας της χρονιάς.Ένας απλός τρόπος για να περιηγηθείτε και να αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Η Summly σας προσφέρει έναν απλό τρόπο για να περιηγηθείτε και να αναζητήσετε στο διαδίκτυο με την αυτόματη σύνοψη των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η Summly σας βοηθά να:- Βρείτε αυτό που ψάχνετε γρήγορα- Εξοικονομήστε χρόνο κατά την αναζήτηση και την περιήγηση στο web - να μην υπάρχει υπερφόρτωση πληροφοριών.Η Summly είναι ενσωματωμένη υπηρεσία αναζήτησης, παρέχει εξειδικευμένα αποτελέσματα αναζήτησης που συνοψίζονται αυτόματα, εξοικονομώντας σας χρόνο και ενέργεια. Η Τεχνολογία Summly είναι state-of-the-art και αποδίδει εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα μέσω AI, μηχανικής μάθησης και τεχνικές οντολογίας. Η Summly είναι ανεξάρτητη από τη γλώσσα και μπορεί να συνοψίσει το περιεχόμενο ιστοσελίδων σε όλες τις γλώσσες. Η Summly λειτουργεί καλύτερα με νέα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης που είναι γραμμένα σε μια ενημερωτική στήλη, σε αντίθεση με μια αφήγηση. Η υπηρεσία αναζήτησης περιέχει τα αποτελέσματα που έχουν επιλεγεί ειδικά για να είναι επίκαιρα και συνοπτικά.

Windows To Go[επεξεργασία]

Τα Windows To Go είναι ένα νέο χαρακτηριστικό των Windows που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε προσωπικές σας Windows 8 OS και να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα στη Windows 8 οθόνη εκκίνησης από οποιονδήποτε υπολογιστή στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 8. Μπορείτε επίσης να λειτουργήσει από την εξατομικευμένη αρχική οθόνη σας σε οποιοδήποτε κινητό ή tablet συσκευή στην οποία έχετε εγκαταστήσει τα Windows 8. Τα Windows To Go είναι ένα από τα νεότερα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα με το Windows 8 οθόνη εκκίνησης UI-style, και όταν προσθέτετε Windows 8 UI-style εφαρμογές που χρησιμοποιεί αυτό το νέο λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που έχετε αγοράσει ή να κατεβάσετε το Windows 8 κατάστημα σε οποιαδήποτε συσκευή, όπου θα θέλατε να λειτουργήσει αρχική οθόνη σας. Χρησιμοποιώντας τα Windows To Go μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρο το Windows 8 λειτουργικό σύστημα σε ένα USB flash drive. Παρακαλώ σημειώστε, θα πρέπει να έχετε ένα USB drive με χωρητικότητα 32 GB ή μεγαλύτερη, και πρέπει να έχει μια θύρα USB 3.0 δίσκο για τα Windows To Go δυνατότητα να εργαστούν.

Πώς μπορούν τα Windows To Go να βοηθήσουν τους χρήστες επιχειρήσεις και οικιακούς χρήστες των Windows 8;

Με τα Windows To Go, μπορείτε να κρατήσετε τη δουλειά σας και την οικιακή χρήση του υπολογιστή σας ξεχωριστά, αν χρησιμοποιείτε το ίδιο PC για το καθένα. Αντί να χρησιμοποιεί το ίδιο λειτουργικό σύστημα για το σπίτι σας και το έργο χρήση του υπολογιστή, μπορείτε να προσαρμόσετε τα Windows 8 λειτουργικό σύστημα για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάθε μέρα μπορείτε να αποθηκεύσετε το λειτουργικό σας σύστημα σε μια μονάδα flash USB, και μετά αφαιρέστε τη μονάδα και να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα στον ίδιο υπολογιστή στο σπίτι. Αυτό λειτουργεί ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8 στο σπίτι και τα Windows 8 στο γραφείο. Σημαίνει απλώς ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο interface για το σπίτι σας και τη χρήση δουλειά, αν εργάζεστε στον ίδιο υπολογιστή. Τα Windows To Go κάνει το "φέρει τη δική σας συσκευή", μια πρόσφατη τάση στο χώρο εργασίας, ευκολότερη και ασφαλέστερη για τον εργοδότη και εργαζόμενο. Από την οπτική γωνία του εργοδότη, εξασφαλίζει λιγότερους ιούς και κακόβουλο λογισμικό μπορεί να διεισδύσει στο δίκτυο των επιχειρήσεων, διότι, χρησιμοποιώντας το Windows To Go, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιήσουν μια έκδοση των Windows 8, ειδικά για χρήση στο έργο τους. Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν την ελευθερία και την ιδιωτικότητα με το προσωπικό τους λειτουργικό σύστημα, μια έκδοση των Windows 8, Windows 7, ή οποιοδήποτε άλλο συμβατό λειτουργικό σύστημα που θα επιλέξετε να βάλετε στον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για την επικάλυψη των επιχειρηματικών και προσωπικών χρήση ή η αίσθηση του να φέρει στο σπίτι το έργο μαζί σας.


Parking Defenders[επεξεργασία]

Μια ελληνική εφαρμογή που σε βοηθάει να βρεις θέση πάρκινγκ είναι πλέον διαθέσιμη για Android, iPhone και Windows Phone. Το Parking Defender αποτελεί μια έξυπνη λύση που σου παρουσιάζει τις διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ που έχουν αφήσει άλλοι χρήστες της εφαρμογής κι έτσι μπορείς να κατευθυνθείς προς εκεί και να παρκάρεις χωρίς να ψάχνεις. Η εφαρμογή κατοχυρώθηκε ως πατέντα από 4 Έλληνες (Κώστας Αρκάδας, Γιάννης Κατσιώτης, Όθωνας και Νίκος Αντωνίου) προγραμματιστές Όπως γράφουν οι ίδιοι στο site της εφαρμογής, “το καλοκαίρι του 2011 ένα τυχαίο γεγονός μας έκανε να σκεφτούμε ότι η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων θα άλλαζε αν αντί να ψάχνουμε θέσεις πάρκινγκ τις προσφέραμε ο ένας στον άλλο”. Πρόκειται για μια εφαρμογή κοινωνικού parking που ξεκίνησε σαν παιχνίδι και εξελίχτηκε σε μια ρεαλιστική εφαρμογή που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες. Η εφαρμογή έχει διακριθεί στο διαγωνισμό Aegean Startups 2011 τον περασμένο Νοέμβριο (που είχε ως έπαθλο μία χορηγία από το ΤΑΝΕΟ[2]), ήταν σε φάση δοκιμών για αρκετά μεγάλο διάστημα και πλέον διατίθεται ευρέως μέσω των αντίστοιχων markets.

Πως λειτουργεί η εφαρμογή: Πρόκειται για μια real time υπηρεσία στην οποία ο χρήστης εγγράφεται και αναζητά θέση πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται μέσω του Facebook[3], του Twitter[4] ή του email[5]. Αφού συνδεθεί ο χρήστης μπορεί να προσφέρει μια θέση πάρκινγκ ή να αναζητήσει μια θέση πάρκινγκ σε μια περιοχή που τον ενδιαφέρει. Προσφέροντας μια θέση πάρκινγκ κερδίζεις πόντους που στη συνέχεια μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν χρειαστείς κι εσύ μια θέση πάρκινγκ. Λαμβάνοντας μέρος στην εφαρμογή μπορείς να συμμετάσχεις σε διαγωνισμούς και ειδικές προσφορές.

Σύνδεσμοι:http://www.e-go.gr/tech/article.asp?catid=17290&subid=2&pubid=128991164

US5016009 Data compression apparatus and method[επεξεργασία]

Ένα αρχείο θεωρείται μια αλληλουχία από bytes ή χαρακτήρες, όπου ένα byte αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμό από bits (συνήθως 8), και το σύστημα συμπίεσης μετατρέπει την εισερχόμενη ροή bytes σε μια «συμπιεσμένη» εξερχόμενη ροή από bytes, από την οποία τα περιεχόμενα του αρχικού αρχείου μπορούν να ανακατασκευαστούν με κάποιο πρόγραμμα αποσυμπίεσης.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα αρχεία δεδομένων των υπολογιστών συνήθως περιέχουν πολλές πληροφορίες. Έχουν εφαρμοστεί πολλές τεχνικές ώστε να «συμπιεστούν» αυτά τα αρχεία ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο μέσο αποθήκευσης (δίσκο/κασσέτα/κλπ), ή για να μπορούν να μεταδοθούν σε λιγότερο χρόνο μέσω καναλιού επικοινωνίας, όπως μια 1200 baud γραμμή modem. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πληθώρα προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές (πχ ARC Software by Systems Enhancement Assosiates, Inc., Wayne, N.J., 1985) για συμπίεση ή αποσυμπίεση αρχείων. Είναι σύνηθες για τέτοια προγράμματα να συμπιέζουν με αναλογία 2 προς 1 (ή και καλύτερα), αν και το το ποσοστό συμπίεσης εξαρτάται αρκετά και από τα περιεχόμενα του αρχείου.

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην συμπίεση δεδομένων. Για παράδειγμα, μια εικόνα bit μιας σελίδας που σαρώνεται έχει τα περισσότερά της pixel κενά, και αυτήν την τάση εκμεταλλεύεται ένας αλγόριθμος συμπίεσης ώστε να μειωθεί δραματικά το μέγεθος αρχείων τέτοιου τύπου. Αντίστοιχα, τα αρχεία κειμένου περιέχουν πολλούς χαρακτήρες ASCII οι οποίου συμπιέζονται πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας γνώση για το ποιοι χαρακτήρες (ή λέξεις) χρησιμοποιούνται πιο πολύ στην γλώσσα ενδιαφέροντος (πχ τα Αγγλικά). Κάποιες άλλες μέθοδοι συμπίεσης είναι ανεξάρτητες από τον τύπο αρχείου και προσπαθούν να «προσαρμοστούν» στα εκάστοτε δεδομένα. Γενικά, οι «στοχευμένου τύπου» συμπιέσεις μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη και καλύτερη συμπίεση σε σχέση με γενικού τύπου αλγόριθμους όσον αφορά τα αρχεία του τύπου που οι πρώτες ειδικεύονται, όμως τείνουν τα έχουν μικρότερη απόδοση στους υπόλοιπους τύπους αρχείων. Έτσι, μια μέθοδος συμπίεσης που ειδικεύεται σε Αγγλικά κείμενα μπορεί να υπολειτουργεί σε αρχεία που περιέχουν κείμενο στα Γαλλικά.

Συνήθως, ένα σύστημα αποθήκευσης δεν «γνωρίζει» τι είδους αρχεία έχουν αποθηκευτεί σε αυτό. Έτσι, αποφεύγονται τεχνικές συμπίεσης συγκεκριμένων αρχείων ή χρησιμοποιούνται ως κομμάτι αλληλουχίας πιθανών τεχνικών. Για παράδειγμα, το ARC χρησιμοποιεί αρκετές μεθόδους και διαλέγει την βέλτιστη για κάθε αρχείο. Να σημειωθεί όμως ότι αυτή η προσέγγιση χρειάζεται αρκετό υπολογισμό από πριν, σε σχέση με μια μέθοδο απλής συμπίεσης. Η δική μας πατέντα είναι στην ουσία ένα λογισμικό για μετατροπή μιας εισερχόμενης ροής χαρακτήρων σε μια ροή μεταβλητού μήκους κωδικοποιημένων δεδομένων σε ένα σύστημα συμπίεσης δεδομένων. Το τελευταίο συμπεριλαμβάνει και ένα μέσον ιστορικού, το οποίο έχει μια πληθώρα εισόδων, και κάθε είσοδος χρησιμοποιείται για αποθήκευση ενός ποσοστού της εισερχόμενης ροής δεδομένων. Η μέθοδος για την μετατροπή των χαρακτήρων αυτής της ροής περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

Γίνεται μια αναζήτηση στο ιστορικό για την μακρύτερη ροή που ταιριάζει με αυτήν της εισερχόμενης ροής. Αν όντως βρεθεί, το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την κωδικοποίηση της με το να προσαρτάται στην κωδικοποιημένη ροή δεδομένων ένα tag που υποδηλώνει ότι βρέθηκε η μακρύτερη ροή δεδομένων καθώς και έναν κώδικα αντικατάστασης ροής. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί στο ιστορικό παρόμοια ροή δεδομένων, το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την κωδικοποίηση του πρώτου χαρακτήρα της εισερχόμενης ροής δεδομένων με το να προσαρτάται στην κωδικοποιημένη ροή δεδομένων ένα tag που θα υποδηλώνει ότι δεν βρέθηκε αντιστοιχία σε ροή δεδομένων καθώς και τον πρώτο χαρακτήρα από την εισερχόμενη ροή δεδομένων. Βιβλιογραφία [5]

Protective Mechanism for an Electronic Device[επεξεργασία]

Στις 21 του Μάρτη του 2013 η Apple δημοσίευσε έναν μηχανισμό "προστάτη" για τα κινητα της και MacBooks.Σύμφωνα με την πατέντα «Protective Mechanism for an Electronic Device», η ενσωμάτωση της προστατευτικής τεχνολογίας σε μια συσκευή θα μπορούσε να περιορίσει τις βλάβες από μια πιθανή πτώση.Στόχος της ευρεσιτεχνίας είναι η ενεργοποίηση ενός σωτήριου μηχανισμού μετατόπισης του κέντρου βάρους με τη βοήθεια αισθητήρων, με αποτέλεσμα την αλλαγή του προσανατολισμού πτώσης της συσκευής προς αποφυγή της πρόσκρουσης της οθόνης στο έδαφος.Με τον τρόπο αυτό, μελλοντικά μοντέλα του iPhone θα μπορούν να "διαβάζουν" πότε βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, να υπολογίζουν τις επερχόμενες βλάβες και να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές που σε ρόλο αερόσακου θα φρενάρουν τις υλικές ζημιές. Για την "εκτέλεση" της πατέντας,χρειάζονται τα εξης: γυροσκόπια, επιταχυνσιόμετρα, GPS, αισθητήρες εικόνας, ενώ ο επεξεργαστής του κινητού θα αναλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων που θα σχετίζονται με το ύψος και την ταχύτητα της πτώσης και θα καταλήγει στην αποτελεσματικότερη λύση ως προς την προστασία της συσκευής.Πριν από λίγους μήνες, ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής ηλεκτρονικής «υπεραγοράς» Amazon, είχε παρουσιάσει έναν παρόμοιο σύστημα με αερόσακους για smartphones. Για την ώρα πάντως, η ενσωμάτωση ενός προστατευτικού συστήματος στο iPhone ενδεχομένως να χάριζε μερικές καμπύλες στην κατά τα άλλα κομψή του σιλουέτα.Σε κάθε περίπτωση, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τον σχεδιασμό νέων μοντέλων δεν αποκλείεται να γνωρίσουμε κάποια στιγμή smartphones και έξυπνες συσκευές με αυτή τη πατέντα.Ακόμα, η πατέντα κάνει λόγο για επιπλέον μέσα προστασίας όπως, π.χ. το «κλείδωμα» του καλωδίου των ακουστικών στη συσκευή προσφέροντας τη δυνατότητα στον χρήστη να την πιάσει από εκεί, ή την αναδίπλωση εξωτερικών μερών που θα κόβουν τη φόρα του κινητού και θα το προσγειώνουν στα μαλακά. Πηγες:http://www.defencenet.gr/defence/item/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-apple-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-iphone-%CE%AC%CF%84%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2013/03/apple-invents-unique-protective-mechanisms-for-future-devices.html

Πατέντα Sony Playstation Now[επεξεργασία]

H υπηρεσία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για τους παίκτες ακόμα,η Sony στοχεύει στο streaming παιχνιδιών του PlayStation μέσο ενός cloud-based σύστημα, το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκε από τη Sony τον περασμένο Μάρτιο, και ανακαλύφθηκε από την Gaikai εταιρία την οποία εξαγόρασε η Sony. Η Sony κατέθεσε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με τις ΗΠΑ (Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων), ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που δημοσιεύθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Με το νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες που αναφέρουν πώς η Sony θα μπορούσε να προσθέσει νέο περιεχόμενο στους υφιστάμενους (που αναφέρεται ως «Legacy») τίτλους για το PlayStation,στην ουσία, αυτό θα τους επιτρέψει να προσθέσουν νέο περιεχόμενο στα παλιά παιχνίδια χωρίς να χρειάζεται να ξανα προγραμματίσουμε τα παιχνίδια από την αρχή αποφεύγοντας δύσκολους και χρονοβόρους κώδικες λόγο ασυμβατότητας.Στην ουσία θα παίζουμε τα παιχνίδια μέσα από ειδικούς server της Gaikai όπου θα μας επιστρέφει εικόνα σε πραγματικό χρόνο ή με μια πάρα πολύ μικρή καθυστέρηση . Το Playstation Now θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να μπορούνε να παίξουνε τα αγαπημένα παιχνίδια τους σε όλες τις συσκευές της Sony (Xperia smartphones και tablets, BRAVIA HDTVs 2014 και μετά, PS Vita, PS3 και PS4), αλλά αυτό που ενδιαφέρει πρώτιστα τους περισσότερους είναι η δυνατότητα να παίζουμε τα παιχνίδια του PlayStation3 στο PlayStation 4 κάτι που μέχρι στιγμής δεν ήταν εφικτό.Έχει γίνει γνωστό ότι θα απαιτείται σύνδεση στο Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 5Mbps. Η νέα online υπηρεσία της Sony, το PlayStation Now, δεν θα κάνει την εμφάνισή της στην Ευρώπης μέχρι το πρώτο τετράμηνο του 2015, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασε στα χέρια του Digital Foundry (Eurogamer) από παρουσίαση που έγινε σε στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας. Όπως ανακοινώθηκε, το Playstation Now θα αρχίσει τη λειτουργία του δοκιμαστικά στις ΗΠΑ κατά τα τέλη του μήνα. Η έναρξη της κανονικής λειτουργίας του αναμένεται το καλοκαίρι.

Πηγή:http://www.techgear.gr/10-things-you-need-to-know-about-playstation-now-83285/ http://www.twinfinite.net/blog/2014/01/09/new-sony-patent-suggests-playstation-now-will-bring-new-changes-old-games/ https://www.gaikai.com/

Πατέντα:Apple για τρισδιάστατο τρόπο διεπαφής και ελέγχου[επεξεργασία]

Το περασμένο φθινόπωρο η Apple προέβη στην αγορά της PrimeSense, εταιρίας η οποία παραχώρησε στη Microsoft την τεχνολογία για την ανάπτυξη του Kinect. Στην αρχή όμως του έτους η Apple κατοχύρωσε στο US Patent and Trademark ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ασχολείται με την οπτική τεχνολογία προβολής που καθιστά εύκολη την παρακολούθηση κίνησης ώστε να χρησιμοποιηθεί στους Mac υπολογιστές της, στην Apple TV και πιθανότατα στο iphone ή ipad. H ευρεσιτεχνία αυτή αφορά την τεχνολογία «lens array projector» η οποία χρησιμοποιείται για να διασπάσει τη πηγή του υπέρυθρου φωτός σε ακόμα πιο πολλά φωτεινά σημεία. Η ακριβής αυτή καταγραφή της κίνησης καταστεί δυνατή μέσω της μέτρησης σε evenly-split πεδία και στα πράγματα που τα διαταράσσουν όπως για παράδειγμα ένα χέρι, μια παλάμη ή και ακόμα ολόκληρο το σώμα ενός ατόμου. Όλη αυτή η διεργασία πραγματοποιείται με έναν συνδυασμό κάμερας-λογισμικού και η τεχνολογία αυτή θα προσδιορίζει τις θέσεις και τις κινήσεις του χεριού μέσα στο χώρο. Αυτή η πατέντα δημιουργήθηκε ώστε να καλύψει και να συμπληρώσει μια άλλη που αφορούσε αποκλειστικά την ανάλυση χειρονομιών. Αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η απόκτηση της PrimeSense (η οποία έγινε έναντι 350 εκατομμυρίων δολαρίων) δηλώνει ότι η Apple ερευνά και αναπτύσσει 3D διεπαφές ώστε να κάνει πιο εύκολο τον χειρισμό των προϊόντων της. Η Apple με αυτή την αγορά ήθελε να ενσωματώσει την τεχνολογία της εταιρίας στις 3D διεπαφές, το ταλέντο και την τεχνογνωσία της εταιρίας στο τομέα του hardware. Μέχρι σήμερα όλες αυτές οι διασυνδέσεις δεν είχαν μεγάλη επιτυχία και για αυτό η Apple χρησιμοποιούσε 2D τεχνολογία στα προϊόντα της, κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες είναι: το Magic Trackpad, το Magic Mouse και οι επιφάνειες αφής στα Macbooks. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι το Kinect με την εν λόγο πατέντα μπορεί να έχει πολλά κοινά στοιχειά αλλά η σημαντικότερη διαφορά αυτών των δυο είναι ότι το πρώτο χρησιμοποιεί όλα τα μέρη του σώματος για τις κινήσεις.

http://appleinsider.com/articles/15/04/28/apple-wins-patent-on-kinect-like-depth-mapping-technology-for-3d-gesture-interfaces http://blog.appleworldhellas.com/%CE%B7-apple-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1/

Πατέντα:Συσκευή "Καρδιά" από το ΤΕΙ Καρδίτσας[επεξεργασία]

Το έπιπλο "καρδιά" πρόκειται για μια πατέντα η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2015 από μία ομάδα 23 επιστημόνων από το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με υπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ιωάννη Παπαδόπουλο. Για την ολοκλήρωση του έργου στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ βοήθησαν επίσης πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και μια ομάδα απόφοιτων.
Ο λόγος για ένα οικολογικό και "έξυπνο" έπιπλο με την ονομασία "Καρδιά", προγραμματισμένο να αναγνωρίζει αυτόματα τους χρήστες, έπειτα από πολλαπλές φωτογραφίες που έχει τραβήξει, και να αντιδρά με ένα μήνυμα χαιρετισμού τόσο φωνητικό όσο και γραπτό. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες στα διάφορα σημεία του επίπλου έχουν σαν λειτουργία να υπενθυμίζουν τους χρήστες για προσωπικά αντικείμενα, όπως κλειδιά, πορτοφόλι, καπέλο, ομπρέλα και πανωφόρι. Εκτός των αισθητήρων η συσκευή αναζητώντας διαδικτυακά μετεωρολογικά δελτία προειδοποιεί και για την πρόθεση του καιρού. Για παράδειγμα, αν ο χρήστης έχει πάρει τα κλειδιά και το πανωφόρι του αλλά έχει αφήσει την ομπρέλα του και υπάρχει πιθανότητα βροχής, τότε με φωνητικό και γραπτό μήνυμα θα προειδοποιήσει τον χρήστη πως πρέπει να πάρει την ομπρέλα του γιατί θα βρέξει. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής με διάφορους οικιακούς αυτοματισμούς, όπως ο συναγερμός, τα φώτα, ο γενικός διακόπτης κ.ο.κ. προκειμένου να ειδοποιεί για τυχόν πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.
Η σύσταση του "έξυπνου" επίπλου αποτελείται από ένα Android tablet, προγραμματισμένο με Java σε περιβάλλον Eclipse χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Android Development Tools (ADT), αισθητήρες καθώς και έναν Programmable Logic Controller (PLC). Για την αναγνώριση προσώπων χρησιμοποιήθηκε ο ανοιχτός κώδικας OpenCV library.
Σκοπός αυτής της πατέντας είναι να γίνει το επίκεντρο του νοικοκυριού και ειδικότερα για τα άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία έχουν την ανάγκη διευκολύνσεων στην καθημερινότητά τους και ενίσχυσης της ανεξαρτησίας τους. Όσο για την δεύτερη έκδοση σχεδιάζεται ήδη και θα έχει πολλές προσθήκες και αναβαθμίσεις τόσο στο κατασκευαστικό όσο και στο λειτουργικό κομμάτι.


Πηγές: [6] [7]

Πατέντα:Τεχνολογία VoIP[επεξεργασία]

Το Voice over IP ή VoIP "Φωνή επί διαδικτυακού πρωτοκόλλου" ή τηλεφωνία μέσω διαδικτύου,είναι ένας όρος για μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με καλή ποιότητα και χωρίς κόστος μέσω IP πρωτοκόλλου.Βασική προϋπόθεση των συνομιλιών VoIP είναι η σύνδεση στο Διαδίκτυο(Internet). Μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε με κάποιο ειδικό πρόγραμμα που μπορούμε να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας (softphone), είτε με κάποια ειδική VoIP τηλεφωνική συσκευή προσφέροντας έτσι πολύ χαμηλότερο κόστος από την συμβατική τηλεφωνία( POTS).Επίσης πλέον υπάρχει και η δυνατότητα προώθησης των κλήσεων VoIP και σε σταθερά δίκτυα με επίσης πολύ χαμηλό κόστος, όπως και η προώθηση των κλήσεων από δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας προς δίκτυα VoIP αποκτώντας πραγματικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου.Για παράδειγμα ένας χρήστης μπορεί να αγοράσει ένα τηλεφωνικό αριθμό μέσω κάποιας εταιρίας που υποστηρίζει VoIP κλήσεις, να εγκαταστήσει το ειδικό λογισμικό VoIP στο κινητό/tablet/Laptop του και να μπορεί να δέχεται κλήσεις σε σταθερό αριθμό τηλεφώνου μέσω του διαδικτύου στην φορητή συσκευή του, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται.Τα βήματα και οι αρχές που περιλαμβάνονται στην τεχνολογία VoIP τηλεφωνικές κλήσεις είναι παρόμοια με αυτά της παραδοσιακής ψηφιακής τηλεφωνίας με διαφορά στον τρόπο μεταγωγής της πληροφορίας.Τα βασικά της στοιχεία είναι η μετατροπή του αναλογικού σήματος φωνής σε ψηφιακή μορφή και η αποκωδικοποίηση/μετατροπή του σε πακέτα IP για μετάδοση μέσω Internet.Η διαδικασία αυτή αναστρέφεται στο άκρο που λαμβάνει την κλήση.Τα πακέτα αυτά των δεδομένων μετατρέπονται σε κανονικό τηλεφωνικό σήμα προτού τερματίσουν στο άλλο τηλεφωνικό άκρο (σταθερό,κινητό ή VoIP τηλεφωνική συσκευή).Το VoIP σαν τεχνολογία υπάρχει από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, αλλά άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα διαδεδομένο στις αρχές του 2000. Σήμερα περισσότεροι από 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τεχνολογίες VoIP για την επικοινωνία τους, είτε το ξέρουν (Skype) είτε δεν το ξέρουν (εναλλακτικοί πάροχοι). Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας No 6243373, "Μέθοδος και συσκευή για την υλοποίηση ενός τηλεφωνικού συστήματος δικτύου υπολογιστών / Internet," της τεχνολογίας VoIP πιστώνεται στον David L. Turock ως εφευρέτη και ανήκει στην C2,που παλαιότερα ονομαζόταν Acceris Communications Technologies.


ΠΗΓΕΣ:[7] [8] [9]

ΠΑΤΕΝΤΑ APPLE "FIND MY FRIENDS"[επεξεργασία]

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 8.989.773 με τίτλο “Find My Friends” δημοσιοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 και πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των Apple iPhones να εντοπίσουν το ίχνος κάποιου άλλου χρήστη ζητώντας πάντα την κατάλληλη άδεια από τον πρώτο.Για να πραγματοποιήσουν το αίτημα θα πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του δεύτερου χρήστη ή σε διαφορετική περίπτωση την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ώστε να είναι σίγουρος ότι το αίτημα του πηγαίνει στο σωστό χρήστη.Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες είναι να την έχουν εγκατεστημένη στις συσκευές τους κάτι που μπορεί να γίνει μέσω του App Store από όπου διατίθεται η εφαρμογή. Μια ακόμη δυνατότητα που παρέχει η εφαρμογή είναι πως αφού ο χρήστης αποδεχτεί το αίτημα μας να τον εντοπίσουμε και μας κάνει γνωστό το ίχνος του στο χάρτη η εφαρμογή “Find My Friends” μας δίνει την ευκαιρία σε συνεργασία με το σύστημα πλοήγησης του κινητού μας (γνωστό και ως "GPS") να μας καθοδηγήσει στο ίχνος του χρήστη που επιθυμούμε δίνοντάς μας οδηγίες. Οποιοσδήποτε χρήστης από τους δύο μπορεί να διακόψει την αποστολή του ίχνους του πατώντας το κουμπί "STOP" το οποίο σταματά αμέσως τη διάδοση και ενημερώνει τον έτερο χρήστη ότι η εφαρμογή έχει σταματήσει να αποστέλλει πληροφορίες.Εντούτοις αν κάποιος θεωρήσει πως μια κλήση τον ενοχλεί μπορεί να την απορρίψει πατώντας το κουμπί "απόρριψη" όπως και να "μπλοκάρει" κάποιον χρήστη μόνιμα έτσι ώστε να μη μπορέσει να του στείλει ξανά αίτημα διάδοσης ίχνους στο μέλλον.Τέλος η χρήση της εφαρμογής από τις συσκευές λόγο του ότι πρέπει συνέχεια να αποστέλλει το ίχνος απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας σε σημείο να τίθενται θέματα σχετικά με την παρατεταμένη χρήση της καθώς η αυτονομία των κινητών συσκευών με την υπάρχουσα τεχνολογία είναι περιορισμένη. Οι εφευρέτες της εφαρμογής “Find My Friends” όπως κατοχυρώθηκαν από την U.S. Patent and Trademark Office είναι οι Eran Sandel,Elad Harush και ο Roman Guy.

Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=HHgDf0kzTVg Πηγές: https://en.wikipedia.org/wiki/Find_My_Friends http://appleinsider.com/articles/15/03/24/apple-location-sharing-patent-could-bring-path-tracking-to-find-my-friends

Parking Defenders[επεξεργασία]

Parking Defenders Το Parking Defenders, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά προγράμματα για στάθμευση, εμπνευσμένο από τέσσερις Έλληνες προγραμματιστές τα ονόματα των οποίων, Κώστας Αρκάδας, Γιάννης Κατσιώτης, Όθωνας και Νίκος Αντωνίου. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιτεύχθηκε το καλοκαίρι του 2011 στο <<1o App Camp>> ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης ιδεών στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία. Η εφαρμογή λειτουργεί ως εξής, αρχικά ο χρήστης πρέπει να δηλώσει τη μάρκα του αυτοκινήτου και το χρώμα του για να μην υπάρξει κάποια τυχαία ταυτοποίηση με άλλους χρήστες της εφαρμογής, έπειτα οφείλει να ενημερώσει πότε θα απομακρυνθεί από την θέση στην οποία βρίσκεται και με αυτό τον τρόπο οποιοσδήποτε άλλος χρήστης που βρίσκεται στην ίδια περιοχή θα ειδοποιηθεί ότι υπάρχει κενή θέση και θα μπορεί να την καταχωρήσει αυτός. Αν αυτή η δραστηριότητα επιτευχθεί τότε ο χρήστης που απελευθέρωσε την θέση κερδίζει bonus που μπορεί να τους εξαργυρώσει αργότερα σε μία δικιά του αναζήτηση θέσης parking. Η ομάδα των Parking Defenders αρχικά δημιούργησαν την εφαρμογή για την διευκόλυνση των οδηγών και την ανταλλαγή θέσεων parking, όμως διέκρινε ότι τα ιδιωτικά parking είχαν πολύ υψηλό κόστος με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να μην αξιοποιούν αυτές τις θέσεις και γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισαν να απομακρυνθούν από τον αρχικό τους στόχο και να επεκταθούν σε ιδιοκτήτες parking οι οποίοι με την σειρά τους αναγκάστηκαν να συνεργαστούν με την εφαρμογή, γιατί αυτή η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα κάποιες ειδικές τιμές έως και 80% πιο φθηνές οπότε είχαν και οι ίδιοι όφελος από αυτή την συνεργασία. Την 1η Ιουλίου του 2013 ανακοινώθηκε μέσα από το επίσημο blog της ομάδας, ότι η εφαρμογή αλλάζει όνομα από Parking Defenders σε ParkAround για πρακτικούς λόγους καθώς και για την είσοδο στην αγορά στις χώρες του εξωτερικού με ένα νέο όνομα που θα δηλώνει πιο συγκεκριμένα την ανανεωμένη ιδέα . Η είσοδος της εφαρμογής σε παγκόσμιο επίπεδο ξεκίνησε από το Λονδίνο καθώς είναι μια από της μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις, με μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης με αποτέλεσμα η εφαρμογή αυτή να θεωρηθεί πολύ χρήσιμη. Το καλοκαίρι του 2013 η εφαρμογή αριθμούσε 16.000 χρήστες ενώ σήμερα οι χρήστες είναι ελάχιστα λιγότεροι από τις 50.000. Οι διακρίσεις της εφαρμογής είναι οι εξής. Το Νοέμβριο του 2011 η εφαρμογή διακρίθηκε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας <<Aegean Startupps>> που διοργάνωσε το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έπαθλο μια χορηγία από το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). Το Μάρτιο του 2013 επιλέχτηκε στις 10 καλύτερες startupps ανάμεσα από τις 400 συμμετοχές για το ολλανδικό rockstart accelerator.

Apple's Multipoint Τouchscreen[επεξεργασία]

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας US 20060097991 A1(multipoint touchscreen) της Apple inc, δημιουργήθηκε από τους Steve Hotelling, Joshua Strickon, Brian Huppi και δημοσιεύτηκε στις 11 Μαϊου του 2006. Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία οθόνη αφής με δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών σημείων ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, η οθόνη αφής που έχει ένα διαφανές μέσο ανίχνευσης, έχει ρυθμιστεί ώστε να ανιχνεύει τα πολλαπλά αγγίγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα και κατά διακριτές θέσεις στο επίπεδο της οθόνης αφής και να παράγει διακριτά σήματα αντιπροσωπευτικά της θέσης των αγγιγμάτων στο επίπεδο της. Αν και η οθόνη αφής απευθύνεται σε χωρητική ανίχνευση, τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εφεύρεσης μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες μεθοδολογίες ανίχνευσης. Yπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι για την εφαρμογή των μεθόδων και συσκευών αυτής της εφεύρεσης, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της διεπαφής. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούν το λογισμικό multi-touch επιτρέπουν στους ανθρώπους να σύρουν, να αλλάξουν το μέγεθος, και να περιστρέψουν φωτογραφίες, βίντεο και ηλεκτρονικά έγγραφα. Oι multitouch επιφάνειες είναι πολύ δημοφιλείς πλέον, αλλά στην πραγματικότητα αυτές οι χειρονομίες που χρησιμοποιούμε σήμερα έχουν αρκετά μειονεκτήματα. Για να το διορθώσει αυτό η Apple δημοσίευσε μία σειρά από χειρονομίες που πραγματοποιούνται από πολύ μικρές γνωστές μορφές, ώστε ό χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα αυτή την τεχνολογία. Σύμφωνα με την Apple όλο αυτό θα οδηγήσει σε πιο εύκολη και άμεση χρήση του γραφικού περιβάλλοντος και θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας.

Μέθοδος βελτίωσης αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης Google[επεξεργασία]

Η πατέντα με αριθμό US8392443 την οποία κατοχύρωσε η Google το Μάρτιο του 2010 περιγράφει την μέθοδο μέσω της οποίας η μηχανή αναζήτησης αναλύει τα ερωτήματα προς αναζήτηση με στόχο την παροχή ακριβέστερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων ενώ ταυτόχρονα παρέχει και πιθανά αποτελέσματα για τα οποία υπάρχει σχετικά μεγάλη στατιστική πιθανότητα να ενδιαφέρεται ο χρήστης.

Η μέθοδος βασίζεται στην επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται από την χρήστη σε πραγματικό χρόνο δημιουργώντας το αρχικό ερώτημα κάνοντας χρήση αποσπασμάτων του ερωτήματος ή χρησιμοποιώντας το αυτούσιο. Με την έναρξη πληκτρολόγησης του ερωτήματος η μηχανή αναζήτησης ξεκινά άμεσα την άντληση των σχετικότερων δεδομένων από την βάση τα οποία στη συνέχεια ομαδοποιεί με κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι η σχετικότητα που υπάρχει με το αρχικό ερώτημα, πόσες φορές μπορεί να αναφέρεται το ερώτημα ή κομμάτια αυτού σε ένα κείμενο, σύνδεσμοι που μπορεί να παραπέμπουν σε ένα κείμενο ή μια ιστοσελίδα, ο αριθμός των επισκέψεων προς την υποψήφια προς αποτέλεσμα ιστοσελίδα από προηγούμενα παρεμφερή ερωτήματα, οι βαθμολογίες των χρηστών που έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα σε προγενέστερο χρόνο, ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, οι προηγούμενες αναζητήσεις του χρήστη, η συνολική επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας καθώς και η γλώσσα στην οποία γίνετε η αναζήτηση. Εν συνεχεία η μηχανή αναζήτησης αφού ομαδοποιήσει τα πιθανά αποτελέσματα, τα αξιολογεί και τα προβάλει με την σειρά που έχει καταλήξει πως είναι πιο σχετική με το αρχικό ερώτημα.

Ένα παράδειγμα της μεθόδου αυτής είναι πως αν αναζητήσουμε για “Αρχές φυσικής” η μηχανή αυτομάτως θα αντιληφθεί πως ίσως μας ενδιαφέρουν αποτελέσματα όπως η θεωρία της σχετικότητας, το big bang, η κβαντική μηχανική και άλλα τα οποία και θα μας παρουσιάσει ως αποτελέσματα.

Gift order patent[επεξεργασία]

Στο online κατάστημα της Αmazon δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η πατέντα να κάνει κάποιος αγορά και να το στείλει ως δώρο, αυτή η πατέντα έχει τον κωδικό EP0927945 και έγινε το 1998 . Έτσι ο αγοραστής δίνει τις πληροφορίες για το που θα σταλεί το δώρο στη φόρμα συμπλήρωσης της Αmazon και αποθηκεύονται στις πρόσθετες πηγές πληροφοριών και μετά η Αmazon το στέλνει σε εκείνη τη διεύθυνση που δήλωσε ο αγοραστής αλλά πρέπει να έχει δηλώσει και το email του παραλήπτη. Έτσι στέλνεται ένα μήνυμα στον παραλήπτη για να αποστείλει αυτός με τη σειρά του τα στοιχεία του ώστε να παραλάβει το δώρο μετά από κάποιες μέρες ανάλογα τη διαθεσιμότητα του προιόντος αλλά και την απόσταση τις εταιρείας με τον παραλήπτη.

Πηγές: https://ipcopy.wordpress.com/2013/01/18/amazons-gift-order-patent-the-epo-looks-a-gift-patent-in-the-mouth/ και http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/claims?CC=EP&NR=0927945&KC=&FT=E

Πατέντα: (US3539696 A) Real-time dynamic perspective display[επεξεργασία]

Η πατέντα απεικόνισης δυναμικής προοπτικής σε πραγματικό χρόνο κατατέθηκε τον Απρίλιο του 1968 από τους Charles P Greening και James S Sweeney (με αριθμό δημοσίευσης πατέντας (US3539696 A) ) και δημοσιεύθηκε 10 Νοεμβρίου του 1970 . Η παρούσα εφεύρεση έχει σκοπό να εμφανίζει πληροφορίες με την χρήση μιας συσκευής ενός περιγράμματος χάρτη, την σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση της δυναμικής προοπτικής του εδάφους στο χάρτη. Μια συσκευή οπτικής σάρωσης είναι προγραμματισμένη να σαρώσει το χάρτη κατά μήκος ενός προκαθορισμένου σχεδίου για να δημιουργήσει μια συνεχή σειρά των προφίλ κατά μήκος διαδοχικών στρωμάτων εδάφους. Τα προφίλ μετασχηματίζονται για να προκύψουν οι στιγμιαίες ενδείξεις και το υψόμετρο καθώς και διάφορα σημεία στο έδαφος, όπως ο χάρτης έχει σαρωθεί. Οι στιγμιαίες τιμές των γωνιών εδράνου και το υψόμετρο μετατρέπονται σε Χ και Υ συντεταγμένες και εμφανίζονται σε μία συμβατική επιφάνεια προβολής..Χρησιμοποιήθηκε σε αεροσκάφη για πτήσεις σε συνθήκες κακοκαιρίας όπου η ορατότητα ήταν χαμηλή ή μηδενική καθώς και σε προσομοιωτές πτήσεων.


Στις προσομοιώσεις πτήσεων είναι επιθυμητό να προσομοιωθεί μια εικόνα του εδάφους για ένα εκπαιδευόμενο σε προσομοιωτή. Μια πιθανή τεχνική που χρησιμοποιείται είναι να πετάξει ένα αεροσκάφος και να πάρει μια κινηματογραφική ταινία πάνω από το έδαφος . Αυτή η κινούμενη εικόνα στη συνέχεια προβάλλεται μπροστά από τον εκπαιδευόμενο στον προσομοιωτή, ενώ η κίνηση του προσομοιωτή υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την κίνηση του αεροσκάφους που έλαβε την εικόνα. Αυτό έχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι η οθόνη που βλέπει ο εκπαιδευόμενος δεν ανταποκρίνεται στον χειρισμό του προσομοιωτή. Για την αποφυγή αυτού του προβλήματος, έχει προταθεί η παροχή ενός ψηφιακού υπολογιστή που μπορεί να πάρει ένα πρότυπο περίγραμμα του χάρτη, να το χωρίσει σε ενότητες και να αποθηκεύει όλες τις μονάδες. Ο ψηφιακός υπολογιστής μπορεί τότε να εμφανίσει αυτό που είναι στο περίγραμμα του χάρτη ως συνάρτηση των χειρισμών του αεροσκάφους που μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος στον προσομοιωτή .

Σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση, ένα πρότυπο περίγραμμα χάρτη χρησιμοποιεί τρία χρώματα, κενό(λευκό), γκρι και μαύρο. Μια συσκευή οπτικής σάρωσης είναι προγραμματισμένη να σαρώνει το χάρτη για να παρέχει μια συνεχή σειρά προφίλ από ένα αρχικό σημείο που αντιστοιχεί στη θέση του αεροσκάφους.Ένας μαθηματικός υπολογισμός μετατροπής συντεταγμένων εκτελείται για να αντλήσει ένα ζεύγος σημάτων που αντιστοιχούν στις στιγμιαίες ενδείξεις ύψους και γωνιών αντίστοιχα επί του εδάφους, όπως ο χάρτης έχει σαρωθεί. Αυτά τα δύο σήματα μετατρέπονται περαιτέρω σε Χ και Υ σύστημα συντεταγμένων και εμφανίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση από το έδαφος και το υψόμετρο πάνω από οποιοδήποτε σημείο του εδάφους αντικατοπτρίζεται στη θέση αυτού του σημείου. Επιπλέον, η συσκευή παρέχεται για να καταστείλει τις γραμμές του προφίλ που είναι χαμηλότερα από τις προηγούμενες σειρές προφίλ τις οποίες ο παρατηρητής κανονικά δεν θα μπορούσε να δει σε μια πραγματική άποψη του εδάφους.

LZW αλγόριθμος συμπίεσης δεδομένων[επεξεργασία]
Autocorrect της Apple[επεξεργασία]

H συγκεκριμένη πατέντα της Apple[6]εξασφαλίστηκε μετά από αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας[7] και περιγράφει ένα σύστημα το οποίο θα διορθώνει το μήνυμα πριν και αφότου αποσταλεί. Αρχικά με αυτήν την πατέντα οι χρήστες των iOS[8] και OS X[9] έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν το μήνυμα το οποίο σκοπεύουν να στείλουν. Κατά τη διάρκεια εγγραφής του μηνύματος το σύστημα αυτό θα διορθώνει αυτόματα το μήνυμα τουτέστιν θα αντικαθιστά τις πιθανώς λανθασμένα γραμμένες λέξεις με αυτές που το σύστημα «θεωρεί» ότι είναι οι σωστές. Επίσης όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «αποστολή» το σύστημα του δίνει την επιλογή είτε να αποδεχτεί το μήνυμα ως έχει, είτε να αλλάξει κάποιες λέξεις στο μήνυμα ώστε με την επιλογή αυτή να ανοίγει το μήνυμα σε νέα οθόνη μαζί με τις προτεινόμενες οι οποίες κατά την διαρκή χρήση της αυτόματης διόρθωσης θα εισχωρούν σε ιστορικό και θα εμφανίζονται αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα, είτε μπορεί να απορρίψει την αποστολή του μηνύματος. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ένα χρονόμετρο το οποίο περιέχει ένα menu όπου αναγράφονται οι τρεις παραπάνω επιλογές του χρήστη («αποδοχή», «απόρριψη», «διόρθωση μηνύματος»). Η κυριότερη χρησιμότητα αυτού του χρονομέτρου είναι ότι μετρά αντίστροφα πριν την αποστολή του μηνύματος και με αυτόν τον τρόπο παρεμποδίζει στο να μην γίνει καθόλου η αποστολή του. Ωστόσο προστατεύει τον χρήστη σε περίπτωση που στείλει το μήνυμα σε διαφορετικό χρήστη από αυτόν που ήθελε αρχικά. Επί της ουσίας αυτή η πατέντα είναι πρόδρομος ασφάλειας αποστολής με μια σειρά από δυνατές επιλογές και χρόνο. Τέλος η χρήση της δεν είναι απαραίτητη διότι μπορεί να απενεργοποιηθεί η να ενεργοποιηθεί από το χρήστη.

Πηγές: http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=384760&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+myphone+%28myphone.gr%29&utm_content=FaceBook

http://www.appleteam.gr/autocorrect-νέες-πατέντες-της-apple-για-τη-βελτίωση-τ/

http://techcrunch.com/2014/02/06/apple-patents-autocorrect-review-system-language-auto-detect-for-mobile-messaging/

iMessage της Apple (ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ)[επεξεργασία]

Το iMessage είναι μια instand message[10] υπηρεσία την οποία γνωστοποίησε στην ομιλία του στο WWDC 2011[11] στις 6 Ιουνίου του 2011 ο Scott Forstall[12]. Αποτελεί μια έκδοση της iOS[13] η οποία συμπεριλήφθηκε στην νέα έκδοση του iOS 5 στις 12 Οκτωβρίου του 2011. Επιπλέον σε μια έρευνα που διεξήγαγε το Electronic Frontier Foundation[14] σχετικά με την ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων στις 4 Νοεμβρίου του 2014 συγκέντρωσε 5 στους 7 πόντους. Ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στο iMessage μέσω του app μηνύματα σε iPod touch,σε iPhone,σε iOS 5 ή νεότερης έκδοσης ή σε Mac[15] και τρέχει σε OS X Mountain Lion[16] ή σε κάποια νεότερη εκδοσή του. Επίσης έχει τη δυνατότητα να στείλει φωτογραφίες,βίντεο,μηνύματα και πληθώρα άλλων μέσω δικτύου wifi ή κινητού δικτύου σε άλλους χρήστες iOS ή OS X παρέχοντας έτσι μια εναλλακτική λύση για το πρότυπο SMS και MMS μηνυμάτων για όσους χρησιμοποιούν iOS 5 ή τη νεότερη εκδοσή του. Επιπρόσθετα το iMessage επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν συζητήσεις με περισσότερα απο 2 άτομα. Τέλος όλα τα iMesssages είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να παρακολουθούνται με αποδεικτικά παράδοσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Στην αρχή υπήρχε μια διχογνωμία σχετικά με το που βασίζεται το πρωτόκολλο iMessage,ένα μέρος των πηγών υποστήριζε πως βασίζεται στο XMMP[17] στην πραγματικότητα όμως βασίζεται στην Apple σπρώξτε ειδοποίηση υπηρεσίας (APN)[18] ένα ιδιόκτητο δυαδικό πρωτόκολλο. Χρειάζεται επίσης να σημειωθεί πως κάθε σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη με TLS και έχει το δικό της μοναδικό κωδικό ο οποίος ενεργεί σαν "οδηγός" για τη διαδρομή που θα κάνει το μήνυμα μέχρι να σταλεί σε μια συγκεκριμένη συσκευή. Σημαντικό να αναφερθεί είναι και το γεγονός πως τα iMessages προστατεύονται απο την κρυπτογράφηση end to end σύμφωνα με την οποία μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης έχουν πρόσβαση σε αυτό. Πηγές:[8] [9]

DRAG-ABLE TABS[επεξεργασία]

Η συγκεκριμένη πατέντα αφορά την δυνατότητα των περιηγητών να αφαιρούν μια καρτέλα από το γραφικό τους περιβάλλον, και να δημιουργούν ένα νέο παράθυρο από αυτήν. Αιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 και εκδόθηκε στις 15 Μαρτίου του 2012 από την Microsoft Corporation, με κωδικό US20120066628A1. Αυτή η εφεύρεση προέκυψε από την ανάγκη να υπάρχουν στην οθόνη δύο διαφορετικά παράθυρα περιηγητή, ώστε ο χρήστης να μπορεί να τις διαβάζει ταυτόχρονα και να διευκολύνει την περιήγηση του στον ιστό. Πιο συγκεκριμένα, πριν από αυτήν την εφεύρεση, υπήρχε δυσκολία στην σύγκριση του περιεχομένου δύο ιστοσελίδων που υπήρχαν σε δυο διαφορετικές καρτέλες, στο ίδιο παράθυρο γραφικού περιβάλλοντος του περιηγητή. Με την μέθοδο αυτή, που ανακαλύφθηκε από τους Michael J. Ens, Louis A. Martinez, Mike Pell, και Eugene Chang, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει κλικ πάνω στην ετικέτα της καρτέλας, στη γραμμή καρτελών του περιηγητή – λέγεται και κορδέλα (tab band) – να τη σύρει σε διαφορετικά σημεία της οθόνης, και έτσι, αφήνοντας στο επιθυμητό σημείο το κλικ του ποντικιού, να δημιουργήσει ένα καινούργιο παράθυρο περιηγητή. Σε εκείνο θα υπάρχει πλέον το περιεχόμενο της καρτέλας που σύρθηκε. Σε περίπτωση που το αρχικό παράθυρο είναι μεγιστοποιημένο, ο χρήστης μπορεί να αφήσει το κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εντός του περιβάλλοντος του περιηγητή, ενώ αν έχει κανονικό μέγεθος, ο χρήστης μπορεί να το αφήσει σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να «τραβηχτεί» μια καρτέλα, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά γραφικά περιβάλλοντα περιηγητών ανοιχτά την ίδια στιγμή στην επιφάνεια εργασίας. Ο χρήστης, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε και παραπάνω, μπορεί να σύρει μια καρτέλα από το ένα παράθυρο περιηγητή και να το πάει σε άλλο σημείο της οθόνης. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, υπάρχουν δύο επιλογές: ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει την καρτέλα στο γραφικό περιβάλλον του δεύτερου, ήδη ανοιχτού παραθύρου περιηγητή, μεταφέροντας τη ουσιαστικά σε εκείνο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι, κατά το σύρσιμο, να τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού πάνω στην γραμμή καρτελών του δεύτερου περιηγητή. Η δεύτερη επιλογή είναι ο χρήστης να αφήσει την καρτέλα σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της, έτσι ώστε δημιουργήσει μια τρίτη, διαφορετική οντότητα περιηγητή.

Επίσης αυτή η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα σε μια καρτέλα να μπορεί να καρφιτσωθεί στην γραμμή εργασιών για την άμεση προσπέλαση της ιστοσελίδας που υπάρχει σε αυτή. Δηλαδή, σέρνοντας την καρτέλα, πιάνοντας την πάλι από την ετικέτα, και αφήνοντας τη στην γραμμή εργασιών, παράγεται μια συντόμευση της ιστοσελίδας σε εκείνο το σημείο.

3D Camera Accessory & Desktop Stand with Virtual Projection (Apple)[επεξεργασία]

Παραπομπές[επεξεργασία]

Προειδοποίηση: Η ενότητα αυτή χρειάζεται επιμέλεια58.<http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_BMG_copy_protection_rootkit_scandal/>

59.<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html/>

60.<http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License/>

Πατέντα ξεκλειδώματος του κινητού μέσω selfie[επεξεργασία]

Όπως ανακοίνωσε η Apple πήρε την έγκριση για μια πατέντα που είχε καταθέσει από το 2011 και αφορά στο ξεκλείδωμα του κινητού, καθώς θεωρεί ότι οι υπάρχοντες τρόποι δεν είναι αρκετά ασφαλείς. Η νέα μέθοδος μπορεί να διαβάσει το πρόσωπο του χρήστη και να ξεκλειδώσει το κινητό.

Το iPhone χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα για να διαβάσει τις γωνίες του προσώπου και όταν το αναγνωρίσει ξεκλειδώνει. Για να μην ξεκλειδώνει όμως κάθε φορά που κοιτάζει καποιος χρηστης το κινητό, θα πρέπει να δει το πρόσωπο από συγκεκριμένη γωνία η οποία θα ταιριάζει με μια δική του selfie που έχετε αποθηκεύσει στο κινητό. Κάτι τέτοιο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλαπλούς χρήστες,όπως ήδη συμβαίνει με το σύστημα Touch ID.Η βάση δεδομένων θα περιέχει μια σειρά φωτογραφιών εξουσιοδοτημενων χρηστών που θα έχουν δικαίωμα στη χρήση της συσκευής.Επιπλέον κάθε χρήστης μπορεί να έχει το δικό του προφίλ που θα ορίζει ποιες εφαρμογές ή ποιες λειτουργίες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ξεκλειδώνοντας τη συσκευή.Κάτι τέτοιο θα είναι χρήσιμο όταν την ίδια συσκευή μοιράζονται ενήλικες και παιδιά.

Το Android_Lollipop έχει ήδη ένα σχεδόν ίδιο χαρακτηριστικό γνωστό ως Trusted face στο Smart Lock menu. Αυτό όμως χρειάζεται να πατηθεί κάποιο κουμπί για να ανοίξει η οθόνη του κινητού πρώτα και στη συνέχεια να σε εντοπίσει η κάμερα. Η Apple με την πατέντα της θέλει η κάμερα του κινητού να σε αναγνωρίσει χωρίς να ανοίξει η οθόνη.


ΠΑΤΕΝΤΑ της apple πανω στο 3D ολόγραμμα σε οθόνη αφής χωρίς γυαλιά[επεξεργασία]

Τα οπτικά ολογράμματα είναι τρισδιάστατες απεικονίσεις αντικειμένων,έτσι ώστε να δίνουν την ψευδαίσθηση στο χρήστη ότι έχουν βάθος όπως και τα πραγματικά αντικείμενα. Για την κατασκευή ολογραμμάτων χρησιμοποιείται ακτινοβολία λέηζερ (laser) και οπτικά εξαρτήματα, σε ειδικές εργαστηριακές διατάξεις.Τα ολογράμματα είναι τρισδιάστατα και ευφευρεθηκαν αρκετα νωρίτερα πριν η apple το αναπτύξει περαιτέρω. Αρχικα η apple χορήγησε ενα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ( 30 Σεπ 2014)για μια προηγούμενη συσκευή που χρησιμοποιούσε laser και μικροφακους και αισθητήρες όχι μόνο για να αναπαριστά σε τρισδιάστατη ολογραφική εικόνα αλλα να ανιχνευει πως ενας χρήστης αλληλεπιδρα με αυτη σε πραγματικό χρόνο, αναφέρεται σε ένα δισδιάστατο πίνακα που μπορεί να εμφανίζει τρισδιάστατες εικόνες χωρίς τα Κλωστήρια συστήματα κατόπτρων(καθρέφτες που χρησιμοποιούνται για τη αναπαράσταση 3D image ), ή άλλων μέσων . Περαιτέρω, εφεύρεση της Apple είναι να υποστηρίζει την αναπαράσταση ολογραφήματος σε οθόνη αφής , ετσι ωστε να ενσωματώσει αυτη τη τεχνολογια στα smartphones και smart tv ,για να έχει προβάδισμα έναντι των άλλων κολοσσών στον χώρο της τεχνολογίας οπου και η microsoft εχει ασχοληθεί με το hologram οπως και η google με τα google glass Αναλυτικοτερα η ολογραφική οθόνη της apple, ασχολείται κυρίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακτίνες του φωτός. Για παράδειγμα, ένας υπολογιστής καθιστά το κινητήρα να μπορεί να παράγει πολλαπλές όψεις ενός αντικειμένου στην οθόνη, το καθένα σε διαφορετικές γωνίες. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μια και μόνο πηγή φωτός μπορεί να παράγει μια ή περισσότερες δέσμες φωτός που κατευθύνονται μέσω ενός πίνακα LCD και συγκρότημα φακών για να σχηματίσουν μια ολογραφική εικόνα που λειτουργεί με την θέση του χρήστη

βιβλιογραφια http://appleinsider.com/articles/14/09/30/apple-patents-glasses-free-interactive-holographic-touchscreen-display


Πατέντα:Ανίχνευση παλάμης σε επιφάνεια αφής(Touch Pad Palm Ditection)[επεξεργασία]

Η πατέντα ονομάζεται Touch pad palm ditection,ο εφευρέτης της πατέντας αυτής ονομάζεται Andrew DE LOS REYES,(us) είναι μια πατέντα της google,η ημερομηνία που δημοσιεύτηκε ήταν(Sept10,2015) παρόλο που δημοσιεύτηκε τότε η πατέντα είχε κατατεθεί από τον απρίλιο του 2011. Η πατέντα αυτή σχετίζεται άμεσα με την ανίχνευση παλάμης σε μια συσκευή εισόδου αφής,δηλαδή ο χρήστης μπορεί να εισάγει εντολές σε ένα υπολογιστικό σύστημα μέσω αφής.Μπορεί μέσω της αφής (πχ με το δάκτυλο του) να μετακινήσει μια σελίδα στην οθόνη του συστήματος,η συσκευή εισόδου ανιχνεύει την θέση από το δάκτυλο του χρήστη πάνω στην επιφάνεια της.Για να το πετύχει αυτό η συσκευή χρησιμοποιεί το λογισμικό αναγνώρισης χειρονομιών που μεταφράζει τις ανιχνευμένες θέσεις των δακτύλων σε μια χειρονομία, όπως κύλιση,κίνηση του δείκτη,πίεσυ στην επιφάνεια αφής,κλπ.Σε αυτήν την πατέντα υπάρχουν και κάποια όρια σε σχέση με τις κινήσεις των δακτύλων ή της παλάμης,όπως όριο στην πίεση κατά την επαφή του χρήστη με την επιφάνεια αφής.Δηλαδή η επαφή του χρήστη που θα είναι κάτω από το όριο της πίεσης μπορεί να απαγορευθεί και να μην προκαλέσει την κίνηση του δείκτη στην επιφάνεια αφής του υπολογιστικού συστήματος.Το σύστημα περιλαμβάνει την συσκευή εισόδου αφής και μια μονάδα επεξεργασίας.Η μονάδα επεξεργασίας λαμβάνει τις πληροφορίες από το άγγιγμα του χρήστη και ελέγχει άμα η επαφή του είναι πάνω από το προκαθορισμένο όριο πίεσης και ακόμη μπορεί να απαγορεύσει την κίνηση του δείκτη άμα η επαφή του χρήστη είναι προκαθορισμένη να αντιστοιχεί στην παλάμη του χρήστη,όπως για παράδειγμα αρκετές συσκευές λειτουργούν με αναγνώριση δακτυλικού αποτυπόματος έτσι αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο βασίζεται η μονάδα επεξεργασίας την οποία αναφέραμε παραπάνω.Η εφέυρεση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα,κάνει το σύστημα αφής ακόμη καλύτερο με τις λειτουργίες αυτής της πατέντας να διευκολύνουν αρκετά και τον χρήστη,κάνει το σύστημα αφής ενός συστήματος πιο ασφαλές ως προς τον κάτοχο του συστήματος διότι μπορεί με την αναγνώριση της παλάμης του η του δακτύλου του να κλειδώνει το σύστημα και να εχει πρόσβαση μόνο αυτός,έτσι και σε περίπτωση κλοπής τα στοιχεία του χρήστη μένουν ασφαλή.Τέλος είναι μια πολύ θετική πατέντα διότι κερδίζει καί την εμπιστοσύνη του χρήστη,τον βοηθάει και τον διευκολύνει.

Βίντεο:(https://www.youtube.com/watch?v=msTxvWcF--c) Πηγές:(http://www.freshpatents.com/-dt20150910ptan20150253874.php) (http://www.google.com/patents/US20110012855)

Πατέντα: Alliance for Open Media[επεξεργασία]

Η συγκεκριμενη πατεντα δημιουργηθηκε για έναν video codec ανοικτού κώδικα. Επτά από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στο διαδίκτυο δημιούργησαν την Alliance for Open Media, ειναι πατέντα για την ανάπτυξη ενός νέου video codec ανοικτού κώδικα για την προβολή εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας βίντεο και άλλων μέσων στο Διαδίκτυο.Ο Mozilla, η Google , η Amazon, η Cisco, η Intel, η Microsoft και η Netflix δημιούργησαν αυτή τη συμμαχία με στόχο αυτός ο ελεύθερος codec να ανταγωνιστεί με το High Efficiency Video Coding, και τον επόμενο διάδοχο του MPEG-4. Με την σημερινή κατάσταση όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το HEVC πρέπει να αγοράζουν άδειες τόσο από την MPEG Licensing Authority όσο και από την HEVC Advance, πράγμα το οποίο έχει βγάλει στην επιφανια ανησυχίες για το χρηματικο κόστος χρήσης τους.Τα μέλη της Συμμαχίας, συμφώνησαν να παραιτηθούν από τα όλα τα δικαιώματα της εφαρμογής του codec και οποιωνδήποτε πατεντών που κατέχουν σχετικά με τον codec. Όλο το έργο θα κυκλοφορήσει με την άδεια Apacher.Σε μια πρόσφατη δημοσίευση η συμμαχία μας εξηγεί τους στόχους για τον νέο codec: 1.Διαλειτουργικός και ανοικτός2.Βελτιστοποιημένος για το διαδίκτυο 3.Με δυνατότητα αναβάθμισης σε οποιαδήποτε σύγχρονη συσκευή και οποιοδήποτε bandwidth 4.Σχεδιασμένος με χαμηλό υπολογιστικό αποτύπωμα και βελτιστοποιημένο για hardware 5.Ικανό για την μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα 6. Να ειναι προσβάσιμο και για εμπορικό και μη-εμπορικό περιεχόμενο, και φυσικα να συμπεριλαμβάνει και το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες που χρησιμοποιούν την πατέντα alliance for open media.Το έργο εχει ως σκοπο να δημιουργήσει έναν νέο, ανοιχτό video codec με δεσμευτικές προδιαγραφές για τη μορφή των μέσων, την κρυπτογράφηση του περιεχομένου και την προσαρμοστικότητα του streaming για να μπορεί να δέχεται τις επερχόμενες νέες μορφές των μέσων ενημέρωσης. Σε μια σχετική δημοσίευση ο CTO του MozillaDavid Bryant αναφέρει το σκεπτικό και τις ανησυχίες των συμμετεχόντων.“Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων σε έναν τομέα όπως οι video codecs είναι η επανεξέταση των πατεντών. Η Google,η amazon,η Cisco, η Intel, η Microsoft και η Netflix παρέχει ένα χώρο για να μοιραστούμε τα νομικά προβλήματα και θέματα μας χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε για μελλοντικά προβλήματα. Αυτό κατανέμει το φόρτο του έργου, και μας επιτρέπει να καινοτομούμε ταχύτερα και φθηνότερα, και μας δίνει την βεβαίωση και την σιγουριά ότι θα δημιουργήσουμε έναν πραγματικά ελεύθερο codec.”

Βιβλιογραφία: http://www.theregister.co.uk/2015/09/01/alliance_for_open_media/ https://blog.mozilla.org/blog/2015/09/01/forging-an-alliance-for-royalty-free-video/

Πατέντα:HeartID - ηλεκτρονική «ταυτότητα καρδιάς»[επεξεργασία]

Η Φωτεινή Αγραφιώτη, μια Ελληνίδα ερευνήτρια κατάφερε να εφεύρει την πρώτη ηλεκτρονική ταυτότητα που έχει σαν κωδικό τους παλμούς της καρδιάς του χρηστη που χρησιμοποιεί τον λογισμικο.Το λογισμικό αυτό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανοίγει κάποιες συσκευές με το άγγιγμα των δακτύλων του και να κλειδώνουν αμέσως όταν η συσκεύη αυτήν δεν βρίσκεται πλεον στα χέρια του, έχοντας ως συνθηματικό τον χτύπο της καρδιάς του καθε χρήστη.Το λογισμικό αρχικά αναγνωρίζει τον χρήστη από τον χτύπο της καρδιάς του και συνεχίζει να τον ταυτοποίει οσο η συσκευή βρίσκεται στα χέρια του.Το HeartID μόλις αντιληφθεί πως ο χρήστης δεν είναι πλεον ο ιδιος και η συσκευή αλλάξει χέρια , τοτε θα κλειδώσει αμέσως τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη.Μια δυνατότητα του HeartID είναι να αρχιοθετεί τις εναλλαγές που γίνονται στα συναισθήματα του,της αναπνοής του , την πίεση του και ότι άλλο έχει σχέση με την υγεία του αναλόγως του παλμούς της καρδιάς του .Επίσης ο χρήστης έχει την ικανότητα να καταγράφει το καρδιογράφημα του απλα τοποθετώντας τα δάκτυλα του σε κάποιο tablet ή καποιο smartphone που χρησιμοποιεί και οι χρήστες που χρησιμοποιούν τηλεχειριστήρια από κονσόλες παιχνιδιών μπορούν να ελέξουν τις αντοχές τους και να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους ανάλογα με τα συναισθήματα τους.Ο τομέας που έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται το λογισμικό HeartID είναι ο στρατιωτικός, κατοχυρώνοντας στοιχεια της υγείας του στρατιώτη . Τα στοιχεία υγείας που καταγράφει μεταφέρονται απευθείας σε ένα ιατρικό κέντρο . Για να αποφευχθεί η κλοπή των στοιχείων που έχουν σταλθεί, έχει αναπτυχθεί μια τεχνολογία κρυπτογραφίας η οποία ασφαλίζει τα καρδιογραφήματα έτσι ώστε οι διάφορες εταιρείες που θα έχουν προσβάση στο λογισμικό να μην μπορουν να υποκλέψουν τα στοιχεία του χρήστη.

Πηγή : http://www.madeincreta.gr/el/article/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-


Εξωτερικοί σύνδεσμοι[επεξεργασία]

Προειδοποίηση: Η χρήση γυμνών συνδέσμων δεν είναι αποδεκτή. Η ενότητα αυτή χρειάζεται επιμέλεια