Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρήστης:Vchorozopoulos

Από Βικιβιβλία

Σκοπεύω να δημιουργήσω μια χρήσιμη κατ' εμέ σειρά βικιβιβλίων, με βάση συνδυασμό υλικού από τη Βικιπαίδεια, άλλα Βικιεγχειρήματα και σπό διάφορα βιβλία που κατέχω. Στη δεύτερη περίπτωση σκοπεύω να αποφύγω την τυφλή αντιγραφή αποσπασμάτων για να αποφευχθούν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Θα κατονομαστούν όμως ως πηγές, όπως είναι ορθότερο. Μέχρι τώρα συνεισέφερα στη Βικιπαίδεια και στο Βικιεπιστήμιο. Μπορείτε να δείτε εκεί και τις σελίδες μου και τη συνεισφορά μου σε νέα άρθρα και διορθώσεις παλαιών... Αντίθετα από την εκεί πρακτική μου, εδώ σκοπεύω να επεξεργάζομαι εδώ τα άρθρα και να τα συνεισφέρω κατά μεγάλα τμήματα... Θα επιθυμούσα τη συνεργασία των άλλων συντακτών των Βικιβιβλίων, με σκοπό τη διόρθωση των όποιων λαθών μου ξεφύγουν... Επειδή είναι ανύπαρκτη η εμπειρία μου στη συγγραφή βιβλίων, είναι πιθανότατο τα βικιβιβλία που θα συνεισφέρω να έχουν τη μορφή σημειώσεων... Ελπίζω παρά τις όποιες ελλείψεις να είναι χρήσιμα για το κοινό... Δεν θα υποκαθιστούν βέβαια με κανένα τρόπο τα πραγματικά βιβλία έμπειρων συγγραφέων του είδους. Απλά θα αποτελούν ένα βοήθημα... για όποιον το επιθυμεί.

Τομέας Μαθηματικών[επεξεργασία]

Μαθηματικά για όλους

Τομέας Φυσικής[επεξεργασία]

Σύγχρονη Φυσική

Τομέας Χημείας[επεξεργασία]

  1. Γενική και Ανόργανη Χημεία
  2. Οργανική Χημεία

Τομέας Ιστορίας[επεξεργασία]

Ιστορία της Ανθρωπότητας