Μετάβαση στο περιεχόμενο

Freeciv/Διπλωματία

Από Βικιβιβλία

Συμφωνίες[επεξεργασία]

Οι παίχτες μπορούν να κάνουν ανεπίσημες αιτήσεις, συμφωνιες και απειλές μέσω του ενσωματωμένου καναλίου άμμεσης επικοινωνίας(chat),αλλά προκειμένου να γίνει μεταφορά πραγματικής ιδιοκτησίας οι παίχτες πρέπει να συνάψουν μια συμφωνία (φυσικά οι παίχτες Τ.Ν μπορούν να κάνουν διαπραγματεύσεις μόνο μέσω συμφωνιών).Αυτό μπορεί να γίνει ενώ οι παίχτες βρίσκονται σε επαφή ή μπορεί να ξεκινήσει σαν πρωτοβουλία από τον ένα παίχτη εφόσον έχει πρεσβεία με το έθνος του άλλου παίχτη. Το παράθυρο που θα εμφανιστεί επιτρέπει σε κάθε παίχτη να ετοιμάσει μια λίστα από αντικείμενα που προσφέρει μαζί με μια λίστα από αντικείμενα που θα λάβει σαν ανταλλαγή. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν :

  • Ένα αντίγραφου του τρέχων χάρτη σου -που θα δείχνει είτε όλο το έδαφος που έχεις ανακαλύψει ,ή απλά ποιά τετράγωνα είναι στεριά και ποιά θάλασσα χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες ,ή και τα δύο. .
  • Τεχνολογικές ανακαλύψεις που κατέχεις.
  • Πόλεις στην επικράτειά σου (εκτός από την πόλη που βρίσκεται το παλάτι σου), τις οποίες θα παραδώσεις μαζί με τις μονάδες που τις έχουν σαν έδρα.
  • Χρυσό από το θησαυροφυλάκιό σου.
  • Πρόσβασή σε ορατότητα — οτιδήποτε στο πεδίο ορατότητας πόλεων και μονάδων θα είναι ορατό στον άλλο παίχτη κατά την εξέλιξη του παιχνιδίου. Σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα , αυτό είναι μόνιμο και πρέπει να ακυρωθεί στην λίστα του παίχτη αν δεν επιθυμείς πλεον οι άλλοι παίχτες να βλέπουν ότι βλέπεις.
  • Μια πρεσβεία.
  • Κατάπαυση πυρός,ειρήνη ή συμφωνία συμμαχίας.

Μόνο αν συμφωνήσουν και οι δύο παίχτες γίνεται η συμφωνία και η μεταφορά των αντικειμένων που συμφωνήθηκαν.