Μετάβαση στο περιεχόμενο

Freeciv/Πολίτευμα

Από Βικιβιβλία
Χαρακτηριστικά κυβερνήσεων
Χαρακτηριστικά Aναρχία
Αναρχία Δεσποτισμός Μοναρχία Κομμουνισμός Ομοσπονδία Δημοκρατία
Περιορισμός για ποσοστά φόρο / επιστήμη / ανέσεις. 100 60 70 80 80 100
Μπόνους παραγωγής στην πρωτεύοθσα 0% 75% 50% 0% 0% 0%
Κόστος συντήρησης ανά μονάδα (παραγωγή) 1 1 1 1 1 1
... και επιπρόσθετι κόστος συντήρησης αποίκων (φαγητό) 1 1 1 1 2 2
Μονάδες που υποστηρίζει κάθε πόλη δωρεάν (prod/food) - pop means one per citizen. Pop / 0 Pop / 0 3 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0
Εμπορικό μπόνους για κάθε τετράγωνο που ήδη παράγει εμπόρειο 0 0 0 0 1 1
... και το εμπορικό μπόνους όταν η πόλη γιορτάζει. 0 0 1 1 1 1
Μέγεθός πολιτισμού στο οποίο μόνο τρεις πολίτες ανά πόλη είναι ικανοποιημένοι. 9 10 11 12 13 14
...και πόσες παραπάνω πόλεις κάνουν έναν ακόμα πολίτη δυσαρεστημένο σε κάθε πόλη. 6 10 12 - 14 16
Αριθμός στρατιωτικών μονάδων που μπορούν να επιβάλουν ικανοποίηση στους πολίτες. no limit no limit 3 3 - -
... και πόσους πολίτες ανά στρατιωτική μονάδα μπορεί να γίνει αυτό. 1 1 1 2 no martial law no martial law
Εργάτες που δυστυχούν ανα επιθετική μονάδα. 0 0 0 0 1 2
Ελάχιστή πιθανή διαφθωρά (αγνοώντας κτίρια) 25% 37% 15% 20% 15% 0%
... και η αύξηση της ανά τετράγωνο από την πρωτεύουσα. 2% 4% 2% 0% 2% 0%
Πιθανότητα εμφυλίου αν χαθεί η πρωτεύουσα 90% 80% 70% 50% 40% 30%


Συμπληρωματικά θα πρέπει να έχεις υπόψη και τους εξής σχετικούς με το πολίτευμα κανόνες:

  • Στην αναρχία δεν μπορείς να ελέγχεις το ποσοστό κατανέμης του εμπορίου το οποίο οι πολίτες το μετατρέπουν εξολοκλήρου σε ανέσεις.
  • Μια δημοκρατία θα περιπέσει σε αναρχία αν οποιαδήποτε πόλη πααραμείνει σε αναταραχή για δύο γύρους. Αυτό το γεγονός καθιστά την δημοκρατία επικίνδυνη για παίχτες που δεν προσέχουν τα επίπεδα ευτυχίας των πολιτών τους.
  • Οι δημοκρατικές ή κομμουνιστικές πόλεις δημιουργούν μονάδες παρτιζάνων αν κατακτηθούν από τον αρχικό τους παίχτη, αν ο παίχτης αυτός γνωρίζει τον κομμουνισμό και την πυρίτιδα και τουλάχιτον ένας παίχτης έχει ανακαλύψει τον ανταρτοπόλεμο.
  • Οι διπλωμάτες και οι κατάσκοποι που δημιουργούνται από κομμονιστικά πολιτεύματα προάγονται επευθείας σε βετεράνους.
  • Διπλωμάτες και κατάσκοποι δεν μπορούν να πάρουν με το μέρος τους πολεις και μονάδες από άλλους παίχτες με δημοκρατικό πολίτευμα.
  • Ο Δεσποτισμός έχει μείωση -1 σε κάθε τετράγωνο εδάφους που παράγει παραπάνω από 2 μονάδες φαγητού/παραγωγής/εμπορείου, εκτός όταν γιορτάζει.Έτσι αρδευμένο χωράφι θα παράγει +2 φαγητό αντί για +3 .
  • Σε Ομοσπονδιακό ή Δημοκρατικό πολίτευμα, οι πόλεις που εορτάζουν με μέγεθος 3 ή περισσότερο με τουλάχιστον +1 φαγητό θα αυξήσουν το μέγεθος του πληθυσμού τους για κάθε γύρο που θα ισχύουν αυτές οι συνθήκες