Μετάβαση στο περιεχόμενο

LibreOffice επεξεργαστής κειμένου/Δουλεύοντας με πρότυπα εγγράφων

Από Βικιβιβλία
Working with Templates=
 Introduction==
 Using a template to create a document==
 Creating a template==
  Creating a template from a document===
  Creating a template using a wizard===
 Editing a template==
 Adding templates with Extension Manager==
 Setting a default template==
  Setting a custom template as the default===
  Resetting Writer’s Default template as the default===
 Organizing templates==
  Creating a template folder===
  Deleting a template folder===
  Moving a template===
  Deleting a template===
  Importing a template===
  Exporting a template===