Μετάβαση στο περιεχόμενο

LibreOffice επεξεργαστής κειμένου/Δουλεύοντας με τα στυλ

Από Βικιβιβλία

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Δημιουργία προσαρμοσμένων και νέων προτύπων[επεξεργασία]

Εκτός από τη χρήση των προκαθορισμένων στυλ που παρέχει το , LO μπορείτε να προσθέσετε νέα προσαρμοσμένα(οριζόμενα από το χρήστη) στυλ. Στο κεφάλαιο 6, γνωρίσαμε δύο μέθοδους για τη δημιουργία ενός νέου στυλ: το drag-and-drop και το μέσω του εικονιδίου Νέο πρότυπο από επιλογή στο παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση.

Αυτοί οι μέθοδοι είναι πολύ βολικοί , επειδή είναι δυνατόν να αμέσως ελέγξετε τα οπτικά αποτελέσματα που παράγει το στυλ πριν τη δημιουργία του. Ωστόσο, αυτοί οι τρόποι μπορούν να απαιτούν να έχετε πρόσβαση σε διάφορα μενού, και έχετε ένα κάπως μειωμένο ελέγχου στο στυλ (Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την οργάνωσή τους). Η μέθοδος που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο, επομένως, αφορά μόνο τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Στυλ.

Ο διάλογος Προτύπων[επεξεργασία]

Ανοίξτε το παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση. Επιλέξτε πρώτα την κατηγορία του στυλ που θέλετε να δημιουργήσετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην κορυφή. Για παράδειγμα, επιλέξτε το τρίτο εικονίδιο από τα αριστερά, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ πλαισίου.

Κάντε δεξί κλικ στη κεντρική περιοχή του παράθυρο και επιλέξτε Δημιουργία από το αναδυόμενο μενού. Αν κάνετε δεξί κλικ σε ένα υπάρχων στυλ, το νέο στυλ θα πρέπει να συνδέεται με το στυλ που επιλέξατε. Αν κάνετε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή, τότε οι αρχικές ρυθμίσεις του στυλ αντιγράφονται από το προεπιλεγμένο στυλ της αντίστοιχη κατηγορία.

Το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται εξαρτάται από τον τύπο του στυλ που έχει επιλεγεί. Πολλές από τις σελίδες είναι οι ίδιες με εκείνες που εμφανίζονται όταν εφαρμόζεται χειροκίνητη μορφοποίηση . Ως εκ τούτου, εάν είστε εξοικειωμένοι με χειροκίνητη μορφοποίηση, θα διαπιστώσετε ότι ήδη γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε τις περισσότερες επιλογές. Το παράθυρο διαλόγου που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ και να και τροποποιήσετε ένα υφιστάμενο είναι ακριβώς το ίδια.

Η καρτέλα Οργάνωσης[επεξεργασία]

Όταν δημιουργούμε ένα καινούργιο πρότυπο, η πρώτη καρτέλα που πρέπει να ρυθμίσουμε είναι αυτή

center Η καρτέλα οργάνωσης στη δημιουργία ενός καινούργιου προτύπου

Ανάλογα με το στυλ που δημιουργούμε, θα βρούμε στην καρτέλα αυτή τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πληροφορίες σε αυτή τη καρτέλα:

 • Όνομα: παρών σε όλες τις κατηγορίες στυλ-χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να δώσετε ένα όνομα στο στυλ που δημιουργείτε.
 • Αυτόματη ενημέρωση: παρών μόνο για στυλ παράγραφου και πλαίσιου. Αν έχει επιλεχθεί, τότε ο επεξεργαστής κειμένου θα εφαρμόσει στο στυλ οποιαδήποτε τροποποίηση γίνεται με το χέρι .
 • Επόμενο πρότυπο: διαθέσιμο μόνο για πρότυπα παράγραφου και σελίδας . Χρησιμοποιήστε το για να καθορίσετε ποιο στυλ θα εφαρμοστεί στο επόμενο στοιχείο. Συνηθίζεται, για παράδειγμα, να έχουν μια αριστερή σελίδα στυλ που ακολουθείται από ένα δεξιά σελίδα, η πρώτη σελίδα να ακολουθείται από μια αριστερή σελίδα, μια επικεφαλίδα να ακολουθείται από το σώμα κειμένου, και ούτω καθεξής. Τα προκαθορισμένα στυλ παραγράφου για τις λίστες ή τα σφαιρίδια κάνουν επίσης ευρεία χρήση της ιδιότητας Επόμενο πρότυπο.
 • Συνδέση με: ρύθμιση διαθέσιμη για παράγραφο, χαρακτήρα και το πλαίσιο. Καθορίζει τη θέση του στυλ στην ιεραρχία. Όταν δημιουργείτε ένα νέο στυλ και να συνδέεται με ένα υπάρχον στυλ, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του στυλ αντιγράφονται από το συνδεδεμένο στυλ . Ανατρέξτε στην ενότητα "Κατανόηση συνδεδεμένων στυλ" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πώς συνδέονται τα στυλ.
 • Κατηγορία: ρύθμιση διαθέσιμη για όλα τα στυλ. Χρησιμοποιήστε το για να συνδέσετε το νέο στυλ με μία από τις κατηγορίες. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη
 • κατηγορία από προκαθορισμένα στυλ. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμο όταν φιλτράρουμε το περιεχομένου του παράθυρο Πρότυπα και μορφοποίηση.
 • Περιέχει: το κατώτερο μέρος της σελίδας δείχνει μια περίληψη των ιδιοτήτων του στυλ

Κατανοώντας τα συνδεδεμένα πρότυπα[επεξεργασία]

Όταν δημιουργείτε ένα νέο στυλ παράγραφου ή χαρακτήρων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον στυλ, σαν ένα σημείο εκκίνησης για τις ρυθμίσεις του. Υπό αυτή την έννοια, ο επεξεργαστής κειμένου συνδέει τα στυλ μαζί.

Όταν τα στυλ συνδέονται μεταξύ τους, μια αλλαγή στο γονικό επηρεάζει κάθε στυλ που συνδέεται με αυτό. Μπορείτε να εύκολα να απεικονίσετε τις συνδέσεις μεταξύ των στυλ μεταβαίνωντας στην ιεραρχική προβολή στο φίλτρο του παραθύρου Πρότυπα και μορφοποίηση .

Συνδεδεμένα πρότυπα επικεφαλίδων

Για παράδειγμα, κάθε στυλ επικεφαλίδας (όπως Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2) συνδέεται με στυλ το όνομα Επικεφαλίδα. Η σχέση αυτή απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα.

Η σύνδεση στυλ είναι μια πολύ ισχυρή μέθοδος για τη δημιουργία «οικογενειών» στυλ και σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ιδιότητες τους ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν αποφασίσετε ότι όλοι οι τίτλοι πρέπει να είναι μπλε , το μόνο που χρειάζεται να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς του στυλ γονέα προκειμένου να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημειώστε, ωστόσο, ότι η τροποποίηση που θα κάνετε σε μια ρύθμιση σε γονικό πρότυπο δεν θα επηρεάσει προγενέστερες αλλαγές που έγιναν στην ίδια ρύθμιση σε στυλ απογόνους-θυγατρικο(child styles). Για παράδειγμα, αν αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς της επικεφαλίδας 2 σε πράσινο, τότε η αλλαγή του χρώματος γραμματοσειράς του Στυλ επικεφαλίδα (γονικό στυλ) σε κόκκινο δεν θα επηρεάσει το χρώμα της γραμματοσειράς μιας επικεφαλίδας2.

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε ποιες είναι οι τρέχουσες ιδιότητες ενός προτύπου εξετάζοντας το τμήμα Περιέχει της καρτέλας Διαχείριση. Σε περίπτωση που θέλετε να επαναφέρετε τις ιδιότητες ενός θυγατρικού στυλ σε αυτές του μητρικού στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθε καρτέλας παραθύρου διαλόγου στυλ.

Σημείωση Δεν μπορείτε να ορίσετε μια ιεραρχική δομή για το στυλ σελίδας,


Δημιουργώντας ένα συνδεδεμένο πρότυπο[επεξεργασία]

Για να δημιουργήσετε ένα συνδεδεμένο στυλ, μπορείτε είτε να επιλέξετε το γονικό στυλ στη ρύθμιση Συνδέση με στην καρτέλα Διαχείριση του παράθυρου διαλόγου του στυλ, ή μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ένα νέο στυλ, κάνοντας στο παράθυρο Πρότυπα και Μορφοποίηση δεξί κλικ στο πρότυπο με οποίο θέλουμε να γίνει η σύνδεση και επιλέγοντας Δημιουργία από το αναδυόμενο μενού

Παράδειγμα: Αλλάζωντας μια ιδιότητας ενός γονικού στυλ[επεξεργασία]

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά όχι μόνο σε μια παράγραφο στυλ Επικαφελίδας 1 ή Επικεφαλίδας 2 αλλά των παραγράφων όλων των στυλ Επικεφαλίδας Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αν εκμεταλευτούμε τη σύνδεση ανάμεσα στα πρότυπα.


Ανοίξτε το παράθυρο Πρότυπα και Μορφοποίηση (ή Πατήστε το πλήκτρο F11) και ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου του προτύπου Επικεφαλίδα (γονικό όλων των στυλ επικεφαλίδων , επικεφαλίδα1,2 κτλ ) με δεξί κλικ -> τροποποίηση και επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά. Επιλέξτε μια γραμματοσειρά και κάντε κλικ στο OK

Επιλέγωντας τη γραμματοσειρά του γονικού στυλ 'Επικεφαλίδα'

Τώρα παρατηρήστε πως άλλαξε με τι μία ανάλογα η γραμματοσειρά όλων των παραγράφων που έχουν θυγατρικό στυλ Επικεφαλίδα1,2,3 κτλ.. Η παρακάτω εικόνα μας δείχνει στα αριστερά ένα έγγραφο με παραγράφους που έχουν στυλ Επικεφαλίδα 1,2 και 3 και στα δεξιά βλέπουμε το ίδιο έγγραφο αφού έγινε η αλλαγή της γραμματοσειράς στο γονικό στυλ Επικεφαλίδα


Παράδειγμα aλλαγής γονικου στυλ

Δουλεύοντας με στυλ παραγράφου[επεξεργασία]

Παρόλο που αυτή η ενότητα περιγράφει τις περισσότερες παραμέτρους που μπορείτε να βρείτε στις δέκα+ καρτέλές του διαλόγου του στυλ παραγράφου , δεν χρειάζεται να τις ρυθμίσετε όλες. Πρακτικά στις περισσότερες των περιπτώσεων αρκεί να τροποποιήσετε μερικές μόνο ιδιότητες,ιδιαίτερα μάλιστα αν κάνετε χρήση των συνδεδεμένων προτύπων ή όταν βασίζεται το νέο στυλ σε ένα ήδη υπαρκτό.

Οι καρτέλες ρύθμισης του στυλ μιας παραγράφου


Ρυθμίσεις στην καρτέλα Εσοχές και διάστοιχο[επεξεργασία]

Στην καρτέλα Εσοχές & διάστοιχο μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους που θα επηρεάσουν τη θέση της παραγράφου στη σελίδα και την απόσταση μεταξύ των γραμμών και μεταξύ της παρούσας παραγράφου και των παραγράφων σε κοντινή απόσταση. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας, μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του εφαρμογή των ρυθμίσεων .

Ρυθμίσεις εσοχής και διάστοιχου


Στο τμήμα της καρτέλας Εσοχή, ρυθμίζουμε την εσοχή της παραγράφου με τις παρακάτω παράμετρους:

 • Προηγούμενο κείμενο: ελέγχει το χώρο (στην μονάδα μέτρησης που έχετε επιλέξει) μεταξύ του αριστερού περιθωρίου της σελίδας και το αριστερό τμήμα της περιοχής παραγράφου. Η είσοδος μίας αρνητικής τιμής έχει σαν αποτελέσματα το κείμενο να αρχίζει από την αριστερή πλευρά του περιθωρίου. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε καταστάσεις όπου το αριστερό περιθώριο είναι αρκετά μεγάλο, αλλά θα θέλετε οι επικεφαλίδες να κεντραριστούν στη σελίδα.
 • Επόμενο κείμενο: ελέγχει το χώρο (στην μονάδα μέτρησης που έχετε επιλέξει) ανάμεσα στο δεξί περιθωρίο της σελίδας και το δεξιό μέρος της περιοχής της παραγράφου. Η εισαγωγή μίας αρνητικής τιμή έχει σαν αποτελέσματα το κείμενο να επεκταθεί στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.
 • Πρώτη γραμμή: Εισάγετε στο πεδίο αυτό την μετατόπιση (θετική είτε αρνητική) της πρώτης γραμμής της παραγράφου σε σχέση με την περιοχή της παραγράφου. Μια θετική τιμή αυξάνει την εσοχή της πρώτης γραμμής, ενώ μια αρνητική τιμή κάνει την πρώτη γραμμή να ξεκινάει στα αριστερά της περιοχής παράγραφου.
 • Αυτόματο: επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να επιτρέψετε στον επεξεργαστή κειμένου να ελέγχει αυτόματα την εσοχή της πρώτης γραμμής. Η τιμή υπολογίζεται με βάση το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες παραμέτρους.

Χρησιμοποιήστε την ενότητα ρυθμίσεων Απόσταση της καρτέλας για να καθορίσετε τον κατακόρυφο χώρο από πάνω και κάτω από την παράγραφο. Είναι σύνηθες να περιλαμβάνουμε κάποιο "χώρο πάνω" σε επικεφαλίδες, ώστε να διαχωρίζονται από το κύριο κείμενο της προηγούμενης ενότητας, χωρίς να χρειαστεί να εισαγάγουμε κενό παραγράφους. Μια κάποια απόσταση μεταξύ παραγράφων θεωρείται κανονική σε ορισμένες κατηγορίες εγγράφων. Το στυλ Σώμα κειμένου στο παρών εγχειρίδιο έχει ρυθμιστεί για να αφήσει κάποιο χώρο ανάμεσα στις διαδοχικές παραγράφους.

Η απόσταση μεταξύ των παραγράφων δεν θίγει την απόσταση μεταξύ γραμμών η οποία αντίθετα ελέγχεται χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο μενού Διάστοιχο. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες τιμές: Απλό: η προεπιλεγμένη ρύθμιση, εφαρμόζει ένα διάστιχο μιας γραμμής για τη παράγραφο. Αυτό υπολογίζεται αυτόματα με βάση το μέγεθος της γραμματοσειράς. 1,5 γραμμή: ορίζει το διάστιχο σε 1,5 γραμμή. Διπλό: ρυθμίζει το διάστιχο σε δύο γραμμές. Αναλογικό: η επιλογή αυτή ενεργοποιεί το πλαίσιο επεξεργασίας δίπλα από τη πτυσσόμενη λίστα όπου μπορείτε να εισάγετε ένα ποσοστό.100% σημαίνει ότι διάστιχο μιας γραμμής. 200% διπλό διάστιχο και ούτω καθεξής. Τουλάχιστον Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί το πλαίσιο επεξεργασίας δίπλα από τη πτυσσόμενη λίστα , όπου μπορείτε να εισάγετε την ελάχιστη τιμή (στην μονάδα μέτρησης που έχετε επιλέξει) που θα χρησιμοποιηθεί για το διάστιχο. Αρχικό διάστημα: Με αυτή την επιλογή, μπορούμε να ελέγξουμε το ύψος του κάθετου διάστήματος ανάμεσα σε δύο γραμμές (από το κάτω μέρος της γραμματοσειρά της πάνω γραμμής εώς την κορυφή της γραμματοσειράς της γραμμής παρακάτω). Σταθερό: Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί το πλαίσιο επεξεργασίας δίπλα από τη πτυσσόμενη λίστα, όπου μπορείτε να εισάγετε την ακριβή τιμή του διάστιχου.

Συμβουλή

Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς στην ίδια παράγραφο τότε το διάστοιχο θα είναι άνισο, καθώς ο επεξεργαστής κειμένου θα υπολογίσει αυτόματα μια βέλτιστη τιμή. Για να αποκτήσετε ισοκατανεμημένες γραμμές, επιλέξτε διάστοιχο Σταθερά ή Τουλάχιστον και εισάγετε μια τιμή που είναι επαρκής για να δημιουργήσει ένα διάστημα μεταξύ των γραμμών επαρκή ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα από το μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται.


Η τελευταία παράμετρος που μπορεί να ρυθμιστεί σε αυτή τη σελίδα είναι η Επιβεβαίωση εγγραφής. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση Επιβεβαίωση εγγραφής στις ρυθμίσεις του προτύπου της σελίδας, τότε το στυλ Αναφοράς και όλα τα στυλ που εξαρτώνται ιεραρχικά από αυτό θα έχουν το κουτάκι Επιβεβαίωση εγγραφής επιλεγμένο, μπορείτε όμως αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το κάθετο πλέγμα και για άλλα στυλ (ή να μην την εφαρμόσετε σε στυλ που εξαρτόνται από το στυλ αναφοράς) και αυτό μπορεί να ρυθμιστεί εδώ.

Ρυθμίσεις στην καρτέλα στοίχισης[επεξεργασία]

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Στοίχιση για να τροποποιήσει την οριζόντια στοίχιση του κειμένου, επίλέγοντας μεταξύ Αριστερά, Δεξιά, Στο κέντρο, και Πλήρης στοίχιση. Τα αποτελέσματα της επιλογή εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προεπισκόπησης στη δεξιά πλευρά της καρτέλας.

Κατά την επιλογή Πλήρης στοίχιση, μπορείτε επίσης να αποφασίσετε πώς επεξεργαστής κειμένου θα χειριστεί την τελευταία γραμμή της παραγράφου. Από προεπιλογή, ευθυγραμμίζει την τελευταία γραμμή προς τα αριστερά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε για να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο ή να είναι επίσης πλήρης στοιχισμένη (πράγμα που σημαίνει ότι οι λέξεις στην τελευταία γραμμή θα πρέπει να χωροθετηθούν κατάλληλα προκειμένου να καταλάβει πλήρως το χώρο της γραμμής). Αν επιλέξετε την επιλογή Επέκταση μεμονωμένης λέξης τότε κάθε φορά που η τελευταία γραμμή μιας παραγράφου με πλήρη στοίχιση αποτελείται από μία ενιαία λέξη, η λέξη αυτή θα τεντωθεί με εισαγωγή κενών μεταξύ των χαρακτήρων, ώστε να καταλαμβάνει όλο το μήκος της γραμμής.

Η καρτέλα στοίχισης μπορει να χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο της κάθετης ευθυγράμμισης Κείμενο σε κείμενο χρήσιμο όταν έχετε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσειράς στην ίδια γραμμή. Επιλέξτε το στοιχείο των γραμματοσειρών στη γραμμή που θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί μεταξύ : Αυτόματα , Βασική γραμμή , Πάνω , Μέση , Κάτω. Ανατρέξτε στην Εικόνα για μια γραφική αναπαράσταση αυτών των σημείων αναφοράς.

Ρυθμίσεις ροής κειμένου[επεξεργασία]

Η καρτέλα αυτή που έλεγχει τη ροή του κειμένου εμφανίζεται στην εικόνα.Χωρίζεται σε τρία μέρη: Συλλαβισμός, Αλλαγές, Επιλογές Στο τμήμα Συλλαβισμός, μπορείτε να αλλάξετε τρεις παραμέτρους:

 • Χαρακτήρες στο τέλος γραμμής: ελέγχει τον ελάχιστο αριθμό των χαρακτήρες που θέλουμε να μείνουν σε μια γραμμή πριν τοποθετηθεί η παύλα του συλλαβισμού.
 • Χαρακτήρες στην αρχή της γραμμή : ελέγχει τον ελάχιστο αριθμό των χαρακτήρων που θέλουμε να υπάρχουν στην αρχή μιας νέας γραμμής μετά από μια παύλα.
 • Μέγιστος αριθμός διαδοχικών θέσεων διαχωρισμού: ελέγχει τον αριθμό των συνεχόμενων γραμμών που τελειώνουν με μια παύλα.

Αν προτιμάτε ο επεξεργαστής κειμένου να ελέγχει αυτομάτα το συλλαβισμό, επιλέξτε Αυτόματα .


Ρυθμίσεις ροής κειμένου

Στην ενότητα Αλλαγές, μπορούμε να ορίσουμε μια παράγραφο να ξεκινήσει σε μια νέα σελίδα ή στήλη, καθώς και να προσδιορίσουμε τη θέση της αλλαγής, το στυλ της νέας σελίδα, και το νέο αριθμό σελίδας. Μια τυπική χρήση αυτής της επιλογής είναι να εξασφαλιστεί ότι η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου ξεκινάει πάντα σε μια νέα (συνήθως δεξιά) σελίδα.

Για να ξεκινήσετε πάντα ένα στυλ σε μια νέα σελίδα, επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στη Ροή κειμένου του στυλ παράθυρο διαλόγου της Παράγραφου:

 1. Στην ενότητα Αλλαγές, επιλέξτε Εισαγωγή. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος έχει οριστεί σε Σελίδα και η θέση έχει ρυθμιστεί σε Πριν από.
 2. Επιλέξτε Με πρότυπο σελίδας και επιλέξτε το στυλ της σελίδας από τη λίστα.
 3. Για να συνεχίσετε την αρίθμηση των σελίδων από το προηγούμενο κεφάλαιο, αφήστε την επιλογή Αριθμός σελίδας σε 0. Για να επανεκκινήσετε την αρίθμηση των σελίδων κάθε κεφαλαίου σε 1, ορίστε τον αριθμό σελίδας σε 1. Κάντε κλικ στο ΟΚ.


Σημείωση Αν θέλετε η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου να ξεκινά πάντα σε μια δεξιά (recto) σελίδα, από το παράθυρο διαλόγου του προτύπου της σελίδας , στην καρτέλα Σελίδα στο τμήμα Ρυθμίσεις διάταξης επιλέξτε Διάταξη σελίδας -> Μόνο δεξιά


Η ενότητα Επιλογές της καρτέλας Ροή κειμένου παρέχει ρυθμίσεις για τον έλεγχο του τι συμβαίνει όταν μια παράγραφος δεν χωράει στο κάτω μέρος της σελίδας:

 1. Να μην χωριστούν οι παράγραφοι σημαίνει ότι μια παράγραφος δεν θα χωριστεί ποτέ σε δύο σελίδες. Αν δεν χωράει στο κάτω μέρος μιας σελίδας, ολόκληρη η παράγραφο θα μεταφερθεί στην κορυφή της επόμενης σελίδας.
 2. Διατήρηση με επόμενη παράγραφο.είναι κατάλληλη για τίτλους ή για εισαγωγικές προτάσεις που δεν θα θέλαμε να είναι τελευταία σε μια σελίδα.
 3. Κανόνας ορφανού και Κανόνας χήρας. Οι όροι χήρα και τα ορφανό είναι τυπογραφικοί όροι. Ορφανή είναι η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μόνη στο κάτω μέρος της σελίδας ή στήλης. Χήρα είναι η τελευταία γραμμή

μιας παραγράφου που εμφανίζεται μόνη της στην κορυφή της επόμενης σελίδας ή στήλης. Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να επιτρέψει το χωρισμό παραγράφων σε σελίδες ή στήλες, αλλά τουλάχιστον δύο ή περισσότερες γραμμές να παραμένουν μαζί στο επάνω ή κάτω μέρος της σελίδας ή στήλης. Μπορείτε να καθορίσετε πόσες γραμμές πρέπει να παραμένουν μαζί.

Ρυθμίσεις γραμματοσειράς[επεξεργασία]

Τρεις σελίδες του στυλ παράθυρο διαλόγου Παράγραφος αφιερωμένο ρυθμίσεις τον έλεγχο της εμφάνισης της γραμματοσειράς, δηλαδή, η γραμματοσειρά, Γραμματοσειρά Επιδράσεις, και σελίδες θέση. Η χρήση των δύο πρώτων σελίδων πρέπει να είναι απλή. Πολλές από τις επιλογές που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία ενός χαρακτήρα στυλ συζητούνται στο "Δημιουργία νέου στυλ χαρακτήρων" στη σελίδα 245. Επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία ενός στυλ παραγράφου είναι που περιγράφεται εδώ.


Καθορισμός σχετικού μεγέθους γραμματοσειράς[επεξεργασία]

Εάν δημιουργείτε ένα στυλ που βασίζεται σε ένα άλλο στυλ (που συνδέονται με στυλ), μπορείτε να καθορίσετε ένα μέγεθος γραμματοσειράς σε σχέση με αυτό το άλλο στυλ, είτε ως ποσοστό είτε ως συν ή πλην αξία σημείο (-2PT ή 5 σημ.). Σχετική μεγέθη γραμματοσειράς που χρησιμοποιούνται συνήθως για τις ιστοσελίδες. Για παράδειγμα, το στυλ Επικεφαλίδα 1 παράγραφος βασίζεται στην παράγραφο Τομέας στυλ. Το μέγεθος της γραμματοσειράς της επικεφαλίδας στυλ παραγράφου είναι 14pt, και το μέγεθος γραμματοσειράς του στυλ παραγράφου Επικεφαλίδα 1 καθορίζεται ως 115%. 234 OpenOffice.org Writer 3.x οδηγός Δωρεάν e-Book Edition Έτσι, η συνισταμένη μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου σε μια παράγραφο διαμορφωθεί με την Επικεφαλίδα 1 στυλ παραγράφου είναι 14pt φορές το 115% = 16.1pt. Για να καθορίσετε ένα μέγεθος γραμματοσειράς ποσοστό: στο πλαίσιο διαλόγου Στυλ παραγράφου, επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά. Στο πλαίσιο Μέγεθος, πληκτρολογήστε το ποσό ποσοστό ακολουθούμενο από το σύμβολο% (βλ. Σχήμα 225). Ομοίως, μπορείτε να εισάγετε ένα συν ή μείον ακολουθείται από τον αριθμό των σημείων που πρέπει να προστεθούν ή να αφαιρείται από το μέγεθος της γραμματοσειράς. Για να αλλάξετε από ένα σχετικό μέγεθος γραμματοσειράς πίσω σε απόλυτο μέγεθος γραμματοσειράς, πληκτρολογήστε το επιθυμητό μέγεθος γραμματοσειράς στα σημεία που ακολουθείται από τα γράμματα "pt". Εικόνα 225: Επιλογή του μεγέθους του κειμένου βασίζεται σε ένα ποσοστό Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε ένα μέγεθος γραμματοσειράς για Ποσοστό στυλ χαρακτήρα.


Επιλογή γλώσσα για στυλ παραγράφου[επεξεργασία]

Η γλώσσα που επιλέγετε για ένα έγγραφο (στο Εργαλεία> Επιλογές> Ρυθμίσεις γλώσσας> Γλώσσες), καθορίζει το λεξικό που χρησιμοποιείται για ορθογραφικός έλεγχος, θησαυρός, το συλλαβισμό, την υποδιαστολή και χιλιάδες οριοθέτησης που χρησιμοποιούνται, και η μορφή του προεπιλεγμένου νομίσματος. Στο έγγραφο, μπορείτε να εφαρμόσετε μια ξεχωριστή γλώσσα σε οποιαδήποτε στυλ παραγράφου. Αυτή η ρύθμιση έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη γλώσσα του ολόκληρο το έγγραφο. Στη σελίδα Γραμματοσειρές του στυλ παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, Οι γλώσσες με εγκατεστημένα λεξικά, εμφανίζονται στη λίστα Γλώσσα από ένα μικρό εικονίδιο ABC (Σχήμα 226). Κατά τον ορθογραφικό έλεγχο, το Writer θα χρησιμοποιήσετε το σωστό λεξικό για παραγράφους με αυτό το ύφος. Αν γράψετε έγγραφα σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συνδεδεμένα με στυλ δημιουργία δύο στυλ παραγράφου που διαφέρουν μόνο στην επιλογή γλώσσας. αν στη συνέχεια θέλετε να αλλάξετε κάποιες από τις άλλες ιδιότητες της παραγράφου στυλ, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αλλάξετε το στυλ γονέα. Για να εισαγάγετε περιστασιακές λέξεις σε μια διαφορετική γλώσσα και να αποφύγει τους που πήρε κατά λάθος με τη λειτουργία ελέγχου ορθογραφίας, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ χαρακτήρα.


Ρυθμίσεις γραμματοσειράς


Επιλογές για θέση κειμένου[επεξεργασία]

Η καρτέλα Θέση του παράθυρο διαλόγου Πρότυπο παράγραφου περιέχει όλες τις επιλογές που επηρεάζουν τη θέση του κειμένου στην οθόνη ή στην εκτυπώσιμη σελίδα. Η καρτέλα χωρίζεται σε τρία τμήματα (υποενότητες ρυθμίσεων), καθώς και μια περιοχή προεπισκόπησης. Αυτά είναι: Θέση, Περιστροφή/Κλιμάκωση, και Απόσταση.

Χρησιμοποιήστε την υποενότητα ρυθμίσεων θέση να ελέγχουν την εμφάνιση του εκθέτων και δεικτών. Ωστόσο, συνήθως θα εφαρμόσετε δείκτες και εκθέτες σε ομάδες χαρακτήρων και όχι σε ολόκληρες παραγράφους. Ως εκ τούτου, συνιστάται να αλλάξετε αυτές τις παραμέτρους μόνο όταν καθορίζετε ένα στυλ χαρακτήρων και, αφήστε την προεπιλογή για τα στυλ παραγράφων.


Ρυθμίσεις θέσης

Το δεύτερο τμήμα της καρτέλας Θέση ελέγχει την περιστροφή της περιοχής της παράγραφου. Δύο κοινές χρήσεις για περιστραμμένες παραγράφους είναι (α) για να θέσουμε πλάγιες κεφαλίδες και υποσέλιδα σε μια σελίδα 'τοπίο' και (β) για να χωρέσει το ονόματα πάνω από στήλες του πίνακα (όπως φαίνεται στο Σχήμα).

Πίνακας με περιστραμμένες επικεφαλίδες

Το πλαίσιο ελέγχου με Κλίμακωση Πλάτους ελέγχει το ποσοστό του πλάτους γραμματοσειράς ως προς το οποίο θα συμπιεστεί ή θα τεντώθει το περιστραμμένο κείμενο οριζοντίως.

Το κεφάλαιο (Μορφοποίηση Σελίδων) περιγράφει πώς να δημιουργήσετε κεφαλίδες πορτρέτα και υποσέλιδα στις σελίδες στυλ τοπίου με την περιστροφή χαρακτήρων. Μπορείτε να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα ορίζωντας ένα ξεχωριστό στυλ παραγράφου κεφαλίδας ή υποσέλιδου για τις σελίδες με στυλ τοπίου.

Παράδειγμα: Περιστροφή κειμένου σε παράγραφο[επεξεργασία]

Ως παράδειγμα, θα εφαρμόσουμε περιστραμμένες επικεφαλίδες σε προυπάρχων πίνακα .

 1. Δημιουργήστε ένα νέο στυλ παραγράφου. Ονομάστε το : Περιστραμμένη επικεφαλίδα πίνακα
 2. Στη καρτέλα Θέση του παράθυρο διαλόγου Πρότυπο Παράγραφου, στην στην υποενότητα ρυθμίσεων Περιστροφή / κλιμάκωση επιλέξτε 90 μοίρες. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο στύλ.
 3. Επιλέξτε τη γραμμή των επικεφαλίδων του πίνακα και εφαρμόσετε το νέο στυλ.Κάθε κειμένο στα κελιά της γραμμής με τις επικεφαλίδες θα περιστραφεί.
 4. Αν οι τίτλοι ευθυγραμμιστούν στην κορυφή των κελιών, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση στο κάτω μέρος των κελιών. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Κάτω στη γραμμή εργαλείων του Πίνακα ή επιλέξτε Μορφή > Στοίχιση > Κάτω> από το κύριο μενού.

Επιλογές απόστασης[επεξεργασία]

Χρησιμοποιήστε την υποενότητα ρυθμίσεωων Απόσταση της καρτέλας Θέση για να ελέγξετε την απόσταση μεταξύ των επιμέρους χαρακτήρων της παραγράφου. Αν η επιλογή σας στο πτυσσόμενο μενού είναι διαφορετική από την προεπιλογή τότε χρησιμοποιήστε το κουτί επεξεργασίας για να εισάγετε την τιμή )σε σημεία) με την οποία θέλετε να αναπτύξετε ή να συμπυκνώσει το κείμενο.

Η επιλογή διαγραμμάτωση ανά ζεύγη (προεπιλεγμένη) αυξάνει ή μειώνει το ποσό του χώρου μεταξύ ορισμένων ζευγών γραμμάτων για να βελτιωθεί η συνολική εμφάνιση του κειμένου. Πύκνωση ζεύγους (όπως λέγεται διαφορετικά) είναι διαθέσιμη για ορισμένους τύπους γραμματοσειράς και, για έντυπα, λειτουργεί μόνο εάν ο εκτυπωτής σας την υποστηρίζει.

Ελέγχοντας τους στηλοθέτες[επεξεργασία]

Αν και για τη διάταξη στοιχείων σε μια σελίδα οι πίνακες χωρίς περιγράμματα είναι η ποιό σύνηθης επιλογή, εντούτοις υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου αρκεί η χρήση στηλοθετών οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα της πιο απλής διαχείρισης και της πιο γρήγορης εφαρμογής.


Συμβουλή Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στηλοθέτες , και θα στείλετε ένα έγγραφο σε άλλους ανθρώπους , μην χρησιμοποιείται τους προεπιλεγμένους στηλοθέτες. Εάν οι παραλήπτες του εγγράφου έχουν ορίσει προεπιλεγμένους στηλοθέτες που είναι διαφορετικοί από εκείνους που χρησιμοποιείς τότε η παράγραφος μπορεί να φανεί πολύ διαφορετική στου υπολογιστές τους.Αντ 'αυτού, ορίστε το στηλοθέτη ρητά στην παράγραφο ή στο στυλ παραγράφου, τότε μπορείς να είναι σίγουρος ότι όλοι θα δουν την ίδια διάταξη.Για να ορίσετε στηλοθέτες στο στυλ παραγράφου σας, χρησιμοποιήστε τη καρτέλα που εμφανίζεται σχήμα .Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του στηλοθέτη : αριστερό, δεξιό, κέντρο, ή δεκαδικό, τον ​​χαρακτήρας που πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή και το χαρακτήρα γεμίσματος (καθορίζει τους χαρακτήρες που εμφανίζονται από το τέλος του κειμένου πριν τον στηλοθέτη μέχρι και στην αρχή του κειμένου μετά την στηλοθέτη). Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο χαρακτήρα γεμίσματος εισάγοντας τον στο αντίστοιχο πλαίσιο.Μια κοινή χρήση του χαρακτήρα γεμίσματος είναι να προσθέσουμε τελείες μεταξύ τίτλου κεφαλαίου και αριθμό σελίδας σε έναν πίνακα περιεχομένων ή χαρακτήρα υπογράμμισης, όταν δημιουργούμε ένα έντυπο προς συμπλήρωση.

Ρυθμίσεις ατηλοθετών

Οπότε η δημιουργία ενός νέου στηλοθέτη είναι απλά θέμα του να καθορίσεις τη θέση του σε σχέση με το αριστερό περιθώριο, τον τύπο του, το χαρακτήρας γεμίσματος και κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Ο στηλοθέτης θα εισαχθεί αριστερά σε μια λίστα στηλοθετών. Δυστυχώς, ο μόνος τρόπος για να τροποποιήσετε τη θέση του ενός στηλοθέτη είναι να δημιουργήσετε ένα νέο στην επιθυμητή θέση και να διαγράψετε τον παλιό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά της καρτέλας.

Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατόν να ορισθούν στηλοθέτες που υπερβαίνουν τα περιθώρια της σελίδας. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτείται, χρησιμοποιήστε καλύτερα έναν πίνακα χωρίς περιγράμματα.

Χρήση της καρτέλας Διάρθρωση και αρίθμηση[επεξεργασία]

Χρησιμοποιήστε τη καρτέλα Διάρθρωση και αρίθμηση , αν θέλετε να αριθμήσετε τη παράγραφο, για παράδειγμα, αν αυτό η επικεφαλίδα χρησιμοποιείται για μια επικεφαλίδα ή ένα στοιχείο λίστας.

Μπορείτε να ορίσετε ένα επίπεδο διάρθρωσης σε κάθε στυλ παραγράφου. Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχόμενων που περιλαμβάνει αυτές τις επικεφαλίδες μαζί με τις επικεφαλίδες που χρησιμοποιούν στυλ που αναφέρονται στο Εργαλεία> Αρίθμηση κεφαλαίων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική σειρά στυλ για τα παραρτήματα , αλλά θέλετε οι επικεφαλίδες και υποκεφαλίδες των παράρτηματων να εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων στο ίδιο επίπεδα ως επικεφαλίδες των κεφαλαίων και των διακρίσεων.

Ρυθμίσεις επιπέδου διάρθρωσης

Για να αντιστοιχίσετε ένα επίπεδο διάρθρωσης σε ένα στυλ παραγράφου, πηγαίνετε στη καρτέλα Διάρθρωση και Αρίθμηση και επιλέξτε το απαιτούμενο επίπεδο διάρθρωσης. Κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε αυτή την αλλαγή.

Αυτή η καρτέλα ρυθμίσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα στυλ λίστας όταν χρειάζεστε να συνδέσετε ένα συγκεκριμένο στυλ παραγράφου με ένα στυλ λίστας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδυάζοντας την λίστα και τα στυλ παραγράφων" για πρόσθετες πληροφορίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη καρτέλα καθώς και ένα παράδειγμα.

Θέτωντας ένα αρχίγραμμα[επεξεργασία]

Αν θέλετε στην παράγραφο να χρησιμοποιήσετε αρχιγράμματα (συνήθως αυτό είναι κατάλληλο για ένα στυλ της πρώτης παραγράφου), τότε μπορείτε να προκαθορίσετε τις ιδιότητες στη καρτέλα ρυθμίσεων (του παράθυρου διαλόγου Πρότυπο παραγράφου) που εμφανίζεται στο σχήμα . Επιλέγοντας το κουτάκι για να εμφανιστούν αρχιγράμματα θα ενεργοποιηθούν και οι ακόλουθες σχετικές ρυθμίσεις, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε με περισσότερη λεπτομέρεια την εμφάνιση, όπως τον αριθμό των γραμμών που καταλαμβάνει, ο αριθμός των χαρακτήρων προς μεγέθυνση (αν θέλετε το σύνολο της πρώτης λέξης, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο), και ο χώρος μεταξύ των αρχιγράμματα και το κείμενο.

Ρυθμίσεις αρχιγράμματος

Τα αρχιγράμματα χρησιμοποιούν την ίδια γραμματοσειρά και έχουν τις ίδιες ιδιότητες με την υπόλοιπη παραγράφου. Ωστόσο, μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε την εμφάνισή τους με τη δημιουργία ενός ειδικού στυλ χαρακτήρα ειδικά για το αρχίγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να θέλετε τα αρχιγράμματα να είναι διαφορετικού χρώματος ή να εφαρμόσετε ένα εφέ περιγράμματος.

Ρύθμιση παρασκηνίου και περιγράμματος παραγράφου[επεξεργασία]

Προσθέτοντας ένα χρώμα φόντου και ένα περίγραμμα σε μια παράγραφο μπορείτε να το ξεχωρίσετε, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε ένα πλαίσιο. Μπορείτε να προσαρμόσετε το φόντο και το περίγραμμα των περιοχών παραγράφου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες καρτέλες του παράθυρο διαλόγου Πρότυπο παράγραφου. Εκτός από την επισήμανση, τα περιγράμματα χρησιμοποιούνται συχνά για να ξεχωρίσουν τις περιοχές της κεφαλίδας και υποσέλιδου από την κύρια περιοχή κειμένου καθώς και σαν διακοσμητικά στοιχεία σε ορισμένα στυλ επικεφαλίδων.

Οι ρυθμίσεις των δυο αυτών καρτελών είναι αρκετά προφανεις. Ίσως όμως πρέπει να προσέξτε τα ακόλουθα σημεία κατά την εργασία με τη καρτέλα Παρασκήνιο:

 • Σε περίπτωση που δεν βρείτε το επιθυμητό χρώμα στη λίστα των προκαθορισμένων , μπορείτε να ορίσετε το δική σας επιλέγοντας Εργαλεία> Επιλογές> LibreOffice> Χρώματα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γραφικό αντί για ένα συμπαγές χρώμα ως φόντο. Επιλέξτε 'Γραφικό στο πτυσσόμενο μενού , στη συνέχεια, επιλέξτε το γραφικό αντικείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους όπως απαιτείται. Λεπτομερείς οδηγίες για την εργασία με γραφικά θα βρείτε στον οδηγό για το πρόγραμμα παρουσιάσεων LibreOffice Impress.
 • Το παρασκήνιο εφαρμόζεται μόνο στην περιοχή παραγράφου. Εάν έχετε ορίσει εσοχή παραγράφου, ο χώρος μεταξύ της παραγράφου και το περιθωρίου δεν θα έχει το χρώμα του παρασκηνίου της παραγράφου.

Στη καρτέλα Περιγράμματα τα ακόλουθα σημεία χρείζουν προσοχής:

 • Προσέξτε για τις επιπτώσεις που έχει η απόσταση μεταξύ του περιγράμματος και της περιοχή της παραγράφου στις εσοχές και στους στηλοθέτες.
 • Εάν θέλετε τα περιγράμματα να καλύπτουν πολλαπλές παραγράφους αφήστε την αντίστοιχη επιλογή στο κάτω μέρος της σελίδας τσεκαρισμένη.

Δουλεύοντας με στυλ παραγράφου υπό συνθήκη[επεξεργασία]

Ένα υπό συνθήκη στυλ παραγράφου είναι ένας άλλος τρόπος για τη μορφοποίηση κειμένου με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά μέρη του εγγράφου σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θεωρήσετε ότι θα εξοικονομήσετε χρόνο χρησιμοποιώντας στυλ υπο συνθήκη από το να αλλάζεται μεταξύ στυλ καθώς πληκτρολογείτε.

Η δημιουργία μιας παραγράφου με στυλ υπό συνθήκη σημαίνει ότι αλλάζει τη μορφοποιησή της ανάλογα με το πού χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε το στυλ ΤοΣώμαΚειμένουΜου να είναι μαύρο από προεπιλογή, αλλά να ασπρίζει όταν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο με μπλε φόντο.

Πιθανώς η πιο συνηθισμένη χρήση της μορφοποίησης υπό συνθήκη είναι με τη διάρθωση ενός στυλ. Η διάρθρωση-μοναδικού-στύλ είναι ένας τύπος αρίθμησης διάρθωσης που σχεδιάστηκε με στύλ Αρίθμησης παρά την εντολή Εργαλεία->Αρίθμηση κεφαλαίων. Αντί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά στυλ αλλάζει τη μορφοποίηση της αρίθμησης όποτε πατάτε το Tab δημιουργώντας μια υπο-κεφαλίδα.

Το μόνο πρόβλημα με την διάρθρωση-μοναδικού στυλ είναι οτι όλα τα επίπεδα μοιάζουν μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μας φανεί χρήσιμο το υπό συνθήκη πρότυπο. Οπότε δημιουργήστε ένα καινούργιο στυλ παραγράφου και από τη καρτέλα Αρίθμηση και διάρθρωση του παραθύρου διαλόγου του ανάθεσε το στυλ σε στο επίπεδο διάρθρωσης που θέλετε και μετά μεταβείτε στην καρτέλα Συνθήκη. Εκεί μπορείτε να αναθέσετε σε άλλα πρότυπα παραγράφων τα επίπεδα του στυλ αρίθμησης διάρθρωσης .

Ρυθμίσεις συνθηκών παραγράφων
Σημείωση Προκαθορισμένα στυλ (εκτός του Σώματος κειμένου) όπως πχ το Προκαθορισμένο,Επικεφαλίδα 1 ,και Επικεφαλίδα 2 δεν μπορούν να τεθούν υπό συνθήκηΠροσοχή Αν θέλετε να κάνετε ένα στυλ σε υπό συνθήκη στυλ θα πρέπει να το κάνετε με ένα νεοδημιουργηθέντο στυλ την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου του. Αφού το κλείσετε η καρτέλα Συνθήκη δεν θα εμφανιστεί πλεον
Όταν δημιουργείτε ένα στυλ όρους, λέτε "σε αυτή την κατάσταση θέλω να εμφανιστεί το στυλ μου σαν αυτό το άλλο στυλ". Για παράδειγμα, "Όταν πληκτρολογώ σε ένα υποσέλιδο, κάνουν αυτό το το στυλ όπως το στυλ τοΥποσέλιδόΜου " και κατά την πληκτρολόγηση σε ένα πίνακα , κάνε το στυλ να φαίνεται όπως το στυλ κείμενοΠίνακα ".

Εκτός από τον καθορισμό των κανονικών (άνευ όρων) ιδιότητων του στυλ, θα πρέπει να καθορίσετε με ποια άλλα στυλ θα μοιάζει σε διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στην καρτέλα Συνθήκη

Για να δημιουργήσετε ένα στυλ παραγράφου όρους:

 1. Καθορίστε ένα νέο στυλ παραγράφου.
 2. Επιλέξτε όλες τις ιδιότητες παραγράφου για το στυλ.Μην κάνετε κλικ ατο ΟΚ!
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνθήκη.
 4. Επιλέξτε την επιλογή Πρότυπο υπό όρους.
 5. Επιλέξτε την πρώτη συνθήκη στη λίστα Περιβάλλον (αριστερή πλευρά) και επιλέξτε το στυλ που θέλετε για αυτόν τον όρο στο δεξί κατάλογο Πρότυοπα.
 6. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή. Το όνομα του στυλ παραγράφου που εμφανίζεται στο μέση λίστα.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για κάθε συνθήκη που θέλετε να έχετε συνδέσει σε ένα διαφορετικό στυλ.
 8. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Όταν το στυλ είναι επιλεγμένο, θα δείτε ότι η μορφοποίηση του κειμένου σας εξαρτάται από τα περιβάλλον που βρίσκεται.

Δουλεύωντας με στυλ χαρακτήρων[επεξεργασία]

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε στυλ χαρακτήρων[επεξεργασία]

Δημιουργία ενός καινούργιου στυλ χαρακτήρα[επεξεργασία]

Μετάβαση σε στυλ χαρακτήρων[επεξεργασία]

Δουλεύωντας με στυλ πλαισίου[επεξεργασία]

Πως δουλεύουν τα στυλ πλαισίου[επεξεργασία]

Προγραμματίζωντας την επιλογή των στυλ[επεξεργασία]

Δημιουργία νέων στυλ πλαισίου[επεξεργασία]

Δουλεύωντας με στυλ σελίδας[επεξεργασία]

Δημιουργώντας ένα νέο στυλ σελίδας[επεξεργασία]

Η ιδιότητα 'επόμενο στυλ'[επεξεργασία]

θέτωντας τίτλο σελίδας[επεξεργασία]

Γενικές ρυθμίσεις για το στυλ σελίδας[επεξεργασία]

Παρασκήνιο και περίγραμμα σελίδων[επεξεργασία]

Κεφαλίδες και υποσέλιδα[επεξεργασία]

Σελίδα στηλών[επεξεργασία]

Σελίδα υποσημειώσεων[επεξεργασία]

Παράδειγμα: Μια ακολουθία σελίδων σε ένα κεφάλαιο βιβλίου[επεξεργασία]

Δουλεύωντας με στυλ λίστας[επεξεργασία]

Καθορίζωντας την εμφάνιση μιας εμφωλευμένης λίστας[επεξεργασία]

Δημιουργία νέου στυλ λίστας[επεξεργασία]

Κουκκίδες ,αρίθμηση και επιλογή γραφικών[επεξεργασία]

Σελίδα περιγράμματος[επεξεργασία]

Σελίδα θέσης[επεξεργασία]

Σελίδα επιλογών[επεξεργασία]

Συνδυασμός στυλ λίστας και παραγράφου[επεξεργασία]

Παράδειγμα: Δημιουργία ενός απλού στυλ λίστας[επεξεργασία]

Δημιουργία της αριθμημένης λίστας των κομματιών του CD[επεξεργασία]

Εφαρμόζωντας το στυλ λίστας[επεξεργασία]